Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 5.9.2022

Datum: 5.9.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 05.09.2022. A jednou z hlavních otázek... A konkrétně Ivan vás prosí okomentovat smrt Gorbačova a říci k tomu svůj názor.

Co je třeba si uvědomovat v souvislosti s touto událostí z globálního hlediska. Ano, smrt Gorbačova. To je celá epocha. Nejen v životě našeho státu, ale i v životě celého světa. Co se týká samotného Gorbačova, nu, jak svého času řekl Hilaire Belloc ve svém epitafu na smrt politika: "Provázel ho smích... Do hrobu provázel ho smíchu příval. Jiní se tomu radostně chechtali a jen já, jen já jediný jsem vzlykal. Tak moc jsem toužil vidět ho viset."

Gorbačov a není důležité, jaký k němu máte vztah, soudíte-li ho podle jeho činnosti, byl to absolutní zmetek. Převzal stát, superstát číslo jedna, kterého se báli nepřátelé a vážili si ho přátelé, k jehož názorům přihlíželi v celém světě a položil tento stát k nohám zotročitele. Zničil stát a přivedl do něj válku, zničil jeho ekonomiku. Všechny následné problémy, které pociťuje Rusko a státy postsovětského... Ty takzvané postsovětské státy a státy socialistického tábora, a vůbec celý svět, jsou důsledkem Gorbačovovy politiky.

Jen je nutné si uvědomovat tu jednoduchou věc, že na to Gorbačov nebyl sám. Fakticky to nebyl on... Když lidé vykládají, že prý jen něco nepochopil, že to by omyl, že on sám byl dobrý člověk a moc miloval svou ženu... Náš Mikuláš II. také svou ženu miloval a náš stát také dovedl přímo do pekla. Rusko by se tenkrát také rozpadlo, kdyby nepřišli bolševici, kdyby se nenašla tato síla, která to dokázala zastavit.

A jaký stát bolševici v říjnu roku 1917 přebírali? Stát, který už fakticky neexistoval. Prozatímní vláda už stát rozčlenila na státy bez suverenity. Už to všechno provedli a vytvořili Polsko, Finsko i ty další republiky. Ukrajinu! Kolik práce na tom odvedl sám Kerenskij?! Něco se tam najezdil, aby z ní zformoval stát, aby se to povedlo, aby rozložili stát a zničili ho.

Jednou se Kerenského zeptali, co bylo zapotřebí udělat, aby se zachránil stát. To už žil v USA, poskytoval rozhovor a odpověděl jim: "Zastřelit jednoho člověka." A všichni hned na to: "Lenina?" "Ne, mne!" To znamená, že si o své činnosti nedělal žádné iluze. Zcela cílevědomě pracoval na likvidaci státu. A Lenin ten stát zachránil. Bolševici ten stát zachránili.

Když nastoupil Vladimir Vladimirovič Putin, tak Rusko jako takové už neexistovalo, jednoduše neexistovalo. Všichni už počítali dny, kdy Rusko s konečnou platností padne. Putin nastoupil do funkce prezidenta v absolutně katastrofálních podmínkách. V Chasavjurtu byla podepsána první dohoda, která skončila 2. čečenskou válkou, válkou mezinárodního terorismu proti Rusku. Čečenská se jí říká podle místa, kde ta válka probíhala, a ne podle toho, kdo v ní bojoval. Byla tady celá ta mezinárodní sbírka teroristů. Bylo to dokonce horší než dnes na Ukrajině. Vypadalo to přibližně tak jako v té Sýrii, kde se také shromáždili všemožní teroristi.

Putin nastoupil v těch nejsložitějších podmínkách. Ale hlavně, jak přišel? Když se podíváte do novin z té doby, tak všichni analytici se tam shodovali v jednom: "Na koho Jelcin ukáže a řekne, že to je jeho nástupce, pro toho to bude konec jeho politické kariéry. Tento člověk bude zastřelen za hříchy jelcinovské klanově-korporativní skupiny." Která se jmenovala Rodina a dosud se jí tak říká. A pro kterou jsou doposud ta devadesátá léta svatá, za kterých ve státě probíhala válka, lidé umírali, všude panoval rozvrat a pro ně jsou to svaté devadesátky.

Tehdy tato Rodina miliardami vyvážela peníze do zahraničí. Na Západě jim je pak zkonfiskovali: "To nic, páníček je potřeboval a já si v Rašce nakradu další." Pro ně jsou to svaté devadesátky. Pro ně Rusko neexistovalo, stejně jako pro Jelcina. A to: "Opatruj Rusko, Voloďo." To nejspíše pronesl dvojník a sám Jelcin umřel daleko dříve, v roce 1996, když nevydržel předvolební závod. Nejspíš ho tím dcera odrovnala, kvůli svým ambicím řídit Rusko. Stejně jako nyní likviduje svůj stát Zelenskij, tak to prováděla i Taťána Djačenková, která se neslitovala ani nad otcem, jen aby mohla dál likvidovat a drancovat Rusko.

A Putin byl ideální figurou k likvidaci. Byl ze Sobčakova týmu a Sobčakův tým bojoval s tím jelcinovským, s Rodinou, šlo o boj petrohradských proti rodinkářům. Takže nastrčit tam petrohradské, aby postříleli je, Rodina si zachovala svůj majetek a dál hodovala na pozůstatcích Ruska, které by dál rozprodávala, to byl z jejich pohledu unikátní tah. A Putin sám musel být takovým člověkem, takovým odborníkem na řízení složitých sociálních supersystémů, aby dokázal přejít od pro něj likvidační funkce, ve které ho byli všichni připraveni roztrhat... Vždyť ho vybral Jelcin! Až k člověku, kterého podporuje absolutní většina obyvatelstva, kterého si váží celý svět a nenávidí nepřátelé Ruska.

Zemřel Gorbačov. Všichni ti, kteří nenávidí Rusko a svou nenávist k němu ani neskrývají, všichni ti, co zavádějí sankce, aby lidé v Rusku strádali, všichni ti, kteří vyzývají k rozčlenění Ruska, všichni společně úpěli: "Gorbačov umřel! Jaké neštěstí! Jak teď budeme žít, když takoví lidé odcházejí? My jsme ani ve snu nedoufali, že porazíme SSSR, ani ve snu, a potom přišel lídr, který ten stát rozložil a položil nám ho k nohám. A my ho drancovali a drancovali...

A potom se najednou odněkud vynořil ten Putin, který řekl, že už nedovolí dál to Rusko drancovat!" Takže všichni nepřátelé Ruska jsou ve smutku u příležitosti Gorbačovovy smrti. A ani jeden čestný člověk, který je čestný, neřekl jediného dobrého slova o tom, co provedl Rusku. Dokonce i v americké televizi, když mluvili o Gorbačovovi, byli nuceni uznat, že všechno, co dělal Gorbačov, dělal s cílem likvidace SSSR.

Jinou logikou to totiž vysvětlit nejde, ale já opakuji, že Gorbačov na to nebyl sám. Byl jen frontmanem určité klanově-korporativní skupiny. A to, že nebyl akceschopný, že to byl žvanil a slabošský podpantoflák, vrtošivý, byl i důvod, proč tam v té závěrečné etapě dosadili právě jeho.

Ale zde je ještě jedna velice důležitá věc. Často slyšíme od různých těch polithňupů, výslovně hňupů: "Ten Kazachstán je takový nevděčný. My je zachránili před státním převratem a oni nám bodají nůž do zad. Takoví oni jsou..." A dále třeba Srbsko nebo někdo jiný. A to vyvolává otázku. Kdo nám ten nůž bodá do zad a jakým způsobem? Pro toto složité období máme teorii. První díl... Ale to je jen počátek, protože tu třídílnou knihu je třeba si přečíst celou. Ty tři díly se vzájemně doplňují. A část těch informací o státu, co patří i do první části, je ve druhé a třetí. Ale v tom prvním díle je tam o státu ten základ.

Ne každý stát je opravdovým státem, s ohledem na faktický stav. Protože tu existuje něco jako tlak prostředí. Každý systém je schopen se rozvíjet nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti, zdrojový potenciál vyšší nebo se alespoň rovná tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností musí být kompenzován zvýšenou kvalitou řízení. Ale to řízení je vždy vybudované na základě národní kultury, jakou zformoval daný stát. Pokud národ nikdy neměl stát, tak nemůže zformovat moderní stát. To potom vysvětluje, v co se mění například ty státy v Africe, které byly dříve koloniální. Potom je dekolonizovali, vytvořili nějaké státy, pustili je na samochod, a tam se okamžitě začaly formovat rodové, kmenové svazky. O tom si teď promluvíme.

Ale to hlavní, cožpak si lidé v Sovětském svazu přáli likvidaci svého státu? Aby na našem území nastoupil rozvrat, bída, smrt a válka? Nepřáli. Cožpak to lidé v Sovětském svazu zradili své spojence? Teď nám říkají: "My jsme zradili." Koho jsme zradili? Koho zradili lidé? Zradila "elita"!

Pro mne bylo nesmírně bolestné vidět, když Honeckera, hlavu NDR strčili do stejné cely, v jaké seděl za hitlerovců! To byl jasný ukazatel, že v našem státě se moci zmocnili hitlerovci! Vlasovci! A jakou hned vyvěsili vlajku? Na příkladu Honeckera bylo vidět, koho zradili. Öcalana zradili.

Ale cožpak je zradili lidé? To "elita" zrazovala. Proto je krajně nepřípustné jednání "elity" jakéhokoliv státu, ať už je to Failed State, projektově zkonstruovaný stát nebo nějaký jiný vztahovat na veškerý lid. Jestliže Sanna Marinová vede protiruskou politiku, vede ji ona a ne Finové. Ano, svou roli sehrává i propaganda. Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit, jehož historická paměť se omezuje jen na přítomný okamžik +/- dva týdny. To se také projevuje, lidi zcela cílevědomě ohlupují, ale přesto ten lid není ve své podstatě nastaven protirusky.

To samé platí pro postsovětský prostor, ať už pro Pobaltí nebo třeba Kazachstán. Kazachstán je vůbec v těžkých podmínkách. Tam je ta "elita" v tak tvrdém sevření, pod takovým tlakem... Nu, chápejte, národ, který nikdy neměl svou státnost, nemůže vybudovat takový stát, který by byl v současném světě funkční, a v každém případě se ocitne pod nadnárodním řízením ze strany centra koncentrace řízení. Přijdete o řízení ze strany Moskvy? Okamžitě to místo zaplní řízení z Washingtonu a Velké Británie.

Těch příkladů je v Kazachstánu velké množství. Třeba i to, že tam mají britské soudce. A přechod na latinku? Přece páníček nebude louskat nějakou tu kyrilici. Ale fakticky to znamená odstřihnutí kazašského národa od jeho vlastní kultury. A je toho více. Nachází se v sevření, v plném sevření a nemohou manévrovat.

A výsledek? Jen si vezměte tu takzvanou politickou reformu v Kazachstánu, kterou vyhlásil Tokajev. Spočívá v omezení... Já si to teď všechno nepřipomenu, ale každý ten její bod je velice závažný. Jako třeba, že to má vést ke změně tranzitu, a tak dále. ...v omezení doby výkonu prezidentské funkce na jedno funkční období, ale v trvání sedmi let. Ale dvě období dlouhá deset let jsou výhodnější, oj po pěti letech, to dělá deset let ne sedm let. Každý státní vedoucí činitel má možnost realizovat dlouhodobou politiku státu jen v tom případě, když dokáže dané procesy udělat nevratnými.

Uvedu konkrétní příklad. Putin měl dvě prezidentská období. Ke konci těchto jeho funkčních období jsme se posunuli k obnově svého leteckého průmyslu, už zbývalo jen málo k tomu, aby se obnovil. Také k tomu, abychom sami mohli určovat cenu zboží, kterým obchodujeme, protože například cenu plynu nám určují Američané, stále ještě!

To, jak teď oni sami vykřikují, že nám budou určovat ceny, to je něco trochu jiného. To jen znamená, že sami pořádně nevědí, jakým mechanismem se ty ceny určují. Je to pokus zahrát si na nadnárodní řízení, k čemuž jsou absolutně nezpůsobilí. To mluvím o G7, o jejich současných rozhodnutích, jak chtějí zastropovat ceny na ruskou ropu a tak dále. Ty ceny se v tomto ohledu vždy regulovaly. A byly regulovány už za Sovětského svazu. A najednou se Putin posouval k tomu, kdy ceny na ruské zdroje mělo určovat Rusko. Že to někdo nebude chtít koupit, že mu to bude drahé? Tak se projdi po tržišti a kup levněji. Tenkrát už bylo založeno plynové konsorcium se širokou působností. Z postsovětského prostoru v něm byl Turkmenistán a bylo toho připraveno více v mnoha dalších směrech.

Nastoupil Medvěděv a řekl: "My žádná letadla nepotřebujeme. Všechno, co potřebujeme, koupíme od Američanů." A ty peníze, které na to Putin našetřil, odvezl Američanům: "Tady máte peníze a až budete chtít, tak nám za ně třeba dodáte ta letadla. My přece nemůžeme páníčkovi diktovat podmínky! A obnovovat výrobní závody? Ne, to dělat nebudeme!

Máme dobré vztahy s Íránem? Můžeme na základě toho vybudovat plynové konsorcium? Ne, já zavedu jednostranné sankce! Není důležité, že je pro nás spolupráce s Íránem výhodná. Že jsme pro ně vyrobili S-300? To nic. Že ty obranné podniky zbankrotují? Tak ať. Zato bude můj americký páníček spokojený." Dále. Vesmírné odvětví skoro pohřbil. A jak zlikvidoval to plynové konsorcium? Nařídil uzavřít přísun plynu a na turkmenském území to vedlo k řadě výbuchů. A takto to bylo se vším. Všechno začal ničit.

A u nás tu vykládají: "Ne, Medvěděv, to byl Putinův nástupce." Ano? Tak to ohodnoťte podle jeho činnosti. On velmi snaživě všechny ty čtyři roky, po které byl tím... No, prezidentem, pečlivě likvidoval všechno, čeho dosáhl Putin. Jinou věcí je, proč se mu to úplně nepovedlo. Dostal se do situace, kdy přišel o jakoukoliv autoritu. A klanově-korporativní skupiny téměř opět sklouzly do bezpráví devadesátek. Ale jim už se zalíbilo být spořádanými byznysmeny. Putin tak naladil jejich vzájemné vztahy, že ta banditská svévole už nebyla prostředkem k řešení vzájemných problémů.

Už mezi nimi byly jiné vztahy, a když se málem mezi sebou zase pozabíjeli, tak přišli za Putinem a řekli mu: "Zase to urovnej!" A on na to: "A jak? Já jsem teď jenom premiér, nemám k tomu potřebné páky." A jak to vyřešili? Převedli na vládnoucí stranu řadu prezidentských funkcí a Putina... On jim tedy řekl, že do Jednotného Ruska nevstoupí, a tak ho udělali bezpartajním lídrem strany. A část prezidentských funkcí zase plnil on. Jen funkcí, ale Medvěděv se mu do toho vměšoval, kdykoliv ho to napadlo, a prováděl špinavosti, kde jen mohl, aniž by chápal...

Ano, napřed mu bylo dobře, když ho toho zprostili a on se vyvlékl z oprátky. Mohli mu totiž také zakroutit krkem. Ta válka, která teď běží, je přímým důsledkem Medvěděvova vládnutí. Vzpomínáte na Libyi? Tak teď k nám přišla. To ona k nám přišla! A jen díky Putinovu principu, je-li rvačka nevyhnutelná, udeř jako první, jsme udeřili preventivně jako první. Ta skutečnost, že se Ukrajina k útoku připravovala...

Jen si vzpomeňte, jak již v roce 2021, rok před začátkem operace, speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině, se Ukrajina začala připravovat na odpojení svého energetického systému od Ruska. Plně. Také prováděli různá cvičení a tak dále. A kdy to udělali naposledy? 24. února tohoto roku. A k čemu došlo 24. února tohoto roku? Zahájili jsme svou speciální operaci.

A co dělali s tím systémem? Plně ho odpojovali od Ruska s podmínkou, že znovu se připojit k ruskému energetickému systému už nebude možné. Tohle dělali, takže se připravovali k útoku. Zcela cíleně se připravovali. My jsme je přece neodpojovali, my jsme nic takového nenacvičovali, abychom přenastavili svůj systém, aby zůstal funkční, až vstoupíme s Ukrajinou do konfrontace. Dělala to Ukrajina, tak se k tomu předem připravovala, aby její systém a celý národohospodářský komplex byl stabilní a dále fungoval.

Takže se vraťme, je nutné realizovat velice dlouhodobé projekty. A aby se tyto projekty ke škodě globalistům nerealizovaly, tak jak to řeší? Nechají člověka projít první volby, a když jim ten člověk vyhovuje, je z něj například takový baťka Lukašenko. Může měnit ústavu, kolikrát si jen vzpomene a stále vládnout. A jim to vyhovuje. Nezajímají je žádné změny ústavy a on může dál zůstávat na svém místě, protože nadnárodnímu řízení to vyhovuje, tomu protiruskému.

A pokud daný člověk nadnárodnímu řízení nevyhovuje, tak je omezen dvěma volebními obdobími a dál už nemá právo na nové funkční období. I kdyby byl sebezpůsobilejší, i kdyby byl sebelepší a skvěle pracoval pro zájmy státu, nesmí znovu do funkce. Všechny "elitářské" síly a nadnárodní řízení to zařídí tak, aby už nesměl pracovat ve prospěch svého státu.

A jak to vypadá v Kazachstánu? "Aha, ten člověk chce pracovat pro svůj stát, pro svůj národ, on chce, aby ve státě byl mír a pořádek. Tak tam bude jen jedno období! Že to bude sedm let? Nu dobrá, to se dá vydržet. Složité sociální procesy jsou setrvačné a my to navíc utlumíme." A zase se mění kádrová politika. Kým nahradili Umarova? Tím, no... Pane Bože... Jak se jmenuje ta univerzita? Nu, to hlavní... Turkická univerzita. Pojistil se Velkým Túránem. Nemají svůj postoj, nemají svůj stát a je tam vnější tlak, proto také ty předčasné volby, přehodnocení tranzitu a mnoho dalšího.

To všechno vyvíjí tlak. A v tomto ohledu je třeba chápat... Ten Tokajev vystoupil správně, že je zapotřebí znát kazašský i ruský jazyk. Státní jazyk je velice důležitý! Je to tak, že jazyk, přes který přicházejí technologie, světové znalosti a světová kultura, který je klenotnicí celé světové kultury, musí odpovídat získávaným znalostem. Jestliže tomu není národní jazyk přizpůsoben, tak není možné na jeho základě vybudovat moderní stát, protože ten jazyk má omezenou slovní zásobu.

A Tokajev si to uvědomuje: "My musíme vstoupit do světové kultury přes ruský svět, přes ruský jazyk, protože všichni, kteří do ní vstupují přes anglický jazyk, přicházejí o svou kulturní identitu i existenci." Jen si vzpomeňte na americké indiány. Kde jsou? Připlují tam Anglosasi a povídají: "Tady na naší půdě žijí jacísi indiáni!" A že je ti indiáni zachránili před smrtí hladem? Tím hůř pro ně. Vždyť přesně takto se vůči Rusku nyní chová souhrnný Západ. Postupuje úplně stejně. A proto je nutné uchovat ruský jazyk.

Dále, přenastavení ekonomiky, účast státu musí být minimalizovaná. Současný stát nemůže prostě existovat jen díky drobnému a střednímu podnikání a jen ze soukromé iniciativy, třeba i ve velkém byznysu. Pokud se jedná o soukromou iniciativu ve velké průmyslové výrobě, bude nevyhnutelně součástí nějakého řídícího okruhu ze strany nadnárodního řízení. Vždyť spotřebovává nějaké zdroje zvnějšku a svou produkci také realizuje ven. Nedokáže přežívat v soběstačném režimu.

Jen Rusko s tak velkým územím a tvořivým obyvatelstvem si může dovolit výrobu celé nomenklatury vší produkce, jaká je potřebná k životu současné společnosti. Proto tu máme takové poslance, kteří nám vykládají: "Ne, Rusko je nutné srazit do doby kamenné..." Například Butinová, ta, co seděla v americkém vězení, a je, kdo ví proč, považována za ruskou vlastenku, tak ta vykládá: "Ne, nesmíme používat server pro sdílení videí, který by Rusku umožňoval žít v 21. století. Musíme to zakázat, svůj nemáme a ani žádný nepotřebujeme!" Když používáte YouTube jako trofejní zbraň pro obranu své vlasti, musíte být potrestáni! Má tedy být zakázáno používat trofejní zbraně a bojovat za svobodu své vlasti. Takže to, co vidíme na příkladu Kazachstánu, je jen malý dozvuk toho, co provedli se Sovětským svazem.

Dále pokračuje deindustrializace a narušování všeho řízení a "elita", ti takzvaní évolué, kteří přezírají svůj národ a sní o tom, že budou lízat Západu zadek, ti z lidí dělají méněcenné, jim na lidech nezáleží. Hlavně aby oni osobně mohli někde lízat svou smetánku. Proto ta degradace vzdělání, proto nechtějí, aby se lidé přičlenili i k jiné kultuře: "Žádný ruský jazyk, pojďme používat jen ten kazašský." A to znamená okamžité zaostávání v technické a technologické oblasti, a okamžitý pád o několik století zpět.

Když mluvíme o Gorbačovovi, musíme si pamatovat, že zrada "elit" se nerovná zradě lidu, že to, co udělal Gorbačov and Company a Gorbačov byl jen frontmanem, vývěskou určité klanově-korporativní skupiny, která dlouho připravovala pád SSSR. Přičemž aktivní začátek té doby sahá až do roku 1953, začalo to okamžitě po Stalinově smrti! Okamžitě začala příprava!

My máme ty hlavní opěrné body do roku 1968, jen ty hlavní, protože by se to dalo hodně doplnit, ty hlavní opěrné body od roku 1953 do roku 1968 jsou v knize... Myslím o státu. Tam je to vyloženo, ukázáno, jak se připravoval příchod Gorbačova! A dosadili tam speciálně takového člověka, jakým byl Gorbačov. Protože kdyby tam byl člověk uvažující a chápající, který by dokázal řídit složité sociální supersystémy, tak by se jim to mohlo všechno zhroutit, proto tam museli dosadit tupého žvanila, bezpáteřního...

A když jsem začínal tím epitafem o smrti politika, od Belloca, tak co jsem tím naznačoval? Gorbačov v poslední době velmi trpěl, velmi trpěl, protože viděl, jak se hroutí všechno, nač on pracoval. Viděl, jak se stát znovu obrozuje, jenže to přece nebyl jeho cíl, to on nechtěl. Mravní základ všech zrádců, a to v jakémkoliv státu, ať už jde o Scholze, Baerbockovou v Německu, Macrona ve Francii, Sannu Marinovou ve Finsku, nejmenované kazašské "elity", nebo někoho jiného, Zelenského and Company, ti jsou mentálně někde jinde.

Vždyť kdy si Gorbačov začal myslet, že v životě dosáhl úspěchu? Snad když byl hlavou velmoci číslo jedna? Když na jeho názor všichni brali ohled? Ne! Až když mohl hrát v reklamě na kečup Heinz, když mohl propagovat Apple, pizzu Hut. To pro něj bylo to nejvyšší štěstí. On sloužil svému páníčkovi a ten ho jako bezvýznamného človíčka tak pozvedl, že mu dovolil dělat reklamu svému zboží. To bylo pro Gorbačova štěstím. To je štěstí pro Zelenského a další. Nemají žádnou sebeúctu, přezírají svůj stát i svůj národ. Chtějí sloužit páníčkovi, lízat mu zadek.

Stejně tak Šuškevič, Kravčuk jako i Jelcin či Gorbačov. Ty všechny vedlo jen jedno, touha lízat páníčkovi zadek, to je pro ně to největší štěstí. A co zůstane ze státu, z jejich národa, to je vůbec nezajímá. "Být hlavou superstátu číslo jedna? To je na nic, takové nedůstojné postavení pro takového jako Jelcin, jako Gorbačov. On je přece lokaj a za to, že svůj stát odrovnal, ho páníček ocení. A všechny postsovětské "elity", všechny bez výjimky jsou ve své absolutní většině právě takové!

Vychovávali je tak už od roku 1953. Co jako první provedl Chruščov? Vrátil trockisty k řízení a zrušil odpovědnost za nesplnění státního úkolu! "Nu, že zničil svým řízením celý závod? To nic, necháme ho pěkně řídit další! A sem dám někoho schopnějšího." A povšimněte si, jakou cítí k bolševikům nenávist, je vidět všude. Na Západě se bojí jejich příchodu, zase se bojí příchodu ruského bolševismu. A u nás také bolševiky nenávidí, prý vlastenci, kteří jinak tak zaníceně vykládají o mátušce Rusi, kteří zuřivě nenávidí bolševiky. A přitom velmi dobře vědí, o čem mluví.

Nebudu ho jmenovat, velmi dobře zná dějiny. A co dělá? Všechny zločiny trockistů připisuje bolševikům. A všechny zásluhy bolševiků zase připisuje trockistům. A to svinstvo už došlo tak daleko, že například bolševismus, ruský bolševismus, který zachránil náš stát, přirovnávají k tomu zvrhlíkovi, papeži Inocencovi X.: "Víte, ten ruský bolševismus, to byla jen taková úchylka, bez nich by všechno dopadlo překrásně." Jak že by to dopadlo? Stát by přestal existovat! A oni velmi dobře vědí, o čem mluví, velmi dobře, že kdyby bolševici nezachránili stát, tak by nic nebylo, nebylo by vůbec nic, ale ta nenávist k Rusku pod maskou vlastenectví, prý: "Mátuška Rus!"

Další státní převrat, který nyní připravují, připravují pod rouškou vlastenectví. To musíte mít na zřeteli! Ale všechny nepřátele Ruska, reálné nepřátele, kteří nejsou žádným mýtem, rozpoznáte velice snadno, podle jejich názoru na činnost bolševiků při záchraně našeho státu. Bolševici položili své životy za záchranu Ruska, své životy položili, aby Rusko vyhrálo ve Velké vlastenecké válce.A právě za to je proklínají všichni, kteří jen otevřou svou špinavou hubu proti bolševismu, protože velmi dobře vědí, zač bojovali bolševici, a jak bojovali.

To právě bolševici byli otevření k dialogu. To bolševik Frunze a bolševik Dzeržinskij našli společnou řeč s bílým generálem Slaščovem, protože on byl ruským vlastencem stejně jako oni. A u nás neustále pomlouvají bolševismus, jen ho všude pomlouvají a vynášejí vlasovce a trockisty! To proto také nad námi vlaje ta koloniální vlajka! Ta vlajka, kterou do Ruska přinesl Gorbačov! Ano, vyvěsil ji Jelcin, ale to Gorbačov stáhnul tu rudou vlajku, ruskou vlajku, odedávna ruskou! Vlajku suverénního státu. Stáhnul ji jako znak porážky státu. To potom už na jeho úlomcích Jelcin vztyčil svou vlasovskou trikolóru.


Přejdeme k další otázce. Prosí vás okomentovat událost z minulého týdne, z 1. září, jedná se o návštěvu mise MAAE na Záporožské JE a ještě předtím z 29. srpna ten takzvaný protiútok VFU.

To máte na mysli ukrajinské ozbrojené formace. Ale ještě lepší je nazývat je ukrajinskou ozbrojenou sebrankou. Bez ohledu na to, že na tento protiútok byly použity výslovně kádrové jednotky a konečně se naskytla možnost je zničit, tak je to mentálně stejně sebranka. Ani jeden čestný člověk sloužit takovému režimu nebude. Na Ukrajině není žádný stát. Kyjevská vláda nereprezentuje stát. Nikde tam, kde to není pod kontrolou Doněcké a Luhanské republiky a není osvobozeno ruskou armádu, není vůbec žádný stát. Jsou to zločinecké formace, teroristická organizace, a to je třeba mít na paměti!

Takže když slouží v teroristické organizaci, tak to mi promiňte, ale i různé mafiánské skupiny mají své bojovníky. Pozorovali jsme to v devadesátkách v našem státě, na Západě je to tak i nyní. A vzpomeňte si na Islámský stát, ten snad neměl svou profesionální armádu? Měl. Nebo Al-Káida, to bylo to samé. Takže to všechno tu je. A když někdo říká, že Ukrajina je současný USIL v analogii k ISIL, tak to tak fakticky je. Až na to, že to není stát, ale ORGANIZACE, teroristická ORGANIZACE, to je třeba mít na paměti.

Protože tu máme jisté politiky, kteří truchlí. To je zajímavé, Mironov vyjádřil svou soustrast se smrtí Gorbačova. To je zajímavé, že? To on chce Ukrajinu uznat státem, a právě on byl aktivním účastníkem státního převratu v roce 2011, kde aktivně vystupoval proti Putinovi. To se nám tvoří pěkná skládačka, že? Vrána k vráně sedá. Stejně tak Mironov ke Gorbačovovi, ten také truchlí, že se Rusko nepodařilo dorazit. A také si hraje na vlastence.

Takže tu misi MAAE a protiútok od sebe nelze odtrhávat. Ukrajinsky je to "kontrnastup", my to vyjádříme zkratkou nebo jako protiútok. Nelze to od sebe odtrhávat, ale to nejen mezi sebou, ale ani od událostí, ke kterým dochází v Rusku. A události v Rusku nejsou právě nejlepší. Už jsme mluvili o tom, že u nás byl připravován rozsáhlý státní převrat, a až teď začínají vyplouvat všechny ty podrobnosti rozsahu přípravy toho převratu. A není to jen o tom, že minulý týden Sluckij prohlásil, že jsme připraveni jednat v jakémkoliv formátu...

Stačí, když na nás Ukrajina kývne svým prstíčkem a my nejen přiběhneme, po břiše se připlazíme. Přiskákáme, vždyť si nás povšimnul oblíbený páníčkův lokaj, abychom tam podepsali kapitulaci Ruska. Ne, tento týden v programu Večer u Solovj... Oj, Moskva-Kreml-Putin opět vystupoval Peskov a znovu tam vykládal, že Putin bude štěstím bez sebe, bude-li moci usednout za jeden stůl se samotným Zelenským.

O jakých jednáních tu může být řeč? Dokonce i když si vezmeme tu skutečnost, že nechceš Zelenského uznat teroristou, přestože jde o jasný terorismus, není to nic než terorismus a s teroristy se nikdy nevyjednává, prostě nikdy! Teroristi mají jen jednu možnost, bezpodmínečnou kapitulaci, tam není o čem jednat, kdo co bude plnit za jakých podmínek. Není žádná jiná možnost, jednoduše nemůže být. Už to vidí úplně všichni. Ale ne: "My se nějak domluvíme," vykládá Peskov. "A Putin bude prosit Zelenského, aby souhlasil s nějakými podmínkami."

To vyvolává zásadní otázku. Jak kdysi řekl Putin: "Kdo nařídil Peskovovi, tohle všechno říkat? A ta otázka je velice závažná. My jsme v minulém pořadu mluvili... Já to, co řekl Peskov v tom pořadu Moskva-Kreml-Putin trochu zveličil, nicméně to byla podstata a smysl řečeného. Když to hodnotíme z hlediska řízení, tak to Peskov řekl přesně tak, jak jsem to vyložil, jak jsem ten význam vyjádřil. Takže je tedy neuznáváš za teroristy. A jak se díváš na to, když Zelenskij na takové úrovni urazí Putina, a to nejednou. Ve světě to nechodí tak, že by se po takových urážkách někdo potom s vámi posadil k jednacímu stolu. Po něčem takovém obvykle začínaly války. A jen Peskov vykládá, že to Putin musí spolknout: "Protože Zelenskij je páníčkův oblíbený lokajíček, mého páníčka! Jak si může Putin dovolit hájit Rusko?" A tohle si dovoluje prezidentův tiskový mluvčí.

Aktivita Ergogana a vůbec Turecka, jak jsme o tom minule mluvili, pokus zabít Volodina a tak dále. A co se dělo dál? Najednou se zase začalo mluvit o tom, že nebude munice a obrněná technika, že to brzy vše dojde. A proč? Protože se ukazuje, že Nabiullinova, aby nepřipustila žádné obrození naší ekonomiky, aby se alespoň nějak rozběhla... Základní úroková sazba je 8%, ale podmínky, jaké centrální banka požaduje, abyste získali úvěr s takovou sazbou, končí tak, že výrobce může dostat tento úvěr jen za 30%.

A zvyšování inflace se provádí vždy úrokovou sazbou, vždy! Protože přírůstek energetického zajištění výroby ve světě v posledních sto padesáti letech činí 3-5%. Takže úvěrování výroby ve výši těchto úroků umožňuje alespoň nějaký vývoj. Úvěrování za vyšší úrok vede k tomu, že peníze se přesouvají do oblasti rychlého obratu kapitálu a to vede ke zhroucení především vědecky náročných a dlouhodobých výrob. Tedy těch výrob, jejichž návratnost je dlouhodobá. To je výstavba různých průmyslových objektů a rozličná vysoce technologická výroba.

Například ledoborec se staví sedm let, a komu by se to vyplatilo? Když u nás zvedli v devadesátkách úroky, tak ty ledoborce začali rozřezávat do sběru. Je to výhodnější, protože za to dostanete peníze hned. A lodě se začaly vyrábět v Jižní Koreji. To znamená, že probíhá rozsáhlá likvidace naší ekonomiky. A tak stále čekají, kdy se zhroutí. Ale jen čekat nemohou, to by se také nemuseli dočkat. Musí tomu přece pomáhat. Takže jakou kampaň na Západě provedli proti těm, co od nás utekli...

Tedy podle Peskova těch skutečných vlastenců! Podle Peskovova totiž ti, kteří skutečně pokládají své životy na bojišti, nejsou přece žádnými vlastenci. Zatímco Urgant, který se mimochodem nejen vrátil, ale už je zase vidět v televizi, tak to je ten skutečný vlastenec. On se přece jen polekal a vzal nohy na ramena z té Rašky. Proč by za ni měl bojovat? Skutečný "vlastenec" přece musí lízat zadek svému americkému páníčkovi, podle Peskovova názoru. A vrátila se nám další skutečná "vlastenka", Pugačovová, která prohlašuje: "Já teď tady všechny srovnám!" Ona speciální operaci nepodporuje, zatímco ten dobytek...

Jen ten dobytek nevyslovila: "Já jim to teď tady všem vytmavím." A co se to stalo? Na Západě se pozvedla protiruská kampaň ve stylu: "Co tady ještě sedíte? Platili jsme vám peníze za to, abyste bojovali proti Rusku, abyste ho destabilizovali zevnitř. A teď, v tom nejdůležitějším okamžiku, kdy je nutné škodit Rusku, jste všichni utekli do ciziny." Začali jim blokovat bankovní karty a tak podobně. Ve Francii žije jakýsi generál Jakovlev, ještě z první vlny emigrace, té bělogvardějské. Francouzský generál, příšerný rusofob. A najednou ve Francii začali blokovat karty všem, jejichž příjmení zní sebeméně rusky. Zajímalo by mne, zda tomuto generálovi tu bankovní kartu také zablokovali?! Zablokovali mu bankovní účet? Když tak nenávidí Rusko a Rusy, měl by si změnit i své příjmení.

Takže je všechny začali vytlačovat: "Běžte a likvidujte Rusko! Vy chcete do zahraničí se schengenskými vízy? Ani náhodou. Musíte uvnitř Ruska ničit stát, až se ta vaše Raška zhroutí, tak si rozmyslíme, jestli vás sem zase pustíme. Ale teď ne, všichni pěkně tam. Nažeňte je do toho Ruska, aby ho likvidovali zevnitř." A tak se vrátili a tady je zase uvítali: "My vám na to dáme peníze!" A kdo jim je dává? Zrádci! A rossionská "elita", to je samý zrádce, ve své většině. Oni Rusko nenávidí, nenávidí...

Nejmocnější zbraň, která se proti nim našla a kterou teď jako obuškem mávají na Západě, je to, že je připravili o shopping, že je připravili o možnost jezdit na Západ, tu rossionskou "elitu". To kvůli tomu se tak vztekají. Můžou jim sebrat peníze, nebo jim rovnou zakroutit krkem, a oni nikdy páníčka z ničeho vinit nebudou. Ale když jim páníček znemožní přifařit se k jeho způsobu života a neumožní jim jezdit na Západ...

Oni ho vinit nebudou, ale začnou usilovněji likvidovat stát. A tak se tu u nás všechno pozvedlo. A teď samozřejmě všichni doufají, že naše ekonomika brzy zkolabuje. Náš vojensko-průmyslový komplex pracuje na základě úvěrů?! Chápete to? Musí získávat úvěry?! Státní úkoly nejsou financovány ze státních programů, ale z úvěrů?! Taková šílenost! Nabiullinova přece řekla, že žádnou ekonomiku mít nebudeme! Kromě té, kterou nám dovolí mít páníček, že ona, jako jeho pes na řetězu, to tady zajistí. A přesně tohle dělá. Přesně tohle dělá.

A není na to přece sama. Zase je jen frontmanem nějaké klanově-korporativní skupiny. To je klanový konsensus. Na základě řečí o likvidaci Boloňského systému se dělá všechno pro to, aby zlikvidovali zbytky sovětského vzdělání, aby u nás už nikdy nic nebylo. Aby děti jako v Americe končily desátou třídou a neuměly číst a psát. Ten Boloňský systém jen utvrzují. Když chceme vytvořit své národní hodnocení vědeckých publikací, tak ne, jen Scopus. Když nás odtamtud sami vykopnou, tak stejně vyřvávají: "Páníčku, mlátíš mne po hubě, to znamená, že mne máš rád. Kovanou botou? Je to láska! My si tě udržíme, všechno tu zničíme!" Oni nechápou, že Rusko má zmizet úplně. Po té prohře, až by byla podepsána kapitulace, jak v to doufají, že ta kapitulace před Ukrajinou bude podepsána...

A Ukrajina neustále: "My se s nimi vůbec nebudeme bavit! Ať ještě udělají to a to. Až to vše vybojujeme zpátky." Ale k tomu se přece také velice důkladně připravují. Aby ten jejich protiútok měl široký úspěch. Na Kubáni mají v říjnu v plánu provést festival kozáckých písní Alexandrovská pevnost a pozvali tam Manižu, tu zuřivou rusofobku, která nenávidí Rusko a Rusy, která svým chováním urazila všechny ruské ženy. A kozáci se rozhořčili a ptají se: "Jak je to možné?" A oni jim odpovídají: "To je ten multikulturalismus. To nejsvětější!" A co je to vlastně ten multikulturalismus? Kde ho pozorujeme? No přece na Západě!

Nejedná se o mnohonárodnostní kulturu jako v Rusku, kde má každá kultura své místo, ale o multikulturalismus. Kdy musí nositelé kultury, původní národ ustoupit, strpět a být vděčný za to, když nějaký ten přivandrovalec narušuje, uráží jeho kulturu a provádí různé ohavnosti. Tomu se nelze bránit: "Vždyť je to tak, že kříže urážejí muslimy, tak je z křesťanských kostelů sundáme." No to mi promiňte, ale vždyť to oni přijeli do křesťanské země, to oni jsou v ní na návštěvě. Nikdo přece nepožaduje, aby něco měnili na svých mešitách tam u nich. "Muslimy uráží Vánoce, vánoční stromky, tak je zrušíme! Nebude žádný Ježíšek!" Jakékoliv zločiny, kterých se dopouštějí...

Bylo tam rozhodnuto, že jestliže je v emigrantově kultuře přítomno to, že může mít sex s nezletilými dětmi, tak nemůže být potrestán. Takže když znásilní děvčátko, které se tam narodilo, je tam doma a on je přistěhovalec... Tak to je ten multikulturalismus! Že je určitým společenským vyvržencům dovoleno provádět ohavnosti, zvrácenosti a lidé se před nimi nemají jak ochránit kvůli multikulturalismu, zavedené gay-kultuře, LGBT-kultuře.

Multikulturalismus stojí dokonce i nad trestním řádem. Společnost se vždy brání destruktivním prvkům trestním stíháním těch, kteří odmítají žít podle společných pravidel, které platí pro všechny stejně. Musíš si na živobytí vydělávat prací, takže pokud kradeš, musíš být potrestán. Pokud někoho zabiješ, tím spíš.A co vidíme na Západě? Například v USA je multikulturalismus. Do 10 tisíc dolarů je krádež beztrestná. Takže může někdo přijít a nabrat si v obchodě zboží, a když to bude do 10 tisíc dolarů, tak ho policista nemá právo ani zastavit. Jak dlouho to ten obchod asi vydrží? A někdy tam přijdou a jednoduše vše začnou rozbíjet. A když zabijí nesprávného, tedy vlastně toho správného, tak za to není žádný trest. A pokud se těm zločincům bráníte, a někoho zabijete, budete potrestáni. To je multikulturalismus!

A Manižu, která vystupuje proti Rusku, která rozsévá nenávist, národnostní nesnášenlivost, rusofobii... Kozákům řekli: "Zmlkněte vy ruští zmetci, pěkně to zkousněte!" A naši kozáci teď bojují za Rusko na polích speciální vojenské operace na Ukrajině! A oni je tady takto urážejí a říkají jim: "Vy ruští zmetci nemáte právo na svou kulturu. Takže tam bude zpívat Maniža a žádný Kubáňský sbor." To vše je v rámci státního převratu.

A co se dělo dál? Soud zapsal mezi extrémistické materiály jeden ze základních, jednu ze základních knih islámské kultury. A my tu ve státě přece máme spoustu představitelů islámu, kteří navíc teď za nás bojují ve speciální operaci. A tady v Rusku jim takříkajíc plivou do obličeje a také jim říkají: "Zkousněte to, a když to nezkousnete, tak rozneste Rusko na kopytech. Odejděte odtamtud a začněte bojovat tady. Přeneste tu válku sem!"

Jak rozhodoval ten soud? U nás probíhaly pokusy zařadit mezi extrémistickou literaturu Talmud a Bibli, nejen tohle. A co bylo řečeno? Že se jedná o literární památník, na jehož základě bylo založeno světové náboženství, ale protože reálie, o které se jedná, nejsou v životě přítomny, nejsou přítomny ani v tom světovém náboženství. Takže k judaismu a křesťanství je jeden přístup a teď si prostě jen tak svévolně vybrali knihu a hodlají ji zakázat.

A proč? Aby vydráždili muslimy a uvnitř Ruska to explodovalo. Aby odešla ruská armáda, aby na Ukrajině kapitulovala. A jak jsou vyráběny ty znalecké posudky přece, dobře víme ze zkušeností s Koncepcí sociální bezpečnosti. Najdou si nějaké absolutní zmetky, ničemy, kteří se lidem jen podobají, a ti se ten posudek vycucají z prstu. A na základě tohoto "odborného" posudku potom rozhodne další zmetek, nějaký soudce, a všechno to organizuje prokurátorský zmetek. Tady postupovali úplně stejně. Našla se skupina zmetků, a zcela cílevědomě, aby vydráždila, vybudila k explozi muslimské společenství, aby Rusko explodovalo zevnitř, tu knihu zakázala.

To znamená, že je to zcela účelový čin. Ten soudce si velmi dobře uvědomoval, co dělá! Prokurátor si velmi dobře uvědomoval, co dělá! A ti, rádoby znalci, si také velmi dobře uvědomovali, co dělají! "Nebudeme postupovat stejně, jako to bylo s Talmudem a biblí, pro muslimy to neplatí. Těm to náboženství prostě zcela zakážeme! Knihy, které jsou pro ně svaté, pěkně zakážeme!" Úkolem bylo nechat explodovat stát. Se vším všudy nechat explodovat stát!A na tomto pozadí se jeden z nejopovrženíhodných likvidátorů Ruska, následovníků Gorbačova a Jelcina, V. A. Mau, vrátil do práce. Tak takto u nás funguje trestněprávní systém. On má sedět a oni ho vrátili do práce, aby mohl to obvinění ze zpronevěry pěkně zakamuflovat, zamést za sebou všechny stopy. Za rusofobii a protiruskou propagandu zatkli Rojzmana, bývalého toho... Nu, pane Bože, ano, starostu Jekatěrinburgu. U soudu ho olízali a řekli: "Ty jsi náš člověk, ty správně vyvoláváš nenávist k ruské armádě, k Rusku. Jsi volný, jsi náš člověk!" A co ten, proti kterému zahájili trestní řízení, Ponomarjov. Toho je třeba soudit za terorismus. A oni ho obvinili jen ze šíření fejků. On vyzývá k teroristické činnosti a ospravedlňuje ji, je-li zaměřena proti Rusům.

Takže na Ukrajině jsou, ostatně jako v celém světě, přesvědčeni, že v Rusku brzy dojde ke státnímu převratu. Ukrajina porazí Rusko na bojišti... A jakou mám na mysli Ukrajinu? Tu zločineckou, banderovskou Ukrajinu, žádný stát, tu teroristickou organizaci. Rusko podepíše kapitulaci, bude vyplácet kontribuce, reparace... To je tou podstatou. To právě proto také Západ neustále zvyšuje sázky. Ale takto to může skončit jadernou válkou. Když nabydou přesvědčení, že by proti Rusku mohli podniknout neopětovaný jaderný útok, tak to udělají.

A proč o tom mluvím? Protože, jen si to vezměte, státní převrat se jim sice nedaří, ale ten mechanismus byl spuštěn. Erdogan, stejně jako Sluckij, Peskov mluví o tom, že kapitulujeme, že vydáme Krym. A děje se toho daleko víc, protože to vzali zeširoka, velice zeširoka. A ten útok na ruskou armádu připravovaný na Ukrajině začal tehdy, kdy to bylo připraveno. Už to nebylo možné zastavit, ten mechanismus byl spuštěn, rozběhl se. Jak mohl být ten útok zastaven, když byl spojen s tou návštěvou na Záporožské JE mise MAAE, které se měli zmocnit a proměnit ji ve svého rukojmího? Potom by samozřejmě ti z té mise prohlásili, že se jich zmocnili Rusové a tak dále, a proto je to ruská armáda, která se musí stáhnout.

A kdy se tam vydali? Když začal ten ukrajinský protiútok? A proč je Ukrajinci zdržovali na strážním stanovišti? Protože tam měli přijet v přesně naplánovaném čase, až by jaderná elektrárna již byla obsazena těmi diverzními jednotkami, které tam provedly výsadek. Oni neměli spojení a očekávaný čas byl proto určen předem, co a jak, a každý se měl řídit svým harmonogramem. Nemohli přece operativně nějakému veliteli strážního stanoviště volat, aby je ještě chvíli zadržel, protože ta operace se zadrhla.

Trvalo by, než by to ty informace oběhly, to nešlo. A pak: "Nu tak se operace zadrhla, ale naše lodě už plují, stejně to tam obsadíme. Máme tam své podpindosníky, co tam slouží. Ti nám přece umožnili provést ten útok tak, abychom vytvořili 5-6ti kilometrový klín, když proti nám znemožnili dělostřeleckou podporu a tak dále." Ti zrádci s generálskými výložkami tohle přece zajistili! A vystavili naše jednotky tomu útoku, aby byl úspěšný, toho banderovského / benderovského ukrovojska. Oni to přece zajistili.

A to v naději, že teď v Rusku proběhne státní převrat, že Rusko podepíše kapitulaci, bude platit kontribuce, vyplácet reparace, a vše bude možné zase prodávat. Kyjevskou bandu ani Zelenského Ukrajina jako taková vůbec nezajímá, proto tak snadno nechávají ničit celý ten stát, proto obyčejné chlapi posílali na jatka a šetřili si své kádrové jednotky. A jejich problém spočívá v tom, že teď do boje poslali tyto kádrové jednotky. A když je do toho boje poslali, tak je začaly s plnou silou likvidovat.

Ale oni je poslali do boje v naději, že v Rusku proběhne státní převrat a my kapitulujeme. Že se kozáci pořádně naštvou, Děripaska se tam přece snaží, aby kozáci přestali bránit vlast a začali bojovat tady, uvnitř Ruska. Aby se ta občanská válka rozšířila sem. Ten soud se o to také snažil, aby urazil všechny muslimy, aby přestali bojovat za Rusko a ta válka se přesunula opět sem k nám.

A co tam v Tatarstánu? Ta válka by přišla k nim, a ten soudce to dobře ví! Ale peníze, které za to dostal, jsou pro něj důležitější, protože ho k Tatarstánu nic nepoutá. V Tatarstánu rozhodli, že jejich státním jazykem je tatarština. Udělali to snad tatarstánští vlastenci? Udělali to Tataři, co jsou vlastenci? Ne, udělali to ti, kteří chtějí, aby se Tatarstán zalknul krví, aby nebyl nastolen mocný stát, kde by měl tatarský národ široké pole činnosti pro svou tvořivost, pro seberealizaci. Ne, oni chtějí, aby válka a mezinárodní terorismus přišel do Tatarstánu, aby tam probíhala válka. Oni zcela cíleně rozsévají nepřátelství, nenávist a nesváry. Dělají to zcela cíleně, protože slouží svému páníčkovi. Oni nesní o dosažení něčeho velkého, mají jen jednu touhu, sloužit svému páníčkovi.

Gorbačov a ti, co ho dosadili, snili o lízání zadků svému páníčkovi a celé devadesátky to dělali. Oni svému páníčkovi k nohám položili Rusko, společně s Jelcinem to udělali a drancovali ho. A Západ teď doufá, že se ten rok 1991 zopakuje. Takže v tomto ohledu...

Proč se Západ sám odstřihává od energetických zdrojů? Má to mnoho rovin. Konkrétní příklad. Severní proud jedna už není funkční, už se i odborníci ze Siemensu přesvědčili o tom, že poslední turbína, která tam zbyla, není funkční. Zapojili ji a přesvědčili se, jak všude stříká olej, prostě není funkční a hotovo. A jaká reakce na to byla v Německu? "Když už k nám ze Severního proudu jedna neproudí plyn, musíme demontovat funkční Severní proud dva, úplně."

Opakuji, že ty cíle se do určité míry shodují. Globalisté mají za cíl úplnou deindustrializace Evropy. Když ji připraví o zdroje přicházející z Ruska, znefunkční to západní průmysl. Tady nás tahali za nos a mnozí jim to věřili: "My tady v Rusku neumíme pracovat, ale tam to umí. To proto mají tak vysokou životní úroveň a tak dále." A najednou se ukazuje, že veškerá prosperita Západu byla založena na tom, že kradli! Že kradli! Protože nemůžete takové zdroje získávat za babku. Oni naše zdroje získávali za babku a na tom si mastili kapsy.

Ale nyní, podle plánu globálního prediktoru, musí na evropském území vzniknout evropský islámský chalífát. Cílem je deindustrializace Evropy, proto uzavírají jaderné elektrárny a různé teplárny, uhelné elektrárny, protože to jsou silné zdroje toho, no... Prostě to velmi znečišťuje životní prostředí. Ty daně... (Asi emisní povolenky...) Ne, ekologické ne. Ale výslovně na ty energetické nosiče, na obyčejnou energetiku. Všechno těmito metodami postupně likvidovali.

A najednou se jasně ukazuje, že ta ruská ekonomika, prý činící 2% ze světové ekonomiky, je ve skutečnosti klíčovou ekonomikou světa. To na ní se drží celá prosperita světa. A pokud tyto zdroje zůstanou uvnitř Ruska, tak díky nim bude vzkvétat, bude se o ně za normální ceny dělit s dalšími státy a i těm bude dobře. Jenže tohle nechtějí připustit, ani globalisté to nechtějí. Ti také chtějí vidět Rusko rozčleněné na státečky bez suverenity. Jenže to teď není možné, proto jsou nuceni s Ruskem spolupracovat.

Ale ta Evropa, aby pod vedením USA nedovedla celý svět k jaderné katastrofě, musí mít problémy a být deindustrializována. Proto západní "elity", které nic nepojí s jejich národem, s jejich státem, se svou kulturou... Velice symbolické je prohlášení německé ministryně zahraničí Baerbock, která řekla: "Já jsem dala své slovo Ukrajincům a dodržím ho, ať si o mně mí voliči uvnitř státu myslí, co chtějí." Co zcela přímo ohlásila? "Já sloužím nějaké nadnárodní síle a ta nařídila, že musím pracovat na tom, aby Ukrajina válčila s Ruskem, a není důležité, co bude s Německem. Vůbec to není důležité!"

Stejně jako Gorbačova a jeho soudruhy nezajímalo, co bude s Ruskem, hlavně, že budou moci páníčkovi lízat zadek. Oni jsou ve stejné situaci, jsou to nezpůsobilí politici, nezpůsobilí v oblasti řízení, dokážou jen likvidovat a ničit a přesně tohle dělají. A proto ten Severní proud, který by jejich stát mohl zachránit, kdyby se ovšem dohodli s Ruskem, není spuštěn.

A proč to ti globalisté tak posilují? Ono je to tak, podívejte se, jak jedná Miller. Jakmile uvidí někde škvírku, kterou by mohl zradit stát a zásobit ruské nepřátele energií, tak ji využije. Tak aby takovou možnost neměl, tlačí na to ze Západu. To znamená, že naše podpindosníky likvidují odtamtud a usnadňují práci s čistkou těchto vlasovských zrádcovských "elit". Tady jim vytvářejí podmínky, kdy nejsou nikomu k ničemu. Přicházejí o svou vnější podporu, tam venku narážejí jen na rusofobii. A není důležité, co jsi zač: "Jsi z Ruska? To stačí! Táhni!"

To proto se vrátila Pugačovová i ti další. A teď je budou neustále ukazovat v televizi, aby stejně jako dřív vykládali: "Ta Raška je na hovno. Musíme všichni sloužit páníčkovi. Devadesátá léta byla svatá!" Pugačovová reálně lituje, že už tu nemáme ty devadesátky, které pro nás byly pohromou. Tehdy bylo obyvatelstvo Ruska likvidováno ve velkém, probíhaly tu národnostní války, panoval tu absolutní rozklad. To pro ni bylo štěstí a velice lituje, že tyto devadesátky jsou pryč, že se nyní náš stát obrozuje. Ona sem přijela všechny poučovat: "To devadesátky byly pro vás tím štěstím!" Takže je nutné si tohle uvědomovat.

A jestliže ji někteří považují za talentovanou, já ji nikdy za talentovanou nepovažoval a co její občanský postoj? Šaljapin byl také talentovaný a stát zaprodal a zradil. Takže pro Američany, pro americkou státní "elitu" hraje čas klíčovou roli. U nich se všechno sype, mají tam rozmach zločinnosti, je rozhozená celá protitrumpovská koalice. Začali si vzájemně jít po krku. Sovětský svaz se začal hroutit kolosálním tempem poté, kdy se začala hroutit celá řídící vertikála po tom případu s Rašidovem, Šarafem Rašidovem. Právě tehdy vyšlo najevo, že státních institucí se zmocnily určité klanově-korporativní skupiny a konsensus uzavřený mezi klany tím skončil. Jakmile někdo použije státní orgán k potlačení jiné klanově-korporativní skupiny, je to konec.

A v USA už se to stalo. Proti Trumpovi použili FBI, Federální úřad pro vyšetřování. Je to analogický případ, teď už jen zbývá počkat si, až to přinese své plody. Všechno se jim tam hroutí, a proto musí Rusko zlikvidovat urychleně, aby prohrálo na bojišti. A proto tam vrhají hromadně jak ukrajinská vojska... Co že to prohlásil ten senátor? Richard Clark: "Nám přece může být úplně jedno, kolik tam padne těch Ukrajinců. Kolik jich bude zapotřebí, tolik ať jich tam zdechne!" Black, omlouvám se. Richard Black. "Kolik jich jen bude zapotřebí. Ať tam klidně zdechnou všichni! Když my to potřebujeme." A Zelenskij je tam posílá. Kolik jich bude zapotřebí, tolik jich tam pošle.

Ale je to tak, že když přijdou o kádrovou armádu, tak zase otevřou operativní prostor naší armádě. Nebude potřeba bojovat o města. A právě k takové městské válce, s civilisty jako rukojmími, se ti bojovníci připravovali, ta jejich kádrová vojska. Všechny ty kádrové brigády, které teď vrhly do boje, ty se na to přesně tak připravovaly. Krýt se zepředu civilisty a zpoza nich střílet. Viděli jsme Mariupol! I další ty obce, kde postupovali přesně takto. Tohle je totiž učili, aby se kryli civilisty a válčili tak, že všechno bude zcela zničené.

A není to tak, že je to dobře, aby někde něco nebylo zničeno. Jako že jihovýchod Ukrajiny je možné ničit a západní Ukrajinu ne. Ne, to není kvůli tomu, že je dobře, že jsou ty ukrajinské kádrové jednotky likvidovány, ale proto, že tak skončí válka. A obnovit jen jihovýchod bude snadnější, než obnovovat všechno.

Ten problém je jen v tom, proč rakety nelikvidují vojenské objekty na Ukrajině. Vojenské objekty na západní Ukrajině! Proč nejsou likvidovány?! Proto aby... Kdo se o to postaral? Zrádci! I s generálskými výložkami, i v kremelských kancelářích jsou zrádci! Ti, kteří Rusko nenávidí a sní o tom, že budou Američanům lízat zadek. A v tomto ohledu ano...

Máme kanál na Telegramu, odkaz na něj je našem webu, v popisu pod videem na YouTube i jinde. A v míře svých možností tam posíláme informace, které jsou z hlediska řízení důležité. Někdy se nám to daří dělat častěji, jindy méně často. Nicméně se budeme snažit to dělat pravidelně, aby se tam alespoň jeden materiál denně objevoval. Zatím se to snad daří.

Takže počítali se státním převratem v Rusku. Oni nemají čas. A u nás je to naopak. Pokud to teď ustojíme, udržíme se, tak se vypořádáme se všemi nepřáteli Ruska, a to včetně těch v našem řídícím sboru, kde sedí téměř všude. Jak dlouho je připravovali? Začali je připravovat v chruščovských dobách, pěstovali je ve velkém a dosazovali za Brežněva. A plně se jim řízení podařilo obsadit za Jelcina, v těch svatých devadesátkách. Takže tam nyní tvoří celé to jádro. Vytvořili si i kádrové rezervy. Proto se nedivte, že v řídících kruzích tak masově Rusko nenávidí a snaží se mu maximálně uškodit.

Tento řídící sbor umí jen krást rozpočty, které jsou mu svěřeny, ti neumí budovat. A budou Rusko ničit všemi dostupnými prostředky. Tak čemu se divit? A když tuto situaci ustojíme, tak se zhroutí USA. A v USA globalisté tu situaci také stupňují, prohlubují tam tu krizi. Jen se podívejte, jak pracuje Biden. Ještě chvilku, a USA už budou řešit jen své vlastní problémy. V Evropě už nyní vzniká situace, kdy se pod tíhou svých problémů prostě zhroutí. A my si v té době musíme jen udělat pořádek doma. Takže Ukrajina si dělá zbytečné naděje na kapitulaci Ruska. Nu, mám na mysli podmínečně Ukrajinu, protože tu naději chová fakticky kolektivní Západ. Ukrajina je jen jeho nástrojem. Marně si činí naděje na kapitulaci, na nějaké reparace, na nějaké ty... Nu, pane Bože. Ne, kompenzace ne, kontribuce! Nic z toho nebude. Rusko vždy vítězí.

Cože? Ano, to je zajímavý okamžik, s tím Zelenským a dalšími. Povšimněte si, jak se Zelenskij obléká. Jde o státní instinkt, aby bylo jasné, proč tam není žádný stát. Říkají, že je to válčící stát, že? V roce 1917 Rusko jako takové přestalo existovat, jako stát. Jako stát přestalo existovat. A módními tehdy byly kožené bundy, dlouhé kabáty a tak dále. Ale první sovětská vláda od začátku oznámila: "My budujeme stát! My ho obrozujeme!" A jak chodil oblečen Lenin? Ve vestě, saku a s bílou košilí. V těch časech! A jak chodili oblečeni členové vlády? Stejně! Protože to byli budovatelé státu. Zatímco tihle jsou jen herci, kteří o řízení státu nic nevědí.

Oni potřebují vykreslovat obrázek. Takže tam žádný stát není a není tam nikdo, kdo by ho mohl budovat. Není tam nikdo, kdo by ten stát mohl budovat, proto se také takto oblékají. Přímo podle oblečení to poznáte. To není o tom, že ukazují, jak válčí: "To proto jsem nucen chodit v jednom tričku, a potom ho propocené prodávat za tisíce dolarů." Ne, oni myslí jen na to, jak si co nejvíce nakrást, jak včas vzít nohy na ramena, jak si píchnout drogy... Není tam vůbec žádný stát. Ukrajinský stát reprezentují Doněcká a Luhanská republika, to je vše. Tak taková je ta situace.


Už je to více než hodina 20 a máme tu ještě jednu otázku od Alexandra. "Německo nemá v úmyslu...", nu píše, cituje tu zprávu RussiaToday, "...nemá v úmyslu vyplácet Polsku reparace za škody způsobené státu v době 2. světové války." To je prohlášení německého ministerstva zahraničí, připomenu, že Varšava se podobných výplat vzdala už v roce 1953. Již dříve lídr polské vládnoucí strany Jaroslaw Kaczynski prohlásil, že škody způsobené Polsku Německem v letech 1939 - 1945 činí nejméně 1,3 biliónu USD, tedy spíše asi EUR. Podle jeho slov bude Varšava od Berlína vymáhat příslušné kompenzace. Alexandr se ptá: "Jedná se pouze o šaškování před polskými volbami v příštím roce, ve stylu slibu navrácení Polubotkova zlata chochlům v období rozpadu SSSR? Nebo se jedná o nějaký scénář?"

Ono požadování různých kontribucí, to je polský národní sport. Celý svůj život staví na těchto kontribucích. Celá existence polské státnosti spočívá v neustálých nárocích vůči někomu, kdo by měl ten polský stát vydržovat, neustále. A existují-li Failed State a projektově zkonstruované státy, tak o Polsku je možné prohlásit, že se jedná o obojí, Failed State i projektově zkonstruovaný stát. Je to stát chiméra.

Gumiljov zavedl takový termín pro vztahy etnik - chiméra. Vztáhneme-li to na stát, tak Polsko je klasický případ takového státu chiméry. Polsko bylo na počátku plánováno jako centrum koncentrace řízení všemi slovanskými zeměmi. Jenže tento úkol nezvládlo a mimochodem,

proto má také Polsko tu červenobílou vlajku. Ale to bude v té knize o vlajkách.

Takže tento úkol nezvládlo, a proto se tím centrem koncentrace řízení stala Moskva a Rusko se sjednotilo celé okolo Moskvy, Rusko začalo být budováno okolo Moskvy. Polsko jako stát předvedlo svou neživotaschopnost v 17. století poté, co byli polští interventi vyhnáni z Moskvy. To rozhodlo, tím byla otázka polského státu vyřešena. A za sto let, v 18. století pak došlo na první dělení Polska, a potom následovala další čtyři. Někdo počítá, že jich bylo šest. A Polsko jako stát po 2. světové válce vytvořili se zaměřením takříkajíc na dlouhou trať, na to Intermarium, Mezimoří. Proto také byla k Polsku přičleněna část vysloveně německých území. Proto se také teď v Polsku bojí, že v případě vítězství Ruska, může Polsko o tato německá území přijít.

Německo si je přivlastní. Pokud se tedy v Německu vůbec někdo takový najde, protože ta "elita" tam byla vypěstovaná zcela podpindosnická. Merkelová ještě nějak manévrovala mezi zájmy svého státu a nutností splnit páníčkovy pokyny. Teď už se jim ani nesní o takové úrovni řídících kompetencí, když tam mají Baerbockovou a Scholze.

Takže Polsko je jako stát absolutně nesamostatné. Musí být přiživováno zvnějšku, a také bylo přiživováno zvnějšku. Po 2. světové válce získalo reparace, byly mu vyplaceny kontribuce, už jen to přičlenění německého území. To je už samo o sobě kontribucí, kterou dostali v podobě území. A zdálo by se, že tato otázka je uzavřena. Je to vyřešeno, mohla by být uzavřena.

V devadesátých letech Polsko vydržovalo Rusko, SSSR, celou tu dobu. Ale v osmdesátých letech se jim zachtělo "samostijnosti". A potom se v devadesátkách přesvědčili, že jejich ekonomika neutáhne jejich panské choutky. To panstvo by si chtělo žít na vysoké noze, ale pracovat se mu nechce. A žít podle svých možností se jim také nechce. A tak jim Německo znovu vyplatilo určité reparace. V roce 1953 vše uzavřeli a řekli: "To je vše, žádné další nároky k Německu nemáme."

A v devadesátkách zase: "My vlastně máme ještě vůči vám nároky. Z čeho máme být živi? SSSR už nás nepodporuje a sami pracovat nehodláme." A Německo jim znovu na přelomu devadesátek a prvního desetiletí něco málo vyplatilo. A potom se jim zase poštěstilo a přisáli se na Evropskou unii, která je začala vydržovat. Proudily tam ohromné zdroje, aby předvedli: "Tohle je ta vývěska Evropské unie. Jen se podívejte, jak to bude vypadat, když vstoupíte do EU, budete vzkvétat." Ale já znovu zopakuji, že Evropská unie to nedělala jen tak pro nic za nic. Cílem Evropské unie bylo vytvořit jeden ze subjektů Intermaria: Polsko, Československo, rovnou je spojuji, Maďarsko, Rakousko, balkánské státy, aby byl přístup jak k Černému, tak i k Egejskému moři. To proto je tak krmili, ale teď začínají problémy.

Polsko začínají od těch dotací odstřihávat. Proč? Protože projekt Evropa už je třeba zakončovat a začít tam vytvářet evropský islámský chalífát. Takže už je dál živit nemohou a Rusko to také nedělá, vytvořilo proti tomu určitou bariéru. Ano, stále toho Polsko z Ruska dostává hodně, ale není toho dost. A tak začali znovu požadovat ten bilión.

A proč o tom mluvíme teď? Cožpak v roce 2019 od Německa ten bilión nepožadovali? To je jejich národní sport. Počítají s tím, že jim zase někdo něco vyplatí, a jak vypadá podstata požadavku na ten bilión? Byla podepsána dohoda, na jejímž základě všichni musí uznat dluhy z reparací židům. Polsko to na jednu stranu uznalo, ale zároveň přijalo rozhodnutí, na jehož základě dědicům židů, kteří zahynuli, ten majetek zabavený ve čtyřicátých a padesátých letech, vydáván být nemá. A všechny nároky na restituce se omezují na posledních třicet let.

No to promiňte, ale takto do toho nespadá to období, kdy jim ten majetek a peníze byly zabaveny. Vždyť posledních třicet let jste nikomu nic nezabavovali. "No vždyť, tak nemám ani co vydávat." A přitom právě za tyto židy na Německu požadují ty reparace, tedy omlouvám se, tu kontribuci. "Pěkně nám to dejte, zaplaťte nám!" Takže na jednu stranu odmítají platit dluhy: "Komu co dlužíme? My nikomu nic nedlužíme! To nám všichni dluží!" Někteří tvrdí, že takto vypadá ukrajinství.

To mi promiňte, Polsko se takto chovalo v době, kdy ještě žádná Ukrajina ani neexistovala. Jen si vzpomeňte na rok 53 a ty další. A když si připomeneme ty předcházející roky, jak byla ustanovena Třetí Rzeczpospolita, tak to bylo to samé. Zmocnili se cizích zdrojů, které prožrali, ale zmocnit se v roce 1939 Německa se jim nepovedlo. A měli to v plánu. Měli v plánu obsadit Německo, stejně jako obsadit Rusko. Chtěli společně s Německem bojovat proti Rusku.

A jak do sebe ty jejich plány zapadaly, to byl pěkný guláš. Nicméně jedno jim bylo jasné: "Všichni musí pracovat na nás a my jim budeme vládnout. Všichni nás musí vydržovat." Je pravda, že to je čisté ukrajinství, které tam vypěstovali.

Ale je tu ještě jedna taková věc s ohledem na EU. Neustále mluvím o roli pobaltských států. O čem to mluvím? Pobaltské státy nejsou jen tak nějakými podněcovateli, oni mají rozložit samotný řídící model, rozhodit řízení. V Evropské unii jsou tyto drobné pobaltské státy nástrojem USA na blokování určitých rozhodnutí a organizování určitých procesů. To znamená, že to vše spouštějí na příkaz USA. A když se jim pokouší nějak čelit, tak ta pravidla politické korektnosti ustálená v řízení: "My se přece dohodli...", nefungují. A ve výsledku ty pobaltské státy rozkládají řízení Evropskou unií. Napomáhají té deindustrializaci a odstátnění. Připravuje se tak úplné odstátnění Evropy.

Polsko funguje ve stejné rovině. A to teď bylo takříkajíc vypuštěno na svobodu a chce odněkud získat peníze, za které bude dál žít. Přece nebudou sami pracovat?! Proto chtějí přece Poláci vládnout celému světu, aby nemuseli pracovat.

Jen ještě upřesním, že nemluvím o Polácích jako o národě, mluvím o polských "elitách". Protože Poláci se vždy chovali normálně. Jen si to vezměte, bojovali proti fašismu, budovali svůj stát a chovali se normálně. Vždyť jak se žije samotným Polákům? V socialistickém táboře žili dobře, ale proklínají ho. To je teď taková móda ho proklínat, vykládat, jak bylo za sovětských dob špatně. Ale ze svého státu neodjížděli. Mohli odjíždět a neodjížděli. A jakmile nastoupily ty svaté, demokratické časy, tak okamžitě milióny Poláků odjely do zahraničí.

Teď tam jezdí Ukrajinci mýt záchody a vynášet nočníky. Tehdy to dělali Poláci. Polský instalatér se v Evropě stal přímo memem. Lidé neodjíždějí, když jim je ve vlasti dobře. Lidé někam odjíždějí, když se jim ve vlasti daří špatně, nemůžou se realizovat, potom odjíždějí.

Uvedu konkrétní příklad z carského Ruska. Připisují nám tři emigrační vlny, po občanské válce, po Velké vlastenecké válce, a emigrační vlna v sedmdesátých a osmdesátých letech. Ale při vší snaze napočítáte tak dva milióny, ať děláte, co děláte. Zatímco z Ruska, z toho "prosperujícího" Ruska... Vykládají nám, že bolševici, to byl takový úlet. Kdyby vše běželo tak, jak mělo, měli bychom se dobře. Gagarin by letěl dříve, jaderné zbraně bychom měli dříve... Lidé odjížděli.

Za dobu vlády Mikuláše II. z Ruska odjelo 7 miliónů lidí!!! Jen 3 milióny z toho jich odjelo do Ameriky. Ale neodjížděli jen do Severní Ameriky, také do Latinské Ameriky. Obzvláště populární byla Argentina, Brazílie. Ale odjížděli dokonce i do Persie. Odjížděli do Číny. Tak "dobře" se jim žilo v Rusku. Z Číny přiváželi pracovní síly na různé projekty, aby pracovaly na šachtách, budovaly závody, stavěly železnice. Na to sem přiváželi Číňany a Rusové byli nuceni odjíždět. Skvělé ne?

A tvrdí nám, jaké jsme tu měli skvělé vynálezce, inženýry. Ano? Jen se podívejte na osudy jakéhokoliv dorevolučního vynálezce! Lodygin, žárovka. Ten chtěl pracovat v Rusku, ale jednoduše neměl tu možnost. Tady umíral, proto byl neustále nucen odjíždět tam. A takto to bylo se všemi! Rusko je vysloveně vytěsňovalo.

Sikorskij by postavil skvělá letadla, ale technicko-technologická základna tu žádná nebyla, prostě neexistovala, byla teprve v zárodku. Proto také první těžké letadlo na světě Sikorského, už na začátku 1. světové války zaostávalo za předními západními modely. A na konci 1. světové války už to byl beznadějně zaostalý stroj. I s ohledem na nosnost, rychlost, prostě všechno. Protože jako motory tam dávali, co se jen dalo. A aby pokryly jejich vysokou spotřebu, tak místo užitečného nákladu museli nakládat palivo.

A další ukazatel, zcela vypovídající ukazatel! V carském Rusku, když tu ještě bylo carské Rusko, tak v Evropě nikdo ruský jazyk neznal a neučil se ho. Naopak veškerá "elita" carského Ruska se učila cizím jazykům a v první řadě to byla francouzština, němčina a angličtina. Museli se přece nějak dorozumět. A když sem přijeli zahraniční odborníci, tak se neučili ruský jazyk. Nač? Proč by měli znát jazyk domorodců? A ty proklínaní bolševici pozvedli stát na úroveň velmoci číslo jedna! A ruský jazyk se rozběhl po planetě.

Jak dlouho už není Sovětský svaz? A Afričané zpívají písně v ruštině. Sami se to učí. Mladí kluci se sami učí písně, sami přednáší Majakovského. "Já bych se tu ruštinu naučil už jen kvůli tomu, že tak mluvil Lenin." Ruský jazyk se stal jazykem OSN. Začali se ho učit všichni, hromadně. Začala na něm být budována alternativní globalizace.

To je ukazatel toho, zda šlo carské Rusko správnou cestou. A zda by skutečně byl Gagarin, kdyby se to nezměnilo, nebýt bolševiků. To bolševici zachránili Rusko, to bolševici udělali z Ruska velmoc číslo jedna. Jednou jedinkrát bylo Rusko v dějinách velmocí číslo jedna! Když netahalo kaštany z ohně pro jiné. Jen si vzpomeňte. Nač jsme potřebovali válčit proti Napoleonovi? Proč jsme museli v roce 1814 dobývat Paříž? Jen proto, aby Angličané mohli realizovat svou globalizaci na úkor... Všechna zátěž padla na Rusko. A co? Alexandrovi I. byly zájmy Ruska ukradené. On potřeboval posloužit páníčkovi. Je o tom celkem dobrá kniha Anglický zugzwang Alexandra I. Nejde nijak do hloubky, ale přesto je dost zajímavá. A podrobněji se to dočtete u nás v naší druhé knize, kde je kapitola Alexandr I., to je druhá kniha o válce. Alexandr I., vladař potměšilý a slabý. Tak taková je ta situace.Je to...

V krátkosti. Ano, je to velice ve zkratce, jen tak letem světem. Protože prostě není možné za hodinu, za půl druhé hodiny, či dvě hodiny vyložit znalosti. Ten pořad Otázka-odpověď je jen něco jako svého druhu vábidlo, předvádíme, jak je možné se vyznat v otázkách globálního řízení. Budete-li mít tyto znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. A tyto znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Studujte tyto práce. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.


Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙