Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 15.5.2023

Datum: 15.5.2023 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 15.05.2023. Vojenská přehlídka k Vítězství, naše hlavní vojenská přehlídka na Rudém náměstí 9. května, která se konala minulý týden, je hlavní otázkou, která všechny zajímá. Všichni si samozřejmě povšimli trikolóry. Co se to stalo na této přehlídce?

Ano, samozřejmě došlo k velice významné a symbolické události, kterou prostě nelze opominout. Ovšem naši polithňupové a političtí činitelé se tváří, jako by se nic zvláštního nestalo. Ale bylo přece zcela očividné, že když nesli po náměstí státní vlajku, trikolóru, a za ní vlajku Vítězství, tak vlajka Vítězství hrdě ve větru vlála a trikolóra vůbec vlát nemohla. Bylo zcela očividné, že byla ta trikolóra shrnuta takovým způsobem, aby měla podobu jakési barevné žerdi a vůbec ne vlajky. A zde se musíme vrátit k historii trikolóry na té vojenské přehlídce k Vítězství. S ohledem na historii trikolóry, která je teď státní vlajkou Ruska, nemá tato vlajka ani jako státní vlajka Ruska co dělat na dvou konkrétních akcích, na vojenské přehlídce k Vítězství a na pochodu Nesmrtelného pluku, protože trikolóra se v dějinách Ruska stala státní vlajkou jen jednou v roce 1991. Trikolóra nikdy jindy nebyla státní vlajkou, nikdy!

Aby neumožnila trikolóře stát se státní vlajkou, prožila dynastie Romanovců bez státní vlajky celých tři sta let a nahrazovala státní vlajku carskou standardou. A nepřipustili tak, aby nám bylo vnuceno koloniální postavení. Pod trikolórou bojovali bělogvardějci za to, aby Rusko bylo rozčleněno na koloniální objekty pro Západ, jak to zcela přímo ve svých pamětech uvedl Churchill. Zcela přímo tam píše: "Někdo z nich si mohl i myslet, že bojuje za jakési Rusko, ale ve skutečnosti bělogvardějci bojovali za to, aby se Rusko proměnilo v kolonii Západu." A trikolóra se také stala vlajkou vlasovské armády. Chytrolíni namítnou: "Co to vykládáte? Ruská osvobozenecká armáda měla Andrejevskou vlajku…," a tak dále. To je povrchní pohled na tu věc z úrovně vojenského útvaru. Jestliže se však podíváme o něco výše, na úroveň politické organizace, tak velmi dobře uvidíme, že státnost, která měla vzniknout jako závislá na Třetí říši, měla mít bílo-modro-červenou trikolóru.

A od roku 1943 byla pro Ruskou osvobozeneckou armádu státní vlajkou, která spojovala všechny ostatní útvary jako 29. granátnickou divizi SS (1. ruskou) a další nepřátelské, zrádcovské útvary, všechny spojovala právě tato vlajka. A podle německé tradice měly všechny tyto útvary vlastní symboliku, ať už to byli kozáci či jiní, ale všechny spojovala tato trikolóra. To právě pod tou trikolórou bojovali různí ti vlasovci. A v roce 1991 poslanci Nejvyšší rady RSFSR, členové KSSS! ve své většině družně hlasovali právě pro tuto trikolóru, aby se stala státní vlajkou, přestože byli informováni, a to s doložením dokumentace, pracovali s nimi více než rok, od roku 1990, více než rok jim vysvětlovali, že se jedná o vlasovskou vlajku, že to znamená přísahu Hitlerovi. Jenže přísahat Západu a přijmout tu trikolóru bylo tehdy snem sovětské partajní nomenklatury, která provedla státní převrat, rozvrátila SSSR a rozčlenila ho na malé státy bez suverenity, které se potom všechny propadly do pekla devadesátých let, těch jejich svatých let. Vzpomínáte na Nainu Jelcinovou?

Tak řekla: "To přece byla svatá léta!" Kdy se počet obyvatel Ruska snižoval strašnou rychlostí, kdy probíhala totální genocida, tak to pro ně byla svatá léta! Oni rozvrátili světovou velmoc číslo jedna v důsledku vnitřní zrady a likvidovali její obyvatelstvo… Neexistovaly vůbec žádné, prostě žádné předpoklady, ekonomické či jiné, kromě politického přání partajní sovětské nomenklatury zradit a proměnit se v otroky Západu. To odtud pramenilo to Kozyrevovo prohlášení: "Rusko samo nemůže mít žádné státní zájmy. Řekněte nám vy, z USA, jaké má mít Rusko státní zájmy." Tak přesně tito lidé jako znak své pokory Západu, jako znak toho, že Rusko nikdy víc nebude suverénním státem, odvrhli vlajku suverénní a přijali vlajku koloniální. Přesně kvůli tomu jsme napsali svou práci Státní symboly a státní suverenita. A vojenská přehlídka k Vítězství ukazuje, jak ostrý je ten problém, jak je velice zapotřebí, aby se lidé orientovali v těchto otázkách, co je k čemu a proč.

A zatím se pořadí událostí vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Jen si povšimněte, že jakmile po náměstí pronesli tuto nevlající trikolóru, tak se vlasovci rozzuřili, jak začali šílet. A už při pokládání věnce ke Hrobu neznámého vojáka a pokládání květin u měst hrdinů zase trikolóra vlála ve větru, už to napravili. A proč? Kde se vůbec vzala ta vlasovská trikolóra? V roce 2005, při oslavě šedesátého výročí Vítězství, přijelo mnoho zahraničních hostí. Přijel Bush i další západní lídři. A tehdy, jako ústupek, abychom nedráždili Západ svým Vítězstvím, bylo poprvé zakryto Mauzoleum. Často jsme tu měli hosty, ale Mauzoleum jsme nikdy nezakrývali. Ovšem nebylo možné je pozvat na tribunu Mauzolea, památníku Vítězství, k jehož úpatí byly odhozeny nepřátelské bojové zástavy, to nešlo. Jinak by to bylo ukazatelem jejich postavení, že to oni řídí náš stát. Pro zahraniční návštěvy se vždy používaly tribuny. A právě kvůli tomu, aby bylo zachováno jejich postavení a my se nad ně nepovýšili, bylo poprvé Mauzoleum zakryto.

Okno Overtona. A příštího roku se na vojenské přehlídce k Vítězství objevila trikolóra jako státní vlajka. A nějakou dobu bylo to, že se tam ta vlajka objevila, i s o ohledem na to, že tam absolutně nemá, co dělat, přijatelné a do určité míry ospravedlněné. Proč? Protože už se mluvilo o tom, že úplně přestaneme pořádat tyto vojenské přehlídky, přehlídky, které v lidech vyvolávají pocit hrdosti na svůj stát a přání obrodit jeho suverenitu, což bylo pro vlasovce nepřijatelné, jednoduše nepřijatelné. A tehdy, jako určitý kompromis, že ano, vy vlasovci, jste vyhráli a demonstrujete celému světu, že je to vaše vítězství, bylo rozhodnuto, že se na té přehlídce objeví tato státní vlajka, a já jsem o tom také mluvil, když jsme probírali tu otázku, jak si zachovat… Tyto váhy se houpaly sem a tam dlouho. Nejostřeji stála otázka zrušení této vojenské přehlídky v době vlády amerického p-rezidenta v Rusku Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva. Takže ty výkyvy byl velice závažné, vše bylo na vážkách. A po tu dobu byla přípustná přítomnost trikolóry jako státní vlajky.

Ale nyní, kdy se všichni přesně vymezili ve své politice uplatňované vůči Rusku, kdo jak, kdy vojáci naší Rudé armády bojují na bojištích speciální vojenské operace pod rudou vlajkou za naši státní suverenitu a všechny špinavosti ve vztahu k naší armádě, k naší ekonomice dělají lidé stojící pod trikolórou... Ano, je to teď státní vlajka a urážka státní vlajky je nepřípustná. To ale neznamená, že nemáme právo říkat pravdu o jejím původu a jako občané požadovat její výměnu. A to tím spíše, že u nás byla zavedena v důsledku jasného státní převratu bez jakéhokoliv ohledu na názor lidí. A nyní, když třicet let vychovávali Ivany tak, aby si nepamatovali svůj původ, aby z nich byli spotřebitelé, které to táhne tam, na Západ prý: "Pojďme provést referendum." Ano? Skutečně? Kdo by tenkrát v SSSR podpořil výměnu suverénní vlajky za koloniální? Nikdo, a vy to dobře víte! A proto jste tu vlajku upekli v kuloárech. Jednalo se o nezákonné rozhodnutí, které je nutné zrušit. Bylo to nezákonné, jednalo se o státní převrat, který byl sám o sobě nezákonný.

A právě proto, že se sem ti vlasovci dostali v důsledku státního převratu nezákonně a veškerá jejich moc je nelegitimní, se rozhodli legitimizovat všechny ty republiky bez suverenity, které byly vytvořeny na území SSSR ze sovětských svazových republik. Proto je ta otázka přijetí nové vlajky otázkou čistě politickou, na nejvyšší politické úrovni, zda to tam dokážou rozhodnout nebo ne. A zatím vidíme, že to možné není, že trikolóra je stejně jako dřív přítomna tam, kde nemá co dělat, na vojenské přehlídce k Vítězství. Pod trikolórou bojovali vlasovci a nad fašismem jsme vyhráli pod rudou ruskou vlajkou, pod vlajkou suverénního státu. A já opakuji, že jsme o tom speciálně napsali knihu, kde je podrobně vyloženo, jaká vlajka co znamená, co znamenají prvky na vlajkách. Nepřátelé Ruska to velmi dobře vědí, ale snaží se tyto znalosti před obyvatelstvem ukrývat. A protože tohle vědí a nechtějí připustit, aby si Rusko obnovilo svou suverenitu, tak všude protlačují tu trikolóru. Ochranka chodí s těmi vlasovskými páskami, s těmi samými páskami, s jakými chodili (okupační) policajti!

Jen se podívejte na filmovou kroniku, německou nebo americkou, jak se jim vzdávali. A aby tu trikolóru předvedli v průběhu té přehlídky, tak neustále, ať už se to hodilo či ne, zabírali prezidentskou standartu. Jenže to není státní vlajka a zatím je v té trikolórní podobě ještě přijatelná. Zatím je ještě přijatelná. Ale ta doba… Víte, hodinky tikají. Brzy už bude nepřijatelná, protože je jejím základem trikolóra. My jsme k 9. květnu připravili novou kapitolu ke knize Státní symboly a státní suverenita, O vojenských vlajkách Ruska. Můžete si ji přečíst na našem webu. Takže v průběhu té přehlídky, a je nutné podotknout, že poprvé za dlouhá léta… Každá ta přehlídka začínala komentáři vysmívajícími se ruským vojenským tradicím. Přehlídku natáčeli uboze, znevažujícím způsobem, jednoduše se naší armádě vysmívali, to režisér to zařídil. Ale tentokrát se to i zde pohnulo. Takže ta trikolóra tam ještě stále je, ale už nevlaje, má podobu žerdi. Tu přehlídku sice ještě nenatáčí úplně správně, ale už tam byly prvky, kde byla předvedena krása pochodujících vojsk, jejich vyrovnaných řad, moci ruské armády.

Už tam ty prvky byly. Celý ten přenos nebyl zdaleka ve všem plně uspokojivý, ale už je tam vidět velký posun správným směrem v porovnání s tím, jak to probíhalo dříve. A to je velice vypovídající věc, která se děje na pozadí zákazu sovětské symboliky nejen na Západě, ale i v Rusku. Na Západě kvůli sovětské symbolice zakázali i trikolóru, například v Německu. Pro ně bylo velice důležité zakázat ruskou rudou vlajku, která vítězně zavlála nad Německem v roce 1945. To je to, co potřebovali zakázat. A pod trikolórou za Třetí říši bojovali vlasovci. A prosím, pokud by potřebovali pokračovat v této linii… Oni přece zdánlivě nás Rusy a Ukrajince poštvali proti sobě. Ve skutečnosti je to poněkud jinak, Rusové i Ukrajinci stojí v jedné řadě, jsou to Rusové, všichni jsou to Rusové, a proti nám tam stojí banderovci a další taková pakáž shromážděná z celého světa. Takže to nezaměňujte, ta válka není vedena proti Ukrajincům. Na základě principu "rozděl a panuj" by povolili i ty bílo-modro-červené trikolóry, které jsou nyní státní vlajkou Ruska a povolili by i žlutomodrou banderovskou vlajku. Jenže cíl byl jediný, zakázat vůbec zmiňovat Vítězství, zakázat ruskou rudou vlajku.

Celé Německo už se otřepalo z viny za genocidu ruského národa, z toho, že přinesli hoře a neštěstí ruským zemím, to už ze sebe shodili a opět nabývají přesvědčení, že Rusko je možné drancovat a brát si z něho zdroje jako z pokořeného koloniálního státu, a tím spíše, že ruská vlajka takové postavení označuje! Je nutné zakázat návrat k suverenitě, potřebují zakázat ruskou rudou vlajku. Ale vždyť přesně to samé pozorujeme v Rusku. "Elita" ze všech sil zakazuje sovětskou symboliku, protože to znamená návrat k tomu, nač lidé vzpomínají: "Vždyť kdysi jsme byli velmocí. Za třicet let od roku 1917 do roku 1947 tento stát dokázal vyhrát ve dvou válkách, obnovit se po dvou válkách a stát se světovou velmocí, dostat se jako první do vesmíru, vytvořit první jadernou elektrárnu a mnoho dalšího. Byli jsme lídři, byli jsme velmocí číslo jedna! Za třicet let vlády vlasovců se stát proměnil v ruiny. A to, že nyní probíhá vůbec nějaká obnova, tak ta probíhá navzdory nim, díky tomu, že si Rusko obnovilo hymnu SSSR, že hudba i slova odpovídají obrodě státu.

A díky té hymně kráčíme kupředu navzdory trikolóře a tomu dvojhlavému "brojlerovi". Stát vnitřně rozdělený nemůže ustát. A co ukazovali? Nepřátelům Ruska, vlasovcům se nepovedlo z Kremlu sundat rudé hvězdy, ale všude tam rozmístili ty dvojhlavé orly, přičemž udělali odporné, jednoduše odporné… Přece mohli rozestavit pěkné, nu ne přímo sochy, sošky dvojhlavého orla, mohli to udělat pěkně, jako na erbech, jako to bylo v carských dobách. Ale ne, udělali jakousi šeredu-mutanta. A v průběhu vojenské přehlídky k Vítězství ho neustále ukazovali, překrývali jím ruskou armádu. Takže, co se to děje? V Rusku je úplně stejně zakázaná symbolika Sovětského svazu, protože lidem navrací hrdost za jejich zemi a požaduje obnovu suverenity. A naše "elita" je celá prozápadní, všechna je jejich, je zaměřená na službu Západu. Teď se u nás jedná o obilné dohodě. A záruka toho, že ta dohoda nebude prodloužena, tu není žádná. Nejspíše, s pravděpodobností 99,99% bude prodloužena. A proč?

Protože na té obilné dohodě má zájem veškerá ta podpindosnická "elita" Ruska, protože jim umožňuje posloužit Západu, tedy přesně to, o čem mluvil Kozyrev. Všichni jsou takoví, Nabiullinova, Siliuanov, Medvěděv, ten, kvůli komu jsme zůstali bez družic, Rogozin, který rozkradl tři rozpočty kosmodromu Vostočnyj, a záškodničil ještě v mnohém dalším, když měl na starosti vojensko-průmyslový komplex. Ten nás velmi poškodil a je považován za patriota! A pod vlasteneckými hesly dál zaprodává stát. A v čem spočívá ta podstata? Účast v obilné dohodě, v rámci níž se vůbec neplní závazky vůči ruské straně… Oni říkají, že budou zohledněny. Jenže zohlednit se dají různým způsobem, je možné je zohlednit a splnit a také zohlednit a dál ignorovat. Ve smyslu: "Zohlednil jsem, co ti uškodí, a proto to nebudu plnit. Ve svých plánech jsem to zohlednil, že tě to poškozuje. Takže to nebudu plnit, neboť poškodit tě odpovídá mým plánům a v těch jsem to zohlednil." My potřebujeme, aby se plnila. A co říkají naši?

Prý: "Zohledněte naše zájmy." Máme ekonomický zájem obchodovat s celým světem a prodávat své potraviny? Máme. My máme přebytek potravin, který můžeme prodávat a získávat za to určité zdroje, to zboží, které se nevyrábí v Rusku a vybudovat si tak normální ekonomické a politické vztahy se třetími státy. To je v našem zájmu. A blokuje naše účast v obilné dohodě tuto činnost? Blokuje. A proto má naše rossionská "elita" zájem na tom, aby tak nadále poškozovala Rusko účastí v této dohodě. To je podstata účasti Ruska v té obilné dohodě, poškodit suverenitu a ekonomiku Ruska, poškodit Rusko a podrýt jeho základy, podlomit ho, aby nemohlo získat spojence a partnery v ekonomické činnosti, aby v něm vznikaly ekonomické potíže. To je cíl účasti v té obilné dohodě. A právě kvůli tomu, aby skrývali svou záškodnickou činnost ve vztahu k Rusku, potřebují tu trikolóru. To právě proto tak bojují, abychom dál byli pod trikolórou.

Všemožně dávají najevo, že jsou prozápadní. A povšimněte si, jak například představovali na té přehlídce velitele vojenských útvarů, vždy jen jméno a příjmení, stejně jako v případě prezidenta, gosudara Ruska. No to mi promiňte, ale to je západní tradice. V Rusku vždy lidé měli jméno a jméno po otci. My máme svou Otčinu a také jméno po otci. To oni nemají svou Otčinu, a proto neuznávají jméno po otci. A povšimněte si, s jakým nadšením to vše provádějí. Neříkají Vladimir Vladimirovič Putin, protože to okamžitě prokazuje suverenitu myšlení, je to ukazatel toho, že se daný člověk orientuje na to, že ruský stát má být subjektní, že musí být subjektem ve vnitřní, vnější i globální politice. Zato když řeknete Vladimir Putin, tak hned dáváte najevo: "Já jsem váš člověk, prozápadní!" To proto ruší jméno po otci, to proto už nezní při žádných oficiálních akcích, aby ukázali, že svou mentalitou nejsou ruskými lidmi, že nemají k Rusku vztah, že slouží Západu, že jejich vlajkou je trikolóra.

A opět připomenu, abyste nikdy nezapomínali na tu frázi ministra zahraničí Kozyreva, že Rusko nesmí mít své státní zájmy, že tyto "jeho" státní zájmy mu má nadiktovat páníček shora - USA. Přesně to vyjadřuje ta trikolóra. To přesně za to bojovali v občanské válce bělogvardějci. A za Velké vlastenecké války výslovně za to bojovali na straně Třetí říše vlasovci. Bělogvardějci bojovali na straně zahraničních interventů… Vždyť těch interventů byl milión a Bílá armáda čítala 600 tisíc. Byly tam národní armády, byly tam zločinecké bojůvky, ale organizačně tohle byla Bílá armáda, těch 600 tisíc. A Rudá armáda musela bojovat se všemi, s těmi zločinci i s národními armádami, stejně jako s bělogvardějci a interventy, musela bojovat se všemi! A proto to někteří překrucují a vykládají: "Podívejte se, jak početná byla Bílá armáda a jak početná byla Rudá armáda." Takto to může srovnávat jen prevít, protože je nutné si uvědomovat, že Rudá armáda musela bojovat na všech frontách. Na všech těchto frontách!

Všude se rozmohl banditismus, byly tu národní armády, interventi a v porovnání s tím vším celkem nepočetná Bílá armáda. Ale všichni ti ostatní… Rudá armáda vlastně vždy bojovala s početně silnějším protivníkem. Stejně jako teď, to už je takový osud Ruska, že vždy musí bojovat s početně silnějším protivníkem. Bylo to tak za občanské války, bylo to tak za Velké vlastenecké války a je tomu tak i nyní na bojištích speciální vojenské operace. Pod rudou vlajkou ruská armáda vždy vítězila. Vždy pod ní vítězila! A když vyhrával Suvorov nebo Kutuzov, tak to také nebylo pod trikolórou, to je omyl, neměli jsme tehdy žádnou státní vlajku, neměli! Zatímco stát jsme vždy obnovovali pod státní vlajkou. Tak taková je ta situace.

Ještě jedna otázka. Minulý týden a ještě předtím… Jak někteří píší, pokračuje nesmyslné Zelenského turné Evropou: Finsko, Holandsko, Itálie, Německo. A je skutečně to jeho turné tak nesmyslné?

Je nutné si povšimnout několika do sebe vložených věcí. Z vnějšího pohledu to vypadá, jakoby Zelenskij utíkal před trestem. 3. května byl na Kreml proveden útok drony a 3. května byl Zelenskij právě ve Finsku, přičemž nohy na ramena vzalo prakticky celé ukrajinské vedení. Co je to za vedení? Samozřejmě, že loutkové. Místní domorodci, kteří slouží "bílému sáhibovi", kteří zatáhli svůj stát do války proti vlastnímu národu, jen aby posloužili svému páníčkovi. A to vyvolává otázku, zda je nutné zlikvidovat Zelenského. Takto stavět tuto otázku, že by měl být Zelenskij zlikvidován, mohou jen hlupáci nebo nepřátelé. Připomenu, že od roku 1942, který byl pro SSSR a Rudou armádu velice těžkým, Stalin kategoricky zakázal plánovat jakoukoliv operaci na odstranění Hitlera, neboť si uvědomoval, že jeho figura je pro něj z politického hlediska důležitější než to, co Hitler znamená z vojenského hlediska.

Odstranění figury Hitlera mohlo vést k rozpadu protihitlerovské koalice a k válce Sovětského svazu proti celému sjednocenému Západu. To přesně bylo cílem pokusu odstranit Hitlera v červenci roku 1944, aby se to přeformátovalo. Právě s vědomím, že by odstranění Zelenského umožnilo přeformátovat vztahy v celém světě, jsou jakékoliv pokusy o jeho odstranění škodlivé a zaměřené proti Rusku, aby zhoršily jeho postavení. A zároveň je nutné si uvědomovat, že Zelenskij… Proč by neměl, či spíše proč nesmí být odstraněn? Z řídícího hlediska je to sice absolutní nula, ale v té féerii, mystériu pořádaném pro dav hraje symbolickou roli. A protože se na něj váže velmi mnoho ideologických významů, tak stejně jako bylo pro Sovětský svaz důležité posadit Hitlera na lavici obžalovaných, aby byla demaskována ideologie fašismu, tak stejně tak je pro nás velice důležité posadit na lavici obžalovaných Zelenského, abychom demaskovali veškerou tu ideologii politického ukrajinství, a to včetně banderovštiny/benderovštiny.

A jestliže bude Zelenskij zlikvidován rukama svých západních pánů, tak nám to vadit nebude, zcela nám to bude vyhovovat. Protože to bude rukama jeho páníčků a Rusko na tom bude moci postavit velice důležitou vnější politickou linii. Proto tady také všichni nepřátelé Ruska vykřikují: "Musíme odstranit Zelenského!" Ne, Zelenského je nutné zachovat pro lavici obžalovaných. On sám beztak nic nerozhoduje, stejně jako mnozí, tedy přesněji celé to vedení současné Ukrajiny. Ale to neznamená, že necháme-li na pokoji Zelenského, musíme nechat na pokoji ty, kteří se dopouštějí konkrétních zločinů. Například šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Budanova. Proč toho šetřit? Říkají nám: "Och, víte, kolik rozvědčíků to bude stát život, než se k němu dostaneme, abychom ho zlikvidovali?" Skutečně? Raketa Kalibr vyžaduje tak mnoho lidí?

Nelze ho vysledovat technicky s podporou agenturních informací, a potom jednoduše rozprášit? Bude-li za každý teroristický útok zlikvidována nějaká klíčová mediální figura z té teroristické organizace, kromě Zelenského, tak ty teroristické útoky na území Ruska rychle ustanou, protože to bude znakem pro všechny, kteří se na nich podílejí. To je velice závažné, když se odstraňují takové figury. Tak ty je nutné likvidovat, protože jsme ve válce. Pro lavici obžalovaných postačí Zelenskij a ti, kteří tam zbydou, kteří ještě zlikvidováni nebyli. A pokud Zelenského odrovnají jeho páníčkové, tak to bude práce jejich rukou, to postačí. Takže Zelenskij zcela zbytečně běhá po celém světě a skrývá se před naší odvetou. Ale on ví to své, že ho mohou pod krytím zdánlivé odvety z Ruska zlikvidovat vlastní páníčkové, a tak musí běhat. To ovšem musí běhat usilovně, a tak to dělá a snaží se být užitečným. A v přímé souvislosti s tím, co jsme zde říkali o 9. květnu a vojenské přehlídce k Vítězství, Zelenskij udělal další krok, krok, který chtějí, abychom udělali my, a pokoušejí se ho prosadit v Rusku, a jemuž jsme se dokázali vyhnout tím, že se sice na přehlídce objevila ta vlasovská trikolóra, ale ne jako vlasovská trikolóra, ale jako státní vlajka, dokud ji nevyměníme…

A vyměnit ji musíme, protože je v ideologické… Je nutné se vymezit "buď sundejte ten křížek, nebo si oblečte trenky", jak se říká. Prostě musíte udělat jedno nebo druhé. Stát nemůže dál přebývat v takové konceptuální neurčitosti, jakou zosobňuje ten dvojhlavý orel. Všechny státy, které měly erby s dvojhlavým orlem, skončily špatně. To nám ta lekce s Ruským impériem nic neříká? A jaký byl překrásný a obsažný erb SSSR a já opět opakuji… Dnes je prostě takové téma, že jsme svědky kolosálního boje o symboly! A my jsme k tomuto tématu již vydali práci. Čtěte a osvojujte si ty znalosti, abyste rozuměli tomu, co se děje. O symboly probíhá obrovský boj! 9. května se do Kyjeva vydala Ursula von der Leyenová. A co udělal Zelenskij? Napřed jel do Finska, potom do Holandska, kde řekl: "My chceme Putina posadit na lavici obžalovaných…" Oni symboliku těchto významů chápou, oni by chtěli Putina raději vidět na té lavici obžalovaných než mrtvým.

A u nás máme nepřátele Ruska a debily, kteří jim přizvukují: "Zelenského je nutné zlikvidovat!" Takže Zelenskij tu cestu přerušil a 9. května byl v Kyjevě. A podívejte se, oni si všichni pěkně v lidu jezdí do Kyjeva, vše je skvělé a krásné, a pěkně v klidu. Vzpomínáte na začátek speciální operace, jak se všechna velvyslanectví rychle vystěhovala z Kyjeva? Všichni strachy vzali nohy na ramena. Teď zcela přesně vědí, že tam nic nepřiletí, NIC tam nepřiletí. Když do Ternopolu, pokud si dobře vzpomínám, přiletělo do vojenských skladů, tak to na západní Ukrajině přijali úplně v klidu, vezmou telefon a klidně se baví. A proč? "Á, to zase přiletělo na vojenské objekty, na civilní objekty žádné rakety nelétají." Všichni to velmi dobře vědí. A pokud se nějaká raketa trefí do civilního domu, tak je to vždy raketa z protiletecké obrany, kterou ukrajinští vojáci nešikovně daný dům trefili. Ale přitom všichni samozřejmě sborem tvrdí: "To byla ruská raketa, to Rusové zabíjejí civilisty." A přitom se nikdo těch útoků nebojí, nikdo se jich nebojí.

Ale vzhledem k tomu, že v Ternopolu už dávno nezažili žádný útok, vůbec žádný, tak se najednou ukázalo, že letecké kryty byly pozamykané. On je tedy nikdo nepotřebuje, ale z nějakého důvodu byly uzamčeny. No to se podívejme! Ti si v tom týlu ale žijí! Jejich týl funguje přímo ideálně, jako hodinky. A zahraniční velvyslanci i další návštěvy si v klidu jezdí za Zelenským a nic se neděje, vše je v pořádku. Ale tak to přece být nemá. Fašisti nesmí být v klidu. Buď vedeme skutečnou válku proti fašismu, nebo… Jak to potom dopadá? Je to válka proti Rusku rukama Ukrajiny s cílem totální porážky Ruska, což potvrzuje i účast Ruska v té obilné dohodě. Takže když se vrátíme k tomu 9. květnu. K těm symbolům! Ursula von der Leyenová poděkovala Zelenskému, že zrušil oslavu Dne Vítězství nad fašismem, že zrušil ten svátek 9. května. Zástupkyně státu, nástupce Třetí říše poděkovala fašistovi Zelenskému, že zrušil oslavu 9. května jako svátku Vítězství nad fašismem. Toho se snažili dosáhnout i u nás.

Obzvláště v době, kdy tu byl p-rezident USA v Rusku Dmitrij Anatoljevič Medvěděv. Byla to velice těžká doba i pro Putina, ta léta 2005 a 2006, to byla putinská doba. Ale Medvěděv zcela uvědoměle potápěl suverenitu státu a dělal si tak oko u Spojených států. Těch příkladů jsme uváděli celou řadu, je zbytečné se tím znovu zabývat, teď máme jiné téma. Takže nás k tomu nedonutili a je k tomu donutili. 9. května 2014 dostala milice v Mariupolu rozkaz rozehnat lidi oslavující 9. květen, Den Vítězství. Už tenkrát došlo k rozhraničení, už tehdy, oni to chtěli udělat dávno. Milice to odmítla a nacionalisté, banderovci/benderovci, zaútočili na budovu městského oddělení milice. Přičemž absolutní většina milicionářů nebyla ozbrojená, protože je předtím odzbrojili. Ty milicionáře 9. května zabíjeli a upalovali za to, že nechtěli pošpinit památku svých dědů, vítězů nad fašismem. Odmítli zradit sami sebe a stát se nádeníky, lokajíčky, jako to udělali benderovci/banderovci, jak to udělal sám Zelenskij, který se vzdal památky svého dědy.

A nyní mu za to nástupkyně Třetí říše Ursula von der Leyenová poděkovala: "Gut, gut, hodný chlapeček. Tady máš krabičku cukroví a sklenici marmelády za to, že jsi zradil a zaprodal své bytostné já." Ano, on prodal svého dědu, prodal všechno, svou duši. Překročil hranici a ukázal, že je fašista tím nejotevřenějším možným způsobem. Počínaje rokem 2014 Ukrajina aktivně demonstrovala, že je výslovně fašistickou organizací! Fašistickou! A on přece nejezdí všude jen tak, ani k němu nepřijíždějí jen tak, on přece vždy také dostane slovo. A když byl v Itálii, tak ve svém projevu před italskými médii po jednání s papežem řekl: "Při vší úctě k jeho svatosti, my nepotřebujeme prostředníky, my potřebujeme spravedlivý svět." A ten "spravedlivý svět" podle něj znamená, že tu nebude Rusko a všichni Rusové zemřou. Jakže to řekl Budanov? "My jsme zabíjeli, zabíjíme a budeme zabíjet Rusy kdekoliv ve světě, kde se k nim dokážeme dostat." Všude zabíjet Rusy a v první řadě děti, to je fašistická, banderovsko-benderovská metoda, protože bojovat proti Rudé armádě nedokážou.

Zato bojovat proti neozbrojeným lidem, mučit je, ano, to je ta podstata banderovštiny/benderovštiny. A v tomto ohledu tento týden zazněla celá řada prohlášení různých vedoucích i nižších politických činitelů řady států: USA, Německa, Francie i jiných. Zazněla jedna a ta samá myšlenka: "Nechceme žádná jednání. My potřebujeme totální vítězství Ukrajiny nad Ruskem." Lidé se na to dívají a říkají si: "Lidi, vzpamatujte se. My máme dvousettisícové uskupení a vy armádu čítající půl druhého miliónu, a přesto vás porážíme. Tak s jakým vítězstvím to počítáte? O čem to vůbec mluvíte?" No, například ten zmizelý vrchní velitel ukrajinské ozbrojené sebranky Zalužnyj prý poskytnul rozhovor, kde opět vychvaloval vojenského génia Gerasimova, našeho velitele generálního štábu, vrchního velitele speciální vojenské operace. Zalužnyj vždy chválí Gerasimova, když ruská armáda trpí nějaké neúspěchy, vždy vykládá, jaký proti nim stojí silný protivník, protože vyhrát nad silným protivníkem, to je ukazatel. A v tom období od 9. května vyšla na Západě celá řada článků iniciovaná...

Tedy ne iniciovaná, ale odkazujících se na Arestoviče, které se věnují našim ruským generálům, takříkajíc "našim". A jmenovitě tam o Gerasimovi psali, že už může být odvolán, že už někoho zatkli, zastřelili… jako vždy úplné bludy. Ale mezi tímto pozdvižením jakoby v druhořadých publikacích vyšla celá řada článků o možnosti vítězství Ukrajiny nad Ruskem. A všichni, kteří to hodnotili, tam došli k závěru, že je to více než pravděpodobné. Jak na to přišli? 9. května například... ...v rakouských novinách ABC rakouský generálmajor Mick Ryan, odborný analytik Spojeného výboru náčelníků štábů USA, omlouvám se, zveřejnil článek Proč Putin podporuje generála Gerasimova a doposud ho neodvolal? A tam je dost podrobný rozbor. Proč odkazuji k tomuto článku? Protože ve všech ostatních publikacích tak či onak tlumočí to samé, co tam řekl a on tam napsal: "Podívejte se, jaká je situace. Generál Gerasimov stále znovu a znovu vystavuje ruskou armádu nerovnému boji, stále znovu a znovu zajišťuje svým velením úspěch výslovně ukrajinské armádě, šetří ukrajinskou armádu a likviduje tu ruskou.

A to je generál generálního štábu! Tak proč ho Putin neodvolá? Protože za Gerasimovem stojí velice mocná klanově-korporativní skupina. Gerasimov sám je zkušený intrikán, ale za ním stojí mocná klanově-korporativní skupina, která je protiputinská. A tato klanově-korporativní skupina vyvolává uvnitř Ruska různá kataklyzmata, ekonomickou krizi a tak dále. Je zcela prozápadní a orientovaná výlučně na Západ a počítá s provedením státního převratu. A je natolik silná, že Putin prostě nemá dost sil, aby se Gerasimova zbavil. A jednání Gerasimova a té klanově-korporativní skupiny, která stojí za jeho zády, povede k tomu, že v určitém okamžiku ruská armáda vykrvácí a v Rusku se nahromadí ekonomické a sociální problémy, zmatek, který v Rusku povede k sociální explozi a úspěchu útoku té ukrajinské ozbrojené sebranky z celého světa na Rusko, a to možná i s obsazením Kremlu." To je zcela erudované hodnocení.

Jenže se vyskytuje jen v druhořadém tisku, je nutné si to dohledat. Ale lidé, kteří o tom píší, právě s tím počítají: "My musíme jen počkat, až se veškeré té "elitě", kterou jsme přivedli k moci v Rusku, nakonec podaří dosáhnout toho, že se Rusko zhroutí." A celý náš úkol spočívá v tom, abychom to ustáli a dočkali se okamžiku jeho zhroucení. A proto říkají: "Jen se podívejte, kolik toho například Nabiullinova dělá pro to, abychom to my, USA, ustály a zhroutilo se Rusko. Už třeba jen ten kurz dolaru, jakou má sílu." Poslední zpráva Centrální banky Ruska přímo informuje o tom, že Rusko zcela bezplatně vyvezlo zdroje z ruského území na Západ, čímž mu zajistilo zdrojový potenciál, aby mohl bojovat proti Rusku, ve výši 300 miliard dolarů podle toho kurzu stanoveného Centrální bankou. A pokud se podíváme na normální cenu těch zdrojů podle cen na Západě, tak jsme toho vyvezli fakticky 70x více.

Takže Nabiullinova přetahuje inflaci USA sem do Ruska a našimi zdroji zajišťuje stabilitu USA. A když Biden prohlásil, že "default USA znamená problémy i pro všechny ostatní státy, nejen pro USA", tak měl pravdu, to si uvědomují všichni. Ale všichni si také uvědomují tu jednoduchou věc, že problémy budou mít jen ty státy, kde bude cenotvorba prováděna stále v dolarech. Rusko má ohromný potenciál svou cenotvorbu zavést v rublech. Rusko má ohromné množství zboží, po kterém je zvýšená poptávka. Vezměme si třeba jen potraviny, o kterých jsme mluvili v souvislosti s tou obilnou dohodou. Potraviny jsou vždy zapotřebí. Tak vyhlas, že je budeš prodávat v rublech a oni budou nakupovat. A budou nám hned dodávat to zboží, které potřebujeme. My ho od nich budeme nakupovat za ruble a oni jimi budou platit za obilí. Kdybychom převedli naše vesmírné odvětví na ruble, všichni se přizpůsobí.

Naše ropné a plynové zdroje, bez kterých svět zkolabuje… Oznam, že je budeš prodávat jen za ruble a všichni je budou za ty ruble nakupovat. Jenže nestačí to jen prohlašovat, musí se to i dělat. Vzpomínáte, jak jsme se pokoušeli zavést prodej plynu za ruble? A čím to skončilo? Prázdným plácnutím do vody. Stejně jako dřív prodáváme za dolary. Protože okamžitě vymysleli schéma, že oni nám zaplatí v dolarech, a my je tady uvnitř převedeme na ruble, tj. opět k nám převádějí svou inflaci a my jim ty zdroje bezplatně dodáváme. Za tento uplynulý rok války jsme dodali… Ukradli nám 300 miliard, nemůžeme s těmi zdroji nakládat a nic za ně nakupovat, a my jsme jim za dalších 300 miliard dolarů dodali zdroje, které nám… Kde a co můžeme nakoupit za ty dolary, které jsme dostali? Nikde nic. Oni nám za ně nic neprodávají. A s ohledem na to, že to prodáváme zadarmo, činí jejich okamžitý zisk sedmdesátinásobek.

Takže Západ má proč počítat s tím, že to Rusko neustojí, že máme všude generály gerasimovce, v generálním štábu i na ministerstvu financí, všude! A také vidí, jak se u nás prokuratura vypořádává s důstojníky, jakmile se jedná o vlastence, je tu prokuratura co by dup, aby si to s ním vyřídila, zfabrikovala trestní stíhání. Vidí, jak u nás lidi, kteří byli zraněni na frontách speciální vojenské operace tady v týlu byrokraté honí od čerta k ďáblu a neplní prezidentovy příkazy, neplní ruskou právní úpravu a jednoduše se těm lidem vysmívají: "Ach, tak tys bojoval za Rusko? Tak si běž za Putinem!" Západ to všechno přece vidí! Ale vidí to i jiné státy, a proto nepospíchají, aby se postavily do jedné řady s Ruskem v boji proti Západu, v protikoloniálním povstání proti němu, protože vidí všechnu tu zradu! Takže Západ si vytyčil jeden jediný úkol, zlikvidovat Rusko a Rusy. A je nutné si uvědomovat, že veškerá rossionská "elita" je plně solidární se Západem, ti také chtějí zlikvidovat Rusko i Rusy.

A když Zelenskij jezdí po celém světě a vypráví, jakých zločinů se dopouštějí Rusové, ruští vojáci, tak přece vykládá o zločinech, které ve skutečnosti provádějí bojovníci té ukrajinské ozbrojené sebranky. To o nich vykládá! Ale stejně jako v té knize 1984, je to všechno naopak! Na Západě vybudovali zcela totalitární společnosti, a tak tam… Mimochodem George Orwell pracoval v Tavistockém institutu mezilidských vztahů, který se právě zabýval otázkami, jak přestavět společnost takovým způsobem, aby byla poslušným robotem v rukou nepočetných řídících "elit". A román 1984, to je tvůrčí zpracování scénáře vybudování takové společnosti. Takže tohle všechno Zelenskij připisoval Rusku, co tam provádí ta ukrajinská ozbrojená sebranka. A zde je nutné si uvědomit jednu důležitou věc, kterou u nás politologové prostě nechápou. Tohle jejich nepochopení se zrodilo už v brežněvovských dobách.

Je nutné si uvědomit, že historickou koncepcí západní společnosti je fašismus! A všechno to: "Oj, co to povídáte? Stalin byl přece nevzdělanec, jinak by je nemohli nazvat německo-fašistickými vojsky. Co to prosím vás bylo za německo-fašistická vojska, když fašismus byl v Itálii?" To vám namítne každý "inteligentní" politolog, že v Německu byl národní socialismus. Skutečně? Podstata fašismu, ať už ho nazvete jakkoliv, spočívá v tom, že je ideologicky všežravý. Je možné ho zformovat na základě jakékoliv ideologie. Dávali u nás jeden takový film, teď si nevzpomenu na název, ale jeho námět spočíval v tom, že tam společnost Puškinových obdivovatelů vybudovala fašistickou organizaci. Oblékali se jako Puškin, měli cylindry a licousy a chodili s hůlkami, ale vybudovali absolutně fašistickou organizaci, neboť fašismus je ideologicky všežravý. Je možné ho zformovat na základě jakékoliv ideologie.

A podstata fašismu, ať už se ukrývá za jakoukoliv ideologií, spočívá v aktivní podpoře davu "malých bezvýznamných lidiček", z jejich vlastního ideového přesvědčení.. Tj. že tito "malí bezvýznamní lidičkové" jsou přesvědčeni, že ideální je systém zneužívání moci "elitářskou" oligarchií, která nespravedlnost předkládá lidem jako tu pravou spravedlnost, a deformuje takto jejich světonázor, vší svou mocí kultivuje nespravedlnost ve společnosti a brání lidem, aby se stávali skutečnými lidmi, aby si lidé zformovali lidský typ struktury psychiky. Když se podíváme na Ukrajinu, tak uvidíme fašistickou společnost v její čisté podobě. Uvidíme hrstku oligarchů, kteří řídí tuto společnost na základě ideového přesvědčení lidí o tom, že vštěpovaná jim nespravedlnost je ve skutečnosti spravedlnost, což vede k deformaci jejich světonázoru. A co se děje u nás? Na osvobozených územích funguje ukrajinská televize, protože televizní vysílače stojící na osvobozených územích Ukrajina zničila a my z nějakého důvodu necháváme jejich mediální oblast na pokoji, protože tento fašistický režim musí zůstat ideologicky ucelený.

A tato oligarchie, která vštěpuje společnosti nespravedlnost jako tu pravou spravedlnost, deformuje světonázor lidí a kultivuje ve společnosti nespravedlnost, aby zabránila lidem stát se skutečnými lidmi. Zároveň pod různými záminkami vší svou mocí potlačuje všechny a každého, kdo pochybuje, kdo byť i jen pochybuje o spravedlnosti této "elity" a její politice, a také potlačuje ty, které z těch pochybností třeba i jen podezřívá. Jen se podívejte, co se děje na Ukrajině. Vždyť tam vší mocí potlačují všechny. Byl zabit dokonce i jeden z vyjednavačů ukrajinské skupiny v Minsku, kde se pokusili uzavřít mír nevýhodný pro Rusko a v Minsku u toho byl jeden z vyjednavačů, kterého jednoduše zabili. Potom se ukázalo, že ho jen podezřívali, ale přesto ho dovedli na práh úřadu a zastřelili. A zastřelili ho lidé z SBU, nikdo za to nebyl potrestán a zastřelen byl jen kvůli podezření.

A fašismus spočívá v tom, že existuje taková malá hrstka oligarchů, kteří vštěpují společnosti nespravedlnost jako tu pravou spravedlnost, deformují lidem vnímání a chápání světa, a všemi silami potlačují ty, kteří se ustanovení tohoto režimu brání. V tom spočívá podstata fašismu, a to si od začátku uvědomovali všichni. Už na začátku 20. století! V roce 1922 se v Itálii k moci dostali fašisté a v roce 1923 byl v Moskvě ve státním vydavatelství vydán sborník článků pod redakcí Meščerjakova, který se tak i nazývá Světový fašismus. Chápete to? Byl rok 1923 a v Sovětském svazu už se vší důkladností začali zkoumat fašismus jako politické hnutí, aby odhalili jeho konceptuální podstatu. A v tomto sborníku z roku 1923 byla dost podrobně rozebrána všechna významná politická hnutí, nu všechna, řekněme všechna v té době významná hnutí, jejichž podstata byla fašistická, a to v celém světě. A zkoumali je na základě jedné metodologie, výslovně té, o které jsem mluvil, ta formulace, to je definice fašismu převzatá právě odtamtud, z toho roku 1923, kdy byly definovány obecné podmínky pro vybudování fašismu.

A ať už se potom kdo nazývá, jak chce, zda má v názvu fašistická strana nebo nemá a jmenuje se například národně socialistická... A co tam bylo socialistického? Šlo o zjištění obecných pravidel, jak to bylo vybudováno. Podíváme-li se na Třetí říši, na Mussoliniho Itálii, nebo třeba na dnešní Německo nebo současný Západ, tak všude odhalíme výslovně fašistickou organizaci společnosti, fašistické zřízení, fašismus v jeho čisté podobě. A vzhledem k tomu, že tu ještě je setrvačné působení sovětského světa, sovětského socialistického státního systému, že tu ještě je odmítání fašismu běžnými lidmi, potřebují napřed obvinit Rusko z fašismu, a potom to zaměnit na termín "rašismus", a na tom také pracují. I u nás už se najdou lidé, kteří začínají vykládat: "Ach, to v Itálii byl fašismus a v Německu to byl národní socialismus." A ti pracují přesně na tom! Nechápou podstatu a ideologii fašismu, že to nespočívá v nějakých konkrétních symbolech a znacích, ani v konkrétním uplatňování protiruské nebo protižidovské politiky Třetí říší. Je to určitý systém organizace společnosti.

Je to ten systém uspořádání společnosti, kdy existuje nevelká skupina lidí, oligarchů, která ve společnosti všemi pro ni dostupnými prostředky: vzdělání, kultura, kinematografie, písně, jako například Eurovize... Jen se podívejte, jak tam teď prosazují LGBT. A dále písňová kultura, knihy a další, která těmito prostředky formuje ve společnosti, u lidí to ideové přesvědčení o správnosti takového zřízení, kdy je nespravedlnost vnímána jako ta pravá spravedlnost. A lidé jsou potom přesvědčeni, že to tak má být. My ze strany vidíme, že jsou tím nakažení. Ale uvnitř systému si to vůbec neuvědomují, jejich světonázor je natolik deformován… No například s ohledem na to LGBT, vůbec si neuvědomují, že se jedná o věc příčící se Bohu, jak je to všechno perverzní… Kolik už tam mají těch "genderů"? Je jich už sto? Nebo kolik jich vymysleli?

Oni to vůbec nechápou, jsou ideově přesvědčeni, že to tak má být, že právě tito lidé jsou vyvoleni řídit společnost, že takto uspořádaná společnost je ta správná. Jen si vezměte, že donedávna byla v mnohých státech homosexualita trestná a nyní už je to norma, kterou navíc lidem vštěpují. A proč? Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit, jehož historická paměť se omezuje jen na přítomný okamžik +/- dva týdny. Tak čemu se divit, že LGBT program se jim povedlo společnosti naočkovat za nějakých 10 let? Jen si vzpomeňte, že v roce 1945 byl SSSR ještě spojencem Velké Británie a USA v protihitlerovské koalici a jejich obyvatelstvo mu nadšeně pomáhalo a v roce 1946 už tam davy běsnily v protisovětské hysterii. Za rok to otočili, protože je to dav, protože je to fašismus.

A jako protiváha západnímu fašismu byl v Rusku vždy bolševismus, kdy se nebuduje společnost pro uspokojování zájmů malé hrstky lidí, ale naopak v zájmu většiny národa. A právě proto také neustále proti bolševismu bojují. A to jak při intervenci za občanské války, ti zahraniční interventi, tak i Hitler šel bojovat proti bolševismu. Na Západě nenávidí v první řadě bolševismus. A když začali ti přestavboví reformátoři rozkládat SSSR, tak architekt té přestavby Alexandr Nikolajevič Jakovlev přece řekl: "Za všechny zločiny mohou bolševici a ne komunisté!" Takto to vymezili. A jaká strana dokázala postavit stát na nohy? Strana bolševiků! To především proti bolševikům bojoval Hitler i veškerá ta pakáž, proti bolševikům! A jakési komunisty od bolševiků oddělili, takže… Pokud si to pamatujete, tak se tenkrát pokusili založit sociálně-demokratickou stranu, ve kterou chtěli přeformátovat komunistickou stranu. Takový nápad měl Gorbačov, jenže se mu to nepovedlo.

To o to se snažili ve smyslu: "My odmítáme ruskou podstatu, bytostnou podstatu, my odmítáme ten na Západě tak nenáviděný bolševismus, ten bolševismus, díky němuž se Rusko vždy zachránilo. Ať už to bylo v období zmatků 17. století pod ruskou rudou vlajkou! Bolševici kníže Dmitrij Požarskij a občan Kuzma Minin zorganizovali národní domobranu a zachránili stát, a zachránili ho pod rudou ruskou vlajkou! To výslovně na základě bolševismu byl ten stát zachráněn. V období zmatků na začátku 20. století, to byli právě bolševici, kdo pod rudou ruskou vlajkou zachránil stát. A pokud se stát znovu nevrátí k ideologii bolševismu a k ruské vlajce, nečeká Rusko žádná budoucnost. To si uvědomují všichni nepřátelé Ruska, a proto chtějí, aby ruská armáda vykrvácela tam, na bojištích speciální vojenské operace. A proč? Protože jinak se odtamtud vrátí ta kádrová základna, která je nahradí.

Která nahradí ty podpindosníky, co nenávidí Rusko, kteří chtějí, aby přestalo existovat, kteří chtějí sloužit Američanům. To proto nechtějí, aby se odtamtud někdo vrátil, aby stát přestal existovat. Jednají stejně jako vedoucí skladu s mankem, když před revizí spálí sklad, takto už spálili SSSR a teď chtějí spálit Rusko. Jenže všechno je to jinak, lidé už se obracejí k bolševismu, stát se obrací k bolševismu. Na bojištích speciální vojenské operace naši ruští vojáci, vojáci Dělnicko-rolnické rudé armády bojují pod ruskou, odvěkou ruskou rudou vlajkou, pod vlajkou SSSR. Je to ideální vlajka, prostě ideální, z hlediska vexilologie. Vyšší vlajku není jednoduše možné vymyslet, stejně jako není možné vymyslet lepší erb, než byl ten SSSR, který vyjadřoval podstatu ruského bolševismu, podstatu ruského světa.

Stát už se obrací, už praská ve švech všechna ta vlasovská pakáž, už se jim hroutí ten fašismus, který se nám tady tak snaží vnutit díky likvidaci hlavní masy národa. Nic z toho se jim nepodaří. A abychom snížili míru krvavosti, musíme chápat, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A co se týče těch symbolů… A tento týden byl celý zasvěcen symbolům… Ten boj o symboly byl tento týden kolosální. Je nutné si uvědomovat, oč jde. Naši nepřátelé si to uvědomují. To právě proto, jakmile se zmocnili moci, okamžitě nás zbavili suverénní vlajky a nad státem vztyčili tu vlajku označující, že Rusko není suverénní, že je kolonií! Oni to vědí, i my to musíme vědět, proto si určitě přečtěte tu knihu Státní symboly a státní suverenita. Určitě! Abyste věděli, o čem je řeč. My jsme ji vydali včas. Tak taková je ta situace.To byly pro dnešek všechny otázky.

Tak už mi nezbývá než se s vámi rozloučit a ještě jednou připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Rozšiřujte si své vědění. A znalosti o státních symbolech zpravidla široký okruh lidí nemá, nezapadá to do toho, co už znají. Ale právě těmito symboly je zpečeťován jakýkoliv krok státní politiky. Pod rudou ruskou vlajkou Rusko vždy vzkvétalo, pod rudou ruskou vlajkou a s erbem SSSR se země stala státem číslo jedna. A pod trikolórou s dvojhlavým orlem se Rusko nachází v postavení koloniálního surovinového přívěšku Západu a je rozdíráno vnitřními rozpory. A tyto rozpory nakonec povedou k tomu, že se Rusko zhroutí. Takže aby se nezhroutilo, musí všechno obyvatelstvo vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy.

Zatímco dříve lidem, aby se z nich stali plnohodnotní občané, stačilo umět číst, psát a počítat, tak nyní je nutné vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. To je stejně nezbytné, jako když chodíte po ulicích, když pěšky přecházíte silnici, když jdete po chodníku, nebo jedete v nějakém dopravním prostředku, musíte znát pravidla silničního provozu. Stejně tak musíte znát "pravidla provozu" v řízení složitých sociálních supersystémů, abyste neměli havárii, abyste dokázali ubránit zájmy své i své rodiny, svého státu, bez kterého nikdy nedokážete obhájit zájmy své ani své rodiny. Tyto znalosti jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte je, osvojujte si je, buďte konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny a tak zároveň ubráníte zájmy svého státu. Jen toto nerozlučné spojení vám pomůže zachránit zájmy vaše i vaší rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí!

Do příštích setkání!


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙