Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 23.5.2022

Datum: 23.5.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 23.05.2022. A tento pořad také zahájíme krátkým oznámením.

Ano, máme malé oznámení. Naši partneři se z vlastní iniciativy, očividně si udělali průzkum trhu, rozhodli vydat a vydali knihu ze série... Oj, omlouvám se, ze série O světě křivých zrcadel, jedná se o knihu čtvrtou - Bolševismus. Je u nich nabídnuta k prodeji na Ozon.ru. Takže kdo si přeje doplnit své knihy z této série, tak si ji od nich na Ozon.ru může koupit.


V souvislosti s tím tu máme jednu otázku. Valeriji Viktoroviči, ta analytická práce na téma vlajek, vexilologie, heraldiky, kdy máte v plánu ji vydat?

Pracujeme nad ní, pracujeme usilovně, ale je nutné si uvědomit jednu jednoduchou věc, že ten celkem komfortní režim práce, který u nás fungoval, dokud byl naživu Vladimir Michajlovič Zaznobin, kdy si bylo možné vzájemně přihrávat, kdy skupina vnitřního prediktoru pracovala v jednom směru a fond ve druhém, to je pryč. A teď nezbývá než táhnout takříkajíc za dva.

To si nestěžujeme, jak se říká: Jednou ses dal na vojnu, tak musíš bojovat! A my bojovat budeme! Jenže je nutné si uvědomit tu jednoduchou věc, že jeden a ten samý objem práce... Třeba když fyzicky skládáte cihly, tak to jeden člověk udělá daleko pomaleji než deset lidí. A kdybychom se zabývali jen jednou činností, tak bychom už tu knihu vydali, ale protože stále musíme udržet v chodu pořad Otázka-Odpověď, což je vysokofrekvenční práce...

Na té knize pracujeme, v blízké době ji hodláme vydat a snažíme se jí udělat v maximálně stručné podobě. A abychom nepřebírali velké informační bloky a nezvyšovali tak její objem, no, nepřebírali je znovu z jiné knihy, tak jen na ni uvádíme odkaz. A u té vexilologie, těch erbů a vůbec s ohledem na heraldiku je velmi mnoho odkazů právě na naši třídílnou práci Válka, Stát a Bolševismus.

Takže je to velký objem informací, abyste se vyznali ve vlajkách, musíte pochopit, co je to stát. Bez toho se nedá jít dál. No a abychom to nepopisovali znovu, třeba to trochu nastavili, přepracovali z již hotových materiálů, tak tu práci neprodlužujeme a jen odkazujeme na příslušnou knihu. Protože tento společný rozsah vám poskytne daleko více informací, než účelově prodlužovaný úryvkovitý materiál.

To, že se dříve jednotlivé bloky, úryvky z prací vnitřního prediktoru opakovaly v dalších pracích, bylo podmíněno tím, že bylo těžké pořídit si všechny knihy. Ale za celou tu dobu bylo vydáno těch knih dostatek, propracovalo se informační prostředí, takže už to není tak zapotřebí. A kdybychom v potřebném rámci propracovávali ty otázky, které jsou vyloženy v pracích Válka, Stát a Bolševismus, tak by to velmi zpomalilo práci a vydání té knihy o vlajkách. Proto jsme se rozhodli s ohledem na některé otázky...

Je tam tedy dost odkazů, přímých, že daný blok se cele dotýká právě této části a tento zase tamté. Připravuje se light verze, zkrácená a pro znalého čtenáře, a to včetně jeho znalosti Koncepce sociální bezpečnosti. Ale v podstatě v nejbližší době, v opravdu blízké době máme v plánu ji vydat. Dozvíte se to hned, my vám to okamžitě oznámíme. Byli bychom to rádi stihli k 9. květnu i k 24. červnu, ale jak to vyjde, jak to vyjde. Mohu rovnou říci, že v červnu to nestihneme, do června to určitě nestihneme.

24. června jste měl na mysli k výročí přehlídky k Vítězství.

Ano, k výročí historické vojenské přehlídky k Vítězství.

A mimochodem ještě připomenu, že ta třídílná práce Válka, Stát a Bolševismus je také ke koupi na Ozon.ru.

A hlavní otázkou je, Valeriji Viktoroviči, váš komentář ke speciální vojenské operaci na Ukrajině k dnešnímu dni.

Ano, v podstatě ty otázky, které přišly, jste mi přečetli, takže mám představu... No, vždy to tak děláme, proto je potom z toho ten můj monolog o speciální vojenské operaci. Ty otázky, co přicházejí, jsou velice zajímavé, ale abychom to nekouskovali, je z toho celkový komentář. Hlavním tématem tohoto týdne s velkým ohlasem bylo samozřejmě to, že se do zajetí vzdali bojovníci z kárné jednotky Azov, kteří se neuvěřitelně chvástali, jak se nikdy do zajetí nevzdají, takoví že jsou tvrďáci a odsuzovali všechny, co se do zajetí vzdávali. A teď se najednou vzdali.

Čest a chvála těm důstojníkům, kteří s nimi dokázali vyjednávat a dosáhli toho, že se vzdali. To bez jakýchkoliv výhrad, ale má to několik takových příznačností, proč se vlastně vzdali. Je třeba poukázat na to, že jim nebyl poskytnut koridor, jaký byl poskytován za První čečenské války, kdy těm mezinárodním teroristům, jakmile je chytili pod krkem, byl vždy poskytnut únikový koridor.

Okamžitě ho otevřeli, pustili je a bylo nutné je znovu nahánět, znovu s nimi bojovat, znovu je někde obkličovat. Zrádci v Kremlu a ve vysokých vojenských funkcích nepřipouštěli likvidaci těchto teroristických skupin, těch mezinárodních banditů zkoncentrovaných na území Čečenska. Čečenská válka se tak nazývá podle místa, kde byla vedena tehdejší speciální operace, nevztahuje se to na čečenský národ.

Takže na to čekali, ale nevyšlo jim to. Ale máme tu i druhý příklad, Naďu Savčenkovou, kterou za její zločin dokonce už i odsoudili, tu přece pustili. To je to, v co oni doufají. Doufají, že to dopadne stejně, a je třeba přiznat, že mají důvody si to myslet.

Ale dříve, než se dostaneme k těmto důvodům, musíme pochopit, zač oni vlastně bojují? Chápou reálně za co vlastně bojují? Nesporně to chápou. Objevila se celá série, kdy se takříkajíc vojáci obracejí, z té ukrajinské ozbrojené sebranky, na svého rádoby hejtmana, prezidenta Zelenského. Říkají tam, že nemají dostatek těžkých zbraní, že nemají posily, že je nikdo řádně nekryje, že mají špatné velení, a proto prý bojovat nebudou. Ale jinak prý svou vlast bránit chtějí: "Jen nám zajistěte všechno potřebné!"

Skutečně? Takto lidé brání svou vlast? Takto lidé brání svou vlast? Pojďme si vzpomenout na Velkou vlasteneckou válku a porážku v roce 1941. Třeba Brestskou pevnost. Tam neměli potraviny, vodu, vůbec nic, a přesto bojovali!

Bojovníci Azova se vzdali, i když měli zásoby jídla, potravin, spoustu zbraní, přesto se vzdali. Chybí jim duch! Oni nebojují za žádnou svou vlast, jen si dál chtějí hrát na tvrďáky. A to je pak lepší přežít ve vězení než zemřít svobodným. Oni nemají žádné hodnoty, za které by byli ochotni položit život. Proto je zbytečné je srovnávat s izraelskou pevností Mosadu, kde dříve, než se ta pevnost vzdala, se její poslední obránci vzájemně pozabíjeli. Jak to? To přece není možné?! Co ukazují vojáci těmito svými výzvami? To, že nemají žádnou vlast, že nemají zač bojovat.

V době Velké vlastenecké války mnohé jednotky přišly o své velení a první velitel, co byl po ruce, přebíral velení a pokračoval v boji. Spojil se s blízkými organizacemi, s blízkými jednotkami a dál organizoval odpor, boj na frontě, nebo zorganizoval partyzánský oddíl. Neměli dost zbraní, když žádné neměli, tak je museli sebrat svému protivníkovi a bojovat s trofejními zbraněmi. Tohle se masově dělo v letech 1941-42 a pokračovalo to do konce války. A v partyzánských oddílech byly trofejní zbraně prakticky jedinou výzbrojí, jediným zdrojem vyzbrojování.

A co těžké zbraně? Jen si vzpomeňte na rok 1941. Nebyly žádné tanky ani krytí letectvem ze vzduchu. A odmítali snad vojáci bojovat za svou vlast? Jen budoucí vlasovci! A budoucí banderovci! Ti okamžitě přebíhali k hitlerovcům: "Hitler je silný, jemu budeme sloužit!" A potom nevěděli, co si počít a kam utéci, aby se mohli vzdát Američanům.

Když někdo bojuje za svou vlast, tak nevznáší nároky: "Nemáme to, to a to, zajistěte nám to!" Když někdo bojuje za vlast, tak to dělá tak, jako naši vojáci a velitelé nyní v té speciální vojenské operaci. Ti bojují za svou vlast a dobíjejí tu fašistickou sběř. A veškerá ta ukrajinská ozbrojená sebranka, ty kárné jednotky, to je jen pakáž, špinavá pakáž. "Koukej nám všechno zajistit a my potom budeme bojovat."

Válka, to vždy znamená riskovat svým životem. "Nás sem poslali a my tu můžeme zemřít." A co jste si mysleli? Že jen budete zabíjet jiné? Ale potom nejste nic jiného než karatelé, kteří si to vyřizují s civilním obyvatelstvem. Takže není nic udivujícího na tom, že se ti z Azova vzdali. A to zrušení útoku bylo absolutně správné rozhodnutí. Nesmíme z nich dělat hrdiny a nikdo z nich také ty hrdiny nedělá, teď je nedělá. Připustíme-li však jakoukoliv výměnu, tak se okamžitě promění v hrdiny. Okamžitě! Při jakékoliv jejich výměně. Nemluvě o tom, že Azovci nesmí být vůbec měněni! To jsou nacističtí zločinci, jsou to karatelé a musí být souzeni.

A když měli možnost zvolit si buď zaručenou smrt v podzemí Azovstali, nebo spravedlivý soud, odbytí trestu a další život, tak si zvolili právě tohle. Takže je zbytečné pokoušet se z nich dělat hrdiny. U nás už se našli zájemci, co by rádi vyměnili Azovce za toho či onoho. Výměnný fond je plný ukrajinské ozbrojené sebranky, máme jich plno. A tito musí být odsouzeni, jsou to karatelé!

Protože to potom dopadá tak, že osm let loupili, znásilňovali, zabíjeli a MUČILI!!! Oni lidi mučili, jen kvůli svému uspokojení je mučili. A někdo teď říká: "Ničím za to nezaplatí, my je vyměníme!" No to snad ne. Víte, a jaké jsou výchovné podmínky s ohledem na ty zajatce? Rádi jim ukazují filmy, tedy ne filmy, ale ta videa s mučením: "Vidíte, jak my se k vám chováme? Máte tu normální podmínky, dostáváte najíst, léčí vás. A teď se podívejte na ta videa, na mučení našich zajatých vojáků, jak oni je tam mučí!"

Já tedy nevím, kdo vymyslel, že by to na ně mělo mít nějaký vliv. Oni to mučení natáčejí. Sami to natáčí! Potom si to posílají mezi sebou a dívají se na to s požitkem. Pro ně je to normální. Pro ně je normální, že k nim se ostatní musí chovat lidsky. A je pro ně normální, když oni potom zajatce mučí.

A tak mají samé výhody. Tady se k nim chovají lidsky, a navíc jim ještě neustále pouští jejich oblíbená videa. Nebo je vodí na Alej andělů, kde jsou děti zabité na Donbasu. Když se na to video díváte, tak vidíte, kolik zmetků tam stojí, kteří litují jen jednoho, že těch dětí zabili málo.

Vždyť div neskákají radostí, že se mohli přesvědčit, že skutečně ty děti zabili. Musíte přece vědět, jak s nimi pracovat. Nemůžete takto šmahem se všemi. Jsou tam jasní karatelé a lidé, kteří se uvědoměle vzdali do zajetí, protože si nepřejí válčit za cizí zájmy, kteří mají svou vlast.

Nejsou to ti: "Všechno nám zajistěte, abychom mohli zabíjet!" S těmi, kteří se schválně vzdali, protože nechtějí válčit, kteří vědí, že mají svou vlast, a že ta válka znamená krveprolévání, s těmi je možné pracovat. Zatímco s těmi, kteří se vzdali, aby si zachránili život s nadějí, že je potom třeba vymění... A přitom mají na telefonech samá videa s mučením, která si s požitkem pouštěli.

A my se k nim teď tak pěkně v nemocnici chováme, a ještě mu pouštíme jeho oblíbená videa. Už začali být drzí, už si v tom zajetí začali vyskakovat! Jako dobytek se chovají k lékařům, k ošetřujícímu personálu. Jim jako panstvu plně zajistili, aby se mohli projevit. Zajali je, ranili, teď je léčí, chovají se k nim lidsky. Oni lidské chování vnímají jako slabost, jako to, že to oni jsou pány nad životem.

A kdo to zařídil? A tady se dostáváme k hlavní tendenci těch událostí, které probíhaly tento týden. Co tento týden jasně vyplavalo na povrch? Myslíte, že ty návrhy na výměnu Azovců zazněly jen tak? Vůbec ne.

Předtím se předseda Státní dumy Volodin najednou z ničeho nic, jak se mnohým mohlo zdát, začal starat o to, co už je tak jako tak zákonem upraveno, že Azovce, karatele musí být zákonem měnit zakázáno, že lidi z nacionálních bataliónů nepodléhají výměně, že je nelze měnit, že musí být souzeni!

Protože ta informační tendence, ten příval byl takový, že nepřátelé vlasti, zrádci, vlasovci a benderovci, kteří se pevně usadili u nás v mocenských strukturách, jako Sluckij, Medinskij, jen se podívejte na jejich prohlášení! V mediální sféře začali potápět konsensus ohledně speciální vojenské operace. Začali tlumit to vlastenecké vzedmutí u lidí, začali u nás prosazovat beznaděj a vynášet to, co se děje tam, na Ukrajině.

Jak vynášet? Kde jsem něco takového viděl? V televizi. Nestačí, že vylezla různorodá otevřená špína typu Sytina, toho rusofoba, který se pyšní tím, že je rusofob, Borise Naděždina a dalších. Projevili se i mnozí lidé, kteří ze sebe doposud dělali vlastence. Máme tu takového vlastence, odborníka, Konovalova, který běhá z jednoho televizního kanálu na druhý a vypráví, jací jsou ti nacisti z kárných bataliónů skvělí vojáci: "Kam se ti naši vidláci na ně hrabou. Ti, když jdou do boje, naši nestačí brát nohy na ramena."

On to neříká tak, jak jsem to teď reprodukoval. On to vykládá zaobalené do vlasteneckých řečí, ale přesně to z toho vychází. A když se ho někdo pokouší usadit, tak ho moderátor zcela určitě podrží. Kde jste něco takového viděli? V jakém paralelním světě jste tohle viděli? To znamená, že naše vojáky na našich kanálech už špiní a nacisty vynášejí.

A je toho více. Dochází k otevřeným sviňárnám. 17. července 1944 Moskvou provedli zajaté Němce, kteří byli zajati ve výsledku operace Bagration. Těch zajatců bylo mnoho a Západ nechtěl uvěřit, že jich je tolik, takže nezbylo, než je předvést. Byl to ukazatel pro všechny, i pro náš národ to byl dobrý stimul, že naše armáda vítězí, a aby to také Západ pocítil, aby se na vlastní oči přesvědčil o síle Rudé armády a potenciálu SSSR.

Proč o tom vyprávím? Abych připomněl, že u nás bylo vytvořeno na začátku 21. století mládežnické hnutí, napřed pod názvem Kráčíme společně, potom se přejmenovalo na hnutí Naši. Fakticky skončilo krachem, financování došlo a vlastenectví z toho hnutí okamžitě vyprchalo, nic z toho nebylo, kromě toho, že toto mládežnické hnutí poskytlo dobrou kádrovou základnu pro různé ty navalňata a podobně.

Myslíte si teď, a co to s tím má společného? Ideologem všech těch akcí hnutí Kráčíme společně byl jakýsi Boris Grigorjevič Jakemenko, "velký vlastenec", který se nyní promenuje na všech televizních kanálech a všude důležitě hovoří. Jenže když si ty jeho vlastenecké řeči pozorně poslechnete, tak přijdete na to, že jeho nenávist k Rusku a Rusům, k Vítězství nad fašismem je kolosální.

Určitě toho soudruha jen pomlouvám. A nebyl to právě on, kdo zorganizoval tehdy tu zajímavou akci? 7. listopadu 2001 se po Rudém náměstí prošla přehlídka jako rekonstrukce přehlídky k Vítězství, která se konala 7. listopadu 1941. A když Rudá armáda, šlo přece o rekonstrukci, odcházela z Rudého náměstí, tak nastoupili aktivisté z hnutí Kráčíme společně. Vyšli s košťaty a zametali za rudoarmějci, aby po nich nezůstala ani stopa, po Rudé armádě, aby po vítězích nad fašismem nezůstala na Rudém náměstí ani stopa. To náměstí demonstrativně zametli.

Po tom pochodu nacistů Moskvou 17. července 1944, za tou kolonou jely zametací auta, aby umyly ulice po té sebrance. Ideologicky měly ty dvě akce stejný cíl, v metodologickém smyslu, očistit ulice od špíny. Až na to, že tenkrát se jednalo o fašistické uchvatitele, aby po nich na moskevských ulicích nezbyl ani jejich duch, a tady zametali za vojáky Rudé armády, za vítězi nad fašismem, aby za vítězi nad fašizmem, aby po vítězném duchu Rudé armády nezbyla ani stopa. Tak takovou akci tenkrát provedli!

A tuto akci Očistíme Rusko organizovali celostátně. A já připomenu, že ideologem té akce byl Boris Grigorjevič Jakemenko, "vlastenec"! Vlastenec čeho? Tento týden při svém výstupu u Solovjova mluvil o tom... Všichni se tam radovali, že se nacisté na Azovstali vzdali. A on tam stál zachmuřený, doslova zatínal zuby, jak se mu to nelíbilo.

A když na něj přišla řada, aby promluvil, tak začal: "Tyto lidi v žádném případě nesmíme trestat, to nesmíme! Nesmíme je trestat! Víte, oni jim přece vymyli mozky, oni za to vlastně nemohou, jsou takoví, jací jsou..." A jak že je převychováme? Prý velice jednoduše. "Až skončí tato operace, nebo nastoupí jiný vhodný okamžik, je třeba je jednoduše pustit. Pustíme je na svobodu. A převychovají se tak, že když nějaké dítě uvidí jejich tetování..." To je téměř doslovně. "A zeptá se ho: 'Strýčku, co to tam máš?' Tak se začne tak moc stydět, že okamžitě přestane být náckem. Protože se ho na to zeptá dítě."

A že jsme dosud nic takového nepozorovali? Oni si dělali tetování, děti se jich ptaly: "Strýčku, co to je?" A oni jim vysvětlovali, co to je, a potom jsme viděli dětská videa, kde děti vykřikovaly: "Já tu rusňu zaříznu." Děti, které vychovávaly v nenávist k Rusům a Rusku, to jsme viděli. A ne to, o čem blouzní ve svých snech Jakemenko, nic takového se nedělo.

Možná se káli ti banderovci/benderovci, co dostali milost po Velké vlastenecké válce? Kterým dal milost Chruščov? Opět se to v životě nepotvrdilo! Naopak vychovávali v nenávisti k Rusům a Rusku dorůstající pokolení. A Jakemenko navrhuje, abychom Azovce pustili na svobodu?! Prý se zastydí a přestanou být nacisty, až se jich dítě zeptá: "Strýčku, co to máš za tetování?" Máme jim odpustit všechno to mučení, týrání, všechno jim to odpustit? Nemáme je věšet, jak to bylo za Velké vlastenecké války?

Věšet je zrovna nemusíme, ale všichni musí před soud a svůj trest si musí odsedět v plné míře, žádné předčasné podmínečné propouštění!!! Tak to musí být! A právě tady Jakemenko namítá: "Ne, víte, my přece musíme náš trestněprávní systém připravovat na něco jiného. Uvědomujete si, jakou hrozbu pro nás představují ti vojáci a důstojníci, kteří nyní bojují na Ukrajině?

To na ně musíme být připraveni, abychom proti nim poštvali veškerou sílu našich trestněprávních orgánů, abychom jim dali co proto. Aby si nedovolili ani pípnout! Protože oni se vrátí a řeknou, že všechno tu má být jinak! Že tady všechno funguje špatně! Takže aby si nedovolili ani pípnout, je třeba se na to připravovat už nyní!" Když se pokusili Jakemenkovi na tu špinavost něco namítat, tak se mu na pomoc vrhnul sám Solovjov a ostatní umlčoval.

Ale Jakemenko na to správně poukázal, že ta vlasovská moc, která tu nyní vládne pod dvojhlavým orlem a trikolórou, je v konfrontaci s rudým praporem a vítězstvím nad fašismem. Jedni sloužili interventům a Hitlerovi a druzí bojovali proti fašismu. Vojáci a velitelé ve speciální vojenské operaci bojují pod rudou vlajkou. A jaká je nyní akce? Najednou se z ničeho nic u všech korespondentů objevila na hrudi trikolóra, nařízení! Konkrétní nařízení! Píár trikolóry.

Protože tento vlasovský režim je třeba zachovat a Jakemenko si velmi dobře uvědomuje, že tito lidé jsou mravně výš, že jsou to ruští vlastenci. To nejsou ti, které on vychovával! Kteří Rusko budou zaprodávat! Kolik z těch co "kráčeli společně" odjelo do zahraničí, a potom odtamtud polévali Rusko špínou?! A proto se už nyní připravují na represe proti vojákům a velitelům. Proto se také snaží maximálně protáhnout tu operaci a zvýšit míru její krvavosti. Oni totiž velmi dobře vědí, že ti vojáci a velitelé, kteří se nyní účastní speciální vojenské operace, se stanou páteří nového kádrového sboru Ruska! Ti skuteční, proruští vlastenci! Bojující za Rusko!

A žádní takoví ti jakemenkovští s trikolórou! On svou podstatu předvedl, když poslal tu mládež zametat stopy Rudé armády! Aby se vytratil duch vítězné Rudé armády z Rudého náměstí a Moskvy! On svůj vlasovsko-banderovský charakter předvedl!

Ale ten problém je jinde. Kádrový sbor je nyní celý úplně stejný! Lidé se ptají: "Proč neudělají tohle a tamto?!" Uvědomte si tu jednoduchou věc, že fotbalista je fotbalista, nemůžete ho postavit k obráběcímu stroji, aby soustružil díly. Baletka je baletka, z té nikdy nebude elektrikářka, nebude vyrábět elektřinu. Nějaký ten manažer nedokáže seřizovat stroje. A v řízení platí to samé! Kádrový sbor, který byl zformován v postsovětském Rusku, nebyl vybírán s ohledem na svou profesionalitu v řízení. To vůbec ne!

Kdyby to tak nebylo, tak by nyní řídící kádrový sbor byl minimální, protože máme počítačové technologie, máme sítě. Počítače převzaly velký díl práce lidí u řízení, pomáhají připravovat údaje pro přijímání řídících rozhodnutí. Řídící sbor v SSSR neměl k dispozici počítačovou vybavenost na dnešní úrovni, a tehdy měl SSSR 300 miliónů obyvatel! Současný řídící sbor Ruska, se 140 milióny obyvatel, je dvakrát početnější, a to za absolutní digitalizace všeho! V porovnání s celým tehdejším SSSR je dvojnásobný! To je ukazatel absolutní neprofesionality, do nebe volající neprofesionality veškerého řídícího sboru!

Ale je tu i jiná okolnost. Stále jsme si nedokázali poradit s vývozem kapitálu, zkoušeli to tak i onak, ale pořád to nemělo efekt. Teď uvalili sankce a vývoz kapitálu z Ruska se okamžitě zastavil. Odtamtud páníčkové řekli: "Žádné peníze už nepřijímáme!" A odtok vyschnul... Oč se v daném případě jedná? Lidé, kteří nyní tvoří většinu řídícího sboru v Rusku, nejenže nejsou profesionálové, jsou to navíc mravně narušení lidé orientovaní jen na zneužívání své funkce a braní úplatků.

Oni umí jen krást, rozkrádat rozpočty, které jim byly svěřeny, a nic jiného dělat nejsou schopni! Jen rozkrádat Rusko. Takže udělá-li se tu v něčem pořádek, bude to pro ně katastrofou. Jejich profesionalita v řízení je katastrofální.

A lidé, kteří prošli válkou, už jsou v řízení profesionálové, přestože si to nemusí uvědomovat. Oni tam musí přijímat tolik řídících rozhodnutí, že se tam z nich živelně formují vysoce kvalitní řídící kádry. Takže oni jako vlastenci a živelně zformované řídící kádry nejenže změní směřování celého státu, navíc jejich řídící rozhodnutí budou zohledňovat v celém souhrnu složitost současného světa.

Ti, co nyní řídí, nejsou schopni tvořivé činnosti, jednoduše toho nejsou schopni. Oni nevědí jak na to, protože umí jen krást! Proto se jim nedaří, když je zapotřebí něco udělat. A tyto řídící kádry to dokážou a už jen proto ti lidé, kteří nyní tvoří kádrový sbor Ruska, nenávidí ty vojáky a důstojníky, kteří bojují na Ukrajině v té speciální vojenské operaci. Oni už jsou faktickými odborníky, jakými tito lidé nikdy nebudou! To u nich vyvolává černou závist a nenávist, která se posiluje tím, že ti odborníci, kteří nyní řídí Rusko, jsou prakticky všichni navíc zrádci, oni všichni stát jen rozkrádají! Oni dokáží jen porcovat rozpočty!

A tamti krást nebudou, ti budou pracovat pro zájmy Ruska, takže jejich koryta vyschnou, těch zrádců. A proto ta nenávist prudce vzrůstá. Úkolem toho zrádcovského řídícího sboru je nyní maximálně, jednoduše v maximální míře zajistit, aby se kádrový sbor z vojáků a důstojníků speciální vojenské operace nemohl proměnit v řídící sbor nového Ruska.

Potřebují je maximálně diskreditovat, postarat se o maximální navýšení obětí, aby neměli žádnou konkurenci, aby se vrátily staré časy, o kterých oni tak sní, o těch devadesátkách, které jsou pro ně tak svaté. To pro nás to byly zlé devadesátky, pro ně byly svaté. Státní rozpočet se rozkrádal, lidem se neplatily výplaty, hlavní bylo sloužit páníčkovi. A ve své většině ten řídící sbor sní právě o tomhle. Všechna naše "elita", ta takzvaná estrádní, zpěváci a podobně, sní právě o tom, proto se také tak rozutekli. To jsou ti ustrašení "vlastenci". A ti vlastenci, kteří se nepolekali...

Nu, to je pro ně dobytek, který až se vrátí, budou znovu poučovat. 80% se jich vrátilo zpět a povšimněte si, jak zhoustnul vzduch pro dýchání. Zapnete televizi a ovane vás ten smrad, protože jsou všude. Znovu všude vykládají, jak za všechno mohou bolševici, jak tamty musíme pochopit, oni za to přece vlastně nemohou, mám na mysli ty nacisty. Zpívají všichni stejnou písničku!

A povšimněte si, jak všechno sabotují! Měli jsme RUTUBE, který byl lepší než YOUTUBE. Dosadili tam potřebné lidi a ten projekt začal scházet na úbytě. Už uplynuly dva, téměř tři měsíce od začátku vojenské operace. Za ty tři měsíce toho bylo možné udělat velice mnoho. Ale jak byl servis RUTUBE zastaralým anachronismem, nepoužitelným, tak jím i zůstal. Jen přibylo to, že přestal fungovat úplně.

Prý se jednalo o hackerský útok. Kdo by na ně potřeboval útočit, když dělají všechno pro to, aby v Rusku neexistovala platforma alternativní k YOUTUBE? Pracují na tom zcela cíleně, o tom už se mohli přesvědčit úplně všichni. Reálně a otevřeně to sabotují, s výsměchem to sabotují. Nevytvořili žádný nový přehrávač, který tu určitě někde k dispozici je, protože náš stát je plný talentovaných lidí...

Už tam mohl dávno být. Jak to dělá YOUTUBE? Ze všech stran všechno hrabe pod sebe a všechno se mu daří. Ale tady ne, nikoho k tomu nepustíme a vylepšovat to nikomu neumožníme! A raději to zablokujeme úplně, aby se nedej Bože operativní informace podporující prezidenta, podporující vlastenectví, podporující speciální vojenskou operaci včas neobjevily.

A neustále všechno blokují, blokují a blokují! A přehrávač je, jak říkám, prostě příšerný, není možné ho používat. Vůbec celý ten server, servis je příšerný. A proč se tohle děje? Vždyť my můžeme takových příkladů vyjmenovat celou řadu.

Jen si to vezměte, končí květen a veškerý byznys, celé podnikatelské společenství, všichni sborem křičí, že je nemožné se rozvíjet při základní úrokové sazbě 14%, že to prostě nejde! Ekonomika se hroutí. A to jsme měli dokonce 20%. Američané se diví, že to Rusko doposud ustálo, všechno se jim zdařilo, dokonce i Nabiullinova nám vpálila sazbu 20%, aby se Rusko zhroutilo a ono to nevyšlo.

Ano, Nabiullinovou trochu zmáčkli, takže šli o 6% dolů, ale ani při 14% není možné se rozvíjet. Zopakuji, že veškerá inflace, absolutně celá inflace a jiná fakticky neexistuje, ta inflace se odvíjí od úrokové sazby. Přírůstek energetické zajištěnosti ve světě za posledních 150 let činil v průměru 3 - 5%. To znamená, že úvěrování ve výši těchto úroků, se dá odpracovat ve výrobě, což umožňuje rozvíjet se, zavádět nové technologie, aby byl pokrok.

Úvěrování za vyšší úrok znemožňuje kompenzovat to výrobní prací a přesouvá to peníze do oblasti rychlého obratu kapitálu. Znemožňuje to výrobu, práce vědeckotechnické, vývojově-konstrukční, uvádění do provozu... Tohle všechno to znemožňuje! Všechno se koncentruje v oblasti byznysu rychle nakup a prodej, kde se točí kapitál.

Vyprávím tu snad nějaké pohádky, nebo je to něco tak očividného, protože to náš stát už zažil v devadesátkách, na vlastní kůži jsme si to zažili. My víme, že jakékoliv úvěrování vyšší než 5% znamená pro ekonomiku záhubu. Ví to Nabiullinova, vědí to všichni ekonomové, všichni to vědí! Přesto tu sazbu nesnižují a proč?

Protože stále trvá naděje, že dojde ke státnímu převratu a Putina svrhnou. A potom bude možné znovu sloužit západnímu páníčkovi a stát budou znovu drancovat. Jak to ohlásil ten polský politolog? "Vyhrajeme nad Ruskem a ve světě okamžitě nastoupí rozkvět a blahobyt. Všeho bude dostatek, všeho, stačí, když vyhrajeme nad Ruskem." Řekl to úplně na rovinu: "My si vybojujeme ruské zdroje a Rusy všechny pobijeme." Oni se s tím ani netají! A právě ten samý cíl sleduje i naše "elita".

Proč se vrátilo těch 80%? Protože doufají, že provedou státní převrat. Ti takzvaní vystrašení "vlastenci". Oni se vrátili, aby tomu napomohli. Proto si Nabiullinova myslí, že na ten převrat přece jen dojde. To proto si Jakemenko dovoluje takto mluvit, proto si Konovalov dovolí takové věci. A to jsem vyjmenoval jen dva z těch kovaných "vlastenců"! Kteří všechno zaobalí

do vlasteneckých řečiček. Já si vůbec nepamatuji, že by kdy Jakemenko řekl něco dobrého o Rusku, ale všechno to má vždy zaobaleno do vlastenectví. Jen je ho zapotřebí poslouchat a slyšet! Stejně jako Konovalova, který se beze zbytku demaskoval, který pomlouvá naši armádu a vynáší nácky.

Západ nám vyhlásil totální likvidační válku. Tento týden Borrell prohlásil, že EU nepřipustí, aby Ukrajině došly zbraně a výzbroj. Austin, ministr obrany USA Austin: "Naším cílem je zničit Rusko." A šéf sboru náčelníků spojených štábů USA Mark Milley řekl: "Uvědomujete si, že riziko konfliktu mezi světovými státy prudce vzrostlo?" A pročpak asi roste? Nejsou to snad oni, kdo to riziko zvyšuje, jak se jen dá? Ano, to oni to riziko zvyšují.

A mohou ho zvyšovat jen proto, že tady veškerá ta naše takzvaná "elita" křičí: "Páníčku, my to Rusko zničíme. My nedovolíme, aby k tobě přiletěla jediná raketa. O to vše se tu o to postaráme." A když tohle všechno neustále pokračuje a pokračuje, tak si samozřejmě dovolují čím dál víc. Takto se reálně, reálně můžeme dopracovat až k jaderné válce, protože Rusku nezbyde jiná možnost, jak se ubránit. A oni se k tomu připravují s plnou vervou.

Oni vůbec žijí ve světě křivých zrcadel. V New Yorku byl publikován článek o tom, že... Ach ano, v deníku New York Times byl 19. května publikován článek: We should say it. Russia is Fascist Musíme to říci, Rusko je fašistický stát. Takže to Rusko je fašistický stát? Rusko, které se teď zbavuje těch prvků fašismu, které tu byly implantovány na řídící úrovni v devadesátkách? Rusko, které celý svůj život na úrovni kultury fašismus zavrhuje? Které zvítězilo nad fašismem ve 2. světové válce a nyní opět provádí antifašistickou operaci a likviduje vlasovce a benderovce na Ukrajině? To má jako být fašistický stát?

Proč tohle dělají? Proč publikují takové články? Každému kroku je zapotřebí udělat reklamu, každé řídící rozhodnutí musí mít informační zajištění. Prezident má uvnitř státu podporu, gosudar Ruska, stejně jako speciální vojenská operace, a tu podporu je třeba zlikvidovat. Je tu obecný postup, jak to udělat. Rusko odmítá fašismus? Tak je zapotřebí vlastence onálepkovat jako fašisty.

A jak to udělat? Rusko se označí za fašistický stát a Putin za fašistického lídra. Připomeňme si potopení křižníku Moskva, a ten pokus využít sovětský kreslený film, aby tu byla rozdmýchávána vlna ve stylu: "Podívejte, jsou tu fašisté..." Jak to bylo v tom kresleném filmu? Spustí se, vidí na lodi Z a říkají: "To je ona, ta pirátská loď!" Ano, ve Třetí říši písmenem Z označovali torpédoborce. A skutečně, německé torpédoborce Třetí říše byly pirátskými loděmi. To je zcela přesné.

Ale jak to spojit s operací? Nu s tou operací na... ...no na Ukrajině. Vzpomínáte, jak nám všichni doslova začali vnucovat to Z? Byla to doslova vlna a cožpak jsme měli jen to Z? Měli jsme přece i V a O, deltu a lodě neměly označení žádné. Tak jak to Z chcete spojit s lodí? Nijak, leda že to přitáhnete za uši. A tohle se přece děje.

A takových okamžiků bylo v té propagandě přítomno dost. Jenže společnost je zdravá a odmítla to, nepodpořila to. Ale projekt s objednávkou existuje a je nutné ho plnit. New York Times připomíná, že je nutné v tomto směru pracovat. Je nutné Rusko nechat explodovat zevnitř. Je zapotřebí, aby se lidé od Putina odvrátili a naši lidé, takoví jako Nabiullina se zase postarají, aby ekonomické zmatky lidi deptaly.

A tady vyvstává otázka, chtějí nad námi reálně vyhrát? Ano, reálně nás chtějí zničit. Válka proti Rusku už je vedena tisíc let. Od okamžiku založení Svaté říše římské, každá akce v Evropě vždy sledovala ve svém konečném důsledku agresi proti Rusku. Ale oni přece bojovali i mezi sebou?! Nu, to mi promiňte, ale válkami se v té době řešily otázky zvětšování subjektů a zvýšení jejich zdrojové stability. A všechno to bylo zaměřeno výslovně proti Rusku, v konečném důsledku a v konečném finále to šlo proti Rusku.

Evropa může bojovat proti Rusku, a vůbec západní svět jako takový, jen v případě, bude-li Rusko zajišťovat Evropu a vůbec celý svět svými zdroji. Už kolik let... Od devadesátek už zcela konkrétně Evropa svůj blahobyt staví výlučně na drancování ruských zdrojů. Vítězství v informační válce Západu nad SSSR, vítězství západních států, Západu nad SSSR v informační válce bylo zajištěno jen díky tomu, že Rusko, SSSR tento jejich rozkvět zajistil.

U nás organizovali nedostatek a deficit všeho, zatímco tam rozvíjeli blahobyt díky ruským zdrojům. A pokud o tom snad někdo pochybuje, tak se podívejte, jaké v Evropě vznikají problémy, jakmile jsou odstřiženi od ruských zdrojů. Já už opravdu nevím... A když lidé tvrdí: "Cha, už nejedno pokolení vyrostlo na pohádkách, že se dolar brzy zhroutí..." Když ekonomové hodnotili postavení dolaru a možnost jeho pádu, tak hodnotili čistě ekonomické parametry bez zohlednění řídícího rozhodnutí. Potom se do toho zapojilo řídící rozhodnutí a dolar byl opět zachráněn.

A když byl prezidentem Ronald Reagan, tak si u třech nezávislých, velice seriózních skupin objednal analýzu, analýzu rozvoje událostí, které se mají ve světě stát. A ty, nezávisle na sobě, přišly k jednomu závěru, že na začátku devadesátek bude ve světě krize, že na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let bude ve světě krize, a že se západní svět kvůli té krizi zhroutí, protože nemají zdroje ani životaschopný řídící model. Zatímco státy socialistického tábora sice se ztrátami, ale tu krizi překonají, protože mají plně životaschopný řídící model i zdroje.

Co bylo tedy zapotřebí udělat? Zajistit, aby se SSSR a socialistický tábor zhroutil dříve. A to právě zajistila prodejná sovětská partajní nomenklatura! Pád SSSR jen o půl roku předběhl předpokládaný krach, ke kterému spěly USA a celý západní svět. A jen to, že mohli začít vykrádat SSSR a státy bývalého socialistického tábora vedlo k tomu, že se to oddálilo, a pokaždé, když dolar spěl ke svému konci a měl se zhroutit, bylo přijato takové řídící rozhodnutí, kdy byl opět díky zdrojům Ruska zachráněn.

Jen se podívejte, co nyní provádí Nabiullinova. Ona bojuje proti upevňování rublu. Víte, dolaru očividně jeho upevňování nesvědčilo, když... Je jeden film, který se myslím jmenuje Eurotrip pro mládež. Teď nevím... Ale jeho námět je takový, že se skupina mladých Američanů dostane do východní Evropy a mají jen dolar a pár drobných. Ale za to si žijí v tom nejluxusnějším hotelu, kde je všichni obsluhují, a když jeden mladík dá jednomu z posluhů deset centů jako zpropitné, tak ten dá facku vlastníkovi hotelu a řekne mu: "Já si teď otevřu vlastní hotel!"

Chápete to? Dolar si žije v takovémto postavení. Za to, že dá pár kopějek, centů získává vagóny reálných zdrojů pro svůj blahobyt. Je zajímavé, že upevněný dolar nebrání být USA velmocí. A u nás Nabiullinova, centrální banka musí bojovat proti upevňování rublu. Takže pro nás asi není výhodné, aby dolar stál 60 kopějek a my mohli své vztahy s USA postavit na tom, že jim už za jeden dolar nebudeme dávat zdrojů za 60 rublů, ale dáme jim 60 kopějek a oni nám za své dolary příslušné zdroje. Nabiullinova bojuje, aby se tohle nestalo.

Ještě by Rusko mohlo získat vlastní suverenitu! Rusko by mělo pevnou ekonomiku. To by potom ve světě už nebyly na prvním místě USA. A kde by potom USA vzaly páku, aby mohly nakládat s ruskými zdroji? Když bude dolar stát 60 kopějek? Místo šedesáti rublů?

Vždyť čím začal Gorbačov? Začal prudce upevňovat dolar. Začal zvyšovat kurs, aby méně vložili a víc dostali zpátky z Ruska. Západní svět nemůže proti nám bojovat, pokud je odřízneme od svých zdrojů! Proto vnitřní nepřátelé dělají všechno pro to, aby naše zdroje nepřestaly proudit na Západ, to je pro ně zásadní věc. Jejich cílem je, aby se zhroutilo Rusko! Jejich cílem je zachránit svého páníčka.

Příkladem takového chování... Podívejte se na dějiny občanské války, jsou kulacké bandy, pohůnci kulaka. Zdálo by se, že je to jasné, že stát vyhraje, ale pohůnci kulaka jako psi na řetězu bojovali za svého kulaka, který je držel hladové, bil, až do konce. Protože lidé lokajského charakteru jsou často jako psi, čím těžší trest, tím je jim páníček milejší.

Proto se nedivte, když jsou proti těmto psům, podpindosníkům zaváděny sankce. Oni jim tak říkají: "Děláš málo, můžeš víc, tak dělej!" Ale proč o tom mluvím? Tento týden Matteo Salvini, italský politik, vyjádřil ani ne tak předpoklad, jako spíše předpověď, že v severní Africe nastoupí totální hlad a Evropa musí být už v nejbližší době připravena na přijetí až 20 miliónů migrantů.

Ti lidé budou utíkat před hladem. To je jasné, nebudou-li mít potraviny, tak se samozřejmě rozběhnou tam, kam byli zvyklí. Oni jim přece do hlav nasadili, že za hranicemi všechno je, tam je ten skutečný ráj a všichni tam čekají jen na ně. Nestačí, že ti Evropané ty migranty topili v moři, potápěli jim lodě, tak když ta vlna opadla, tak zcela jinak...

Jen si vzpomeňte, jak se chovali k migrantům na bělorusko-polské hranici. Přes jiné hranice proudí bez problémů a přes tuto nelze. Maroko informovalo, že má obilí maximálně na čtyři měsíce. Ano, obilí. A tak to vypadá, že se v nejbližší době, jak říkal Salvini, 20 miliónů migrantů ze severní Afriky rozběhne do Evropy.

A zcela nedávno, před měsícem, 15. dubna Macron mluvil o tom, že se v nejbližších letech, v průběhu roku, dvou, do Evropy přestěhuje 60 miliónů migrantů. Ano, tuto publikaci v BBC prohlásili za fejk, ale dokonce ani tento fejk není v rozporu s tím, o čem na té BBC sami mluví, kde se ty informace objevují.

To znamená, že Západu zbývají dvě možnosti. Tou první je porazit Rusko. A to jen přes vnitřní zradu a státní převrat, který jim ale stále nevychází. Takže co je zapotřebí udělat? Je nutné co nejvíce prodlužovat speciální vojenskou operaci, aby Rusko uvázlo v této lokální válce, aby se tam vybíjely lidské zdroje, aby v Rusku narůstal ekonomický rozvrat, zcela cíleně vytvářený centrální bankou a ministrem financí Siluanovem.

Na toho jsme dneska nějak pozapomněli, na toho neskutečného zmetka. Ten vyvádí takové věci, že... A další podpindosníci tady u nás. Oni ten rozvrat tady organizují cíleně, zcela cíleně likvidují střední a drobné podnikání. Všechna vězení jsou přeplněna podnikateli, které policajti pozavírali na základě absolutně smyšlených důvodů! Policajti k tomu samozřejmě mají stimul. Oni ty podnikatele okrádají a zároveň plní roli diverzantů rozvracejících vnitřní ekonomiku našeho státu, působících jeho rozvrat. Oni plní objednávku na rozvracení státu, ať už si to sami uvědomují či ne.

Jsou to četníci! Vymýšlejí si a přeplnili vězení. Když si nechá sebrat byznys, tak ho třeba pustí. A pokud se vzpěčoval, zkoušel se bránit, tak ho prostě nezákonně strčí do vězení. Soudci jsou také všichni jejich lidé. Takže koho chtějí, toho do vězení strčí. A v tomto ohledu je zásadně důležité, aby se ta doba prodloužila. Může být připravena operace státního převratu, možná se to povede, je taková pravděpodobnost, takže co je zapotřebí?

Aby na Ukrajině stejně jako dřív existoval režim, který bude vést válku proti Rusku. Kde jsou útoky proti západní Ukrajině? Kde jsou útoky proti řídícím centrům? Na ruské území už se útočí. Západ slibuje zbraně, které Ukrajině umožní útočit na Moskvu. A na západě Ukrajiny je úplné bezpečí. Zelenskij, který se schovával v bunkru, se klidně prochází po Kyjevu. Všichni tam za ním v klidu jezdí.

Proč? Je zapotřebí, aby se cítil nejen on, ale vůbec všechny tyto ukrajinské loutky, aby se cítily důležité a v bezpečí. Aby se necítily v takové situaci jako na Azovstali, protože by potom špatně bojovaly. A když jim tohle všechno zajistíte... A zajišťují jim to vnitřní nepřátelé, uvnitř Ruska. To oni tohle zajišťují. Aby tedy ty loutky mohly plnit tuto roli a stejně jako dřív bojovaly a nevzdávali se...

Vždyť co ukázalo to, jak se vzdal Azov? Že nemají žádného vnitřního ducha. Oni nehladověli, měli dost vody, měli munici, prostě všechno, aby mohli bojovat. Jenže se zlomili. A aby se Ukrajina nezlomila, tak jí je dovoleno všechno! Žijí v ukrajino-centrickém světě.

Ukrajinský velvyslanec v Německu si může dovolit nazvat německého kancléře uraženou jitrnicí a nic se neděje. Zelenskij může říci německému prezidentovi: "Vůbec sem nejezdi, raději se přede mnou kaj..." Ano Steinmeierovi. Velvyslanec hned na to: "Já nechtěl urážet, ale musíte chápat, že ta politická situace se formuje tak, že nezbylo než něco říci..." A na druhý den Scholze znovu urazil.

A urazil se Scholz? Ne, neurazil se. No zaprvé proto, že je skutečně jitrnice, a za druhé je to naprostý nácek, kterému se zdá genocida Rusů skutečně směšnou. Jeho to přece uspokojuje. Jak že to řekl? "Genocida Rusů? To je přece směšné!" Oni potřebují, aby Ukrajina dál válčila.

To proto ji zásobují zbraněmi, municí, různým vojenským vybavením, různou sebrankou. Ukrajina se mění, v mnohém se mění ve stejnou žumpu koncentrované mezinárodní sebranky, v jakou se na konci, tedy vlastně na začátku devadesátek proměnilo Čečensko. Když tam zcela cíleně sváželi z celého světa různorodou pakáž, jako byl Chattab a další takoví zmetci. Přineslo to snad čečenskému národu něco dobrého? Nepřineslo, ale nic s tím udělat nemohli.

Jiné je to jen v tom, že Ukrajina má víc obyvatel a jedná se o rozsáhlejší území. Jinak by to tam už vypadalo jako tenkrát v Čečensku. Protože tu pakáž shromažďují z celého světa: "Bojujte proti Rusům, zabíjejte je!" Oni přijíždějí: "Nám slíbili safari na Rusy a ono se ukazuje, že se tu skutečně válčí?!" Ale shromažďují je z celého světa a zpravidla se jedná o lidi ze speciálních jednotek.

Co je ještě zapotřebí pochopit s ohledem na Azov? Všichni si asi povšimli, že je ticho po pěšině s ohledem na cizince. Ale jsou tu dvě takové malé věci. Tou první je, že pro někoho neustále do Mariupolu létaly vrtulníky, které sestřelovali Stingery. Nemám nic proti, proč by je nemohli sestřelit trofejní zbraní. Mohli přece naší raketou Strela nebo Igla. Na tu další si nevzpomenu, no dobrá, to je jedno. Ale to je přece přenosný protiletadlový raketový systém, který je ve výzbroji jednotek, bojových jednotek. A aby ty vrtulníky někam nedoletěly, tu přece máme protileteckou obranu.

Když probíhal útok na Mariupol, takže pro nepřítele nad ním muselo být nebe uzavřeno, nepřátelské vrtulníky prolétaly. A jaké vrtulníky byly sestřeleny? MI-8. Proč? Protože tady v zóně bojových akcí ruské MI-8 žádné nebyly. Útočné MI-24 tam byly a další. Takže už ze země je vidět, že ten MI-8 musí být ukrajinský. A proto...

Jenže tam dolétl, protiletecká obrana ho nesestřelila. To ale znamená, že mu byl zajištěn koridor. A jen ti lidé, kteří se neúčastnili těch čachrů, pomocí Stingerů ty vrtulníky sestřelovali. To je velice závažný, velice důležitý ukazatel.

Ale je ještě jeden ukazatel. Proběhla informace, že když evakuovali civilisty s pomocí Mezinárodního červeného kříže, tak část lidí vyvedli, posadili do autobusu a hned odvezli. Nejeli s nimi do filtračního tábora, ale na Ukrajinu. Tato informace proběhla a já jsem ji nedokázal ověřit. Ale proběhla. Takže se nedá jen tak ji opominout. A to tím spíše, že potom došlo k tomu, že se hlavní kontingent Azova vzdal.

To vyvolává otázku. Kam se poděl Roger Cloutier? Stále se nikde neobjevil. Velitel evropského velení NATO, nikde se se svým pobočníkem neobjevil. A proč je nově jmenovaný velitel NATO i dočasným velitelem evropského velení? To je otázka, to je velice závažná otázka. Já samozřejmě připouštím, že Azovci mohli ty nejdůležitější jednoduše postřílet a zasypat je výbuchem. Tím spíše, že se objevily informace, že tam někdo při pokusu něco vyhodit do vzduchu sám zahynul.

Takže úspěch vojenské operace a nepřipuštění zhroucení státu je možné jen tehdy, budeme-li chápat probíhající události a podporovat celonárodní konsensus. Nesmíme umožnit, aby byla zadušena ta vlna vlastenectví, jak se o to teď snaží, aby se veškerá její pára vypustila, energie vytratila.

Pracují na tom usilovně, informace centrálních médií se tento týden prudce změnila, snaží se spláchnout ten konsensus a vlastenectví do záchodu. A já jsem vyjmenoval jen dva, ale bylo jich daleko víc za celou tu dobu a na různých kanálech. Přičemž šlo o různé lidi, ne jen o takové, co jako Konovalov běhají z jednoho kanálu na druhý.

Abychom to všechno udrželi, musíme vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A tyto znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. A teorie k tomu, abyste pochopili aktuální události, je vyložena v třídílné práci Válka, Stát a Bolševismus. Proto čtěte tyto práce, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy státu, své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙