Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď ze 20.2.2023

Datum: 20.2.2023 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 20.02.2023. A dříve, než začneme s dnešním pořadem, máme tu krátké oznámení. V poslední době nám ve zprávách lidé psali, že někteří čtenáři z některých, ne ze všech, regionů našeho velkého státu nemohou koupit třídílnou knihu Válka, Stát a Bolševismus na Ozon.ru A konkrétně se jednalo o lidi z Nižněgorodské oblasti a z Petrohradu... Při pokusu koupit tuto knihu se jim zobrazovalo, že zboží není do daného regionu doručováno. Informujeme vás, že v současné době byl tento problém vyřešen, můžete si to prověřit a zjistit, že ve vašem regionu, tedy i v těch vyjmenovaných, jsou v daném okamžiku prodeje dostupné.

A teď už přejdeme k otázce. Proč k otázce? Protože je dnes jen jedna. Od 17. do 19. února se letos konala další Mnichovská bezpečnostní konference. Účastnilo se jí více než 40 lídrů států a vlád, okolo devadesáti ministrů, a také řada představitelů mezinárodních organizací a byznysu. Mezi účastníky fóra byl i německý kancléř Scholz, viceprezidentka USA Harrisová, generální tajemník NATO Stoltenberg a další západní činitelé. Co se dělo na tomto, jak to pojmenovali v některých médiích, Mnichovském spiknutí?

Na novém Mnichovském spiknutí, ano, skutečně, ta událost je dost obsáhlá. A přestože je nyní aktuální, nebyla v médiích příslušně osvětlena. To, co se tam dělo na té konferenci, a jaké následky budou mít přijatá rozhodnutí, nebylo osvětleno. Polithňupové i další takříkajíc "analytici" k té konferenci přistoupili dost povrchně. A ta skutečnost, že se jí Rusko neúčastnilo, je prezentována jako akt návratu státní suverenity. To je správně, ale bez vysvětlení podstaty tohoto aktu, nebude samotná ta událost čitelná. Co a jak se vlastně děje. Zvykli jsme si na to, že suverenita se nám vrací, jen když nás odněkud vyženou, z nějakých těch západních organizací, neboť naše rossionská "elita" se všemožně snaží udržet se na těchto západních platformách. Jen se podívejte například na to, co se děje okolo olympijských her, nebo... Nás jednoduše vyhánějí, a naši se plazí po břiše a říkají: "Omluv nás páníčku. My tu Rašku také nenávidíme, nám to přece musíš prominout. My jsme přece tví lidé, západní."

A v podstatě by účast Ruska v té Mnichovské konferenci mohla dopadnout stejně, kdybychom je o chvilku nepředběhli a neřekli, že na tu konferenci v Mnichově nepojedeme. Ovšem prohlásili jsme to už za podmínek, kdy bylo jasné, že nás na tuto konferenci nepozvou. A otázkou je, zda bylo důležité účastnit se této Mnichovské konference. A vůbec, byla jí vytvořena taková aureola, že se jedná o velice významnou událost, takže neúčast Ruska v ní ho degraduje. Takto to prezentují na Západě. Ale když se podíváme na historii této Mnichovské konference a účast Ruska v ní, tak to všechno vypadá úplně jinak. Tato Mnichovská konference se poprvé konala v roce 1963 a jejím účelem měl být brainstorming západní "elity" s ohledem na konfrontaci se Sovětským svazem, respektive Ruskem. Měly tam hledat cesty, jak Západ může vyhrát nad Ruskem. To právě kvůli tomu byla tato konference založena.

A vzhledem k tomu, že cílem této Mnichovské konference byl od začátku boj proti Rusku, likvidace Ruska, tak se ani účast SSSR/Ruska na této konferenci vůbec nepředpokládala. Nu, co by tam také měl dělat jejich nepřítel? Vždyť prý se je chystá zlikvidovat. A dokud SSSR existoval jako suverénní stát, jako velké Rusko, tak se této konference zákonitě neúčastnil. Ale když v důsledku státního převratu, plíživého převratu v podobě takzvaného chruščovského tání/marasmu, brežněvovské stagnace, a gorbačovské přestavby a silného manévru v podobě převratu v roce 1991 Státního výboru pro výjimečný stav s následným spiknutím v Bělověžském pralese, stále nebyl SSSR/Rusko zcela zlikvidován... Původně se tam účast Ruska/SSSR vůbec nepředpokládala. Chápejte, to by bylo, jakoby generální štáb Wehrmachtu plánoval vojenskou operaci proti Rudé armádě a pozval by si představitele sovětského generálního štábu, aby pomáhal vypracovat způsob porážky Rudé armády.

Bylo by to absurdní? Ano. Ale po pádu SSSR, když nad ním byla vztyčena vlasovská vlajka a já připomenu... Na to nikdy nezapomínejte, že když měl Jelcin ten svůj projev v americkém kongresu, tak řekl, že nyní si Západ může poprvé za tisíc let existence Ruska svobodně vydechnout, protože bylo poraženo. A tady máte tu vlajku jako znak porážky Ruska. To právě proto se všechna ta rossionská "elita" zuby nehty drží té vlajky přisouzené nám Hitlerem. Té vlajky, která nikdy v dějinách nebyla státní. Podrobně jsme to popsali v knize Státní symboly a státní suverenita. Je tam samostatná kapitola jen k vlajce Ruska. To téma je obsažné a bylo by možné to dále rozepisovat, rozepisovat a rozepisovat. Ale i to, co tam je, už je dostatečné. A je nutné si uvědomovat, že státní symboly nejsou nahodilé. Může dojít k určitým úletům, ale celkově ty vlajky odpovídají, jsou státům přisuzovány podle hierarchie, podle systému světové hierarchie států. Ale odchylky se také vyskytují, jako například vlajka stávajícího Běloruska. To je ovšem zvláštní případ, a dnes to není tématem našeho výkladu, toho dnešního.

Nicméně v knize jsou ty informace o světové hierarchii států, a jak se to projevuje ve státní symbolice a jmenovitě ve vlajkách, co znamenají různé vlajky, a proč my máme koloniální vlajku, celá ta historie, jak byla přisouzena vlasovcům. Ne náhodou jsem připomněl vlasovce a ne náhodou přirovnal tu Mnichovskou konferenci ke generálnímu štábu Wehrmachtu. Jakmile padl SSSR a nad Ruskem byla vztyčena koloniální vlajka, kterou vlasovcům přisoudil Hitler, dostala se účast Ruska na této konferenci okamžitě na program dne. Rusko se v různém zastoupení této konference účastnilo, ale poprvé byla oficiální účast na ní zaznamenána v pozici účastníka i s vystoupením, a ne jako pouhého pozorovatele, který se maximálně s někým baví na chodbě, jako tomu bylo v devadesátkách, v roce 1999. Právě od tohoto okamžiku byla účast Ruska na této Mnichovské konferenci na úrovni plánování porážky Ruska Wehrmachtem, přičemž se na tom podílelo i vlasovské vedení Ruska, se vším všudy.

Takže vlasovci vykonávali policejní funkce ve vztahu k řízení kolonie Ruska, která začala Západu náležet jako jeho surovinový přívěšek. Oni pomáhali nepřátelům Ruska vypracovávat způsoby a metody realizace koloniálního vykořisťování Ruska, způsoby a metody genocidy ruského národa. O tom, že v devadesátkách byla prováděna genocida ruského národa, nejednou mluvil sám gosudar Ruska. Způsobili nám kolosální škody, a to jak v úmrtnosti, tak i v porodnosti. Úroveň porodnosti v těch devadesátkách byla nižší než úroveň porodnosti v letech Velké vlastenecké války, v jejích nejtěžších letech. Byla nižší! Zdálo by se, že to není možné, a ukázalo se, že je a vznikl ruský kříž. Takže vlasovce, aby pomáhali vypracovávat ty metody a způsoby likvidace Ruska, jeho koloniálního vykořisťování, na Mnichovskou konferenci pozvali, když dokázali, že jsou s nimi, že jsou stejní buržousti. Před tím prověřovali jejich chování: "Udělejte to, udělejte ono..." Něco podobného už jsme přece někde viděli, aby se s tebou západní páníček někde bavil, musíš udělat určité kroky vedoucí k likvidaci vlastního státu.

Takto se přece Západ chová vůči všem státům třetího světa, ať už je to v Africe, Asii, či ve vztahu k Rusku. A když nám vykládají, že někde budou vedena nějaká jednání... Podívejte, to téma těch jednání se nemění, mezi Ruskem a Ukrajinou. Nemění se, a kde se v první řadě nemění? V Moskvě! Nejmenovaní lidé prostě chtějí jednat. A my jsme jmenovali dva lidi, kteří minulý týden... Vyjádření jednoho se objevilo v médiích, chtěli po něm komentář a on řekl: "Jednání bez jakýchkoliv předběžných podmínek. V kterémkoliv okamžiku jsme připraveni k jednání... Západ určil, že na základě stávajících reálií a my s těmi podmínkami souhlasíme, na základě stávajících reálií." Matvijenková to řekla a potvrdila na svém kanálu v Telegramu. Takže stále jsou ta konkrétní jednání ve hře. A část naší "elity" s tím souhlasí: "Co sem pletete zájmy Ruska? Sám páníček si s námi chce promluvit, páníček! Chápete vůbec, jak trpíme, když mu nemůžeme lízat zadek?" Víte, ta otrocká psychologie, ti lidé lokajského charakteru jsou někdy jako psi, čím těžší je trest, tím je jim páníček milejší. To řekl Někrasov na konci 19. století.

Ano, báseň Komu se na Rusi žije dobře. Uvědomte si, že současnou rossionskou "elitu" představují lidé, jejichž smyslem života je sloužit svému zaoceánskému páníčkovi. Pokud takového páníčka nemají, přicházejí o smysl svého života. Ve starověkém Římě se stávalo, že pán propustil svého otroka: "Já brzy zemřu. Tak běž, byl jsi dobrý otrok, já tě propouštím." A on neodešel. A když pán zemřel, ten otrok si lehl na jeho hrob a zemřel také, přišel o smysl svého života. A rossionská "elita" má přesně takovou strukturu psychiky. Není to pro ně žádný život, nemohou-li sloužit svému páníčkovi, a to znamená, že musí likvidovat Rusko. Podívejte se třeba na Nabiullinovou, zcela konkrétně, to je přece názorný příklad. Takže jim vše pěkně vycházelo až do roku 2000, kdy se ruským prezidentem stal Putin. A já připomenu, že to od Jelcina nebylo žádné dobrodiní. Tenkrát... Můžete si to prověřit v kterékoliv knihovně, a podívat se na noviny řekněme z léta roku 1999, září roku 1999, tedy z podzimu roku 1999 a ze zimy, do té doby, než Jelcin označil za nástupce Putina, kdy řekl: "Bude to on!" Tenkrát si "elita" uvolněně oddechla a proč? Čeho se bála? Viděli, že Jelcin odstoupí a báli se jen jednoho, že ten, koho Jelcin označí za svého nástupce, bude politicky odrovnaný a zemře.

Tenkrát ta konfrontace mezi "elitami" byla příliš silná a také touha vyřídit si to s Jelcinovo "Rodinkou". A proto Jelcin dosadil člověka z nepřátelského Sobčakova klanu, člověka, který dokázal, že je schopen řešit problémy, člověka, který drží své slovo. Počítali s tím, že půjde-li to takto dál, tak ke zdi jako Nicolaje Ceausescu při dalším rozpadu Ruska, který byl v plánu... Jelcin přece řekl: "Berte si tolik suverenity, kolik jen chcete." V plánu byl další rozpad Ruska. V Čečensku probíhala válka s mezinárodním terorismem. Budou-li chtít někoho zastřelit, ať zastřelí Putina, protože je ze Sobčakova klanu a Jelcinova "Rodinka" se tak z toho vyzuje. Putin si to velmi dobře uvědomoval a v jednom ze svých rozhovorů řekl, že když mu to řekli, hned ho napadlo, kam schová svou rodinu.

Jeho první myšlenkou bylo, jak ochránit svou rodinu: "Ano, já souhlasím s tím, že budu riskovat za Rusko svou hlavu, ale mám přece rodinu. A tu musím za těchto podmínek někam schovat." Protože ta situace byla absolutně krizová, absolutně kritická a velice nebezpečná pro toho, kdo bude prezidentem státu. A Jelcin měl ještě další úkol, pokud to Putin dokáže všechno urovnat, tak to musí být člověk, který drží slovo a splní sliby, které Jelcinovi dal. Jelcinova "Rodinka" tak unikne zúčtování.

To by se ani tak nestalo, protože Putin řídí jiným způsobem. Neoznačí za viníka jednoho, aby ostatní, kteří se napili krve rituální oběti, byli vyviněni. Takto Putin nejedná: "Pánové, všechna ta privatizace byla zlodějinou, celá ta privatizace byla o tom, že jste přísahali USA, že jim budete sloužit a likvidovat Rusko..." Sloužit USA a likvidovat Rusko, takže to jeden Jelcin jako oběť nespraví. Ale "elita", která si tenkrát uvolněně oddychla, že se nestane tím obětním beránkem za krach Ruska, velmi ráda podpořila Putina v prezidentských volbách roku 2000. Velmi ráda ho podpořila!

Když se to všechno hnulo dál a oni pochopili, že Putin je vlastenec a nehodlá se podílet na likvidaci státu, tak si vzpomeňte na titulky v novinách z té doby. Běrezovskij: "Já ho prezidentem jmenoval, tak ho můžu i odvolat." Nepovedlo se to. V těch volbách roku 2004 "elita" už Putina moc nepodporovala, už s ním vstoupila do vážné konfrontace, ale lidé ho podpořili a Putin byl zvolen na druhé volební období. Část "elit" ho podporovala dál, protože Putin dělal ve státě pořádek potřebný pro ty, kteří chtěli žít v jakékoliv formě stabilizovaného státu. Ať už v koloniální podobě nebo v jiné. Nikdo z nich nechtěl umírat ve zločineckých šarvátkách, takže bylo zapotřebí... A Putin jim to vysvětloval: "Abyste neumírali ve zločineckých šarvátkách, musíte něco pustit také lidem. Musíte rozjet průmysl." Už tenkrát jim řekl: "Převádějte zpět své kapitály ze Západu, jinak budete polykat prach při úmorné snaze se k nim dostat." A v roce 2007 Putin vystoupil na té Mnichovské konferenci.

Ale místo toho, aby tam s tím generálním štábem společně strojil likvidační plány a zastupoval zájmy vlasovců, mluvil Putin o Rusku jako o suverénním státu, a že se takovým státem stane. Rusko už jen svou existencí je díky principu Fleet is being faktorem v globální politice, a začne-li navíc jednat, tak v každém případě svou suverenitu získá. Jak zareagovala americká státní "elita" na toto Putinovo vystoupení? V Los Angeles Times napsali článek s titulkem Veš, která zařvala... To bylo o Putinovi: "Co si to ten ubohý Rusák dovoluje? Požadovat nějaká práva a vykládat, že Rusko je stát? Rusko je náš surovinový přívěšek. To my tam rozhodujeme, a tak to také zůstane." A proto také hned vyvstala otázka, že bude válka proti Rusku a místo Putina... Byl to rok 2007, poslední Putinův rok v čele státu. Od roku 2008 už se měl stát hlavou státu Medvěděv. Tedy přesněji, protože cestou složité, velice složité politické hry, kdy bylo několik kandidátů ze strany Putina, ze strany opozičních sil...

Nebudeme zatím ta příjmení vyjmenovávat, a tím spíše, že je to v tomto ohledu zástupné. Takže nakonec dovedli k moci vlasovce, Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva. Jenže vznikla situace, kterou západní loutkovodiči nedokázali předvídat. Oni viděli jen jeho absolutně prozápadní orientaci, a že Medvěděvovi na státě vůbec nezáleží, a to v žádné jeho možné podobě, i když se nám nyní snaží vnutit: "Vidíte, jak vlastenecky se teď vyjadřuje?!" A já odpovídám, aby si pěkně připomenuli, co dělal, když byl prezidentem a v dalších předních funkcích. Nesmíte soudit podle slov, ale podle činů. Medvěděv je nyní tím agentem Klauzem ze seriálu Sedmnáct zastavení jara, kterému bylo dovoleno říkat cokoliv, jen aby měl výsledky. Proto je teď Medvěděvovi dovoleno říkat cokoliv. Potřebný je výsledek! Takže v roce 2008 proběhla pětidenní válka, válka 08.08.08, kdy na základě spiknutí Saakašviliho a Medvěděva Saakašvili zaútočil na Jižní Osetii, nechal zabít naše mírotvůrce a začali vybíjet lidi v Osetii.

Medvěděv dělal všechno pro to, aby naše armáda do těch bojů nezasáhla, aby ta genocida Osetinců probíhala pěkně v klidu. A kdo se tenkrát znepokojil těmi problémy na Kavkazu? NATO! Už se začalo mluvit o tom, že tam bude nutné vyslat mírotvornou misi NATO. Jen si to představte. Celá ta válka trvala pět dnů a skončila absolutní porážkou gruzínských fašistických vojsk. Ale už prvního dne, kdy... Ztracený den, to byl dobrý dokumentární film, kde to sice nebylo řečeno všechno naplno, ale přesto dost dobře vyobrazeno: Ten film Ztracený den, jestli si dobře pamatuji ten název, dá se najít na internetu. Už začalo zaznívat, že tam nemá co dělat ruská armáda, že by to tam měla řešit vojska NATO. Putin byl v té době v Pekingu na olympiádě. Tam ho Sarkozy přímo prosil, plakal: "My jsme se s Medvěděvem na všem dohodli. Nezasahuj do toho." A premiér... A ruský premiér Putin nelenil, dal armádě rozkaz, ta vyrazila a za pět dnů tam udělala pořádek. A ten plán Medvěděva a Sarkozyho bylo nutné přepisovat na koleni. Místo vojsk NATO tam jako mírotvorná armáda zůstala ta ruská.

Oni prohráli. A jak se to stalo, že se Putin vůbec tím premiérem mohl stát? Problém byl v tom, když se vrátím, že když viděli absolutní přehlížení zájmů Ruska ze strany Medvěděva a jeho přání posloužit Západu.... A to hlavní, Medvěděv byl jako státní činitel absolutním slabochem. Každý si s ním dělal, co chtěl. Stejně jako Alexejem Michajlovičem Tišajšim, kdo mu co do ucha našeptal, tak se to rozhodlo. Mohl občas zastřečkovat, stejně jako Alexej Michajlovič, ale to zase vyřešila žena vedle něho, Timakova, která si s ním dělala, co chtěla, aby... Ano, tisková mluvčí, aby potlačovala ty jeho vrtochy. Stejně jako u Alexeje Michajloviče, s vrtochem si poradili a potřebné rozhodnutí zůstalo v platnosti. Takže když viděli to jeho slabošství, rozhodly se rossionské klany, že nastal jejich čas. Co zaváděl Putin? Putin zaváděl pravidla. Nemůžete se vypořádat s kým chcete a jak chcete. To bylo přínosné pro všechny, aby si zajistili svou vlastní bezpečnost. Ale když viděli někoho jiného, jehož byznys by si rádi přivlastnili, tak vycházeli z toho, že: "Já s ním teď zatočím, já jsem silnější, to jen Putin mi v tom brání!"

Proto se vynasnažili dosadit tam Medvěděva, při kterém si to budou moci dovolit. A výsledkem byla situace, že jakmile Putin odešel a nastoupil Medvěděv, tak se stát okamžitě ocitl na hraně totální klanové války. Každý si chtěl urvat něčí kousek a svou pistoli, nebo třeba i dvě namířil na hlavy dvou lidí. Dvě pistole a na jeho hlavu začalo mířit čtyři, pět, deset pistolí. A ano, na hlavy těch, co na něj mířili, také bylo namířeno několik pistolí. V této situaci se ocitli všichni a uvědomili si, že to znamená totální válku. To ať raději platí nějaká zatracená pravidla, která se klanům sice nelíbí, ale ať raději platí. A potřebovali rozhodčího, ale Medvěděv na tu roli neměl, jednoduše na to neměl. Medvěděv se bál zasahovat do meziklanových rozepří. A proto vymysleli tu fintu, kdy se Putin jako nestraník stal lídrem vládnoucí strany. Kdy byl zaveden status vládnoucí strany a její lídr Medvěděv na něj přehodil celou řadu prezidentských funkcí, a to včetně kádrových otázek. To v mnohém umožnilo zachovat to, na čem Putin předtím zapracoval ve funkci prezidenta, mnoho toho udělal. Ale někde Medvěděv nadělal obrovské škody. Jako když zcela uzavřel program na obnovu našeho leteckého průmyslu: "Páníček řekl ne, a co řekne páníček..."

Medvěděv se plně zapojil do sankcí proti Íránu, přičemž zavedl i své vlastní sankce, které nepožadovala OSN, a veřejně ani USA. On byl prostě lokajsky úslužný: "Vždyť USA jsou s Íránem v konfliktu, tak zavedu proti Íránu sankce. Tyto sankce se vymstí především Rusku, ale to přece nevadí." A provedl toho ještě daleko více. Ale fakt zůstává faktem. Oni toužili zbavit se jednou provždy Putina a udělat z Ruska plnohodnotnou kolonii, ale v důsledku toho, že Putin dokázal zapracovat s "elitami", dokázal zapracovat ve státě, opět vyplaval v řídící funkci premiéra. A Putin toho udělal mnoho. A ano, měl silně svázané ruce i nohy, premiér přece jen není prezident. Nicméně se mu povedlo zachránit mnohé z toho, co bylo založeno do rozvoje Ruska a na obnovu jeho suverenity. To, co bylo ohlášeno na Mnichovské konferenci v tom roce 2007. A v roce 2008 už i klany chtěly, aby se vrátil. Chápejte, nikdo nechtěl návrat devadesátek, to proto se v roce 2008 opět obrátili na Putina. V devadesátkách se neustále museli bát o život svůj i své rodiny a oni už se uvolnili, zakusili, jaký je ten poklidný život, už nemuseli tolik zabíjet, mohli v klidu žít v zahraničí. A klany neviděly žádné zvláštní nebezpečí v Putinovi v čele státu, že by mohl obrodit Rusko, protože stav Ruska to tenkrát znemožňoval.

 A jako rozhodčí mezi klany jim zajišťoval klidný život, tak s tím v roce 2008 souhlasily. Ale v roce 2012 už opět chtěly... Tedy omlouvám se, a proto v tom roce 2012, ať dělali na Bolotném, co chtěli, protože se toho účastnily především marginální "elitní" vrstvy... Ano, zdálo se jim, že všichni stojí za nimi. Jenže ve skutečnosti všichni klíčoví "elitní" hráči podpořili Putina, protože návrat do devadesátek, který by jim zajistilo nelegitimní prodloužení prezidentství Medvěděva, nikdo už nechtěl. A proč o tom všem mluvím? Problém je v tom, že od toho okamžiku začala být účast Ruska na Mnichovské konferenci pro tuto konferenci destruktivní. I přes veškerou účast vlasovců, protože ti především se tam hnali, aby pomohli při vypracovávání receptů na zničení Ruska, se to začalo zadrhávat. Přišlo tam Rusko a začalo vykládat: "My jsme teď v takovém stavu a panují u nás takové a takové nálady." A nejednalo se o nějaké vedlejší lídry, které by dosadily klanově-korporativní skupiny, aby byly v "opozici", ale ti, kteří realizovali reálné řízení. Tj. ti, co sledují zájmy klanově-korporativních skupin ve státním řízení a tím pádem za to také odpovídají: "Á, vy byste chtěli udělat to a to? Jenže moje klanově-korporativní skupina má takové a takové zájmy na těchto zdrojích, to by tedy nešlo." A začalo se jim to zadrhávat, a to čím dál tím více.

A takto to všechno dospělo do roku 2021, kdy už došlo na totální konfrontaci. Rusko dalo Západu ultimátum, ten ho nepřijal a v důsledku toho byla zahájena speciální vojenská operace. Oni chtěli, abychom ji zahájili podle určitého scénáře, ale to jim nevyšlo. My jsme jeli podle jiného scénáře, což je dezorientovalo, zmátlo je to a byla nutná určitá práce našich vnitřních vlasovských "elit", aby ta operace přišla o tempo a přešla na scénář Atavie-Proxima. Tj. boj na úzkém úseku fronty, jen na tom úzkém úseku, kde jednou útočí jedna strana, podruhé ta druhá a fakticky dochází ke vzájemnému vybíjení lidí, čímž se zvyšuje ve státě sociální krize. Nabiullinova udělala velice mnoho pro to, aby se ta krize u nás rozvinula a naše ekonomika se zhroutila a okamžitě nám vpálila 20% základní úrokovou sazbu. Státy prvního světa mají úvěry s nulovým úrokem a u nás 20%! A zatímco přírůstek HDP za posledních sto padesát let... A ten je zajišťován růstem energetické zajištěnosti. Takže přírůstek HDP za posledních 150 let činí 3-5%. Což znamená, že úvěrování s takovou výší úroků umožňuje kompenzovat je díky výrobní činnosti, zatímco vyšší úroky takto kompenzovány být nemohou, což ty peníze vytlačuje do rychlého kapitálového obratu.

Což zase znamená, že to dusí výrobu. A přesně takto, těmi 20% úroky, byl zlikvidován sovětský průmysl, kdy začaly být stroje vyváženy do šrotu a z výrobních provozů se stavěla obchodní centra. A to úvěrování se zvedlo až na šílených 200% z centrální banky, což znamenalo 400% pro konečného příjemce úvěru. To bylo zcela šílené! To by nevydržel žádný stát, kdyby nešlo o Rusko a kdyby nemělo na začátku takový silný zdrojový potenciál stability založený bolševiky ve 20. století. Výslovně bolševiky! Protože trockisté, kteří tam přišli po Stalinově smrti, už začali pracovat na jeho likvidaci... Napřed... Ano chruščovské tání/marasmus, napřed tomu dali setrvačnost a mírně změnili ideologii, což se ale ukázalo být kritickým, to, že odstranili komunistickou ideologii a nahradili ji gulášovým komunismem, že v životě společnosti nemají být realizovány ideje spravedlivé společnosti, ale ideje plného břicha: "Dohoníme a předhoníme je ve výrobě a spotřebě masa a mléka." A byl z toho gulášový komunismus. Ta Mnichovská konference měla za úkol vypracovávat recepty, jak ničit Rusko.

A Rusko je teď se Západem v konfrontaci, takže jeho účast tam se prostě nepředpokládá. Když totiž přijede někdo, kdo začne vypracovávat metody likvidace Ruska společně se Západem, bude tady v Rusku jeho klanově-korporativní skupina okamžitě vystavena útoku. A to především ze strany těch klanově-korporativních skupin, které už jsou spoutané, které už pochopily, že na Západě je nikdo nečeká a úcta k nim se neodvíjí od toho, jak zaprodávají Rusko, ale od toho, nakolik budou silné společně s Ruskem. A není důležité, jaký mají názor na vnitřní uspořádání, zde je ještě mnoho problémů, ale tohle je teď to hlavní. Takže tyto klanově-korporativní skupiny by tyhle roztrhaly. A proč by Západ měl přicházet o své agenty? Proč? Je nutné, aby řízení kreditně-finančního systému přešlo z rukou MMF, zastoupeného Nabiullinovou a Siluanovem, kteří řídí v zájmu Západu prostřednictvím úrokové sazby, valutových kurzů a mnohých dalších nástrojů, prostřednictvím rozpočtového pravidla, kterým blokují peníze, aby nemohl být financován vnitřní rozvoj a zajišťují financování Ruska výslovně jako surovinového přívěšku Západu. Proč by o tyhle lidi měli přijít? Takže ti tam přijet nemohou. Ale přijedou jiní, a potom se může ta koalice proti Rusku zhroutit a budou muset přiznat svou porážku na Ukrajině. A jak to bylo tento týden řečeno? Že Ukrajinci dělají špinavou práci za Američany.

Oni chtěli zlikvidovat Rusko... Řekl to Macgregor, bývalý poradce ministra obrany USA, plukovník Douglas Macgregor. Chtěli ho zničit, ale kdo by měl udělat tu špinavou práci? A najednou se jim do rukou dostal ten projekt Ukrajina. A celá ta Mnichovská konference měla za úkol vypracovat ideologickou jednotu Západu ve válce proti Rusku. A tato ideologická jednota je o to potřebnější, protože jak se ukázalo, tak celý souhrnný potenciál Západu nedokáže zardousit pouhé 2% světové ekonomiky. Jenže se jedná o 2% reálné ekonomiky. Přece nás přesvědčovali, kam se hrabete se svým Gazpromem, podívejte se na Apple... K čemu je vám vaše ropa? Kdo ji potřebuje? Jen se podívejte, všechna ekonomika je teď digitální." A co se ukázalo, když nastoupil koronavirus? Ukazuje se, že digitální ekonomika je jen nástroj řízení zdrojů, ovšem těch reálně existujících! Nemáte ropu? Tak nemáte nic. A pro USA je mimochodem kontrola nad energetickými zdroji klíčová.

Umožňuje jim zachovat dominanci USA ve světě. 4% z obyvatelstva Země, to je obyvatelstvo USA a jejich spotřeba činí 30% benzínu, jen světového benzínu! Chápete? 30% ! Celých zbylých 8 miliard... Nu, tedy 7,5 miliard, zaokrouhlíme to níže, takže na 7,5 miliard zbývá jen 70%. A na něco přes 300 miliónů 30% benzínu! USA spotřebovávají polovinu energetických nosičů ve světě a produkují 40% světového odpadu. Je to stát parazitující tak, že se v důsledku toho zhroutí civilizace na celé planetě Zemi! Dříve, nebo později se zhroutí! Ale státní "elity" USA se snaží zachovat si své postavení a globalisté přeformátovat USA, jak se pokoušely přeformátovat SSSR. Myslí si, že USA se jim přeformátovat podaří, ale to není důležité. Takže ta podstata je následující. Oni už měli za to, že vyhráli a tím, že nás zatahují do války s Ukrajinou, počítali s tím, že přenesou válku do Evropy a Ruska. Aby se z Ukrajiny válka rozšířila na obě strany. A ona probíhá podle jiného scénáře. A díky hrdinství našich ruských vojáků a bez ohledu na zradu našeho generálního štábu, do značné míry zradu. A proč zradu? Jen si to vezměte, zničili snad infrastrukturu Ukrajiny, její týl? Ne! Nechávají ho na pokoji. Ničí pohonné hmoty?

Ne! Nechávají je na pokoji. Protivníkova technika se může přesunovat dle libosti. O tom si ještě promluvíme, ale kde je ta podstata? Hrdinství našich vojáků jim narušilo plány. A ve výsledku to dopadlo tak, že všechny sovětské zbraně, které mohli dodat, už Ukrajině dodali. Bylo dodáno už tolik západních zbraní, že jak píše Financial Times, jen jeden rok války na Ukrajině vyčerpal zásoby zbraní v Evropě až do dna. Jeden rok! Nemají vůbec nic. A v těchto podmínkách USA samozřejmě potřebují zachovat konsolidovanou jednotu Evropy pro boj s Ruskem, pro válku s Ruskem, protože tohle je teď ta pravá podstata. Ale zároveň potřebují udávat kladný trend. Ve svém projevu estonská premiérka Kaja Kallasová prohlásila, že není viníkem jen Putin, ale ruský národ: "My už jsme vyhráli..." Mimochodem generál Milley velitel sboru náčelníků štábů řekl, že Rusko už prohrálo: "A my už si jen musíme rozdělit to, co jsme vyhráli, vítězné trofeje. Rozdělíme si Rusko." A Kaja Kallasová se přidala, my se také budeme podílet na jeho rozdělení. Ona doufá, že na principu, když je příliv, všechny lodě jdou nahoru, že i oni, ti drobní šakalové, dostanou něco z panského stolu. Nechápe, jaká je realita. A nechápe to ani Kamala Harrisová, která prohlásila, že USA oficiálně prohlásily, že se Rusko dopustilo zločinu proti lidskosti.

Tohle prohlásila, protože se tak snaží formovat ten pozitivní pohled na boj proti Rusku: "Rusko je proti lidskosti, a když nad ním vyhrajeme, tak bude bohatá kořist." A když v tomto ohledu vystupoval na tiskovce Lavrov, tak řekl: "Západ už překročil bod, odkud není návratu, v přeměně Ukrajiny na protiruské přemostí." Už pro ně není cesty zpět. Oni se plně uvázali do války proti Rusku. Potřebují zlikvidovat Rusko, jinak to bude znamenat porážku Západu. To přiznávají oni sami. A proto je cílem hybridní války Západu proti Rusku obklíčit ho a proměnit jako stát ve vyvržence. Ale chorvatský prezident Lavrova opravil a řekl: "Je zbytečné dělat si iluze. Washington a NATO nevedou proti Rusku žádnou hybridní, ale zcela konkrétní válku, i když v podobě zástupné války rukama Ukrajiny. Zástupná válka se vede na cizím území a cizíma rukama. A my víme, že v první řadě umírá ukrajinský národ, ale umírá tam i mnoho Poláků. Kolik přesně jich tam zemřelo, není známo, ale i kdyby jen jedna divize... Byly informace o ztrátách ve výši 1200. A my víme, že za tu uplynulou dobu jen naše vojska pohřbila řádově 1 500 Poláků. A to se musí vzít DNK, najít dokumenty, a jen takto určili 1 500 Poláků.

To jen na naší straně. A ještě se objevily údaje, které prý Mosad poskytnul tureckým médiím ke zveřejnění. Bylo tam uvedeno, že padlo řádově 167 000 Ukrajinců. To jsou údaje generálního štábu. A přibližně stejně tolik, ne-li více pohřbili naši vojáci těch těl, která byla opuštěna na bojišti. A kolik jich je navíc nezvěstných?! Ti zmizeli i ze seznamů té ukrajinské ozbrojené sebranky a nebyli pohřbeni, takže někde musí být. Takže jich je opravdu hodně. A ještě je třeba k tomu připočítat zlikvidované žoldáky. A tam bylo zcela jasně uvedeno, že se jedná o padlé ze států NATO. Tak co je to za hybridní válku, když v ní umírají vojáci států NATO? A padlo jich minimálně 8 000! Takže už prošli bodem, odkud není návratu. A proto senátor McConnell v USA řekl, že vítězství na Rusy na Ukrajině je teď to nejdůležitější na světě. Nemají žádnou jinou možnost, jen vyhrát. Macron při projevu na té konferenci povídá: "Je velice důležité vést s Ruskem jednání, ale teď na to není vhodná doba." To znamená, že ta situace musí vypadat jinak. A je přece nutné nějak uvolnit napětí a podpořit ty vítězné řeči. A v čem spočívá ta jejich naděje na vítězství? K tomu se teď dostaneme. Promluvíme si o tom zvlášť, proč Západ doufá ve vítězství. I když to můžeme říci hned. Protože vidí jednání naší rossionské "elity", vidí jednání našeho finančního ekonomického bloku.

Vidí, jak jedná náš generální štáb a mnoho dalšího. A samozřejmě si nedělají iluze, pro koho pracují tito vlasovci, kteří tvoří fakticky 90% v nejvyšším řídícím sboru státu. A za těchto okolností na Západě... Ve Financial Times napsali, že zásoby zbraní jsou vyčerpány. A za Velkou Británii vystoupil premiér Rishi Sunak, který řekl, že vyčerpání zásob zbraní není pro Evropu problém, protože ty zbraně i tak byly určeny pro válku s Ruskem. Takže on přímo prohlásil... Ano, to bylo na té Mnichovské konferenci, na to nezapomínejte, která prý brání mír a bezpečnost. "My teď zlikvidujeme ty Rusy a ve světě nastoupí bezpečnost, jak nám to sliboval Jelcin. Tisíc let jsme nemohli spát v klidu. On Rusko odrovnal, my měli klidný spánek, a teď opět Rusko povstalo. Je nutné ho dorazit s konečnou platností." A co hlavního řekl? "Nesmíte litovat vynakládat své zásoby zbraní. Musíte je všechny dát Ukrajině, aby co nejlépe bojovala s Ruskem. Vždyť ty zbraně byly i tak určeny pro válku s Ruskem. A my vyrobíme nové zbraně." A v tomto ohledu Borrell prohlásil, že 6.-7. března Evropská unie provede mimořádnou poradu, aby Kyjevu byla odeslána veškerá munice, jaká je k dispozici, aby byl plně zajištěn a zároveň USA zrušily i ten zákaz, který stejně nebyl dodržován, zrušily i všechny podmínečnosti. Nulandová prohlásila: "Můžete útočit, na jakékoliv objekty na Krymu. Jsou to legitimní cíle!" Takže je zrušili. Ano, oni jim mohou dát tyto zbraně.

Ale co řekl Blinken? Co řekl Blinken? Mluvil o tom, že jak se ukazuje, tak se společnosti obávají zavádět výrobu zbraní. A proč se obávají vyrábět ty zbraně? Protože ten konflikt může vzít krátký konec, a potom všechny ty peníze vložené do rozvoje výroby, budou najednou k ničemu. A to bude pro tyto společnosti znamenat ztrátu. A co teď probíhá? Dávají peníze americkým společnostem, aby zaváděly výrobu, a ty na tom někde trochu pracují. Ale hlavní množství peněz poskytnuté na zavedení té výroby používají na spekulace na burze, když sázejí na zvýšení kapitalizace vlastních podniků tím, že zvyšují koupěschopnost svých akcií. Na to používají ty peníze. A proč to tak dělají? 8. března se v americkém kongresu konala slyšení o stavu amerického vojensko-průmyslového komplexu, kde bylo řečeno, že v roce 1995 v tomto komplexu pracovaly 3 milióny lidí a v roce 2021, tam zbyl jen jeden milión. A je třeba mít na zřeteli, že nyní je jich ještě méně, protože v posledních pěti letech, do roku 2023, v posledních pěti letech... Ano, to jsou dva roky nezapočítané do roku 2021.

Dalších sedmnáct společností spojených s vojensko-průmyslovým komplexem, omlouvám se, 17 tisíc takových společností skončilo. V Americe, v USA nyní nemají tankovou výrobu, jejich poslední tankový závod byl uzavřen v roce 1996 a na jeho místě postavili kasino s bordelem. Nu, tak využili ty budovy. U nás z nich alespoň nadělali obchoďáky a tam kasino s bordelem. V USA mají jen dvoje loděnice, kde jsou schopni postavit lodě takové třídy jako letadlová loď Nimitz. Zatímco v Číně je takových loděnic padesát. A takto je to ve všech bodech. Mají tam s tím velký problém, opravdu velký problém. Protože ti lidé propuštění z podniků vojensko-průmyslového komplexu přece nemohou čekat, až zase budou mít práci. Oni musí nějak přežít, a tak si hledají jinou práci. A někteří změní místo pobytu. V USA je velice mobilní obyvatelstvo, kvůli výplatě vyšší o stovku je ochotné změnit nejen práci v daném městě, ale přejet i do jiného města nebo amerického státu, nebo dokonce i do zcela cizího státu. A z tohoto pohledu vypadá dost problematicky převádění průmyslu z Evropy do USA. Velmi problematicky. Opakuji, že ty kádrové problémy jsou všude.

Výchova dorůstajícího obyvatelstva v duchu LGBT hodnot a toho, že cílem života je si žít, to dovedla k tomu, že o dělnické odborné profese nemá zájem prakticky nikdo. A žijí ze starých zásob, ano odborníky si mohou dovézt z Evropy. Jenže to už bude také jen to starší, odcházející nemladé pokolení. A to nejdůležitější je, kam a proč investovat. Jestliže totiž ta vojenská konfrontace s Ruskem na Ukrajině skončí relativně rychle, tak se vše zhroutí. A nebude proč se tím vším zabývat. Abyste rozjeli plnohodnotnou výrobu, musíte přece mít zajištěný odbyt, ty zbraně musí jít na odbyt. A jestliže ten trh nebude, tak proč se namáhat a někoho někam převážet... To je přece proces, není to otázka jednoho dne. Není to jako posunout figurku na jiné políčko. Převedení výroby, to je velice těžká věc. Dělnických odborníků je deficit, je to vymírající vrstva... A v Evropě je ta situace úplně stejná, i tam vládne LGBT řád a kult užívání si života. Tam je těch dělnických profesí také málo. Takže kam se podíváte, všude je to bezvýchodné... A co je velice důležité.

V USA mají obrovské problémy s infrastrukturou. Jestliže nevyřeší ty problémy s infrastrukturou, nebudou moci naladit normální výrobu. Řekněme, že ty ztracené kompetence nahradí importem pracovní síly a odborníků z Evropy, z celého světa. USA vždy žili díky takovým postupům. Ale oni opravdu přišli o velmi mnoho kompetencí, když měli za to, že s Ruskem je konec a nemusí tedy už do ničeho investovat: "Teď už si budeme jen žrát, žrát a žrát..." Takže k čemu došlo v USA? 3. února vykolejil ve státě Ohio vlak převážející jedovaté chemikálie. Ten vlak začal hořet, ale nezačal hořet celý, jen jeho část. Chrabří američtí požárníci řekli: "My ten požár hasit nebudeme, protože je jedovatý." A hotovo, bylo to vyřešeno. "Prostě nebudeme." Takže tu byl problém. Tedy přesněji byla dvě řešení toho problému. Zaprvé vytáhnout nějak zbylé vagóny z toho ohně a odvézt je. To by ale napřed bylo nutné najít odvážlivce, kteří by se dali do tak nebezpečné práce a za druhé, ten vlak přece nevykolejil jen tak. To znamená, že stav kolejí byl katastrofální. A tak přijali geniální rozhodnutí, jednoduše geniální, že spálí celý ten vlak. Ve výsledku ve státě Ohio vznikla závažná ekologická katastrofa. Celý internet obletěly fotografie toho požáru a toho černého oblaku, který se zformoval nad oblačností. Toho jedovatého oblaku. V celém okolí začala umírat zvířata, ptáci, hmyz, ryby... O tom, jak dopadly vodojemy, nemluvě.

Takže z malé lokální katastrofy vytvořili obrovskou katastrofu. Výsledkem jejího prudkého zvýšení... Mimochodem, zasažen byl i jediný závod na opravu tanků, jediný v USA, v "Lajmě", teď to vyslovují Lima, ve státě Ohio. Je to kolosální katastrofa. A jak je uklidňoval ministr dopravy? Buttigieg, který řekl: "Co vás tak rozrušilo? Vždyť u nás v USA ročně vykolejí řádově tisíc vlaků." To jsou téměř tři vlaky, 2,7 vlaků denně! Chápete to? U nás, když někde vykolejí vlak, tak je to strašná katastrofa, o které píšou všechna média. A tam je to zcela běžná věc, která vyvolá maximálně lokální zájem. Na internetu je obrovské množství videí, jak tam vykolejují vlaky, je jich strašně moc. Pro ně je to lokální událost. Jen si to představte, že tisíc vlaků tam vykolejí ročně! V jakém stavu asi musí být americká železniční infrastruktura! To je jednoduše katastrofa! Je nutné stavět tyto dopravní cesty, urychleně je obnovovat. Ale k tomu je potřebný silný stát. Možná na to USA neměly dost peněz? Ale za Clintona přece měli tolik peněz nakradených v Rusku, že v USA měli přebytkový rozpočet.

Nevěděli, co s těmi penězi, ale neinvestovali je do silniční ani železniční infrastruktury, kde ročně vykolejí tisíc vlaků, ani do té silniční infrastruktury. Ten věhlasný systém mezistátních silnic uvnitř USA degraduje. Bylo zapotřebí provádět opravy už v devadesátkách, a oni to nechali degradovat. Ve výsledku tam stále častěji dochází k haváriím výslovně kvůli stavu silnic. A když zhodnotil celý tento komplex, tak plukovník Douglas Macgregor, bývalý poradce ohlásil následující scénář, že ta válka Ruska s Ukrajinou bude trvat 30 měsíců. 24 měsíců, to jsou dva roky. Dva a půl roku! Kde vzal to číslo? To je doba potřebná k tomu, aby se plně nastartoval americký a západní vojensko-průmyslový komplex, se vším všudy. Ale nastartovat ho na Západě je složité, obzvláště, když je teď připravili o plynovod. Plyn z Ruska je dodáván v omezeném množství. Ano, dostávají ho, ale už ne tolik. Takže tam mají problém to rozjet. Je nutné to přesunout do USA. A když vyčerpali všechny ty západní zbraně jako tanky Leopard, Leclerc, francouzské tanky, Challenger, britské tanky...

Já jen opravím, to, že odvážný ukrajinský národ za nás dělá špinavou práci, neřekl Macgregor, ale bývalý ministr obrany za Trumpa Mark Esper.

Aha, dobře. Takže Západ jako doušek vzduchu potřebuje tuto třicetiměsíční válku, bez ní to pro něj bude katastrofální. A zajistit trvání této války třicet měsíců, může jen Rusko svou pasivní politikou vedení speciální vojenské operace. Takovou politikou, jakou vedlo v létě, kdy Západ poprvé začal mluvit o tom, že Rusko je možné porazit. A co vidíme ve výsledku? Vždyť v tomto ohledu je úkolem rossionské "elity" zařídit to tak, aby byly vedeny bojové akce tak, aby nezpůsobily porážku Západu, a naopak mu zajistit potřebné zdroje: "Musíme obchodovat v dolarech, prodávat ropu..." a tak dále. Erdogan, který by mohl pracovat v zájmu Ruska, nemá jinou možnost. Kdo mu bude pomáhat v té katastrofě, která zasáhla Turecko, s těmi bude pracovat. Rusko nikdy nepožadovalo nic, co by poškodilo národní zájmy jakéhokoliv státu, vždy šlo o vzájemně výhodnou spolupráci. A teď z Moskvy na Erdoganovi požadují: "Ty od nás budeš dostávat plyn, obilí a další jen v případě, že budeš Ukrajině dodávat zbraně." A tak je dodává, a tak zvyšuje dodávky těch zbraní, protože to požadují z Ruska. Je totiž nutné, aby Západ bojoval výslovně za ruské prostředky, protože na Západě nemají takové zdroje, aby vyhráli nad Ruskem. Nemají. A nemají ani čas.

Čas hraje ve prospěch Ruska. Ano, rostou náklady, ale stejně hraje ve prospěch Ruska. A pro Západ je to katastrofa. Oni těch 30 měsíců potřebují. Jestliže si nezajistí těch 30 měsíců, tak s námi nebudou moci dál válčit, bude to pro ně znamenat jen jedno, kapitulaci. Namítají nám, že už do toho vsadili všechno, a tak na ni nepřistoupí. Přistoupí, protože když to bude otázka života a smrti, tak si vždy zvolí život. A odepsat Evropu? USA ji klidně obětují: "Pojďme si rozdělit svět mezi Rusko, Čínu a USA." Zcela klidně ji obětují. Co všechno USA vsadily na válku ve Vietnamu, kde navíc fyzicky bojovaly oni sami. Ty rakve se vracely do Ameriky. Takže vyvléknout se z toho bylo mnohokrát těžší než dnes. Prohlášení byla úplně stejná: "Jde nám o existenci!" Tenkrát byl nepřítelem světový komunismus, a tak dále. Takže to bylo ještě daleko horší. Protože kromě hrůzostrašných Rusů, tu byl ten komunismus. Takže strašili Rusy i komunismem. Ale teď už ten komunismus přece v Rusku není. Rusko přece předvádí, jakým je demokratickým státem. Sice s nesprávnou demokracií, ale přece jen demokratické. Bylo připraveno se přátelit, dohodnout se. Takže mají varianty, jak se z toho vyvléknout. Ale aby se z toho chtěli vyvléknout, museli bychom se chovat jinak. A co se děje? Oni potřebují těch 30 měsíců. A náš generální štáb vede bojové akce přesně takovým způsobem, aby jim těch 30 měsíců poskytl.

To už ani nemluvím o pozastavení té letní ofenzívy, o změně taktiky, kdy jsme přišli o iniciativu ve vedení bojových akcí. A teď ruská vojska, ruská armáda, ruští vojáci opět převzali iniciativu a drtí protivníka se vším všudy. Obzvláštní úspěchy byly na úseku, kde bojuje soukromá vojenská agentura Wagner. Jak to vypadalo v době Velké vlastenecké války? Jestliže měl na některém z úseků fronty nějaký generál úspěch, tak bez ohledu na jakékoliv vztahy mezi generály, tak když měli zájem na vítězství SSSR/Ruska, poskytli mu svou munici, předali mu operativní velení svých jednotek, protože bylo nutné posílit drcení protivníka, vítězit s co nejmenšími lidskými ztrátami a na cizím území. A co se stalo? Jakmile wagnerovci uštědřovali drtivou porážku ukrofašistům, té ukrajinské ozbrojené sebrance, generální štáb jim okamžitě přerušil dodávky munice. Okamžitě! "Co to děláte? Nesmíte tak drtit ukrajinskou armádu! Vždyť s námi má bojovat ještě 30 měsíců, páníček to tak chce!" Kde jsou útoky raketami a drony na dopravní infrastrukturu? Vykládají nám, že je třeba rozbořit mosty (přes Dněpr). Ale přesně tohle chtějí na Západě, protože to zastaví pohlcování všech těch vojsk, kádrových vojsk připravených pro útok a tak dále, a nebudou likvidována tady, kde jsou fakticky nuceni držet obranu s ohromnými ztrátami.

Mají několikanásobně vyšší ztráty než útočníci. To je genialita ruského vojevůdcovství, jak je to vše organizováno. Oni to potřebují přerušit, aby se zachovala technika a vojska, aby z nich mohly být zformovány nové sbory a mohli vybudovat obranu podél Dněpru, abychom museli útočit přes Dněpr a měli obrovské ztráty. Kvůli tomu potřebují zničit ty mosty. Pro naše vítězství nesmíme likvidovat mosty, ale techniku, která je dopravována do zóny bojových operací. Likvidovat ji v hlubokém týlu. Nu dobrá. Vyprávějí o tom různé pohádky, jak například tu techniku schovávají v obytných přívěsech... Nu dobrá. Ať to tak tedy je, přijímáme tu lež, že takto přivážejí munici, bojovou techniku i mužstvo. To zrovna, určitě by to stíhali. Bylo to tak na začátku speciální vojenské operace. Kolik toho tenkrát stíhali? Bez železniční přepravy? Ale vždyť na Ukrajině celý týl pracuje jako hodinky. Takže tu techniku prý ničit nedokážete. Udělejte to tedy tak, aby uvázla tam. Výslovně tam, aby tam s ní měli problémy. Proč vyhazovali mosty v době Velké vlastenecké války?

Protože prostředky ničení tenkrát nebyly tak dalekonosné. Nemohli útočit do větší týlové hloubky a byl jich nedostatek. Byly to bombardéry, které přilétaly s určitým bombovým nákladem a útočily proti odhaleným cílům. Jak to tedy řešili? Tím, že vyhodili do vzduchu most, vytvořili zácpu, kde se nakupilo více techniky a nemohla postupovat dál na frontu. Bylo-li to možné, tak ji potom vybombardovali letadly, a když to nebylo z nějakých důvodů možné... Nu, nebylo dost výzvědných informací, nebylo to dostupné pro letectvo či něco jiného, tak to přinejmenším vytvořilo problémy ve fungování týlu. Ta technika už měla být na frontě, a trčí tam v té zácpě. Může generální štáb vytvořit podobné problémy ve fungování týlu? Může. Bez problémů, a to tím spíše, že máme rakety. A když způsobíte, že se zastaví doprava, vlaky, auta... Jak říkám, likvidací železničních přejezdů. Když vyhodíte od vzduchu jeden železniční přejezd, tak ho za pár hodin obnoví. A když jich vyhodíte třicet, tak je obnoví jednou, podruhé, a potom už s tím bude problém. Kdo je bude obnovovat? Přece víme, že probíhá všeobecná mobilizace, zadruhé nebudou mít dost příslušných zdrojů na tu obnovu. Třeba jen ty koleje a pražce, ty je přece nutné vyrobit a položit, obnovit podklad a znovu položit.

To je náročná práce, a jestliže se to bude neustále stupňovat? Ale to mluvím o pozemním přejezdu, a co když to bude mostový přejezd? Chápejte, že tak okamžitě zastavíte jak automobilovou, tak i železniční dopravu! A když tu dopravu zastavíte, tak můžete pomocí družic zjišťovat, kde se kdo a jak pohybuje. A útočit drony a raketami na techniku. Je to možné, ale nedělá se to. Nu dobrá, co se tam u nich a jak děje v této věci, těch výmluv je možné najít velmi mnoho. Sedí tady jakýsi civilista a plete se do důležitých vojenských záležitostí. Tak uvedu konkrétní příklad ze speciální vojenské operace. V březnu byl proveden takový útok na sklady paliva, že všechna jejich technika se zastavila, civilní i ta vojenská. To nám zcela rozvázalo ruce. Takže jsme to dokázali, a také udělali. Celé léto, podzim, už pomalu končí zima, devět měsíců, a ukrajinská armáda má paliva, kolik jen chce. Jejich technika může libovolně manévrovat. Pohonné hmoty vyhazovali i za Velké vlastenecké války. Jen si vzpomeňte, kolik bylo útoků partyzánů, kteří to vyhazovali, aby neměli na čem jezdit. A zde je naopak zajišťují vším potřebným. A ještě jedna věc.

Všichni si všímají neuvěřitelné tvrdohlavosti ukrajinských mobilizovaných chlapů, kteří stejně bojují. Proč? A potom vykládají, že Rusko je zlo. Ale vždyť chování každého člověka je produktem jeho informačního zajištění. Jestliže budou člověka neustále udržovat ve stejném informačním paradigmatu, můžete z něho vyrobit zombie. A on bude za tu falešnou realitu bojovat. A bude mít za to, že přestože je v jeho státě bordel, tak bojovat za něj je správné. A proto ve všech válkách bylo hlavní pracovní linií informační působení na nepřátelský stát. Rádiové vysílání, shazování letáků, to mluvím o Velké vlastenecké, 2. světové válce, kde takto pracovali. A fungovalo to. Pamatujete se na tu epizodu se Stierlitzem ze samotného začátku? Tématem byl jeden "vědec", ptají se ho na názor, zda je to vědec či ne: "Kdo ví? Naposlouchal se propagandistického britského rádia a teď po nich všechno opakuje." A tak mu říkají: "Dejte mu příděl, ubytujte ho a prověřte si, jaký je to vědec. A když ano, ať pracuje ve prospěch říše." A on říká: "Kdyby všichni dostali příděl, tak by všichni drželi hubu." A já se ptám, na Ukrajině je obrovské množství problémů, obrovské množství. Vedeme práci s ukrajinským obyvatelstvem? Děláme vůbec někde něco v této věci? Oni tam mají absolutní informační blokádu a my se vůbec nepokoušíme ji protrhnout.

Nu dobrá, oni nás blokují, to je pochopitelné. Funguje náš satelit na ukrajinském území? Ne, nevysílá tam naše programy, aby se ukrajinští obyvatelé dostali k jinému, alternativnímu pohledu na věc. Nu dobrá, dále. Nedokážete normálně zajistit vysílání našich programů na Ukrajině a přerušit vysílací signál ohlupující lidi, který je tam mění v zombie, aby začali přemýšlet vlastní hlavou, žít podle životních okolností, a ne podle těch ideologických modulů, kterými jim vymývají mozek. Můžete to zajistit? Mohou.Přece si pamatujeme, jak přiletěla raketa do kyjevského vysílače. Týden byly některé oblasti bez televize, lidé začali myslet a získávali loajální vztah k Rusku. A jak je to teď? Ani jeden vysílač. Televize musí dál ohlupovat a produkovat ideologicky přesvědčené vojáky pro frontu, aby zabíjeli ruské vojáky. Jinak se to všechno zhroutí. A kdo to zajišťuje? Kdo vybírá objekty? Ministerstvo obrany a generální štáb. To oni se starají o to, aby to ideologické oblbování lidí na Ukrajině pokračovalo plnou parou.

Aby se ta úroveň nesnižovala, aby tam přicházeli ideologicky přesvědčení lidé a bojovali až do konce. Aby v důsledku toho umíralo co nejvíce ruských vojáků. Je to snad správný postup? Ale to přece dělá generální štáb. Aniž bychom mluvili konkrétně o operacích... Mluvíme jen o tom, jak se postupovalo a co by se dělat mělo a nedělá. Protože USA potřebují za každou cenu válku, která by trvala třicet měsíců, aby rozjely svůj vojensko-průmyslový komplex a v Rusku za tu dobu nazrálo sociální napětí, na kterém pracuje náš finančně-ekonomický blok, který dělá všechno pro to, aby rostly ceny, aby tu byla inflace, aby tu byly sociální potíže. Tohle přece dělá náš finančně-ekonomický blok na truc, zcela přímo, demonstrativně na truc krokům vlády pod Mišustinovým vedením a na truc prohlášením a řízení gosudara Putina. Dělají to absolutně demonstrativně! Oni připravují stát k výbuchu. Za 30 měsíců připraví sociální výbuch. A mezitím probíhá další práce. Tento týden Surkov, všichni znají toho zmetka, poskytnul rozhovor člověku, který byl považován za vlastence, Česnakovovi, člověku blízkému Kremlu, který tak veledůležitě vždy vystupuje v televizi.

O čem mluví Surkov v tom rozhovoru? "Když jsme pracovali na Minských dohodách, tak jsme od počátku vycházeli z toho, že se nebudou plnit." No to se podívejme. Co je tohle za prohlášení? My jsme celou dobu trvali na plnění Minských dohod a Surkov vykládá: "My jsme od počátku vycházeli z toho, že se plnit nebudou." A když se podíváme na prohlášení Surkova z pohledu dalších prohlášení, Hollanda, Merkelové, Porošenka a dalších. Tak Surkov jim fakticky nahrává a Západ už to využívá: "Vy jste od nás snad chtěli abychom plnili Minské dohody, když nás Rusko od počátku chtělo podvést? A Minské dohody vůbec neměly být plněny? Říká to Surkov, pomocník prezidenta! Tak jsme od začátku postupovali správně, že jsme hned Rusku nevěřili a připravovali se k válce proti němu. Teď máme důkazy, potvrzení, že vedeme spravedlivou válku proti Rusku. Jen se podívejte na toho člověka, co říká, a to je člověk blízký Kremlu! Mluví jménem Kremlu. To znamená, že Rusko tuto válku plánovalo od začátku, takže jsme tu dobu alespoň využili k tomu, abychom se připravili." No nejsou to zmetci?! A někdo Česnakova považoval za vlastence. Co je to za vlastence?

Tady vidíte, co je to za zmetka, který se člověku jen podobá, který nenávidí Rusko. Je to vlasovec. A vlasovská propaganda u nás běží všude. Už tu trikolóru prohlašují vlajkou Vítězství. Prý pod ní bojovali naši otcové, dědové a pradědové. Skutečně? To na jedné straně. A na druhé straně například dávali film "1941 - Křídla nad Berlínem". A jde k němu upoutávka na všech televizích: Film o nejopovážlivější avantýře sovětských letců. Počkejte, avantýra? To byl hrdinský čin! Co je to avantýra? Avantýra má v ruském jazyce výlučně záporný, negativní zvuk. Avantýra, to je podnik prováděný se zištným cílem, který není dostatečně podpořen materiálně s cílem získání nějakého velkého prospěchu. Je tedy riskantní, zda vůbec vyjde, to je jedna stránka. Avantýrou je jakýkoliv podnik prováděný z nějakých podivných pohnutek toho, kdo se jí dopouští. Logicky by to nemělo vyjít, a přesto se to povedlo, a k čemu to vůbec bylo dobré? Takže ta upoutávka je udělaná na základě principu: "Proč vůbec bojovali proti tomu Německu? Kdyby prohráli, tak by pili bavorské."

To byla upoutávka k tomu filmu. Na ty filmy natočené z poslední doby o Velké vlastenecké se nedá dívat. Je to propaganda vlasovštiny, zcela jasné vlasovštiny. Obzvláště si v tom libuje filmová společnost StarMedia. To je prostě totální katastrofa. Ta vlasovštiny stále vzrůstá. Jen si to představte, naši vojáci umírají na frontě, přešlapujeme na místě, umožňujeme jim vybudovat obranu podél Dněpru, abychom ho potom museli v útoku překračovat, nenarušujeme práci ukrajinského týlu. Oni nám slibují, že tu zlikvidují všechno, že provedou jaderný útok a všechno zničí. A my? Jen aby se ta ukrajinská ozbrojená sebranka, ty jejich formace a žoldáci z NATO měli dobře, aby mohli pořádně bojovat proti naší armádě, tak náš generální štáb zajišťuje, aby práce týlu té ukrajinské ozbrojené sebranky byla zorganizována co nejlépe. Není jim způsobována vůbec žádná škoda, vůbec žádná!

Není likvidována technika, není likvidována dopravní infrastruktura, nic není blokováno, žádný kolaps se tam nekoná, pohonných hmot mají, kolik chtějí. Lukoil jim je dodává, plynule a bezplatně, jen aby zabíjeli ruské vojáky. Tak proč by měl Západ pochybovat o tom, že Rusko tu válku prohraje? Proč by ta Maja Kallasová... Je to Maja? Nu, to není tak důležité. Kaja, Maja... Bože. Kallasová, proč by měla pochybovat, když vidí tu zradu? Oni všichni, Estonsko, Lotyšsko a Litva žijí z ruských zdrojů. A jak je získávají? Když zboří památníky, tak dostanou tolik plynu, že ho ještě mohou přeprodávat: "Chcete elektřinu? Tady máte. A tady máte další zdroje, žijte si na vysoké noze. Hlavně pořádně bojujte s pamětí Sovětského svazu proti památníkům vojákům Rudé armády." Té samé Rudé armády, která i nyní bojuje proti fašismu na ukrajinských bojištích. Na bojištích speciální vojenské operace. Takže u nás na jedné straně "elita" pracuje na tom, aby zefektivnila vnější propagandu Západu, jako Surkov a Česnakov, a na druhé straně pracují na likvidaci ruské ekonomiky, aby podniky nepracovaly, to zase dělá finančně-ekonomický blok, Siluanov a Nabiullinová.

To mluvím jen o opěrných bodech. Na třetí straně tu probíhá propaganda vlasovštiny, všechna televize na tom pracuje, a přesněji veškerý propagandistický blok. Ministerstvo kultury vyčleňuje peníze jen na natáčení propagandy vlasovštiny. Protože všechno, co se natáčí o Rudé armádě je falešné a překroucené. Zatímco esesáky... Jen si to představte, aby 23. února na předtištěný pohled pro děti (k odeslání vojákům), vydaný ministerstvem školství, umístili vojáka SS. Že to nevěděli? To určitě. Cožpak my nevíme, jak jmenovali toho Sekirinského? Člověka, který upřímně, do hloubky své duše nenávidí Rusko a vše ruské, člověka, který se přímo utápí v LGBT programu, který sní o likvidaci Ruska? A kým ho udělali? Náměstkem ministra školství. No to snad ne! No to se podívejme! A tady potom tvrdí, že se tam ten voják SS objevil náhodou?! Proč, to je také věc ministerstva školství, stalo se to v Rostově na Donu. Takže oni chtějí se vším všudy zajistit těch 30 měsíců. A naším úkolem je, abychom vlasovcům neumožnili poskytnout našim nepřátelům těch 30 měsíců. Protože těch 30 měsíců by zajistilo rozklad Ruska, genocidu ruského národa, jaderný útok na průmyslová centra a předání všeho bohatství Ruska Západu. Za to oni bojují, aby byl ruský národ zlikvidován.

Takže si nemyslete, že když generální štáb nedá wagnerovcům munici v té nejkritičtější chvíli, tak to byl výchovný počin. Vůbec ne. Je to válka proti Rusku. Je to válka proti Rusku! Víte, když někdo mluví o generálech, tak si vzpomeňte, že před třiceti lety generálům, kterým je dnes 50-60 let, bylo 20-30 let. Tenkrát byl ten úder Gorbačova a Jelcina uštědřený armádě kolosální. Lidé, skuteční vlastenci, aby vůbec přežili, byli nuceni z armády odcházet. A v armádě ve své většině zůstali ti, kteří měli možnost nějak vyžít a zůstat ve službě. A ve své většině to byli ti, kteří se podíleli na rozkrádání ruských zdrojů, to právě takoví lidé udělali kariéru a vyšplhali se po žebříčku. To z nich jsou ti generálové, kteří obsadili místa na ministerstvu obrany a v generálním štábu. Oni své výložky dostali ve Washingtonu. Protože právě v těch devadesátkách, kdy jim byla zajištěna konkurenční výhoda: "Budeš prodávat armádní majetek, nebo se postaráš o jiné zdroje a budeš ve vatě." A skuteční generálové, kteří tam dnes také jsou, byli nuceni se nahoru vysloveně prokousávat.

Ale ti teď na bojištích speciální vojenské operace bojují čestně, nejsou to papíroví generálové. A všichni ti zrádci se zkoncentrovali tam, v kancelářích a snaží se krví ruských vojáků zajišťovat zájmy Západu. Aby Rusko zlikvidovali, protože to od nich požaduje Západ, který... Jejich světonázorem, jejich smyslem života je lízat zadek páníčkovi. Zemře-li páníček, co si počnou? Za to oni bojují! Aby zlikvidovali Rusko, ale zachovali svého páníčka. V devadesátkách se jim to povedlo. Tenkrát už byly USA před zhroucením, krach SSSR předběhl krach USA jen o půl roku, jen o půl roku ho předběhl. Ale tím, že USA poskytli takové tučné sousto, zachránili svého páníčka, kterému sloužili 30 let. Takže těm vlasovcům se to nesmí podařit. Je proto nutné si uvědomovat, že propaganda, ať už se zakládá na jakékoliv technologii: "Pojďme bránit bílo-modro-červenou trikolóru před zrádci, co nám vnucují bílo-modro-bílou vlajku." Nebo když tvrdí, že ať máme raději trikolóru, protože nám vnucují přímo bílou vlajku...

Ne, ta vlajka musí být ruská a v Rusku to vždy byla rudá vlajka! To pod ní Rusko vždy povstávalo, obrozovalo se a stávalo se suverénním. Musí to být rudá vlajka. A je možné k tomu přistupovat z různých stran. Fakticky by teď bylo možné odvolat z fronty rotu specnazu, provést čistku těch nejvyšších špiček a na základě rozsudku vojenského polního tribunálu zastřelit Nabiullinovou, Siluanova, Millera a další tu pakáž. Dalo by se to tak udělat. Jenže to by ten problém nevyřešilo. Ale jít na to ideologicky, donutit je pracovat pro zájmy státu a předvést jim, že ideologie státu, ve kterém je všechno na prodej, kdy je Rusko žrádlo pro Západ, zásobárna zdrojů, je minulostí a Rusko je suverénní stát. Kromě slov musí následovat i činy. A jaké činy? U nás to kromě hymny nic jiného nepotvrzuje. Ten dvojhlavý brojler, dům vnitřně rozdělený nemůže obstát (Matouš, 12:25). Přece to vidíme právě teď, kdy na jedné straně probíhá boj za suverenitu státu a na druhé straně zrada Ruska, aby zahynulo. A to všechno je přítomno v nejvyšším vojensko-politickém i v politicko-ekonomickém bloku nejvyššího řízení Ruska.

Přece to vidíme na samotném vrcholu, to rozdělení, které táhne na dvě strany. To je tím erbem! Sovětský svaz měl nádherný erb, nádherný! Plně vyjadřoval ideologii a koncepci ruského světa. A samozřejmě vlajka! Jak bylo možné takto plivnout do duše ruskému národu? A neobnovit při příležitosti osmdesátiletého výročí vítězství v bitvě u Stalingradu historický název města Stalingrad! Jak mohou lidé na oslavy vláčet tu vlasovskou trikolóru?! Každý pátý - šestý voják 6. německé armády byl vlasovec! V některých jednotkách bylo až 80% vlasovců! A jejich vlajku přinesli na oslavy. Tak kdo vlastně vyhrál? A podívejte se, jak to vypadá na vojenské přehlídce k Vítězství. Dříve byly trikolóra a vlajka Vítězství stejně velké a na stejně dlouhé žerdi. A jak to vypadá nyní? Zkrátili žerď vlajce Vítězství, o hodně prodloužili žerď trikolóry a zvětšili i samotnou trikolóru. Co je to za výsměch? Kdo vlastně vyhrál ve Velké vlastenecké válce? Vlasovci, nebo co? Co vůbec dělá ta trikolóra na vojenské přehlídce k Vítězství? A nezačneme-li měnit tyto smyslové významy, ničeho nedosáhneme.

Je nutné pamatovat na to, že strategie bez taktiky je tou nejdelší cestou k vítězství. Ale taktika bez strategie, je jen marným vynakládáním energie před porážkou. Dokud nezačneme měnit smyslové významy, bude to z naší strany jen taktika a marné snažení před porážkou. A my musíme zajistit jak strategii, tak i taktiku. A to je úkolem všech politicky aktivních, myslících lidí v Rusku, vlastenců! Musíte si v první řadě vy sami, což bude zároveň i prací pro stát, osvojovat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Stávající manévr je vyložen v třídílné práci Válka, Stát a Bolševismus. Už jsem o té knize mluvil.

Státní symboly a státní suverenita. Takže čtěte tyto práce! Stávejte se konceptuálně mocnými. A na svém místě dokážete, když budete rozumět procesům řízení složitých sociálních supersystémů, na svém místě a věnujíce se své obvyklé činnosti dokážete ubránit nejen zájmy své i své rodiny, ale dokážete zajistit i suverenitu Rusku, mírové nebe nad hlavou, vítězství nad fašismem a bezpečnost naší vlasti. Dokážete tak zajistit budoucnost svým dětem. Takže znovu zopakuji, čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými a pracujte jak pro své zájmy, tak i pro zájmy své vlasti. A mně už nezbývá než vám popřát mírové nebe nad hlavou, úspěchy v práci, úspěchy v osobním životě a štěstí.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙