Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 27.6.2022

Datum: 27.6.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 27.06.2022. Než přejdeme k hlavním otázkám, je tu jedna věc, která již dlouho zajímá mnohé. Prosí vás takříkajíc okomentovat nebo povyprávět, či se ospravedlnit… Formulují to různě. Proč se dopouštíte v pořadech Otázka-Odpověď různých urážek a nadávek.

Nu, ti, co napsali, že se dopouštím urážek a nadávám, kategoricky nemají pravdu. Já nikdy nikoho neurazil a nikomu nenadával. "No to snad ne? A co ta nepřístojná slova, která pronášel a teď to popírá?" Ten problém je jinde. To, co je vnímáno jako urážka a nadávky, je konstatováním faktu. A nejde o urážky a nadávky, jsou to prostě příkrá prohlášení, která jsou příkrá kvůli tomu, že v naší politicky korektní společnosti není přijato darebáka nazývat darebákem a ničemu ničemou. Vše je to třeba různě zaobalovat, vyhýbat se tomu, dělat to zdvořile.

Někteří lidé se beze všeho dopouštějí špinavostí, ale neskutečně se urazí, když na to někdo upozorní. A ta situace nyní vypadá tak, že ta politická korektnost, informace podávané v tomto stylu nedosahují svého cíle. Lidé jsou rozčarováni, tohle je tak a tohle onak. Svět stojí na hraně jaderné války. Rusko stojí na hraně své FYZICKÉ LIKVIDACE! A když o někom prohlašuji, že se jedná o pederasta nebo buzíka, tak to není urážka, je to konstatování faktu. Je třeba zmínit, že v ruském jazyce je přesná gradace významu takových slov jako pederast, buzerant a buzík. Neudělám vám tu dnes filologickou přednášku, ale všechna slova mají zcela konkrétní smyslový význam, vyjadřující svým významem konkrétní stav daných osob. A jestliže jejich jednání nebude přesně specifikováno, tak začne: „A když on tohle dělá, protože… A tohle vlastně tak vůbec není.“

My teď riskujeme přijít o stát a budoucnost našich dětí jen proto, že buzíka a pederasta nelze takto konkrétně pojmenovat. Ano, já chápu, že to mohou uslyšet děti a tak dále. Ale ty mohou na ulici zaslechnout i horší věci a úkolem dospělých je, aby těmto informacím porozuměly správně. Proč to bylo řečeno právě takto a ne jiným způsobem. A my jsme ve svých pořadech maximálně korektní, nikdy neurážím a vždy mluvím jen k věci. Vyjadřuji jen smyslový význam. A pokud to takto nebude řečeno, nebude jasné: „To oni jsou všichni tak dobří?“ A výsledkem je zaprodání našeho státu.

Proč jsou pro Západ takové věci jako homosexualita a další sexuální zvrácenosti tak zásadní? Přece vidíte, že kádrová otázka spočívá v tom, aby na potřebná místa byli dosazeni potřební lidé, tam, tam a tam. Nyní byla podle konkrétních parametrů jmenována Karine... ...Jean-Pierre na místo Jen Psaki. No a kdo teď bude dál tvrdit, že Jen Psaki byla hloupá husa? Ano, měla špatné vzdělání, ale zcela jasně nešlo o hloupou husu, a tak když opouštěla… Uvědomovala si, že nemá šanci, aby si ji lidé takto v paměti uchovali v dobrém, a tak musela najít takovou, která je skutečně tou hloupou husou. A tu jmenovali podle všech těch politicky korektních pravidel.

Cožpak nevidíme, že všude jmenují výslovně lidi se sexuální úchylkou? A bylo to hlavním kritériem i pro jmenování do řídících funkcí v Rusku, v tom postsovětském, v devadesátkách. Platily dvě zásady, museli jste být sexuálním úchylem, homosexuálem a nenávidět Rusko. A když se tohle všechno kombinuje a nějak se projevuje v různých vzájemných vztazích, tak nemůžeme tyto lidi nazývat pederasty, kteří jednají výlučně v zájmech cizího státu? Jen proto, že jsou to pederasti, máme mlčet?

Ale tohle je přece zásadní věc! Takto se prohrávají války. Takto se prohrávají. Ano, my vidíme, jak to řídí, ale nebudeme o tom mluvit, zahrajeme si na pštrosa a pokusíme se strčit hlavu do betonové podlahy, sice si ji o ni rozbijeme, ale mluvit o tom nebudeme, protože je to přece nevychované. Ale pro ně je to motivací, je to podstata jejich života, podstata jejich jednání. Vysvětluje to jejich motivaci, všechny příčinné souvislosti v jejich řízení. Ale ne, to přeci… Můžeme o tom samozřejmě mlčet, a jak to dopadne? V devadesátých letech bylo neslušné říkat o pederastech, že jsou to pederasti. A přineslo to snad našemu státu štěstí? „Ale tak mezi ně zapadneme.“

Homosexualita se od pederastie liší zásadním způsobem. Nebudu teď zacházet do podrobností. Ale podstata spočívá v tom, že to oni organizují pochody hrdosti, to oni organizují různé měsíčníky. V USA policie nemá dost peněz, aby vyjížděla ke zločinům, na místa zločinů, ale peníze na to, aby přelakovala svá auta a sdílela měsíc hrdosti s LGBT společenstvím, ty se našly. A jaký je výsledek? To oni jsou aktivní, to oni se všude drze vnucují. To oni se všude prosazují, vydávají knihy, které rozdávají dětem, zabývají se propagandou. Ale ne, tuhle složku my vynecháme. A jak potom dopadnou naše děti? Jak bude vypadat naše budoucnost? A nyní jde dokonce o to, zda nějaká budoucnost vůbec bude.

Stojíme na hraně toho, že proti nám provedou jaderný útok. Co si myslíte o dvouhodinovém ostřelování Doněcka? Ano, dělostřeleckém. Že to dělají jen tak? Oni dvě hodiny ostřelují a jaká byla odpověď? Žádná. A proč? Protože testovali systém rozhodování, metodu postupu řídících pokynů, aby zjistili, jak systém zareaguje, aby potom mohli provést tentokrát již jaderné útoky proti Moskvě a dalším ruským městům. To je přece očividné, to je zcela banální záležitost. Prostě prověřovali, jak ten systém funguje.

Cožpak jste nikdy nic neslyšeli o stresových testech? Je nutné si uvědomovat, že ti lidé, kteří zrazují stát, jsou nám cizí ne z toho důvodu, že by byli vlastenci jiného státu, ne, ti nemají žádnou vlast, to nejsou Rusové, jsou to pederasti! To je třeba si přesně uvědomovat. A tam, kde je to natvrdo… Ano, v jednom pořadu jsem to opakoval opravdu často, ale to proto, že ta situace byla nadkritická. A když ty informace získaly ohlas, předaly se dál, tak to bylo dobře. Já to i tak nepoužívám moc často, v porovnání s tím, jak by to mohlo vypadat a znít, ta určitá epiteta. Snažím se je používat maximálně zřídkakdy a jen v krajních případech. A že je to v poslední době častější? Vždyť ta situace je také krajní, jednoduše krajní, víc už to ani nejde. Dostáváme se na krajní mez.

Už to ani není o tom, že je jaderná válka na prahu, teď už jsme ve fázi jaderného výbuchu, kdy nejprve dochází ke stlačení před jaderným výbuchem. My už jsme dospěli do této fáze. Přece je to zřejmé ze všeho dění okolo nás. A proč? Protože veškerá „elita“, veškerá ta pederastická rossionská „elita“ jen sní o tom, jak se připlazí na břiše k Západu a bude ho odprošovat. Nechápou, že už je pozdě, to období devadesátých let bylo přechodné, protože tenkrát neměl Západ dost sil, aby Rusko dorazil s konečnou platností. Nyní už to mají v plánu, a to se vší určitostí. I kdyby tu měla zbýt jaderná radioaktivní poušť! „To nevadí, budeme tam vozit domorodce, kteří budou těžit plyn a ropu a dodávat nám je. Ti mohou chcípat na radiaci!“ Ale Rusy nehodlají ponechat na živu žádné!

Jen se podívejte, jak se teď na Západě chovají k ruské kultuře. Dokonce se tak chovají i k těm rossionským liberastům, kteří utekli na Západ. Jak se tam k nim chovají? „Tam v Rusku jste pro nás odváděli práci, tady jste nám k ničemu! Takže tady žádné peníze ani nic jiného neuvidíte!“ Ať prosí o občanky „hodných Rusů“, jak chtějí, ničeho takového se nedočkají. Takže opravdu nevím…

Fakticky existuje jednoduché řešení, abyste nemuseli poslouchat tyto „urážky“. Sami se naučte pořádně teorii, abyste toho Pjakina vůbec nepotřebovali, jednoduše ho na nic nepotřebovali. Žijete, informace k vám přicházejí, sami si dělejte závěry a vše bude překrásné. To je přece fakticky i to, oč mi usilujeme, abyste nás nepotřebovali, abyste sami byli vždy akceschopní. Já chápu, že i většina těch, co teorii třeba i ovládají, nás sledují, aby si porovnali svá zjištění, ve smyslu: „Já sám jsem si něčeho povšimnul a oni něčeho jiného, což mé chápání procesů dále rozšiřuje.“

Nemůžete si z někoho dělat modlu a žít od pořadu k pořadu jen z této analytiky. Musíte se sami stávat konceptuálně mocnými a sami provádět analýzy potřebné pro váš život. I když jdete po ulici, tak se dopravní situace neustále mění a vy přizpůsobujete chůzi aktuální analýze této situace, abyste nenaráželi do lidí, správně přecházeli silnici a tak dále. No a v životě to musí být stejné. Znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti jsou vám poskytnuty právě z tohoto důvodu. Abyste se vyznali v politických procesech a mohli hájit zájmy své i své rodiny, jít dál bez krizí. Tím budete vytvářet masovou statistiku a měnit svět k lepšímu.

Ještě jednou opakuji, že „nenadávám“ zbytečně. Já přece vůbec nenadávám, nu v tom smyslu, jak je to podáváno v těch otázkách. Příkré výrazy se snažím zbytečně nepoužívat, ale tam, kde to udělám… Nu, já nevím, někdo tomu porozumí, jiný ne… Musíte si to sami ujasnit. Věřte mi, že kdyby to nebylo nutné, nebudu tak mluvit. Musíte porozumět tomu, proč taková příkrost právě v daném místě, a proč se to tolikrát opakuje například v případě určité osoby. Tak taková je ta situace. A pokud to někoho z posluchačů uráží…

Ti, o kterých se takto vyjadřuji, sami o sobě vše vědí nejlépe a ani to jako urážku nevnímají. Oni sami s tím běží za svým páníčkem: „Jen se podívej, dobře se podívej, to je důkaz, že jsem právě takový! Protiruský! Jak ti dobře sloužím!“ Pro ně je to potvrzení, žádná urážka, to vůbec ne. Oni sami o sobě vše vědí. Urážkou by to bylo pro normálního člověka, kterého by nazvali tím, čím není. To by pro něj byla urážka. Ale já mluvím jen o těch lidech a takovými výrazy, které popisují jejich reálný stav. A oni to o sobě dobře vědí. Proč by se tedy měli urážet. Pro ně je to jen důkazem pro jejich páníčka: „Podívej, jak ti dobře sloužím!“ Takže ta situace je taková. A znovu opakuji, že příkrými výrazy se snažím maximálně šetřit.

Teď tedy přejdeme k hlavním otázkám. A hlavní otázkou pro nás zůstává speciální vojenská operace, jako takříkajíc generátor globální transformace ve světě. Naše posluchače a diváky zajímají ale i jednotlivá konkrétní fakta, která vás prosí okomentovat, jevy, události a procesy.

Je třeba podotknout, že všechna tato fakta tak či onak souvisí se speciální vojenskou operací. Nyní ve světě neprobíhají události, které by přímo nesouvisely s touto operací.

22. červen 1941 je smutným datem v dějinách našeho státu, našeho velkého státu. V tomto roce 81. výročí začátku Velké vlastenecké války se v našem státě i jinde konaly pamětní akce, v souvislosti s tímto výročím. Čeho jste si Valeriji Viktoroviči na tom povšimnul? Co se dělo 22. června 2022?

Povšimnul jsem si toho, čeho i většina lidí, kteří se zajímají o Koncepci sociální bezpečnosti, ten ohlas se ke mně hned dostal. Že opět na tom věnci, který k pomníku neznámého vojína pokládal prezident, byly bílo-modro-červené stužky. To je rouhání! Bez ohledu na to, že je nyní státní vlajkou trikolóra, tak umístění stužky v barvách státní vlajky na věnec vojákům, kteří padli ve Velké vlastenecké válce, je rouháním a politickým prohlášením! Takže mi opět promiňte, ale ten, co řídil protokol prezidentovi administrativy, je naprostý vlasovský pederast, je to prostě fanatický buzerant, protože v dané situaci se tomu mohl vyhnout. A normální důstojníci, kteří pokládali věnce, to tak také udělali a dali na ně rudou stuhu! Někdo tam nechtěl dát rudou stuhu SSSR, tak tam dal černou, smuteční.

Ale vlajku, trikolóru, pod kterou bojovali vlasovci, kteří usilovali o to, aby žádné Rusko neexistovalo, kteří bojovali za to, aby se Rusko částečně stalo koloniálním územím Třetí říše a částečně surovinovým přívěškem Západu... Měli za úkol likvidovat Rusy, a to také dělali. Vždyť tito vlasovci prováděli protipartyzánské akce, prováděli kárná opatření, kdy likvidovali vesnice. Tito vlasovci bojovali pod bílo-modro-červenou vlajkou. A tuto vlajku jim dal Hitler.

Chápete, o jaké jde rouhání? Šéf prezidentova protokolu ví velmi dobře co dělá, velmi dobře to ví. A udělal to cíleně, protože potřeboval udělat politické prohlášení, kým je v politickém boji o budoucnost Ruska. Zda stojí za Ruskem nebo ne. A on tak okamžitě potvrdil, že ne: „Já sloužím svému západnímu páníčkovi! Já mu lížu zadek! A budu dělat všechno pro to, aby Rusko neexistovalo.“ To je podstatou toho jeho prohlášení. Jen se podívejte, jak je teď masově ve všech zpravodajských programech do popředí vyzdvihována trikolóra. Prakticky se přestala objevovat rudá vlajka z reportáží speciální vojenské operace na Ukrajině. Ale za to je každý kus techniky vyzdoben trikolórou. Jednoduše každý!

A proč? Rudá vlajka je vlajkou vítězství, vlajkou ruských lidí. A tato historická ruská vlajka se tam objevila jako vyjádření ruského vlastenectví, ruské státnosti z vůle lidí. Oni si tu vlajku přivezli, jezdili s ní. Ale bojové podmínky, její použití v těžkých kritických podmínkách vede k jejímu opotřebení a nahradit ji prakticky ti lidé nemohou, vždyť oni bojují. Zatímco vlasovští zmetci všude mění rudé vlajky za hitlerovskou trikolóru. HITLEROVSKOU TRIKOLÓRU! Jsme-li pokračovateli díla našich otců, dědů a pradědů, a likvidujeme fašistickou stvůru, doděláváme to, co oni tenkrát neměli možnost dodělat, a to z plně objektivních příčin! A proto to připadlo na naše pokolení, dodělat to, tak když mění rudou vlajku na trikolóru, ukazují tím: „Jen pěkně bojujte, a my budeme dál pokračovat v zaprodávání Ruska!“

Cožpak snad nevíme, jak generálové na frontě kradou peníze? A nevyplácejí vojákům náležité bojové příplatky? Víme! Tak ti samí generálové vnucují trikolóru. Okamžitě to odhaluje jejich mravnost, v tom všem je vidět jejich mravnost. Když se dělala deklarace té takříkajíc nezávislosti Ruska, od koho a proč, o tom jsme už mluvili podrobně, tak vyčlenění tohoto data jako dne jejího svátku, 12. června, je stejné, jako by za svátek Dne vítězství určili 22. června. Ovšem pro některé to skutečně je vítězství. Pro některé je to skutečně svátek. A ještě zcela nedávno mnozí, co se schovávali za vlastenectví, pěli chválu, ódy na Hitlera za to, že zaútočil na Rusko, na bolševiky!

To bolševici udělali z Ruska stát číslo jedna ve světě, velmoc. Za bolševiků rostl počet obyvatel i míra jejich vzdělání, za nich šlo všechno. Pád SSSR souvisí se zradou partajní sovětské nomenklatury, jejího nejvyššího řídícího článku. To právě oni zradili! Nebylo to tak, že by sovětský model předvedl, že není efektivní. To ani náhodou. Sovětský model předváděl svou efektivitu do posledního dne! A tam kde se snažili zrádci, se to v mnohém nezhroutilo právě jen kvůli tomu, že tam stále ještě fungoval sovětský model. Sovětský model je dosud efektivní a živí nás.

Pojďme si vzpomenout na koronavirus. Díky čemu jsme se z toho dostali? Západní zdravotnický systém za této situace zcela selhal. A to teď nemluvíme o tom, jak to vlastně s tím koronavirem vypadalo. Mluvíme o něčem jiném, že sovětský systém zdravotní péče nebyl ještě plně zlikvidován a ukázal se být tím nejlepším prostředkem pro boj s jakoukoliv pandemií. Jak to také předvedl. A ten západní vychvalovaný systém zdravotního pojištění se zcela zhroutil.

Sovětský školský model i přes všechna ta „novátorství“ Boloňského systému se stejně probíjí přes ten asfalt Boloňského systému, přes ten beton… A u nás pořád takoví jako Faľkov a další zmetci neustále vykřikují: „Nikdy se ho nevzdáme!“ Nás už z něho sami vykopli, z dějin nás vymazali a řekli jim: „Trestáme vás za to, že jste si neporadili s úkolem likvidace Ruska!“ A Faľkov vyřvává: „To ne páníčku! My to Rusko likvidujeme efektivně! Nevyhazují nás z toho Boloňského systému, my se ho stejně budeme dál držet! A nikdy se nevrátíme k sovětskému systému!“

Ta otázka nestojí tak, že bychom se měli vrátit ke stejným školským standardům, nu, ve smyslu jejich konkrétní informační náplně, technické náplně. Tj. naučit se takový objem, takový objem informací. Neboť technologické prostředí je nyní jiné. A proto je nutné vyučovat něco zcela jiného. Co poskytoval sovětský systém? Byl variabilní, reagoval na životní změny. Takže konkrétních obsah předmětů se dá díky tomu vždy přizpůsobit. Ale vrátit se ke standardu systému vyučování znamená vyučovat zcela jinak, aby ty znalosti zůstávaly v hlavě.

A jak je to nyní? Školáci se učí, učí a bez domácího učitele se neobejdou. Jen jednotlivci si s tím dokážou poradit bez něj. Sovětský vzdělávací systém byl nastaven tak, aby si daný materiál osvojil co nejvyšší počet žáků. A ten materiál byl fakticky ze života! Právě tohle je ten zásadní rozdíl sovětského systému od toho Boloňského, který lidi debilizuje a vyrábí z nich bioroboty. Zaškrtni tohle, zaškrtni tamto! Sovětský systém produkoval tvůrce, jak to také potvrdil Fursenko! Když řekl: „My nechceme tvůrce, to je totiž vlastenec, a ty my nepotřebujeme! My se musíme po břiše plazit na Západ, proto potřebujeme kvalifikované spotřebitele!“

A čím je kvalifikovaný uživatel, tedy spotřebitel? Dneska mu dají gadget a on bude používat. Zítra se mu poláme, nový nedostane a je vyřízený, protože nic svého vyrobit nedokáže. Jakmile je něco jinak, nedokáže se tomu v životě přizpůsobit, je nahraný! Takto cíleně probíhala likvidace budoucnosti Ruska! A když nás teď vyhazují z Boloňského systému, tak to má na jedné straně za cíl podnítit takové jako Faľkov, který volá: „Co to povídáš páníčku? My ty Rusy likvidovali a budeme to dělat dál. Debilizovali jsme je a budeme v tom pokračovat! Nevyhazuj nás!“ Tímto je podněcují k aktivní účasti na realizaci státního převratu, který probíhá dál, tentokrát už ovšem na „vlasteneckém“ základu. „To není kvůli tomu, že bychom Putinovi vyčítali, že je Putin, ale že je tím Putinem málo!“ Jim je jedno na základě jaké záminky, potřebují prostě náš systém zlomit.

Návrat k sovětskému systému může být proveden velice rychle, my k tomu máme důvod, máme pedagogické vysoké školy. Máme zkušenosti, metodiky vyučování různých předmětů. A konkrétní náplň na základě těchto metodik musí být přizpůsobena současnému vývoji technicko-technologického prostředí. Podle toho, co je zapotřebí. Tak je to nutné udělat! Samo vyučování umožňuje předávat znalosti a tyto znalosti musí odpovídat současnému technologickému prostředí. To je sovětský vzdělávací systém a my doposud žijeme v tomto systému sovětského vzdělání.

Ale problém je v tom, že veškerá naše rossionská elita sní o tom, aby Rusko přestalo existovat. Proto také Kujvašev znovu zakládá Uralskou stranu, aby Rusko rozčlenili. On také hned prohlásil: „Páníčku, já jsem už připraven Rusko rozčlenit! Znovu zakládám Uralskou stranu.“ O Kujvaševovi jsme už mluvili nejednou. O tom, který odsuzuje speciální vojenskou operaci! A který se jen třese na to, aby Jelcinovo středisko dál z ruských dětí vyrábělo Ne-Rusy, aby se děti styděly za svou vlast a snily o likvidaci Ruska, aby se zalíbily zaoceánskému páníčkovi. To je přece účel Jelcinova střediska.

Takže ta konfrontace mezi „elitami“ dosáhla velice závažného stupně napětí. A ta skutečnost, že poslední tři dny naše armáda tak silně útočila na západní Ukrajinu, mnohým napravilo hlavu. A hodně to odsunulo tu možnost spuštění jaderné války, možnost provedení jaderného útoku proti Rusku.

Jak to dělali ti, kteří vznášeli takové požadavky? „Vy jste se nám podřídili, vzdali se. My si vás prověřili, na Doněcku jsme si vás prověřili.“ A nyní opět zavládla nejistota, co a jak kde zafunguje. Co když zafunguje Mrtvá ruka? Co když přiletí odvetný útok? A to by se jim nelíbilo. A proto sice dál pokračují ve zvyšování napětí, ve zvyšování sázek a posunu k jaderné válce, ale začali přece jen trochu kolísat. Začali se zamýšlet: „Jak to tedy vlastně je? V těch Rusech se jeden prostě nevyzná, oni se stále nevzdávají! Co když bude následovat odveta? Nač jsme potom vlastně vůbec celou tu válku na Ukrajině proti Rusku vyvolali? Aby to potom začalo létat k nám? Ne, aby podle plánu banderovci/benderovci bojovali s vlasovci.

Dva naše režimy, ten vlasovský a banderovský. Ty teď pod svými vlaječkami proti sobě pěkně bojují. A likvidují ruské obyvatelstvo. Připravují tak stát, Rusko k totální likvidaci a rozčlenění na státečky bez suverenity, aby ho bylo zase možné hezky drancovat a Rusové byli zcela zlikvidováni.“ To je cíl. A povšimněte si, že ti, kteří zónu speciální vojenské operace zásobují výslovně trikolórami místo rudých vlajek, jsou vlasovskými pederasty ve vysokých generálských funkcích! A někteří jsou i tam, ve velení speciální vojenské operace. Bez nich by to nemohlo jít, všechny ty vlajky by se na té operaci neobjevily, na té vojenské technice, na náklaďácích, tancích, obrněných vozech a tak dále.

Takže ten 22. červen předvedl, že mezi generály jsou správní vlastenci, kteří bojují za svůj stát! A proto tam také vlasovskou trikolóru k památníku nepokládali, ke hrobu neznámého vojáka! Dali tam věnce s rudými stuhami.

Další otázka. Prosí vás okomentovat Bidenovo prohlášení o válce s Ruskem až do úplného vyčerpání. Biden prohlásil: „Myslím si, že mezi Ruskem a Evropou probíhá soutěž o výdrž. Co dokáže vydržet Rusko a nakolik Evropa dokáže snášet nedostatek. A nedávno mimochodem vyšel ve Washington Post článek pod názvem To je naše válka. Jak to okomentujete?

Ano, ten materiál ve Washington Post skutečně vyšel pod názvem – To je naše válka. A autor toho materiálu Max Boot tam správně popisuje, že ta válka, kterou vede Ukrajina proti Rusku, je válkou, kterou vedou USA proti Rusku. A mluví o tom i řecký premiér Mitsotakis, který řekl, že Evropa je ve válce. No a Johnson prohlásil, že jestliže Putin dosáhne svého na Ukrajině, tak to bude znamenat dlouhodobou ekonomickou katastrofu. A Johnson se také nejpřesněji přiblížil k tomu, proč se jedná o válku Západu proti Rusku, že to není žádná speciální vojenská operace.

Když se vrátíme k Bidenovi. Co ten řekl? Že se jedná o válku mezi Ruskem a Evropou. Jen si vzpomeňte, už ani nevím, od kterého roku o tom neustále mluvíme, že USA, státní elita USA má jen jednu možnost, jak si zachovat své postavení světového hegemona, jak si mohou USA zachovat postavení světového hegemona, pokud v důsledku války, vojenského konfliktu na Donbasu… A my o tom mimochodem začali mluvit ještě předtím, než to všechno začalo, ještě před státním převratem a tím vším. Pokud se válka z Ukrajiny rozšíří do Evropy a Ruska, kde by to vyvolalo přehlídku suverenit, „ať žije ta Kujvaševova Uralská strana“. A tyto suverenity by potom mezi sebou válčily. To by znamenalo konec jednotného státu, a tím pádem i konec státu, který by byl schopen uplatňovat vlastní vnější politiku.

Už jsme mluvili o tom lídrovi Pákistánu, jak prohlásil: „Jak můžeme uplatňovat svou politiku, když jsme chudý stát plně závislý na Západu?“ A to je stát s jadernými zbraněmi! Ty jaderné zbraně jim dali. A teď si představte, když nějaký trpasličí státeček… U nás zvláště ti hurá patrioti stále vykládají: „To jsou ti naši „bráškové“ Bulhaři, kteří v obou světových válkách byli v koalici proti SSSR, proti Rusku. A to jsme je osvobozovali!“ No to promiňte, ano ve válce jsme je osvobodili, ale potom ty vybojované výsledky byly politickými metodami potopeny. Dosadili jim cara z německé dynastie, Němce, a to byl konec. A na jaké straně potom chcete, aby Bulharsko bojovalo? Když celé jeho vedení bylo proněmecké? Vždy! Dále. My přece nemluvíme o lidech. Co zmůže malé Bulharsko? Chtělo začít budovat plynovod, a stačilo, aby na ně udělali ty, ty, ty a bylo vymalováno. Jeho vedení je stejně jako naše složeno ze zrádců, zdroje ani potenciál jako stát vůbec nemají, tak jak mohlo čelit kolektivnímu Západu? Samozřejmě, že se hned podřídilo!

Když se teď vrátíme, Biden by chtěl, aby ta válka byla výslovně mezi Evropou a Ruskem. „Ať si válčí a my jako za 1. i 2. světové války do toho potom vstoupíme. Což byly mimochodem dvě etapy jedné války 20. století, světové války 20. století. Přijdeme a všeho dosáhneme. Oni nevědí, jak ty války byly zorganizované, a že teď už jim to nevyjde, protože Pax Americana prostě nevydrží planeta Země. Je nutné to zařídit úplně jinak. Ale to, co určitě chápou, je to, co řekl Johnson, že to bude mít dlouhodobé ekonomické následky, a to je pro Západ katastrofa.

Jak nám neustále cpali, prý co je Rusko zač? Ubohá 2% ze světové ekonomiky, kapitalizace Gazpromu je nižší než u toho, Apple iPhone… "Ten váš Gazprom nic neznamená, teď je všechno soustředěno v informatice." A nyní začíná být nedostupný ruský plyn. To je mimochodem samostatná otázka, co a jak, k tomu se vrátíme, to je velice závažná otázka, proč když do Evropy plyn proudí, lidé na Západě trpí ekonomickým rozvratem, a proč se zavírají výrobní provozy. To je na samostatné vyprávění, protože je tam toho hodně. Je to prováděno politicky, a ve zkratce je prostě připravují na budoucnost, a to na budoucnost absolutně neradostnou.

Ta budoucnost je taková, jak jsme o tom mluvili, evropský islámský chalífát. Deindustrializované území, nové národy, nové jazyky. Možná namítnete, že se té migraci nemohli ubránit. Migranti prostě do té Evropy vtrhli. Pamatujete se na rok 2015? Tak to tak vůbec není. Teď došlo na španělsko-marocké hranici k velkému střetu, desítky mrtvých, stovky raněných a co? Vůbec jim nevadilo použít ostrou palbu. A tenkrát ten proud mohli zastavit i bez ostré střelby, stačilo je zastrašit. Proč teď museli použít ostrou palbu? Protože si zvykli, že tam mohou proudit bez problémů a oni je tam pouští. A proto už neuvěřili, že je skutečně zastrašují. Proto také ta španělská policie, ti pohraničníci použili ostrou palbu. Marokánci také mimochodem stříleli, ti také bránili tu hranici.

Tak si to vezměte, když jim začalo být pořádně ouvej, protože je ještě brzo, aby se Evropa hroutila pod migračními vlnami, tak se začali bránit tvrdě a bez jakýchkoliv ohledů, ty lidi postříleli a bylo. Nikde žádný humanismus a tak podobně. A tehdy ty vlny svobodně proudily. Vždyť kolikrát jsme o tom mluvili, že jim někdo kupoval ty lodě, převážel je vlaky, že někdo celý ten příval organizoval. Všechno to probíhalo organizovaně! Měli připravené jídlo, ubytování. Celý ten pohyb byl organizován!

A kdo to organizoval? Ach ano, určitě Soros. Prý máme uvěřit, že ten člověk je tak zákeřný, že celý svět obrátil vzhůru nohama. A proč se tedy Merkelová tehdy nepokusila nějak ochránit Německo? Zatímco Orbán… Vždyť Soros je Maďar. Jak to, že Orbán Maďarsko ubránit dokázal? Sice ne v plné míře, ale dokázal. Zatímco Merkelová otevřela náruč: „Vítejte u nás, my vám tu všechno zajistíme! Budete žít ze státních dávek a nebudete muset pracovat.“ Nebylo to tak? Bylo! A žijí tam teď takto? Žijí! Protože je to nekvalifikovaná síla a oni tam ani pracovat nepřišli. Přišli tam žít na úkor německých pracujících, těch, kteří vyrábějí reálnou produkci.

Takže to přeformátování se připravuje, ale kdy na něj dojde, to je otázka. Ale protože se připravuje totální válka mezi Ruskem a Evropou, tak se tato přestavba rozběhla. A podívejte se na to, jaká je to situace. My měli 2%, ale reálné ekonomiky! Materiální ekonomiky! A v té duté, vymyšlené ekonomice tvořila jen 2%. Jenže se ukázalo, že bez těch 2% je to pro Západ katastrofa. A Johnson přímo řekl, pokud si nezachováme možnost drancovat Rusko a žít na úkor jeho zdrojů, bude to pro nás znamenat katastrofu.

Jen si vzpomeňte, jak se celá staletí rozvíjel Západ. Jakmile začali mít nějaké problémy, tak šli a něco dobyli. Jednou to byly křížové pochody, podruhé budovali koloniální impéria… Když se do toho zapojilo Polsko, tak tam ve třicátých letech masově demonstrovali: „Požadujeme kolonie. My také chceme kolonie! My jsme přece také evropský stát. Z čeho máme žít? Ze své práce? To nemůžeme, žít se musí na úkor okrádání někoho jiného.“ Milión lidí, milión Poláků bylo v té organizaci, která požadovala kolonie! Jen si představte, jaké organizovali masové demonstrace.

A to je k té otázce, proč Poláci lezou na Ukrajinu. Oni je tam tlačí. Takže na začátku měl Západ jednoduchý plán: „My teď prudkým útokem Rusko zlomíme, zařídíme jatka mezi ruskou a ukrajinskou armádou, a to jen na jednom místě, na Donbasu. Ať jde pěkně ruská armáda do čelního útoku na ta opevnění, která tam za těch osm let vybudovali ti ukronacisté. Ano, ruská armáda je silnější, takže je bude drtit, ale ve výsledku to odnese i místní obyvatelstvo a na obou stranách armád budou ztráty. Rusové budou zabíjet Rusy přesně podle plánu…“ Jak jsem mluvil o tom Tragickém asteroidu, Atavia a Proxima. Kdy benderovci a vlasovci v politickém vedení budou likvidovat své národy, aby z toho měl prospěch Západ. Takový byl ten plán.

A když byl ten společný pořad italské televize a Solovjovova pořadu, tak ten Ital nemohl pochopit: „A proč jste šli dál?“ Vždyť je to velice jednoduché. Proč je zapotřebí útočit na celou Ukrajinu? Protože každou armádu živí týl. Co dělali partyzáni? Nabourávali týl. A Němci vysílali diverzanty, měli diverzní školy a kam je posílali s výbušninami? Aby vyhazovali do vzduchu vlaky, transformační stanice a tak dále, provádět ekonomickou diverzi, rozvracet týl. Bez rozvrácení týlu není možné nad armádou vyhrát. Pokud bude týl pracovat dobře a všechno bude dodávat armádě na frontu, tak se tam zalknete krví a ničeho nedosáhnete.

Přece i za 2. světové války, o dalších ani nemluvě, anglo-britové, oj anglo-američané si to velmi dobře uvědomovali. Kam soustředili své masové bombardování? Které prováděla... Ta… Americká a britská letadla v Německu? I když tam byla jedna taková věc, snažili se výrobu nezasahovat a likvidovali hlavně lidi. Aby na těch závodech neměl kdo pracovat. Aby tam lidé ze strachu před bombardováním nemohli kvalitně pracovat. „Vždyť je to náš majetek, který patří britským a americkým společnostem, tak ho přece nebudeme bombardovat!“ Ale lidí jim líto nebylo.

A my to teď děláme naopak. Ničíme vojenskou infrastrukturu a civilní obyvatelstvo tím netrpí. A co je slyšet za řev? „Co to tam děláte?“ Proč? Protože dohodičky byly porušeny. „Přece jste měli dojít jen tam a hotovo.“ A kolik našich vlastenců, tedy patriastů, kolik jich vykřikovalo? „V žádném případě nejít dál. Dněpr bude předěl a hotovo. Osvobodíme Donbas a tak dále…“ A jen si to vezměte. Čím dále je zatlačujeme, tím jim dodávají dalekonosnější dělostřelectvo a raketovou techniku. Jestliže jim zbyde byť i jen milimetr, tak to stejně bude znamenat válku.

Plevel je nutné ze zahrady vyplít docela. Je nutné ty benderovské zmetky zcela začistit, aby se tam fašismus nemohl obrodit. Nesmíme jim tam nic ponechat do budoucna, ani trošku. Prý se tam banderovci znovu obrodili kvůli pasionárnosti. Tolik peněz a řídícího úsilí jaké vynaložila partajní sovětská nomenklatura po Stalinově smrti na obrození banderovštiny nemá obdoby, jednoduše to nemá obdoby. Partaj na tom pracovala, všechny instituce na tom pracovaly, celá ekonomika pracovala na tom, aby se mohla obnovit banderovština. Celý Sovětský svaz pracoval, aby se mohla banderovština obrodit. A nám potom vykládají, jak se to stalo úplně samo. A pokud to tak nebude? Pokud budou lidé žít s jinými lidmi v normálních vztazích, tak budou také normální. Je zapotřebí zastavit tu výrobu Ne-Rusů z Rusů.

Všichni, kteří říkají, že jim tam musíme něco nechat, že Ukrajinci nejsou ruským národem, si přejí, aby tam zůstala ta líheň banderovštiny, aby se Rusko zalykalo krví celá staletí, jednoduše celá staletí! Nikdo Ukrajincům neupírá jejich kulturní identitu. Když už jim v Rakousku-Uhersku vymysleli tento název, tak dobrá. Objevil se v 19. století, na jeho konci, nu dobrá. Už se to tam uchytilo. Tak ať to holt nejsou Malorusové, ale Ukrajinci. Nikdo jim to neupírá, ale ať nejde o to vymyšlené ukrajinství, to „svidomé“. Kdy schválně, jen kvůli tomu, aby nepoužili ruské slovo, vymýšlejí nový jazyk. Berou německé, anglické slovo, prostě jakékoliv, jen aby nebylo ruské. Takto byl vytvořen současný ukrajinský jazyk, který jinak nedokáže přežít, bude-li mu konkurovat ruština. Protože ruština je živý jazyk, kdežto tento je absolutně vymyšlený. To proto s tou ruštinou na Ukrajině také tak bojují.

Takže si mysleli, že bude stačit jediný úder, že nás smetou a vyjde jim to. Na jednom místě se budou kvůli zrádcům vzájemně likvidovat ruští lidé, a v celém Rusku to vyvolá ekonomickou katastrofu, protože Nabiullinova, Siluanov a další zmetci přiloží svá polínka. Jen si povšimněte, jak se do toho najednou vložili patriasti a začali řvát. Prostě podle příručky. Jednou dostali pokyn, aby dělali Medvěděvovi reklamu jako spasiteli národa, takže všichni patriasti vykřikovali jen o tom. Teď zase všichni patriasti vyřvávají, jaká je Nabiullinova dobrodinka, která dokázala tu velkou věc, že těmi 20% potlačila inflaci: „Že tím ubila ekonomiku? A co? My přece nežijeme z ekonomiky, my žijeme ve svém virtuálním světě.“

Normální člověk tohle neřekne. Jeden tomu dal korunu, přičemž v renomovaném pořadu: „To ta nulová základní úroková sazba způsobila, že v USA mají tak vysokou inflaci. Přece nezavedeme nulovou sazbu, abychom měli stejnou inflaci!“ No není to tupoun? Je! Ale takovýmto ovcím speciálně poskytují místo v televizi i rádiu. Aby tohle všude vykládal, protože pracuje podle příručky. Inflace, jediným ekonomickým generátorem inflace je lichvářská úroková sazba z banky. Když dáte výrobnímu závodu půjčku na dvě procenta, tak podnikatel, aby tu půjčku vrátil, musí tato dvě procenta připočítat k ceně svého zboží. Když mu dáte půjčku na 10%, tak tam připočítá 10%, když na 20%, musí připočítat 20%.

V každém podnikání existuje obrat kapitálu a čím vyšší je ta úroková sazba, tím je nižší… Tím rychleji jsou ty výroby, kde je nízká rychlost obratu kapitálu, likvidovány. Je to pro ně absolutně likvidační. Viděli jsme to v devadesátých letech. A je to založeno na jednoduchém pravidlu, že úroková sazba nesmí být vyšší, než je ukazatel přírůstku energetické zajištěnosti výroby. A za posledních 150 let činil tento přírůstek energetické zajištěnosti 3-5% za rok, tak jen za tuto sazbu je možné půjčovat, aby výroba nezkrachovala. Ale v takovém případě se nebude rozvíjet. Pokud je 5% přírůstek energetické zajištěnosti a 5% úvěr, nebudete se moci rozvíjet. Dokážete jen přežívat. Aby výroba fungovala, musí být sazba snížena. Čím nižší je úroková sazba, tím lépe se výroba rozvíjí. To je absolutní danost, absolutní danost!

A kam potom přetekly finance, když u nás byla sazba až 200%? Jen do obchodování. Proměnili jsme se v odbytiště pro západní výrobu. U nás prakticky všechno zaniklo, kromě těch výrob, které pracovaly na export. Těm, kteří od nás chtěli zdroje, jsme zajistili primární zpracování a dodávali jim je, aby mohli dělat hliníkové plechovky na pivo a lidé u nás vykládali: „Oni mají hliníkové plechovky, na to my se nezmůžeme!“ A najednou se ukazuje, že jakmile přišli o dodávky hliníku, tak nemohou pivo rozlévat ani do skla, nemají obaly. Až tam to dospělo. Nemají ani papír, aby dělali papírové obaly. Vůbec nevědí, jak se z toho všeho mají dostat. Do čeho mají rozlévat mléko, pivo a další nápoje. Jak to všechno zajistit. Ať hledají východiska, ta existují, chemický průmysl je tam dostatečně rozvinut.

Výrobu prostě nemůžete úvěrovat s vyšším úrokem, než je přírůstek energetické zajištěnosti, průměrný roční. Takže aby ve výrobě sazba nepřevyšovala 3%, což je hranice, mezní hranice, vyšší být nesmí, protože jinak se nebude rozvíjet výroba. Úroková sazba musí být NULOVÁ! Jen potom výroba ožije. Je-li ta sazba vyšší, je likvidována v první řadě právě výroba. Proto také Putin zakládal sjednocenou korporaci leteckého průmyslu, lodního stavitelství a další korporace, ve kterých vnitřní úvěrování činilo a činí 2%. O tom to je. Proto tak bojovali proti Rosněfti, aby ji Putinovi sebrali, a neexistovala korporace lodního stavitelství ani ty další.

Jak si mohou dovolit existovat mimo hranice centrální banky? V jiné ekonomice? Tak díky tomu jsme to přece jen ustáli. Jen díky tomu. A když Nabiullinova na jeden záběr odvařila ekonomiku, která teď klekla. Například prodeje knih se úplně zastavily, jednoduše zcela ustrnuly. Připravila o peníze veškerou výrobu, která nebyla zastřešena putinským vojensko-průmyslovým komplexem. Ona to podtrhla takovým způsobem, že se to nyní už musí začít sypat. A stále to drží, jak jen může, aby přece jen ty úroky naši ekonomiku zlikvidovaly. Je to svině, zatracená svině! Ona zcela cíleně… Nestačí, že je tupá, což ona dobře ví, proto si uvědomuje jedno, že svého vysokého postavení dosáhla jen díky tomu, že zuřivě nenávidí Rusko a Rusy. Zuřivě. A kvůli její tuposti a nenávisti ji tam také dosadili, aby řídila centrální banku, kterou postavili mimo stát.

A druhá složka… Přece nám tvrdí, a je to pravda, jen se přesvědčte: „Erdogan snižuje úrokovou sazbu a podívejte, jakou tam má vysokou inflaci. V USA mají nulovou sazbu a inflaci také vysokou.“ Ale to je přece úplně jiný mechanismus. Inflace není ekonomický mechanismus, je to produkt lidské hlouposti. A v USA je ta lidská hloupost vyjádřena v tom, o čem mluvil Putin už na začátku měsíce. A co říkal? USA si řeší své problémy. Vytiskly peníze, rozhodily je vrtulníkovým způsobem, a tyto peníze se rozběhly po světě. Díky tomu vykupují… Mimochodem na BRICS to zopakoval. A teď jako lux vysávají zdroje k sobě. Jenže problém je v tom, že těch dolarů už je příliš a nikdo jim nedůvěřuje, takže to začíná tlačit na jejich vlastní ekonomiku, na jejich ekonomiku!

Čím se liší inflace od deflace? V ekonomice musí být zboží a služby, oj zboží a peníze v rovnováze. Je-li peněz více, znamená to inflaci a je-li jich méně, znamená to deflaci. Proto v tom musí panovat rovnováha, jako na vahách. U nás je teď ekonomika neskutečně podfinancovaná. Do naší ekonomiky můžeme pumpovat bilióny a nepůjde o vrtulníkové peníze. Jenže nesmí být pumpovány přes spotřebitelské úvěry, kdy jen import zboží z jedněch států nahradíme importem zboží z jiné skupiny států. Ty peníze musí jít do výroby. A peníze napumpované do výroby mají zápornou, absolutně zápornou inflační složku, protože se díky nim začne vyrábět zboží! Vyrábí se tak zboží!

Takže když Nabiullinova vykládá, že do výroby se nemohou vkládat peníze, protože by to vyvolalo inflaci, tak lže, a velmi dobře ví, že lže, protože v USA to chodí jinak. V USA jim ta nulová sazba umožňuje zachovat se a fungovat s tím zbytkem ekonomiky, jaký mají. Kdyby se tam úvěrovalo s nějakým tím úrokem, tak i přes ten tisk peněz by se zhroutily. Jenže mají nulovou sazbu, a proto se jim žije pohodlně. To je ta podstata. Oni mají inflaci z peněz z tiskařského stroje a u nás kvůli tomu, že někdo přijímá taková rozhodnutí, abychom svou ekonomikou pracovali pro zájmy Západu.

V New York Times byl tento týden zveřejněn velice důležitý článek a mimochodem v mnohých amerických novinách se na toto téma také objevily články, kde se mluví o tom, a je to doloženo i statisticky, že pro USA přicházejí velice smutné zprávy z Ruska, protože rubl se upevňuje. Pro USA je životně důležité, aby rubl nestál méně než 70 – 75 rublů. A co jsem to slyšel? Jak o tom jistí rossionští podnikatelé vykládali celé mýty, aby k tomu Putina dotlačili. A proč? New York Times to vysvětluje. Je to fakticky to, o čem mluvil Putin, aby svou inflaci přehazovali na jiné. „My tiskneme peníze a přenášíme naši inflaci na jiné.“

Pamatujete se, jak byl dolar za 200 rublů? To je to, oč jde. A k tomu teď přicházíme. Pro ně je efektivní, aby část valuty použili v Rusku, aby na Rusko přesunuli svou inflaci a získali odtamtud reálné zboží, kterým by nasytili svůj trh. Takže si sníží inflační složku a především nasytí trh zbožím a službami. A těch 200 rublů bylo za podmínek, kdy bylo Rusku dovoleno na trhu třetích zemí něco nakupovat. Takže ty dolary zůstávaly sice ve vnějším okruhu, ale rozložily se ve světové ekonomice. A teď, když je Rusku zakázáno něco nakupovat za dolary, je pro americkou ekonomiku životně důležité, aby rubl stál maximálně, tedy minimálně 70 – 75 rublů. Tyto ruble zůstávají uvnitř, nedostávají se na vnější okruh. Proto je zcela postačujících těch 70 – 75, aby se z toho teď nějak USA vykroutily.

A u nás všichni vyřvávají, jak je to špatné, když je rubl tvrdý. Komu to kdy vadilo? Kromě těch, kteří… Té kompradorské buržoazii rozprodávat Rusko. Jak to, že USA nevadil a nevadí tvrdý dolar? A proč Rusku neškodil tvrdý rubl, mám na mysli zlatý a umožňoval mu, aby se rozvíjelo? A sovětský rubl byl také tvrdou měnou, za Stalina. To až potom začala ta hra, aby SSSR potopili a získali za to místo dozorčích nad Rusy. Proto se jim nepovedlo ekonomicky zaútočit na Rusko. Jedním faktorem je Putin, který brání rozvinutí toho útoku a druhým faktorem je to, že kdyby teď natiskly peníze a napumpovali je do ekonomiky, do výroby, tak by to Rusko pozvedlo. A tady tomu zase brání Nabiullinova: „Ne, já do ekonomiky peníze nepustím, za žádných podmínek. Páníček by byl nespokojený." Ona na tom Petrohradském ekonomickém fóru vykládala takové fenomenální věci… Já to nechápu, to jsou všichni hluší, nebo jsem tu Nabiullinovou poslouchal jen já? Ona přece zcela přímo prohlašovala, že nepřipustí rozvoj ruské ekonomiky! Protože páníček je proti tomu. A ruská ekonomika musí pracovat na upevňování americké ekonomiky, na dolar.

Takže se jim to nepovedlo, aby se naše ekonomika zhroutila. Nepovedlo se jim zničit naši armádu, nepovedlo se jim vyvolat nespokojenost ruských lidí s kursem, jaký vede prezident, ruský gosudar. Společnost se naopak stabilizovala, takže ten prudký výpad se jim nepovedl, a to jim nabořilo všechno další. Oni teď potřebují přestávku. Potřebují za každou cenu přestávku. Potřebují oddech, aby dali společně do kupy své zdroje. Potřebují zapracovat s různými státy, aby Rusko připravili o jeho oporu ve světě.

A tak se u nás znovu začalo mluvit o vyjednávání, prý potřebujeme vyjednávat: „Západ to potřebuje a Rusko by to poškodilo, tak musíme přistoupit na vyjednávání. Západ si to přece přeje. On si to jednoduše přeje a vyzval nás, abychom si promluvili.“ Proto se tak usilovně pracuje na tom, aby k těm vyjednáváním došlo, aby to alespoň nějak zafungovalo.

A povšimněte si, jak se k nám chovají. Británie pohrozila Rusku válkou, pokud popraví britské žoldáky. Oficiálně? To vůbec ne. Co je podstatou? My jsme měli hned vyskočit, zvednou tlapky: „Páníčku, my všechno uděláme.“ Proč se s tím neobrátili oficiálně na naše ministerstvo zahraničí? To je přece zbytečné. Páníček vydal pokyn. Dříve to vždy zafungovalo. Všechna naše rossionská „elita“ už stojí v pozoru. Už stojí v pozoru: „Tak tohle si páníček přeje.“ Šlo o určitý test. Británie ani USA se nikdy za své lidi nestavěly, protože jsou jim ukradení. Velice snadno je vždy házely přes palubu. Prostě to teď použily jako informační půdu pro další informační, řídící manévr. „Že to teď nevyjde, to nevadí, ať je klidně popraví. My pak koupíme „elitu“, a bude z toho pro ně prohra.

Takto nás čelním útokem zlomí a co potom?“ A dobře si uvědomují, že Rusko zlomit nemohou. A tak potřebují za každou cenu angažovat Rusko na několika frontách. A to se dostáváme k té blokádě Kaliningradu. Co od nás čekají? Čekají od nás nový útok. Když vykládají, že je zapotřebí tam vybojovat nějaký koridor, tak to vyvolává otázku. Jak široký by ten koridor měl být? Jak bude bráněn z křídel? A i při běžném hodnocení se ukazuje, že ty tři baltské „vymiráty“ musí jako státy přestat existovat, aby tam mohl být normální pozemní koridor spojující nás s Kaliningradem. Ale ty tři pobaltské „vymiráty“ jsou přece nástupním prostorem vojsk NATO. Dvě útočné polské skupiny jsou připraveny proti Bělorusku, třetí je v Litvě. Oni přece…

Jen si to vezměte, to rozhodnutí, na které se odkazuje Litva, bylo přijato už na začátku března tohoto roku. Ale to mlčeli, protože nebyla ještě vhodná situace. Nemohli nijak… Co když něco přiletí? Když se přesvědčili, že rossionská „elita“ hraje na přihrávky, a že samotná Ukrajina nemá dost sil… Ta už prakticky skončila, je proto nutné do toho zatáhnout tři baltské „vymiráty“ a Evropu, pro začátek zastoupenou Polskem, neboť potřebují nový konflikt. A tak se objevil ten zákaz tranzitu zboží do Kaliningradu.

A v tomto ohledu se znovu vracíme k tomu, no Bidenovi, k tomu konfliktu mezi Ruskem a Evropou. Nejen s Polskem, které má být jen vstupní etapou, to má být pozemní operace proti Bělorusku, na svržení režimu v Bělorusku. A podívejte se na „baťku“, jak to okamžitě pochopil. To, co se tomu vyčůranému buranovi nedá upřít, je to, že velmi dobře ví, že není příliš chytrý. Jenže ho to nesmírně uráží, a proto se tak nevychovaně a snobsky chová k Putinovi. To on má problém, to on už se smaží jak had na pánvičce a dobře ví, že ho může zachránit jenom Rusko. Ale to jeho hulvátství k Putinovi, nemá obdoby. A proto říkám, že otázka „baťky“ se bude řešit jinak.

My se do té pasti nesmíme chytit, my odpovíme, ale abychom jim na to odpověděli normálně, nemusíme hrát podle jejich pravidel. Oni sází na výpad, že se vrhneme do probíjení koridoru. Tohle očekávají, na to jsou připraveni. Takže to udělat nesmíme. A když to po určitou dobu ustojíme, a to dokážeme, Rusko má takovou zdrojovou stabilitu, že určitou dobu vydrží. Zatímco oni začínají mít jeden problém za druhým. A ta jejich rozhodnost i vojenské uskupení bude tát. Budou jim v tom bránit ty problémy, budou v jiném stavu. A až se do toho jiného stavu dostanou, tak musíme provést svůj odvetný útok.

Mluvit o tom teď by bylo nepředložené, nač někomu napovídat? Je tedy lepší teď mlčet, ale připravit pořádnou odpověď. Než abychom se teď zbytečně prořekli. A sláva Bohu, zatím tu informační přestávku dodržujeme. Ale ta odpověď musí být tvrdá. A co zcela přímo řekl v souvislosti s tou blokádou Kaliningradu Patrušev? „Příklad blokády Kaliningradu ukazuje, že Západu nelze důvěřovat. A to nejen ústním dohodám s ním, ale dokonce ani těm podepsaným na papíře. My přece vidíme, jak oni porušují úplně všechno. A to jen proto, že si to mohou dovolit a myslí si, že jsou natolik silní, aby to narušili. Proto jakékoliv prohlášení o jakýchkoliv dohodách se Západem, tady uvnitř Ruska, nebo s Ukrajinou... Jak to u nás s oblibou provozuje Dmitrij Sergejevič Peskov, tiskový mluvčí, jehož prohlášení jsou vždy mimo mísu a z nějakého zvláštního důvodu vždy ke škodě Ruska.

Je to hra, je to válka proti Rusku. Byla nám vyhlášena válka s cílem naší plné likvidace, to je třeba si uvědomovat! Nyní, ani při všech možných variantách Západ svých cílů dosáhnout nedokáže. To oni mají stále větší problémy! To oni mají teď ohromné problémy. To u nich vicekancléř NSR prohlašuje: „Já jdu všem příkladem! A ve sprše se myji méně než pět minut!“ Evropa se vrací ke své přirozenosti, kdy se lidé vůbec nemyli. Ano bylo to prohlášení Habecka. V USA lidé protestují: „Jak je možné, že dáváte 40 miliard jakési Ukrajině a my nemáme dětskou výživu.“ Ale tu dětskou výživu nemají z jiného důvodu, protože je organizovaně rozkládají.

Máme na kanálu v Telegramu článek amerického analytika o blížícím se rozpadu USA. Je to důležitý materiál. Ale problém je v tom, že ti lidé, kteří vystupují proti pomoci Ukrajině, vůbec nemají pravdu. Ono to totiž není tak, že by vyčlenili těch 40 miliard Ukrajině, těch 40 miliard má zajistit přežívání ekonomiky USA. Je to podpora pro vojenskoprůmyslový komplex USA. To, co rychle nedokážou zafinancovat jiným způsobem, financují takto. Ukrajina získává jen dluhy, jen dluhy. Ty peníze vyčleněné „Ukrajině“ půjdou do ekonomiky USA. Ale přímo to Biden ani jeho oponenti říci nemohou.

Takže když někteří senátoři navrhli Ukrajině: „Pojďme odepsat dluhy.“ Tak toho ukrajinského ministra, okamžitě kopli do zadní části a on hned začal vykřikovat: „To v žádném případě. Žádné odepisování dluhů. Raději nadělám další nové dluhy.“ Ukrajina vůbec není řízena Ukrajinci. Jsou to najatí herci. Ve své čisté podobě vypadá celý ten ukrajinský stát právě takto. Oni vždy hrají. Na Ukrajině nikdy neměli samostatný stát. Státnost tam byla. Ale proč se neustále cpali jednou do polského království, podruhé do ruského carství nebo krymského chanátu? Stále jenom sem tam. Protože si chtějí zachovat „samostijnost“, a zároveň být rozvinutým státem. Ale pracovat na svůj stát, to nechtějí. A veškerá ukrajinská „elita“ je taková.

A mimochodem ukrajinská vlajka, vlajka sovětské Ukrajiny v mnohém vyjadřovala právě tuto kvalitu, že vlastní státnost Ukrajina neměla. S ohledem na postavení to byla jiná vlajka, ale to všechno bude v nové knize. Tak takto, v krátkosti, opravdu jen v krátkosti. Tady by se dalo vyprávět dlouho, velice dlouho.

40 minut padlo jen na tuto otázku, ale máme i další. Minulý týden se konal summit BRICS, BRICS+ a G7. Prosí vás je okomentovat.

Nu což, ten týden byl skutečně dost nasycený. A ty summity byly velice vypovídající. Summit BRICS předvedl skutečnou vedoucí pětku států, která vede jak v počtu obyvatel, tak i v rozvinutosti své ekonomiky. Převyšuje tu věhlasnou G7 a přesnější název je džej seven. Ne G, „dží“, ale „džej“, J seven. (Jako značka džusů J7) A jaký závěr učinili ve Financial Times? Že se Západu nedaří Rusko izolovat. Nedaří se mu to. Rusko vede normální politiku a Putin to řekl správně: „My nečekáme žádnou zvláštní podporu. Prostě se chovejte normálně, pracujte pro své státní zájmy a tak to bude dobře.“

Nyní celý svět hledí na boj Ruska s KOLEKTIVNÍM Západem. Chápete? Západ KOLEKTIVNĚ vyhlásil Rusku válku, a proto je pro ně porážka v této válce katastrofou. Proč říkají, že nyní by přerušení konfliktu bylo katastrofou? Protože by k přerušení konfliktu došlo za podmínek Ruska a Rusko zůstane. Nebyla by to porážka Ruska a pro Západ by to znamenalo katastrofu. Oni se proti Rusku spojili a nic z toho nebylo. A je třeba říci, že to není poprvé.

Cožpak k nám v roce 1612 vtrhli jen Poláci? V armádách těch polských magnátů byl kde kdo, stejně jako ve vlastní polské armádě. Jednalo se o sjednocenou armádu Evropy. Rok 1709, bitva u Poltavy, Severní válka, která trvala 20 let. Cožpak jsme bojovali jen proti Švédsku? Bojovali jsme opět s evropskou koalicí. Rok 1812, cožpak jsme bojovali s Francií? Sám Napoleon při vpádu říkal: „Pokud v mé armádě…“, která byla téměř miliónová… Nu, bylo tam přes 400 tisíc v první vlně, potom další posily 640 tisíc a všechny ty pomocné, co nebyly v Rusku, ale měly co dělat s tou početnou armádou, takže byla miliónová, téměř miliónová. Nemám na mysli Grande Armée jako Velkou armádu, ale že byla velká, je to třeba správně překládat. V době hitlerovského vpádu, cožpak na nás zaútočilo jen samotné Německo?

Ne, oni se vždy spojí a přijdou do Ruska bojovat všichni. A pro ně je to skutečně katastrofa, oni by chtěli připravit Rusko… Pro ně je velice důležité Rusko zlikvidovat. Protože jestliže ustojí ten boj se Západem, tak se bude formovat Rusko-centrický, tj. RUSKÝ SVĚT. A to je jiný model globalizace, jiný model vztahů mezi národy. To je konceptuální složka. Je to pojetí způsobu života. Ruský svět, to je jiné pojetí způsobu života. A pokusy omezovat to na jakési gadgety, je absolutní pitomost. To je absolutní nepochopení toho, co je ruský svět, co je to koncepce a co je to řízení.

Takže se setkali, promluvili si a začalo být jasné, že se ve světě formuje protizápadní koalice států, tj. ty státy, které dříve byly koloniemi a byly zadušeny do té míry, že jako takové nepředstavovaly žádnou hrozbu, jako například Čína, jsou teď najednou velice závažným faktorem. A to nejdůležitější, co se formuje. BRICS, formát BRICS byl formován, aby se v něm lídrem stala Čína. Jenže Čína nedisponuje konceptuální mocí na globální úrovni odpovědnosti, disponuje konceptuální mocí regionální úrovně odpovědnosti. Zatímco Putin je konceptuálně mocný v globálním smyslu a podle toho uplatňuje ruskou politiku. Rusko na to má zdroje, takže ji uplatňuje, no a ve výsledku se BRICS formuje právě jako rusko-centrické, bez ohledu na všechna ta pukrlata vůči Číně, hrníčky a tak dále.

Zdvořilost je nutné zachovávat, a to tím spíše v takových podmínkách. A mimochodem Indie a… …Jižní Afrika v daném případě tomuto spolku zajišťují zdroje. Brazílie, Indie a Jižní Afrika, to je zdrojové zajištění, Čína měla být ve světě tím hlavounem a Rusko technologickým centrem. Jenže co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka, takže Čína BRICS nemá moc v oblibě, protože se příliš přiklání k Rusku. Jenže teď nemá na výběr. Buď to Rusko ustojí, nebo to bude konec i pro Čínu. Ale potom nebude žádná civilizace na planetě Zemi, protože hrátky skončily. Proto také Čína tou cestou jde.

Ale konal se ještě BRICS+, kde bylo dalších 18 států. A Putin tam říkal velmi závažné věci, opět potvrdil, že Rusko se tlaku Západu nepoddá, že Rusko má zájem vybudovat zcela jiný svět, kde bude mít každý národ, každý stát své místo, aby si mohly zachovat svou kulturní identitu a rozvíjet se. A to všem státům vyhovuje, obzvláště těm africkým. Co řekl Johnson? Že se africké státy domnívají, že právě Západ je vinen vyvoláním toho hladu, který ohrožuje Afriku, že to výslovně Západ svým jednáním proti Rusku cílevědomě vyvolává v Africe hlad. A ono to tak je!

Přestože na Ukrajině je jen 1% světového obilí, ale i tak, umožněte ho vyvést! Přece to není problém, my to zaručíme. Za námi přijeli: „Ano, my se za to zaručíme, nechcete odminovat své přístavy? Tak to vyvezeme přes Mariupol, Berďansk.“ Že nechtějí? Ale to už je přece něco jiného. Jinou věcí je, že už žádné obilí nemají, protože ho všechno prodali. Ale o to teď nejde, to hlavní je, že už nyní formát BRICS a BRICS+ ukázaly, že se formuje rusko-centrický svět, formuje se svět na základě ruské konceptuální moci, tj. formuje se ruský svět.

A čím na to může odpovědět G7? A přesněji "J" seven? Pojďme se vyfotit tak, abychom vypadali, že máme na víc než Putin. Setkal se Johnson s Bidenem a říkají: „Putinovi se nepovedlo zničit náš svazek, stále jsme jednotní…“ Oč jde? Když jste jednotní, nemusíte to prohlašovat. BRICS předvedl jednotu svých cílů a bylo. Všem je hned všechno jasné, nabalil se na to BRICS+. A tady je vidět…

Vzpomeňme si na koronavirus, jak si vzájemně kradli ty roušky. Je vidět, že se ten Západ mezi sebou žere. Oni mohou být jednotní jen v případě, že trhají nějakou jinou oběť. Potom se dají dohromady a rozpory mezi nimi se stírají, když bojují proti Rusku, protože doufají, že od něj pro sebe získají zdroje. To je sjednocuje. Ale jakmile zůstanou sami jeden proti druhému, tak už jen vykládají, jak musí být jednotní a silnější než Putin, kterému se nepovedlo to a nevyšlo ono. A potom to dopadá tak: „A co jste vlastně lidi zač? Když se kolektivně považujete…“ Oni přece předvedli, že sami o sobě na Putina nemají. Putin je veliký a mocný. Putin to a Putin ono.

Sláva Bohu, Putin se nachytat nenechá a reaguje správně. Kult osobnosti, to je vždy zbraň nepřátel. Potom to dopadá tak, že to vlastně Putin jmenoval Trumpa, jmenoval Bidena, zařídil v USA inflaci… Na webu Bílého domu se objevil oficiální termín a materiál Putinská inflace, Bidenův projev. To už ani není možné. Takže Putin je vlastně na světě ten největší frajer. A ty státy, které se vysoké politiky neúčastní, se na to dívají a říkají si: „Podívejte, jak se Západ bojí Putina. Musíme se přidat k Rusku.“ Takže oni vždy dosahují efektu opičí pracky. Získaný prospěch vždy více než převyšuje doprovodná škoda.

Takže jejich fotka, která by byla lepší než ta Putina, je to jediné, co G7 dokázalo předložit světu. Oni se sypou… Je třeba to ustát a zaútočit až tehdy… Jako třeba v tom případu blokády Kaliningradu, až na to budou nejméně připraveni. A to bude velmi brzy. Jejich zdrojový potenciál, jejich zdrojová stabilita je velice malá. Znovu začne destabilizace a jejich zdroje se roztříští. Teď se soustředili v jednom místě, ale my jsme to nesehráli podle jejich pravidel a jsou nahraní. A my to musíme vždy zařídit tak, aby to projeli. A armádě nesmíme překážet, ta je dodělá náležitým způsobem, vyřídí je.

V těch posledních dnech, kdy začalo na západní Ukrajinu, po vojenských objektech létat tolik raket, je to opravdu pěkný pohled. Takto to mělo vypadat od samého počátku. Potom by nikoho ani nenapadlo, že proti Rusku je možné zahájit jadernou válku, ke které se teď připravují. Vždyť neustále slyšíme: „Proti Rusku musí být veden jaderný útok.“ Ano, zatím o tom žvaní politici a vojáci ve výslužbě. Ale oni jen mluví o tom, nač myslí jejich klanově-korporativní skupiny, které jsou konkrétně zastoupeny jak ve vojenském, tak i politickém bloku. Tak taková je ta situace.

A ještě jedna otázka. Už je to více než hodina dvacet minut.

Tak to velice zkrátím.

Valeriji Viktoroviči, a proč Ukrajině právě teď poskytli status kandidáta na vstup do EU?

Je to všechno velice jednoduché. Ta kandidatura na člena EU připravuje Ukrajinu plně o její státní "suverenitu". To znamená, že tak Evropa získává legální páky řízení Ukrajiny. Západ otevřeně vstupuje do řízení Ukrajiny, která tak plně přichází o svou „suverenitu“. Bude muset splnit to a tamto. Takže vlastně jen začne dostávat úkoly, ale žádná zpětná odpovědnost v tom nefiguruje.

A právě tohle nyní Západ potřebuje. Problém je v tom, že ta takzvaná „ukrajinská státní elita“ předvedla svou absolutní neakceschopnost při řízení Ukrajiny jako státu. A tak nyní potřebují přímé páky řízení všeho, jak státnosti, tak i ekonomiky. Chápete?

Jak se uzavíraly Minské dohody? Když zasedali 18 hodin? A proč u nás někteří tupci vykřikovali: „Měli jsme jednat přímo s USA!“ Tedy udělat přesně to, co nyní udělali prostřednictvím toho statusu Ukrajiny. Ono je to totiž tak, že pokaždé, když se o něčem rozhodovalo, tak Porošenko vybíhal na chodbu a volal do USA, tam s nimi provedl konzultaci. A jak jim ty informace dokázal tlumočit, jak oni tomu porozuměli, podle toho se poradili a dali mu radu. Pak zase jak on tu radu pochopil, tak se ji pokusil uplatnit a bránit se, takže ve výsledku…

Všichni znají hru na tichou poštu. Všichni vědí, jak je těžké pracovat na dálku, když s tím člověkem nejste v algoritmickém souladu. Nakreslit potřebný obrázek. Máte před sebou text a podle něj musíte nakreslit obrázek. Vysvětlujete to někomu, že to musí vypadat tak a tak. A ono se to nedaří. A jakmile je ten člověk vedle vás, stačí vám na to dvě minuty.

Takže ta podstata je následující. Kdyby USA byly tenkrát u toho jednacího stolu, tak by žádné Minské dohody uzavřeny nebyly, protože by s námi jednal celý souhrnný vojensko-politický potenciál USA. Mohli by jednat přímo, nejednalo by se o žádnou zástěrku jako Porošenko: „Proč se odvoláváš na USA? Ty řídíš svůj stát!“ a tak dále. Nedařilo se to. Proto také požadovali kvůli zatlačení na Rusko, aby mohli zatlačit na Rusko ta přímá jednání s USA. Pro nás to bylo výhodné politicky i z hlediska zdrojů, navíc je konceptuálně nepřijatelné, aby se do našich ruských záležitostí vměšoval jakýsi cizí stát, který je mladší než náš Bolšoj teatr. Je to jednoduše nepřijatelné!

Oni se ještě nevyprofilovali ve skutečný stát, jak o tom vypovídá jejich vlajka, hymna i erb. To také bude v té nové knize. Jak to teď bude vypadat na Ukrajině? Tak, že dříve ukrajinští úředníci namítali, ale u nás je to tak a onak… A toho se teď zbaví. Bude nějaký problém? "Dejte sem dokumenty, tady máte naše rozhodnutí, a koukejte ho plnit." Takže centrum rozhodování, řídící centrum se přesouvá z Ukrajiny, protože Zelenskij a jeho tým si s tím nedokážou poradit. Ta ztráta kvality státního řízení je kolosální, a to se teď přenáší do Evropy, která bude všechny procesy řídit přímo. Aby se ta Ukrajina jako taková pokud možno co nejdéle udržela, neboť oni za každou cenu potřebují co možná nejvíce protáhnout válku Ukrajiny proti Rusku. Protože Ukrajina je jejich nástrojem.

Oni formovali to ukrajinství. Tento silný manévr byl zahájen v polovině 19. století, to formování ukrajinství. I když začalo být formováno už v 11. století. Už v 11. století začali s formováním toho ukrajinství! A my ten proces musíme ukončit. Musíme ukončit tento proces, kdy jsou z ruských lidí formováni ne-Rusové a fakticky ne-lidé. Benderovci nejsou lidé, jsou to ne-lidé, jak je to jasně vidět z jejich jednání v průběhu té speciální vojenské operace. Cožpak takto se chovají lidé? Ať už k protivníkovi, či dokonce ke svým lidem? Jsou to ne-lidé, jednoduše to nejsou lidé.

Takže kvůli zvýšení kvality řízení Ukrajiny s cílem prodloužení její konfrontace s Ruskem bylo zapotřebí začít s přímým řízením. A co se týče obyvatel Ukrajiny, ti přece touží být součástí EU. Oni se přece vůbec nezamýšlí nad tím, proč EU opouští jiné státy, proč má EU takové problémy. Oni stále ještě žijí v zajetí svých majdanových snů. Takže pro ně je to navíc emocionální vzpruha. Takže se tím řeší dva úkoly. Ale opakuji, že tím přednějším, tím hlavním je, že je nutné zvýšit kvalitu řízení Ukrajiny jako státního subjektu, neboť ukrajinská vláda toho není schopná. Proto jsou nuceni přímo vstupovat do řízení. Tak taková je to situace.To byly všechny otázky.

Co tedy ještě zbývá dodat? Že ty otázky, které přicházejí, ukazují, nakolik je pro lidi těžké vyznat se v tom, co je to stát, státnost a jaké jsou metody a způsoby vedení války, konfrontace. To všechno je vyloženo v třídílné práci vnitřního prediktoru SSSR – Válka, Stát a Bolševismus. To je k tomu dnešnímu silnému manévru. A abyste se úplně vyznali v tajemství řízení složitých sociálních supersystémů ve světě, musíte číst práce vnitřního prediktoru. Jen tak se stanete konceptuálně mocní, jen tehdy začnete rozumět tomu, co se děje okolo vás, kde je vaše místo a co můžete udělat pro to, abyste ubránili zájmy své i své rodiny a zároveň tak napomohli k zachování státu, obnově jeho suverenity a upevnění moci našeho státu, k formování ruského světa. Takže čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙