Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 72. část

Datum: 29.5.2022 | Autor: Makový Milan | Značky: Projekt Mezimoří a Trojmoří | Jazyky: Český


Zrušení úročení úvěrů a hypoték je základní předpoklad ke spravedlivé společnosti. Zrušení lichvy je pro společnost zcela zásadní věc. Proč nás má vykořisťovat hrstka vyvolených jen proto, že si přisvojili právo vyťukávat peníze na klávesnicích a za to po nás žádat úrok. Vládci Země se stali našimi vládci jen proto, že mají více znalostí (a asi i drzosti), nicméně s postupem rozvoje internetu se znalosti dostávají i mezi obyčejné lidi a tak je jen na obyčejných lidech, aby si tyto znalosti osvojili a přestali se nechávat balamutit (a holit a stříhat jako ovce).

    1. Stalin psal o lichvě přibližně takto: „Ve spravedlivé společnosti není místo ani pro korporace lichvářských klanů s jejich nadstátními monopoly na institut půjček a řízení pomocí investic do rozvoje národního hospodářství; není místo ani pro monopol jak židovské, tak národní převážně humanitní „inteligence“, umějící jen plácat (ale neumějící řídit okolnosti) o interpretaci okolního smyslu bytí a morálního práva na parazitismus menšiny na práci většiny; a především o opodstatnění práva na lichvářský parazitismus bankovních klanů, jako základ lžidemokracie a „práv“ člověka po celém světě.“

A víte, jak vznikly nadstátní monopoly a korporace lichvářských klanů, které nás od listopadu 1989 vykořisťují? To si paraziti zřídili v USAcentrální banku a začali tisknout dolary, za které postupem doby v podstatě skoupili celý svět. Aby jim to šlo snadněji, vyvolali světové války, aby v nich nechali umřít desítky milionů lidí. Aby zbylý Svět akceptoval jejich parazitismus, vytvořili si americkou armádu a tu rozmístili jako svého policajta po celém světě.

Železná opona musela padnout právě proto, aby paraziti mohli za cenu nazeleno obarvených papírků „skoupit“ náš státní majetek. Kvůli tomu založili v každém socialistickém státě Prognostické ústavy, ve kterých si vyučili své slouhy, naše zrádce, které potom dosadili do důležitých státních funkcí a za jejich pomoci poté rozkradli celou republiku (nejen tu naši).

Co to po právní stránce znamená? Nevím jak pro vás, ale pro mne to znamená, že veškerý majetek na území České republiky byl zahraničními majiteli získán podvodně a tudíž není jejich, ale náš. Okradli nás, kdy výměnou za svoje bezcenné zelené papírky nám pod hrozbou vojenské agrese vnutili „odprodej“ našich průmyslových závodů (nejen). Byl to Globální prediktor a jeho slouhové, kdo vybombardoval Sarajevo, aby ukázal neposlušným, jak dopadnou, budou-li se vzpírat akceptovat americký dolar. Byli to zrádci českého národa, kteří globalistům v rozkrádání našeho státního majetku pomáhali, jména jako Klaus, Dlouhý, Dyba a vlastně celá popřevratová garnitura, budou již navždy zapsány černým písmem v historii České (Československé) republiky, neváhám je nazvat ostudou národa.

Nenechte se v dnešní době mást tím, že USA slábne a odchází z hlavního světového jeviště, místo něj nastupuje jako účinný a čerstvě nabroušený nástroj globalistů Rusko. Celé to divadlo s válkou na Ukrajině neslouží k ničemu jinému, než k zavlečení války do Evropy, aby byly vytvořeny podmínky k jejímu přeformátování. Ostatně Overtonovo okno vznik Mezimoří – Trojmoří už ohlásil Johnson, když navrhl Zelenskému novou mezinárodní alianci. Vzápětí na to Janukovič okno ještě více pootevřel svým prohlášením, že by se Ukrajina a Polsko měly spojit. Takže přátelé, vidíte, že vše běží jak má. Nyní nám dali přes léto přestávku a od září se do nás znovu pustí.

Jak se na věc dívat z nějakého jiného pohledu, řekněme globálního? Co to má všechno za účel, proč se to tak děje, to jsou všechno otázky, na které budeme v budoucnu hledat odpověď. Mně osobně to zatím připadá, že půjde o změnu ideologie. Globalisté nám naordinují po velkém třesku, tedy poté, co se srab a neštovice proženou celou Evropou, tak poté nám naordinují nějakou novou, dosud nepoužitou ideologii, aby zachovali parazitickou biblickou koncepci, zotročení lidstva ve jménu boha. Na velkém omylu jsou všichni, kdo si myslí, že jde o jakési snížení spotřeby a tím o zachování zdrojů. Zdrojů je na planetě neurékom, globalistům parazitům jde zejména o zachování celosvětové nadvlády nad lidstvem. Kdyby jim šlo o snížení spotřeby, stačí omezit nebo zakázat reklamu a spotřeba se rázem sníží minimálně o 30%, takže jak vidíte, o snížení spotřeby vůbec nejde.

Proto bude svět rozdělen na 5 – 6 ekonomických zón, které budou žít zcela samostatně (více zde). Nejedná se tedy o globalizaci, ale o deglobalizaci, nebo-li o rozdělení světa. GP a jeho slouhové již celý svět ovládli a nyní, pro jeho lepší ovládání potřebují svět rozdělit, vše podle hesla: „Rozděl a panuj“. Tedy v současné době se tvoří nové ekonomické zóny v Evropě.

Podle mě je nejvyšší čas vytáhnout na světlo otázku parazitismu, vykořisťování člověka člověkem. A opět Stalin: „Naším cílem by nemělo být nahradit jednu formu vykořisťování jinou, jako tomu bylo za starých revolucí, ale odstranit veškeré vykořisťování.

Navíc nejde ani tak o spontánní epizodický parazitismus určitých jedinců, ale především o systémový parazitismus různých druhů menšin na práci a životě většiny, udržovaný a reprodukovaný v posloupnosti generací na základě společenské organizace.

Tato myšlenka je tak zřejmá, jednoduchá a geniální, že není jasné, proč se o ní dnes tak málo mluví. Vlastenectví při zachování parazitování menšiny na většině se podobá fanatismu. Vědomě se bránit proti nepříteli může jen vlast, kde vás milují, respektují a kde o vás pečují, jinak je to něco jako stockholmský syndrom, kdy oběť nevědomě traumaticky soucítí s trýznitelem. Ať už je člověk v podstatě příznivcem sovětské éry nebo bloudem, ale normální člověk se zdravou psychikou bude vždy proti parazitismu. Na základě pochopení nutnosti vymýtit parazitismus se ruský (český – pozn. MM) lid může sjednotit a najít svůj cíl pro budoucnost, svou ideologii. Je nejvyšší čas začít o tom mluvit a vychovávat naše děti k tomu, že vykořisťování člověka člověkem je nepřípustné.“

Stalinovy principy spravedlivé společnosti jsou tyto:


  • Zabezpečení stejné dostupnosti libovolně vysoké úrovně vzdělání všem bez závislosti na původu (konec elitních škol – pozn. MM).
  • Likvidace monopolu všech „elitárních“ sociálních skupin na řídící činnosti ve všech jejích formách.
  • Likvidace monopolně vysoké ceny za produkt řídící (manažerské) práce, která i způsobuje zášť mezi všemi úrovněmi řízení a jimi řízenými lidmi, a také i všech ostatních monopolně vysokých oborových cen za účast ve spojeném pracovním úsilí (protože se jedná o parazitování – pozn. MM).

Pokud nebude ve společnosti odstraněno vykořisťování člověka člověkem, bude společnost degradovat. Proč? Protože budou hloupnout ti, co společnost řídí, a protože budou hloupnout a degradovat sami, budou k degradaci a hloupnutí nutit celou společnost, aby ona byla ještě hloupější, než jsou oni sami, aby si tak jako pastýři zachovali jakousi převahu nad stádem. Já myslím, že pro důkazy nemusíme chodit daleko, protože reformy/deformy výuky na školách jsou toho jasným důkazem.

Anebo vám se přátelé líbí, že na vás kdosi druhý parazituje? A na vašich dětech?


pokračování

minulý dílAn error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙