Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 30.5.2022

Datum: 30.5.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 30.05.2022. A dříve, než přejdeme k hlavní otázce, tak jak se ukázalo, máme ještě jednu otázku a přesněji vás Valeriji Viktoroviči prosí ještě o jedno vysvětlení, neboť jsme dostali několik zpráv, že lidé zcela nepochopili, v čem se vlastně liší druhé vydání třídílné práce VP SSSR Válka, Stát a Bolševismus od prvního vydání. Lidé se ptají, zda by si ho měli koupit, nebo znovu přečíst a tak dále...

Nu, je těžké říci, zda jim stojí za to znovu si ji koupit nebo přečíst, každý by se měl rozhodnout sám.

A rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že v každém díle přibyl nový text přibližně v rozsahu dvaceti stran na každý díl. Je to text s novými informacemi, takže jsou přesněji popsané řídící procesy díky těmto doplněným informacím nebo díky rozšíření teorie. A jedná se přibližně o dvacet stran nového textu v každém dílu. Je to nový text.

Takže to je ten rozdíl, a jak se rozhodnout? To už si musí každý rozhodnout sám, přestože jak říkám, ty publikované knihy ze série O světě křivých zrcadel, první vydání té třídílné práce i to druhé se liší jen objemem informací, jejichž smysl je ale totožný.

Víte, bývá to tak, že vyjde rozsáhlá kniha a následně vydají její light verzi, zkrácenou. No a u nás to dopadlo opačně. Napřed jsme, protože bylo zapotřebí urychleně poskytnout teorii, vydali velmi zkrácenou verzi, což je série O světě křivých zrcadel, potom jsme z toho udělali třídílnou práci tak, jak to mělo vypadat. No a v době, kdy jsme připravovali druhé vydání, jsme začali dostávat první reakce od lidí, kteří si tu třídílnou práci stačili přečíst, a tak jsme díky tomu přidali do každého dílu doplňkově asi dvacet stran.

Takže člověku, aby si ty věci ujasnil a porozuměl jim, stačí knihy ze série O světě křivých zrcadel, které vyšly v sérii O světě křivých zrcadel. Někomu tedy stačí první vydání, a někoho bude zajímat vydání první, druhé i třetí. Ve smyslu, že bude chtít mít i to třetí vydání, protože bude chtít vědět, v čem je rozdíl. To si ale musí rozhodnout sám.

My jsme ty doplňky nijak zvlášť neoznačovali, protože jsme tu knihu dopracovali do její logické konečné podoby, a přidávat k ní další doplňky už nemáme v plánu. Všechny doplňkové informace k těmto otázkám budou v jiných knihách. A sem nic přidávat už nemáme v plánu. Fakticky však člověku stačí knihy ze série O světě křivých zrcadel, ale může mít i první a druhé vydání té třídílné práce. To už si musí rozhodnout každý sám. Zda potřebuje další knihu nebo ne. Zda by si to všechno měl znovu přečíst, nebo ne. Je to na každém.

Ale já znovu opakuji, že informací je ve všech vydáních dostatek. Jestliže někdo má knihy ze série O světě křivých zrcadel, může se od toho odrazit a dál pracovat sám a získávat všechny další potřebné informace. Je to jeho volba.

Někdo potřebuje větší oporu, tak potom je lepší ta třídílná práce, protože do ní byly doplněny celé kapitoly. Tedy to, co nebylo předtím popsáno pomocí určitých dějinných období, kde probíhaly velice důležité procesy řízení. Takže takto. Každý člověk si musí rozhodnout sám, zda potřebuje znát těch doplňkových 60 stran nebo ne. V podstatě jsem řekl všechno. Je to text, znovu opakuji, že je tam navíc 60 stran nového textu, takže...

Já to tedy trochu doplním. Jestliže to popíšeme v číslech, ten rozdíl prvního vydání od druhého, a přesněji druhého od prvního, tak například první díl byl navýšen o 20 stran, je delší o 20 stran. Ale není to tak, že by k prvnímu dílu z prvního vydání někde bylo přilepeno 20 stran, ve skutečnosti byly některé informace ze všech dílů odstraněny, byly tam přidány jiné a navíc k těmto informacím...

Ne, nepopleťte to. První a druhé vydání jsou stejné, rozdíl je tam jen v rozsahu těch stran.

Ale některé informace se tam liší, to mám na mysli.

Nu, jsou tam nuance, jak jsme to vypilovávali.

Takže celkem, první díl +20 stran, druhý díl +12 stran a třetí díl +32 stran. Takže celkové navýšení objemu té práce je +64 stran u všech třech dílů v porovnání s prvním vydáním. A mimochodem, mluvil jste o obrázcích. Někteří to pochopili tak, že je to navýšeno jen o ty obrázky. Ty obrázky, to je jen šest stran. Dvě strany ve druhém dílu jsou obrázkové, jsou tam mapy a další ilustrace a čtyři strany ve třetím dílu. Zbylých 58 stran, to je nový text.

Také bych rád připomněl, že na webu https://www.vp-sssr.ru/ je volně k dispozici elektronická verze toho druhého vydání, které plně odpovídá verzi v knižní podobě. Jsou to dvě absolutně identické práce.

A také připomínám, že nyní můžete na Ozon.ru koupit v knižní podobě tu třídílnou práci VP SSSR a také, jak v minulém pořadu upozorňoval Valerij Viktorovič, tak naši partneři vydali čtvrtý díl ze série O světě křivých zrcadel Bolševismus, který také můžete koupit na Ozon.ru.

Tak to bylo krátké oznámení a nyní přecházíme k hlavní otázce, kdy vás jako obvykle prosí okomentovat k dnešnímu dni speciální vojenskou operaci Ruska na Ukrajině.

Nu což, začínáme, a protože já v poslední době stále zapomínám, tak bez pesimismu a tím spíše paniky. Ty informace jsou jako návod k jednání, abychom nepřipustili katastrofální vývoj situace. Je třeba si uvědomovat, že ta situace je závažná, ale není katastrofální. A zatím stále zůstává zachována možnost vyhnout se katastrofálnímu vývoji situace.

Ale abychom se tomu vyhnuli, musíme přesně vědět, v jakém stavu se nyní nachází všechny procesy řízení ve světě, a jak, třeba jen myšlenkově na úrovni egregorů, určité procesy podporovat a jiné ne. A to tím spíše, že tuto práci děláme proto, aby každý člověk na svém místě tím, že brání zájmy své i své rodiny, zároveň vlastně bránil zájmy státu a celého světa.

Proč je to právě takto postaveno? Protože když znáte celkový objem práce, co je vaší snahou, tak víte, co musíte teď a tady udělat, a když to děláte pro sebe a svou rodinu, tak se mění zároveň i celkové směřování. Není to jako s Černomyrdinem: "Řekněte mi... Já vám jakýkoliv plán prací rozepíšu do roku 3000, ale vy mi řekněte, co budeme dělat teď."

Když nevíte, v jakém stavu musí být váš objekt řízení v roce 3000, tak nevíte, co dělat nyní. A v tomto ohledu, jestliže víme, co je třeba udělat, do jakého stavu má dospět společnost, tak v míře toho, jak si člověk osvojuje znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, ví, co může udělat v konkrétní situaci pro sebe a svou rodinu tak, aby to bylo dlouhodobé, což znamená, že se to musí shodovat s dlouhodobým vektorem rozvoje celého státu, a tím pádem i celého světa.

Proto znovu opakuji, že ať už jsou ty informace jakkoliv tísnivé, tak je nesmíte přijímat pesimisticky. Je to potřeba znát, abyste věděli, co je třeba udělat. Když člověk onemocní, tak přece nepropadne panice, ale začne se léčit. Stejné je to se státem i celým světem.

Stav ve světě je alarmující a kritický. Ve svém projevu v Davosu George Soros prohlásil, že se ten vpád možná stal začátkem 3. světové války, kterou naše civilizace nemusí přežít. Ano, 3. světovou válku civilizace na planetě Zemi nemusí přežít.

Ale odkud se ta kritická situace bere? Vidíme, jak Západ neustále zvyšuje sázky. Zvyšuje je a zvyšuje. Západ však přece není hlupák, aby neustále ty sázky zvyšoval jen tak. Jenže my slyšíme opak! Jestliže to nemusíme přežít, je přece nutné se někde zastavit. Přitom Liz Trussová, ministryně zahraničí Velké Británie prohlásila, že Západ nemůže sundat svou nohu z plynového pedálu a přestat poskytovat vojenskou podporu Ukrajině, a že pro Západ je vítězství Ruska v tomto konfliktu nepřijatelné, protože by to změnilo celý svět.

Takže vám buď hrozí 3. světová válka, kterou svět nemusí přežít, nebo bude muset Západ přece jen sundat nohu z plynového pedálu. Musí to být jedno ze dvou! Buď volíte život nebo ne. A oni tvrdí, že 3. světovou válku nemusí přežít, a přitom tu nohu z plynového pedálu nesundávají. Tak v čem je problém?

Ten problém je v našich rossionských "elitách"! Pro Západ je vždy důležitá hranice nepřijatelné škody, vždy! A tato nepřijatelná škoda, hranice té nepřijatelné škody není příliš vysoká. Jestliže tedy Západ přistupuje na určité oběti a riskuje světovou válku, tak je přesvědčen, prostě je přesvědčen, že k této válce nedojde. Válka, ve které by všichni zahynuli, jim nevyhovuje. Oni bojují, aby nebylo Rusko, aby ho vymazali z politické mapy světa. O tom mluvili neustále.

A když mluví o tom, že jaderné zbraně jsou zárukou, že nedojde ke 3. světové válce, protože nikdo nebude mít odvahu je použít, tak to není pravda. Západ se nikdy nezastaví před použitím jaderných zbraní, bude-li přesvědčen, že nebude následovat odvetný útok.

A připomeňme si, že jediné použití jaderných zbraní v dějinách lidstva bylo jaderné bombardování Hirošimy a Nagasaki. Věděli, že jim za to nemá kdo odplatit, tak ty zbraně použili, aby postrašili SSSR, aby předvedli svou sílu. Takže kdykoliv použijí proti Rusku jaderné zbraně, nebude-li následovat odveta, nebude-li následovat odvetný útok.

A ty sázky zvyšují proto, že dostávají pomoc odsud z Ruska, veškerá naše "elita" říká: "Změnila se situace, už to jinak nebude." Ano? Tento týden byl u Solovjova poslanec Zatulin, což je velice složitá figura a vztah k němu je osobitý. No a ten tam přece vykládal hrozné věci, jak "elita" zaprodává zájmy státu na úrovni řízení státu! A uváděl tam příklady! Všude nás zrazují. Když Západ počítal s tím, že se Rusko zhroutí, tak pro to měl všechny důvody, měl k tomu všechny důvody!

Jen si to vezměte, ještě ani nezačala speciální vojenská operace, a Nabiullinova, centrální banka zaútočila na naši ekonomiku a zvedla základní úrokovou sazbu na 20%. To nemůže přežít žádná ekonomika, pokud není připravená na to, že k takovému řízení může ze strany nepřátel dojít. Takže oni byli přesvědčeni, že se naše ekonomika musí zhroutit, že se musí zhroutit. A reálně, jakmile začala speciální vojenská operace, tak ruská centrální banka i ruské ministerstvo financí udělaly všechno pro to, aby se ruská ekonomika zhroutila.

Ale my jsme se přece na to připravovali, Putin se připravoval a vytvářel různé sjednocené korporace. Je tam velice zajímavý systém organizace financování a my jsme to ustáli. My jsme to ustáli.

A co rozpoutali? Teď se různí daňoví úředníci a policajti vrhli na všechno, co je součástí naší ekonomiky a obzvláště na to, co pracuje pro zájmy vojenskoprůmyslového komplexu, na obranu státu. Začali svévolně dělat problémy byznysu a likvidovat ho. Už útočí výslovně na podniky vojenskoprůmyslového komplexu.

Myslíte si, že to je náhoda? Nebo dostali příkaz! A odkud ten příkaz mohli dostat? Věznice jsou přeplněné podnikateli! Ne kvůli nějakým jejich zločinům, ale proto, že se policajti ve svých kořistnických zájmech a ve své nenávisti k Rusku rozhodli ukrást jim byznys. Jak to dělali celou tu dobu. Putin řekl, že nesmíme strkat lidi do vězení za ekonomické zločiny. Ale oni je neodsuzují do vězení, drží je ve vyšetřovací vazbě bez soudu celé roky! Celé roky!

A kdo to dělá? Soud! Všechno je to věc soudu! A nyní byla zahájena speciální vojenská operace a my potřebujeme mít zajištěný týl, fungující podniky, potřebujeme munici, vybavení a tak dále. A tak se policajti vrhli na likvidaci veškeré ekonomiky spojené s vojenskoprůmyslovým komplexem. Na všechny ty firmy, které už nemohly být začleněny do těch sjednocených korporací.

Podívejte, co dělají celníci a tak dále. Cožpak s tím nejde nic dělat? Všechno se dá. Na úrovni příkazu je to možné udělat. Tohle všechno se přece také dělá na úrovni příkazu, tj. na koho PRACUJÍ? Oni pracují na nepřítele.

A tak měl Západ všechny důvody předpokládat, stejně jako USA, že to Rusko neustojí, že jakmile začne speciální vojenská operace, tak se Rusko pod tlakem vnitřního rozvratu zhroutí. Jednoduše se zhroutí, ekonomika to nevydrží.

A je třeba si uvědomovat, že demilitarizace Ukrajiny skončila v tom smyslu, že všechny zbraně, které si Ukrajina připravila k útoku proti Rusku, aby rozpoutala válku výhodnou pro Západ... Jakže se to Zelenskij přeřekl? "Řekli nám, že budeme muset chvíli válčit s Ruskem, aby se zhroutilo, že nám vše potřebné dodají." Oni se na tu válku připravovali. Cíleně se připravovali.

Jenže to chtěli spustit na základě principu popsaném v Laginově knize Tragický asteroid nebo Atavia Proxima. Je to stejný román vydaný v různých letech pod jiným názvem. Ano, jeden byl vydán v roce 1956 a druhý v roce 197... V jakém? 1972.

Takže to chtěli spustit tímto způsobem a v tom jsme je převezli. Ale ekonomika se nám měla zhroutit, měla se zcela zhroutit a my jsme stále na nohách. Za tu dobu, za dobu speciální vojenské operace Ukrajině ty připravené zbraně došly.

Takže jí začaly být dodávány ze států bývalého socialistického tábora a ze zemí, kam SSSR, Rusko dodávalo své zbraně. Ta letadla sestřelujeme, sestřelujeme, sestřelujeme, sestřelujeme a stále se objevují další. A sestřelené letadlo zpravidla znamená i ztrátu pilota. A my víme, že běží dodávky zbraní, že jsou dodávány ze zahraničí. A já se ptám, a co piloti? Ty jim také dodávají ze zahraničí?

Odpověď na to je v podstatě jasná. Bayraktary řídí důstojníci turecké armády, to je zcela jisté, to už je prokázaný fakt. Štáby, obzvláště ty vyšší jsou přeplněny důstojníky NATO, až po strop. Takže fakticky bojujeme s blokem NATO. To jen na bojištích běhají hlupáci se samopaly a bojují za zájmy Západu.

Už dochází zbraně, které bylo možné najít, ty sovětské, ruské. Už jsou dodávány americké, západní zbraně. My, Rusko, nyní nebojujeme s Ukrajinou, pokud si snad někdo dělal iluze, že jsme bojovali s Ukrajinou. "Někteří" analytici vykládali, jak se do toho Západ nezapojí. Nu, nu, prý se nezapojí. Od samého počátku jsme bojovali proti celému Západu. Jen jim nevyšla ta válka v podobě podle knihy Atavia Proxima nebo Tragický asteroid. A ve výsledku odvšad začaly lézt cizí uši.

Důsledkem toho je, že už nyní bojujeme s armádou NATO, která tedy ještě nebojuje pod vlastní vlajkou, a tak posílá různé ty "dovolenkáře" či "záložáky", je jich tam více než dost. A Francouzi, ti zajatí důstojníci rozvědky na Azovu se svým praporem ani netajili. Fakticky bojujeme proti armádě NATO. Veškerou sebranku z celého světa posílají tam, aby zajistili Ukrajinu i svalovou hmotou.

Ale to nejdůležitější je vědět, kde je problém. Nyní Rusko, jeho ekonomika čelí celé souhrnné západní ekonomice! Náš vojenskoprůmyslový komplex čelí souhrnnému vojenskoprůmyslovému komplexu celého Západu! Přesně jako to bylo v době takzvané Krymské války. Krymská se nazývala jen podle jedné fronty z té války, ano 19. století.

Stejně jako to bylo za Velké vlastenecké války, jen si vzpomeňte, že Hitlerovi dali k dispozici celou Evropu. A Leand Lease od USA pro Hitlera... Nu, jestliže si to vezmeme podle nějakých objektů, tak méně. Ale pokud se na to podíváme obsahově, na ty dodávky speciálních kovů, paliva, mnoha různých chemikálií... Fakticky Hitlera zajišťovali, aby Němci mohli dále bojovat. Teď je to stejné, tenkrát zásobovali Německo a nyní Ukrajinu. Tu válku proti nám přenesli na Ukrajinu. My bojujeme proti celému souhrnnému Západu.

A Západ měl všechny důvody počítat s tím, že naše vnitřní kolona, "spáči" zlikvidují naši ekonomiku, zlikvidují náš stát a přivedou ho ke státnímu převratu. Ale ti spáči to nedokázali zrealizovat. Nyní to dělají ti, co čekají, až se sem, do Ruska opět vrátí nadvláda amerického páníčka.

Jen si to vezměte. Putin přikázal zavést ruské hodnocení našich vědeckých publikací a oni to nejen sabotovali, navíc mu dali ultimátum, že žádné ruské hodnocení/rating už z podstaty věci není možný, jen ten západní. A kdo s tím vystoupil? Ti, kterým náš stát doplácí za ty ratingy, které získali tím, že špinili Rusko. Když do svých prací začlenili všechny potřebné politické postuláty, aby mohli publikovat v nějakém tom Scopusu.

Teď se proměnili v "čekající", všichni ti "spáči". A aktivně vše rozvrací. Lidé pookřáli, že se konečně zbavíme toho Boloňského systému a podívejte se, jaký odpor se proti tomu vzedmul na celém tom nižším řetězci, který byl za celou tu dobu vybudován, za ta devadesátá a dvoutisící léta, za ta desátá a nyní už dvacátá léta.

Jen se podívejte, jaký zuřivý odpor se proti tomu rozpoutal, proti tomu, aby Rusko mělo svůj vlastní vzdělávací systém. Abychom měli systém vzdělávání a ne ohlupování. Tento týden bylo ohlášeno, že se zbavíme Boloňského systému, a podívejte se, jaká následovala silná odpověď všech těch "čekajících". Oni čekají na převrat, čekají, že nyní to proběhne.

Tento měsíc Nabiullinova úrokovou sazbu nesnížila dvakrát, jen jednou na konci měsíce a jen o tři procenta! Proč? Protože stále doufají ve státní převrat! Že nás jejich síla zdeptá, že nebudou muset tu úrokovou sazbu snižovat vůbec. Přitom tu základní úrokovou sazbu musí snížit přinejmenším na tři procenta a to najednou!

Putin nejednou ve své odpovědi na otázku, proč máme takovou vysokou úrokovou sazbu a na Západě jen 1-2%, odpověděl přímo, jen tomu ne každý chtěl rozumět. A teď se nad tím zamyslete, jak Putin neustále opakoval, že máme jinou ekonomiku! Putin to říkal zcela otevřeně!

Tam, v metropoli si mohou dovolit žít podle ekonomických zákonů a mít základní úrokovou sazbu nulovou nebo 1%, zatímco my jsme kolonie, která má svými zdroji zajišťovat metropoli, a proto musíme mít úrokovou sazbu co nejvyšší. Protože svými zdroji zajišťujeme blahobyt metropole.

Nyní, když Západ... A to mimochodem dělají globalisté, když nás Západ sám odstřihuje, tak naši "čekající" a probuzení "spáči" tam přesto stále chtějí dodávat naše zdroje, podřizovat se jim. A Západ říká: "Ne, my vaše zdroje už přijímat nebudeme. Tady vás odstřihneme, tam vás odstřihneme..." To je práce globalistů.

A najednou se ukazuje, že přestože se ještě ani pořádně nestačili odříznout od ruských zdrojů, tak už mají na Západě obrovské, obrovské potíže. Jednoduše neskutečné problémy. A Západ je nemůže nemít.

Tento týden francouzský senát zveřejnil velice zajímavé informace, na základě nichž se ukazuje, že Francie je stát závislý na dovozu, že plně závisí na dovozu. A není to jen tím, že ze spotřebované rýže jí 90, či 99% dováží. Ne, jen tím to není. Takové věci jako sója, 74%, nebo rýže se ve Francii neprodukují.

Ale Francie je stát, který je na břehu Atlantického oceánu, který má na dosah Středozemní moře a přitom, jen si to vezměte, dováží 94% ryb. To je ta blahobytná společnost: "Proč my bychom pracovali? Ať na nás pěkně maká celý ten koloniální svět a my se tu budeme jen bavit, my si budeme užívat." No dobrá, třeba to s těmi rybami není tak jednoduché.

Pšenice dováží víc než 60%. Nu dobrá, ale jak může Francie dovážet ovoce a zeleninu?! Také je dováží, z více než 50% jde o čistý dovoz. Takže to je ukazatel toho, že Evropa není ekonomicky způsobilá a jen malý výkyv, který pocítili díky nám, a to díky globalistům, kteří se postarali o to odstřihávání...

U nás je Miller ochoten ještě i teď jim tam bezplatně dodat plyn: "Plňte si své zásobníky a bojujte proti Rusku! Dělejte si, co chcete, jen bojujte proti Rusku a my vám na to dáme zdrojů, kolik jen chcete. Ti "čekající": "Vše oč si řeknete, zařídíme!" Nezapomínejte na to, že Miller neměl dost peněz na to, aby mohl bezplatně hořet věčný oheň před památníky našim předkům, kteří vybojovali právo Rusů žít na této zemi ve Velké vlastenecké válce. Ne, to právě on odřízl ty věčné ohně! Co stály kopějky, ale nikdy mu nebylo líto peněz pro fotbalové fanoušky, ze kterých se mimochodem zformovaly kárné batalióny na Ukrajině. U nás připravovali to samé s Mamajevem a Kokorinem. Tak na tohle měl peněz vždycky dost!

Ale na věčný oheň pro naše hrdinné předky, kteří zachránili náš stát a náš národ, mu peněz bylo líto a postaral se o jejich likvidaci. Co to musíte mít za mravnost, sám Miller i ti, kteří ten úkol plnili, a ty ohně odstřihávali od plynu? Západ bez našich zdrojů nevyžije. A naše "elita" je prakticky celá připravena zaprodat náš stát se vším všudy.

Já jsem neustále říkal, že pokud se připravujeme ke konfliktu, musíme přeformátovat svůj týl. Ale když už to dopadlo tak, že jsme do toho konfliktu vstoupili, tak musíme nyní s ohledem na ten týl jen manévrovat.

Ano, manévrovat. Ano, Nabiullinova úrokovou sazbu nesnižuje, ano, je jasné, že chce, aby se naše ekonomika zhroutila, aby tu vyvolala ekonomický rozvrat, abychom měli stejné problémy, jako nyní mají v USA třeba s dětskou výživou.

Mimochodem, to je zajímavá věc, abyste tomu rozuměli, tak v osmdesátých letech byl v SSSR velký deficit tabákových výrobků. Kuřáci neměli co kouřit, jednoduše nebylo co. Zjišťovali proč a ukázalo se, že prakticky všechny tabákové fabriky byly najednou odstaveny kvůli opravám, jednoduše ve stejnou dobu. To, jak tímto krokem stát destabilizovali, jak ho politicky připravili k rozkladu, se ani nedá vypovědět. Byl to velmi silný katalyzátor všech destrukčních procesů, podpora pro provedení protistátního převratu, kdy se do čela mohli na vlně těch protestů prodrat všichni ti liberasti, to se ani nedá vypovědět. A bylo to zorganizované? Bylo.

A s tou dětskou výživou v USA je to také všechno zorganizované. U nich ten problém vznikl také z toho důvodu, že jejich výrobní kapacity dětské výživy zastavili kvůli opravám. A ve výsledku, aby alespoň nějak vyřešili ten problém s dětskou výživou, vybrakovali celou Evropu.

Jenže tam není moc co brát, oni sami jsou se zdroji na hraně. Vždy nám vysvětlovali, že nemáme mít zásoby na skladě. Vše má jít z výrobní linky hned na obchodní pult, nebo jako výrobní materiál pro další závod a hned také do výroby. Že nemáme mít žádné skladové zásoby!

A ukázalo se, že vybrakovali Evropu a teď ještě navíc i Austrálii. A co dál? Zatím jen slibují, že ty závody opět spustí. A ten problému už má následky, nemocnice jsou přeplněné. Kultura výchovy dětí v USA je jiná a jejich návyk na umělou stravu, a to dokonce kojenců, je kolosální. Samozřejmě, jsou-li pro to příčiny, že matka například nemá mléko, nebo je nutné dítě živit výlučně umělou výživou... Ty situace mohou být různé, proto samozřejmě dětská výživa bezesporu musí existovat. Ale když se masově prosazuje, že dítě je nutné okamžitě převést na umělou dětskou výživu...

Lidé v USA ve své většině neumí vařit, takže jejich pokusy připravit dětskou výživu vedly k tomu, že dětem rozhodili trávení tak, že je museli odvést do nemocnice... Je to prostě katastrofa. Uvědomujete si, jak jsou nyní USA destabilizovány? A jaký mají zdroj stability? Oni se hroutí!

Na Ukrajině se teď řeší otázka, kdo to ustojí! U nás všichni takoví jako Nabiullinova, Siluanov a další, co se vrhli zachraňovat dolar, bojují o to, aby se zhroutila naše ekonomika a ustály to USA. A ty "čekající", co všude obsadili naše řídící orgány, tak ty připravovali už v době brežněvovské stagnace, Andropov, přes vídeňský institut, kterým prošel Aven, Čubajs, Glazjev, ten, no... Uljukajev, prošlo jich jím spousta. Dokonce se tam nechali hezky vyfotit.

Tak ty přivedli přes státní převrat k moci. Za devadesátá léta zformovali své řídící principy a svou kádrovou základnu, do které musíte vstoupit, a pokud jste pederast a nenávidíte Rusko, máte volnou cestu přímo do nejvyšších řídících kruhů. Hlavní je nenávist k Rusku a pohlavní zvrácenost, sexuální. To jsou dva principy, které otevíraly cestu nahoru všem. Tohle všechno se dělo.

Víte, za celou tu dobu tento princip fakticky nebyl narušen. Kádrová základna je celá jejich, neotřesitelně. Ve státním řízení je ruských vlastenců mimořádně málo, opravdu mimořádně málo. Absolutní většina reálně nenávidí Rusko, a to jen proto, že páníček je nespokojený, že se Rusko doposud nezhroutilo. Pro ty lidi slunce vychází ve Washingtonu. Oni dělají všechno pro to, aby náš stát zlikvidovali. Snaží se! Kdo to nevidí, ať se podívá na Nabiullinovou. Všechny její kroky...

Je nutné si uvědomit, že nenávidí stát, že nenávidí Rusko a Rusy, ta nenávist v nich kypí. Mají syndrom ztráty páníčka, bojí se o něj přijít. Zvykli si žít tak, že na jejich profesionálních schopnostech vůbec nezáleží. Jejich místo ve společenské sociální hierarchii je zajištěno dvěma principy, nenávistí k Rusku a Rusům a pohlavní zvráceností.

A za těchto podmínek má samozřejmě s čím počítat ta "uražená jitrnice", Scholz. Neboť nazývat ho kancléřem Německa, to je urážka dokonce i pro Angelu Merkelovou, a vůbec pro kohokoliv. Je to "uražená jitrnice". A vážit si takové "uražené jitrnice" není proč. Vždyť jemu se zdá směšnou probíhající genocida Rusů. Jemu se to skutečně zdá směšné! Protože on má z té genocidy Rusů radost.

A tato "uražená jitrnice" Scholz a francouzský prezidentský nedodělek, kterého už správně nazvali Micronem, protože jeho způsobilost je na úrovni "micronů", vůbec ne na úrovni "macronů". Mám na mysli mikro a makro... Volali Putinovi a mluvili s ním téměř půl druhé hodiny.

A co požadovali? Zaprvé kapitulaci Ruska, aby ukončilo své bojové akce na Ukrajině, zadruhé požadovali, aby byli okamžitě propuštěni všichni zajatci z Azovstali. Tady je opět jeden zajímavý moment. Jak ukazovali v západních televizích to vzdání se Azovu?

Jde o velice zajímavý a symbolický moment. Všem těm bojovníkům zakrývali tváře, aby podle nich nebylo možné poznat, kdo se to vzdává. Obvykle to dělají, když je zatýkán nějaký zločinec, aby nebylo možné identifikovat policistu, zakrývají obličej lidem z policejních orgánů. A tady to udělali opačně. Zakrývali tváře Azovců a požadují, aby byli osvobozeni. Proč? Protože pracovali pro jejich zájmy. A já opakuji, že společně s Azovci byli zajati kádroví důstojníci francouzské rozvědky z výzvědného centra, které fungovalo v Mariupolu. Takže přece není možné je ukazovat! 

A požadují od Putina, aby se vzdal. Proč to požadují? Protože vědí, že na Putina je vyvíjen nátlak odevšad, že Putina když ne dnes, tak zítra svrhnou a vše bude zase "v pořádku". A čeho se jim od Putina dostalo? Ocelového studeného tónu, což je vykolejilo. Je to hned vidět z jejich chování, z jejich slov, ze všeho. Kdyby Putin v něčem zakolísal, tak by se to na nich okamžitě projevilo. Takže narazili.

A co nyní vidíme? Vykládají nám o Ukrajině, že tam Rusko brání vývozu obilí, a že kvůli tomu bude hlad. A ještě říkají, že Rusko to obilí krade. Zároveň tvrdí, že nepřipustí dodávky obilí z Ruska, dokonce i kdyby to mělo vést ke smrti sta tisíc lidí, to pro ně není důležité. Není potřebné obilí z Ruska, ať raději sto tisíc lidí zahyne, ale sankce v žádném případě nezrušíme. No nejsou šílení?

Macron mluvil o tom, že do Evropy přijde 60 miliónů běženců. Salvini mluví o 30ti miliónech v nejbližší době. Oni připravují tu migrační vlnu, která má smést starou Evropu, proto nejsou šílení.

Jen plní jiný plán, a na to opět tlačí globalisté. Aby nedopustili zhroucení Ruska a tím zhroucení celé civilizace, tak musí Evropa, která je vůči USA tak poslušná... V samotných USA organizují mnoho problémů, já mluvil jen o té dětské stravě. Oni přece mají velmi mnoho problémů. "Vy v Evropě nerozumíte po dobrém? Tak vás smete migrační vlna."

Buď zapojíte mozek a začnete zachraňovat svou národní kulturu a své historicky zformované národní státy nebo přestanou existovat a na území Evropy vzniknou nové národy v nových státech a s novými jazyky. Tam to spěje.

A připravuje se velice účinný podnět k realizaci toho všeho. OSN plánuje... Oni prohlašují, že bude hlad, který zasáhne nejméně 276 až 323 miliónů lidí na planetě Zemi, a že to bude především kvůli nedostatku obilí z Ukrajiny a Ruska.

Ale já znovu opakuji, že z Ruska sankce neodvolají. A co je s tou Ukrajinou? My víme, že je odtamtud možné vyvážet obilí. Už dokonce urychleně obnovují Skadovsk, což je obilný přístav přes Azovské moře, no prosím, v Chersonské oblasti. Ale ne, může se vyvážet jen přes ukrajinské přístavy. Je možné se k nim dostat? Není, protože jsou zaminované.

A co tam ještě je? Velké množství lodí. A turecká agentura... ...ID.link informovala, že...

Skadovsk je u Černého moře.

Omlouvám se, je to Chersonská oblast.

Ta je i u...

Ano, já to trochu posunul. Přeřekl jsem se, ale je to obilný přístav, který byl speciálně vybudován právě pro přepravu obilí. My přece zaručujeme... Osvobodili jsme Mariupol a lodě ihned vypluly. Skadovsk také bude možné velmi rychle zprovoznit. A ukrajinské přístavy jsou blokované, říkají, že za to může Rusko. A proč Rusko? Kdo tam dal ty miny? Ukronacisté. A navíc si vzali jako rukojmí zahraniční lodě, z moře se kryjí navíc těmito loděmi. Ano, jako živým štítem. ID.link informovala, že v tom živém štítě mají 21 tureckých lodí. Takto postupují.

A co dál? Je prý nutné vyvézt z Ukrajiny obilí. Oficiální zpráva OSN z roku 2021, z léta: "Na Ukrajině je katastrofální situace v zajišťování potravin." To byl rok 2021! Tenkrát ještě neprobíhaly takové rozsáhlé akce jako nyní za speciální vojenské operace. A oni už tam tenkrát měli problémy. Současné hodnocení Ukrajiny z OSN zní tak, že se tam ta situace prudce zhoršila, prudce zhoršila! A přitom je v plánu vyvést tyto potraviny z ukrajinského území. Takže v těch 276 miliónech hladovějících, nebo až 323 miliónech... Kolik lidí teď žije na Ukrajině? 30-40 miliónů? Počítejme, že 30 miliónů, ano? Ty do toho počítají? Je v plánu, že ti lidé tam také budou hladovět? Nebo přesně vědí, že tam hladovět nebudou, protože to Rusko na území pod svou kontrolou nepřipustí?

Jen se podívejte, co je v plánu, a to vše v Davosu oznamují, což vyvolává jednu takovou otázku. Mnozí prostě nedokážou pochopit, v čem vlastně spočívá ta krize ukrajinské státnosti? Ta věc je přitom jednoduchá. Aby se stát stal způsobilým, musí k tomu mít příslušnou národní kulturu, která musí obsahovat všechny informační moduly zajišťující fungování státu na současné úrovni.

Proto když mluví o Africe... Ta prožila dvě tragédie. Napřed kolonizaci a potom dekolonizaci. Napřed Afriku pozvedli na úroveň fungování celého toho západního světa. Aby efektivně mohli používat zdroje koloniálních států, potřebovali, aby všechny hospodářské mechanismy pracovaly v západním segmentu s těmito kompetencemi. Což nutilo ty národy rychle se odtrhávat od své staré kultury. A potom následovala dekolonizace, kdy deindustrializace vedla k okamžité archaizaci všech afrických států. Momentálně spadly na svou předkolonizační úroveň. Protože ta kolonizační, kulturní paradigmata se nedokázala vepsat do kultury těch národů a vlastní kulturu nedokázaly povznést.

A jak to vždy dělalo Rusko? Každý národ, který převzalo do své péče, získával možnost rozvíjet svou vlastní kulturu dál. A ty národy, které do té doby neměly písemnictví, ho za Sovětského svazu získaly. To znamená, že se dotahovaly. Každý dostal možnost individuálně se profesionálně realizovat v jakémkoliv odvětví a jakkoliv vysoké státní funkci. A národy se samy dotahovaly na společnou úroveň. Nikdo je násilím za uši netáhnul, ta kultura se dál rozvíjela. Takže nemohly zase tak prudce poklesnout, jako se to stalo africkým koloniálním národům. Ale právě tak se jim nepodaří vytvořit svůj národní stát, protože takto se nevytváří. Archaizace, ano, ta se projeví, jako se to stalo například v Čečensku, když tam vládli teroristé.

Nedaří se jim to a žádný stát na postsovětském prostoru, s výjimkou Ruska, není historicky jako stát způsobilý. Nikdy státem nebyly, nejsou a nebudou. Buď spadnou na tu úroveň, kdy se stanou jednoduše koloniálním prostorem...

I když nyní se ta koloniální závislost mění. Ukrajina jako stát nikdy neexistovala, neexistuje a nikdy existovat nebude. Já si pamatuji, jak jsem tuto myšlenku velice opatrně vyjádřil v roce 2013, a jak se lidé pohoršovali. A nyní, když vidí, jaká je praxe, už to přijímají s větším klidem. Ale otázkou je proč... ...to těch 30 let fungovalo? Ten život ukrajinského státu? Možná by tedy stačilo přeformátovat ho a bylo by to vyřešené? Abyste pochopili, že z toho nic nebude, a že Ukrajina...

Vždyť proč se jmenuje Ukrajina? Protože je na Okraji. Jednou to byl Okraj Polska... Mimochodem, absolutně projektově zkonstruovaného státu, který sám o sobě nedokáže existovat. Polsku vždy vládli králové, kteří nebyli žádnými Poláky. A Polsko neustále přicházelo o svou státnost, protože šlo na nervy větším subjektům s tou svou nestabilní zónou, s tou neustálou anarchií. Lepší bylo vzít ho pod kontrolu normálního státu, aby tam i lidé žili normálně... Tu jejich šlechtu charakterizovala rokozs/povstalectví, neustále byla nespokojená.

Ale teď mluvíme o Ukrajině. Ukrajina, to znamená Okraj. Altaj byl sibiřským Okrajem. Přičemž jsou i práce s názvem sibiřská Ukrajina. A kvůli tomu jsme tady snad Ukrajina, nebo co? Byl to jen takový název, územní. A jako stát nikdy neexistovala a nedokázala se jím stát. Jen si vzpomeňte, kolikrát přešli od Poláků k Moskevskému carství. Potom zase říkali: "Ne, tohle státní řízení se nám nelíbí. Ale k Polákům také nechceme, tak kam půjdeme? Připojíme se ke Krymskému chanátu." A neustále byly takto na vážkách. A proč? Protože tam žádná státnost nebyla přítomna, šlo o okrajové území a vybudovat tam státnost jako významnější subjekt bylo velice těžké.

Budování normální státnosti na Ukrajině začalo až v době Kateřiny II. zároveň s připojením Krymu. A tehdy se tam budoval ruský stát, RUSKÝ! Žádná samostatná ukrajinská státnost tam nebyla. Ukrajinský stát se jako takový formálně, absolutně formálně, na základě určitých ideologických a politických ustanovení projevil až při formování SSSR. Protože bylo nutné zachránit velké Rusko a nebyl čas nějak se zabývat těmi teoriemi, že každý národ má právo na sebeurčení, jejichž prostřednictvím byla zlikvidována všechna koloniální impéria. A taková impéria jako Francie a Velká Británie byla přeformátována. Nevidět tyto souvislosti... Nu, to nevím, co musíte být zač.

Takže tehdy byla založena Ukrajinská sovětská socialistická republika, kde byl pod vedením svazového centra vyladěn autonomní modul fungování státu. Ale jednalo se o autonomní modul. Stejnými autonomními moduly byly Kazachstán, který nikdy neměl vlastní státnost. Prostě vůbec všechny ty republiky. To všechno byly autonomní moduly s různým stupněm významu jejich účasti na celostátních procesech.

Ukrajina byla samozřejmě velice silným ekonomickým subjektem. A díky vazbě na Rusko byla funkčnost tohoto autonomního modulu do určité míry udržována, ale vlastní státní řízení tímto autonomním modulem bylo prováděno zvnějšku. Když ho přestala řídit Moskva, přešel tento autonomní modul pod řízení USA.

Na Ukrajině byla taková průpověď, možná je tam i teď, jen na ni pozapomněli: "Raději ať se do řízení nevrtají, jakmile začne vláda něco řídit, vždy se to jen zhorší." A o čem je řeč? Autonomní modul má, stejně jako každý složitý sociální supersystém, velkou setrvačnost ve svých procesech. Takže fungování toho modulu založené ještě v Sovětském svazu pokračovalo celou tu dobu na úrovni založených sociálních procesů řízení.

Ať už se je snažili jakkoliv měnit. Obzvláště těmi bludy s plánovou nebo tržní ekonomikou. Plán, to je cíl a trh je jeden z prostředků (jeho dosahování). Je možné postupovat direktivně, adresně nebo nedirektivně, neadresně, tržním způsobem. Ono stavit proti sobě město a cestu, která k němu vede, je absolutní pitomost. Na Ukrajině tedy bylo díky rozsáhlým integračním vazbám s Ruskem podporováno fungování toho autonomního modulu, který prožíval stejné procesy, jako byly ty probíhající v Rusku. Jakmile se Rusko začalo stavět na nohy, tak se okamžitě vzpružil i ten autonomní státní modul na Ukrajině.

Ukrajinští politici si nic z toho neuvědomovali a soustředili se čistě na svůj píár a politické hry. Neviděli souvislosti mezi svou praktickou činností, svou politickou hrou a konkrétním výsledkem. "My pořád krademe víc a víc a vše je pořád životaschopné." Až odtržení se od Ruska umožnilo předvést, že celou tu dobu, nejen to poslední období Zelenského, Kvartálu-95 (jeho pořad/tým), ale celých těch 30 let Ukrajinu řídili herci, najatí herci, kteří s řízením nemají nic společného.

Ti si řešili jen vlastní problémy a uplatňovali takovou politiku a řízení, jaké jim byly diktovány z nadnárodní úrovně. Oni si řekli: "Pod Ruskem už jsme leželi a pod Spojenými státy ještě ne. Pojďme to zkusit..." Nu, jako prostitutka. A tohle ti "politici" prohlašovali!

Takže to odtržení řídící struktury, která imituje politický život vyšší řídící vrstvy a celý ten státní modul, který v sobě obsahuje státní procesy založené ještě za SSSR, a navíc podpora těchto státních procesů zvnějšku, obzvláště přes integrační procesy v Rusku, v podstatě ukazuje, že žádná politická budoucnost Ukrajinu jako samostatný stát nečeká, ona prostě jako stát neexistuje.

A tím spíš nedokáže existovat ve formátu benderovštiny, kde zcela absentuje ta městská kultura. Benderovci nebudou brát ohledy na města, a nejen na takové jako Mariupol, nebo jiná města na jihovýchodě Ukrajiny, neušetří ani Lvov, protože to není jejich město, to není jejich kultura. Višňový sad, domeček a prasátko. To je celá jejich kultura. Jaký kosmos? Být pomocníkem hlavního lokaje, to je ta správná kariéra.

A co je teď otázkou? Přes Polsko se pokoušejí integrovat Ukrajinu zpátky na Západ, ve smyslu, že tam vstoupí Polsko a všechno si to vezme. Někdo to komentuje: "To se benderovci s pšonkama pěkně servou!" To ani náhodou, ani omylem. Aby šli do střetu benderovci s pšonkama, muselo by se o to tvrdě, velice tvrdě postarat nadnárodní řízení a zdůrazňuji, že takové, co by nevycházelo z Ukrajiny, ale odněkud zvnějšku a velice důkladně to zdrojově zajistit. Přičemž by se do sebe pustili stylem Volyňského masakru. Tam kde jde o skutečný bojový střet: "Ne, ať bojuje někdo jiný!" Ale pokud mají bojovat s civilisty, aby předvedli, jací jsou borci, když bojují s bezbrannými ženami a obzvláště s dětmi, nu tam do toho jdou samozřejmě sami.

Pokud parafrázujeme jejich milovanou písničku o Banderovi, tak... Aby to zaznělo celé. Jak to bylo? "Baťko náš Bandero a Ukrajino matko? Tak blbí nejsme, abychom za vás bojovali!" Takto by měla správně znít ta jejich písnička. Oni nehodlají za nic bojovat. Benderovština, to je výlučně nelidský typ struktury psychiky. Jsou to lidské nedodělky, nelidé, vždyť se podívejte, co provádějí.

A proto, když se k nim v zajetí chovají lidsky, tak to vnímají jako slabost, jako svou výhru. Proto je nutné se k nim chovat korektně, ale ukazovat jim, že nejsou na stejné úrovni. Budou-li si myslet, že jsou na stejné úrovni, začnou okamžitě provádět špinavosti. Jak to teď demonstrují přímo v tom zajetí. A s vědomím toho, že tito benderovci absolutně nejsou subjektní, je nyní zaváděno na Ukrajině zvláštní postavení pro Poláky. Jedná se fakticky o protektorát, Ukrajina není ničím. Minutku, ale vždyť proti jihovýchodu prý bojovali separatisté? A nyní sám Zelenskij odděluje část Ukrajiny, aby ji přenechal Polsku. No to snad ne?! Lidi, neměli byste tu svou informační práci trochu vyladit?

Ale oni si s tím práci dělat nehodlají, protože je tam taková informační hysterie, jaká neumožňuje lidem myslet. Problém té speciální vojenské operace spočívá v tom, že slabost naší "elity", té takzvané "naší" a takzvané "elity" vidí nejen na Západě a nejen na Západě si myslí, že díky tomu dokáží vyhrát nad Ruskem, že ho rozčlení a jeho zdroje použijí pro sebe.

Chování této rossionské "elity" vidí i státy takzvaného třetího světa. Není důležité, jak se rozvíjejí. Jedná se o Západ čelící Rusku, Rusko a třetí stranou jsou všechny ostatní státy, které se nezapojily do války proti Rusku. Oni to vidí a možná by se i zapojily, protože je pro ně kriticky důležité, aby to Rusko vyhrálo. Je to pro ně kriticky důležité, protože jinak se potom vypořádají se všemi.

Oni vědí, že pokud to neustojí Rusko, znamená to konec. Rusko je ten největší a nejsilnější subjekt, který si mohl dovolit vyzvat k boji globálního četníka, USA. Nikdo z nich si to dovolit nemůže. Dokonce ani Čína nemůže jít do takového souboje s USA, jako si to může dovolit Rusko. A tak samozřejmě manévrují, ale jsou naladěny protizápadně.

Jak se to projevuje? Jen si to vezměte, Afrika se neúčastní sankcí. A proč? Ze dvou důvodů. Zaprvé. USA jako stát nemají dostatečnou kapacitu, aby... Ano, USA mohou vysílat různé, ty... No, jak se jim říká? Hrozby, příkazy, my vám to dáme sežrat a tak dále: "Všichni se zapojte!" Na všechny tlačí!

Ale co dál? Za tím se kryje jednoduchá věc. Zatímco v polovině desátých let byly USA ještě plně akceschopné, měly jedenáct útočných skupin letadlových lodí, 12 expedičních útočných skupin, 9 lodních útočných skupin... Tedy jen tak z patra. Fakticky měly těch 11 útočných skupin letadlových lodí a 12 expedičních útočných skupin, takže se to dá zaokrouhlit na 23 útočných skupin letadlových lodí. Ano, na letadlové lodi jsou plnohodnotná letadla a jsou dost vysokou hrozbou i pro státy, které mají dostatečně velké a silné armády. A ty expediční útočné skupiny mají také v sestavě letadlové lodě. Například univerzální výsadková loď nese až 35 vrtulníků a osm letadel se zkráceným nebo vertikálním startem a přistáním.

Proti vyspělému státu to moc nepomůže, je to jen jakýsi pomocný prostředek, zatímco proti nějaké té Papuy Nové Guiney je to velmi silný prostředek, když tam připluje. Je to proti nim velká síla. A zatímco v polovině desátých let mohly USA vyslat najednou až osm, nebo třeba až devět útočných skupin letadlových lodí, které mohly vyplout na moře hned najednou, tak teď budou rádi, když vyšlou na otevřený oceán tři, čtyři skupiny. Ostatní jsou buď v opravě, nebo na nějakém pravidelném technickém servisu. A to vůbec nemluvím o tom, v jakém stavu jsou útočné expediční skupiny, útočné lodní skupiny.

A to je přece vidět, že ten vojenský nátlak se prudce snížil, a naopak se projevuje větší odpor těch bývalých a zároveň i současných reálně koloniálních států. Až na to, že ty současné, otevřeně koloniální i reálně koloniální státy, například v Africe, spadají pod řízení globálního prediktoru, který je popichuje a říká jim: "Nedělejte to, hleďte si svých zájmů!" A Afrika ví, jaké jsou její zájmy, stejně jako Indie i Čína. "Vidíte, jak jsou na tom USA? Už nemá kdo připlout, žádné výsadkové lodi a tím spíše útočná skupina letadlových lodí, prostě nemá kdo.

A proto lidi ve svém zájmu podporujte Rusko, jak jen můžete!" A oni to dělají. Čínu nutí do aktivního postoje. Ta si uvědomuje, že bude další na řadě, pokud teď Rusko zakolísá, že bude další na řadě, po kom půjdou USA. A tím ji nutí do zaujetí aktivního postoje. A když ostatní státy vidí ten boj, tak se také začínají bránit ze všech sil.

Vezměme si konkrétní příklad z tohoto týdne. Řecko zadrželo ruskou loď převážející íránskou ropu a předalo ji Spojeným státům. USA mají velké problémy s ropou, tam těžaři vůbec neinvestují do nových nalezišť, nejenže nerozšiřují těžbu, naopak ji redukují. Všechny peníze utrácejí jen za své dividendy a burzovní spekulace. A za těchto podmínek samozřejmě i jeden tanker ropy navíc, znamená pro USA hodně. A to tím spíš, že mohou tu ropu použít pro své vlastní potřeby bezprostředně v Evropě. USA mají dost velkou spotřebu uhlovodíků i v Evropě.

A jak odpověděl Írán? Okamžitě zadržel dva řecké tankery a řekl: "My tu máme ještě 17 vašich lodí, které můžeme zadržet." A je to! USA narážejí všude na odpor a nemají dostatek sil. Čím dál, tím víc. Teď se jedná o to, kdo tu situaci ustojí, kdo se udrží.

A je třeba si uvědomit, že naše rossionská "elita" dělá všechno možné pro to, aby nám odrovnala veškerou ekonomiku. Stačí se podívat na Nabiullinovou. To je absolutně názorný příklad. Ta dělá všechno pro likvidaci naší ekonomiky. Teď už jí absolutně nic nebrání, aby... Už nás vyvedli zpod západní jurisdikce, globalisté se o to postarali. Nic jí nebrání snížit úrokovou sazbu na nulu nebo 1%, jak to udělali ve Velké Británii a USA. Vůbec nic! Globalisté pro náš bankovní systém udělali všechno, aby se to nijak negativně neodrazilo na naší ekonomice, na našem bankovním systému. Takže je v tom jen jedno, její osobní přání zavděčit se páníčkovi, Američanům.

Zatímco dříve to nebylo možné udělat kvůli našemu napojení na vnější trh, na vnější ekonomiku, na vnější kreditně-finanční systém, tak nyní se to globalisté vynasnažili udělat tak, že můžeme zavést nulovou základní úrokovou sazbu a naše ekonomika se rozvine jako květ.

Jenže ta nenávist k Rusku, k Rusům je u Nabiullinové tak velká... A je taková jen ona sama? Celá ta správní rada je stejná. Cožpak jí nepodporuje Siluanov a celé ministerstvo financí? A kolik je ještě všude takových úředníků?!

To vyvolává otázku, a co s tím? A nám říkají: "Nic s tím nedělejte. Státním strukturám nic nepište. Pojďme vychovávat nový kádrový sbor." A v jakých podmínkách ho chcete vychovávat? Ve stejném Boloňském systému? No to mi promiňte, ale to nikoho nevychováte, jednoduše z toho nic nebude. Musíte přece pochopit tu jednoduchou věc, Číňané říkají, že cesta dlouhá tisíc li začíná prvním krokem. Takže pokud nebudeme dělat malé věci nyní, každý na svém místě, tak tu situaci změnit nedokážeme.

"Ale dokud se nezmění vzdělávací systém..." Jenže ten se nezmění, jestliže ho měnit nezačnete a nabudete na to tlačit. Pokud na to nebudete tlačit zezdola, tak to ta "elita" zase zamluví. Byl tu Sovětský svaz, kde byla velice silná vlastenecká složka, silný vzdělávací systém, prostě všechno. "Cožpak s nimi něco pořídíme? Nedá se nad nimi vyhrát!" Cožpak takhle uvažovali nepřátelé Ruska za hranicemi? Cožpak nehledali, o koho se mohou opřít, komu poskytnout jaké informace? Cožpak nevytvářeli své informační pole, v jehož rámci potom proběhla přestavba celého Ruska, SSSR, a nakonec se zhroutil celý stát?

Chcete-li to zvrátit zpátky, musíte na to jít stejně! Musíte vytvářet informační pole. Pokud člověk vidí, že je nutné poukázat na to, že úřady něco nedělají, jak mají, a mělo by se jim napsat, tak to musí udělat! To vytváří informační nátlak. Je to ukazatel, a když vám... Nu, jako v různých těch soudech. "Prošli jste tímto? Udělali jste tohle? Udělali jste tamto?" Aby se vám nemohli takto vymlouvat, o tom musíte psát!

A namítat jim: "My vám napsali tohle a vy jste nám odpověděli tamto. My vám na to namítli tohle, a vy jste zase odpověděli takto. A ve výsledku tu máme tuto situaci!" Takhle to musí probíhat! Proto je skutečně nutné na ty úřady psát! To je velice důležitý řídící manévr. Velice důležitý řídící manévr! Působení na státní řízení a vytváření informačního pole z hlediska přebudování celého státu.

Pokud tohle dělat nebudete, tak se nikdy nic nezmění. Každý na svém místě musí vědět, co má udělat pro svůj stát. A když ví, co má udělat pro sebe, pro svou rodinu: "Já si nepřeji, aby mé děti vyrostli a byli z nich debilové, proto musí být ten Boloňský systém zlikvidován! A já mám takovou možnost, abych něco ovlivnil tady. Mám se pod něco podepsat? Dejte mi to." To na ně vyvolává nátlak! Tlačí to na ně a omezuje jejich možnosti.

V čem je problém té dnešní speciální vojenské operace? Připomeňme si tu předvolební kampaň. Když mluvil o tom, že každé řízení musí přesně vědět, jak se bude chovat objekt řízení. A probíhá-li předvolební kampaň, ve které nemáte vůbec žádnou možnou volbu, je to určité testování reakce obyvatelstva na řídící působení. Takže ta situace potom byla taková, že pro Porošenka se nesmí hlasovat, protože je to krvavý despota a řekli: "Hlasujte pro kohokoliv, jen aby tam znovu nebyl Porošenko." Nu a jak to dopadlo? Když jim to nanesli tak, že musí volit kohokoliv kromě Porošenka, tak lidé šli a všichni hlasovali.

A oni tak pochopili, že ti lidé jsou stále ovladatelní, že vůbec nerozumí řízení, takže je možné je i nadále odrbávat, je možné z nich dál dělat blbce. A kdyby ti lidé na ty volby vůbec nešli, byla by minimální účast, tak by to vyvolalo otázku: "A čím vlastně ti lidé žijí, co si myslí?" A bylo by nutné to začít řešit. To by je vyvedlo z jejich tempa, ztratili by čas.

A čím je jakákoliv reakce na mocenské kroky? Třeba ty "zbytečné" dopisy. Ukazuje to, že lidé nejenže se jim nepodřizují, že jsou aktivně připraveni začít se bránit řídícímu působení, které má Rusko dovést k porážce, k úplné porážce, k jeho rozčlenění a přeměně jeho úlomků na surovinový přívěšek Západu.

To je velice závažné působení. Oni hned podle těch dopisů vše chápou: "To je konec, my to nedokážeme udělat..." Pokud to probíhá na úrovni, jsou-li navíc ty dopisy směřovány na řídící úroveň, jaká je těm úředníkům nedostupná, tak z toho šílí.

Čím jsme začínali svou práci Fondu konceptuálních technologií? Tady na Altaji? Dopisy, konkrétními dopisy s ohledem na řídící otázky na administrativu kraje a Krajské zákonodárné shromáždění. Pracovali jsme přímo tady, působili jsme na ně a ukazovali: "Tohle se dělat nesmí a tohle je třeba udělat! Že tohle odpovídá zájmům vašim a tamto zájmům lidí? Tak laskavě najděte nějakou rovnováhu. Ano, pro zájmy lidí vás pracovat nedonutíme, ale zabráníme vám alespoň v něčem, v destabilizaci a likvidaci ekonomiky."

To je velice důležité. V míře osvojování si znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů... Jakmile si to osvojíte, musíte to začít používat v praxi. Mění to celkový stav. Takto byl změněn celý stav, ze směřování k úplné likvidaci ruského státu, SSSR v devadesátkách jsme přece jen dokázali v těch následujících letech až po dnešek budovat stát, ten stav je zcela rozdílný. Veškerá ta naše reakce, naše vnitřní podpora umožňuje Putinovi, aby říkal: "Podívejte, co chtějí lidi! Dostáváte dopisy, vidíte, jak na to reagují lidé. Lidé vás nepodporují, protože vy sloužíte Američanům a lidé požadují, abyste sloužili Rusku! Pokud se vám to nelíbí, táhněte k nim! Ach, tam na vás nikdo není zvědavý? To jen tady vám kvete pšenka? Tak laskavě začněte pracovat pro zájmy lidí." Musíme je zahnat do kleští.

A když vám někdo tvrdí: Je zbytečné psát ty dopisy, to stejně nic nezmění." Tak pracuje výlučně proti Rusku, na jeho likvidaci a porážce v této informační válce. Tohle je třeba přesně vědět! Protože já nepřipouštím, že takové věci může říkat člověk, který by se nevyznal v řízení! A to je zcela vypovídající, v každém řízení jsou velice důležité zpětné vazby. A pokud tyto zpětné vazby žádné nejsou a lidé sedí v depresi a nic nedělají, tak si s nimi můžete dělat, co chcete!

Když žádné takové dopisy nebudou, když nebude žádná reakce. Ty dopisy jsou jen příklad. Ale vždyť ty možnosti jsou ohromné, prostě ohromné, jak jim předat zpětnou vazbu na jejich řídící působení. Třeba s ohledem na ten Boloňský systém. Je nutné vytvářet informační pole. S ohledem na to hodnocení vědecké práce je také nutné vytvářet informační pole.

A v žádném případě nesmíme dovolit, aby se realizovalo to, co nyní pozorujeme, pokus potopit vlastenecký konsensus s ohledem na speciální vojenskou operaci. Ano, speciálně vytvářejí ekonomické problémy, dělají to speciálně, protože chtějí dosáhnout toho, aby se lidé odvrátili od armády a přestali ji podporovat, armádu, která nás brání, která dál bojuje, která pokračuje ve Velké vlastenecké válce našich otců, dědů a pradědů. Nyní musíme dorazit ten fašismus, který se obrodil na Ukrajině. A nesmíme už jim přenechat ani jeden centimetr čtverečný.

Patrušev to řekl velice správně. Přenecháme-li jim byť i centimetr čtverečný, kde by ten plevel mohl znovu vyrůst, tak se projeví v ještě horší podobě. Takže když někdo říká, že jim máme nějaké území přenechat: "Nač by nám byla Halič? Co bychom dělali s tou západní Ukrajinou?" Tak musíme vědět, že se jedná o nepřítele Ruska, že je to benderovec, fašista bojující proti Rusku.

Naši otcové a dědové bojovali na základě principu, že je nutné dorazit tu stvůru v jejím vlastním doupěti, aby ten plevel dál nerostl. Ano, beze zbytku se jim to nepovedlo, nepovedlo, neměli na to dost sil, a proto to my dnes musíme dokončit. Nesmí být žádná hrozba. Nebo si někdo nechává na zahradě semeniště plevele? Aby se mohl rozrůstat po celé zahradě?! To přece nikdo neudělá! Ten plevel ve své zahradě zničí úplně.

A tady to prý udělat můžeme? A to bez ohledu, že jim musí být jasné, že odtud budou přilétat rakety, náboje... Ne, stejně: "Pojďme jim to přenechat, pojďme oddělit Halič!" Co je to za pitomost? Posílit Polsko pro nás znamená vytvoření nového problému. Ano, v 18. století ho rozdělili, protože jim fakticky nic jiného nezbylo. A my snad chceme, aby nás to postihlo znova, už na vyšší technologické úrovni? Ještě abychom je posílili Ukrajinou?

Já vůbec nevím, co to musíte mít za svědomí? Ti lidé, kteří říkají, abychom jim přenechali Halič, nebo nějakou jinou část, té pakáži, těm benderovským fašistickým zmetkům, aby se zachovala ta líheň, si velmi dobře uvědomují, že tím Rusku připravují velké neštěstí a krveprolévání, velmi dobře si to uvědomují, nemohou si to neuvědomovat! Co to mají za svědomí? Nebo nemají vůbec žádné! A to si ještě hrají na vlastence!

Tak taková je ta situace. Proto je záchrana tonoucích v rukou samotných tonoucích. Lidé se sami musí umět vyznat v řízení, v řídících procesech, a abyste se v tom řízení vyznali, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Aby z vás nikdo nemohl udělat pitomce, žádný podvodník. Abyste věděli co a jak.

Vy musíte vědět, co máte udělat na svém místě a v čem pomoci svým jednáním hlavě státu, našemu gosudarovi. Aby tato protiruská "elita" byla stísněna a nemohla si dovolit škodit Rusku, tak jak o tom sní, jak by ráda Rusko likvidovala.

Takže jakékoliv vaše působení, včetně dopisů, je velice důležité! Je to opravdu velice důležité! Ty dopisy mohou vyřešit mnohé. Když jsme je my začali psát: "Á, chlapi, to je úplně zbytečné!" A potom si sedli, podívali se na to a museli reagovat: "Poslyš, tys tohle napsal, pojďme si o tom promluvit." A bylo z toho konkrétní řídící rozhodnutí.

Takže, co je zapotřebí vědět? Že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou, studujte, ty znalosti o řízení jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Berte tyto znalosti do svých rukou a stávejte se konceptuálně mocnými.

I pro ten dnešní kritický moment vám vnitřní prediktor včas poskytnul analytiku, je to ta třídílná práce Stát, Válka a Bolševismus. Tam jsou ty teoretické znalosti, tam je ukázáno východisko. Je tam ukázáno, jak se vyznat v tom, co se děje a kam a jak je nutné se posouvat.

Nyní čeká společnost grandiózní střet mezi ruskými vlastenci, kteří na Ukrajině bojují ve speciální vojenské operaci pod ruskou vlajkou a vlasovskou pakáží, která v devadesátkách vyvěsila vlajku darovanou Hitlerem.

Že k tomu není teorie? Bude, v nejbližší době se pokusíme tu práci dokončit a zveřejnit. A zatím se musíte naučit a vědět, co je to stát, jak je vedena válka, a kde je z toho všeho východisko, z toho kritického stavu. Tj. Stát, Válka a Bolševismus. Studujte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Žádný pesimismus ani paniku! Do příštích setkání!

Na shledanou!


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙