Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď ze 13.2.2023

Datum: 13.2.2023 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 13.02.2023. Minulé pondělí 6. února došlo k velmi silnému zemětřesení v Turecku a Sýrii. Nu, jak informují, šlo o dvě silná zemětřesení s časovým odstupem devíti hodin. V souvislosti s tím zemětřesením vás prosí okomentovat zcela rozdílnou reakci Západu, západních států a Ruska na toto zemětřesení. Co k tomu můžete říci?

Fakticky se v reakci na to zemětřesní projevila konceptuální podstata, na jedné straně starozákonní biblické koncepce vládnoucí na Západě a na druhé straně koncepce ruského světa. Zatímco z hlediska koncepce ruského světa neexistuje hoře, které by bylo cizí, a Rusko vždy reaguje na to, co se děje v jiných státech a snaží se všem pomáhat, když je postihne nějaké neštěstí jako zemětřesení, povodeň a tak dále, tak západní svět žije na základě jiné koncepce, ve které se říká:

"Budeš vládnout mnohým pronárodům a oni nad tebou vládnout nebudou." "Synové cizinců vystavějí tvé hradby..." A žijí naopak na základě principu: "Padajícího ještě postrč!" Lidé mluví o tom, že je určitý rozdílný postoj západních států k Sýrii a Turecku. Ve skutečnosti je ten postoj západních států ve vztahu k Turecku i Sýrii stejný. A rozdíl je jen to, v jaké situaci se nyní nachází Sýrie a v jakém Turecko. A podle toho Západ uplatňuje svou politiku.

A jak to vypadá zvnějšku? Západ říká: "Turecku pomůžeme a Sýrii ne, protože jsou proti ní vyhlášeny sankce." No to mi promiňte, ty sankce jste přece vyhlásili vy! A vy také ty sankce můžete odvolat, zmrazit, poskytnout vně těchto sankcí adresnou pomoc lidem, kteří utrpěli při té pohromě. Tak, že vyšlete záchranné týmy, pošlete humanitární pomoc, přes své struktury ji tam předáte, prostě poskytnete bezprostředně těm lidem pomoc přímo na místě při rozebírání těch sutin, poskytnutím lékařské pomoci, a potom opět můžete obnovit své sankce proti státu.

Ale ne. Právě v tom to vězí, že se vždy jedná o faleš, že ty sankce jsou uvaleny proti státu. Při jakýchkoliv sankcích uvalených na stát trpí především obyvatelstvo a to především jeho nejslabší a nejchudší vrstvy. Když začali s ekonomickou blokádou Íránu, utrpěly tím ty nejširší a nejchudší vrstvy obyvatelstva. S Irákem to bylo stejné. A teď je to stejné i v případě Sýrie. A my přece slyšíme, když mluví o sankcích proti Rusku, že musí tak zasáhnout ruské obyvatelstvo, aby k uspokojení Západu zničilo svůj vlastní stát, provedlo státní převrat a znovu začalo umírat v důsledku dalších zlých let, které by byly ještě horší než tenkrát v devadesátkách. Kdy se počet našeho obyvatelstva prudce snižoval, lidé se nerodili, umírali hladem a chladem, na nemoci, ve zločineckých šarvátkách...

Bylo toho více a obyvatelstvo vymíralo. A to se Západu líbilo. Nesmíme zapomínat, že tento režim devadesátek byl vybudován těmi západními rádoby "poradci" a přesněji kurátory, kteří sem přišli Rusko řídit, které sem přivedli zrádci typu Gorbačova a jeho okolí, Jelcina a jeho okolí. A nesmíme zapomínat na ten Jelcinův projev v americkém kongresu, kde jim řekl: "A je to! 1000 let Západ nemohl klidně spát s vědomím, že tu je Rusko, suverénní Rusko. Tak už se můžete uklidnit, takové Rusko už tu není a Západ může usínat v klidu. Tisícileté Rusko už nebude stát v cestě realizaci západních plánů."

On to řekl zcela přímo. My jsme to video umístili na náš Telegram, VKontaktu i jinde. Vždyť mluvil rusky! Ten projev byl v ruštině, všichni si to tedy mohou poslechnout. Oni nedrtili jakýsi komunistický režim. Sama idea komunismu na Západě není nijak odmítána, vždyť odmítána vždy byla idea ruského bolševismu! A u nás vždy vštěpují nenávist výslovně k bolševikům. Kdo tu ideu začal rozdělovat na dobré komunisty a špatné bolševiky? Architekt přestavby Alexandr Nikolajevič Jakovlev, který vedl stát, jak on sám vykládal, přes kanalizační potrubí k demokracii. To nedokázal najít jinou cestu? Tak co to bylo za architekta? Vždyť právě on to rozdělil na dobrý komunismus a špatný bolševismus. Jenže on byl jen frontmanem, vývěskou určitého postoje.

Svět se stále více a více blíží k 3. světové válce. A to bude konečná válka, o které Einstein říkal: "Já nevím, čím se bude bojovat ve 3. světové válce, ale 4. světová válka bude vedena klacky a kameny." Neboť svět má nyní jaderné zbraně. A proč o tom mluvím? Chamberlain, který když přiletěl z Mnichova do Londýna, prohlásil: "Přivezl jsem vám mír!" vašemu pokolení! To byl rok 1938, září. Nu, 30. září, to už se dá mluvit o říjnu. A již za rok byl oficiální začátek, tedy datum, které je za něj prohlášeno...

1. září 1939 začala 2. světová válka. A on mluvil o tom, že přivezl mír. A jaký byl jeho postoj? To je k tomu, o čem mluvil Jelcin. Jaký byl postoj jeho politické strany? Oficiálně deklarovaný! Bylo to heslo té britské strany: "Aby přežila Británie, musí být ruský bolševismus zničen!"Tohle bylo jejich oficiální heslo! A co je zajímavé? Všichni, kteří jsou proti bolševismu, se sami válejí v tom největším neřádu a blízcí jsou jim nepřátelé Ruska: Hitler, Chamberlain a další, kteří vyzývali k likvidaci výslovně Ruska. Gorbačov byl proti bolševismu společně s Jakovlevem. Jelcin byl proti bolševismu, a ten vykládal: "A je to! My jsme pro vás to Rusko zkrušili! Západ už může v klidu spát!" Oni všichni...

Je nutné si uvědomit jednoduchou věc, že to je lakmusový papírek. Vztah k bolševismu, to je vztah k Rusku. Bolševismus je ten nejunikátnější jev ruské kultury. To díky bolševismu se vždy Rusko obrozovalo. Díky bolševismu! A právě to je to, co nenávidí. Ale já jsem trochu odbočil, abych ukázal, jak se Západ neustále snaží Rusko zničit. Jen si to vezměte, už jsme mluvili o tom, že zemětřesení v Turecku pro Západ jako něco znamená, na něm hodlá předvést, jaký je hodný: "My jsme vždy ti hodní! Ale Sýrie, to je něco jiného. Ta se chová nepatřičně. Svrhněte Asada a my vám potom také pomůžeme." Pomohou?! Já jsem přece řekl, že ten postoj Západu k Sýrii, Turecku a Rusku je stejný. Ani náhodou nepomohou. Západ vždy jen využívá něčí slabost, aby protlačoval vlastní politiku. A již vidíme, jak západní státy začali Turecku vnucovat vnější i vnitřní politické chování.

Vzpomínáte na ten pokus se státním převratem, aby se zbavili Erdogana? Proč jsou organizovány tyto státní převraty? Aby daný stát položili k nohám západního páníčka. Stejně jako tomu bylo v únoru roku 1917, jako tomu bylo při všech těch barevných revolucích, jako tomu bylo na majdanu roku 2014, aby jim ten stát jednoduše skončil u nohou. Erdogan sám je protiruský

a prozápadní, ale to jim nikdy nestačí. Když někdo vykládá, jak se Západ nad Ruskem slitoval... Tak ani náhodou. Západ vždy každého zmáčkne přesně natolik, nakolik mu stačí síly. A v dané situaci začal na Turecko vyvíjet nátlak: "Teď je vám ouvej? Tak vás víc zmáčkneme. Budete dělat to, to a to." A co Turecko? Okamžitě začalo mluvit o tom...

"My zvýšíme dodávky zbraní na Ukrajinu, zesílíme protiruský postoj. Vždyť Rusko nám tak jako tak pomůže. A aby nám Západ alespoň v něčem pomohl, musí mu náš stát udělat nějaké ty ústupky." Protože Západ vždy váže svou materiální pomoc na změnu státního řízení. Co například Srbsko? "Chcete do Evropské unie? Tak se musíte vzdát Kosova a změnit svou vnější politiku. Musí být protiruská." Dělají to přece zcela otevřeně. Není to stejné s ohledem na Rusko? Ani nepoukazuji na speciální vojenskou operaci, kvůli které nás tak dusí neustálými podmínkami. Stačí se podívat třeba na ty reformy z devadesátek. Nebo na jejich chování na začátku 21. století, kdy Západ říkal: "My ti dáme za kopějku a ve výsledku, nejenže nám vrátíš za rubl, ale ještě navíc uděláš to, co ti řekneme!"

A zřídili nám tu takové státní instituce, které pracují proti našemu státu a jeho lidu. Jsou to okupační instituce. Je nutné je rušit, a jsou-li to státní instituce, je nutné je přeformátovat. Protože ti lidé, kteří se reálně stali vlasovci a pracují proti státu, nebudou pracovat na jeho obrození. A proto, jestliže si někdo myslí, že teď Turecko změní svůj vztah k nám z vděku za nezištnou pomoc Ruska, že projeví stejně vřelý vztah k Rusku, tak v to nedoufejte. Erdogan... Ten se co nejdříve začne Rusku mstít za to, že Turecku pomohlo. Protože je to Erdogan! Jednou jsem řekl, že tohleto se dá od Turků čekat... Vždy jde o tu politickou složku, kdy je Turecko určitým nástrojem jako projektově zkonstruovaný stát, která mu jednoduše neponechává jinou možnost.

A to tím spíše, že je tento postoj diktován z Ruska. Vždy jsem mluvil o tom, že s Erdoganem se dají naladit vzájemně výhodné podmínky v zájmu Ruska, kdy nebude dodávat na Ukrajinu zbraně, nebude. Jenže přímo z Ruska pracují na opaku! A on jednoduše nemá jinou možnost. On by třeba na to i kývnul, a to při vší jeho rusofobii, protože k Turecku přece jen má určitý vztah a chce zůstat hlavou státu, takže by manévroval a možná by i chtěl naladit s Ruskem jiné vztahy. Jenže z Moskvy má jen jedno ultimátum: "Určité zdroje budeš dostávat jen v případě, že povedeš protiruskou politiku a dodávat zbraně na Ukrajinu, aby tam zabíjeli Rusy." Takže politika Turecka se nezmění... Tedy přesněji takto, změní se směrem k přitvrzení jeho protiruského postoje. Jen tímto směrem, jiná varianta neexistuje.

A jiná varianta neexistuje výslovně kvůli postoji vládnoucí rossionské "elity", v Moskvě. Takže přejdeme k další otázce. Jak je známo k dnešnímu dni, tak Evropa a přesněji kolektivní Západ rozhodl, že dodá tanky na Ukrajinu a nyní se jedná o dodávkách letadel. Proč bylo na Západě přijato takové rozhodnutí a k čemu byla ta Zelenského euro okružní jízda? Tyto dvě události a přesněji tři události, to rozhodnutí o dodávce tanků, jednání o dodávkách letadel a okružní jízda Zelenského spolu na jednu stranu souvisí a z druhé strany se jedná o oddělené události. Já to teď všechno vysvětlím.

Na Západě panuje euforie z vítězství nad Ruskem. Tam už jsou o něm jednoduše všichni přesvědčeni, po tom Poljanského prohlášení o tom, že jakékoliv červené čáry, které vyznačuje Rusko, je možné bez následků porušovat, že to nebude mít vůbec žádné následky... To si na Západě vyložili správně. Oni se díky tomu dostali do euforie a roztrhl se pytel s různými prohlášeními. Samozřejmě, že hned poté rozhodli o dodávkách tanků a samozřejmě začali mluvit i o dodávkách letadel. Vždyť s ohledem na dodávky zbraní a letadel na Ukrajinu řekl Claude Malhuret, šéf skupiny nezávislých ve francouzském parlamentu, že je načase naučit se jazyku síly.

A je nutné pochopit, že neexistují žádné červené čáry, které by Západ nemohl překročit s ohledem na Rusko, že žádná odpověď ze strany Ruska nenásledovala, za celý ten rok, není a nikdy nebude. Prostě nebude, je o tom pevně přesvědčen. Stejné přesvědčení sdílí portugalský premiér, který se také v tomto ohledu vyjádřil. A polský premiér rovnou prohlásil, že smyslem existence Polska a celého Západu je likvidace Ruska, jen tento. To tedy tak trochu popletl. To Polsko vždy bylo projektově zkonstruovaným státem a tím pádem nástrojem. Takže odtud ta protiruská ideologie, zastávání protiruských postojů a jako jediný vytyčený cíl boj proti Rusku.

To, co nyní pozorujeme na Ukrajině, ten proces ukrajinizace, formování ukrajinské národnosti

v tom dlouhém procesu ukrajinizace trvajícím už 1000 let... Polsko dostalo šanci v určitém období, ale nedokázalo svůj stát udržet. A když sousední státy viděly, jaké odtamtud pramení problémy, Prusko, Rakousko a Rusko, když viděly, jaké problémy pramení z Polska, tak mu napřed sebraly kus území, aby omezily jeho možnosti. Polsko to neuklidnilo, tak mu sebraly další území a stejně od něj pořád vycházelo nebezpečí, tak ho rozdělily úplně. Oni prostě nedokáží normálně řídit stát tak, aby neohrožoval jiné. A to divoké pole, ty zločinecké skupiny...

Nu, v podobě dnešní Ukrajiny, prostě nemohly nechat existovat. Proto také Polsko přestalo existovat. Tím nástrojem vždy bylo Polsko. A pro ně to byla hlavní konceptuální idea, ale pro Západ ne. Západ Polsko využíval jako nástroj proti Rusku. A ano, pro Západ je boj proti Rusku

konceptuální záležitostí, životně důležitou. Ale zničení Ruska není smyslem jeho existence. Je to cíl, kterého Západ musí dosáhnout v rámci realizace globalizace podle svého plánu. Ale on se nesoustřeďuje jen na to tak, že by ho nezajímalo nic jiného, jako třeba Afrika, Latinská Amerika...

"My bojujeme hlavně proti Rusku, to je smysl naší existence." Takto to přece není. Západ budoval koloniální impérium, realizoval globalizaci podle svého plánu a k likvidaci svých existencionálních protivníků si vytvářel nástroje. Zformovali narychlo Polsko, které to nezvládlo. Ukrajina je v té hře déletrvající nástroj, konceptuálně významnější. Protože ten projekt ukrajinství jde více do hloubky, nebyl tak povrchní jako zformování polského státu. Ale oba dva státy jsou

nástrojem proti Rusku. Oni skutečně nemají jiný smysl své existence, bojovat s Ruskem, zemřít ve válce s Ruskem, aby Západ mohl zformovat svůj model globalizace. Ale nejde o to, že se Morawiecki, polský premiér spletl, ale o to, že nyní probíhá ostrá fáze konfrontace Západu a Ruska.

Takových fází už bylo hodně. Nejedná se jen o období smuty, kdy tou útočnou silou proti Rusku bylo Polsko, nejedná se jen o válku se Švédskem, kdy Rusko fakticky ve svém zájmu... Ovšem plody toho využil Západ, zkrušilo svého konkurenta v globalizaci, Švédsko. Protože Švédsko realizovalo globalizaci neuvědoměle, tím, že uplatňovalo svou vnější politiku, aniž by něco tušilo

o existenci té globální. Jenže budováním svého impéria zasahovalo do globální politiky globálního prediktoru a bylo nutné ho zastavit, aby se nepletlo pod nohy. Jenže Západ na to neměl dost nástrojů, proto fakticky nechali vydechnout Rusko a doufali, že ve vzájemné válce Švédsko vykoná úkol, na který neměl Západ dost sil a zkruší Rusko.

Oni by potom to Švédsko sami dorazili. Jenže to dopadlo tak, že Rusko z té války vyšlo jako impérium. Západ proti nám bojoval i v té Napoleonově válce, v té invazi dvanácti jazyků.

V té osmi set tisícové, téměř miliónové armádě, když se to vezme celkově... No, 600 tisíc jich bylo při vpádu do Ruska a Napoleon tenkrát prohlásil, že mluví-li jich alespoň 140 tisíc francouzsky, tak je to hodně. Takže Francouzů byla v té armádě menšina. Potom ten vpád Třetí říše ve 20. století. Oni k nám vpadají každé století, každých sto let dají dohromady své síly a jdou nás zlikvidovat. A pokaždé k tomu používají své nástroje. Celý Západ do toho vkládá své prostředky. A když se to Západu nezdaří, řekne si: "Tak se zase vrátíme k tomuto!" Ale není to tak, že by kvůli tomu byl schopen zničit svou vlastní existenci jako Polsko, tak ne, takto oni nepřemýšlí.

Oni přemýšlí v jiné kategorii, o které mluvil německý ministr obrany Pistorius, že by svět byl lepší bez Ruska a bez Putina. Ano, o to se snaží, ale také pracují na globalizaci celého světa. Pro ně je to hlavní úkol, to zkrušení Ruska, ale nemají v úmyslu kvůli tomu sami zahynout. Nač by jim potom bylo to všechno, to jejich budování koloniálních impérií? A když u nás vyvstává otázka,

takže Západ jim dodá letadla... Prý o tom teprve jednají, i když už se mohli přesvědčit, že pokaždé, když na Západě začínají jednat o dodávkách nějakých zbraní, tak potom zjišťujeme, že byly fakticky již dávno dodány na ukrajinské území. A v dané situaci, když mluví o letadlech,

tak ukrajinská infrastruktura není schopná zajistit potřebné podmínky pro bojové použití těch letadel.

To znamená, že na Západě již rozhodli o tom, jak jim zajistit ty letecké podmínky. A teď už jen potřebují připravit veřejné mínění a na základě principu Overtonových oken přimět i Rusko, aby s tím souhlasilo. Vždyť jsme prakticky souhlasili s dodávkou těch tanků. Ano, tady nám vykládají:

"Kdo ví, kdy jim vůbec ty Leopardy 2 dodají. A stejně jich dodají málo." A že dodají hodně těch Leopardů 1! "Ale prosím vás, ty tanky měly na skladě padesát let a nejsou bojeschopné. Aby byly zase bojeschopné, musí být provedena jejich technická údržba. To je pravda, je to skutečně tak. Ale je tu jedna taková maličkost. U nás probíhá modernizace tanků T-62, fakticky je celé odstrojí až na kov a dostávají zcela nové vybavení. A pak tu máme ty tanky Leopard 1. Tam, když se dotknou elektroinstalace, tak se nejspíš rozpadá, stejně jako to ostatní.

Takže je v podstatě jednodušší je modernizovat na určitý další nový typ, protože už proběhlo pět typů modernizací. Šestý typ modernizace konceptuálně neprošel, ale mohou vymyslet jinou šestou verzi a bude tedy snazší je modernizovat než jen zprovoznit. Pracnost bude stejná a na výstupu bude ten tank ve zcela jiné kvalitě. Navíc budou ten tank dlouho modernizovat a stejně ten Leopard 1 nebude Leopard 2. V žádné své modifikaci, ano v něčem se mu přiblíží, některé parametry budou srovnatelné, ale to už jsou technické podrobnosti a o to teď nejde. Jde o to, kdy to budou schopni dodat, že prý teď nejsou bojeschopné. A já mám takovou otázku.

Jak dodávali Ukrajině tu sovětskou techniku? Přece ji brali od těch států, které ji měly, a říkali, že jim za to dají něco jiného. Někde jim to prostě sebrali a někde jim slíbili náhradou něco jiného. Co teď brání Západu, aby dodal třeba tisíc provozuschopných tanků Leopard 1? Přičemž absolutně bojeschopných? Vykládají, že prý nejsou náboje. A co Západu brání ty náboje dodat? Prý je nutná jejich výroba v Německu. A kdo řekl, že je to Německo, kdo to má řešit? Takže se na to podívejme. 500 tanků Leopard 1 má Řecko, které má i velkou zásobu nábojů k nim. 400 tanků Leopard 1 má Tureckoi se zásobami munice k nim. Uvědomujete si, že teď stačí na Turecko fouknout a ono pošle všech těch 400 tanků?

Provede jejich technickou údržbu a ty jsou bojeschopné. Provede jejich údržbu a pošle je i s potřebnou municí. Protože jeho situace je špatná. Další tanky má Belgie, Itálie... Horší je to s Čile a zvlášť s Brazílií. Ale tohle všechno už je v Evropě. Stačí je naložit na vlak, ty bojeschopné tanky.

A co dají Řecku výměnou? "Vy teď pošlete své tanky a my provedeme hlubokou modernizaci těch tanků Leopard 1, které máme uskladněné, a dáme vám je náhradou." Má Řecko samo provádět jejich modernizaci, nebo je dostat hotové? Ta volba je jednoduchá. A německý průmysl bude vytížen, bude modernizovat tanky a dodávat je v nové verzi.

A to, co je teď připravené, může jít přímo na bojiště speciální vojenské operace a to hned. Takže Západ nebude mít vůbec žádný problém dodat ty tanky Leopard 1. A to tím spíše, že ty nákladní vlaky jezdí přímo k frontové zóně a nikdo je nebombarduje, nic s nimi nedělá. Už jsou drzí do takového stupně, že už to prostě dál nejde. A tam, kde už na ně nemohou dosáhnout výzvědné prostředky z bojové linie, to je asi od vzdálenosti 5-7 km, které jsou v dosahu těch dronů z Aliexpressu. Tak za touto linií už si dělají, co chtějí. A do 70 km kam dosáhnou jiné útočné prostředky, třeba Geraně... Tam se nic neděje, tam mají ticho a klid.

Mohou se tam v klidu přeskupovat, dovážet munici a techniku, vykládat to a nic jim nehrozí.

Pokud je čirou náhodou neobjeví rozvědka a nezaútočí na ně z linie bojového střetu.

Tohle přece všichni vidí a vědí! Ta mrtvá zóna je od 7 do 70 km pro nás, pro naše vojáky.

A tam si dělají, co chtějí, v klidu se přesunují, přeskupují, formují, vykládají a připravují techniku...

Dělají si, co chtějí, v bezprostřední blízkosti frontové linie. A je tu jenom jeden slepý a hluchoněmý generální štáb, ten ruský, který to nevidí a neví o tom.

Tak proč na Západě tak jásají? Proč se tak radují? Proč se tak radují, že Rusko brzo padne? Že konečně vyhrají a Rusko už se nikdy nezvedne? A když se na to podíváme ze strany očima Západu. Proč by vůbec měli pochybovat o tom, že Rusko v blízké době položí? Mají snad nějaké důvody o tom pochybovat? Namítnou mi, ano, kvůli vítězstvím naší armády na bojištích. Ale Rusko přece nikdy neprohrálo proto, že by jeho armáda špatně bojovala, nebo že by ta armáda byla špatná. Cožpak došlo na boj naší neporazitelné legendární sovětské armády, která zakusila radost z vítězství...

Rudá armáda byla poražena bez jediného výstřelu! V důsledku zrady! Západ vždy dělal všechno pro to... Tedy přesněji útočil na Rusko, když byl přesvědčený o tom, že "elita" stát zaprodá! A takto to přece vždy bylo. Kdo otevřel Polákům vrata moskevského Kremlu? "Elita"! Ach ano, vždyť tam byl první car z dynastie Romanovců, Michail Fjodorovič. Ten první přísahal, a líbal ruku careviči Vladislavovi. Potom o něm mluvili jako o svém poddaném Míšovi. A ruští velvyslanci strpěli, když ho tak nazývali, při jednání s Poláky. Protože byl skutečně poddaným polského krále. Sám to přiznal. Jinou věcí už bylo, že Rusko na základě bolševismu povstalo a obnovilo svůj stát.

Ale zrádci zase chytračili a carem se nestal Dmitrij Požarskij, který byl mimochodem navíc z rodu Rurikovců! A měl všechny nároky na to, aby usedl na trůn na rozdíl od Romanovce bez kořenů.

Takže když se podívají očima Západu na to, co se teď v Rusku děje, tak nemají žádný důvod nevěřit tomu, že Rusko v blízké době kapituluje, podepíše tu kapitulaci, bude vyplácet reparace, kontribuce a znovu se bude plazit po břiše před Západem. Oni nemají vůbec žádný důvod, aby o tom pochybovali. Podívejme se na kurz dolaru, který je u nás už více než 70 rublů a okolo 80 je kurz eura. Chce nám snad někdo vykládat něcoo ekonomické podmíněnosti tohoto kurzu?

Vždyť už není možné o tom lhát. Už to mají všichni přímo před očima, že se jedná o politické rozhodnutí naší centrální banky!!!

Aby ten kurz byl 70 rublů. A proč? Protože to tak chtěli v Bloombergu, protože to tak psali v New York Times, protože to tak chtěli na Západě! Zcela otevřeně! Já je tady asi pomlouvám, to naše ekonomika je taková, že to prostě musí být těch 70 rublů, na víc nemáme. Bezesporu, naše ekonomika je tedy asi horší než ta ukrajinská?! Vždyť s tou naší prostě nemá žádné srovnání! My nic nedokážeme. A na Ukrajině dolar stojí 30 hřiven! A jedna hřivna stojí dva ruble. To asi proto, že mají tak silnou ekonomiku v porovnání s tou naší slaboučkou! Když vidíte tyto věci, které se jednoduše nedají skrýt, tak všem těm lžím o ekonomické podmíněnosti takového měnového kurzu nevěří už ani člověk nezasvěcený do ekonomiky.

Chápe, že se jedná o zradu! A to tím spíše, že začali mluvit o tom, že optimální kurz by měl být 200 rublů! No to snad ne! Tohle jsem někde slyšel. Nebyl to náhodou Biden, kdo říkal, že dolar by měl stát 200 rublů? A už teď lidi připravují na to, že 70 je málo! 80 je málo! Musí to být 200!

A proč? Spadlo to už na 50 rublů a mohlo to být i méně. Dolar má stát 60 kopějek! 60 kopějek!

Jenže abychom svými vlastními zdroji zajišťovali Západ, je potřebný takový kurz! Aby na tom byl Západ dobře. A naše centrální banka realizuje právě takovou politiku. Zajišťuje stabilitu dolaru

a západní ekonomiky! To právě proto zase oznámili, že centrální banka má v plánu zvýšit základní úrokovou sazbu. A už je jim 20% málo, chtěli by alespoň 30%.

A my víme, jaký taková procenta měla vliv na naši ekonomiku, že se div nezhroutila. Jen díky manévrování vlády a Putina se nám povedlo z toho vyhrabat. Mluvil jsem o Mišustinovi, to je vláda a o hlavě státu, Putinovi, protože v tom velkou roli hrály právě Putinovy kroky. Mišustin toho také udělal dost, nicméně gosudar je v tomto ohledu stále v popředí. My víme, jaký to mělo vliv! Takže když Nabiullinova mluví o zvýšení základní úrokové sazby, tak mluví o likvidaci naší ekonomiky. Aby naši ekonomiku, naše zdroje opět dostal Západ a ruský národ byl likvidován.

Ona se s tím vůbec netají. Dívá se na to na Západě nějaký ten lídr a říká si: "Podívejte se!

Celý finanční a ekonomický blok Ruska pracuje výlučně na naše západní zájmy.

Oni sní o tom, aby byli našimi otroky, nevolníky. A zajišťují nás ruskými zdroji." Teď vyšla statistika s údaji o Lotyšsku, a co se ukazuje? Že Lotyšsko za to, že zbořilo památníky vojákům osvoboditelům, vojákům Rudé armády, teď dostává tolik plynu, že nejenže je samo plně zajištěno, ještě to dokonce přeprodává třetím státům. Nu dobrá, tak to prodává třetím státům, a to u mne vyvolává otázku: "A jakými trasami?" Přece není žádné tajemství, že do Evropy přes Lotyšsko žádný plynovod nevede. To znamená, že to nejspíše z Ruska dodáváme na Západ přes Turecký proud, přes Ukrajinu, ale kupcem je Lotyšsko. To je zajímavé, ne? Kolikrát už jsem říkal, že Miller, který s takovou nenávistí bojoval s památníky sovětské Rudé armády, vítězům nad fašismem! Tady v Rusku, kde požadoval jejich likvidaci.

Připravoval je o plyn, aby tam neplanuly věčné ohně. Tak tento Miller za likvidaci památníků našim otcům, dědům a pradědům zajišťuje Lotyšsku tolik ruského plynu, že tím uspokojuje všechny jeho potřeby a ještě ho může prodávat. Navíc je Rusko hlavním ekonomickým partnerem Lotyšska. Těch zdrojů, které Lotyšsko dostává z Ruska, je daleko více než zdrojů ze Západu, zdrojově tedy žije na úkor Ruska. To my zajišťujeme protiruskou politiku Lotyšska svými zdroji! Mám na mysli to, že jim je zajišťuje rossionská "elita", podpindosnická.Lotyšsko, ve kterém byly přístavy na hraně uzavření. Reálně přestaly pracovat, protože ruské náklady přestaly přicházet, před rokem, na jaře roku 2022, jsou nyní opět plně vytíženy, plně!

I tam jim zajišťujeme práci! A když se na to podívá nějaký ten západní lídr, tak si říká: "A je to, jen se na to podívejte. Nejen finanční a ekonomický blok, celá ta "elita", všichni ti oligarchové sní o tom, že budou našimi otroky a posílají nám sem ty zdroje." A co se dělo dále? Začalo se diskutovat o účasti "našich" sportovců na pařížské olympiádě. Jsou k dispozici rozhovory s Matycinem a Gubernijevem, se dvěma vlasovci, kteří jsou připraveni za jakýchkoliv podmínek lízat Západu zadek, jen aby tam naše sportovce pustili. Namítají jim, vždyť oni požadují, aby se zřekli vlasti, odsoudili speciální vojenskou operaci, aby se zřekli ruskosti jako takové. A už nyní se přes média protlačuje názor, že je to zapotřebí!

Že musí udělat jakékoliv prohlášení proti Rusku a Rusům, jaké bude požadovat Západ. Jakékoliv! Udělat cokoliv, co bude požadovat Západ. Jen aby tam ty sportovce pustili! Protože přesně taková vlastizrada je to pravé vlastenectví! Na našem kanálu v Telegramu máme řadu krátkých videí, kde je vystoupení Tolstého (předseda Státní dumy), kde zcela přímo říká, že polovina těch, co sedí před ním v tom sálu, je takového názoru. Poslanci! A když se na to dívá nějaký ten západní lídr a poslouchá Matycina s Gubernijevem, když vidí tuto Státní dumu, tak si říká: "Ó, celé nejvyšší politické vedení, celá nejvyšší politická "elita"

Ruska má v úmyslu zradit Rusko a položit nám ho k nohám jako zdrojový potenciál, jako kousek masa: "Žer, Západe! Dej si! To my jsme ti to naservírovali! To my!" Oni všichni touží říci jako Jelcin: "Vidíte?" Jelcin: "My jsme zkrušili tisícileté Rusko!" a oni touží říci alespoň: "To my jsme zkrušili to Putinské Rusko! Tady máte naše zdroje a ruský dobytek ať chcípá!" Když se na to dívá západní lídr, tak jaké může mít pochybnosti o tom, že jak to teď mají v plánu, proběhne státní převrat, v únoru - březnu, 23. února / 8. března, to je taková orientační lhůta...

Ano, podle nového a starého kalendáře, ale únorová revoluce proběhla přece 23. února. A podle nového kalendáře to bylo 8. března. Mám na mysli Únorovou revoluci (1917). A vzpomeňme si, jak tomu, no... Manturovovi Putin říkal: "Proč nebyly uzavřeny smlouvy? Ty podniky musí přece pracovat!" "Ale to je v pořádku, my někdy v březnu ty smlouvy uzavřeme."

Okamžitě to vymezil, okamžitě poukázal na to, kdy mají v plánu provést státní převrat. A sám dal skrytě příkaz, aby byly plněny sankce:

"Přece nebudeme vyrábět zbraně a letadla, když Západ říká, abychom to nedělali. Naší armádě musí dojít náboje, drony, rakety a v Rusku nesmí být vyráběna letadla." Mimochodem, k těm letadlům. A kdo udělal nejvíc pro to, aby se v Rusku letadla nevyráběla?! Já vám to připomenu, Dmitrij Anatoljevič Medvěděv! Když Putin v roce 2008 odcházel, tak měl připraven program na obnovu výroby letadel a navíc celou hromadu zakázek! 150 letadel měly odebrat vnitřní ruské aerolinky a 150 letadel mělo být dodánu Íránu. Měl na realizaci tohoto programu připravené i financování. A co udělal Medvěděv?

Jako první si na kobereček pozval všechny ty letecké společnosti a řekl jim: "Vy jste se zavázaly nakupovat ruská letadla? Tak to tedy ne! Žádná nemáme a mít nebudeme! Na to zapomeňte! A koukejte nakupovat jen západní letadla! Boeingy a Airbusy! A upřednostňujte Boeingy!" Odjel do USA, přivezl jim ty připravené peníze a řekl v Boeingu: "Tady máte peníze a až se vám to bude hodit, tak nám za ně třeba dodejte letadla! Nebo také ne! Rusko to zkousne." A aby to ještě dorazil, tak Medvěděv zcela bezdůvodně zavedl sankce proti Íránu. Nedal jim ani systémy S-300 a ta letadla se ani nezačala vyrábět.

Přitom byl Írán připraven fakticky financovat obnovu našeho leteckého průmyslu. Medvěděv udělal všechno pro to, aby zlikvidoval civilní letecký průmysl v Rusku! To za něj byla přerušena výroba Tu-204 a Tu-2140. Osobně si na to došlápl! "Vy si dovolujete v Rusku vyrábět letadla?

Neposloucháte páníčka?!" Ten chlapeček, kterému se stát vešel do mobilu, byl stejný jako Zelenskij, absolutní nýmand. A teď mu dělají reklamu. Je agentem Klauzem, kterému je dovoleno říkat cokoliv. Teď z něj musí být vlastenec! A podle toho mluví. Je nutné se podívat na to, co dělal a co dělá! A dělá to samé, aby si na Západě řekli: "Až nastoupí Medvěděv, bude zase dobře. Ten nás opět nechá drancovat! To je totiž náš kluk, stejně jako Zelenskij!"

A to vyvolává otázku, proč se vlastně Zelenskij rozjel na ten Západ?Odpověď je velice jednoduchá. Jak tam jel? Na vojenském přepravním letadle ho britské letectvo dopravilo do Velké Británie. Mohli pro něj vyslat vládní letadlo? Mohli. Z Londýna do Paříže tak přece letěl. Co jim v tom tedy bránilo? A proč? Proč? V Paříži asi měl co dělat, tak ho tam dopravili vládním letadlem. Ale proč by ho do Británie vozili vládním letadlem? Okamžitě mu ukázali jeho postavení: "Ty jsi absolutní nýmand, nula!" Zelenskij si v poslední době zahrává, velmi si zahrává.

Všichni asi znají tu historku z natáčení filmu Kavkazská zajatkyně.

Morgunov dostal hvězdné manýry a neustále dělal potíže režisérovi Gajdajovi, protože si myslel, že už ho Gajdaj nemůže z natáčení toho filmu vyřadit. Takže se může chovat, jak se mu zlíbí.

A celý filmový štáb se mu musel podřizovat, až se mu uráčí přijít na natáčení a tak podobně.

Takže se choval jako absolutní hulvát, nejen ke Gajdajovi, ale k celému filmovému štábu. A myslel si, že na něj nemůžou. Dosáhl toho, že ho Gajdaj vyhodil z placu, trochu pozměnil scénář,

a tam, kde se bez něj nemohli obejít, natočili jeho dvojníka zezadu. Poradili si s tím. A proč o tom mluvím?

Můžete člověka vyhodit z pracovního místa a on může změnit svou profesi, ale nedokážete z něj dostat ty původní profesionální návyky. Neustále se u něj budou projevovat. Uvedu konkrétní příklad. Došlo k úniku informací, ten Holanďan... Teď si nevzpomenu. Ten na diktafon nahrál rozhovor dvou státních lídrů s Putinem, každého s Putinem a nechal to uniknout do tisku.

Putina se zeptali: "Co si o tom myslíte?" A on povídá: "Má dřívější profese mne naučila vést rozhovor tak, aby případný únik nezpůsobil škodu." Putin dal zcela jasně najevo, že původní profese v něm zůstala. A na to mimochodem poukazují všichni, kteří s ním mají co do činění.

Ale ta profese zůstala i v Zelenském a on je herec.

Teď nastala jeho hvězdná doba, hraje hlavní roli. Rozehrál se a začal si příliš dovolovat. Začal si zahrávat a škorpit se s režisérem, ve stylu: "Co byste si beze mne na place, při tomto natáčení počali? Já jsem tady ta hlavní postava! A vy se mi musíte všichni přizpůsobit!" On zapomíná na jednoduchou věc, že s ním nechodí jeho ochranka, ale stráž! A všechny ty řeči, které byly

neustále dávány do oběhu, ve smyslu, co je zač Zelenskij, a že je zapotřebí ho zlikvidovat...

K čemu ty měly sloužit?

Aby ho zlikvidovalo Rusko, aby na tom Západ mohl postavit velice silnou propagandistickou kampaň, kde by všem předváděl, že Rusko likviduje mezinárodní lídry. "Podívejte se, co se děje!" A co řekl Putin? "Ne, my ho zabít nehodláme." A Zelenskij: "Já se ničeho nebojím!" Když dostal informace od toho izraelského premiéra, že Putin se mu za to zaručil. A všichni vědí, co znamená záruka od Putina. Ten vždy plní slovo, které dal. A potom Zelenskij vystoupil: "Já se ničeho nebojím!" Když mu nic nehrozí, tak se nemá přece čeho bát. A začal si zahrávat. Jenže být drzý na páníčka se nevyplácí. A i když Rusko nic neplánuje... Pro nás je smrt Zelenského nevýhodná, pro nás je daleko přínosnější dostat ho na lavici obžalovaných.

Musí být souzen. Stejně jako když v roce 1942 Stalin zakázal všechny operace na odstranění Hitlera. Stalin to zakázal, protože bylo zapotřebí dostat Hitlera na lavici obžalovaných. A proto také velmi dlouho po válce stále ještě Hitlera hledali. Prověřovali jakékoliv zvěsti. Ať už byl naživu či ne, bylo nutné ho hledat! Nikde nebyly žádné záruky, že byl spálen on. Takže na tom nepřestali pracovat, pro Rusko by bylo velice přínosné posadit Zelenského na lavici obžalovaných. To ovšem není výhodné pro Západ, absolutně to pro něj není výhodné. Takže ho Západ zlikviduje. Jediný problém pro ně je, kdy to mají udělat.

Zelenského tedy vzali na tu cestu s dvojím cílem. Na jednu stranu musí živit informační protiruskou kampaň a udržovat vlnu podpory Ukrajiny ze strany Západu a na druhé straně, aby si s ním promluvili a vysvětlili mu... Vzpomínáte, jak navštívil ústředí MI6 nebo MI5? Richarda Moora. Povšimněte si těch úrovní. Pozval si ho na kobereček šéf rozvědky a hlava státu poslušně přiběhla. Proto ho také dopravili vojenským přepravním letadlem, promluvili si s ním a potom: "Nu dobrá. Vypadá to, že tomu klukovi ještě něco v hlavě zůstalo, tak ho tentokrát svezeme vládním letadlem."

Metoda cukru a biče. Takže na jednu stranu šlo o podporu protiruské kampaně, o kampaň na podporu Ukrajiny ve válce proti Rusku a na druhou stranu si s ním potřebovali promluvit. "Jestliže už to opravdu nemá v hlavě v pořádku, tak se vrátí na Ukrajinu a po určité době ho jeho stráže odrovnají. A samozřejmě z toho bude obviněno Rusko." Ta kampaň na tom založená už by nebyla nic moc, ale stejně by se to pokusili nějak využít. Tvářili by se tak, že jsme ho zlikvidovali my. Ale opakuji, že když Západ začíná o něčem mluvit, tak to znamená, že už k nějakému rozhodnutí dospěli a buď už je daná technika dodávána, nebo už je rozhodnuto, jak bude dodána a použita, tj. proces už běží. A když na Západě probíhá radostná euforie, že s Ruskem

je konec, usuzují tak podle toho, jak se chová naše "elita".

A reálně... Já jsem vyjmenoval jen několik věcí. Ale když se podíváte na zprávy, tak tam každý den, každý den najdete příklady zrady Ruska od naší vyšší "elity". Jak naše rossionská "elita"

pracuje proti Rusku, jak škodí, jak mu hází klacky pod nohy, jak zaprodává a zrazuje armádu.

To právě proto! My bychom mohli mít daleko menší ztráty a ta válka by probíhala jinak, kdyby nešlo o rozsáhlou zradu armády. A oni počítají, že díky tomu vyhrají. Tak tohle se děje.

Á, ano, ještě... Ještě jedna taková věc, na kterou jsem úplně zapomněl. Proč by nebyly v té euforii, když v jednom týdnu dva lidé ve velmi vysokém postavení udělali velice konkrétní prohlášení? Zelenskij vykládá: "Já s Ruskem nebudu jednat, nepřistoupím na žádná jednání s nimi. Ať napřed udělají to, to a to... Udělejte ještě tohle."

Polsko vykládá: "Proč bychom měli jednat s Ruskem? Ať napřed udělají to, to a to..." A u nás zpravidla reagují: "Kde jste slyšeli, že by někdo stál o vyjednávání! Nu, kdo o ně žádá?" A my jsme neustále říkali, že takové žádosti jsou, že jsou! Jenže se nedostávají do médií. A teď!

Já ještě dokážu pochopit, když se dostalo do médií to prohlášení náměstka ministra zahraničí, toho, no Bože... Veršinina, který prohlásil, že Moskva prostě touží po vyjednávání s Ukrajinou: "My strašně stojíme o ta jednání!" Dobrá, to jsou média. Ale když Matvijenková ve vlastním kanálu na Telegramu zveřejnila přesně to samé, že chceme jednat! Tak o čem to je? Co to jako má být? A proč by tedy měl Západ pochybovat o tom, že Rusko netouží kapitulovat?

Že všechna ta vítězství v té operaci jsou nedůležitá, že se tam jen plní plán likvidace ruského národa? Vždyť tam Rusové bojují s Rusy a vzájemně se zabíjejí, ničí ruskou infrastrukturu na ruském území. Vždyť Západ se musí tetelit blahem. Ať se tam zabíjejí! A všechna ta rossionská "elita" touží zaprodat stát a kapitulovat. Tady máte ta dvě prohlášení, dva výkřiky, které se dokonce prodraly až do médií. To rozum nebere, stejně to v médiích roznesou a ty to ještě sama zveřejníš u sebe! Tak taková je ta situace. Celý náš problém spočívá v "elitě"! A toho vítězství stejně bude dosaženo, protože lid, armáda a gosudar jsou zárukou toho vítězství.

A ta titěrná vrstva, která netvoří ani 1% z obyvatelstva, dokonce ani to jedno procento, i když je pravda, že se zkoncentrovali na důležitých místech ve vládě, centrální bance a dalších odvětvích. Putin vedl poradu s Agenturou strategických iniciativ, kde jeden z činitelů povídá:

"V těch lepších státech na rozdíl od Ruska..." Uvědomte si, že to je způsob jeho myšlení. Chápete? To, co on řekl, se v jejich jazyce překládá jako "to zasrané Rusko". On se nepřeřekl, to se prostě podralo z jeho vnitřku. On tímto způsobem myslí. A to je Agentura strategických iniciativ, kde mají informace strategického významu. Možná je tam takový jen jeden? My přece víme, že Rakova, která vedla absolutně záškodnickou činnost na ministerstvu školství, nebo osvěty, kradla... Na ministerstvu osvěty.

Ona tam dělala všechno pro to, aby zlikvidovala náš vzdělávací systém, dokonce ještě ani neukončili její vyšetřování a hned ji šoupli na další výnosný flek, a to právě do té Agentury strategických iniciativ! To znamená, že ta sebranka lidské spodiny, která upřímně nenávidí Rusko, se koncentruje tam, kde se rozhoduje o obranyschopnosti a suverenitě Ruska. Tak proč by Západ neměl věřit, že vyhraje? Oni si myslí, že o všem rozhodují "elity". Jim pořád nedošlo, že v Rusku mohou "elity" zradit,jako to udělaly v 17. století, jako to udělaly v 18. století...

V daném případě si můžeme připomenout Mazepu. Ten si přece také myslel, že je všechno rozhodnuto a musí se rychle přidat k vítězi. Stejně jako zradily v 19. století. V daném případě nemám na mysli ten případ s Napoleonovým vpádem. Tam to také nebylo všechno tak jednoznačné. Ale byl tam analog toho, co probíhá nyní, ta takzvaná Krymská válka, na Západě tomu říkají Východní válka. Vždyť byl mezi zrádci sám velkokníže Konstantin Nikolajevič.

Píšeme o tom mimochodem v naší třídílné knize Válka, Stát a Bolševismus, v tom dílu Válka s ohledem na prodej Aljašky.

"Elita" zrazovala a zradila i ve 20. století, v roce 1917. Co? Ano, ten "prodej Aljašky" je samozřejmě v uvozovkách, protože k žádnému jejímu prodeji nedošlo, takže Aljaška je ruské území. Jak to mimochodem už nejednou přiznali sami američtí činitelé. Takže zradili i v únoru roku 1917. A co? V říjnu/listopadu roku 1917 to vzali do rukou bolševici. Nejenže ten stát zachránili, nejenže ho obnovili, nejenže vyhráli ve 2. světové válce, ve Velké vlastenecké válce, když porazili to zlo, které neměl sílu porazit nikdo jiný. A to zlo je Západ, fašismus je jeho dítě. Bolševici za sebou zanechali světovou velmoc číslo jedna! Ve světě byla číslem jedna!

Všechny ty křečovité snahy dokázat, že tou velmocí byly USA, se při detailním rozboru rozpadají.

A to i přesto, že USA nebyly vlastně jen tak samy o sobě, ale představovaly celý souhrnný západní svět. Kde byla první jaderná elektrárna? V Rusku, v Sovětském svazu! Co osvojení vesmíru? Ve všem byl první SSSR. A takto to bylo ve všech oblastech, všude. Rusko se pozvedávalo takovým tempem, že... Mimochodem, panuje taková lež, která je lží, když vykládají,

že tempo výroby, kterého nyní dosahují, nebylo ani za SSSR. V čem spočívá ta lež?

Protože jde o švindl s ohledemna technologicko-technické prostředí, tedy porovnání úrovně techniky tehdejší doby a množství fyzické síly, ruční práce,úrovně tehdejší mechanizace,

automatizace...

To se přece nedá srovnávat s úrovní mechanizace, automatizace a pracnosti v dnešní době.

A na tom jsou závislá ta tempa, přičemž velice silně. Jedna věc je, když musíte kopat rýčem, i kdyby kopalo deset lidí, nebo když na to použijete jeden bagr! Takže i když se zdá, že jde o skvělé srovnání, tedy nic proti ničemu, tak se fakticky jedná o pomluvu Sovětského svazu, znevažování jeho úspěchu, už jen proto, že se srovnávají dvě zcela rozdílné úrovně technologicko-technického rozvoje, toho výrobního prostředí. Tak taková je ta situace.

Nepodaří se jim to. Ano, "elita" nás zaprodává, ale lid tu zůstává a to znamená, že zůstane i Rusko. A abychom snížili míru krvavosti stávajících i nadcházejících událostí, musí každý člověk znát, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, státy.

Jak svou prací, svou činností na svém místě působit na jedny procesy, aby se rozvíjely, a jak potlačovat jiné. A tyto znalosti jsou vyloženy jen v pracích vnitřního prediktoru SSSR. A stávající okamžik je popsán v pracích, to, co se děje nyní, Válka, Stát a Bolševismus, v té třídílné knize a v knize Státní symboly a státní suverenita. Takže jim to nevyjde. Je tam ukázáno, jak Rusko může opět povstat, metody vedení války, stát, co je to stát a zda je možné určité státy považovat za skutečné státy, za jaké se prohlásily. Co je to historický stát, co je projektově zkonstruovaný stát, co znamená stát-konstruktér. A kde je východisko z této situace, to je v tom dílu Bolševismus.

Takže vše bude v pořádku, budeme-li pracovat.










Už pracujeme hodinu deset minut a máme ještě jednu otázku. Prosí vás okomentovat prohlášení jednoho známého anglického novináře Seymoura Hershe, který obvinil americké úřady z vyhození do vzduchu potrubí Severního proudu. Podle jeho názoru USA plánovaly ten výbuch ještě před začátkem speciální vojenské operace v prosinci roku 2021.

Nejen plánovaly, už o tom bylo rozhodnuto. A potom konečné rozhodnutí Biden přijímal devět měsíců, nedařilo se jim ho přesvědčit, protože pro něj bylo důležité zahladit stopy. A proč to tehdy bylo pro Bidena důležité? Protože tenkrát viděli rozhodnost Ruska. Vzpomeňte si na ten prosinec. Tehdy jsme dali Západu ultimátum. Rusko kráčelo rozhodnými kroky. V únoru byla zahájena speciální vojenská operace, přičemž ne v podobě plánované Západem. Západ zacouval, protože viděl rozhodnost Ruska, manévroval, nevěděl, co by měl dělat.

Až když se přesvědčili o tom, že rossionská "elita" dál zrazuje a zaprodává stát, když rossionská "elita" dokázala zařídit, aby ta válka, aby ty bojové akce nabyly vleklého charakteru a nenesla za to žádné důsledky, až potom Biden souhlasil. Na to padlo těch devět měsíců. To je třeba si uvědomovat, za devět měsíců se mimochodem narodí dítě. Ale v této události není důležité

tohle, vůbec ne. Důležité je to... To oznámení už rozebírali horem dolem, ale jak se říká, do černého se netrefil nikdo. Takže jak toto oznámení vypadá z pozice porozumění procesům řízení složitých sociálních supersystémů, států?

Hersh říká: "Mám ty informace od jednoho z těch, kteří tu operaci plánovali. Kdo rozhodoval o její realizaci." A takových lidí není padesát, ani dvacet, je jich maximálně tak pět. To je maximum.

Jedná se o absolutně uzavřený řídící klub. Takže někdo z těch, kdo se konkrétně účastnil na vypracování této operace, protože všichni ostatní... Nu, k Bidenovi se mohlo propracovat tak 4-5 lidí, všichni ostatní jsou přebyteční, ti znají jen určité detaily. Celek znají jen ti, kteří se mohli

dostat do kanceláře k Bidenovi. Na tu schůzi, kde bylo rozhodnuto o tom výbuchu a potom se ještě dlouho rozhodovalo, jak to přesně provést, aby se vyhnuli následkům...

Ten mechanismus byl bezesporu navrhnut hned, ale potom čekali, aby to nevyvolalo odvetu Ruska. A v tomto ohledu se vyjádřilo čínské ministerstvo zahraničí: "Je-li to pravda, musíte si to

zodpovědět, vysvětlit to." A není-li to pravda? Prostě se přenesou mlčením a nebude to pravda?

Ale v řízení to přece tak nechodí. Tu otázku bylo nutné položit jinak. "Musíte odpovědět, vy musíte odpovědět, zda to je či není pravda." Jestliže to není pravda, tak za pomluvu státu...

Vždyť on tak vlastně pomluvil stát. Pomluvil ho. Chápete to? Rusko samo vyhodilo své plynovody do povětří a on si tvrdí, že to provedly USA.

Přece víme, jak se USA v takových případech brání, že? Jak strčili do vězení Butinovou, jak strčili do vězení Jarošenka, Buta. Jednoduše si něco vymysleli a bylo. "Jen si zkus něco říci proti státu, i kdyby to byla pravda!" Potřebujete-li něco sdělit světu... Jak dopadl Snowden? Assange?

Takže není-li to pravda, musíte zakročit a ukázat celému světu, že to není pravda.

To ale vyvolává otázku, byla to jeho vlastní iniciativa? Nebo ne? Jestliže to má od účastníka, který o tom bezprostředně rozhodoval, tak to znamená, že se jedná o velice vysoce postaveného člověka. Jedná se tedy o představitele klanově-korporativní skupiny, se kterou se jen tak snadno nevypořádáte.

Protože v USA... Tady se trochu vrátíme. Jestliže to skutečně vyhodily USA, proč by se přiznávaly? Proč by to dělaly? A abyste je donutili k přiznání, musíte předložit faktologii a nás k vyšetřování nepřipustili. Navíc tam napřed všichni ti potápěči všechno vyčistili a stejně nás tam nepouštějí. Co kdybychom přece jen něco našli? Co když je tam něco, čeho si nevšimli? A my to najdeme a vyneseme na světlo? Je nutné donutit jednat výslovně americký stát. Oni se musí v každém případě, ať už to pravda je či ne, nějak projevit. Jestliže proti tomu člověku nezahájili trestní stíhání, tak se přiznali, že to udělali oni. A proč ho nezačali stíhat? Na to už jsem odpověděl.

Té hry se účastní klanově-korporativní skupina, na které závisí stabilita fungování USA jako státu,

a proto tak snadno na toho Hershe nemohou. Obzvláště podíváme-li se na jeho životopis. Podívejte se, čím se proslavil. V roce 1969 zveřejnil vyšetřování maskaru v Songmy ve Vietnamu. Jsou i jiné názvy My Lai, ale většinou se říká Songmy. A získal obrovskou popularitu. Podivné, že? On odhalil takovou nepříjemnou pravdu o americké armádě, jak se chová a oni ho za tuto její diskreditaci udělali národním hrdinou. A s ohledem na ten masakr v Songmy se vrátíme k takové epizodě, k tomu obviňování vojáků Rudé armády z masového znásilňování Němek. Přímo bilióny jich znásilnili.

Proč na Západě věří této pohádce? Protože západní vojáci a jmenovitě ti američtí, se přesně tak chovali. Když vstupovali do různých německých měst, nebo dokonce i italských... A proč dokonce? I do těch italských, francouzských, tak tam znásilňovali dle své libosti, jak se jim zachtělo. Chovali se v obsazených městech podle principu, můžu si dělat, co chci. Takže představit si, že by se ruský voják choval jinak, jednoduše nejsou schopni. I když už se právě v Evropě mohli stokrát přesvědčit, že ruský voják, je zcela jiný. Když vojáci Suvorova osvobozovali italská města, tak jim katolíci přinášeli své děti, aby jim požehnal pravoslavný Suvorov.Protože když přišli Francouzi a obsadili město, tak ho rozkradli a znásilňovali.

Když ho obsadili Rakušané, když osvobodili město, tak ho rozkradli a znásilňovali. Když město obsadili Rusové, tak tam byl klid a pořádek. Úplný pořádek a před znásilňováním rakouskými vojáky se bylo možné zachránit právě v ruském táboře, když lidé utekli k ruským vojákům. Pro Západ je to americké chování jednoduše obvyklé. Prostě měli špatnou náladu, tak tu vesnici

do jediného vyvraždili, více než pět set lidí! Všechny holčičky, dívky a ženy znásilnili tím nejhorším způsobem, a potom ještě tupili i jejich mrtvá těla.

Takže to, co popsal Hersh bylo něco zcela obvyklého. Jenže víte, ono je to tak, že se Západ vždy chová na základě principu, co je dovoleno bohovi, Západu, není dovoleno volovi, tedy někomu jinému. Když se chováte na západní způsob, jako ti afričtí vojáci, kteří znásilňovali v italských městech: "Na to zapomeňte, přestože to jsou podlidi, tak takhle to prostě na Západě chodí. To je OK. A Rusy budeme obviňovat z toho, co jsme dělali my sami." A Západ...Proč jsem říkal, že co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi?

Protože Západ může uplatňovat svou suverénní politiku, zasahovat do cizích záležitostí a Rusku nejenže není dovoleno, aby vedlo svou suverénní politiku, a nějak spolupracovalo s jinými státy na vzájemně výhodném základu, aniž by zasahovalo do cizích záležitostí, jak to ukazuje cesta našeho ministra zahraničí, nezasahovat, ale spolupracovat, navazovat normální vztahy. To není dovoleno! "Vy zasahujete do naší vlivové zóny, to jsou naše kolonie, tak co tu chcete?! Zasahujete tak do našich vnitřních záležitostí."Rusku to není dovoleno. Rusko musí být vděčné, když mu vládne západní páníček. Západ přemýšlí jen takto.

Jenže bohužel naše vysoká politická a další "elita", ta rossionská,se skládá z nedodělaných lidí, kteří sní o tom být otroky Západu. Oni jinak nepřemýšlí. A když tady o nich vykládají, že jen něco nepochopili, že svět už je jiný. Ve smyslu, že se jen v něčem mýlí, tak oni se nemýlí, oni upřímně chtějí likvidaci Ruska a Rusů. Ať tu je jakýkoliv jiný svět, jen aby měli možnost lízat zadek svému západnímu páníčkovi. Takto přemýšlí naše rossionská "elita", veškerá! Celá její nejvyšší vrstva. Takže když se vrátíme k Hershovi. Zdálo by se,že tak zcela diskreditoval americkou armádu.

Ne, v mentalitě Západu a USA, je to obyčejná věc: "No tak si kluci zařádili, vždyť šlo jen o nějaké ty domorodce, a to přece nejsou lidi." Když začala speciální vojenská operace, tak vykládali: "To je hrůza, vždyť tam bílí zabíjejí bílé. To přece není jako v Iráku nebo někde v Africe. To je katastrofa, vždyť je to válka v Evropě!" V tom byla ta hrůza, že bílí zabíjejí bílé. Ovšem potom lidem vysvětlili, že Rusové mezi bílé vlastně nepatří, že ty je třeba naopak zlikvidovat. Takže by se zdálo, že tím tu armádu zdiskreditoval. Ale ve skutečnosti ji nezdiskreditoval, ale tato operace umožnila nakonec ukončit tu účast USA v té válce ve Vietnamu.

A on se tak stal novinářskou modlou. Kam se na něj hrabou Assange se Snowdenem.

Potom uplynulo trochu času a v roce 1972 došlo k aféře Watergate, Washington post napsal demaskující článek, ale rozvoj toho skandálu převzal Hersh, který pracoval v New York Times.

To znamená, že informování o té aféře okamžitě převzali a dali jí svůj výklad. Opět byl na vrcholu: "Podívejte se, jak je dobrý!" Potom v roce 1973 publikoval celou sérii článků o účasti státního tajemníka USA Henry Kissingera a CIA ve státním převratu v Chile. To už nebylo vnímáno tak pozitivně: "Kam to vůbec strkáš ten svůj nos? Tam přece máme své zájmy, co je dobré pro General Motors, je dobré i pro USA. Tam máme důležité zájmy!"

A postupně jeho publikační činnost... Čím dále publikoval, tím více se u něj projevovalo odmítání.

To znamená, že se nepozvedal ke slávě, ale naopak o ní začal přicházet. A když zveřejnil článek o mučení a popravách ve věznici Abú Ghraíb, tak to byl konec, konec modly. "Co to děláš? Ve světě už je tak těžká situace, i tak nás, USA nemají rádi a ty tomu ještě pomáháš odhaleními..." Proč jsem vyprávěl o této jeho kariéře? Je to totiž tak, že v jeho kariéře se jako v kapce vody odráží vzájemný vztah globální "elity" USA a státních "elit" USA. Státní "elity" jako takové, když to v dané situaci zobecníme. Takže ta konfrontace globální a státní "elity" USA je vidět z jeho životopisu.

Dokud se cíle globální a státní "elity" USA shodovaly a USA se pozvedaly nahoru... Když šlo o to odrovnat SSSR a utvrdit moc USA v celém světě jako světového četníka, tak k žádným neshodám nedocházelo. První zvoneček se rozezněl až v roce 1973, kdy se USA z role světového četníka začaly spouštět o něco níže, když začaly ekonomicky klesat a měnit se v koloniální stát. Aby to nedopustili, objevila se ta kniha o tom, přestože Henry Kissinger sám zastupuje globalisty. Ale ten tlak státní "elity" byl tak velký, že se toho nemohl neúčastnit. Ale jednal tak, aby státní "elita" získala minimální možnosti řízení ve světě a USA pod vedením globální "elity" stále zůstávaly světovým četníkem.

Jak to i bylo. A tenkrát právě se jejich zájmy začaly rozcházet, v roce 1973. Tenkrát se zájmy globální "elity" USA a státní "elity" USA začaly rozcházet. A nyní už se rozešly prakticky úplně.

Globální "elita" USA potřebuje Spojené státy proměnit v obyčejný stát, který bude žít za své a bude přeformátován. Jak měli v plánu přeformátovat i SSSR. A státní "elita" USA chce zachovat dominanci Spojených států v celém světě, aby mohla dál celý svět vysávat. A neuvědomuje si, že se kvůli tomu může zhroutit celá civilizace na planetě Zemi. Oni požírají prostředí, ve kterém žijí, a proto je nutné státní "elitu" USA odstřihnout. A když... Už jsem říkal, že ten výbuch plynovodů zorganizovali právě globalisté, aby odřízli rossionskou "elitu" a její možnosti plnohodnotně zásobovat zdroji Západ, aby ten mohl bojovat proti Rusku.

USA mají v úmyslu zcela spálit celou Evropu. Když někdo vykládá, že Evropa to a Evropa ono, že by mohla udělat to a udělat ono... Tak to tak vůbec není. Je jedna kniha od Saundersové, jak se jmenuje? Frances Saundersové - Moderní umění jako "zbraň" CIA (The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters) To je velmi zajímavá kniha, doporučuji ji všem. Tam je ukázáno, jak si podřídili všechny evropské "elity", zcela! Evropa vůbec není subjektní. To jen globalisté dál částečně udržují dvě taková centra s tím, že centrum koncentrace řízení se z Evropy přesune do Íránu a to anglosaské, Velká Británie a USA, do Číny.

Proto jim nijak zvlášť nezáleží na tom, aby Evropu obrodili jako centrum koncentrace řízení.

A budoucností Evropy má být Evropský islámský chalífát, jestliže se Evropa nebude vnitřně bránit a pomáhat Rusku, aby vyhrálo ve speciální vojenské operaci, protože potom svět bude vypadat úplně jinak. Rusko má koncepci nového světa, je jí ruský svět. A bude-li to tamten svět, nebudou ani žádné evropské státy, vzniknou tam nové národy s novými jazyky v nových státech.

Takže Evropa není subjektní a pro USA je důležité...Státní "elita" USA nemá konceptuální znalosti a neví, jak probíhá řízení složitými sociálními supersystémy.

Má jen předchozí zkušenosti, jak byla zorganizována 1. světová válka a 2. světová válka, které byly fakticky dvěma etapami světové války 20. století. Dvě silné etapy, protože potom ještě probíhala studená válka. Oni ty znalosti nemají a pokouší se podle těch starých šablon rozpoutat novou 3. světovou válku, aby proti sobě poštvali Evropu a Rusko, abychom se vzájemně zničili.

Takže pokud zaútočíme jadernými zbraněmi na Evropu, nebude to USA nijak vadit, vůbec jim to nebude vadit. Přesně toho totiž chtějí dosáhnout. Útočit je nutné na Velkou Británii, protože tam ještě zůstalo centrum koncentrace řízení. Sice ho přesunují, ale to nějakou dobu trvá, neuděláte to za jeden den. Takže útočit je nutné na USA, to je ten štáb, to je ten četník, který to všechno realizuje.

Takže aby nevzplanula ta válka v Evropě, globalisté provedli tuto věc, zařídili ten výbuch. A teď světu poskytují informace, že to je práce Spojených států, tedy státní "elity" USA. To právě proto došlo k tomu úniku informací, a právě proto také nikdo proti Hershovi nic nepodniká. I když popravdě řečeno, může být i zavražděn. To ovšem vyvolá změnu vztahů mezi klanově-korporativními skupinami, změnu jejich vzájemných vztahů. A my víme, jak to vypadalo v devadesátkách u nás v Rusku. Dokud se tyto klanové skupiny nechávají na pokoji, tak to ještě jde. Ano, vzájemně se setkávají a řeší nějaké společné byznys úkoly, někdy politické úkoly. Ale jakmile jedna skupina zaútočí na druhou a poruší mír, začíná válka.

A kdo ví? Teď je americká státní "elita" ve stavu hysterie, a to se potom může dopustit čehokoliv.

A já znovu opakuji, že pokud v tomto stavu nabydou byť i to nejmenší přesvědčení, že Rusko neodpoví, tak proti nám provedou jaderný útok. Teď to ještě z jejich strany není výhodné, protože stále doufají, že tu proběhne státní převrat. A když k tomu státnímu převratu dojde a Putina odstraní, určitě žádná odveta nebude, a tehdy budou moci provést ten jaderný útok proti Rusku. Oni nás mají v úmyslu dorazit! Jestliže se zlomíme. Jestliže někde v něčem ustoupíme.

A naše rossionská "elita"... Opakuji, to prohlášení Matvijenkové a Veršinina, to je velice závažné!

To prohlášení centrální banky, jaký bude kurz dolaru a základní úroková sazba, likvidační pro naši ekonomiku, to je také velice závažné! Ty informace o tom, jak naše zdroje proudí na Západ,

a jak ty tři pobaltské vymiráty za to, že znesvětili památníky našich otců, dědů a pradědů, osvoboditelů od světového fašismu, za to, právě za to od naší rossionské "elity" a osobně od Millera dostávají plyn v neomezeném množství. A díky tomu Západ postupně nabývá přesvědčení, že k tomu převratu dojde, a potom nás budou moci dorazit. Je zapotřebí, aby k tomu převratu nedošlo. A k tomu také jsou předpoklady. Není to poprvé, kdy oni doufají, že k tomu převratu tehdy a tehdy dojde.

I když teď je to nejzávažnější ze všech předchozích pokusů. Protože před těmi ostatními pokusy ruská umělecká "elita" nejednala tak v předstihu a nedovolila si vykládat: "Když z Ruska zbude hrstka radioaktivního popelu, tak budu rád," a tak podobně. A takových prohlášení přece zaznělo spoustu. A proč? Protože doufají, že Putin bude svržen, proti našemu státu provedou jaderný útok, a Rusko bude dodávat zdroje na Západ a Rusové budou vymírat. Tak to je fakticky všechno, co se děje. A mimochodem, ten článek, ještě jednou to zmíním, má za úkol, aby se Evropa alespoň trochu vzpamatovala a začala čelit USA. Aby alespoň v něčem bránila realizaci toho plánu na rozpoutání 3. světové války, jaderné války na evropském území, ve které shoří Evropa. Tento účel to má.

Nu což, tak už mi nezbývá než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal hodnotným občanem stačilo umět číst, psát a počítat, a potom k tomu začaly přibývat další znalosti, a nyní musí například chodec znát pravidla silničního provozu, aby neskončil pod autem, tak teď, abyste se stali skutečným člověkem a občanem, musíte vědět, jak jsou řízeny státy.

A jak svou osobní účastí ovlivňovat celostátní procesy. Jak tím, že budete bránit zájmy své a své rodiny, ubráníte i celostátní zájmy a zajistíte si mírové nebe nad hlavou a štěstí pro své děti. A mír v celém světě. Takže čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙