Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 6.6.2022

Datum: 6.6.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 06.06.2022. V souvislosti se speciální vojenskou operací, kterou náš stát vede na Ukrajině, přichází mnoho otázek. Všichni si takříkajíc všímají těch zásadních zlomů, které buď probíhají, nebo se chystají. V poslední době se začalo mluvit o zrušení takzvaného Boloňského systému. V souvislosti s tím vás prosí okomentovat vyjádření ministra vědy a vysokoškolského vzdělávání Faľkova, které v tomto ohledu udělal v rozhovoru novinám Kommersant. A teď odcituji jeho výrok: "Víte, nejde o to, že bychom okamžitě najednou zrušili všechno, co tu fungovalo 20 let a vrátili se jen ke specializaci, to vůbec ne, zůstanou tituly bakalář i magistr."

Mimochodem, právě takto Kommersant nazval celý ten rozhovor.

"Mohu nazvat přinejmenším tři příčiny pro to, abychom je zachovali. Zaprvé je mnoho absolventů našich škol a dalších lidí, kteří sympatizují s těmito formáty vzdělávání. Proč bychom jim tedy měli upírat možnost získat titul bakaláře nebo magistra? Za druhé, u nás milióny lidí získaly titul bakaláře a bez získání titulu magistr nebudou moci postupovat výše, protože máme kvalifikační požadavky na funkce, obzvláště ve státní civilní oblasti a v trestněprávní oblasti. Nemůžete se například stát soudcem, máte-li pouze titul bakaláře. V jurisprudenci musíte mít přinejmenším titul magistr. Nemůžeme přece tyto lidi omezovat, to je ústavně zaručené právo na vzdělání. A nakonec třetí argument, který se týká zahraničních studentů. My jsme ve světě na sedmém místě v počtu zahraničních studentů. Pro ně je to srozumitelný systém, mohou u nás studovat, a potom se vracet domů a pokračovat ve studiu."

No a jak píše Kommersant, tak zároveň Faľkov přiznává, že plynulá a důsledná přestavba systému vysokoškolského vzdělávání bude trvat celá léta.

To on si přeje, aby Boloňský systém zůstal. Každý odborník, který tak či onak zná reálný stav věcí ve státě s ohledem na přípravu kádrů, okamžitě řekne: "V praxi se za těch 20 let, kdy tu máme Boloňský systém, jasně ukázalo, že byl zaveden kvůli tomu, aby u nás zlikvidoval vzdělávání, vysokoškolské studium!" Aby náš stát degradoval.

Když se podíváme na Západ, tak vidíme, že Boloňský systém vedl k absolutní degradaci celého vzdělávacího systému, k jeho úplné degradaci. A přežíváme jen díky unikátním jedincům, kteří studovali buď podle speciálních programů mimo tento Boloňský systém, nebo v těch zemích, kde tento Boloňský systém není zaveden. Protože Boloňský systém vede jen k degradaci!

Což fakticky Faľkov sám v tom svém rozhovoru přiznává. On přece správně říká, že u nás absolvují nedodělaní odborníci, kteří se musí ještě dál učit. A tuto situaci tvoříme programově.

Povšimněte si, že v těch jeho třech bodech není ani jeden bod, který by byl nadnesen z pozice plnění státních úkolů a suverenity Ruska.

Chce se někdo učit v Boloňském systému? Náš stát je otevřený, tak jeďte na Západ a učte se tam! Proč by přípravu nedodělaných odborníků, kteří nejsou k ničemu, a jak se ukazuje, nenacházejí uplatnění ani v ekonomice, měl platit stát? Stát potřebuje odborníky! A orientovat se na to, že někteří by ten titul získali rádi...

A na základě čeho získávají své znalosti? Budovy jsou postaveny, učitelé připraveni, je zformován celý vzdělávací systém, veškerá ekonomika. A celá ta ekonomika funguje na základě vzdělávacího systému. To znamená, že oni fakticky do toho systému nic nevloží! A ten systém by měl fungovat podle rozmarů nějakých jednotlivých lidí? Kteří nechtějí být odborníky? Jsou pohodlní a tohle jim stačí. To má jako být vytyčení úkolu? Co je to za lidi, že by celý stát měl degradovat, aby vyhověl jejich rozmarům? Které nakonec zahubí i je samotné? To znamená, že jde o uvědomělé vytyčení úkolu likvidace jakékoliv vzdělávání ve školství, i v tom vysokém, absolutně.

Náš stát je sedmý na světě v počtu studujících zahraničních studentů. To je správná věc. To je dobrá konkurenční výhoda. A co vlastní říká ten Faľkov? Že musíme dál pracovat v Boloňském systému. A proč? Aby k nám dál mohli přijíždět, a vracet se pracovat a dál studovat tam.

No to se podívejme, jaký je to zajímavý systém. Když tu byl SSSR, tak jsme měli zahraničních studentů více než kdekoliv jinde a odjížděli od nás jako dobří odborníci. Probíhalo to v orbitě státních zájmů, mezinárodní politiky Sovětského svazu. Získávali jsme tak hned partnerské státy, vzájemnou spolupráci v ekonomické i politické oblasti.

To všechno jsme získávali my, SSSR, když jsme jim připravili kvalitní odborníky, které nebyl schopen zajistit západní systém. Ale to je přece rozsudek pro západní vzdělávací systém, který vynesl už v roce 1957 senátor Kennedy a admirál... Bože, jak on se... Prostě jeden významný admirál USA. A co ti řekli? Vítězství SSSR ve vesmírných závodech je triumfem sovětského vzdělávacího systému, sovětského učitele!

Co začali v první řadě likvidovat ti strůjci přestavby? Začali likvidovat vzdělávací systém! Ale k tomu se ještě vrátíme. Uvědomujete si, co by znamenalo, pokud by se podle našeho systému, podle toho sovětského připravovali prvotřídní odborníci pro jiné státy? Kteří by přijeli a v podstatě by si studium doplňovat nemuseli? Už by jen profesionálně rostli a vzdělávali se v rámci získané odbornosti. Nemuseli by už nikde formálně doplňkově studovat. Takto by Rusko získalo konkurenční převahu v mezinárodní činnosti!

A Faľkov říká: "Ne, Rusko nemůže být suverénním státem. Musí připravovat takříkajíc lidský materiál, ten profesionální, pro západní systém řízení, pro koloniální systém řízení. Aby si oni potom už jen vybírali, kdo se jim hodí a kdo ne. Ale okamžitě by se stávali součástí tamtoho systému, toho protiruského!"

Západ teď bojuje proti Rusku a bojuje právě s důrazem na vzdělávací systém. Rickover, ano, byl to admirál Rickover. To je jejich hodnocení, oni začali to vzdělávání u sebe trochu pozvedávat, ale na sovětskou úroveň se dostat nedokázali. A věděli, že se jim to nepodaří.

Takže měli za úkol s využitím vnitřních zrádců zlikvidovat v Rusku vzdělávací systém. Nezískáváte tak konkurenční výhodu kvůli tomu, že jste se v něčem zdokonalili, ale díky takříkajíc likvidaci svého protivníka, či soupeře. Když ho znemožníte. A my jsme přece viděli, jak náš vzdělávací systém likvidovali. A kdo to dělal? Nyní probíhá nestydatý píár Medvěděva. Jaký prý je to skvělý chlapík. A všechno jsou to lži, to o jeho vlastenectví...

Ve válce 08.08.08 se zasloužil jen o jedno, že jeho dohoda Medvěděv-Sarkózy potopila všechna válečná vítězství nad fašistickou Gruzií. A zbytek? Ztratil zbytečně 24 hodin. Naše mírotvůrce povraždili kvůli jeho kšeftům se Saakašvilim. To proto naše prokuratura Saakašiviliho neobvinila, protože by se svezl s ním.

A co Medvěděv prohlásil? Že vzdělání, to je poskytování služby a učitel je lokajíček. Jak může být vzdělávání službou? Vzdělávání je funkce, sociální funkce každé společnosti, bez které nemůže žádná společnost existovat. Ať už se jedná o prvobytně pospolnou společnost nebo tu vysoce technologicky rozvinutou. Aby společnost mohla existovat na této úrovni, musí mít výchovný a vzdělávací systém. To není žádná služba! To je danost! Je to funkce lidského sociálního organismu. Co to musíte být za zmetka, abyste...

Nu, Medvěděv! Na to nezapomínejte, abyste vzdělávání nazvali poskytováním služeb! A jaký je výsledek, když učitele degradovali na úroveň lokajů? Já vím, že Medvěděv je štěstím bez sebe, když ve škole mlátí učitele.

Stejně jako se to líbí prokuratuře, která okamžitě zahajuje trestní stíhání učitelů! Místo těch, co je zmlátili! "To vy jste tak zdeptala toho chudáka!" To dvoumetrové dítě převyšující tu učitelku důchodového věku o celou hlavu! On ji zmlátí tak, že skončí v nemocnici a tam za ní přijde prokurátor s tím, že ji bude trestně stíhat: "To vy jste to dítě takto vynervovala. Ono tak trpělo, když vás mlátilo!" O to všechno se Medvěděv zasloužil.

Takto to Medvěděv postavil, že učitel nemá nárok na důstojnou mzdu. A kdo bude za takových podmínek učit naše děti? Jakým směrem tak půjdeme? To je přece medvěděvovský přístup k lidem: "Peníze nejsou, ale vy se držte!" Sám kradl, až se hory zelenaly. A ukázalo se, že stačí trochu jinak zorganizovat život, aby všechny klanově korporativní skupiny kradly méně, pro které pracoval Medvěděv, a najednou je ve státě vše potřebné. Medvěděv cíleně likvidoval vzdělávací systém. Fursenko: "Nedostatkem sovětského systému bylo to, že připravoval tvůrce. A my musíme připravovat kvalifikované spotřebitele."

Spotřebitele čeho? Nejsou-li tvůrci, dochází k technologické degradaci všeho. Teď proti nám zavedli sankce a my nemáme tvůrce. A co si počnou naši spotřebitelé? Co nám kdo dá ze Západu? Jaké gadgety? Takže se jedná o lidi, kteří zcela cílevědomě, živení svou nenávistí k Rusku a Rusům, likvidovali vzdělávací systém.

A Faľkov je stejný! On to řekl přímo v tom rozhovoru, že úplně stejně Rusko nenávidí, že si nepřeje, aby bylo suverénní. Chce, aby Rusko připravovalo odborníky, aby na své náklady připravovalo kádrovou základnu pro západní koloniální systém! V žádném případě v zájmu suverénní státní politiky Ruska, ani v zájmu těch koloniálních států, jejichž studenty my učíme.

A ta prokuratura, kterou už jsem zmiňoval, vnesla obrovský podíl do toho díla likvidace vzdělávacího systému. Prokurátoři na úkor svého volného času iniciativně běhali se stopkami po školách a kontrolovali, kdy učitel pustí žáky na přestávku. Ti prokurátorští zmetci, zcela cíleně likvidovali školní výuku, likvidovali autoritu... A pokračují v tom, likvidují autoritu učitelů. Stejně jako dřív pracují kaleným železem na tom, aby vypálili celý vzdělávací systém Ruska. Tady nehledí na čas a snaží se ze všech svých sil, to je jim blízké.

A vyvstala ta otázka, že od nás požadují, abychom vyměnili Azovce. A tak je nyní požadována taková formalita, abychom Azov uznali za teroristickou organizaci a tu výměnu na tomto základě zakázali. A jak to dopadlo? Prokuratura to absolutně sabotovala. Vůbec na to nereaguje. Nejvyšší soud, Státní duma, prezident státu...

To není důležité. Cožpak může prokuratura obětovat své blízké, Azovce? S ruským lidem se vypořádá raz dva. Fabrikuje různá obvinění, jednoduše si je vycucá z prstu. A v tomto případě ne, tady plně stojí za svými lidmi, a jednoduše to sabotují! Sabotáž probíhá ve všech směrech.

Jen se podívejte, jak prokuratura chrání před zbořením památník nacistickému zločinci atamanu Krasnovovi! Prokurátor Krasnov je snad ztělesněním atamana Krasnova? Proč doposud probíhá propaganda fašismu?

Prokuratura nevidí propagandu LGBT, propagandu homosexuality mezi nezletilými. Ani v té škole v Jekatěrinburgu, ani tu vydanou pornografickou knihu Léto v pionýrském šátku. Nic z toho prokuratura nevidí! Prokuratura jde jen po lidech, kteří jsou ruskými vlastenci, na to jí žádných sil není líto.

A co neustále od té prokuratury posloucháme? "Prostě nám chybí trest smrti!" A já se ptám, a proti komu ten trest smrti hodlají použít? Proti zločincům nebo proti poctivým ruským vlastencům, občanům dbalých zákonů? Činnost prokuratury neponechává žádné pochybnosti, že jde o pokus znovu provést ty takzvané "stalinské" represe!

A v čem spočívala podstata těch "stalinských" represí? Stát se industrializoval, nabíral obrátky, což se nepřátelům Ruska, SSSR velice nelíbilo! Potřebovali se zbavit kádrové základny a rozpoutaly "stalinské" represe, ty takzvané "stalinské" represe. Jestliže by Stalin nesouhlasil s jejich provedením, tak by teď byl v dějinách zapsán jako jedna z jejich obětí, represí nazvaných prostě jen jménem někoho jiného, to ale není důležité.

U nás se s ohledem na ty represe lže a to na centrálních kanálech! Já jen nebudu jmenovat! I když jednoho jmenovat můžu, je to Chinštejn, ten neskutečný zmetek! Když ten mluví o "stalinských" represích, tak moc dobře ví, že lže! Když mluví o Andreji Januarjeviči Vyšinském, prokurátorovi SSSR. On ví, že lže! Jenže kdyby mluvil pravdu, tak by se dostal k těm, kteří skutečně organizovali ty takzvané "stalinské" represe.

A protože tak lže, je nutné alespoň něco říci o tom významném člověku, který tak mnoho udělal pro to, aby v našem státě nastolil řád a zákonnost. Andrej Januarjevič Vyšinskij byl jmenován generálním prokurátorem SSSR rok poté, kdy byl lidovým komisařem vnitřních záležitostí jmenován Jagoda. To Jagoda byl tím člověkem, který ty takzvané "stalinské" represe zahájil. A právě jeho se teď různí ti liberasti snaží očistit a pokouší se z něj udělat "oběť" stalinských represí. A to nemluvím o tom, že za něj začaly fungovat gulagy a tak dále.

Jen malý detail, to právě Jagoda organizoval kontrabandu dřeva ze SSSR a ponechával si peníze za něj na svých osobních zahraničních účtech. To dřevo SSSR dodával, aby získal valuty, za které potřeboval na Západě nakoupit stroje a technologie a on využívajíce práci... Práce vězňů není ekonomicky rentabilní, od začátku není ekonomicky výhodná.

Ale Jagoda se dopouštěl ještě větších zločinů a poškozoval industrializaci státu, když kradl ty valuty, kvůli kterým bylo to dřevo dodáváno. Aby na Jagodu dosáhla sovětská zákonnost, byl prokurátorem jmenován Vyšinskij. On toho udělal mnoho a právě to zatčení Jagody je výslovnou zásluhou Andreje Januarjeviče. Na jeho místo nastoupil Ježov a začaly ty takzvané "stalinské" represe. Tak za to přece musel nést vinu právě Vyšinskij? Jak jen mohl?

A já se ptám. Neslyšeli jste snad o jevu zvaném trojky NKVD? A že ty represe probíhaly výslovně v linii těch trojek NKVD? Oč se jedná? O to, že ty trojky NKVD realizovaly výslovně politické represe a fungovaly mimo právní rámec! A byly také vytvořeny právě proto, že sám Vyšinskij v té době již stihnul udělat na prokuratuře více méně pořádek, více méně! A prokuratura se tudíž pod tyto represe podepsat nehodlala.

Ano, součástí každé té trojky byl i prokurátor, ale to už byla jeho osobní záležitost, založená na jeho osobní mravnosti, jaká rozhodnutí přijímal. Koho odsoudit na kolik let a koho nechat dokonce zastřelit. Ty trojky fungovaly od srpna roku 1937 do listopadu 1938.

A co se stalo v listopadu roku 1938? V listopadu roku 1938 se lidovým komisařem vnitřních záležitostí stal Lavrentij Pavlovič Berija. A ty trojky byly společným úsilím Beriji a Vyšinského zrušeny. A právě z toho důvodu, že prokuratura se za Vyšinského organizačně na těch trojkách nepodílela, byly nazývány trojky NKVD, protože ty represe probíhaly výslovně v této linii, v linii Ježova. Jakmile se dokázali Ježova zbavit a tím lidovým komisařem se stal Berija, byly ty trojky okamžitě rozpuštěny.

A to nejdůležitější! Na konci listopadu, když se Berija stal tím lidovým komisařem pro vnitřní záležitosti, tak ty trojky nejen okamžitě rozpustil, zároveň uzavřel celou řadu stíhání. Takže všechna trestní řízení, která probíhala v linii těch trojek, všechna řízení, která byla zahájena podle určitých parametrů, byla jednoduše zrušena! Ve zbylém čase listopadu a prosince bylo na svobodu propuštěno 300 tisíc lidí. Ta řízení byla okamžitě zrušena, podle formálních příznaků, jako nezákonná.

Opakuji, že byla zastavena všechna řízení trojek, ale někteří lidé už byli uvězněni, někteří dokonce zastřeleni. Ty, kteří ještě nebyli odsouzeni do vězení, mohli pustit hned, jiné mohli podle formálních příznaků propustit z vazby, ale část lidí už byla uvězněna na základě soudních rozsudků, takže už bylo nutné ta řízení revidovat.

A co tehdy proto udělali? Všichni určitě slyšeli o stalinských šaraškách. Oni se k těm vězňům obrátili s vysvětlením: "Vy jste se všichni ocitli ve vězení. Odsoudil vás soud. My víme, že se někteří vyšetřovatelé NKVD a prokurátoři nedrželi zákona, že nejsou poctivými občany SSSR, že mnoho z vás je ve vězení na základě zfabrikovaného obvinění.

Ale abychom zjistili, která z těch obvinění byla zfabrikovaná a která ne, potřebujeme čas. Jen tak vás propustit nemůžeme, stát přece musí nějak fungovat, je to státní procedura a odsoudil vás soud. Takže každý případ je třeba přezkoumat a zjistit, zda byl či nebyl zfabrikován. My teď chystáme čistku, budeme čistit NKVD a prokuraturu! Máme s tím teď hodně práce, a ještě musíme revidovat vaše případy, takže bude chvíli trvat, než se k těm vašim spisům dostaneme.

Ale dá se to urychlit. Pokud máte za to, že proti vám bylo obvinění zfrabrikované a sedíte neprávem, tak si můžete vlastní prací v těch konstrukčních kancelářích vysloužit to, že se váš případ vůbec revidovat nebude a rovnou bude prohlášen za zfabrikovaný a ta věc bude uzavřena, aby vás mohli pustit na svobodu ".

A ti lidé šli pracovat, dokazovali, že jsou vlastenci svého státu, že jsou profesionálové, a že je pomluvili, a vše bylo dodrženo. A právě na základě tohoto konsenzu, té bérijovské amnestie, která by nemohla být provedena bez pomoci Andreje Januarjeviče Vyšinského, prokuratury, jsme potom vyhráli ve Velké vlastenecké válce.

A také začalo být hned jasné, že ti, co ty represe prováděli, jsou těmi skutečnými nepřáteli Ruska. Nepřáteli Rusů, nepřáteli SSSR, nepřáteli národa! A sám systém byl lidský, a proto se tak rozvíjel. A že byl lidský, dokázaly všechny výsledky činnosti SSSR za těch 70 let. Těch 70 let je z hlediska dějin mžikem, takže je zbytečné vykládat, jak prý zemřela sama idea komunismu a tak dále. To ani náhodou, všechno se teď k tomu vrací, když jsme si pořádně užili těch "předností" kapitalismu, nezaměstnanosti, sociálních potíží bez jakýchkoliv jistot, zločinnosti a všeho dalšího. Takže Andrej Januarjevič velmi mnoho udělal pro to, aby ty represe byly ukončeny.

A je velice vypovídající, jak zemřel. On byl v roce 1952 nebo 53 jmenován velvyslancem SSSR při OSN. A zemřel nečekaně na srdeční záchvat. Podivná smrt! A v mnohém velmi podobná tomu, jak zemřel Vitalij Ivanovič Čurkin, neuvěřitelně podobná. Ruští vlastenci z nějakých důvodů v OSN velmi často umírají...

Byl jmenován 5. března 1953. Ano, v roce 1953, po Stalinově smrti ho jmenovali a poslali tam, aby jim tady nepřekážel a nezvrátil jejich státní převrat, a potom ho tam i zlikvidovali. Takže ten protitlak má opravdu velkou sílu.

Vlasovci, kteří si nepřejí, aby se náš stát dokázal nějakým způsobem pozvednout... Ano, vlasovci, kteří si nepřejí, aby lidé nějakým způsobem dokázali pozvednout svůj stát, dělají všechno možné, aby škodili.

A jednou z posledních iniciativ, pod kterou bohužel podepsali i vládu, která na ni slibuje vyčlenit miliardu rublů, je to zavádění přísahy vlajce ve školách. Děti budou učit přísahat vlajce, takříkajíc vlastenectví. Idea to není špatná, jen to vyvolává otázku: A jaké vlajce?! Vlajce suverénní země, suverénního státu, nebo vlasovskému hadru, pod kterým bojovali zrádci Ruska na Hitlerově straně, pod trikolórou, právě pod ní.

A kdo to prosazuje? Medinskij. Ten, co vykládá o biliónech Němek znásilněných sovětskými vojáky! Ruští vojáci prý páchali takové zločiny, že i esesáci byli nuceni uznat šlechetnost pěti vojáků, nebo kolik jich tam bylo, kteří to odmítli dělat a zabránili znásilňování dívek ze sirotčince. Takovouto pohádku si vymyslel.

A o Velké vlastenecké válce toho nalhal mraky, ten Medinskij. A jak se chová teď? Ten zrádce! O tom, že bojuje za to, aby Rusko podepsalo kapitulaci s Ukrajinou, už není třeba nikoho přesvědčovat. A aby se ta idea přísahy uchytila, prý státní vlajce!

Byla spuštěna ještě jedna kampaň. Otevření degeneráti začali prosazovat ideu, že ruskou vlajkou se má stát bílo-modro-bílá vlajka. Bělorusku vnucují bílo-červeno-bílou vlajku, BČB a naše by prý měla být bílo-modro-bílá. Lidé, kteří... Degeneráti, kteří dělají reklamu takové vlajce, jsou tak odporní, že lidé tuto jejich ideu samozřejmě odmítají. Ale tato idea byla spuštěna proto, aby lidé uznali jako státní vlajku vlasovskou trikolóru a na věčné časy se vzdali státní suverenity. Aby tím dali najevo, že Rusko nemůže být suverénním státem. Veliký Hitler nám přisoudil tuto vlajku, tak ji musíme mít. Vždyť už ji tu máme třicet let! Není přece důležité, že celé své dějiny mělo Rusko rudou vlajku!

A na Západě se na to všechno dívají, vidí ty zrádce a zvyšují sázky. Už dodávají i systémy, které mohou dostřelit do Moskvy, na Ukrajinu. Ukrajina prý přece slíbila, že z nich po Rusku střílet nebude. A USA prý nebudou dodávat ten typ raket, které mohou dostřelit do Moskvy. Ale stačí, že USA dodají ten komplex, rakety už může dodat Polsko nebo Rumunsko. To přece není žádný problém. Vždyť Estonsko dodává americké zbraně. Bylo mimochodem mezi prvními dodavateli západních zbraní Ukrajině. To přece není problém, dodá to Polsko.

Lidé říkají, že když vystřelí, tak to nedolétne a já s tím nesouhlasím. Mathias Rust s jasnou pomocí KGB přelétl celý stát a přistál na Rudém náměstí. A zapomněli jsme snad, jak byl vrtulníkům natažen červený koberec, ukrajinským vrtulníkům, aby mohly doletět na ruské území a vystřelit po nějakých objektech. Ne, nezapomněli. Cožpak nevidíme, jaký protitlak všude probíhá, jak všude pozvedávají hlavu nepřátelé Ruska? Jak se snaží ve státě vyvolat ekonomický rozvrat, zničit sociální jednotu lidu, aby se naše podniky nepostavily na nohy a dokud se nevrátí západní podniky, aby tu naše nemohly zaujmout jejich místo.

Nabiullinova je toho konkrétním příkladem. Napálila nám úrokovou sazbu 20%, teď je 11%, a ona nijak nespěchá s jejím dalším snižováním! A proč? Protože spoléhá na blížící se státní převrat! A jak je možné ho zrealizovat? Velice jednoduše. To Putin se pustil do té speciální operace, Ukrajina zaútočí raketami na Moskvu a trefí Kreml. Že to není možné? Je to možné. Mathias Rust tu přistál, protože mu zajistili koridor, tak mohou proletět i rakety letící z Ukrajiny a nikdo je nesestřelí, když pozorujeme takové rozsáhlé spiknutí. A Západ se dívá, jak všichni ti podpindosníci všechno likvidují...

A oni jsou všichni ve vysokých funkcích, nikdo z nich nepřišel o svůj flek, sedí tam v klidu dál a provádějí jednu špinavost za druhou. Chcete ještě jedno potvrzení? Tak se podívejte, zda váš guvernér podpořil speciální vojenskou operaci. A to je celá ta odpověď. Proč se všichni guvernéři tak drží zpátky? Nač čekají? Proč se dál účastní toho koronavirového divadélka?

Ten doktor Mengele, Ginsburg, neustále požaduje, abychom souhlasili s experimenty nad našimi dětmi, že prý potřebují být očkované! Abychom viděli, co to s nimi udělá, vyzkoušíme si to na nich. Sviňák! Už je všem jasné, že ten koronavirus bylo divadélko, velké globální divadélko. O čem se teď rozhoduje na Ukrajině? Rozhoduje se o osudu světa! Rozhoduje se o osudu světa!

Všichni naši podpindosníci sedící v mocenských funkcích pomáhají Západu. Ale zaručit, že nebude následovat odvetný útok, zatím nemohou. To by se mohlo stát jen v důsledku státního převratu.

A Macron se vytahuje, že za dobu té speciální operace volal Putinovi více než stokrát. No to se podívejme. Co? Oj, omlouvám se, že už sto hodin strávili na telefonu, že spolu mluvili více než sto hodin. A proč tak často volají? Protože potřebují zjistit, nakolik Putin vyměknul. Zda začíná podléhat tomu tlaku vnitřních nepřátel nebo ne. Tlaku takových, jako je Krasnov, Faľkov, Siluanov, Nabiullinova, zda tomu tlaku podléhá nebo ne.

A když se vrátím k tomu, co říkal ten Faľkov, že prý jsme na sedmém místě na světě v počtu studujících zahraničních odborníků. My přece máme ohromnou výhodu. Čínský velvyslanec v Rusku řekl, že se teď rozhoduje o budoucnosti světa, přes tu speciální vojenskou operaci a přes nátlak USA na celý svět. Prohlásil: "Musíme jednou provždy ukončit tu hegemonii USA, s jejich věčným přáním vměšovat se do záležitostí suverénních států."

Svět se s tím dokáže vypořádat jen v případě, že to Rusko ustojí. Čína ocitla v takových podmínkách, kdy je nucena Rusku pomáhat. Už nemůže čekat, zda to Rusko ustojí nebo ne. Je nucena pomáhat, protože dobře ví, že bude další na řadě, a že to zcela určitě neustojí.

Rusku se tak otevírají ohromné perspektivy pro práci se státy třetího světa. Teď se rozhoduje o otázce, která je řešena na všech úrovních, jde o otázku zásobování potravinami států třetího světa. A tady hraje určitou roli... V tom celkovém množství potravin, ty ohlášené objemy pšenice, která se produkuje, je na Ukrajině, činí jen 0,5% z celkového objemu potravin. A s ohledem na to, že to obilí... A to obilí je dvacet...

Hned, bojím se poplést ta čísla. To není důležité, prostě to obilí vůbec nehraje klíčovou roli z hlediska výše procent ze všech těch potravin. Nicméně 800 miliónů tun pšenice, obilí se produkuje na planetě a z toho na Ukrajině 20 miliónů. Takže to není až tak klíčové, ale pro státy třetího světa to klíčové je.

A do Ruska přijel prezident republiky Senegal, hlava Africké unie Macky Sall a samozřejmě jde o to, jak se bude Africe žít dál. Vždyť Afričané reálně vidí, že aby zničili Rusko a nad celým světem ustavily svou hegemonii, USA a Západ, připravuje se pod jejich vedením rozsáhlý hlad právě v Africe.

A vyhnout se tomu podaří pouze v tom případě, kdy to obilí, které bylo dodáváno z Ukrajiny a Ruska, do té Afriky dorazí. To nezachrání Afriku jako takovou před hladem. Afrika vždy hladověla. Ale ten hlad nebude tak rozsáhlý, aby se pohnuly celé národy. Takový, aby všechny africké státy dostal na hranu krachu.

Ano, v důsledku pohybu těch hladových mas by byla smetena Evropa, a když se Evropané účastní toho sankčního nátlaku na Rusko, tak velmi dobře vědí, že to znamená konec i pro Evropu, že všechny stávající státy budou smeteny a jejich národy zmizí. Vzniknou nové národy v nových státech s novými jazyky. Scholz a Macron si to velmi dobře uvědomují. Mario Draghi to také velmi dobře ví, jenže si nemohou dovolit postavit se proti svému páníčkovi.

A myslí si: "Já osobně to nějak přečkám." Nu, jako Zelenskij, cožpak tomu nějak záleží na Ukrajině? Vůbec ne. Ten si myslí, že teď odehraje tu roli prezidenta, odletí a bude buď natáčet někde v Hollywoodu, přestože ten už skomírá, nebo si bude užívat někde na nějakých ostrovech. Vůli páníčka přece splnil. Myslí si, že oni osobně od toho utečou. A co bude s jejich státy, je jim ukradené, absolutně ukradené.

Ta otázka, zda zůstanou zachovány evropské státy, se teď řeší na ukrajinských bojištích. Vyhraje-li Rusko, tak evropské státy budou dále existovat. Nebude žádný migrační proud, který by ty státy smetl a zlikvidoval jejich kulturu. Afričané se jen tak nezvednou, budou-li mít obilí, potraviny, všechno.

Vždyť si povšimněte, že ten potravinový kolaps začali organizovat díky koronaviru. Přece už jsme to kolikrát rozebírali. A když teď přijíždějí k Putinovi a on jim říká: "Ano, my jsme připraveni to obilí dodat. Máme ho dost, ale co ty sankce? Ty nám to přece neumožňují! My jsme poslali loď s obilím do Egypta a sám Egypt, který to obilí potřebuje, pod nátlakem Západu tu loď nepřijal. Taková je tu přece situace! Nestačí, že my jsme připraveni dodat, vy to také musíte přijmout! A nestačí chtít to přijmout, vy té realizaci sami musíte napomoci!"

Ve světě se teď skládá nová světová konstrukce, ve které má Rusko možnost zaujmout vedoucí postavení, které mu po právu náleží v globálním historickém procesu. A za to, aby Rusko toto své postavení zaujmout nemohlo, aby bylo zlikvidováno, aby jako surovinový přívěšek pracovalo pro Západ, vystupuje Faľkov, který tak přímo mluví o tom, jaké jsou jeho zájmy! Že Rusko má přestat existovat, jednoduše má přestat existovat!

Rozložit to rušení Boloňského systému na dvacet let znamená, že Rusku bude udušeno. Všechno se to dá udělat daleko, daleko jednodušeji. "Přece to nemůžeme takto lámat..., nemůžeme to a tamto..." Je nutné integrovat. Když se ve státě k moci dostali bolševici, v negramotném státě... Ať si nechají ty pohádky o reformě vzdělávacího systému, jak na tom pracovali...

To všechno jsou pohádky! Když se podíváte na podstatu a ne na propagandistické mýty. Za té carské prosperity, kdo ví proč, talentovaní lidé jako Ladygin nebo Zvorykin nenašli v Rusku své uplatnění. Jako Ladygin byli neustále nuceni odjíždět do zahraničí a zase se vracet. Říkají, že Zvorykina vyhnali na parníku.

No to se podívejme. A co o tom řekl Trockij? "To bolševici nám nedovolili je zlikvidovat a zachránili jim život. Odvezli je parníky." A proč je ty parníky odvážely, což bylo výhodné pro Západ? Jak to organizovali? Velice jednoduše! Jak například odjel Sikorskij? To k Sikorskému přišel někdo z Čeky... Á, napřed k němu zašli Američané a povídají mu: "Měl byste odjet, je to tu pro vás nebezpečné!" "Co to povídáte? Rusko je má vlast." Potom přišli ti z Čeky: "My to tady teď všechno rozmlátíme..." Ale jeho práci nechali netknutou. Pořádně ho vyděsili: "Nejspíš vás zastřelíme..." A někoho skutečně zastřelili, aby jejich slovům lidé věřili. Další den opět přišel Američan: "Tak to vidíte!" A bylo vymalováno!

A společně se svou prací, se svými vynálezy Sikorskij odjel do USA. Hráli na přihrávky, na hodného a zlého policajta. Takto vyháněli naše odborníky. Takže to, že je nedovolili zlikvidovat díky tomu "filosofickému parníku" a odvezli je, tak je vlastně zachránili před tím trockistickým terorem, který byl plně rozpoután v podobě těch takzvaných "stalinských" represí.

Rusko dokázalo vyprodukovat své kádry. A na základě čeho to dokázalo? Na základě nového vzdělávacího systému, ve kterém se toho lidé, kteří byli zcela negramotní, naučili tolik, že se z nich stávali vědečtí pracovníci! A jaký potom SSSR udělal skok kupředu! My s tím máme velmi bohaté zkušenosti. Máme tu ještě zbytky našeho sovětského vzdělávacího systému, takže toho není zase tak moc třeba předělávat, aby funkčnost vzdělávacího systému nebyla narušena a mohl produkovat normální kádry. A tyto připravené kádry se potom už začlení do toho nového ekonomického systému. Všechno se dá udělat, jen je třeba chtít!

A Faľkov říká: "Ne! My budeme dál lízat zadek Západu! A pracovat budeme jen pro jeho zájmy! Rusko jako stát musí přestat existovat! Rusové jako národ musí přestat existovat!" Čím se ten rozhovor Faľkova liší od toho, co dělají na Západě? Kde ruskou kulturu jednoduše vymazávají. Ruská hudba nesmí znít! Ruské opery nesmí být hrány! Ruská díla se nesmí vyučovat! Zcela nás vymazávají!

A Faľkov na to říká: "Ano! Rusko musí zmizet, stejně jako ruský národ, z historické arény!" To je to, oč jde v tom rozhovoru! Jenže jim to nevyje! Už mnozí chtěli Rusko zničit! Mnozí na to sázeli. Bělogvardějci sázeli na interventy.

Jen si vzpomeňte, v jakém postavení byla sovětská moc. Neměla přístavy, neměla přístup k vnitřním zdrojům státu. Podívejte se na rudý strom. Najděte si to na internetu. Je tam takový obrázek, byl v sovětských učebnicích. Podél Volhy a okolo Moskvy byla jeho koruna. Kmen byl podél Volhy a koruna okolo Moskvy. V těch nejtěžších podmínkách to ustáli, vyhráli a vyhnali všechny interventy i s bělogvardějci, co jim sloužili. A vybudovali stát, který dokázal vyhrát nad další invazí Západu, sjednoceného Západu v podobě Třetí říše pod Hitlerovým vedením.

Kdy znovu zrádci vzali trikolóru, kterou jim daroval Hitler, a šli bojovat proti vlastnímu státu, proti svému národu. Ale nic jim nevyšlo. Ani těmto zrádcům, nepřátelům lidu, ať už nám tu svou zrádcovskou trikolóru vnucují, jak chtějí, nic z toho nevyjde! Rusko povstane. Takže naše věc je spravedlivá, nepřítel bude poražen a vítězství bude naše! Na to musíte neustále pamatovat a myslet na to. A žádný pesimismus! Žádnou paniku! Jen chladnokrevný kalkul a porozumění situaci, chladnokrevný hněv vůči nepřátelům a přání vybudovat svůj stát velikým a mocným, aby se v něm dobře žilo jeho lidu, a nedopadlo to tak, jak to na nás chystají.

Devadesátky už se nevrátí! Zrádci nadarmo doufají, že se ty devadesátky vrátí. I pokud by jim to vyšlo, stejně budou zlikvidováni s ostatními. Takže vyhrát nesmí! V žádném případě! A také nevyhrají, dokud bude národ jednotný a bude podporovat gosudara! Je nutné tu "elitu" bombardovat ze dvou stran (zdola i shora). A kádrové čistky, musí proběhnout kádrové čistky!

Ale bez těch takzvaných "stalinských" represí. Úplně postačí trestní řád. Všechno jsou to zloději! Jsou to všechno ZLODĚJI! Jak to potom dopadá? Jakmile Čubajse, nositele státních tajemství, pustili za hranice státu, tak se ukazuje, jak kradl a vyzrazoval naše tajemství cizím státům. "Pojďme ho chytit! Kdepak asi je?"

Cožpak naše orgány činné v trestním řízení tohle nevěděly dříve? Věděly! Dobře to věděly! Jenže pracovaly stejně jako ta prokuratura proti našemu státu! Bylo by načase podívat se, jaký je obecný trend! Páníček vám dává najevo, že rossionská podpindosnická "elita" má být zlikvidována! A pokud to prokurátoři nepochopí, budou mít smůlu. Váš páníček vám to spočítá! Tak taková je ta situace.

Všechno? Tak už mi nezbývá než se rozloučit, popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙