Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 10.5.2022

Datum: 10.5.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 10.05.2022. A dnešní pořad zahájíme oznámením.

Ano, máme jednu dobrou zprávu. Nakonec se nám povedlo vydat další náklad naší třídílné knihy Válka, Stát a Bolševismus. Ovšem neobešlo se to zase bez určitých těžkostí. Ta věc se má tak, že kvůli Nabiullinové a dalším se zvýšily ceny a ty peníze, které byly utraceny za tento další náklad, by předtím stačily na dvojnásobný počet knih, které by navíc byly levnější než při tom prvním omezeném vydání. V důsledku tohoto cenového skoku je náklad menší, než byl v plánu, a to dvojnásobně a bohužel se zvýšila i cena, a to dost podstatným způsobem. Knihy najdete na Ozon.ru, můžete si je koupit a studovat je, abyste porozuměli současné situaci, protože tyto knihy poskytují komplexní teorii pro tento silný manévr.

A těch 60 stran navíc...

Ano, malá poznámka. Při přípravě těchto knih, když jsme připravovali to druhé vydání, přišly nám první reakce od lidí, a tak jsme ještě trochu rozepsali některá užší místa. Takže je tam navíc asi 20 stránek nového textu na každou knihu. A navíc, aby tam nebyly žádné prázdné listy pro poznámky, které tam zbývají jen, když není co říci... My tedy vždy máme co říci, ale abychom nezdržovali vydání těch knih, tak jsme ty prázdné knihy zaplnili ilustračním materiálem s velice krátkými komentáři. Ten ilustrační materiál je přílohou k textu knihy a pomáhá doplnit obraz toho, co získáte jejím přečtením. Přitom však je také nutné, abyste někde zapracovali sami, abyste vysledovali určité posloupnosti, co a jak. Krátké komentáře pod každým obrázkem vám napovědí, pod každou tou ilustrací.

Tak taková je ta situace. Jsou tam dvě až čtyři ilustrace v závislosti na tom, kolik nám tam zbylo prázdných stránek. Mohli bychom jich tam dát daleko více, dělat celá alba z takových věcí. Každá ilustrace má stejnou hodnotu jako psaný text, takže taková je ta situace. Co se týká těch, kteří koupili první knihu a teď si pokládají otázku, zda by měli koupit i tu druhou, tak vám rovnou říkám, že v podstatě jsou ty texty svým obsahem a teorií dostatečné. Někomu stačilo přečíst si O světě křivých zrcadel, tam je toho méně, potom jsme ty knihy rozšířili a vydali jsme je jako třídílnou práci Válka, Stát a Bolševismus.

V podstatě to není nutné, je to na vašem osobním rozhodnutí. Ty knihy jsou obsahově dostatečné, ale na druhou stranu, velmi dobře chápu tu situaci... Když vyšla Mrtvá voda, tak se nám zdálo, že tam už je všechno podstatné napsáno. Jen si to vezměte a použijte. A nakonec bylo nutné sepsat více než 60 knih, jen knih. Takže chápu, že někdo bude chtít mít nejen tu první, ale i druhou knihu, to druhé její vydání s rozšířeným obsahem. Jinak to opravdu není nutné. Ano, byl tam doplněn text a byla rozepsána užší místa. Ale to přece můžete udělat sami. Když si to přečtete, můžete ještě více rozkrýt její obsah, dokážete to i sami, jen si k tomu musíte trochu osvojit teorii a je to. A osvojit si teorii pomáhají všechny ty knihy. Tím mám na mysli jakoukoliv z knih ze série O světě křivých zrcadel, ať už jde o první nebo druhé vydání.

Takže nové vydání se trochu od minulého liší, jde přibližně o 60 nových stran v novém vydání v porovnání s tím minulým.


A teď přejdeme k otázkám. V minulém pořadu, v jednom z minulých pořadů jsme měli otázku k pesimismu. Odpovídal jste na to, jak lidé uváděli, že po zhlédnutí našich pořadů upadají do pesimismu, že je vše ztraceno a tak dále. A nyní je otázka stejná, že lidé jsou po zhlédnutí pořadů přímo v panice, nepropadají jen pesimismu, ale vyvolává to v nich paniku. Jak byste to okomentoval?

Kde se bere pesimismus a tím spíše panika? Kvůli neporozumění procesům řízení. Potom se zdá, že vše je ztraceno, jenže není… Nic není ztraceno. Situace je skutečně vážná, ale nic není ztraceno. A když je situace vážná, nelze se věnovat nějakému lakování na růžovo, nějakému nepodloženému entuziasmu. Jen tvrdit, že všechno jde dobře, protože to povede ke kolosálním problémům, neboť nesprávné porozumění procesům řízení a nesprávné porozumění situaci vede k nesprávné osobní reakci a k selhání řízení.

Nikdy nesmíte propadat pesimismu a tím spíše panice. Musíte si uvědomovat, že kdyby naši otcové a dědové v roce 1945 upadli do pesimismu a paniky, tak bychom už neměli svůj stát. A oni přece bojovali s pevným přesvědčením, že nepřítel bude poražen a my vyhrajeme. A nyní tu máme pokračování stejné Velké vlastenecké války, jenže nyní ta hlavní úderná síla, která jde proti nám, není ani tak ten souhrnný Západ, který se jako vždy proti nám spojil, ale ti vnitřní vlasovci, kteří svůj hadr po pádu SSSR vztyčili jako státní vlajku.

A tak musíme chápat, co a jak se děje. A pokud tomu rozumíte, tak svou každodenní činností neumožníte, aby provedli státní převrat a nenecháte je zničit Rusko jako stát. Vždyť se podívejte, kolikrát už útočili, jednou, dvakrát, třikrát… Jenže jim v tom celou dobu brání, že máme gosudara, plnohodnotného, skutečného gosudara Ruska, přestože jeho funkce se nazývá prezident. Dříve to byl řekněme gosudar car Mikuláš Pavlovič. Prezidenta se můžeme zbavit úplně, gosudar, to je ruské slovo. A to tím spíše, že si ho zasloužil. Není to žádný Medvěděv nebo Jelcin. Putin je skutečný gosudar, kterého podporuje národ.

A ta tenká vlasovská mezivrstva, která se celá zkoncentrovala v systému řízení, stát zrazuje a zaprodává, sní o tom, že Rusko nebude, že si budou žít stejně jako dříve, za Jelcina. Oni nechápou, že to se nevrátí a stále sní o tom, že stát zaprodají. Je jich absolutní menšina, ale jsou zkoncentrováni v systému řízení a jen odpor lidí jim nedovolí rozvrátit náš stát. Tento odpor lidí nedovolil zničit s konečnou platností náš stát v devadesátých letech, zajistil Putinovi podporu v nultých letech, dal své výsledky v desátých letech. A nyní, ve dvacátých letech se nakonec dostáváme takříkajíc do operativního prostoru, kdy máme možnost obnovit suverenitu našeho státu, naši státní celistvost.

O to je teď veden boj. A ten boj je samozřejmě velice tvrdý! Probíhá boj na život a na smrt. Krvavý smrtelný boj, ale ne kvůli slávě, ale kvůli životu na Zemi. To kvůli zachování života na Zemi se teď rodí Rusko. Jen si povšimněte, jak nyní Rusko všude vymazávají, úplně, v kulturním diskurzu na Západě už nikde neexistuje. A naše vlasovská „elita“, která se drží toho vlasovského hadru, té trikolóry pracuje na zradě našich zájmů. Zatímco lidé svým odporem, v míře svého chápání.... Někdo se dívá na Otázku-Odpověď, někdo se nedívá. Někdo rozumí více řízení složitých sociálních supersystémů, někdo o tom neví vůbec nic. Dokonce o tom nikdy ani neslyšel. Ale je-li pravověrný, rozumí-li správně probíhajícím procesům, tak se brání.

Jako ta babička, která vyšla s tou vlajkou. Spletla si ty ukrajinské zmetky s našimi vojáky. Myslela si, že přišli ruští vojáci, a proto k nim šla s tou vlajkou. Udržíme-li si v duši tuto vlajku, budeme-li vědět, jak má vypadat náš stát a každý den za to budeme na svém místě v míře svého chápání bojovat, aby těm vlasovským zmetkům, co se zmocnili řízení v našem státě, nic nevyšlo, tak náš stát obnovíme a proběhne čistka. Nespěchejte. A to teď pořád všichni: „Je třeba udělat tohle a tamto. Ne, nyní je nutné realizovat to hlavní. Nyní je nutné zajistit vítězství ve speciální vojenské operaci! A všechny vnitřní šarvátky až potom. Potom už to nebude spekulativní, každý se projeví v celé své kráse. U každého bude jasná důkazní základna, že je zrádce, že je vlastizrádce. A to se vším všudy.

Lidé navrhují soudit Gorbačova. A na jakém právním základu ho chcete soudit? Vždyť Gorbačova je třeba soudit na základě právní úpravy Sovětského svazu! A jak ho chcete soudit podle dnešní právní úpravy zformované pod diktátem vnějšího řízení? Jak a zač ho vlastně chcete odsoudit? Jak by měl znít ten rozsudek? Je přece nutné uvědomovat si tyto jednoduché věci. Je nutné napřed pracovat na obnově suverenity, a až potom řešit takové otázky.

Takže žádný pesimismus! Vůbec nemluvě o panice, nic takového! Je třeba si uvědomovat, že ta situace je vážná, ale není beznadějná. Pamatujme si, že naše věc je spravedlivá, nepřítel bude poražen a vítězství bude naše. A proto vždy, ať už se k vám dostávají jakkoliv závažné informace, musíte neustále pamatovat na to, že vítězství bude naše! Ale to vítězství se musí vybojovat na bojišti. A na bojišti voják, který panikaří nebo jen upadne do pesimismu, není vojákem, to už prohrál. Naši otcové a dědové v tamté válce vyhráli. Nezlomili se ani v roce 1941!!! Když to vypadalo na úplnou katastrofu! Oč my jsme horší?!

Ano, ta válka má dnes trochu jinou podobu. Ale vede se také na válečném bojišti a tam naši vojáci drtí fašistickou chamraď pod rudými vlajkami! Pod rudými vlajkami! To ta vlasovská špinavá generálská pakáž se pokouší svůj hadr darovaný Hitlerem nacpat, kam se jen dá. A naši bojují pod rudou vlajkou proti té nečisté havěti, proti fašistické havěti. My nejsme vlasovci! Jak se nám to snaží vsugerovat! Oni tam bojují na šesté prioritě a my jsme povinni jim tady zajistit pevný týl! Aby nikdo nezradil náš stát! A proto prezident musí mít ve svých krocích naši podporu! Musíme podporovat kroky ruského gosudara! A budeme-li ho řádně podporovat, vítězství bude naše!

Nás se teď snaží donutit přestat s touto podporou, a proto nám říkají: „Běží jednání, ale to přece není důležité. Nijak na to nereagujte, to přece není vaše věc. Putin to potom sám vyřeší a výsledek se dozvíte.“ A jak to potom dopadá? Když nemá vytvořeno potřebné informační pole, nemůže to Putin udělat, nemůže to říci. To znamená porážku. A co to vůbec má znamenat? Všechno to hodili na krk jednomu člověku a chtějí, aby sám zařídil všem pohádkový život, pěknou budoucnost?! Tak to jako má vypadat? Takto to přece v životě nechodí! A oni nám přesně tohle vnucují pod rouškou patriotismu. Najdou se tu takoví. Tohle přece přesně říkají. Putin ať udělá tohle, Putin ať udělá tamto a my budeme se složenýma rukama čekat, až to někdo všechno udělá za nás!

Takto ale rozvazujeme ruce těm vlasovským sviním, které už tak Putina zcela obklíčili a brání mu řešit úkoly v zájmu Ruska. Jen se podívejte, jak to vypadá s prodejem plynu za ruble. Podívejte se, jak to vypadá s protisankcemi. Jak to vypadá v našem školství, ve zdravotnictví s tím „koronavirem“! Jak to u nás vypadá nejen v celé ekonomice, ale v celém státě v oblasti řízení! Prostě všude! Všude vše maří! Všude házejí klacky pod nohy! A je to jen na lidech, jejichž podpora buď je nebo není.

Proč se zhroutil SSSR? Protože lidé jednoduše nevěděli, co mají dělat a koho podpořit. Protože viděli, že tady jsou zrádci a tam také. Honí nás od jednoho k druhému a kdo bojuje za stát a pravdu? A teď tu zcela jasně je koho podpořit. Máme tu ty rádoby vlastence a jasné vlasovce. A opět nás honí mezi nimi a my musíme podporovat prezidenta! A formovat pro něj informační pole. Aby on na základě informačního pole vytvořeného národem mohl realizovat řízení. Potom bude moci říci: „Vy požadujete to, to a to, jenže situace ve státě je taková a taková! Buď to tedy uděláme tak, jak to já navrhuji, nebo zahynete."

Takže tak. Nesmí být žádná panika! Nesmí být žádný pesimismus! Musíte jasně věřit jako naši otcové a dědové, že nepřítel bude poražen a vítězství bude naše. Naše věc je spravedlivá a my nejsme žádní vlasovci, jak to řekl Putin ve svém projevu na této vojenské přehlídce k Vítězství.Přejdeme právě k této otázce. Včera se v našem státě i v jiných státech světa slavil velký den, den velkého Vítězství sovětského národa ve Velké vlastenecké válce a tradičně se na Rudém náměstí konala hlavní vojenská přehlídka, takže vás žádáme o váš komentář, Valeriji Viktoroviči. Co bylo na této přehlídce?

Včerejší den vyvolal velice špatný pocit. Když jsem se podíval na vojenskou přehlídku a na televizní pořady, jaké vysílali… Víte, do duše nám naplivali, a to pěkně šťavnatě a s gustem, všechna ta pederastská, vlasovská pakáž. Ta situace… Právě jsme o tom mluvili, že ta situace je natolik vážná, a s touto věcí nejsou vůbec žádné žerty, je nutné vědět co a jak. Že dokonce i v projevu prezidenta, ruského gosudara se otiskla vlasovská pečeť a pokus o státní převrat.

Jak se to projevilo? Všechny překvapilo, jak Putin četl svůj projev a najednou se zarazil, jeho obličej se změnil, ta pauza trvala velice dlouho. V tom projevu to byla velice dlouhá pauza. Potom otočil stránku a četl dále. To vyvolává otázku, co vyvolalo tuto pauzu? Je to velice jednoduché. Podíváme-li se na stylistiku toho Putinova projevu. Takže o čem tam Putin mluví? Já několik úryvků přímo přečtu.

Když se rozhodovalo o osudu naší vlasti, byla její obrana vždy svatá. S takovými pocity upřímného vlastenectví šli do boje domobranci Minina a Požarského, šli do útoku vojáci na Borodinském poli, bojovali s nepřítelem u Moskvy i Leningradu, v Kyjevě i Minsku, Stalingradu i Kursku, Sevastopolu i Charkově. Stejně tak v těchto dnech bojujete za naše lidi na Donbasu, za bezpečnost naší vlasti, Ruska.

Takto ten Putinův projev začíná. A jak svůj projev končí?

Dnes bráníte to, za co bojovali naši otcové, dědové a pradědové, pro něž vždy byl nejvyšším smyslem jejich života blahobyt a bezpečnost jejich vlasti. I pro nás, jejich následovníky je oddanost otčině, naší hlavní hodnotou, spolehlivou oporou nezávislosti Ruska.

To je v pořádku. Ale čím je prostoupen celý ten projev? Takovýmito perlami.

"Dnes skláníme hlavy před světlou památkou všech, jimž život odejmula, ODEJMULA Velká vlastenecká válka, před pamětí synů, dcer, otců, matek, dědů, mužů, žen, bratrů, sester, příbuzných i přátel."

Uvědomujete si, jaké rouhání je zapsáno v tom projevu? Odejmula Velká vlastenecká válka! Za Velké vlastenecké války, která je VLASTENECKÁ, bráníš svou vlast! Bráníš svou otčinu, své blízké, a proto v této válce obětuješ svůj život. Stejně jako ho obětovali naši otcové a pradědové, jak svůj život obětují naši vojáci a velitelé na Ukrajině. Oni své životy obětují. A co jim ty životy bere? Bere jim je válka. To nepřátelská agrese odejmula ty životy a jejich výčet: matek a otců, dětí, žen, mužů, bratrů, sester. To nepřátelská agrese jim ty životy odejmula. Tak jaký zmetek si dovolil zaměnit Velkou vlasteneckou válku a přirovnat ji k agresi Třetí říše?!

Teď už je vám jasné, proč se Putin zarazil? Proč tam byla ta pauza? On uviděl ve svém projevu, který si sám napsal, upravoval a schválil, uviděl tam to, co tam nemělo být! Udělat to je přece velice jednoduché. Jemu tam ten projev přece přinesou jiní, a někdo to tam vyměnil v době mezi tím, kdy Putin ten projev schválil s konečnou platností a okamžikem, kdy mu ho tam donesli na tribunu, kde ho četl. Uvědomujete si, že ten člověk, který to udělal, se ani nepokouší skrýt, že bojuje proti Rusku a udělal to s pevným přesvědčením, že ho Putin už nebude moci potrestat.

Putin tam vynechal něco zcela nepřijatelného, ale už nemohl obejít tyto stylistické věci, z nichž na jednu jsem teď poukázal. A ono je jich tam více. Jsou v rozporu s tím, jak vždy Putin mluví, a také s tím, čím ten projev začíná a čím končí a vůbec s celým obsahem toho projevu. Takže někdo zcela jasně a na poslední chvíli provedl podlost a vlastizradu. Takový boj tu probíhá! Oni si myslí, že už vyhráli! Takže provádějí špinavosti dokonce i na této úrovni, kdy Putinovi, ruskému gosudarovi zaměňují projev!

Každý, kdo studoval stylistiku na vysoké škole, každý filolog, když si přečte ten Putinův projev, tak tam najde ty změny. Je to vidět zcela zřetelně. Právě na takovýchto stylistických věcech. Kdy Velkou vlasteneckou válku, SVATOU VÁLKU obrany naší vlasti!!! To obrana vlasti prý odejímá životy! Takže obrana vlasti je svou mravní náplní rovna agresi proti ní? Nu, jaký je v tom rozdíl? Je to velký rozdíl, zásadní rozdíl! A my se k tomu teď vrátíme, zač bojovali naši otcové a dědové! Až probereme přehlídku a přejdeme k informačnímu obsahu toho, co se dělo, jaká svévole, vlasovská, hitlerovská svévole řádila v našem informačním poli! Přičemž na všech televizních kanálech!

Nejednou jsem mluvil o tom, že přenos vojenské přehlídky k Vítězství probíhá odporným způsobem, že tam pracují vlasovci! Kteří se vysmívají naší armádě a našim bojovým tradicím. Vysmívají se, otevřeně se vysmívají. Že nenatáčí tu přehlídku normálně! Nejednou jsem říkal, že kdyby tam postavili jednu statickou kameru nasměrovanou na Rudé náměstí, kdyby stála na Leninově mauzoleu… A kde vlastně je to Leninovo mauzoleum? Zase bylo zakryté! A proč? „Jdi se bodnout ruský dobytku, my vám ho zase zakryjeme obrázkem. Je pro vás to vítězství svaté? Tak držte huby, že jsme ho zakryli svátečním obrázkem 9. května!“

Ten symbol vítězství, u kterého byly odhazovány nepřátelské standardy, opět zakryli!!! Papundeklem, svině! Lidé na Donbasu, lidé na Ukrajině, naši lidé bojují, pokračují v boji proti fašistické chamradi, pokračují v díle našich otců a dědů, a bojují pod rudou vlajkou! Rudou vlajkou, která je jen podle písemných záznamů stará dva tisíce let! A pod jakousi hitlerovskou, vlasovskou trikolórou, která se stala státní vlajkou až po státním převratu, který vedl ke zhroucení SSSR a k obrovskému utrpení. A když se někdo ptá, proč za té speciální vojenské operace dochází k nějakým zmatkům? Tak se podívejte na tu vlajku! Jaká je to vlajka? Kdo dominuje v našem státě? Vlasovci! Takže nám nevykládejte pohádky, že pod touto vlajkou se náš stát obrozuje. Pod touto vlajkou přinášíme zbytečné oběti!

Tato vlajka… Ano? Nurbagandov: „Pracujte dál, bratři!“ Cožpak by k tomu vůbec došlo, kdyby nepadnul SSSR a byl tu jednotný a pevný stát? Co by se stalo, kdyby přišel terorismus? Byl by snad nutný takový hrdinský čin? A byl to skutečný hrdinský čin! Nurbagandov… Magomed, omlouvám se. Musel by takto položit svůj život? Tak hrdinsky? Ano, je to svatá zástava pro nás všechny: „Pracujte dál, bratři!“ Ale to přece způsobil ten vlasovský hadr! A oni nám vykládají o hrdinech pod touto vlajkou. Ano, oni umírají, aby se nemohla realizovat ideologie likvidace Ruska, kterou vyjadřuje tento vlasovský… A to ani nemluvím o tom, že tu vlajku opět schválně nesli tak, aby svou výškou a velikostí potlačila vlajku Vítězství, prapor Vítězství.

A jaký byl opět přenos té přehlídky? Ano, je tu určité pozitivum. A byly určité okamžiky, kdy text komentátora, obraz, nádhera těch vojenských útvarů byly dobře skloubeny. Ale šlo jen o jednotlivé okamžiky, které by se daly spočítat na prstech. A co dál? Jak to ukazovali? Byl to prostě výsměch. A takových příkladů… Tverské kadetské učiliště. A co jsme viděli na obrazovce? Mašličky dívek z Junarmije. Takto to tam míchali! Povedlo se jim dokonce vůbec neukázat pohraničníky! Vůbec, ti prostě neexistují! Oni přece brání hranice naší vlasti! Oni brání „Rašku“, tak co bychom je ukazovali? Komentátor o nich mluvil a obraz žádný?

Končila přehlídka, ta pěší část. Akorát jsem si oddychnul, že tentokrát alespoň nenahlíželi pod sukně. Přece víme, kam jsou schopni instalovat kamery, sami se dívají a možná ta videa i prodávají. Hajzlíci! Sotva jsem se zaradoval, že alespoň nenahlíželi pod sukně, když najednou přes celou obrazovku předvedli v plné nádheře zadky! "Jen si to vyžerte. Tamtu špinavost jste mi zatrhli, tak tady máte svou finální část té vaší přehlídky." Zadky přes celou obrazovku! Svině!

S mechanizovanou částí bylo to samé. Neshodoval se obraz s tím, o čem mluvil komentátor. Opět museli ukazovat součástky, jak se točí kloubové hřídele, jak se blýskají články pásů. Je jeden takový film Vojenská přehlídka k Vítězství. Je to film o přehlídce Vítězství, která se konala 24. června 1945. Filmová kronika, čistě filmová kronika. A tam komentátor vypráví, co a jak je zapotřebí natáčet! Oni si tehdy velmi dobře poradili s tou předpotopní technikou. A ukazovali přehlídku velmi dobře! Všechno tam pěkně vysvětlili! Cožpak to nechápeš, nerozumíš tomu, ty nemehlo? Tak se podívej na ten film! Film, který natočili profesionálové! Pověděli tam všechno! Jak je nutné natáčet techniku, přesně tam popisují, jak se to musí dělat!

Jenže ono nejde o to, že by to byla nemehla. Oni tak projevují svou nenávist k Rusku, nenávist k ruské armádě. Je to výsměch ruské armádě a jejím bojovým tradicím! V každém záběru toho režiséra se to dere na povrch, ta nenávist ke všemu ruskému a k ruské armádě! A vezměte si, kolik dlouhých let dochází k tomuto výsměchu. Ale takové rouhání, jaké jsme viděli letos, aby ukázali přes celou obrazovku zadky!!! „Vy chcete přehlídku? Tak tady ji máte!“ Jsou to pederasti. Jen oni tohle dělají! Naprostí pederasti! A tady se dostáváme k otázce. Je to snad náhoda? Vůbec ne!

Jaké filmy dávali 9. května 2022? Promítli snad alespoň jeden sovětský film? Dávali jen nově natočené filmy! Jen nově natočené filmy. A ať si to přepnete, kam chcete, tak ani v jednom filmu… A ty dialogy tam probíhají neustále, mezi hitlerovci a vojáky Rudé armády. „Zač bojujete?“ A vojáci Rudé armády tam nejsou schopni srozumitelně vysvětlit, zač bojují! "Já prostě bojuji, protože bojuji." Ve všech filmech nám tam nutí absolutní analogii fašistického režimu ve Třetí říši a Stalinova Sovětského svazu. Absolutní analogii! Dokonce je to ještě horší. S Hitlerem se dá diskutovat lidsky, zatímco u Stalina vás terorizují. "A za to ty bojuješ?" To tam nikdo není schopen vysvětlit.

Není vůbec možné vysvětlit to, co je řečeno v Putinově projevu. Že tam bojovali otcové a dědové, a že jejich vyšším smyslem života vždy byl blahobyt a bezpečnost jejich vlasti. Že právě za to oni bojovali! Ne, je to rozplizáváno, probíhá sbratřování vlasovštiny a těch, kteří byli zmatení a bojovali na špatné straně, za jakousi pitomou „Rašku“. A to není pustý výmysl nebo smyšlenka. Ve všech filmech, které vidíme, ušlechtilí Němci dobře krmí své zajatce, nalévají jim víno, pivo, diskutují s nimi. Vždyť to vlastně bylo takové bojové bratrství, ne? No to se podívejme.

Řekněme například ten film T-34. Esesák ho tam nazývá bratrem, nu vždyť je to vězeň. Není přece mezi nimi žádný rozdíl. Mohou si potřást rukou. Vězeň v koncentráku a esesák, který tam řídí tu genocidu! To přece není žádný problém. Jsou to takoví bratři. Ve veškeré postsovětské nové produkci, prostě všude, se prosazuje jedna a ta samá myšlenka, že Sovětský svaz byl horší než Třetí říše, že vlasovci vlastně byli ti správní. Třeba ten film Děvjatajev. Režisér filmu sám mluví o tom, čím je pro něj pravda a spravedlnost a ukazuje, jaký je sám zrádce. Je to on, kdo natočil ten film. A jaký film natočil? Hnus! Lži o tom, jak to skutečně bylo a o motivaci lidí.

Takže o čem to je? „My jsme pro svou vlast zrádci, pojďme se tedy přidat k Hitlerovi!“ A co mu odpovídá kladný hrdina? „S vlastí si to vyřiď sám, tys zradil mne!“ Tato fráze pochází z nultých let 21. století, kdy vychovali atomizovaného, kvalifikovaného spotřebitele. Jenže v Sovětském svazu/Rusku vždy lidé žili jinak. Projevilo se to v písni: „Nejdříve mysli na svou vlast, až potom na sebe. A tohle zaznamenal Putin ve svém projevu, když řekl, že nejvyšším smyslem pro naše předky byl vždy blahobyt a bezpečí naší vlasti, vždy se bojovalo právě za to.

A zač bojuje ten filmový Děvjatajev? „Tys mne zradil. Ty protivný krokodýle, jdi pryč!“ Pederastické náznaky. Je důležité jen jedno. Proč by měl bojovat za svou vlast? Proč? Ne, tak to nebylo. Tady u Hitlera přece mohl pít pivo, dařilo se mu dobře. „Jenže tys mne zradil…“ Ta sebeláska, egocentrismus, v pravém smyslu slova pederastický! Nemluví se tam o vlasti, o ničem takovém. „Tys mne zradil, byls mi nevěrný s jiným…“ Je to absolutní hnus, ve všech těch filmech! Postsovětských. A touto špinavostí, tím hnusem nás přímo zavalili toho 9. května. A kdo ty filmy natáčel? Kdo jim na to dal peníze? Financovalo to ministerstvo kultury. A kdo stál v jeho čele? No přece Medinskij! A co teď dělá Medinskij? Je v prvních řadách spiklenců, mezi vlastizrádci a touží podepsat kapitulaci! A my potom ještě něco očekáváme?

Co se děje? Když se vrátím k té přehlídce? Stát obletěly fotografie přípravy vojenské přehlídky. V době přípravy přehlídky se u lidí objevily pásky na rukou. Ty pásky nejsou vůbec nijak odůvodnitelné. Že prý jsou to značky pro lokalizaci řazení je vysvětlení pro debily. Nikdy zapotřebí nebyly a najednou jsou zapotřebí. A co to tedy má být, ty pásky? Červená páska s bílým kolečkem a černým číslem. Není to stylizované stejně jako nacistické pásky NSDAP?! A co se nyní děje v hlavním mediálním proudu u všech nepřátel Ruska? Pokus vnutit světu i nám uvnitř Ruska, že Rusko je fašistický stát. A vy mi budete tvrdit, že tyto pásky se objevily náhodou?

Přece jsme nezapomněli, jak se nám zcela nedávno pokoušeli vnutit tuto myšlenku i prostřednictvím linie potopení křižníku Moskva, zkoušeli to přes sovětský kreslený film, kde vše bylo vycucané z prstu, přitáhnuté za uši, že prý Rusko je následovníkem Třetí říše. A co nyní vidíme stejně jako dřív v informačních programech a v médiích? U informačních agentur? Vidíme, že stále zakrývají nacistickou symboliku. Ano, teď to už ukazují otevřeněji, ale stále to zakrývají, stejně jako dřív. A jak to řeší tam, kde se jim to zakrýt nedaří? Prostě neukážou obrázek.

Jeden příklad, zcela konkrétní příklad. A šlo o hlavní média TASS a Ria Novosti, která informovala o tom, jaký komentář napsal Zelenskij bez naskenované fotografie tohoto jeho komentáře. Jen ho popisují. Na hrudi vojáka ukrajinských ozbrojených sil byl znak esesácké divize Smrtihlav (Totenkopf). Odkud se to lidé dozvědí? Jak se dozví, jak vypadá ten znak Smrtihlavů? Když jim to nepopíšete a nezobrazíte?! Když ty věci nezkombinujete? Ať už si ten text přečtete nebo ne, nemáte vizuální obraz. Proč jste jim ho neposkytli? Aby si lidé neutvořili tu vazbu. Aby nebylo to spojení, že ukrajinští nacisté, z ozbrojených sil nebo nacionalistických bataliónů jsou přímými následovníky Hitlera. Aby tato symbolika nebyla spojována s jejich zločiny, aby byla zakryta. A u nás v Rusku…

Jen si to vezměte, na jaké to probíhá úrovni! Ty pásky přece nařídil zcela konkrétní generál! Zcela konkrétní, který má své jméno, jméno po otci a příjmení, stejně jako má tato svá jména ten, kdo provedl změny v Putinově projevu. Stejně jako všichni ostatní. Cožpak neznáme jejich jména? Neznáme ty hlavy regionů, které u sebe zakázaly vlajku Sovětského svazu? A mají tam trikolóru, označující vlasovce? Vlasovci stříleli po sovětských vojácích, tak jak může někdo nést tento hadr na průvodu Nesmrtelného pluku? To znamená, že stejně oslavujeme vlasovce a vojáky Rudé armády? Katy, kteří nejen stříleli po vojácích, kteří zabíjeli civilní obyvatelstvo, prováděli kárné operace, kteří bojovali, reálně bojovali, aby Rusko neexistovalo v žádné své podobě. A dělali to každý den. Prováděli kárné operace proti civilistům, zabíjeli ženy a děti! A vlajku těchto lidí!!!

Jejich činy se mají rovnat činům našich otců a dědů, kteří to civilní obyvatelstvo bránili? Kteří bránili ženy a děti? Bránili bezbranné? Kteří Rusko zachránili, takže mohlo dál existovat a stalo se velmocí číslo jedna, a to pod rudou ruskou vlajkou!!! A já opakuji, že tato vlajka prokazuje svou existenci jen z písemných zdrojů dva tisíce let zpátky. Dva tisíce let! A oni nám vnutili takový hadr! Pod kterým se prováděly tyto věci. Říká se, že SSSR byl zrazen, a to také byl! A na znak toho, co v něm budou provádět, vyvěsili svůj hadr jako státní vlajku! Pokud chcete znát skutečnou podstatu trikolóry, tak si vzpomeňte na devadesátky. Pro ty, kteří vyvěsili tenhle vlasovský hadr jsou ta léta svatá!

Proto také tak bojují proti té rudé vlajce! Kterou nenávidí, protože pod ní porazili Hitlera! Pod rudou vlajkou! A jejich otcové a dědové bojovali pod tou trikolórou, jak o tom už zcela otevřeně začali mluvit úředníci! Probíhá přirovnávání. Probíhá propaganda nacismu prostřednictvím zakrývání symboliky. Oni informují o zločinech, ale tu nacistickou symboliku přitom neukazují, protože by si to lidi hned spojili. „Mají tuhle symboliku, tak to jsou ti zmetci, fašisti, svině, co zabíjejí ženy a děti. Proč by to tedy měli dělat? Ať se raději tenhle cejch spojuje s ruskou armádou, ten fašistický!

A myslíte, že to byly jen ty pásky? Nebo co? V naší armádě? Jen se podívejte, jak snadno generalita přijala pederastské vlaječky, které tam zavedli. Prý jsou stylizované, nové… Nu dobrá, jsou stylizované a stylizované jako co? Jako polské standardy? Ano, kdysi je měli, ale co je to opět za výsměch? Všechno je to udělané tak, aby se zdůraznila ta pederastická podstata! To jsou pederastické vlaječky a žádné bojové standardy, které vypracovali a zavádí je nyní místo rudých praporů. Místo bojových rudých praporů! Aby vymazali paměť na to slavné bojové hrdinství našich vojenských jednotek.

A jak to dopadá? Kolik následovníků slavných vojenských jednotek teď bojuje na Ukrajině? A přitom se chovají jako fašisti! A proč? Aby ty rudé prapory pošpinili. Z tamté strany je špiní a z této také. Na tamté straně říkají: „Nesmíme promítat film Do boje jdou samí „starci“. To je film propagující Rusko!“ A v Rusku je poslechli a nepromítli ani jeden. Proč nedávali filmy jako Do boje jdou samí „starci“, Jeřábi letí, Oni bojovali za vlast, Osud člověka?! A Jitra jsou zde tichá, jenže ten starý, ten sovětský! A ne ten hnusný, pederastský novodělek. Kolik je takových filmů? Můžu jich jmenovat spoustu.

Mohli to všechno udělat pořádně, místo toho jde o propagandu zrady a vlasovštiny. „My vlastně nevíme, zač jsme bojovali. Nás krvaví stalinští kati…“ V každém filmu jsou krvaví stalinští kati, kteří jen sní o tom, jak by se vypořádali s těmi, kteří brání vlast.“ A jedná se o ústřední postavu, vždy jde o ústřední postavu. Kdyby to tak bylo, nikdy bychom nezvítězili! Nikdy! Nikdy by Komunistická strana Sovětského svazu nemohla mít takovou autoritu, tenkrát VKP(b). Komunistická strana nezaslouženě požívala autority VKP(b).

Tenkrát šli lidé do boje a prosili, jestli padnou, aby je považovali za komunisty. Vstupovali do strany, přestože věděli, že v zajetí je zastřelí. Pro komunistu nebylo jiné cesty! Přestože se našli i jiní, kteří se okamžitě dopouštěli zvěrstev proti svým bývalým soudruhům, kteří se marginalizovali, ukrajinizovali. Autorita strany byla velice silná, obyvatelstvo se okolo ní tak semklo, že nebylo nutné, vůbec nebylo zapotřebí nějak to zakotvit v zákoně, její organizační a řídící roli. To až po Stalinovi, v důsledku chruščovsko- brežněvovských zločinů proti lidu i státu…

Mimochodem, první etapu, od roku 1953 do roku 1967 jsme ve své knize rozepsali. Stát zbavovali jeho suverenity etapově! Postupně se podřizovali Západu. V opěrných bodech je to tam vypsáno. A když strana přišla o svou autoritu, když KSSS začala přicházet o svou autoritu, protože už nešlo o VKP(b), o stranu bolševiků, Stalin se o to postaral a ochránil bolševiky před trockisty, když tu stranu nechal přejmenovat. A tehdy byli nuceni zavést do ústavy článek šest, aby to nikdo nemohl rozporovat a oni mohli... A co? Zachránilo je to? Tu KSSS před krachem? Sama se zhroutila, ta trockistická strana a strhla sebou celý stát.

A nyní běží ohromný boj, ohromný boj proti našemu státu! A organizuje ho ta nepatrná menšina, která se zkoncentrovala v řízení. Na to, nakolik je závažná situace v řízení, ukazuje konflikt, veřejný konflikt televizního moderátora Vladimira Rudolfoviče Solovjova a guvernéra Kujvaševa ze Sverdlovské oblasti. Do takové míry u nás prohnilo řízení. Jen se podívejte na ten střet, všude je to prohnilé vlasovci. A dále se to všechno stupňuje, protože je nutné to ukončit státním převratem, majdanem! Je nutné svrhnout Putina. Takže ho potřebují vinit ze všech hříchů.

Co se stalo vpředvečer 9. května? Vpředvečer 9. května řekli, že se v nejbližší době přejde na čtyřdenní pracovní týden. Tak počkat, vždyť to právě vy jste zvyšovali věk odchodu do důchodu kvůli nedostatku pracovních sil a najednou jich máte tak moc? Proč zaznělo takové oznámení? Aby lidi vytočili, aby se naštvali na státní moc a podpořili státní převrat. A jaká je útočná síla? Ta tu také je. A také byla připravována předem. Aktivovali ji před 9. květnem, protože připravovali 9. května převrat. Pořádně se na něj připravovali. Je o tom dostatek svědectví.

UEFA nám zakázala hrát fotbal. Zakázala účast našich fotbalistů ve všech těch turnajích, kvalifikacích, v ženském fotbalu, mládežnickém. Jednoduše všude. Udělali to jen tak? Vůbec ne. Kdo byl tou údernou silou při svržení státní moci v době ukrajinského majdanu, v roce 2013? Fotbaloví fanoušci. To oni se také stali základem těch nacionalistických bataliónů. To je přece nádhera, mladá krev kypí a smetá všechno na své cestě… Přece si dobře pamatujeme, jak těmto našim fanouškům vychovávali dva lídry, fotbalisty Mamajeva a Kokorina, kteří ostatním předváděli, jak se chovat. Tenkrát přece také plánovali převrat, který se také povedlo odvrátit. Mamajeva a Kokorina uložili k ledu. Ale celá ta masa, ta svalová hmota tu je a je nutné ji nějak aktivovat. A to tím spíše, že už je zase připravený i lídr, a tak ji takto aktivovali. „To kvůli tomu Putinovi naši nemohou hrát a my nemůžeme nikam jezdit fandit, někde se poprat, něco rozmlátit? Tak ho pojďme smést!“

Všechno to tu je! Všechno bylo připraveno. A nakonec se jim to povede, pokud nebudeme podporovat Putina! Pokud si řekneme: „Nu tak tam v té Ankaře jednají o zradě. Ale nebudeme zmatkovat, až se dozvíme něco podobného, nebudeme nikoho kritizovat…“ My nezmatkujeme, my okamžitě poukazujeme na fakt zrady! Protože pokud budeme mlčet, ta zrada se uskuteční! A mnozí politologové o tom mluví otevřeně. Říkají: „Co budete dělat, pokud Medinskij and Company podepíší kapitulaci?! Vždyť oni zastupují určité klanově-korporativní skupiny! Tak co budete dělat?“

Dokud budeme sedět se složenýma rukama a čekat, až co řekne vrchní velitel, přijdeme o svůj stát! Stát se musí okamžitě pozvednout, i při tom nejmenším závanu, i při tom nejmenším náznaku, že se ty svině, takoví jako Medinskij, Sluckij a další zmetci, zase pokoušejí zaprodat náš stát! Potom bude mít Putin možnost uplatňovat své řízení, a potom přijde doba čistek! Dokud ale budeme zalezlí za pecí a čekat až se Putin jako děda Mráz o všechno postará, tak z toho nic nebude. To je to, co po nás chtějí, abychom opět nebyli akceschopní, jako při zhroucení SSSR.

Když oni vyváděli lidi na mítinky, na své mýtinky, se svým programem. Lidé si mysleli, že manifestují za jednu věc a výsledek byl zcela jiný. Lidé neměli organizační struktury. Takže když se teď ptají: „Proč tenkrát lidé neprotestovali?“ A kam chcete jít bez organizačních struktur? A teď se ty organizační struktury formují zdola! Abychom ty struktury vytvořili, musíme vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. To znamená, že musíme vědět, musíme mít ty znalosti, které najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte je, osvojujte si je.

Pro to, co teď probíhá ve světě, existuje teoretická základna, je tu, je jí ta třídílná kniha Válka, Stát a Bolševismus. Prostřednictvím těch knih získáte představu, co znamená jakákoliv státní politika jakéhokoliv státního útvaru. Porozumíte tomu, jak jsou vedeny všechny ty války, hybridní a další... Všechno je tam rozepsané a je tam ukázáno východisko, které spočívá jen v ruském bolševismu. V bolševismu, který už nejednou Rusko zachránil. Minin a Požarskij, to také byli bolševici! A jejich vlajka byla rudá! To je v podstatě k té přehlídce v krátkosti vše.To byly v podstatě všechny otázky.

Nu což, tak už mi nezbývá než se s vámi rozloučit. Čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny, a tím pádem i zájmy své vlasti. V jednotě je síla. Nesmíte být pesimističtí! Nesmíte upadat do paniky! Pamatujte na to, že naše věc je spravedlivá, nepřítel bude poražen a vítězství naše! Jenže válka vyžaduje, abychom měli znalosti. Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými a uplatňujte státní politiku! Každý na své úrovni, a potom se nám všechno povede. A zatím vám přeji mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙