Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 22.8.2022

Datum: 22.8.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 22.08.2022. A jak informují média, tak dnes se slaví oficiální svátek Den státní vlajky Ruska. Jak to okomentujete?

Média, ne-média, státní vlajkou Ruska je nyní trikolóra a s tím se nedá nic dělat. Zatím je státní vlajkou a její postavení je tak či onak třeba respektovat při všech akcích, které probíhají na státní úrovni. Ale dějiny vlajky je nutné znát. Neznáte-li dějiny vlajky, tak neznáte dějiny státu, a to potom znamená, že takový stát nemá budoucnost. Jsou-li dějiny překrouceny, tak stát tím spíš nemá budoucnost, protože na lži nic podstatného nepostavíte. A co se týče státní vlajky, tak tam je absolutně všechno postaveno na lži.

Neustále nám vykládají, že jde o jakousi odvěkou vlajku, kterou prý jsme měli odedávna. Ale tak to přece není. Všichni velmi dobře vědí, že poprvé trikoloru vztyčil Holanďan Butler na šalupě postavené pro Petra I. A carovi Alexeji I. Michajloviči Tišajšemu řekl: „Tohle bude vaše ruská vlajka!“ Alexej Michajlovič Tišajšij byl velice ústupným a bylo možné ho snadno řídit. Ano, měl své hysterické rozmary, ale dobře věděl, před kým si může dovolit hysterčit, vrtošit a před kým ne. A před Butlerem si své vrtochy musel odpustit. Proto se rudé ruské vlajky vzdal, ale stát trikolóru nepřijal, ani náhodou.

A nepřijal tu trikolóru po svém nástupu na trůn ani car Petr Alexejevič, budoucí ruský imperátor Petr Veliký, nepřijal trikolóru jako státní vlajku. Nutili ho různými způsoby, aby ji přijal. A sám Petr I. nakreslil množství různých návrhů. Ale ti, kteří přikázali, že Rusko má být kolonie, surovinový přívěšek Západu, což předznamenává tato vlajka, věděli, oč se tak Petr I. snaží a že se snaží v konečném důsledku o návrat rudé vlajky, ruské, historické vlajky!

Proto tyto projekty tehdejší pátá kolona, všichni ti tehdejší „elitáři“, dnes jsou to podpindosníci, tenkrát vzhlíželi k Holanďanům, Britům, oni ty projekty všemožně brzdili a souhrnný Západ tehdy řekl: „Buď přijmeš tuto vlajku, jakou ti nakazujeme, nebo budeš-li se plavit pod ruskou vlajkou, budeme tvoje lodě zákonně přepadat. Tenkrát působili korzáři, takoví ti „šlechetní“ piráti. Takže Petrovi I. nezbylo než na to kývnout a udělal ji obchodní vlajkou, aby ruské obchodní lodě mohly plout pod touto vlajkou a nebyly olupovány. Ale ruské vojenské námořnictvo mělo Andrejevskou vlajku. Proč? Protože státní vlajku Petrovi I. nedovolili přijmout. On chtěl rudou a nutili ho přijmout trikolóru. Petr I. všemožně manévroval a pokusil se opřít o Evropu. A tak vznikla unikátní situace, státní vlajku jsme neměli a státní barvy ano, byly to bílá, žlutá a černá. Tyto heraldické barvy tu byly od dob Petra I.

A ať říkají cokoliv o červeno-modro-bílé vlajce, tak až do samotné revoluce v roce 1917 to bylo tak, že i kokardy měly vždy bílo-žluto-černou barvu. Tak mi to vysvětlete, mají ti lidé v hlavách vůbec něco? Ti historici, kteří lžou o tom, že bílo-modro-červená vlajka byla státní vlajkou Ruska? Nikdy nebyla státní vlajkou Ruska! Celých tři sta let dynastie Romanovců jsme prožili bez státní vlajky. Mikuláš II. se tuto nesmyslnou situaci snažil vyřešit svoláním Zvláštní rady, kde se jednalo o tom, jaká vlajka by se měla stát státní. Je to zadokumentováno! A k jakému rozhodnutí dospěla tato Zvláštní rada? „My nevíme, care báťuško, jak ty sám rozhodneš. Tato bílo-modro-červená vlajka není vhodná, protože to a to. A černo-žluto-bílá není vhodná, protože to a to… A jednu i druhou se různé síly pokoušejí prosadit jako státní. Takže na jakou ukážeš, ta se jí stane.“

To znamená, že o rudé vlajce se vůbec nejednalo. Z těch dokumentů Zvláštní rady je vidět, jak pracovaly různé vlivové skupiny. Jedny byly probritské a druhé proněmecké. A ruská vlajka pro ně nepadala v úvahu. Ale fakt zůstává faktem. Ta Zvláštní rada to potvrdila, že tři sta let dům Romanovců žil bez státní vlajky. Tedy přesněji, tři sta let za vlády dynastie Romanovců v Rusku, žilo Rusko bez státní vlajky. Caru navrhli, aby určil, která vlajka se tou státní stane, že je to na něm. Jenže on si velmi dobře uvědomoval, že proti Britům jít nemůže a Německo že je slabá opora. A stejně by se musel někomu podřídit. „Tak to zatím necháme být. Tři sta let jsme to vydrželi bez státní vlajky, tak to tak taky může zůstat.“

A co ta Zvláštní rada ukázala? Že nám ta bílo-modro-červená vlajka byla neustále svévolně „elitou“ vnucována. Potom proběhla revoluce (ta říjnová) a ruskou státní vlajkou se znovu stala rudá vlajka! A tady je určitá nuance. Prozatímní vláda přece jen schválila bílo-modro-červenou trikolóru jako státní vlajku, ale až na konci září, když se její vláda chýlila ke svému konci. A proč to udělala až tehdy? Vždyť přece přišla k moci v důsledku ÚNOROVÉ revoluce, tak nač čekali? Únor, dobrá ten nebudeme počítat březen, duben, květen, červen, červenec, srpen a ještě celé září se to táhlo, proč? Je to jednoduché. S jakými stuhami a vlajkami dokázali lidi dostat na masové manifestace? Aby vytvořili zdání davu kvůli provedení státního převratu pod rouškou revoluce?

S jakými je dostali do ulic? S těmi bílo-modro-červenými? Ne, to by za nimi lidé nešli, jednoduše by za nimi nešli. S rudými je vedli do ulic, a proto byli nuceni překonávat různé překážky, aby utvrdili bílo-modro-červenou trikolóru jako státní už přímo uvnitř Prozatímní vlády. Už i tam se tomu lidé bránili a říkali: „Co si myslíte, že děláte? Výsledkem bude, že se od nás lidé odvrátí, že budou proti nám.“ A vzhledem k tomu, že v září už Rusko jako stát prakticky přestalo existovat… Už na červencovém sjezdu všichni říkali: „Rusku je konec, už neexistuje síla, která by ho zachránila.“ Tehdy vstal Lenin a řekl: „Taková síla tu je.“ A všichni se mu tehdy družně vysmáli. Stát už neexistoval. A když už nebyl, tak si řekli: „Teď už je to jedno, pořád od nás požadují tu trikolóru, tak to odklepneme.“ Odklepli, stát pod touto vlajkou fakticky skončil a bolševici znovu pozvedli stát pod rudou vlajkou! Takže když nepočítáme tento nesmysl, který se tenkrát ještě ani nestačil rozšířit po státě… Ani se to všude vůbec nedozvěděli, že je teď státní vlajka červeno-modro-bílá a Prozatímní vláda už skončila.

A zač bojovali bělogvardějci? Bojovali pod trikolórou. A zač? Aby bylo Rusko rozčleněno na části a řídil ho vnější pán. Mimochodem těch bělogvardějců bylo… Nu, lidé si řeknou: "Vždyť to byla garda!" Tenkrát proti sobě stála rudá a bílá garda, takto se samy pojmenovaly. Takže jim tím nepřidávejte na ceně, jak byli dobří, že to přece byli bělogvardějci. Jak byli dobří, víme z bílého teroru. Rudý teror tomu bílému nesahal po kotníky. To právě proto lidé povstali proti bělogvardějcům. Lidé! U nás v Altajském kraji nás neosvobozovala Rudá armáda, to lidé se tu pozvedli a ty bělogvardějce odsud vyhnali, ty zmetky, kteří se tu dopouštěli takových zločinů, že z toho krev v žilách stydne.

Mezi bělogvardějci také byli lidé, kteří se pomýlili. Ale když to pochopili, tak od nich odešli, z bílé armády do té rudé. Jakmile jim došlo, oč tu kráčí, okamžitě odcházeli. Vlastenci, kteří se tam ocitli, odtud odešli. A celkové pochopení té situace, proč ti bělogvardějci byli tak záštiplní, a proč byl ten bílý teror tak strašný… Projevilo se to v tom, o čem mluvili více méně rozumní lidé, kteří říkali: „Jen ne bílo-modro-červenou! Lidé tak za námi nepůjdou. Ten symbol není náš, není ruský.“ A bělogvardějci si z toho po občanské válce učinili jeden závěr, že národ, ruský národ byl proti nim. Lidé zůstali s Ruskem, s bolševiky. A potom se museli rozhodnout i bělogvardějci, s kým budou. Pokud byl člověk vlastencem, musel být s Ruskem, a to znamenalo rudou vlajku. Pokud člověk bojoval za zájmy cizího státu…

A já připomenu, že bělogvardějců bylo 600 tisíc a interventů milión. Takže když vykládají, jak Lenin chtěl imperialistickou válku proměnit v občanskou… Přečtěte si Leninovy práce. Ta občanská válka v podstatě skončila, aniž pořádně začala v březnu roku 1918. A až v květnu roku 1918 Běločeši, jejich legie pozvedly, ne povstání, ale vzpouru, svrhly sovětskou moc a až díky nim, kteří se stali tou páteří, dokázala ta bělogvardějská armáda začít s odporem. To znamená, že šlo o intervenci a zrádci se tak přimkli k interventům. A kdo se pomýlil, ten po porážce začal zjišťovat, co a jak.

A jedni jednali stejně jako generál Slaščov, který když přišel na to, že nesloužil Rusku ale cizím okupantům, tak souhlasil, že se vrátí do Ruska a bude učit rudé důstojníky. Zaručili se za něj dva bolševici. Předseda Čeky Dzeržinskij a lidový komisař pro vojenské a námořní záležitosti Frunze. A tenkrát ta záruka znamenala, že kdyby se Slaščov dopustil nějakého protistátního činu, zastřelili by je za to. To dneska se klidně staví za kdejakého zmetka, aby se vyhnul trestu, protože se všichni prohlásili za „elitu“. Takže přijel a čestně sloužil vlasti. Zabili ho. Ano, zabili. Ale společně s ním zabili Dzeržinského, Frunzeho a Katovského, který by tenkrát mimochodem Frunzeho zástupcem.

Tenkrát trockisté povraždili mnoho bolševiků, stejně jako vojenských odborníků. Teď samozřejmě lžou, že je zabili bolševici. Ale když se podíváte na dokumenty, tak se hned ukáže, že zabíjeli trockisté a zabíjeli přesvědčené bolševiky. Vybíjeli gardu, tu skutečnou gardu bolševiků. Ty, kteří stát budovali, kteří ho budovali pod Stalinovým vedením. Bolševici vyhráli ve Velké vlastenecké válce a vybudovali světový stát číslo jedna. Číslo jedna! Aby mohl čelit sovětskému Rusku, byl Západ nucen celý se spojit pod strukturním řízením USA. Jak to vidíme doposud.

To právě tehdy, aby čelili SSSR, který vyhrál ve Velké vlastenecké válce, aniž by měl takový lidský potenciál jako agresoři shromáždění pod Třetí říší. Zopakuji čísla, protože je možná někdo nezná nebo je zapomněl. Proti nám stálo 400 miliónům s příslušným mobilizačním zdrojem, a v našem státě bylo v roce 1941 jen 170 miliónů obyvatel. A už v roce 1942 nám jich zbylo jen sto, protože 70 miliónů bylo okupováno. Ruské armády nikdy nevítězily početní převahou, ale svým uměním. A Velká vlastenecká válka je toho zářným důkazem. To že u nás naše, rádoby naše filmová tvorba stále ještě vynáší: „Jen se podívejte, jací to byli frajeři, ti esesáci, vojáci Wehrmachtu. A vedle nich ti vidláci v láptích! Jak vůbec mohli vyhrát?!“ Jaký film by nenatočili, je to všude, tohle klišé. Nevyhráli počtem, ale svým uměním, protože bojovali za svou vlast.

Vyhrál to ten nejlepší sociální systém na světě, protože ve válkách se střetávají sociální systémy. A vyhrává ten, který je stabilnější! I kdyby nešlo o antagonistické systémy, ale třeba o války kapitalistických, feudálních států mezi sebou. Ten systém, který je mocnější, ten vyhrává. Sovětský svaz bojoval pod rudou ruskou vlajkou a pod touto vlajkou také vyhrál! Ale mezi bělogvardějci nebyli jen takoví jako Slaščov, kteří chtěli sloužit své vlasti. Pro které bylo Rusko vlastí. Byli tam i zmetci, kteří se tu v naší zemi dopouštěli bílého teroru v době občanské války a intervence, a potom utekli v naději, že se vrátí s novým zahraničním páníčkem a budou znovu zabíjet Rusy.

Ten památník Krasnovovi tam přece nestojí náhodou. Byl to válečný zločinec popravený na základě rozsudku tribunálu. A kvůli svým zločinům rehabilitován být nemůže, přesto ten památník stále stojí a je bráněn prokuraturou! A proč tam stojí ten památník Krasnovovi? Tomu vyvrheli lidského rodu? Tomu zmetkovi. Jakmile proběhla revoluce, ke komu se rozběhl? K císaři! „Vezmi mne k sobě, část Ruska ti předáme a budeme ti věrně sloužit, pane.“ A potom přišel společně s Hitlerem zabíjet ruské lidi. A pod jakou vlajkou všichni bojovali? Pod jednou, která je spojovala, pod bílo-modro-červenou! Všichni ti různorodí vlasovci bojovali pod touto trikolórou. Zabíjeli ženy a děti! Nejvíce se zabývali různými takzvanými protipartizánskými akcemi, kde se k lidem chovali jako zvířata, jak to dělali i v průběhu revoluce a občanské války.

Nebojovali proti vlasti, protože tu nikdy neměli. Bojovali za svého pána tím, že svou vlast likvidovali. A tuto bílo-modro-červenou vlajku jim daroval Hitler! Každý, kdo alespoň trochu zná dějiny zrádců v Rusku, ten ví, že nezávisle na tom, co měli na rozpoznávacím znaku… Třeba vlasovci tam měli Andrejevskou vlajku, také ji tím pošpinili. Ale jaká měla být státní vlajka? Ta státní?! Tohle byly vlajky vojenských jednotek v rámci západní tradice. Zrádci z 29. granátnická divize SS (1. ruská - RONA) měli jednu vlajku, kozáci měli na nášivkách druhou vlajku a vlasovci třetí. Ale všechny je spojovala ta bílo-modro-červená vlajka. Pod ní se konaly všechny takzvané státní akce, to pod ní probíhaly vojenské přehlídky.

A když Vlasov vystupoval na vojenské přehlídce v únoru 1945 v Münsingenu tak řekl: „Jednou nastane den, kdy naši stoupenci vztyčí tuto bílo-modro-červenou vlajku, darovanou nám Hitlerem, nad Kremlem.“ A 22. srpna 1991 k tomu došlo. Jelcin a ta zločinecká banda, kteří provedli státní převrat, tuto vlajku vztyčili. Ale je nutné zmínit, že Nejvyšší sovět tehdy rozhodl nezákonně, přijal absolutně nezákonné rozhodnutí o státní vlajce. A skládal se z členů Komunistické strany Sovětského svazu! Která náš stát zaprodala a položila ho k nohám nového zotročitele zosobněného USA! Rozčlenili stát, rozpoutali války a byli šťastní! Jak že to řekla Naina Jelcinová? Že ta devadesátá léta byla svatá! Kdy jsme přišli o víc obyvatel než za Velké vlastenecké války! Kdy se rodilo dětí méně než za Velké vlastenecké války! Tato likvidace lidí v Rusku pro ně byla svatými léty!!!

V naší skupině Vkontaktu a na kanálu v Telegramu máme nevelký ilustrační materiál k tomu, co jsem právě řekl o tom, jak Jelcin and Company vztyčili vlajku nad státem a kdo mu tu vlajku předal. A aby nikdo nemohl říkat nic ve stylu, že k tomu došlo náhodou, že to byl jen něčí nápad… Ne, jedná se o výlučně německou filmovou kroniku, která se dostala… Dovedete si představit, jak silná je ta cenzura? Vždyť to bylo součástí oficiálního pořadu Die Deutsche Wochenschau! Což byla propagandistická hlásná trouba Třetí říše. Je tam několik úryvků odtamtud, a to Jelcinovo vystoupení v kongresu USA, kde řekl, že Rusko je zlikvidováno. Kde pomlouval Rusko, že přinášelo destrukci celému světu, prý hrůzu a teror. A jak mu tleskali, za to, že Rusko zničili. A co tam řekl? „Nyní jsou zájmy USA hájeny v Rusku!“ A čím skončil? „Bože ochraňuj Ameriku!“ nebo to bylo: „Žehnej Americe!“ Co to mělo být? Snad prezident suverénního státu? On tam přišel, aby jim oznámil, že zlikvidoval vlastní stát, aby Amerika prosperovala: „Rozkrádejte!“

A tak rozkrádali a v mnohém v tom okrádání pokračují doposud. V ruských dějinách, kromě posledního třicetiletí, nikdy tato vlajka nebyla ruská. Tuto vlajku nám dali kolonizátoři, aby tak naše území označili jako kolonii! A dokud ta vlajka vlaje… A proč vlaje? Protože tu máme podpindosnickou „elitu“, která nepřemýšlí v suverénních kategoriích, která nevnímá Rusko jako suverénní stát. A proto si chrání symbol své otrocké pokory vůči zahraničnímu páníčkovi a střeží tuto vlajku. Výměna vlajky je pro ně kritická, protože změna symbolů znamená změnu smyslů/významů. Aby tenkrát zradili Sovětský svaz, museli to dělat pod přetvářkou řečí o celonárodním blahu, o státní suverenitě a zatím škodili, zrazovali stát a riskovali zákonný trest.

A nyní náš stát zrazují opírajíce se o zákon! Cítíte ten rozdíl? Vždyť proč okamžitě vyměnili tu vlajku?! Když ty vlajky vlastně nejsou tak důležité?! Tak proč tak vyvádí a dští zlobu na tu rudou vlajku? Ruskou historickou vlajku?! Celé dějiny mělo Rusko takovou vlajku! Kromě tří set let dynastie Romanovců a co to znamenalo za kataklyzmata. Rusko se jen zmítalo sem a tam, jako těch posledních třicet let. Je zapotřebí to svinstvo ukončit. Je zapotřebí obnovit ruskou vlajku, tu rudou! To pod touto vlajkou bojují naši bratři na Ukrajině! V sestavě vojsk zajišťujících bojové akce ve speciální vojenské operaci.

A různá ta vlasovská havěť v televizi se neustále snaží, aby v záběrech odtamtud byl vidět jen ten vlasovský hadr. Tam to není státní vlajka! A nemá tam co dělat. Nemá tam prostě co dělat! Tam je to vlasovský hadr! A všechna ta generálská havěť, která dostala své výložky ve Washingtonu, to velmi dobře ví. A proto tam sebou táhnou ten hadr! Protože jinak by si zodpověděli všechny své zločiny, kterých se pod ní dopustili vůči Rusku, nebude-li tento hadr vlát jako státní vlajka. Ale opakuji, dokud je státní, dokud nebyla zrušena… A zrušit se dá raz dva, protože byla jako státní vlajka schválena nezákonně! Takže zrušit ji můžeme raz dva a obnovit tak dějinnou spravedlnost a rudou vlajku, pod kterou se Rusko vždy rozvíjelo a stalo se velmocí číslo jedna. A vyhrála nad tím největším zlem, jakým byla Třetí říše.

Ale jak to mohou přesvědčení hitlerovci, kteří vztyčili bílo-modro-červenou trikolóru darovanou jim Hitlerem, připustit? A proto to také nepřipouští. Proto útočí proti Rusku a snaží se rozvrátit jeho ekonomiku, vyvolat v něm sociální a mezinárodnostní nesváry. Pozvednout lidi na ten takzvaný majdan a zničit stát stejně, jako to udělali s Ukrajinou. To všechno dělají a pokračují v tom. Každý kdo prosazuje vlajku…

Já to řeknu poctivě, nesetkal jsem se ani s jedním čestným člověkem, který by hájil bílo-modro-červenou trikolóru. Ani jednoho! Potkal jsem hodně lidí, kterým bylo jedno, jakou máme vlajku, bílo-modro-červenou, rudou, že to pro ně nehrálo zvláštní roli, protože žijí jiným životem, tyto věci jim neříkají. Ale jakmile jim vysvětlíte, jen když jim povíte dějiny té vlajky, které si může každý sám velice snadno ověřit, když se podívá do dějinných zdrojů, do dokumentů, tak ti lidé okamžitě učiní svou mravní volbu a řeknou: „Ne, nemáme mít tu bílo-modro-červenou vlajku!“ Ne nadarmo jí lidé začali říkat běsik (běs / BĚ-lo-SI-ně-K-rasnyj). To je přesný název.

Lidé, čestní lidé vždy říkají, že je zapotřebí obrozovat stát a k tomu je potřebná suverénní vlajka, ta rudá! Vlajka Sovětského svazu beze změn, to zdůrazňuji, že beze změn, může být obnovena jako vlajka Ruska. A to nezávisle na tom, v jakém formátu bude Rusko existovat. Tato vlajka je na věky. Není na ní žádná úzce partajní symbolika. A erb Sovětského svazu je překrásný, ten je ale zapotřebí trošku poopravit. Ale je to překrásný erb, vyvážený, přesný a plně vysvětluje, že buď bude Rusko veliké, nebo nebude vůbec. Jak o to usilují všichni, kteří prosazují bílo-modro-červenou vlajku.

Takže dnes je tomu třicet let, kdy vlasovci a nedoražení hitlerovci, třicet jedna, triumfují nad Ruskem na kolenou. To oni obnovili tuto vlajku, jak je to mimochodem v našem malém ilustrativním materiálu vidět v úryvku z filmu, který vysílali na televizním programu Kultura, kde vlasovec zbožně vykládá: „No konečně! Už s Hitlerem jsem bojoval a nevyšlo to, protože ti bolševici mého dobrodince porazili. A teď naše hitlerovské ideje triumfují!“ No, jen to tam neříká takto na rovinu, ale ten film je přesně o tom. Jak tím Hitlerovcem byl, tak jím také zůstal, ten člověk, kterého ani není možné nazvat člověkem. A oni o něm natočili celý film. Vlasovec!

To je fakticky všechno. Na ruském venkově lidé v zanedbaných vesnicích doposud vyvěšují sovětskou rudou vlajku. A proč jen ve vesnicích? Projeďte se po městě. Kolik lidí ho iniciativně vyvěšovalo, celé ty devadesátky, v nultých, desátých létech, i nyní v těch dvacátých. Protože lidé si pamatují velikost našeho státu a pamatují si ruskou vlajku! Nechtějí být kolonií ani surovinovým přívěškem. To jen ta rossionská „elita“, která nemá vlast, čest ani svědomí. To ti Jelcinové, ať už Naina nebo Boris. Přejdeme k další otázce. Protože o tom se dá mluvit dlouho, ale když už jsme se dotkli tématu vlajek, tak všechny tyto informace budou v nové knize. Ta kniha bude! Připravuje se.

Další otázka. Finská premiérka, šestatřicetiletá Sanna Marinová vyvolala skandál, když se na síti objevilo video večírku, kde tancovala obklopená přáteli. Vyvolalo to prudkou kritiku. Mnozí se domnívají, že takové chování politického lídra je nemístné. Obzvláště v podmínkách tak napjaté situace ve světě. Jak to okomentujete?

Lidé se domnívají správně, protože oni chápou to, co ta mladá dívenka ne. Ano, ty události okolo Sanny Marinové jsou velice zajímavé a vypovídající! A, nu, víte… Nu, pokud neznáte procesy řízení složitých sociálních supersystémů, tak nemůžete správně popsat ten jev, se kterým jste se střetnul. A to, co se děje okolo Sanny Marinové plně zapadá do toho, o čem jsme právě mluvili, o té subjektnosti státu.

A druhá věc. Očividně se to matričně shoduje s tím, že v Russia Today odvysílali film o bývalé rakouské ministryni zahraničí Karin Kneisslové. V tomto filmu… Pomyslíte si, co má Finsko společného s Rakouskem? Sanna Marinová s Karin Kneisslovou? Přitom ta souvislost je velice důležitá, vypovídající. Karin Kneisslová tam pronesla jednu věc…

Já to tedy raději přečtu.

Ano, raději to přečtěte.

Jak říká bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová: „Z doby mé práce ve funkce ministryně mám své fotografie s papežem, s různými kolegy z Evropské unie. Ale schválně jsem sebou vzala právě tyto fotky. Protože setkání s Lavrovem a Putinem ve mně vyvolávají zajímavější vzpomínky, protože jsem měla dojem, že se nacházím ve společnosti dospělých lidí. Na západ od Vídně často mí mužští kolegové z EU a já jim říkám týnejdři, jsou neustále vzrušení, neustále v postoji morální převahy. Chcete-li si promluvit s dospělými lidmi, musíte odjet do Moskvy, Pekingu, Islámábádu nebo do Nového Dillí.“

Je to velice vypovídající. O čem to mluví Karin Kneisslová? Je to profesionálka, kterou vyštvali, takže je teď nucena žít v Libanonu místo ve své vlasti. Ona mluví o tom, že se na Západě vytvořil určitý řídící kádrový sbor lidí, kteří nevnímají svou řídící funkci ve státu jako funkci, která je k něčemu zavazuje a všichni trpí pubertálními komplexy. A když se na to podíváme, tak je to pravda, upadají, už jsme o tom mluvili nejednou. Teď o tom mluví Karin Kneisslová. A co to má společného se Sanny Marinovou? Ta situace je taková. Jsou možné tři varianty, proč došlo k tomuto skandálu.

První případ může být, že splnila svou roli a má odejít. Mouřenín posloužil, mouřenín může jít. Dovedla Finsko do NATO a teď má odejít, protože lidé ve Finsku ten vstup do NATO nepodporují. V době po 2. světové válce si totiž Finsko zvyklo žít v komfortních podmínkách, žít z ruských zdrojů, ze spolupráce s ruskou ekonomikou. Finsko přece není samostatné, nemůže být soběstačné a efektivně fungovat pro obyvatelstvo, jestliže bude odtrženo od Ruska, které je jeho surovinovou základnou i odbytištěm. Takže je zapotřebí se jí zbavit a nějak v této věci pokračovat dál.

Druhá varianta může být, že se naopak pokoušejí zabránit tomu vstupu do NATO a nějak přečkat tu dobu, kdy se Rusko vypořádává se světovým Západem, světovým v tom smyslu, že Západ svou expanzí vedl globalizaci podle svého principu. Ale ty státy, které kolonizoval se teď stále více a aktivněji vymykají tlaku Západu, který se ze světového smrskává do svých skutečných hranic.

A třetí varianta je, jak se říká, že jde o osudem seslaný zasloužený trest. O čem je řeč? U nás v Koncepci máme takové úsloví, všichni asi znají to: výsadní postavení zavazuje, francouzsky noblesse oblige. Jenže problém je v tom, že noblesse znamená urozené postavení, ve smyslu, že vznešený člověk se nemůže chovat jako prostý člověk ve stavovsko-kastovní, davo-„elitářské“ společnosti. Ale urozené postavení i v té době znamenalo, že ten člověk působí v oblasti řízení státu. To znamená, že člověk ve státní funkci, už tehdy, kdy byl urozeného stavu, noblesse, už tehdy platilo, že se člověk ve státní funkci nemůže na veřejnosti chovat jako prostý člověk. A právě z toho se v Koncepci zformovalo konceptuální úsloví: „Postavení zavazuje, a pokud tomu tak není, tak zabíjí, a napřed morálně.“

A z chování Sanny Marinové je vidět, že ji postavení k ničemu nezavazuje, vůbec k ničemu! Ona v tom rozhovoru s ní ukázala, že vůbec nepochopila, čeho se měla dopustit, aby to vyvolalo takový povyk. Ale v tom to právě spočívá. Už není jen sama o sobě, je navíc státním činitelem a státní činitel si nemůže dovolit chování puberťáka se všemi pubertálními komplexy. Jen si to představte, třeba oficiální návštěvu, červený koberec, čestnou stráž a ona začne skákat po jedné noze nebo rovnou přes švihadlo, protože má chuť si hrát. Že je to nesmysl? Chování každého státního činitele i ve svém okolí, jak se chová, dokud zaujímá svou funkci, je podmíněno mnoha normami. A zdaleka ne každý státní činitel je schopen jim dostát. To dokážou jen skuteční státníci. A Sanna Marinová nemá se státní činností vůbec nic společného, vůbec neví, co se děje.

Ale tato věc vytáhla na světlo ještě jednu okolnost. To, že Finsko není žádný stát… Mimochodem nikdy jím nebylo, není a ani nikdy nebude, jednoduše nebude. Finsko bylo vytvořeno Ruskem, které speciálně vychovávalo finskou národní elitu. Tato elita se mu odplatila lítou nenávistí k Rusku, zatímco lidé byli vděční, že jsou v sestavě Ruského impéria. Protože to bylo jiné než pod Švédy, kteří ve Finech neviděli lidi. Vypadalo to jinak, když se v Rusku rozvíjela jejich kultura, budovala státnost. Nakonec tak získali možnost někým se stát. Jinou věcí ale je, že když stoupali po těch takříkajíc sociálních schodech, tak se z nich stávala elita nenávidějící Rusko, a to za to všechno, co pro ně Rusko udělalo, aby se mohli stát tou inteligencí, vzdělanou třídou.

A proč ta nenávist? Protože oni sami přezírali tu nižší vrstvu, ze které vzešli. A to se v plné míře projevilo v průběhu revoluce. Kdy se bílá „elita“ okamžitě opřela o německé bodáky, aby zadusila a pozabíjela široké vrstvy finského obyvatelstva, které podpořily revoluci a bolševiky. To tehdy začala genocida finského národa a vše začalo být převáděno pod jeden jmenovatel: „To Rusko je váš nepřítel!“ A provedeno to bylo při krutém teroru vůči finskému obyvatelstvu. Přesto finské obyvatelstvo… Nu, život sám ukazuje, že Rusko není nepřítel, že s Ruskem se dá a je zapotřebí žít zadobře. Nehledě na to, že ekonomicky Finsko není žádným státem. Jednoduše není státem. Přečtěte si první díl třídílné knihy o státě.

Když nám říkají, že takové chování je možné a dá se tolerovat, tak se podívejme na příklad z ruských dějin. Takové chování bylo možné a přípustné, když první p-rezident USA v Rusku Jelcin který se chudák dřel s dokumenty od rána do noci, si mohl dovolit při návštěvě Irska vystoupit z letadla ožralý. Sestoupil po schůdkách, vymočil se u kola letadla a vrátil se do letadla. Vždyť ho tam vítali státní činitelé, čekala na něj oficiální delegace. Jak si potom mohli vážit Ruska? Ale Jelcin přece neměl za cíl získat pro Rusko nějakou vážnost, on si velmi dobře uvědomoval, že není státem, že je řízeno nadnárodně, a proto se tak choval. Podívejte se na to, jak se choval Porošenko, jak se nyní chová Zelenskij! „Když stát neexistuje, když je vše řízeno zvnějšku, tak proč bych se já měl v něčem omezovat? A to samé je se Sannou Marinovou, ta se také v ničem neomezuje, protože žádný stát neexistuje.

A my se z toho období rozkladu Ruska z devadesátek dostáváme s velkými potížemi. Všechna naše „elita“ pochází z těch devadesátek. A ani ve snu ji nenapadne, že by Rusko mohlo být suverénní. Proto zase všechny ty hry na koronavirus a tak dále. Jen se podívejte, jak všechna ta hitlerovská nedoražená havěť znovu nařizuje nosit roušky, znovu chtějí lidem natáhnout náhubky. Všichni takoví jako Muraško, Golikova, Popova a další zmetci. Gincburgové! Všichni ti lidem se jen podobající zmetci, kteří Rusko nenávidí. Nechtějí, aby Rusko bylo státem, vidí ho jen jako surovinový přívěšek. A pro ně je vlajkou ta trikolóra daná jim Hitlerem! A oni za ni budou bojovat, protože dobře vědí, že jinak nejsou ničím, že jsou nuly. Svého postavení dosáhli jen proto, že dokázali, že nenávidí Rusko a Rusy, kterým zařídí genocidu, a tak ho dosáhli. Ale my se z toho vyhrabali a dostaneme se z toho. Vyhrabali jsme se z devadesátek a dokážeme to i teď, překonáme to.

Ale Finsko, nebo třeba Ukrajina nemají šanci. Ukrajina se buď stane součástí Ruska, a potom jim tam bude dobře, nebo tam bude trvale bojiště a žádná Ukrajina nebude. To je cíl té ukrajinské „elity“. Ale o to samé se snaží i finská „elita“! Ona také dobře ví, že si své postavení ničím nezasloužila. I Sanna Marinová dobře ví, že nemůže být žádnou premiérkou. Ona nerozumí otázkám řízení státu, pracuje podle taháků, stejně jako Zelenskému jí řeknou: „Tohle přečti!“ A ona to přečte a to je vše. Proto ten její údiv, není tam stát. A Finsko má také jen jednu šanci. Buď se znovu vrátí do ruského světa, třeba zatím i v podobě neutrálního státu ve světě, nicméně s obnovou vztahů s Ruskem, nebo prostě přestane existovat. Finská elita to dobře ví a chce se vypořádat se svým lidem, aby si obhájila své postavení, nezasloužené postavení.

Tak taková je to fakticky situace. A co se týče Finska, proč mohlo tolik let existovat. V postsovětské době z něho vytvořili jednací platformu. A z těch tří pobaltských „vymirátů“, které vytvořili, co jako státy předtím nikdy neexistovaly, Lotyšsko a Estonsko. Litva měla zcela jinou podobu. Takováto Litva také nikdy neexistovala. Vytvořili je v roce 1918 jako ekonomický a politický nárazník pro obchodní výměnu mezi Západem a sovětským Ruskem. A když tento nárazník v roce 1940 vyčerpal svůj potenciál, tak přestal existovat. No, na jakém základě mohou tyto „vymiráty“ existovat, když to území bylo odkoupeno! Nebylo jen dobyto ve válce, kterou byla tato ruská území osvobozena, ale ještě navíc to území bylo odkoupeno od Švédska! A oni si dovolí chovat se takto hulvátsky.

Ale jaká je ta situace? Ten problém přece spočívá v naší „elitě“, v naší „elitě“! Jen se podívejte na ty tři pobaltské „vymiráty“. Litva si dovolila omezit nám tranzit, mezi našimi ruskými územími. A naše „elita“ začala vykřikovat: „Ne, my to v žádném případě řešit nebudeme! My se pokloníme našemu velikému západnímu páníčkovi, on se nad námi smiluje a umožní nám to v té míře, v jaké si to zasloužíme, jak západní páníček milostivě určí!“ A on nám ten tranzit dovolil, dovolil. Všichni se zaradovali: „Vidíte?! Když mu budeme správně lízat zadek, tak nám to dovolí.“ A vůbec jim nevadí, že všechny limity už jsou vyčerpané? Které Západ povolil? Proč naše „elita“ mlčí?! Mlčí proto, že pro ně Rusko jako takové neexistuje!

Pro Sannu Marinovou, Zelenského, Jelcina Rusko a ruský lid neexistuje. Je jen páníček, kterému je třeba sloužit. Proto je ten případ se Sannou Marinovou vypovídající, takto vypadají všechny podpindosnické „elity“. Nemají pouto se svým státem, se svým lidem, a proto se tak chová. Ale já opakuji, že postavení zavazuje. A pokud postavení nezavazuje, tak zabíjí. A napřed morálně! To neznamená, že někdo bude plánovat nějakou vraždu, to vůbec ne. Prostě to dospěje ke své hranici a Boží dopuštění se vyčerpá. A u naší rossionské „elity“ se blíží ke konci, ona se morálně zabíjí. Těm zmetkům nestačí, že už si jich nikdo neváží, znovu začínají hrát ty koronavirové hry! Protože to páníček nařídil! Je nutné Rusko podrývat zevnitř. Je nutné pozvednout lidi k povstání.

Víte, já vám odhalím jedno tajemství. Koho si asi tak myslíte, že zlikviduje ten vzbouřený dav? Američany snad? Nebo ty, které bude mít na dosah ruky tady! Doufáte, že stačíte vzít nohy na ramena na svém letadélku k páníčkovi? A k čemu byste mu byli? V tom lepším případě vás sestřelí. Nikomu se nepovede utéci. Všechny zcela cíleně předhodí k roztrhání davu. Protože dav bude chtít oběť. V davo-„elitářské“ společnosti to takto v řízení vždy chodí. Jen se podívejte na dějiny všech států světa, kde došlo k nějakým sociálním bouřím, nemluvě o revolucích. Vždy dav uklidňovali oběťmi! Bývalou „elitu“ předhazovali davu k roztrhání. A naše podpindosníky připravují k této oběti a oni to nevidí a dál pracují proti Rusku. A co Sanna Marinová? Kvůli ní nám není zima ani horko. Je to problém finského lidu. Je to prostě jen vypovídající. Uvedl jsem několik příkladů a dá se jich uvést mnohokrát více a dokládat na nich, že současnou „elitu“ její ostavení nezavazuje. A to znamená, že rozmluva bude krátká. Boží dopuštění se rychle krátí, v daném případě.

Přejdeme k další otázce. Jak známo, RuTube zablokoval stahování své aplikace na iOS ve všech státech kromě Ruska. A jak informuje TASS, tak od 15. srpna ještě Apple, americká společnost požaduje od ruského videohostingu skrýt obsah ruských státních médií…

Odstranit. TASS je velice shovívavý k požadavkům, které vůči nám Západ vznáší, vždy se o tom vyjadřuje velice „kulantně“.

Nebo tu aplikaci zprovoznit jen ruským uživatelům. Apple dal dva týdny na přijetí rozhodnutí, jinak bude jejich aplikace odstraněna z nabídky aplikací. RuTube splnil rozkaz?

Ano, a to ještě téhož dne! Vždyť jaká je to situace? Řízení je proces informační! Šíření informací je řízení! Informační války jsou vedeny prostřednictvím určitých nástrojů. A jeden z takových nástrojů Russia Today, který měl celosvětový dosah, se na Západě vynasnažili maximálně zablokovat. Videohosting YouTube není jen tak něco, je to možnost šířit informace na globální úrovni. Takže chce-li Rusko uplatňovat svou politiku, potřebuje videohosting stejné úrovně, GLOBÁLNÍ! Ale stávající vedení RuTube prohlásilo, ještě na začátku speciální vojenské operace, že nikdy a za žádných podmínek nepřipustí, aby se RuTube stal konkurentem YouTube. A podle toho jednají.

Všechno dělají levou rukou a co je zajímavé? Že naše tajné služby začaly všechny zahánět na ten RuTube. RuTube, RuTube je řešením! Různými způsoby tam všechny naháněli. A někde dosáhli toho, že někteří lidé se svými kanály začali pracovat jenom na RuTube, když je na YouTube smazali. A výsledek? Teď byl na žádost Západu RuTube omezen, uzavřen. Všechno splnil, řekl: „Rozkaz! Já budu plnit vaše rozhodnutí! Jen si prosím páníčku povšimni, jak ti dobře sloužím! Jak bojuji proti té Rašce! Co si to ta Raška usmyslela? Své informace šířit do celého světa? Ne, to se jim nepovede! My, vedení RuTube…“

A co tu máme dál? Gazprom! Co ten dělá? Gazprom financoval Echo Moskvy! A dal snad kdy Gazprom jedinou kopějku na nějaké vlastenecké aktivity? Nedal! A jak se vyznamenal z hlediska vlastenectví? Tím, že Miller požadoval zlikvidovat všechny památníky neznámým vojínům z Velké vlastenecké války. Odmítnul jim dále poskytovat plyn pro věčný oheň. Neustále požadoval, aby za to platili: „Vždyť oni porazili Hitlera! Jak mohu já, nedoražený hitlerovec dovolit, aby se tu obnovoval ten ruský duch, aby se tu pěstovalo vlastenectví!“

Tak co čekáte od RuTube? My potřebujeme za každou cenu získat informační zdroj, díky kterému bychom se dostali do celého světa, a tady dobrovolně! Absolutně dobrovolně! Ano, aby hlas Ruska nebyl slyšet, aby nemohlo vést tu takzvanou informační studenou válku tam, za hranicemi. Aby tam panovala bezvýhradná nadvláda západních zdrojů. RussiaToday omezili. Ale my přece máme alespoň třetí svět. A ten RuTube uzavřeli úplně všem. Svině! Naprostí lidem se jen podobající šmejdi! Řekli, že nenávidí Rusko, a že nepřipustí, aby Rusko mělo vlastní informační politiku a vlastní informační zdroj.

A tohle je přece podporováno na státní úrovni. Je tu jedna poslankyně, Marie Butinová. Ano, chvíli seděla v americkém vězení, to je na zvláštní rozhovor. A teď vyvstala ta otázka, řekli, že RuTube nefunguje. Takže možnost jak se dostat do celého světa, zbyla jen přes YouTube a ona požaduje: „Ne, z YouTube musí všichni odejít a ti, co tam zůstanou, musí být všichni potrestáni. Takže je nutné zahnat Rusko do doby kamenné, aby Rusko… Řízení je proces informační a šíření informací je řízení. Aby Rusko nemohlo šířit své informace do celého světa, aby nemohlo řídit, aby nemohlo bránit své zájmy po celém světě. Aby Západ rozhodoval, kdy rozkáže: „Trhej Rusko! Vem si ho!“ Aby Rusko bylo jen tady. Ona zcela cílevědomě chce zahnat Rusko do doby kamenné, aby nemělo možnost uplatňovat svou suverénní politiku. A pokud to někdo dělat bude, tak před soud s ním. No to se podívejme, jakou to máme poslankyni ve Státní dumě!

A takovou tu máme „elitu“! Dokud naši chlapci bojují tam, na Donbasu, na Ukrajině a pokládají své životy za svou vlast, tak se tu kdejaký hajzl snaží škodit, co nejvíce uškodit, a nepřipustit, aby se Rusko stalo suverénním státem a mohlo uplatňovat svou suverénní politiku. RuTube je toho konkrétním výsledkem! Je to ukazatel! Naše „elita“ řekla: „Ne, Rusko nebude mít svůj hlas v zahraničí! Nebude! My máme svého páníčka, kterému lížeme zadek a ten nám odpustí a jednou třeba i odmění! A kopanec okovanou botou je vyjádřením jeho lásky k nám.“ Jsou to masochisti, absolutní masochisti! Připravují se je zničit a oni do poslední chvíle budou pracovat na zkáze Ruska. Víte, jsou to prostě zmetci, naprostí zmetci! Ale my stejně vyhrajeme.

A ještě jedna otázka. Událost, kterou vás prosí okomentovat. Americké banky, jak informuje Bloomberg, JPMorgan a Bank of America se vrací k obchodování ruskými obligacemi. A Financial Times píše, že evropské banky také obnovují obchodování s ruskými obligacemi.

A to zcela přímo souvisí s tou otázkou RuTube, zcela přímo. „Když chvíli počkáme, tak se všechno vrátí, vše bude při starém, páníček se uklidní a hotovo. Opět budeme moci vykrádat Rašku a vyvážet všechno její bohatství za hranice. A že nám v zahraničí něco zkonfiskovali? To není důležité.“ Víte, co se ukázalo být nejdůležitějším z hlediska sankcí pro naši rossionskou „elitu“? Vůbec ne to, že jim tam zkonfiskovali majetek, účty, že jim sebrali nějaké jachty, to vůbec ne. Pro naši rossionskou „elitu“ se tím nejdůležitějším ukázalo být to, že jim zakázali shopping v Miláně, Paříži a jinde. Výslovně ten shopping, odjet tam a připojit se k páníčkovi. Že jim sebrali peníze? Nějaký ten majetek, vily a jachty? „To nic. Páníček to potřeboval.“

Jen si vzpomeňte, jak v Bank of New York zabavili miliardy samotnému Jelcinovi a jeho Rodině. A nic. Co si řekli? „To nic, páníček to potřeboval a my si tady v Rašce znovu nakrademe. Zase si nakrademe! Tady je co rozprodávat, zase se zahojíme.“ Takže tohle jim až tak nevadí, vědí, že to páníček potřebuje. Ale to, že jim páníček brání přifařit se k jeho světu, aby mohli vykládat: „Já byl tam a tam. To není žádná Raška!“ Tam je nepouštějí. Do těch míst, kde páníček obědvá, aby se podívali, jak páníček obědvá, tam je nepouštějí. A to je jejich osobní katastrofa, pro tu rossionskou „elitu“. To je katastrofa nesmírných rozměrů. Protože oni nejsou lidmi, jsou to lokajíčkové, nevolníci. Lidé lokajského charakteru jsou někdy jako ti psi. Čím těžší trest, tím jim je páníček milejší. A teď své pány přímo milují, protože to je nejtěžší trest.

A teď si představte nějakého státního úředníka. Jeho žena hysterčí, že nemůže ani odjet na shopping. Milenka, a možná nejedna, také hysterčí kvůli shoppingu. Děti, ta zlatá mládež vykřikují: „K čemu je nám ta tvoje Raška, když nemůžeme jet a peníze, které jsi nakradl, utratit někde v kasinu? Nemůžeme si koupit nějaké ty hadříky? Tak co je nám platné, že sis tady v té Rašce nakradl?! My chceme za ty peníze žít tam a ne tady v té Rašce!“ Takže to je pro ně to nejstrašnější. A rossionská „elita“ je všechna připravena… Ona už ten stát zrazuje, zatímco naši chlapci bojují! Ona se připravuje podepsat kapitulaci! Připravuje se k tomu se vším všudy.

Ty znaky jsou velice symbolické. Vojáky přestali pouštět v Moskvě do restaurací. A kdy u nás naposledy došlo ke snížení úroků, základní úrokové sazby? Před měsícem. Ekonomika prosí, aby ty úroky pro spotřebitele, ve výrobě nebyly vyšší než 4% a co na to Nabiullinova? Že nepřipustí financování ekonomiky prostřednictvím rublů. Možná, že dolar je pro nás skvělá referenční měna? Všem už je úplně jasné, že jeho kurs je určován v Rusku. Že z jedné strany tlačí, aby ten kurz nerostl a z druhé aby rostl. A ten tlak na jeho růst je vyšší a proč?

Co řekl Biden? Dolar bude za 200 rublů. To se nepovedlo. Nám říkají: „Cha, cha, chá, je jen 60 rublů!“ Co vysvětlil New York Times a Bloomberg? Oba tam vysvětlují: „Poté, co jsme konfiskovali miliardy dolarů a eur v zahraničí a trochu si stabilizovali ekonomiku, sice dlužíme bilióny, nicméně to trochu pomohlo. A to hlavní. My teď vlastní inflaci převádíme na Rusko a dostáváme odtamtud bezplatně zdroje na podporu naší ekonomiky. Pro nás je to výhodné. Ale abychom mohli normálně existovat… 200 dolarů bylo za předpokladu, že Rusko nebude odstřihnuto od světové ekonomiky, té dolarové a eurové. A teď je odstřihnuto. Ale nám nestačí dostávat zdroje bezplatně. Dolar musí stát minimálně 70 rublů.“ A za to bojuje Nabiullinova! Drží dolar, aby nespadl pod 60 rublů a nedaří se jí dosáhnout těch sedmdesáti. Všichni podpindosníci tady vykřikují, že potřebujeme dolar za 70 rublů? A proč? Když nás od těchto měn odstřihli? Kolikrát už Putin řekl, že ta měna je toxická, a že v ní nepracujeme: „My v ní nepracujeme, musíme pracovat v jiných měnách. Musíme rozšiřovat rublovou zónu!“

Ten odpor je prostě kolosální. Ale je nutné si uvědomovat, že jim to nevyjde. Rusko neporazí. Všechna ta podpindosnická havěť, pakáž, která teď slaví den SVÉ vlajky. Všichni ti nedoražení hitlerovci, kteří s takovým rozechvěním vztyčili koloniální vlajku nad Ruskem a vyhodili vlajku suverénního státu. Absolutně suverénního! Která byla svým statusem nadřazena i čínské vlajce! Nadřazena! Nic jim nevyjde. Rusko bylo, je a bude. Ale jestliže se stane to, že Rusko padne, tak ať si je všechna ta podpindosnická havěť vědoma, že skončí i jejich páníček. Rusku je k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko! Tak to řekl ruský gosudar Putin. A to je třeba si pamatovat! A je třeba pamatovat na to, že naše věc je spravedlivá. Věc těch, kteří bojují pod rudou vlajkou. Naše věc je spravedlivá, nepřítel bude poražen a vítězství bude naše. Jako vždy, kdy zvítězilo Rusko! Takže tak, ať to všichni ti zmetci vědí!

A už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám jen to nejlepší. Pamatujte, že nesmí vládnout žádná panika, žádná skleslost, jen chladnokrevný vztek a vědomí toho, že před sebou máme úkol zachovat náš stát a vyhrát v této válce! Musíme být pevným týlem pro naše bojující chlapce, kteří brání ruskou věc na ukrajinských bojištích v boji proti sjednocenému Západu. My vyhrajeme. Musíme podpořit naše kluky. Všemožným způsobem, ten týl musí být pevný! Žádné kličkování!

A abychom porozuměli tomu, kdo z elity sleduje jaké cíle, kam nás vede to či ono řídící rozhodnutí, musíme vědět a chápat, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. A nynější manévr, právě ten současný manévr, silný manévr, je teoreticky popsán v třídílné práci Válka, Stát a Bolševismus. Čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR. Stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙