Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 18.7.2022

Datum: 18.7.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 18.07.2022. Jak už si někteří stačili všimnout, tak prodej třídílné knihy Válka, Stát a Bolševismus na Ozonu skončil. To vyvolalo řadu otázek, a proto tu máme oznámení.

Nu, co se dá říci. Ozon z neznámých důvodů ukončil prodej naší třídílné knihy a na naše dotazy neodpovídají, jednoduše vůbec nereagují, nijak. Budeme tu věc řešit, ale tohle trvá již více než tři dny a zatím nevíme co s tím, budeme přemýšlet. Teď nemáme žádnou představu, jak tu situaci vyřešit, protože Ozon nijak nereaguje. Na jiné dopisy odpovídali, ale na tohle jednoduše nereagují, na toto téma prostě mlčí. Ovšem brát si peníze za to, že prodávají naši knihu, nezapomínají! Takže z neznámých důvodů knihu neprodávají, ale peníze za zprostředkování „prodeje“ si berou. Budeme to řešit, a potom dodatečně oznámíme co a jak. Jak se ta situace vyřešila, a zda se vůbec vyřeší. Nu, v každém případě, k jakému finále dospějeme a co se vůbec stalo. Pokud se to samozřejmě vůbec dozvíme.

Do této chvíle žádná odpověď od Ozonu nepřišla. Nyní přejdeme k událostem z minulého týdne. A v tom množství otázek se mnozí zajímají o blízkovýchodní Bidenovo turné, při kterém navštívil Izrael, Palestinu a Saúdskou Arábii. A jmenovitě o jeho návštěvu Rijádu a porovnání dané situace s takzvaným ropným spiknutím USA a Saúdské Arábie v roce 1985, kdy se v důsledku tohoto takzvaného ropného spiknutí zhroutily ceny ropy, což značně poškodilo ekonomiku SSSR. Takže se lidé ptají: „Nevydal se teď Biden do Rijádu kvůli tomu samému? Aby podlomil ruskou ekonomiku a snížil ceny ropy?“

Ale vždyť to bylo oficiálně cílem, nikdo to neskrýval, oficiálně o tom mluvili, že přesně tohle hodlají udělat, zopakovat ten manévr z osmdesátých let. Jinou věcí je, že ani v těch osmdesátých letech to nebylo příčinou krachu SSSR. Ano, znamenalo to závažnou ekonomickou ránu, ale ani v souhrnu s ostatními akcemi, to nemohlo Sovětský svaz položit. SSSR se zhroutil výhradně z důvodu zrady nejvyšší partajní sovětské nomenklatury, která chtěla zničit SSSR a rozčlenit ho na „národní dvorečky“, aby v nich zaujala místo tamních bejů (velmožů), i když by to ani tak nebyli samostatní bejové jako spíše dozorci nad svými národy v zájmech západního pána.

Tohle bylo přání celé té sovětské partajní nomenklatury, které nakonec zrealizovala a v devadesátých letech bylo v Rusku zavedeno, stejně jako v mnohých republikách postsovětského prostoru, v těch státech bez suverenity, přímé strukturní řízení z Washingtonu. Rusko tenkrát také řídili přímo, byli tu jejich úředníci. Putin o tom mluvil přímo, že v našich úřadech pracovaly tisíce úředníků ze Státního departmentu USA, z tajných služeb USA, kteří přímo určovali, co a jak bude.

Od nás vyváželi, bezplatně získávali naše technologie, jako například RD-180 (raketový motor). Dali jim veškerou projektově-konstrukční dokumentaci, jen tak: „Klidně si to vezměte!“ Američtí důstojníci vydávali povolení ke vstupu našim vyšším důstojníkům na jaderné objekty v Rusku. Všechno měli pod svou kontrolou. Aniž by informoval amerického seržanta, nemohl náš generál… Aniž by od amerického seržanta dostal povolení, nemohl se generál ruské armády dostat na náš vlastní jaderný objekt.

Takto to tu fungovalo v devadesátkách. A právě o těchto letech Naina Jelcinová prohlásila, že to byla svatá léta: „Vše tehdy bylo prostě skvělé, byla to nádhera!“ A přesně tohle propaguje to Jelcinovo středisko. Někteří říkají, že nesmí být odmítnuto jako instituce, a já říkám, že právě jako instituce musí být odmítnuto. Protože to středisko je jako instituce zaměřeno na diskreditaci Ruska, na dezinformace, na formování informačního pole a na výchovu lidí, kteří nebudou ruskými vlastenci, kteří budou patrioty USA. To je zaměřením toho Jelcinova střediska. Jelcinovo středisko je zaměřeno na to, aby Rusko nemělo svou suverenitu, aby Rusko stejně jako dřív řídil zahraniční páníček. To je jeho institucionální úkol. Proto v podstatě musí být Jelcinovo středisko jako institut propagandy obrazu Ruska jako koloniálního surovinového přívěšku zlikvidováno.

A naopak, jako výpověď toho, že Rusko řídili ze Západu a k čemu to vedlo, ke kolosální depopulaci, deindustrializaci, ke kolosálním bědám, se musí zachovat. Musí se změnit sama instituce Jelcinova střediska, z té nepřátelské na výpověď o pravdě! Jenže tam nechtějí říkat pravdu. Protože to středisko má institucionální úkol bojovat proti Rusku jako proti suverénnímu státu, aby nebylo suverénní. To je ten úkol, který si vytyčila partajní sovětská nomenklatura po Stalinově smrti, už v osobě Chruščova. Za Brežněva se to všechno začalo formovat do konkrétní koncepce řízení a za Gorbačova to vstoupilo do závěrečné fáze strukturních přeměn Sovětského svazu,

k rozpadu SSSR.

Proto si nemyslete, že to byla válka v Afghánistánu či zhroucení cen, které vedly k rozpadu SSSR. Ne, jednalo se o závažné rány, ale Sovětský svaz jako supersystém, jako složitý sociální supersystém, by tyto rány ustál, ne bez vynaložení úsilí, ale ustál by to. Zatímco Západ by to neustál. Připomenu, že SSSR se zhroutil jen o půl roku dříve, než se měly podle odhadů zhroutit USA. Sovětský svaz měl všechny zdroje, aby to ustál. USA neměly nic, aby to ustály. A nyní je ta situace úplně stejná. Rusko má všechny zdroje, aby se mohlo stát zcela suverénním státem. Zatímco USA, aby si zachovaly postavení světového četníka a ustály to jako jednotný stát… Protože už se mluví o rozčlenění USA, o jejich rozložení na národní dvorečky. I když jaké tam mohou být „národní“ dvorečky. Z těch národů se tam zachovaly jen názvy, Delaware, Idaho a tak dále. A kde je konec těm národům? Zanikly, ty byly v USA zlikvidovány.

Takže nemají žádné zdroje, a americká státní elita je samozřejmě v pokušení zopakovat manévr, který USA umožnil nejen přežít, v těch osmdesátých letech, kdy už se měl západní svět zhroutit a přežil jen díky bezprecedentnímu drancování postsovětských, všech sovětských… Nu SSSR, bývalého SSSR a takzvaných států, které se na jeho území zformovaly. To je přesně to, co chtějí zopakovat. Oni přece vidí, jak je veškerá naše „elita“ prodejná! Že stále sní o tom, aby zaprodala Rusko, jak o tom snila ta partajní sovětská nomenklatura, která to také zrealizovala a zaprodala SSSR jen za tu jedinou možnost, že ta partajní nomenklatura bude moci lízat páníčkovi zadek. Jen za to!

Chápete to? Generální tajemník ÚV KSSS, hlava státu, který byl ve světě číslem jedna a mohl o všem rozhodovat! Ale cožpak tohle bylo něco, čeho by si Gorbačov vážil? Ne, pro něj bylo důležitější, že mohl hrát v reklamě na kečup Heinz, to pro něj bylo štěstím! Sloužit přímo páníčkovi! Dovolili mu hrát v reklamě na pizzu! To je to pravé štěstí. A že stál v čele státu, který byl v celém světě význačnou silou, který mohl uplatňovat svou vlastní suverénní politiku, cožpak tohle mělo pro rossionskou „elitu“, tehdejší partajní sovětskou nomenklaturu, nějakou hodnotou? Ne, zato lízat zadek, nechat rozkrást svůj vlastní stát, to je ta pravá hodnota, za to budou moci páníčkovi lízat zadek. A dnes je tu ta samá partajní sovětská nomenklatura.

Takže začali připravovat Bidenovu návštěvu do Saúdské Arábie. A USA, ty se na to připravovaly dobře, daly si na tom velice záležet. A to, že Bidenovi ta návštěva nevyšla, nebylo kvůli tomu, že by se na ni dobře nepřipravovali. V rámci přípravy té návštěvy potřebovali Američané konzultaci. Bylo prohlášeno, že návštěva je zaměřena na to, aby to poškodilo Rusko, aby spadlo do postavení koloniálního státu a přesto se naše diplomatická delegace na žádost USA setkala s pracovní skupinou, aby je zásobila informacemi.

A když se toho diplomata zeptali: „Proč to děláte?“ Tak se podíval s tak nechápavým výrazem a říká: „Jak to? Oni to přece potřebují!“ A já se ptám a Rusko to také potřebuje? „Ale to přece požaduje páníček! Chtějí to USA!“ Takže toho diplomata ani nenapadlo neposlechnout. Páníček potřeboval konzultaci, aby se přesně dozvěděl o všech zranitelných místech Ruska a mohl podle toho správně vést jednání se Saúdskou Arábií. Tady zapracovali velmi dobře, o tom nepochybujte.

Ta návštěva se provalila na jiné úrovni. A na jaké konkrétně úrovni? Přece říkám, že zatímco na pádu SSSR pracovalo globální…, bylo to provedeno na úrovni globální politiky globálního prediktoru, tak nyní se tento manévr pokouší zopakovat státní elita USA, která nemá ani ponětí o tom, jak dělat globální politiku, která nemá ani ponětí o konceptuální moci.

Předzvěstí té Bidenovy návštěvy Saúdské Arábie byl summit J7, výslovně J7 a ne G7 (narážka na značku džusu J7), jen abych to vysvětlil, kde bylo řečeno, na tom summitu: „My budeme určovat cenu ropy a zlata! Budeme to dělat direktivně!“ Někteří se tomu vysmáli: „Vždyť ceny určuje trh!“ Ano? Je snad možné mluvit o tom, že něco určuje trh nyní, v podmínkách probíhajícího boje Západu proti Rusku? A jiní řekli: „Och, to pro nás bude velice špatné, když to udělají!“ A ve skutečnosti je to prohlášení ukazatelem jejich slabosti.

Ono je to tak, že ve světě byly ceny vždy stanovovány. To je i k té otázce kartelového spiknutí USA a Saúdské Arábie s cílem zhroucení cen, v těch osmdesátých letech. Dá se to určit i z mnoha jiných věcí. Ty ceny byly vždy stanovovány! Jenže toho, kdo ty ceny stanovoval, nikdo nikdy neviděl. Byly určovány různé kurzy měn přes Rothschildův fixing (zlatý standard), potom se to všechno různě maskovalo, skrývalo, nabývalo jiných forem, ale ta podstata zůstávala stejná. Světový trh je ovladatelný! To není tržiště, kde si každý řekne cenu, jakou chce. Všechny hlavní procesy jsou kontrolovány a řízeny.

A když někdo prohlašuje, jako například Janet Yellenová: „Ať už se bude prodávat jakékoliv množství ropy, cena pro Rusko zůstane fixně taková!“ Tak je to jen ukazatelem toho, že státní elita USA žije v iluzích o způsobu řízení toho takzvaného „světového trhu“, ve smyslu: „Zvony zní, to slyšíme, ale odkud nevíme!“ Oni vědí, že dříve, třeba na těch G7, byly ceny určovány. Jenže ne ve smyslu, že by je určovali oni, prostě jim bylo oznámeno, že nyní budou parametry ekonomik takové a takové. Ekonomiky budou mezi sebou propojeny tak a tak, takže ceny, se kterými je třeba počítat, budou takové a takové. Nyní, když tyto informace nedostávají, protože jsou odříznuti a co to je globální politika nechápou, tak se sami rozhodli, že tohle ohlásí. Rozhodli se sami zkusit nastolit taková pravidla. Jenže jejich profesionální řídící úroveň je pod psa.

Liz Trussová prohlašuje: „My teď dupneme na Saúdskou Arábii, která potopí Rusko.“ A když jí veřejně položí otázku, že Saúdská Arábie nepatří mezi státy, které by podle parametrů patřily právě mezi „ukázkové demokracie“, a dalo se jim jejich chování odpustit. Tak co s tím? A ona na to: „To budeme řešit potom. Ať nám napřed jako pitomci pomohou potopit Rusko, a potom se vypořádáme i s tou Saúdskou Arábií.“ Vidíte, jaká je její úroveň porozumění procesům řízení? V Saúdské Arábii sedí očividně samí debilové, kteří jí na to kývnou: „Samozřejmě. My teď rádi pomůžeme tomuhle sáhibovi zlikvidovat tamtoho bílého sáhiba, aby se potom mohl pustit do nás. Tak moc jsme pitomí, abychom tomu sami napomohli.“

A co Liz Trussová nechápe? Saúdská Arábie jako stát neexistuje. Je to státní subjekt, který disponuje státností, ale není suverénní. Byl vytvořen z nadnárodní úrovně stejně jako všechny blízkovýchodní státy, jejichž hranice se často určovaly pomocí pravítka, hranice mezi těmito státními subjekty. A dokud se centrum koncentrace řízení na globální úrovni odpovědnosti nacházelo ve Velké Británii, tak tam jezdili všichni ti arabští šejkové a řízení bylo realizováno z Velké Británie. A státní „elita“, jejíž establishment je na úrovni podržtašky, si myslela, že se všechno děje na její lusknutí prsty, že ti druzí proti tomu nic nezmůžou, že vše bude probíhat jako obvykle.

Oni nevidí, jak Velká Británie přichází o svůj status centra koncentrace řízení na globální úrovni odpovědnosti. Jak se toto centrum přesunuje do Číny. A euroasijské centrum z Evropy postupně formuje svou základnu v Íránu. A mnozí nechápou, jaký cíl sledovaly ty sankce uvalované Západem na Írán. Vždyť kolik let už žijí pod těmi sankcemi? Ono se to má tak, že jestliže by na Írán tyto sankce nebyly uvaleny, tak by z něj nebylo možné udělat moderní stát s vysoce technologickým průmyslem. Právě s tímto cílem byly ty sankce uvaleny. To právě kvůli tomu byla ta komunikace s nimi dávkovaná, v podobě různých programů, aby se přesto mohly určité technologie do Íránu předávat.

Ale raz dva přece z chudého a upadajícího státu vysoce technologický stát neuděláte. Musíte vychovat několik pokolení lidí, musíte založit kádrovou základnu, která se sama reprodukuje, musíte vytvořit průmyslovou základnu, je toho hodně, co musíte vytvořit, a to trvá desetiletí. A aby v těch desetiletích donutili Írán na tom pracovat místo toho, aby se pokoušel všechno na Západě nakupovat za ropu, byly potřebné ty sankce. A znovu opakuji, že Írán vše potřebné pro svůj technický, průmyslový rozvoj, získával od Západu v potřebnou dobu a v potřebných objemech.

Jenže Liz Trussová si tohle neuvědomuje, a proto na pustém místě prostě prohlašuje: „My to uděláme takto.“ Jenže Saúdská Arábie už je v jiné pozici. Svět už se přeformátovává. Nic pro ni neznamená to, že hned po G7 Argentina a Írán, kteří byly mimochodem na G7 pozváni, podaly své přihlášky ke vstupu do BRICS. Nad tím by se měla dobře zamyslet, a to tím spíše, že hned poté ještě i Egypt, Turecko a Saúdská Arábie… (a uvědomte si, o jaké jde klíčové státy), prohlásily, že uvažují o možnosti svého vstupu do BRICS.

Jenže úroveň té britské „elity“ je velice nízká. Lidé se smějí Johnsonovi, ale ten se alespoň velmi vážně zajímal o to, jak jednal Churchill. Prý se něco pokouší napodobit… Ať už to tak je či ne, to je otázka. Ale na pozadí těch, kteří si nyní činí nárok stanout v čele Velké Británie, je velikánem, protože Johnson alespoň znal a chápal procesy, kterých se účastnil. Zatímco Liz Trussová není nic jiného než cosplay (maškara). Kopíruje Margaret Thatcherovou úplně ve všem, v oblečení, chování… Když přijela do Moskvy, tak se oblékla jako Margaret Thatcherová, na slyšení vystupuje oblečená jako ona, na tanku se také projela jako Margaret Thatcherová, všude se opičí. Myslí si, že tím vnějším pozlátkem skryje svou prázdnotu, svou hloupost a nevzdělanost.

Jen Psaki je nevzdělaná, ale není hloupá. Aby vyřešila problém svého odchodu tak, že tam dosadí někoho jako Karine Jean-Pierre… To mi promiňte, ale to už o něčem svědčí, že ji jako ženu život něčemu naučil, když si uvědomuje, že pozitivní obraz o sobě může vyrobit jen v porovnání s někým ještě horším. A celý rok věnovala tomu, aby tuto Karine Jean-Pierre prosadila. Protože kdyby odešla jen tak, tak by její místo okamžitě zaujal někdo jiný. A ona si tam proto dosadila svého člověka, takového, v porovnání s nímž bude vypadat jako myšlenkový gigant, jako matka americké demokracie.

Takže Saúdská Arábie odchází, formuje se jiný svět, který nebude americko-centrický, kde už nebudou Američané těmi hegemony. A Biden tedy odjel do Saúdské Arábie na tu návštěvu. A jak to v tu dobu vypadalo v Rusku? V průběhu prvního dne ve všech médiích a prakticky všichni analytici v televizi mluvili jen z pozice těch informací, které v průběhu té návštěvy zveřejňovaly USA v tom smyslu, že je to velký úspěch USA. A zatvrzele přitom přehlíželi informace zveřejňované v Saúdské Arábii. Já znovu opakuji, že „naše“ média a analytici zarytě přehlíželi dvě zveřejněné… Tedy viděli jen ten americký postoj a zcela přehlíželi ten saúdskoarabský. Mysleli si, že jim to projde, jenže neprošlo, protože lidé se dívali, lidé četli a přes analytiky, přes internet se zformovalo jiné informační pole.

Ukazuje se, že USA nebyly právě úspěšné, dokonce ani na úrovni toho, jak to prezentovali v amerických médiích… Přičemž naše média zapracovala ještě lépe než ta americká, aby předvedla, jak se Američanům vše daří. Saúdská Arábie prý zvýší dodávky ropy a tak dále, nu všechno. To lhaní se valilo jako řeka. A omluvil se někdo? Ne. Tak skrz zuby začali přiznávat, že tohle je vlastně trošku jinak, tamto je jinak. Analytici začali samozřejmě v televizi vystupovat uvolněněji a média v těch nesmyslech pokračují dál.

Takže oč jde? Ta návštěva byla připravena velmi dobře, stačilo by ji jen dopilovat. Jenže nedostali žádnou možnost, aby to udělali. Začalo to tím, že přímo před tou návštěvou Bidenovi položili otázku: „Budete i nadále dělat ze Saúdské Arábie vyvržence?“ A on na to: „Ano, budu!“ V době té návštěvy američtí novináři neustále vykřikovali tu na Bidena, tu na toho… Bože, jak on se jmenuje. Nu ten král Saúdské Arábie: „Vy si ten zločin zodpovíte a tohle a tamto!“ Chápete to? Ta jednání ještě nezačala, a američtí novináři vytvořili takové podmínky, za kterých kdyby Arabové vyšli Američanům v něčem vstříc, tak by přišli o svou tvář, úplně by o ni přišli. To je u Arabů velice důležité a oni žijí mezi nimi, přišli by tak o svou tvář. A z toho potom museli vycházet, proto ta návštěva také proběhla v expresním režimu. „A co jste čekali? Když přijedete a začnete se chovat takto nevychovaně přímo ke mně? A to ještě ta návštěva ani nezačala.“

Takže od začátku byly vytvořeny podmínky, za kterých Saúdská Arábie, i kdyby nakrásně chtěla jít USA na ruku, tak dost dobře nemohla. A vy chcete říci, že ti novináři tohle všechno vykřikovali jen tak? No to určitě. A kde jste to viděli? Jakmile jim nařídí, aby křičeli, tak to udělají, protože jinak by přišli o své místo. A kdyby vykřikovali něco jiného, také by přišli o místo. Takže někdo, ze zcela jiné úrovně znemožnil dialog Bidena a toho, no… Saúdského krále, nemůžu si dnes vzpomenout. Ano, korunního prince. Je to Mohamed bin Salmán. Prostě ten dialog znemožnili, od počátku se o to postarali.

A pracoval na tom i sám Biden. Kdyby… Nu, jak to dělal, ten, Trump? A porovnejte si, jak vítali Trumpa a jak Bidena. Cožpak Trump měl dobré vztahy se Saúdskou Arábií? Ne, bylo to stejné. Ale on řekl: „Je to čubčí syn, ale náš čubčí syn. Nakupuje naše zbraně, je to náš klient a nic jiného nás nezajímá. A o tom ostatním už se dohodneme.“ Bylo to cynické, neurvalé? Ano. Ale udělali to tak? Udělali. A jak potom vítali Trumpa?

A k tomu, jak někteří vykládají, jaké jsou USA skvělé, jak přinášejí demokracii, Trump tehdy zcela přímo odpověděl na otázku: „Proč jste v Sýrii?“ „Je tam ropa a já ropu miluju!“ Řekl to přímo, hned, bez jakéhokoliv chytračení. „Tohle potřebujeme a všechno ostatní se veze zároveň s tím.“ A USA se přesně takto chovají. Žili si indiáni drze na půdě těch evropských přesídlenců ještě před tím, než vůbec objevili Ameriku? Potom tu Ameriku objevili a on si tam někdo žije! Co si myslí? Drzouni? Takto si žít na naší půdě?" Našli ropu? Zlikvidovali celý kmen. Takže Američané se v tomto ohledu s ničím nikdy netajili. Rovnou řekli: „My chceme zdroje a ti lidé, kteří tam žijí, nám k ničemu nejsou. Vždyť vlastně sedí na našich zdrojích! Proč by měly patřit nějakému národu?“

Takto byla vybudována všechna koloniální impéria. To anglosaské/britské impérium, portugalské, španělské i francouzské impérium. Stejně budovali německé impérium. A Polsko samozřejmě nemohlo zůstat stranou. V Polsku bylo před válkou 30 miliónů obyvatel, třicet, před 2. světovou válkou. A v Koloniálním spolku měli milión členů, chápete to? Dospělých lidí tam byl milión a ti pořádali nekonečné mítinky, pochody a demonstrace: „My požadujeme kolonie! Aby se Západ rozdělil o kolonie! Oni si žijí z toho, jak drancují Afriku a my také chceme africké kolonie!“ Když vytvořili Belgii, tak aby měla z čeho vyžít, přidělili jí kolonie v Africe. Ano, ta území nikdo neobsadil, protože tam byla rozšířená moucha tse-tse, ale stejně se z toho daly vyždímat zdroje, které Belgii pozvedly.

Oni všichni žijí díky drancování. A proto se nyní potřebují za každou cenu dostat k ruským zdrojům, to jsou ty poslední zdroje, ke kterým ještě nemají plný přístup, a které mohou prodloužit existenci západního světa. Oni se pokoušejí zopakovat pád Sovětského svazu. A proto také podle svého záměru, chtěli dostat zdroje ze Saúdské Arábie.

A co v Saúdské Arábii řekl korunní princ? Mohamed bin Salmán, nu konkrétně: „Pánové, tak zaprvé, ty problémy v energetice USA nejsou problémy deficitního množství ropných produktů na trhu. Problém je v tom, že sami jejich zpracování nerozvíjíte. A nestačí, že jste to zpracování nerozvíjeli, ještě jste navíc v okamžiku růstu spotřeby všech těch benzínů snížili jejich výrobu, o celých 10-12% jste tu výrobu zkrouhli. A jaký je výsledek? Teď by pro vás těch 10% bylo záchranou, ale vy jste je sami předem odřízli. To je ten váš problém, ne v tom, že byste neměli dost energetických nosičů.

A co se týká těch energetických nosičů. Máte nás za idioty? My vám teď s něčím pomůžeme a co tím ve výsledku získáme? Že po Rusku se pustíte do nás? No, do toho my nepůjdeme. A to i přitom všem, že Saúdská Arábie má omezenou subjektnost. My s tím nesouhlasíme a co vy s tím uděláte? Pošlete své námořnictvo?“ Je to jako v tom filmu: „A pistolku máte?“ „Co sem můžete vyslat? Vůbec nic. Takže padejte, neměli jste se od začátku chovat drze. A co se týká navýšení těžby, stejně jsme měli v plánu v létě ji navýšit. V rámci toho letního navýšení tu máme určitou rezervu, o tu vám můžeme dodat více.“ Jenže to nic neřeší, znamená to několik tisíc tun, tedy barelů navíc, jen několik tisíc. A vy jich potřebujete milióny. Každý den spotřebováváte milióny ze státních rezerv a nic to neřeší." A to navýšení má být myslím o 35 tisíc? No to je tedy něco!

Takže Saúdská Arábie fakticky řekla: „My už USA nebereme jako světového hegemona.“ A ta Saúdská Arábie to neřekla jen tak sama o sobě. Znovu opakuji, že má své nadnárodní centrum řízení na globální úrovni odpovědnosti. Dříve se to centrum nacházelo ve Velké Británii, teď se přesunuje do Číny. Cožpak není vidět ten posun v orientaci na Čínu? My tu přece také máme různé takové „patrioty“. Takový vystupuje v televizi a vykládá: „K čemu je nám ten dolar, pojďme se všichni podřídit pro změnu jüanu, budeme teď pracovat pro Čínu!“

Chtělo by se říci tomu „režisérovi“ a co subjektnost Ruska? Má mít vůbec nějakou? Nebo stejně jako tvůj otec, který s radostí pracoval na rozkladu SSSR a položil ho k nohám USA, aby se dostaly k našim zdrojům, tak stejně ty chceš rozložit Rusko a podřídit ho Číně? Takže s tím, že by Rusko mělo mít vlastní subjektnost se zřejmě vůbec nepočítá?! A je v tom snad sám? On je jen tou symbolickou figurou. U nás je jich tu spousta co říkají: „Víte co, tak pojďme přejít na jüany, rupie...“ či něco jiného.

To Rusko má v rukou tu zlatou akcii! To Rusko určuje vše, co bude ve světě. To Rusko může bez problémů diktovat a naše „elita“ se zase s prosíkem táhne za páníčkem: „Pane, my stojíme všichni za tebou. Řekl jsi, že chceš dolar za 70 rublů, tak jsme to zařídili, udělali jsme to a Putinovi dali v této věci ultimátum. Ty na nás převádíš svou inflaci a my ti zadarmo…“ Chápete to?

Od začátku speciální vojenské operace zcela zadarmo dodáváme energetické nosiče Evropě a USA. Zadarmo! Oni nám vyhlásili likvidační válku, válku s cílem naší plné likvidace, a bez těch zdrojů nemohou válčit… Nemohou válčit bez dodávek našich kovů a mnohého dalšího a my jim to všechno zadarmo dodáváme! Protože oni na nás přenášejí vlastní inflaci. Zcela přímo o tom mluví Janet Yellenová i Scholz. Všichni o tom mluví! „Ti Rusové jsou pěkní debilové, oni žijí v rublové zóně a přitom ji nerozvíjejí. Protože Nabiullinova řekla, že rublové úvěrování není a nebude, jen zahraniční, jen Západ bude určovat, jaká odvětví se u nás v Rusku budou rozvíjet a jaká ne.

Ona o tom neustále mluví zcela přímo! A že ona nepřipustí úvěrování ruské ekonomiky tak, jak se úvěruje ekonomika na Západě, že nepřipustí realizaci projektů státního významu, ona se to ani nepokouší skrývat. Ona úplně přímo říká, že je proti Rusku! Že Rusko nenávidí a je připravena ho zničit. Siluanov je to samé, je to vidět v každém jeho vystoupení! Chápete to? Prý rozpočtová pravidla! „Ne, být podřízení USA nebylo dobré, tak se teď podřídíme pro změnu Číně! Budeme ji zásobovat technologiemi, vše do ní pumpovat, aby se mohla stát centrem koncentrace řízení na globální úrovni a Rusko mohlo zmizet, musí vynaložit své zdroje na to, aby zase někoho obšťastnilo a udělalo ho světovým hlavounem! Proč se všichni orientují na Rusko? To nepřipustíme!“ Siluanov o tom přece přímo takto mluví! Že to nepřipustí.

A na pozadí toho všeho dochází k různým událostem. Dusí nás ze všech stran. Právě byla provedena další závažná akce s pokusem o destabilizaci a rozpoutání občanské války v Uzbekistánu. Postarali se o to vlivoví agenti jak přímo v ústřední uzbecké vládě, tak i vlivoví agenti a přímá agentura tajných služeb v Karakalpacké republice. Potom Kazachstán prohlásil, že se bude účastnit protiruských sankcí, západních. Nu Kazachstán nemá jinou možnost, to je na samostatné téma, jde o velice závažný problém vzájemných vztahů mezi Čínou a Západem na kazašském území. Ale v krátkosti ten problém spočívá v tom, že Kazachstán nemá žádnou předhistorii státu v současné podobě, neexistuje v kultuře jeho národa. A tím, že se opírají o kulturu národa, tam obrozují archaiku.

„Klidně si tu vystavěli města a domy,“ to je přece ta hlavní výčitka mambetů (kazašských vidláků). A oni je takovými vychovávají, dělají je z nich. Zabývá se tím speciální agentura. Proto je kladen takový důraz na to, aby třeba soudce vzali z Anglie. Písemnictví? Nač je nám písemnictví, které bylo přizpůsobeno přímo našim potřebám? Páníček ze Západu nám dá svou latinku. Ať veškeré dějiny skutečného rozvoje kazašské státnosti zmizí, ať nevíme, jak to opravdu bylo, a pěkně se proměníme v běžnou koloniální díru typu nějaké té africké Ghany… Mimochodem k té Ghaně, ale o tom budeme mluvit později.

Dále, co se děje okolo nás? Zdálo by se, že z ničeho nic, na několikahodinové jednání jen tak přiletěl do Arménie šéf CIA. A současně Alijev z Ázerbájdžánu prohlásil, že Rusko nesplnilo svůj slib s ohledem na Náhorní Karabach. Udělal to v pravý čas? Samozřejmě, Rusko je teď po uši zaangažované ve vojenské operaci, problém vytvořili v pobaltských „vymirátech“, kde stojí útočná skupina. Dvě útočné skupiny stojí v Polsku, které by měly zaútočit na Bělorusko. Všude samé problémy, máme jich snad málo? Máme velmi málo problémů, že? Přece je vidět, jak nám ty problémy vyrábějí všude okolo nás. V důsledku těchto problémů se zhroutí i ten, z jehož popudu Alijev tu výčitku pronesl. To je Turecko, které má samo velký problém. Turecko si teď v deseti zemích pronajímá půdu, aby tam pěstovalo potraviny. Přece není žádný problém o tohle Turecko připravit.

Jinou věcí je, že veškerá naše „elita“ je prodejná. V moskevských kancelářích, ba i v mnohých regionálních, se radují, když Ukrajinci útočí dělostřelecky na Doněck, kde umírají děti. Oni z toho mají radost: „To se teď Rusko zhroutí, přijde páníček a všechno znovu bude skvělé.“ Nebude to už pro vás skvělé! Těmto lidem nic nevyjde, těmto ne-lidem. Západ už je nepotřebuje. Povšimněte si toho případu, kdy ve vězení zemřel britský žoldák. Zemřel, protože mu z Velké Británie odmítli dodat potřebné léky. Ale vždyť dostali oficiální žádost. Zcela konkrétně byli požádáni, aby mu ty léky poslali, aby se mohl léčit. Ne, oni na to jednoduše nereagovali.

Anglosasové nikdy nestáli za svými lidmi. Nikdy! Jednoduše NIKDY! „Sám ses z té šlamastiky vyhrabal? Jsi chlapík, dáme ti metál. A když se ti to nepovede? Nevadí. Tvá smrt poslouží impériu, postavíme na ní svou politiku.“ Vždy tak jednali. Tak proč si nějaký debil v Rusku myslí, že je pro svého páníčka důležitější, než jeho vlastní poddaní? Pomohlo snad tohle přesvědčení Borisi Běrezovskému? Když si své odpracoval, „oběsil se“ na vlastní kravatě, nebo těm dalším, co tam umírají? Mnohým zabavili jejich majetek. Jako třeba Avenovi Fridmanovi, jenže tyto lidi to ničemu neučí.

Lidi lokajského charakteru se někdy chovají jak ti psi, čím tvrdší trest, tím je jim páníček milejší. Oni si přece uvědomují, že teď stojí v čele Ruska jen díky tomu, že páníčkovi dokázali, jak nenávidí Rusko a ruský národ, kterému uspořádají genocidu. Oni nemají potřebné profesionální znalosti, dovednosti ani návyky, jednoduše nemají! Jejich elitářské postavení je zajištěno tím, že fungovali jako kati Ruska a ruského národa a stále jimi jsou. Ano, někteří z nich jsou teď nuceni se maskovat, nebo zatím raději mlčí, aby se nemuseli projevovat, ještě by je obvinili z vlastenectví. Někteří z nich jsou nuceni vystupovat alespoň s nějakou tou vlasteneckou rétorikou.

A co se týče té události v Ghaně, na kterou jsem narážel. Tak ta je v mnohém analogická tomu, co se stalo na Srí Lance. Měnový fond řekl: „Do roku 2025 uděláme ze Srí Lanky vyspělý a vzkvétající stát.“ A požadovali, aby Srí Lanka přešla na „zelenou“ ekonomiku. A konkrétně se měla vzdát produkce potravin pomocí hnojiv. Ale Srí Lanka je dost specifický stát. Tam byla vybudována koloniální ekonomika, absolutně koloniální. Nebyla nastavena na potřeby místního obyvatelstva, které vyžívalo především díky exportu čaje a poskytování turistických služeb. A produkce potravin probíhala obvyklým způsobem pomocí chemických hnojiv.

Rozhodli se vyrábět ekologicky čisté hnojivo. Nic proti tomu, klidně, ale je přece třeba zajistit přechodné období! V Indii a na Srí Lance, která se nachází fakticky v podbřišku Indie, je půda již velice vyčerpaná. Zatímco řekněme v Evropě stačí na hektar 20 kg hnojiv, tak v Indii a na Srí Lance je zapotřebí 200 kg hnojiv, aby měli vůbec nějakou úrodu, třeba i mizernou v porovnání s Evropou. Aby se té evropské ta úroda alespoň přiblížila. A teď si představte, že tuto zcela vyčerpanou půdu vůbec nebudete hnojit.

A aby je připravili o turismus, tak napřed zafungoval koronavirus, a potom sankce proti Rusku. To hlavní, co je drželo, byl totiž velký počet ruských turistů, kterých tam byl značný podíl. A „nezávislý“ soud na Srí Lance nechal zabavit naše letadlo na žádost Britů. Nebo to byli Američani, teď přesně nevím, ani to není důležité, prostě na žádost bílého sáhiba. Říkali jim: „Vždyť je to výstřel do vlastní nohy!“ „My jsme nezávislí a velcí frajeři, náš stát si to může dovolit.“ „Nu tak si to vyžerte!“ Letadlo se nám odtamtud nakonec povedlo dostat, turisty odvézt a tím to skončilo. Po našich turistech vymizeli i všichni ostatní turisté.

A koupit ropné produkty na těch spotových trzích si teď nemohou dovolit, protože dlouhodobé smlouvy na jejich dodávku podle požadavků Západu také neuzavřeli. Takže u nich vypukla totální energetická krize. Prezident Srí Lanky Radžapaksa se na to dívá: „To je situace, jak se z ní teď dostat?" A tak zavolal Putinovi. Není důležité, co si pověděli, my přece nestojíme o to, aby se jim tam na Srí Lance zhroutila ekonomika, tím spíše, že Rusko musí obnovovat svůj vliv v celém světě. A tak bychom přistoupili na způsoby záchrany Srí Lanky, které by pro nás byly výhodné. Jenže jakmile ten prezident zavolal, co následovalo? Protestující okamžitě obsadili prezidentský palác a on byl nucen utéci ze státu. Jakmile chtěl premiér věci řešit podobným způsobem, tak se zmocnili i jeho rezidence.

No a v Ghaně nastala stejná situace, až na to, že tam to vůbec nikoho nezajímá. Tady se jedná o podbřišek Indie, takže tu má své zájmy Indie a je jedním z účastníků, takže se to objevuje v médiích, v hromadných sdělovacích prostředcích, ale koho zajímá jakási africká Ghana? Koho zajímají Afričani? Ale tam přece úplně stejným způsobem tou „zelenou“ energetikou zlikvidovali celou státní ekonomiku, tedy „zelenou“ politikou zlikvidovali celou státní ekonomiku. Úplně a nikoho to nezajímá, klidně se tam vzájemně požírejte, západnímu bílému páníčkovi je to zcela ukradené. Západní páníček teď za každou cenu potřebuje zvítězit nad Ruskem. Všichni to takto i prohlašují, prakticky nezůstal žádný alespoň trochu významný politický činitel, který by se v tomto duchu nevyjádřil, že probíhá válka s Ruskem.

Na čem se nyní zakládá výběr budoucího premiéra Velké Británie? Kdo více uškodil Rusku, kdo navrhne nejlepší plán účasti Velké Británie ve válce proti Rusku. A v tomto ohledu se tu šířila taková bajka, ať jsem se snažil, jak chtěl, tak se naše polithňupy přesvědčit nepodařilo, stále to znělo ze všech stran. „Západ se za Ukrajinu nepostaví, co to vykládáte? Vždyť Západ...“ a analytici, kteří to měli odposloucháno z televize, to potom hodili i na papír. „Ne, co blázníte, Západ? To nikdy!“

Teď se objevil článek v New York Times, že speciální jednotky NATO bojují proti Rusku přímo na Ukrajině. A dále se jako z rohu hojnosti začala sypat další potvrzení, jedno, druhé, třetí… A mnozí žoldáci, které na Ukrajině zajali, teď tvrdí: „Já přece nejsem žoldák, já jsem tu služebně. Zbláznili jste se? Spojte se s naším velením, oni nás sem poslali služebně!“ Velká Británie nebo USA. „My nejsme žádní žoldáci! Takže nás podle toho posuzujte.“ A já opakuji, že Západ to nezajímá, vyslal je tam: „Zajali vás, je to váš problém!“ A z těch, kteří tam padli, jsou najednou lékaři, hudebníci nebo jiní filantropové. Oni tam jeli léčit kočičky a pejsky, a zlí Rusové je zabili odstřelovací puškou. Ta puška sice byla v jeho rukách, asi s ní léčil ty kočičky a pejsky, a ti zlí Rusové ho v boji sprostě zabili.

A v tomto ohledu je velice zajímavý postoj s ohledem na raketomety HIMARS. 12. července byl proveden útok na město Novaja Kachovka a 13. července na Luhansk. Odborníci budou samozřejmě zase tvrdit, že to nebylo z těch systémů HIMARS, protože to a to a nejsou pro to důkazy. Já nevím, zda ty důkazy jsou či nejsou. Já soudím z obecného chodu věcí na základě těch informací, které jsou k dispozici a ty vůbec nehrajou žádnou roli, zda ten útok na Kachovku byl z raketometu HIMARS, nebo ten útok na Luhansk. To nehraje žádnou roli.

Zaprvé proto, že to, že ty útoky byly provedeny z raketometů HIMARS prohlašují vysoce postavené osoby a to nemluvím o tom mluvkovi Arestovičovi z Kyjeva, ne. Objevily se závažné informace. Napřed to byla různá šuškanda z různých míst, potom 14. července mluvčí našeho ministerstva zahraničí Zacharova prohlásila, že odbornou obsluhu a bojovou ochranu jednotek raketometů HIMARS provádějí na Ukrajině američtí občané. A také proběhly informace, že odbornou obsluhou se zabývají i vojáci NATO. A přesněji nemluvila o obsluze, ale o instruktorech a jejich ochraně, což plně odpovídá těm informacím, které zveřejnili v New York Times. Speciální jednotky chránící raketomety HIMARS a instruktoři.

Co hned na začátku říkali Američané? „Ta technika je velice složitá a zaškolit obsluhu v tak krátkých lhůtách nemůžeme, a proto budou naši instruktoři u každého z těchto raketometů.“ To prohlásili Američané a mluvilo se tak o tom nejednou. Proto také naše ministerstvo zahraničí udělalo takové prohlášení. A nad tím vším by se dalo mávnout rukou, že to jsou jen jakési domněnky, a tak dále. Ale 15. července se v USA konalo slyšení v senátu, kde senátor Portman referoval o velice efektivním použití raketometů HIMARS na Ukrajině proti ruské armádě a proruským separatistům a jmenovitě v Luhansku a Novoj Kachovce. Dokonce tam předvedl fotografii z Novoj Kachovky, jak to hezky vybuchuje. Předvedl jim mapu, kde byly ty útoky provedeny, všechno to bylo krásně vidět.

Ten problém je jinde, ne že by ty raketomety HIMARS byly nějakou spásnou zbraní, ten problém je v tom, že USA tak plně přiznávají svou vojenskou účast ve válce proti Rusku, které vede speciální vojenskou operaci proti teroristům na Ukrajině. Chápete to? USA to uznávají na oficiální úrovni, na oficiálním slyšení! A 18. července, dnes, vyšel Lavrovovův článek v Izvestijích, kde mluví o tom samém, že instruktoři raketometů i ti, co ty HIMARS navádějí, jsou z NATO.

A tady si musíme připomenout následující věc. Třicátého… Ne, omlouvám se. Upřesněte to datum. Zelenskij podepsal příkaz, tedy vlastně vnesl návrh zákona, aby byl občanům Polska přiznán zvláštní status, na Ukrajině. To byl velice důležitý zákon, ve světle těchto informací o raketometech HIMARS to znamená, že ty jednotky, které z nich střílejí na objekty, na civilní město Luhansk či Novaja Kachovka, mohou být celé složeny z Poláků. Ti měli na zaškolení střelby z těch raketometů HIMARS času dost. Bylo to 11. července, omlouvám se, kdy Zelenskij předložil tento návrh zákona. V této souvislosti probíhá legitimizace, na jejímž základě mohou být polští vojáci již pod svou vlajkou součástí těch jednotek. A potom to vypadá tak: „My nejsme žádní žoldáci, my jsme Poláci ve službě a na to se vztahují mezinárodní dohody. My tu máme zvláštní status a nepotřebujeme k tomu souhlas ukrajinského vedení, to polské velení rozhoduje o tom, koho sem vyšle válčit a koho ne.“

To jsou velice závažná prohlášení! Jsou to velice závažná prohlášení. Sklouzává to k reálné válce. A co se týká výběru objektů, na které Američané střílejí, o čemž tak radostně referoval senátor Portman, tak v této souvislosti je dobré si připomenout americké dějiny. Tak především, jak střílejí systémy HIMARS? Informace z družice jsou zpracovány v americkém středisku, které vydá cílové souřadnice dané jednotce, a potom následuje výstřel. To znamená, že objekt, na který budou střílet, zda to bude nemocnice, škola, civilisté, vybírají američtí důstojníci! Přes svou družici. Potom ve svém analytickém oddělení ty informace zpracovávají, to vše probíhá velice rychle.

Funguje tu jednotný americký komplex, přičemž sama jednotka už může být polská. I když americké speciální jednotky jsou tam také plně zastoupeny jako ti dělostřelečtí instruktoři, kteří mohou být veliteli těch obslužných jednotek, konkrétně navádět na cíle a Poláky používat jen na pomocné práce. A také jsou tam americké speciální jednotky jako ochrana daného zařízení.

Připomeňme si tedy ty americké dějiny, kde nám vyprávějí, jak se bílí Američané byli nuceni bránit těm zlým indiánům, jaké proti těm indiánům museli vést krvavé boje, bitvy a tak dále. Ale dokumenty svědčí o něčem jiném, o tom, že indiánské obyvatelstvo nebylo zlikvidováno v průběhu bitev vojáků s indiánskými bojovníky, ale genocidou civilního obyvatelstva. Když bylo zavedeno pravidlo, na jehož základě byla určena cenová stupnice, kolik dostanou za skalp bojovníka, za skalp staříka nebo ženy a za skalp dítěte, tak američtí chrabří vojáci, kteří dobře věděli, že ve střetu s indiánskými bojovníky mohou zemřít, upřednostnili likvidaci indiánských tábořišť, jejich osad. Útočili na tyto osady v době, kdy jejich muži, bojovníci vyprovokovaní nějakou jinou akcí těch bledolících banditů, opustili osadu. Potom na ni útočili a všechny pobíjeli. Vraždění žen a dětí vede k totální likvidaci národa, jde o jeho totální likvidaci.

A právě takto… Zaprvé byli takto zlikvidováni indiáni, původní obyvatelstvo, a 4. července tam slaví Den nezávislosti. Ale ti místní obyvatelé jsou přece více než na Velké Británii především nezávislí na původním obyvatelstvu, které zlikvidovali a obsadili jeho území. A jak to potom vypadalo, bojovník, kterému zničili tábořiště, už neměl zajištěný týl, neměl se kam vrátit vyléčit své rány, odpočinout si, nějak opravit svou výstroj a tak dále, neměl kam jít a byl nucen se potulovat nebo se přidat k jinému kmeni, když ten jeho už nebyl.

Bojovníky zabíjeli v bojích nebo mohli onemocnět. Bílí byli totiž tak laskaví… Ti zlí zabíjeli pomocí winchestrovek a koltů a druzí, ti hodní, přinášeli ohňovou vodu: „Propadni alkoholu!“ Indiánský organismus neměl proti alkoholu obranu. Darovali jim pokrývky nakažené různými nemocemi, proti kterým také indiáni neměli imunitu, takže je zachvacovali rozsáhlé epidemie a dospělé bojovníky to kosilo neméně než děti. Protože proti této nemoci neměli imunitu.

A jak to dopadalo? Když pozabíjeli ženy a děti, vedlo to k zániku celého národa, stačilo počkat. Už nebylo zapotřebí honit se za těmi indiány: „Oni vymřou sami! Vymřou sami, protože se noví nenarodí.“ A když pozorujeme, jaké vybírají cíle američtí a ukrajinští dělostřelci, tak vidíme realizaci výslovně tohoto plánu, této koncepce řízení. Je zapotřebí likvidovat děti. Jak že to řekl Porošenko? „Naše děti půjdou do školy a ty jejich budou sedět ve sklepech!“ Tak to byl ještě hodný, že jen budou sedět v bunkrech.

A co se tam teď šíří? Nebo v tom roce 2014? Krev ruských batolat, dělali dortíky z ruských dětí. Tohle všechno tam přece dělali! A nyní je to pro ně… S čím tam vystupují různí ti jejich propagandisté? Že v první řadě je zapotřebí likvidovat děti! Likvidovat děti! Voják by jim to totiž mohl vrátit! Ano je to uvedeno ve druhém dílu naší třídílné knihy, s názvem Válka.

Tak v čem je ta podstata? Ať zavíráme oči před tím, že začínáme válčit se Západem, jak chceme, tak se tím nic nezmění. A proč ten Západ neustále zvyšuje své sázky? Protože tady uvnitř Ruska jsou ZRÁDCI! A to na všech mocenských úrovních! Kteří jen sní o tom, jak jim budou lízat zadek. Kdybychom vycenili zuby, skutečně vycenili zuby, třeba v případě Kaliningradu a jeho blokády, tak by se to všechno už začalo rozplývat. Jen trošičku jsme předvedli svou pevnost a ve Vinici byli zlikvidováni vysoce postavení důstojníci ukrajinského vojenského letectva a dodavatelé zahraničních zbraní a co? Hned druhého dne americké velvyslanectví vydalo prohlášení, aby občané USA okamžitě opustili ukrajinské území. A samo velvyslanectví se okamžitě evakuovalo z Ukrajiny. Dalo by se to připsat jen tomu, že se lekli, že se začalo útočit na rozhodovací centra.

Mimochodem k té Vinici se ještě vrátíme. Ale je tu jedna věc, velice důležitá věc. V Řecku spadlo vojenské dopravní letadlo a místní úřady ještě nestačily vůbec zareagovat a řecká vláda už přesně věděla co a jak. Hasiči dostali rozkaz nepřibližovat se k požáru, policisté uzavřít prostor a na místo se okamžitě vydali řečtí odborníci na jadernou a chemickou bezpečnost v příslušných ochranných oblecích. A okamžitě bylo řečeno: „Ne, s tím si sami neporadíme. Potřebujeme tu evropské odborníky!“ „A co to tam vlastně máte?“ „To není důležité, nějaký bílý prášek se tu rozptýlil.“

Já přece mluvil o zvyšování sázek. My nemůžeme vyloučit tu možnost… Zaprvé nevíme, kam to letadlo letělo. Tvrdí nám, že letělo do Bangladéše. Možná ano. A možná naopak letělo na Ukrajinu? My to nevíme. A že tam byl nějaký podivný prášek, je ukazatelem toho, že… Mohlo letět přes Jordánsko, které hraničí se Sýrií. Kolik provokací s chemickými zbraněmi provedli Američané proti Sýrii? Co vezlo to ukrajinské letadlo? A co když to letadlo naopak letělo, aby ten prášek použilo proti Kyjevu, odkud utekli ti amerického velvyslanectví? Američané mají dobré informace kde a kdy, protože to oni používají ty chemické zbraně. To oni to všechno realizují. A v rámci zvyšování sázek, aby Rusko diskreditovali, to skutečně mohli mít v plánu.

A to vyvolává otázku. Proč se tak zřídkakdy útočí na západní Ukrajinu? Vždyť všechna rozhodovací centra jsou právě tam, protože je tam bezpečno. A nevyužívají pro jejich umístění ani žádné bunkry nebo speciální zařízení, klidně si zřídili rozhodovací centrum v posádkovém Důstojnickém domě (ve Vinici). Ukrajina si samozřejmě pospíšila s obviněním, že zahynuli civilisti, i když k ničemu takovému nedošlo. Ale to se blamovali, protože místní obyvatelé vše dobře vědí. A ti velmi dobře vědí, že ty Kalibry se přesně trefily do Domu důstojníků, že se trefily přesně do něj. A ti civilisté zahynuli v důsledku výbuchů raket ukrajinské protiletecké obrany. To oni to způsobili. Bylo natočeno video z bezpečnostní kamery, jsou svědectví očitých svědků. A lidé si to mezi sebou začali sdělovat. Začali říkat: „Proč lžete? Tady se to stalo tak a tak.“

A oni se tam cítili natolik bezpečně… Přece jen centrum, „Zapadenščina“, tady nežijou žádní separové, tady můžeme jednat.“ Vše přece jelo ve stejné logice. „Válka je tam, ti špatní Rusové jsou tam, ti špatní separové taky a tady u nás je ticho a klídeček.“ A jakmile se střetli s realitou a byli nuceni… A byli nuceni mluvit pravdu o tom, co se stalo, tak na sobě pocítili veškerou tu moc fašistické, banderovské bandy. Ukazuje se, že bude dusit i je samotné: „Není důležité, nakolik jsi oblbnutý z médií, ale řekneš-li slovíčko pravdy, tak si to vypiješ.“ A SBU okamžitě zatkla více než 300 lidí, které obvinili z toho, že byli korektory raket.

Jakoby naše Kalibry potřebovaly nějaké navádění jako za časů 2. světové války, kdy Hitler speciálně vyslal tajné agenty, aby umístili kufr s vysílačem na Empire State Building, aby tam mohla podle signálu přilétnout raketa FAU (V-2), jako po kolejích. Nebo snad tito korektoři palby stříleli signální rakety, zelené a červené, aby ten Kalibr letěl podle nich? Totální pitomost. A proč to dělají? Zacpávají lidem huby, aby si nikdo nedovolil mluvit pravdu o tom, co se ve skutečnosti děje. A v tom je také záruka porážky té kyjevské bandy. Ona nemůže mít a nemá podporu dokonce ani na té „Zapadenščině“, nemůže tam mít podporu, protože vyplave-li pravda, hned se všechno zhroutí. A lidé jsou normální, orientují se na pravdu.

A na ukončení tohoto tématu je tu ještě jedna taková věc. Pamatujete, měli jsme tu zpěváky, co se jmenovali Petljura a Bandera. Všude hráli, velice je všude protlačovali, byli úplně všude. Petljura potom zemřel (při autonehodě) a Bandera, jakmile se rozhodl, že nebude banderovec, tak se propadl do neznáma, okamžitě se vytratil. To je přece ukazatel. Šlo o masivní informační přípravu, aby Bandera a Petljura nebyli společností vnímáni negativně. Aby se to negativum vytratilo, aby to nabourali lyrikou…

Co se týká samotné Ukrajiny, tak vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil má velice zajímavé příjmení – Zalužnyj. Odedávna se říká, že USA se nachází „za louží“. Dokud nebyly raketové nosiče… A teď je to jako v tom vtipu: „Tati, jak dlouho se letí do USA?“ „20 minut.“ „Oj, a Paška říkal, že 18 hodin.“ „Přece ti říkám, že 20 minut!“ odpověděl mu důstojník od raketového dělostřelectva. Takže teď už jsou USA skutečně jen za tou louží! Nejednou se tyto termíny používaly i na vyšší politické úrovni. Například je používal gosudar Ruska Putin, který říkal: „Tam za tou louží.“

A ten Zalužnyj je právě tím ukazatelem, pro koho pracuje ukrajinská státnost. Komu slouží a slouží svým pánům „za louží“, ale oni nevyhrají, protože naše věc je spravedlivá. A proto bude nepřítel poražen a vítězství bude naše. Tam na Ukrajině si naše armáda poradí. Naším úkolem je nepřipustit zradu v týlu a zajistit, aby týl byl monolitní, ucelený, jednotný a podporoval naši armádu. Aby žádní patolízalové, kteří sní o vyjednávání a také o tom, aby se vše vrátilo tam, kde to bylo, aby jim nic z toho nevyšlo. Aby tito patolízalové nedokázali dosáhnout svého, aby vylétli ze svých míst. Takové informační pole musíme vytvořit.

Když budou do řídících funkcí přicházet normální lidé, s jakýmikoliv politickými názory, hlavně aby to byli ruští vlastenci, tak s těmi už se dohodneme, věcně. A ti, co jsou bělogvardějci, nu, pokud budou ruskými vlastenci, tak těmi bělogvardějci být přestanou, budou jednat jako ruští vlastenci. A když už je řeč o rudých. Tak jaký je Gennadij Andrejevič Zjuganov rudý? Zrádce! To díky němu stát v mnohém… Nu, ne jen díky němu, ale díky takovým, jako je on, se stát rozpadl a nastoupila ta příšerná devadesátá léta. Kdy ze sebe Gennadij Andrejevič udělal lídra opoziční strany.

Pamatujete jak své vítězství, své nesporné vítězství v roce 1996 spláchnul? Už jen svými řečmi ho spláchnul a přenechal Jelcinovi. A přitom se v roce 1996 mohla odehrát renezance velkého státu, mohla, tenkrát ještě všichni čekali na to, co Rusko. Dívali se, co udělá, orientovali se na něj. A stát by se tehdy velice dobře obnovil. Jenže ten člověk tam byl dosazen kvůli tomu, aby Rusko naopak rozkládal. A proto tam také má Raškina, který pracoval přímo podle příkazů z velvyslanectví USA a realizoval různé píár akce, které potřebovaly USA pro svou propagandu. A v jeho novinách stále bylo: „Nač by nám byli ti z Donbasu? Ti separatisté? Banderovci, s těmi se musíme dohodnout, to jsou ti praví.“ Tohle přece psali v jeho novinách!

Tak taková je to situace. A co ještě mohu říci? Mluvit se dá o mnohém, mohl bych mluvit dlouho, ale stejně by to bylo málo. A navíc bych to řekl já. Důležitější je, abyste si vy sami, tam, kde se nacházíte, dokázali poradit s aktuální problematikou. Ale udělat to budete moci až tehdy, kdy budete mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. A takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Buďte šťastni.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙