Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 25.7.2022

Datum: 25.7.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 25.07.2022. A dnešní pořad také zahájíme oznámením.

Ano, máme malé oznámení. Výsledkem našeho jednání s takříkajíc managementem Ozon.ru se knihy vrátily do prodeje, ale jak se ukázalo, určitá část jich zatím zmizela beze stopy, takže zjišťujeme kam a jak. Dále si to tedy vyjasňujeme, ale knihy se opět objevily v prodeji. Mám na mysli tu třídílnou knihu Válka, Stát, Bolševismus.

Takže přejdeme k hlavním otázkám, které nám přicházely minulý týden. Je tu událost, kterou vás prosí okomentovat a jmenovitě Putinovo prohlášení z 20. července, cituji z jeho projevu: „Skutečně revoluční transformace nabírá stále více a více na obrátkách. Je to samozřejmě nevratné. Jak na národní, tak i na globální úrovni se nyní formují základy spravedlivějšího, sociálně orientovaného světového řádu, který bude alternativou stávajícímu nebo doposud existujícímu jednopolárnímu světu, jenž se stává pro civilizaci brzdou.

Model totální dominance „zlaté miliardy“ je nespravedlivý! Proč by měla dominovat právě ona? Ten model je založen na iluzi výlučnosti a rozděluje národy na první a druhou třídu, což ho činí rasistickým a neokoloniálním. Jeho globalistická ideologie stále více nabývá črt totalitarismu. Vyvolává to dojem, že Západ prostě není schopen předložit světu svůj model budoucnosti. Tato miliarda se zlatou nestala náhodou, svého postavení v mnohém dosáhla i díky okrádání jiných národů. Proto se také dnes elity této miliardy panicky bojí, že jiná centra mohou nabídnout své varianty rozvoje.“

A ještě předtím navíc Putin navštívil Írán, kde jednal s Alím Chameneím, Ebráhímem Raísím, a Erdoganem. To vás také prosí okomentovat.

A co je zajímavé? Že právě po té návštěvě v Íránu zaznělo toto Putinovo prohlášení. Není to tak, že by nezaznělo, pokud by nedošlo na tuto návštěvu, stejně by jednoznačně zaznělo, protože je to realita naší doby. A když mluvíme o tom, že na poli speciální vojenské operace Ruska vedené proti teroristům na Ukrajině se rozhoduje o budoucím osudu světa, tak mluvíme přesně o tom samém, o čem mluvil Putin. Probíhá globální transformace světa. A tato globální transformace světa se plně odráží ve všech událostech souvisejících se speciální vojenskou operací na Ukrajině.

Vždyť se podívejte, nyní fakticky na ukrajinském území Rusko bojuje proti sjednocenému Západu. Západ tam vyhlásil Rusku válku. A nyní tam tedy Rusko bojuje proti celému Západu. Ale ten boj neprobíhá jen tam, ani v takové míře na tamních bojištích, i když jmenovitě úspěch vojenské operace na šesté prioritě zobecněných prostředků řízení bude určujícím pro budoucí uspořádání světa. Je velice důležité, abychom právě tam zvítězili. Ale ty události… Přestože ta bitva za přestavbu světa probíhá na bojištích speciální vojenské operace, není ten boj veden jen na ukrajinském území. Protože ta přestavba bezesporu probíhá i uvnitř Ruska.

Jen se podívejte, jak vyplavali všichni, tedy přesněji, jak se probudili všichni spáči, otevřely se všechny konzervy. Jak se projevil stav celé společnosti, kdo stojí za Ruskem a kdo je ochoten obětovat Rusko, obětovat národ Ruska, aby mohl lízat zadek, ať už tomu zaoceánskému nebo jakémukoliv jinému. Probíhá to i v mezinárodní oblasti. Jen se podívejte, co se děje s tou turbínou, kterou měli dodat z Kanady do Ruska, aby mohl proudit plyn Severním proudem jedna. Jaké se přitom projevují politické propletence, jak se projevuje každý z těch států, Kanada, Německo, Francie. Zdálo by se, a co s tím má společného Francie? A co ty ostatní státy, které se projevují?

Takže všechno, absolutně všechny události ve světě jsou nyní tak či onak napojeny výslovně na speciální vojenskou operaci Ruska na Ukrajině. Právě na tuto okolnost poukázal Chameneí, íránský duchovní lídr po setkání s Putinem. Když řekl, že jestliže by nyní na ukrajinských bojištích Rusko nezastavilo šíření NATO na východ, tak by stejně začala válka, jen na základě jiné záminky, třeba války o Krym. Ale Západ by stejně tu válku spustil, protože z takových událostí, z takových krizí se Západ vždy dostává prostřednictvím války a drancování jiných.

O čem mluví Putin? O zlaté miliardě! Ale to už je zastaralá koncepce, ta nová byla zapsána na kamenných deskách v Georgii, které najednou někdo… Tu desku, která byla napsaná ve svahilštině a hindštině, teď nevím, jaký byl ten třetí jazyk, někdo vyhodil do vzduchu. Což si místní úřady vzaly za záminku k odstranění všech desek. Proč se tak místní úřady rozhodly? Vždyť ty desky byly na cizím pozemku, šlo o cizí majetek. Takže to bylo všechno připraveno, bylo to jen záminkou k tomu, aby odstranili ty kamenné desky v Georgii, kde se říkalo, že nemá zůstat jedna miliarda zlatého obyvatelstva, ale jen 500 miliónů, protože jen těm vystačí zdroje planety Země a zbytek lidí musí zmizet. A blahobyt té zlaté miliardy se buduje díky okrádání všeho obyvatelstva na planetě Zemi i samotné planety Země.

Ale ten problém je jinde, že teprve teď probíhá realizace té politiky Zlaté miliardy. Tato politika předpokládá, že má existovat zlatá miliarda, která bude moci užívat všech blah na planetě Zemi, nejlepší ekologická místa, všechny zdroje, tato zlatá miliarda má mít další miliardu obslužného obyvatelstva. Ke každému pánovi jeden sluha. A další miliardu pomocného obyvatelstva, které má žít v regionech, kde je silně narušena ekologie, kde bude svým životem rekultivovat dané území, aniž by k tomu ti lidé získávali nějaké zdroje z vnějšku. Stejně jako putují zvířecí stáda, by putovala ta lidská a rekultivovala to území, aby tam v budoucnu mohla žít zlatá miliarda.

A já opakuji, že zlatá miliarda platila dříve, nyní už se mluví o zlatých pěti stech miliónech, protože došlo ke značnému pokroku v robotizaci, automatizaci výroby. Takže ta obslužná miliarda může být méně početná. Už jich nebude zapotřebí tak moc. A na úklid panských domů bude stačit řekněme dalších 500 miliónů. Tak k čemu ten zbytek? Závody budou automatizované, robotizované. Všechna výroba bude automatizovaná, robotizovaná.

No a Západ nemá kromě toho co nabídnout. Západ se svou zlatou miliardou nabízí všem národům: „Zdechněte kvůli našemu blahobytu! My chceme spotřebovávat pořád stejně a možná i více a zdrojů na planetě není dost. My chceme prodloužit svůj život a vy, abychom si to mohli dopřát, musíte zdechnout!“ Základní výhrada vůči nám… Už Šebaršin říkal, velitel 1. hlavní správy KGB SSSR, dnes je to služba vnější rozvědky, tak ten říkal: „Západ potřebuje od Ruska jen jedno, aby přestalo existovat!“

A na čem se zakládá nenávist všech těch podpindosnických „elit“ uvnitř státu? Západ chce, aby Rusko zdechlo a ruský národ i ruský stát si stále žijí. To proto všichni ti podpindosníci tak nenávidí Rusko. Nyní, právě nyní se na bojištích speciální vojenské operace, která obsáhla všechno: mezinárodní život, vnitřní život, ekonomiku, politiku, to všechno obsáhla, řeší se tam, jaký bude světový řád. Zda půjde o světový řád podle ruského světa, kde všechny národnosti, národy naleznou na této planetě své místo, kde si zachovají svou národní kulturu a budou se moci rozvíjet v přátelské rodině národů, nebo zda to bude politika zlaté miliardy, která se realizovala nekonečnými pochody Západu, kdy raboval všechny bez rozdílu a ve formování kolonialismu a neokolonialismu.

Kde se některým národům upírá možnost na existenci a rozvoj, to je to pomocné obyvatelstvo. Dnes je fakticky tím hlavním problémem Afriky to, že je tam to pomocné obyvatelstvo. A Západ má za úkol připravovat je o moderní technologie, které by mohly ohrozit západní blahobyt. Mají-li tam nějaké zbraně, tak ty musí sloužit jen ke genocidě místního obyvatelstva, a aby zdroje dobývané na africkém území proudily na Západ a udržovaly jeho blahobyt. Podstatu toho vyjádřil ten... ...jeden z afrických lídrů. Můžete to najít v té naší třídílné práci. Podstatou toho výroku je to, že Francie bez Afriky je jako auto bez paliva a Afrika bez Francie je jako palivo bez auta. Afrika musí dodávat své zdroje, aby mohlo jezdit západní auto.

Takže dokud mají Afričané primitivní zbraně, nu, obyčejné střelné, tak je to v pořádku, ať se tam vzájemně pobíjejí, ať je mají k obsluze a mohou provádět vojenské policejní operace. Jen si tam ty státy nesmí uvědomit své národní zájmy a od vzájemných potyček přejít k budování svých národních států. Západ vždy jednal podle principu: rozděluj a panuj. A poštvávali proti sobě různé národy, které se vzájemně vybíjely v místních válkách. Jen si vzpomeňte na to vzájemné vyvražďování Tutsiů a Hutuů, vždyť v té válce zahynul víc než milión lidí. A ve Velké africké válce pět miliónů. Oni se mají takto mezi sebou vybíjet.

A Rusko vždy, když někam přijde… Když mluvíme o tom, že Rusko dalo dohromady takové území svým mírovým rozvojem, tak se tomu různí troubové, kteří nechápou, co je to stát, že se jedná o složitý sociální supersystém, a jak probíhá jeho součinnost s jinými složitými sociálními supersystémy, tak se tomu vysmívají. "Jak to? Vždyť tam se vedly války a tady taky." Ale co se dělo v průběhu těch válek? V průběhu těch válek byly potlačovány destruktivní procesy, které vedly tyto národy k zániku. Když jsme přišli na Sibiř, tak jsme ochránili tamní národy před genocidou.

Například dokud ruští kozáci nepřišli na Sibiř, tak největším prokletím a zlem třeba pro Jakuty a Kamčadaly byly vpády Čukčů, velice bojovného národa. A my jsme fakticky svým bojem s Čukčy dokázali zachovat jejich národ a zároveň zlikvidovali hrozbu, jakou znamenali pro Kamčadaly. Kdyby Rusko, Rusové nepřišli na Kamčatku, tak by jednoduše zmizeli. A kam přišlo Rusko, tam vždy potlačovalo ty destruktivní momenty, vždy rušilo procesy vedoucí k sebelikvidaci národa a pomáhalo je tak zachovávat. Příkladem toho je přítomnost Ruska v Zakavkazku i střední Asii, všude. Tamní elity se stávaly součástí všeruské elity a národy si zachovávaly svou kulturu a svébytnost, a dále se rozvíjely. V sovětské době ten rozvoj získal nový impulz, v něčem byl až přehnaný, nicméně se jednalo o celkové vyjádření ruského světa, ve kterém ani jeden národ nezaniká a všechny zůstávají zachovány a získávají možnost rozvíjet svou kulturu.

To všechno vidí i státy takzvaného třetího světa, a proto když k nám přijede předseda Africké unie, senegalský prezident Macky Sall, tak ví, co Rusko přináší, že na rozdíl od Západu se nejedná o zotročení, ale o novou sociální organizaci, která bude prospěšná rozvoji daného národa, rozvoji jeho kultury, a tak se orientují na Rusko. Ne na Západ, ale na Rusko. Nyní už o tom mohou v určité míře mluvit. Africké státy se například neúčastní sankcí. Což se nedá například říci o Kazachstánu, který se těch sankcí účastní s gustem. Ale na to, proč se Kazachstán těch sankcí účastní, přičemž s gustem, na to jsou odpovědí jak kroky Západu, tak i kroky Číny, které mají také protiruský charakter.

Čína si také nepřeje silné Rusko. Z Číny se formuje centrum koncentrace řízení na úrovni globálního významu a potřebuje k tomu Rusko jako oporu, bez něj se jím totiž nemůže stát. Ovšem urvat si od Ruska co možná nejvíce území a proměnit ho v čínské… V Číně mimochodem fungoval a stále funguje stejný tavicí kotel národností a národů. V Číně 130 národů jednoduše zmizelo, byly vstřebány, jejich kultura zmizela.

Putin v podstatě popsal to, co se nyní děje. A co je zajímavé, že to bylo řečeno… I když by to bylo tak jako tak řečeno, ať už po té návštěvě Íránu nebo před ní, prostě nastal ten správný čas a tak to Putin pronesl. Kdyby se ta návštěva Íránu nekonala, tak by to řekl stejně, protože se jedná o objektivní danost. To je třeba mít na zřeteli, když posuzujeme všechny mezinárodní procesy. Kdo se na koho orientuje a kdo jak koho podporuje nebo nepodporuje.

Mimochodem, pokud mluvíme o Afrických státech, tak Kazachstán, to je něco jiného. Kazachstán je částí ruského území, které bylo rozděleno na národní republiky, je to součást velkého Ruska a v důsledku státního převratu v roce 1991 bylo toto velké Rusko rozčleněno na státečky bez suverenity, které nejsou opravdovými státy, o jejich suverenitě ani nemluvě. Nejsou to opravdové státy, pouze státnosti v té či oné míře podřízené nadnárodnímu řízení. A v tomto ohledu nemá Kazachstán žádné šance uplatňovat politiku v zájmu svého národa a jeho budoucnosti, dokud se nachází pod nadnárodním řízením ze strany Velké Británie a USA. Proto také ta latinizace a mnohé další procesy.

Čím je tedy zajímavá ta návštěva z hlediska toho, co řekl Putin, jak jsem to nyní komentoval. Ta návštěva v Íránu. Té návštěvy v Íránu se účastnil také turecký prezident Erdogan. Zdálo by se a co je na tom, že turecký prezident také navštívil Írán? Připomenu, že Turecko je členem NATO. A největší a nejsilnější armáda v NATO je ta turecká. V příštím roce bude sté výročí zformování současného Turecka na základě Lausannské smlouvy z roku 1923. A Turecko bylo založeno výslovně jako nástroj k uplatňování protiruské, protisovětské politiky. Když bylo v důsledku Velké říjnové socialistické revoluce zabráněno likvidačním procesům Ruska realizovaným Západem a začalo se napřed pracovat na zachování Ruska, potom na jeho obnově a rozvoji pod vedením bolševiků, tak už v roce 1919 začalo být jasné, že procesy v Rusku neprobíhají tak, jak by měly. Proto také nebyla realizovaná Sevreská smlouva, která předcházela té Lausannské.

Bolševici totiž při uplatňování své globální politiky využili Turecko, aby globalistům vytvořili problémy, a část zdrojů tak zaangažovali mimo Rusko v Turecku, a zachránili si tak svůj stát… Mnozí mimochodem nechápou, proč bolševici pomáhali právě Turecku. Pro turecké komunisty to mimochodem potom znamenalo katastrofu, protože když se plně dohodli s Atatürkem a zmocnili se řízení tureckého státu, tak provedli čistku všech tureckých komunistů, zlikvidovali je. Ale ten problém, který tak bolševici vytvořili na začátku 20. století, stále existuje. Turecko, které takříkajíc visí ve vzduchu…

Vždyť proč je tam největší a nejsilnější armáda v bloku NATO? A kdo se má stát tou potravou pro děla? Kdo má umírat za zájmy Západu? No přece Turecko. V jednom sovětském filmu je taková scéna, kde rozmlouvají dva britští politici a říkají, že Turecko musí zaútočit na Rusko. Oj, ne, uvažují o tom, že Anglie bude muset válčit s Ruskem a říkají: „To budeme válčit?“ „A proč bychom to dělali sami, když pro tento účel Bůh prozíravě stvořil Turecko?“ Tj. Turecko bylo zformováno se speciálním účelem, Osmanská říše byla projektově zkonstruovaným státem, ale to by bylo na dlouho. A teď si představte, že Turecko, které je nástrojem, výslovně nástrojem bez státní suverenity, jak o tom mimochodem vypovídá i jeho vlajka... Co je v jejím středu? Je to sice jednobarevná vlajka, ale ty prvky v jejím středu svědčí o tom, že nemá suverenitu.

Turecko najednou začne řešit své problémy a jede do Íránu. Do Íránu, na který jsou uvaleny sankce, a který je v tvrdé konfrontaci... Takto to tedy vypadá z pohledu obyčejných lidí, s USA, hlavou celého západního světa. A proto také ne náhodou tu Erdoganovu návštěvu v Íránu Západ přijal jako Erdoganovu zradu. Chápete? Zdálo by se, proč vlastně Putin odjel do Íránu? Kdyby se s nimi chtěl setkat v Moskvě, nepřijel by tam snad íránský prezident i Erdogan? Přijeli by. Ale přijel by jen Raísí a Erdogan. Takové setkání v Moskvě by však nemělo tak velký politický ohlas jako to setkání, které se odehrálo v Íránu.

Tak zaprvé v Íránu měl Putin možnost mluvit s oběma íránskými lídry, zastupující světské řízení, i to duchovní. Ale hlavní bylo to, že tam přijel Erdogan, Turecko. A to znamená zcela jiný dopad. Z Íránu se buduje centrum koncentrace řízení globální úrovně, má se tam přesunout euroasijské centrum globálního řízení a euroatlantické zase do Číny. Zaprvé tak Írán může chytit druhý dech, Rusko získá určitou volnost při manévrování a to hlavní, vytváří to problémy našim takzvaným západním „partnerům“. Erdogan nemohl nepřijet, protože čelí katastrofálnímu stavu ve všech oblastech. Přímo před turistickou sezónou muselo být v Turecku zavřeno půldruhého tisíce hotelů, to přinejmenším. Tím to uzavírání začínalo. Ekonomiku má v katastrofálním stavu.

Uvědomte si, že kdyby nejel, tak by přišel i o ten tranzit plynu z Íránu k sobě do Turecka. Kdyby pracoval jen s jedním plynovodem, nemohl by tak volně dýchat. Sedět jen na Tureckém proudu by pro něj znamenalo plnou katastrofu, a teď prodloužil dohodu o 25 let. A mnoho dalšího. Aby vůbec přežil, kroutí se teď Erdogan jako čert na pánvičce. Má teď tuto možnost, protože Západ už nemá ucelené řízení, nemá silné vlivové páky na své jednotlivé segmenty. A hlavy různých států, které mají alespoň nějaké ponětí o státním řízení, začínají jednat samostatně. A v důsledku tohoto jejich jednání se začíná společná západní koalice rozpadat. Je to každý sám za sebe, zachraň se, kdo můžeš. A tak se Erdogan také zachraňuje, jak může. Podtrhává Západ.

Ve výsledku se jedná o signál všem. Erdogan jedná v tomto rámci. Tam to bylo Erdoganovi nastoleno velice tvrdě. Ze Sýrie nemají odejít jen USA, ani Turecko nemá právo činit si nárok na syrská území. Navíc mu tvrdě zarazili provedení té turecké vojenské operace na severu Sýrie. A on byl nucen souhlasit, protože nic jiného dělat nemůže. Nebude-li se přátelit s Ruskem a Íránem, tak je s Erdoganem i Tureckem konec. To neznamená, že Erdogan nebude provádět špinavosti. A že jich dělá spoustu, je to vidět na příkladu vzájemných vztahů Turecka a Ázerbájdžánu. Snaží se tam ze všech sil získat vliv a zavařit tak současně Íránu i Rusku. Ale v dlouhodobém výhledu mu to tam stejně nevyjde, a tou návštěvou nanesl silnou ránu celé západní koalici, celému bloku NATO. Finsko se Švédskem, které se derou do NATO, teď dobře vidí, jak se stát NATO snaží získat stabilitu díky vztahům s Ruskem a Íránem, s žádnými západními státy. A jaké to v nich vyvolává otázky? Jak by se měly zachovat?

Jinou věcí je, že nikdo, prakticky nikdo ze státních lídrů Západu není akceschopný. Mario Draghi je tupý, absolutně tupý, ale dokonce i jemu došlo, že včas se uklidit znamená přinejmenším zachránit sám sebe. A i přes to, že ho ve funkci zdržovali, odešel. A jak hezky odešel Johnson. Ten neodešel proto, že by něco prohrál, ale v důsledku skrytých intrik, v důsledku konfrontace s Ruskem. Takže si Johnson fakticky své politické výhledy zachoval.

Takže Putin ve svém vystoupení řekl, že politika zlaté miliardy umírá a teď je otázkou, co ji nahradí. Jak národní koalice, národní státy budou formovat nový model světa a kdo může posloužit jako centrum koncentrace řízení v tom novém modelu světa, to zůstává otevřenou otázkou. Přičemž jediným, kdo může na planetě Zemi předložit koncepci řízení společnosti na úrovni globálního významu, koncepci na úrovni globálního významu, je Rusko. A jedná se o koncepci ruského světa, která se osvědčila po celá staletí v procesu budování společného ruského státu, kde všechny národy našly své místo, každý národ získal možnost zachovat si svou kulturu, svůj jazyk a národy, které předtím neměly písemnictví, jako například Kazaši, získaly své písemnictví.

Kazaši neměli svou písemnost, nechte si ty pohádky. Používali buď arabské písmo, někde perské, někde latinku v různých dobách, ale své písemnictví, které by odpovídalo jejich jazyku, neměli až do roku 1939, dokud jim nebyla na základě kyrilice vypracována jejich písemnost. Takže Kazaši získali svou písemnost až v roce 1940. A státnost neměli nikdy žádnou, jednoduše vůbec žádnou, proto všechny ty problémy v Kazachstánu. Tak taková je to situace.V souvislosti s návštěvou naší delegace v Íránu vás prosí o samostatný komentář k chování Peskova.

Ano, skutečně odporné jednání.

Kdy oslovil tureckého prezidenta a náš prezident byl nucen stát a čekat na Erdogana.

Ano. Víte, zrádcovství našich vlasovců, našich bělogvardějců prostě nezná hranic. Všechno se dalo vyřešit absolutně jiným, zcela jiným způsobem, i kdyby nakrásně Peskov měl nějaké informace, které mu potřeboval sdělit. A není důležité, zda ty informace byly od gosudara nebo od klanově-korporativní skupiny, která ho tam drží ve funkci tiskového mluvčího prezidenta, to není důležité. On měl díky svému postavení možnost předat tyto informace tak, aby Erdogana nezdržoval od setkání a Putin by nemusel čekat. Jenže ten úkol byl jinde a spočíval právě v ponížení Putina.

Říkají nám, že Rusko je v izolaci. A tady bylo třeba ukázat, že jakési Turecko, absolutně zbědované Turecko, které schází na úbytě a je naladěno protirusky, přestože přežívá jen díky ruským zdrojům, tak že ten velký paša může nechat Putina čekat. Fakticky se ze strany Erdogana jednalo o nevychovanost, o absolutní hulvátství, sám totiž mohl Peskova odmítnout s tím, že na něj čeká hlava státu. Jenže Erdogan není státník, něco málo ze státního řízení chápe, ale není státník. Právě proto krize v jeho státě neustále vzrůstá a je tím vinen výslovně Erdogan.

Ale pro naši vnitřní, podpindosnickou zrádcovskou elitu to byl pokus ponížit Putina. Jenže jim to nevyšlo. A co, tak Putin tři minuty počkal a ve výsledku vypluly velice závažné věci… Vzpomínáte, jak Putin řekl: „Někdy zapnu televizi a dívám se, jak Peskov plácá jakési hlouposti a přemýšlím, kdo mu to uložil?“ Tuto věc je třeba mít na zřeteli. Ne to, že Peskov plácá hlouposti, ale kdo mu uložil, aby udělal to či ono. Vždyť si povšimněte, že už všichni analytici na to byli nuceni poukázat. Peskov neustále prohlašuje, že se Putin setká se Zelenským, že Putin bude jednat se Zelenským. Lavrov říká: „To ani náhodou!“ Putin osobně říká: „To ani náhodou, o tom nemůže být řeči!“ A Peskov to přesto stále dokola opakuje. Protože jeho cílem je porážka Ruska. Jakákoliv vyjednávání s Kyjevem by znamenala porážku Ruska. To si uvědomují všichni. I Peskov to chápe a ví, jak jsou jeho slova přijímána lidmi, že společnost už doslova vře vzteky nad tou zradou. Ale co sleduje? Chce uvnitř Ruska vyvolat sociální výbuch. On potřebuje, aby společnost vybuchla a Rusko kvůli tomu sociálnímu výbuchu přestalo existovat. A Peskov v tom není sám.

Pojďme se podívat jen na poslední týden, k jakým došlo událostem? Centrální banka nečekaně snížila základní úrokovou sazbu o 1,5%! A skutečně ji snížila nečekaně. A proč? Vždyť dříve tvrdili, že v míře toho, jak se bude zlepšovat stav ekonomiky, se ta sazba bude snižovat. A nestačí, že v červnu ji snížila jen jednou, Nabiullinova tu sazbu, v červenci ji snížila také jen jednou. To je dlouhá doba, ekonomika ztrácí dech při této sazbě, DUSÍ SE! Sociální napětí ve společnosti roste! A co dělá Nabiullinova za této situace? Za této situace neměla vůbec v úmyslu, ani celá ta centrální banka snížit úrokovou sazbu. V podobě almužny byla ochotna ji snížit o 0,5%. A když ji centrální banka snížila o 1,5%, ekonomika se alespoň trochu nadechla, alespoň trochu dýchá. Ale je to špatné, velice špatné, že ta sazba je 8%, protože má být 0%, maximálně 2%. To je maximum základní úrokové sazby! To je maximum! Jen v takovém případě naše ekonomika bude žít.

Ale Nabiullinova se přece vůbec netají a přímo prohlašuje: „Centrální banka v žádném případě nebude financovat rozvoj ruské ekonomiky! Žádný rozvoj nepřipustí! Navíc jakékoliv financování ruské ekonomiky musí probíhat výlučně ze Západu!“ Jak to bylo ustanoveno v roce 1991 po státním převratu, kdy Rusko rozvrátili a Gajdar, ten upír, řekl: „Západ bude financovat ruskou ekonomiku. A o jakých odvětvích rozhodne, že mohou být financována, tak ty bude financovat, podle vlastního uvážení. A jaká odvětví financovat nebude… Nu, co třeba vojensko-průmyslový komplex? Nač by Rusku byly zbraně a vlastní armáda? Ne, to není zapotřebí, takže žádné financování!

To Západ bude rozhodovat o tom, v jakém režimu bude fungovat ruská ekonomika! A Západ rozhodl, že ruská ekonomika bude surovinová, že bude fungovat jako surovinový přívěšek Západu. A Nabiullinova prohlašuje: „Já nepřipustím, žádné financování rozvoje ruské ekonomiky! Protože to jde proti zájmům mého páníčka. A do funkce mě nedosadil Putin, tak mě z ní také nebude odolávat. Mne sem dosadil páníček z Washingtonu!“

Když vidíme, jak Západ neustále zvyšuje sázky v konfrontaci s Ruskem v rámci speciální vojenské operace, tak si musíme položit otázku. Jaké má mít Západ důvody pochybovat o tom, že Rusko bez ohledu na všechna vítězství na bojištích proti banderovské bandě kapituluje? Jaké má mít důvody o tom pochybovat kyjevská banda? Zelenskij? Jaké pro to mají mít důvody, když vidí, že hlava centrální banky likviduje stát, likviduje ruskou ekonomiku, pracuje v zájmu Západu, byla dosazena z Washingtonu a doposud ji nikdo odtamtud neodvolal. Ekonomika skomírá. Už prosí úplně všichni, úpěnlivě prosí: „Nechte nás dýchat. Ze západní ekonomiky nás vykopli, jednoduše nás vyhodili, odstřihli nás od vnějších zdrojů, a tak nám zbývá jen vnitřní úvěrování!“

Nabiullinova na to: „To si jen myslíte. Padněte na kolena, plazte se k páníčkovi a proste ho, aby vám dal úvěry, aby vám pomohl!“ Kde, v jakém státě pracuje vojensko-průmyslový komplex na základě úvěrů? A ne na základě státních programů, ale cizího úvěrování? Co je to za hovadinu, co je to za špinavost? Je to špinavost, kterou tu zavedl už Gajdar a ve které pokračuje Nabiullinova! Samozřejmě, že to pro všechny bylo nečekané, když to snížila o 1,5%. Podívejme, jak Rusům ulevili! Ano, je to ukazatel toho, že i ona je pod určitým tlakem. Jenže to, že je dosud 8% a ne alespoň 2%, ukazuje, že náš kreditně-finanční systém je řízen ze zahraničí.

Chcete příklad? No prosím. U nás je doposud neuvěřitelně podfinancovaná veškerá ekonomika. V ekonomice jednoduše chybí peníze, její organismus nemá dostatek krve! A jak za této situace reaguje ministerstvo financí? Zavádí rozpočtové pravidlo, kterým chce zase peníze z ekonomiky vysávat, aby… „Ještě dýchá? No dobrá, ale rozvíjet se nebude! Že by mohla zdravě žít? To tedy ne. Rusko se do takového stavu nesmí dostat! My z něj všechnu krev vypumpujeme! A proč? Dříve se to dávalo na zdrojové zajištění Západu, protože to všechno bylo v dolarech. A podívejte se, jak opět centrální banka i ministerstvo zahraničí zcela otevřely dveře odtoku kapitálu do zahraničí! „Jen ty peníze vyvádějte ven! Jak najdete nějaké páky, tak je vyvádějte. Hlavně dál drancujte Rusko a především zajistěte, aby se ruská ekonomika nemohla rozvíjet.“

Z toho plynou samozřejmě různá ultimáta různých těch podnikatelů Putinovi: „Buď nám zařídíš dolar za tolik a tolik, nebo přerušíme výrobu patron, nábojů a tak dále.“ Tak proč by měl Západ pochybovat o tom, že nám dojdou náboje a patrony? Rakety? Nebo ta situace s drony u nás vznikla jen tak z ničeho nic? Cožpak tomu nenapomohly policie, finančák, prokuratura a Vyšetřovací výbor? Když se všichni vrhli na obranný průmysl a začali dělat problémy výrobcům a uzavírat jejich podniky? „Vy tam potřebujete drony? Aby neumírali vojáci? Já jsem tady policajt a nedovolím, abyste narušovali zájmy mého amerického páníčka! Dostal jsem za to úplatek!“

A myslíte, že Západ tohle nevidí? Velmi dobře to vidí. Iniciativa Komunistické strany RF: „Výroba v AvtoVAZu se může zastavit a my se musíme postarat o zaměstnance, aby dále dostávali výplatu! A proto pojďme ta auta vyrábět bez bezpečnostních systémů.“ Co je to za návrh? „A my, co si ta auta budeme kupovat, podepíšeme, že oni za to nenesou žádnou odpovědnost.“ Tak ona snad už neplatí pravidla silničního provozu? Cožpak naši dopraváci nekontrolují, zda máte zapnutý bezpečnostní pás? A tak dále? Vždyť se podívejte, v čem spočívá to svinstvo a špinavost toho návrhu. Všechny bezpečnostní systémy je možné do aut instalovat. Máme veškerou dokumentaci i celou výrobní linku. Je potřebná jen politická vůle! A jak by se měla projevit?

Jak že to řekl Putin? Je-li stát účastníkem sankcí proti Rusku, nebo je-li nějaká společnost účastníkem sankcí proti Rusku, tak její duševní vlastnictví nepodléhá ochraně a musí být využito ve prospěch obyvatelstva našeho státu. To znamená, že vedení AvtoVAZu nic nebrání, aby do aut nechalo instalovat všechny potřebné ochranné systémy. Nic jim v tom nebrání! Ale nedělají to! Chybí příslušný politický vliv? Tak tu přece máme KPRF, tak jim přece trochu pomozte! Poskytněte jim politické krytí! Aby mohli do těch aut instalovat všechny potřebné ochranné systémy! A vedení závodu kvůli tomu nic nehrozilo! Aby ho za to nikdo netrestal!

Létají u nás přece západní letadla. A mimochodem pro ně dostáváme i náhradní díly a žádné okopírované, originální ze Západu. Tak to funguje při správném přístupu! A co dělá KPRF? „Vlastnictví západního páníčka je přece svaté!“ A začínají být čelem o betonovou podlahu: „My se toho nedotkneme. To v žádném případě! My to uděláme jinak.“ A jak jinak? Jedna z největších výhrad k SSSR, která se používá doposud, zní: „Rusko, Sovětský svaz nedokázal vyrábět dobrá auta!“ Přitom to Rusko/SSSR dokáže a SSSR vyráběl dobrá auta: Poběda, GAZ-21, GAZ-24. V naší knize, podle mne v té části o státu, že? V prvním dílu. Tam jsme popsali ten proces, jak byl likvidován náš automobilový průmysl. Popsali jsme to. Chruščov s Brežněvem toto odvětví cíleně ničili.

Takže my umíme vyrábět kosmické lodě a auta neumíme? To je hovadina! Ale pokud to někde dokážeme a jinde ne a nevyrábíme, tak to znamená jen to, že taková je politická vůle!!! A to, že SSSR nemohl prý být normálním státem, že nedokázal vyrábět normální auta, kafemlýnky a nevím co ještě… Tenkrát přece útočili právě na toto spotřební zboží! A ve všem byl deficit, zcela cíleně vytvořený deficit. To totiž bylo základem té nespokojenosti, na které založili ty politické procesy zaměřené na rozklad SSSR a rozpoutání občanské války na území bývalého SSSR! Třeba jen ta Čečenská válka, nazvaná podle území, ta nebyla vedená proti čečenskému národu. Dvě ty Čečenské války. A co to zločinecké řádění, ty mafiánské války na celém ruském území? A další konflikty na ruském území? Prostě nebudeme brát ohled na to, kolik lidí to stálo život?

A co tedy vidíme? Místo toho, aby vyřešili problém v zájmu státu a lidí, pokládá KPRF časovanou bombu, aby lidé stejně jako dříve říkali: „Ale vy přece neumíte vyrábět auta! Vyrábíte nebezpečná auta, neumíte tam dávat bezpečnostní systém A dopraváci nás kvůli tomu dusí. To je bezvýchodná situace. Co to je za stát, když může takto rozhodovat?“ To znamená, že se fakticky frakce KPRF zabývá diverzní činností na likvidaci Ruska jako státu a podle úplně stejných šablon, jaké použila KSSS k likvidaci SSSR. Je to úplně stejné!

A když se díváte na nějaké té politické talk show na zástupce komunistů: „To je naše práce…“ Tak jim správně namítají, jednomu z nich, dokonce ho jmenuji, je to naprostý zmetek a hajzlík, Kalašnikov, který s oblibou jezdil na to Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PSRE). A toho se zeptali: „Proč máme to PSRE platit?“ „Oj, to musíme platit, musíme tam jezdit!“ „Nechají vás tam promluvit?“ „Ne.“ „Komunikujete tam snad s někým v kuloárech?“ „Ne.“ „Tak proč tam jezdíte?“ „My tam musíme jezdit, a musíme jim to platit. To všechno MUSÍME!“ Dokud se nakonec oni sami nerozhodli úplně nás vykopnout! A takto je to s ním pořád. Nikdy neříkal nic, co by bylo v zájmu Ruska. A nikdy…

Solovjov mu to správně nadnesl: „Co vy máte společného s těmi bolševiky, kteří vybudovali stát? Supervelmoc! Kteří pozvedli SSSR a vyhráli ve Velké vlastenecké válce! Vy jste zrádci, to vy jste zradili stát! Vaše frakce obsluhuje zájmy oligarchů! A mnozí oligarchové jsou poslanci přímo ve vaší frakci!“ Jen si vzpomeňte, jak podporovali Grudinina! A co ten nezapomenutelný JuKOS? Který za sebou zanechal celý hřbitov pochovaných lidí a jehož lidé se schovávali za poslaneckou imunitou u komunistů, v KPRF! „Oj, já je neznám. Já osobně je neznám. A proč tady říkáte lidem pravdu?“ Kroutil se tam!

A proč ty věci neřeší normálně? Brání mu v tom nenávist k Rusku, přání posluhovat Západu. KPRF svými kroky ten národní hněv ventilovala. V roce 1996 hlasovalo pro Zjuganova prakticky veškeré obyvatelstvo Ruska. Říkají, že kdyby své vítězství nepřenechal tenkrát Jelcinovi, tak by byla občanská válka. Nebyla! Tenkrát už oligarchové seděli připraveni na svých kufrech: „Musíme vzít nohy na ramena, protože lidé nejsou s námi, všichni jsou proti nám, to je konec. Spočítají nám to, bude-li mít k tomu člověk v čele politickou vůli.“ Nevidím, že by se káli z toho, že celou dobu nahrávali oligarchům. Všude!

A jak to dělali? Bylo zapotřebí schválit protilidový rozpočet? Vystoupil Zjuganov: „Dobře se podívejte lidé, kdo vám přináší zlo. To oni vám přinášejí to zlo! A my jsme ti dobří, proto odcházíme a nebudeme zde vystupovat.“ Slovem se zastavují řeky, slovem se boří města, ale slovem se také dá tvořit. Zatímco v obyčejné válce jsou zbraní obyčejné zbraně: pušky, děla, kulomety, tanky a tak dále, a ve válce vítězí ten, kdo tyto zbraně lépe ovládá, tak v informační válce je tou zbraní slovo a vítězí ten, kdo ho lépe ovládá. A správně pronesená řeč a přesněji správně formulovaná řeč, a nemám na mysli přednes ale obsah, ta dokáže zastavit všechny destrukční procesy a dokáže donutit lidi přehodnotit své plány. Právě na tom je založena veškerá diplomacie, jsou na tom založena všechna jednání, kdy se soupeřící strany posadí k jednacímu stolu. A jestliže jsi přišel hájit zájmy lidí do Státní dumy, tak nemáš právo odcházet ze žádného jejího zasedání! Nemáš právo, je to dezertérství! To, co říkal Zjuganov.

Jen si představte třeba rok 1941, je to, jako by tenkrát předstoupil velitel divize před obyvatele města a řekl jim: „Podívejte, přicházejí fašisté, támhle jdou a jsou velice silní! A my, abychom ukázali, co je to za zvířata, odcházíme z města. Abyste se mohli přesvědčit, jaká jsou to zvířata!“ Takového velitele by zastřelili! A veškerá činnost KPRF je postavena přesně na takovémto principu. Oni celou dobu umožňují, aby mohla být proti obyvatelstvu Ruska, proti ruskému státu realizována nepřátelská politika. Cožpak se snad poslanci KPRF nestýkali se svými kurátory z amerického velvyslanectví? Jsou k tomu natočena videa, dokonce to bylo i ve filmu. A nebylo to snad tak, že Raškin pracoval výlučně podle instrukcí z amerického velvyslanectví? To je také jasné.

A kde se vzal tento návrh zákona? Aby se ta auta vyráběla bez bezpečnostních systémů? Opět z amerického velvyslanectví! A je tam ještě jeden návrh zákona, který byl předložen ve Státní dumě, také původem z amerického velvyslanectví. Je to návrh zákona, podle kterého policie získává právo prověřovat zdravotní stav řidičů. Prostě ho zastaví a změří mu tlak, jestli mu náhodou nevyskočil. A pokud je náhodou vyšší, bude mít smůlu, bude potřebovat zdravotní osvědčení a pokud zdravotní prohlídkou neprojde, automaticky mu seberou řidičák. Zcela cílevědomě vytvářejí sociální napětí. Chápete to? Chtějí, aby společnost explodovala, aby se lidé naštvali, aby se lidé odvrátili od státu, aby lidé podpořili státní převrat. Jsou to zcela účelové kroky, jeden za druhým do sebe zapadají.

A když vidíme, co provádí všechna ta naše takzvaná „elita“, když to dělají takové politické strany jako KPRF, tak proč by měl mít Západ pochybnosti, že když ne dnes, tak zítra Rusko stejně kapituluje? Protože tam mají své lidi, takové jako Kalašnikov, Kašin, Zjuganov a další takovou pakáž. Svině podpindosnické! Chápete to? A vidí to i jiné státy. Můžeme mít ke Kazachstánu jakékoliv výhrady, ale oč se třeba právě ten Kazachstán má v Rusku opřít? O tuto pakáž? O tu podpindosnickou pakáž, která ten Kazachstán i všechny ostatní svazové republiky odstrkuje?

Když mluvíme o spojeneckých státech, tak si přece musíme uvědomovat, že se dívají… Ať už jsou to ty republiky bez suverenity splácané z republik bývalého SSSR, které nejsou skutečnými státy a nemají žádnou suverenitu, nebo nějaké jiné státy jako Indie, Čína… Ti všichni přece sledují kroky našich „elit“. Jaké by oni měli mít důvody při pohledu na kroky naší „elity“, pochybovat, že dříve nebo později Rusko kapituluje? Že kapituluje před Kyjevem! Před tou banderovskou bandou? Že to Rusko podepíše!

A potom holt všichni začínají raději lavírovat. „Zaručte se nám! Ano, je tu Putin, ale co zítra, až tu nebude? Vy ho svrhnete, nebo se ho zbavíte jinak. A co národ? Rozpoutáte občanskou válku, jak o tom sní Západ, aby v Rusku vzplanula občanská válka. Jak o tom sní KPRF a další. Když vytvářejí tohle napětí! Místo řešení problémů vytvářejí ve společnosti problémy, aby explodovala. Aby Rusko přestalo existovat. Všechny ty kroky KPRF jsou zcela čitelné! Nenávist k Rusku a parazitování. Víte, oni přece špiní paměť na bolševiky a komunisty, kteří vybudovali Rusko, SSSR, kteří vyhráli ve Velké vlastenecké válce.

Tahle pakáž, tyhle svině se to vše snaží zamazat hnojem. A prý: „To je naše práce…“ Co s tím vy vůbec máte společného? Ta současná KPRF? Vůbec nic! Zrádci, vlasovci, tak je to třeba chápat. KPRF, to jsou vlasovci! Nic jiného v nich není. Jen vlasovci se mohou takto chovat! Jako se chovají Kalašnikov, Raškin nebo Zjuganov a další taková pakáž z KPRF. Tak taková je ta situace!

Ano, to byl zajímavý moment. Na začátku července u nás byl soukromě na návštěvě lídr Myanmaru. Min Aun Hlain přijel do Ruska, je to vrchní velitel a premiér Myanmaru, na soukromou návštěvu! A co asi tak řešil v průběhu těch „soukromých“ jednání? Například otevření konzulátu v Petrohradu. No to se podívejme na tu „soukromou“ návštěvu. Vojensko-technickou spolupráci s ministerstvem obrany. Pokoušel se setkat s hlavou Roskosmosu Rogozinem, s Atomenergo. To jsou zajímavé „soukromé“ návštěvy, že?

A proč to jsou soukromé návštěvy? Protože pro naši „elitu“ Myanmar prostě neexistuje, takže nedokázal dosáhnout, aby ho pozvali na státní návštěvu v důsledku sabotáže našich státních úřadů na ministerstvech. Jednoduše to sabotovaly. A když tu najednou byl: „Pojďme se tedy přece jen setkat. Není to připraveno, ale něco projednáme.“ Pro ně je to důležité a co pro nás znamená Myanmar? Myanmar, to je podbřišek Číny. Přes Myanmar vedou potrubí do Číny, a pokud budeme mít pod kontrolou Myanmar, bude to silná vlivová páka na Čínu.

A v Myanmaru mají zájem o spolupráci s námi, protože dobře vědí, co jsou Číňané zač. Oni se také chtějí ochránit, získat oporu před Čínou. Chtějí si zachovat svou suverenitu a národní kulturní identitu. Vědí, jak pracuje Čína, jak z ekonomického, tak i z vojensko-politického hlediska, stojí o tu ochranu. Pro nás je to tedy kriticky důležité, ta spolupráce s Myanmarem. A ten premiér byl nucen v důsledku sabotáže naší „elity“ letět do Ruska na soukromou návštěvu a pokusit se to vše řešit soukromou cestou, aby zformoval alespoň nějaký základ, a věci se pohnuly dál. Tak proč by Západ měl pochybovat o tom, že když ne dnes, tak zítra Rusko kapituluje? Oni přece vidí, nač pracuje naše „elita“, že ji vůbec nezajímají zájmy Ruska.

Jak si mohla Litva dovolit nám omezit tranzit? Kdybychom udělali to samé co Čína, tak by už žádná Litva neexistovala, jednoduše by neexistovala. A jak to okomentovali v Litvě? „My jsme přesvědčeni, že veškerá ta „elita“, která tam je a je živa z našich milodarů, proti nám nikdy nic nepodnikne.“ A co? Měli absolutní pravdu. Celá ta „elita“ všechno sabotovala: „My počkáme na rozhodnutí jakéhosi západního orgánu.“ Jak se to dotýká ruského státu? Rozhodnutí toho západního orgánu? Nijak! Kde je ruská suverenita? No kde? Nikde! Protože úplatek od Litvy je daleko důležitější, protože všude jsou dosazeni lidé ne kvůli tomu, že by něco uměli a mohli, ale proto, že nenávidí Rusko a všude berou úplatky, protože jim to páníček dovoluje. "Žij, z čeho chceš, hlavně likviduj Rusko!" A tak se živí, jak chtějí a ničí Rusko. A proto se v případě Litvy nic nestalo.

Zrádcovství ve vyšším řídícím sboru, v „elitě“ Ruska je nejen kolosální, je prostě všudypřítomné! Jednoduše všudypřítomné! Všichni se tam modlí jen o to, aby Rusko prohrálo válku a snaží se tomu napomoci. Aby podepsalo kapitulaci, o to se také snaží. Aby se vše vrátilo do svatých devadesátek a nechápou, že to už není možné! Už to tak nebude! Protože cíl Západu zlikvidovat Rusko nikam nezmizel a nemůže zmizet, dokud Rusko existuje. Pro ně to znamená katastrofu! A proto poté, kdy Rusko, tedy podle plánů Západu, podepíše kapitulaci, začne členění celého Ruska, jeho likvidace a čistka veškeré té podpindosnické „elity“, té původní, protože bude nutné sázet na jiné, což budou zločinecké skupiny.

A ještě jedna událost. Mluvil jste o vlasovcích, takzvaných…

Proč takzvaných? Oni jsou skutečnými vlasovci, jsou to následovníci Vlasova.

Minulý víkend, 23. a 24. července vlasovci, jak lidé píší, zorganizovali konferenci v Praze pod názvem Fórum svobodných národů Ruska. Co k tomu řeknete?

A co mohu říci? Víte, ta situace je následující. Bývalý polský lídr Lech Walesa prohlásil, že Rusko má být rozčleněno a počet jeho obyvatel snížen na 50 miliónů. A kam má zmizet těch 100 miliónů? Protože jim se zdá 140 miliónů příliš mnoho, je to příliš mnoho obyvatel, 140 miliónů je příliš mnoho. Stejné slyšení proběhlo v kongresu USA, kde byla předložena mapa předpokládaného rozčlenění Ruska na různé státečky bez suverenity. A v souladu s tím, po tom slyšení v Kongresu, se konal ten dýchánek v Praze. Páníček rozhodl a podpindosníci to teď musí zařídit. Oni realizují to, co jim nařídí z Washingtonu. A převzali i tu mapu rozčlenění Ruska.

Jak že to říkala Madeleine Albrightová? "Sibiř nemá patřit Rusku, ale USA." A hned tam v Praze předložili i příslušnou vlajku. Západ nechce existenci Ruska. Nedokázali ho plně zlikvidovat v devadesátkách, nedokázali, neměli na to dost sil. Vnitřní potenciál elitářského zrádcovství nebyl dostatečný k tomu, aby překonal setrvačnost společnosti k obnově státu. A ta obnova státu začala tím, že Putin nastoupil do čela a lidé ho začali podporovat, a to stále více, více a více. A v souladu s tím, jakmile se objeví možnost, musí být Rusko totálně zlikvidováno, a přesněji rozčleněno! A žádná průmyslová centra v Rusku nesmí zůstat, jednoduše tam nesmí zůstat, protože jinak to bude znamenat potenciál k jeho obrození.

Takže jakmile... Tedy jestliže podle plánu Západu Rusko podepíše kapitulaci před Ukrajinou, spustí se v Rusku destruktivní procesy, nebe se otevře a protiletecká obrana už ho neochrání. A to tím spíše, že testy loajality velení protiletecké obrany a vůbec celé vyšší generality proběhly, zda Rusko zradí. A ukázaly, že část generality je připravena zaprodat stát se vším všudy, jednoduše jsou ho připraveni zaprodat se vším všudy. Neuvědomují si, že při jaderném útoku v jaderném výbuchu shoří sami, zdechnou. A zatímco lidé, které zradili, půjdou do ráje, tihle zmetci jednoduše zdechnou, i se svými generálskými výložkami. Oni jsou odsouzeni, nejsou potřební.

A povšimněte si, že Západ nikdy neplní to, k čemu se zavázal. Nesplnil své závazky vůči Saddámu Husajnovi, Mubarakovi ani Kaddáfímu. Ani své závazky vůči jiným, "bělejším" lidem nikdy neplnil. Tak proč si rossionští podpindosníci myslí, že právě o ně se Západ postará? Cožpak nevidí, co se s nimi děje, když utečou do Londýna? Zabíjí je tam, strkají do vězení, zabavují jim majetek. Jen tak. Jenže oni jsou lidé lokajského charakteru. Fakticky to nejsou lidé, a z básně slova nevymažeš. Lidé lokajského charakteru jsou někdy jako ti psi, čím je trest těžší, tím milejší jim je jejich pán. A Západ vůči nim jedná správně, dobře tam vědí, že když dostane okovanou botou do držky, tak je to pro toho lokajíčka ten nejlepší stimul, aby dobře sloužil. Proto také mnohé podpindosníky zařazují do sankčních seznamů. Dostane okovanou botou a ještě ji olíže: „Správně páníčku, ta Raška si usmyslela, že chce být suverénní! Ale já ti sloužím, já ji budu ničit!“

Víte, náš největší problém je v řídícím sboru, který je třeba vyměnit. Ale dokonce ani to analytické společenství, které se zdá být vlastenecké, nezná elementární věci o řízení složitých sociálních supersystémů, států. To, že jsme včas, mimochodem právě včas, protože nyní se o těch otázkách diskutuje... Jaký stát je subjektní, jaký není, jak rozlišit státní svazy, kam sahá jaké impérium a v čem je mezi nimi rozdíl. Všechno je to tam vyloženo, nastudujte si to a ujasněte. Protože pokud to nevíte, tak vaše odborné hodnocení povede ke katastrofě! Jednoduše ke katastrofě!

A u nás ti velcí odborníci... Člověk ani neví, jak to komentovat. Všichni tak vlastenecky přijali to, jak Orbán vystoupil proti Západu, jak si přijel do Ruska pro ropu a pronesl taková slova, že to Ukrajinu až pobouřilo. A to nebezpečí, které ohlásil Orbán a Szijjártó, jednoduše vůbec nezaznamenali. Proto je tento příklad alespoň v hlavních črtách nutné rozebrat. Takže zcela nedávno Orbán prohlásil, že Západ… Jak to řekl? „Původně jsem si myslel, že se Západ střelil do vlastní nohy, ale teď vidím, že se střelil do plic“, či do hrudi, to jsou různé překlady, „a teď lapá po dechu.“ Takže on skutečně mluví o tom, jak to reálně je. A když vystupoval v posledních dnech, tak mluvil o tom, že Západ se podobá autu, které má prasklé všechny čtyři pneumatiky.

A to řekl správně. Takže správně popisuje situaci, v jaké se nachází Západ, a Maďarsko spolu s ním. A vzhledem k tomu, že se z toho Maďarsko musí dostat, tak mluví pravdu a obrací se tam, kde ty zdroje jsou. 21. července přijel do Ruska maďarský ministr zahraničí a obchodu Szijjártó a ten řekl, že nikde jinde ty zdroje nejsou: „Plyn nám může dodat jen Rusko, a proto prosíme o navýšení dodávek plynu a změnu trasy jeho dodávek přes Turecký proud.“ Protože je pod větší kontrolou Ruska, ten plynovod přes Turecko, o kterém jsme mluvili na začátku, a proto je spolehlivější než jakýkoliv jiný, Severní proud či další způsoby dodávek, přes Ukrajinu a tak dále. "My chceme dodávky přes Turecký proud, nemluvě o tom, že Ukrajina může kdykoliv ten plynovod vyhodit do vzduchu." Tamní „elita“ nemá ani ponětí o tom, co je to stát. Dosadili tam najaté herce, aby sehráli své role a ti nechápou, že když zlikvidují nějaký závod, tak nejde jen o jakousi filmovou rekvizitu.

Takže všechno řekl správně, a zdálo by se, že je to v pořádku, a on by měl pracovat se zohledněním zájmů Ruska. Přesto uplatňuje absolutně protiruské postoje a na základě čeho? Na základě toho, že sám není tak úplně přesvědčen, že Rusko vyhraje. Není přesvědčen o tom, tedy přesněji, je přesvědčen o tom, že Rusku je možné beztrestně dát přes tlamu, že se jen otřepe a řekne: „Nechceš toho plynu více?“

O čem to mluvím? 15. července, v předvečer návštěvy maďarského ministra Szijjártó v Moskvě, kde měl jednat o dodávkách plynu, Szijjártó prohlásil, že Maďarsko má vojenský scénář okupace části území bývalé Ukrajiny. A že k té okupaci daného území dojde v okamžiku, kdy se ruská armáda příliš přiblíží k tomu území, které si chce Maďarsko přičlenit. A Maďarsko nepřipustí, aby Rusko obnovilo svou území celistvost a obsadí část Ukrajiny, bude-li Rusko vítězit a přiblíží se k Zakarpatí, které si oni zaberou. Dost silné prohlášení, že? Zaznamenali to snad naši polithňupové? Ne.

21. července při svém jednání na ministerstvu zahraničí Szijjártó zopakoval to samé. A když mluví o tom, že obsadí to území, tak zároveň říká: „A vy nám musíte za to, že my narušujeme ruské zájmy, že pracujeme proti nim, že se dokonce Rusku chystáme sebrat část území, tak vy nám za to pěkně dodejte plyn.“ A Novák s Millerem samozřejmě: „A ručíte za to, že Rusku provedete tuto špinavost?“ „Ručíme!“ „Tak to vám ten plyn dodáme, to je jasné, přece ho potřebujete, vše jen pro vás.“ Potom znovu vystoupil Orbán a opět mluvil o tom, že Maďarsko nepřipustí, aby Rusko obnovilo svou územní celistvost, že obsadí to území Zakarpatí, bude-li se tam blížit Rusko.

A co řekl? „Rusko si nedovolí bojovat s NATO! Nedovolí si to!“ A on má všechny důvody toto prohlašovat. Přece vidí chování naší „elity“ a v podstatě chápe, že jakmile ta věc dospěje až k Zakarpatí, bude ta situace už jiná, a potom se Polsko stane spotřebním materiálem. A pokud se toho ještě zúčastní Maďarsko, tak to bude znamenat plnohodnotnou účast bloku NATO. Ano, blok NATO, jak ukazují události okolo Ukrajiny, bojové akce na Ukrajině, není až tak silný, ani tak všemocný. Ale je to silný vojenský blok a nebrat ho na zřetel není možné, to není možné.

A tak Orbán zcela přímo vyhrožuje Rusku potom, co od něj dostal plyn! „Chcete si obnovit svou územní celistvost? Na to zapomeňte, to se nestane. My víme, že v Rusku Maďarům nic nehrozí, a že jich je tam v Zakarpatí jen 150 tisíc z celého toho půl druhého miliónu. Ale my to nepřipustíme, i kdyby to měl být centimetr čtvereční.“ Sama skutečnost jednání Ruska na základě ultimáta: „A za to nám hezky dodejte plyn!“ A to… Já nemluvím o tom, že ruská vláda nebo prezident něco udělali špatně, o tom já nemluvím. To je hra o tolika chodech, že když se Orbán pokusí něco takového realizovat, tento svůj scénář, tak dostane tak přes čumák, že mu bude ouvej. Takže se velice mýlí a měl by si uvědomit, do jaké se to pustil hry. Ale o tom nemluvím. Z našich polithňupů si tohoto nikdo nevšiml! A právě nyní bylo zapotřebí vytvářet tento základ! Chápete?

Další příklad. O blízkém míru začal jako vždy mluvit Alexandr Grigorjevič Lukašenko, ten vidlák na trůně. A on, jak jen to…

Já ho odcituji.

Ano, je-li to možné, citujte ho.

Toho Lukašenka: „Teď spočívá osobitost toho okamžiku v tom, že je možné tu válku ukončit za podmínek, které budou pro Ukrajinu přijatelnější. Je nutné se posadit za jednací stůl a potvrdit, že nikdy nebudou vyhrožovat Rusku a nebudou mít na ukrajinském území zbraně, které by ho mohly ohrozit. To je to hlavní a denacifikace a to ostatní, to je filosofie. Věřte mi, to je filosofie.“

Takže co tu řekl prakticky přímým textem? V Rusku jsou rossionské „elity“, které jsou připraveny podepsat kapitulaci, které jsou k tomu připraveny. A tyto „elity“ mají zájem na tom, aby zůstala zachována banderovská líheň. Co Lukašenko nazývá tou filosofií? Existuje takový pojem jako státní ideologie. Ať už je vyjádřena v písemné podobě nebo ne, v každém případě existuje. Jestliže fakticky bylo podle ideologie naší „elity“ všechno na prodej, tak podle toho také obchodovala se státními tajemstvími i územím.

A teď jsme například měli problém s dodávkami potravin na Špicberky, jak to bylo vyřešeno? Volodin řekl, že tu smlouvu z roku 2010, kterou podepsal Medvěděv, přehodnotíme. A oni: „Co to povídáte? To nejde! Medvěděv nám přece na věčné časy tohle ruské území přenechal. To bohaté území. Ne, snad si to nechcete vzít? Nestačí, že vůbec nemáme právo na Grumant (Svalbard), ruské ostrovy. My jsme si je v roce 1920 svévolně rozdělili mezi sebou, když bylo Rusko oslabené. A když se Rusko připravovalo na 2. světovou válku, tak bylo nuceno, pokud se nepletu v roce 1935, podepsat se pod některá z těch ustanovení, ale za svých podmínek. My víme, že SSSR hodlá všechno přehodnotit a vrátit váš Grumant, nejsou to žádné Špicberky. To všechno si velmi dobře uvědomujeme.“ A okamžitě bylo po problémech.

To je mimochodem opět k otázce Medvěděva, toho „vlastence“! Kam se podíváte, všude najdete nějakou špinavost té svině, prostě všude. A teď vyvolávají, jaký že je Dmitrij mírotvůrce, jaký že je to ruský vlastenec! Kam se podíváte, všude krev, všude zrada ruských zájmů. „Kemská volosť? Klidně si ji vezměte!“ A nenašel se nikdo, kdo by mu řekl: „Co to, ty pitomče, děláš? Takhle ti za chvilku nic nezbyde!“ Mimochodem Orbán doufá, že se k trůnu dostane právě Medvěděv. Ten jim přenechá ruského území, kolik jen budou chtít.

Ale ten problém je jinde. Ať už je to jak chce, tak celá společnost žije jednotnou kulturou. A kultura, to vlastně je filosofie. Chápání života, způsoby, jak se řeší ty či ony životní problémy. To právě tohle určuje filosofie. Máme tu třeba islámský stát Írán, Turecko. Dříve jsme tu měli USA, nebo Francii, Německo. Třetí říše se odlišovala od Výmarské republiky. Odlišuje je ideologie a ta je založena na filosofickém rozhodování o tom, co lze a co nelze udělat pro dosažení toho či onoho cíle. Jaký formát má mít stát. Jestliže je filosofie taková, že žádné nepřátele nemáme a vojensko-průmyslový komplex tudíž nepotřebujeme, a vše u nás je na prodej, tak to skončí devadesátkami. A pokud je ta filosofie taková, že máme stát, který má pracovat pro zájmy národa, takže musíme mít vojensko-průmyslový komplex, tak potom máme armádu a vracíme si svou suverenitu. Vždy všechno určuje filosofie.

Chce Lukašenko, aby republika Bělorusko byla vedena jako sedlácký statek? Tak se svým sedláckým vědomím, se sedláckou filosofií z Běloruska buduje sedlácký statek. Ukrajina měla svou „okrajovou filosofii“, která se projevovala různým způsobem. Sovětská Ukrajina byla jedno, petljurovská zase něco jiného, Ukrajinská lidová republika třetí. A současná banderovská Ukrajina, to je čtvrté. A neprovedeme-li denacifikaci, tak nic nevyřešíme. Právě proto bylo tou hlavní otázkou s ohledem na Třetí říši vyřešit tuto filosofickou otázku – denacifikace! Změna filosofie života německého obyvatelstva! A v NDR to proběhlo skvěle, ta denacifikace a byl tam vybudován německý národní stát. A v NSR ta denacifikace provedena nebyla a národní stát tam vybudován nebyl.

Právě ta filosofická otázka je tou stěžejní! Jak můžete jinak získat záruku, že ten stát vůči vám nebude nepřátelským? Jen na základě toho, jak tam bude uspořádán život. To znamená, jaká filosofie dominuje ve vědomí lidí ve státní politice. Je-li to filosofie banderismu, že „Ukrajina je nade vše“? „Cherojam slava“, tak to potom takto dopadá. Odtud vraždění lidí, genocida a nic z toho. My říkáme, že jsou teď slabí a slovně naslibují cokoliv. Slíbí, že tam nebudou mít těžké zbraně a tak dále: „Armádu budeme mít malinkatou!“

Pojďme si vzpomenout na Německo, jak po 1. světové válce Reichswehr, a potom Wehrmacht, měl mít jen 100 tisíc vojáků. Neměli mít letadla, těžké dělostřelectvo, tanky a jen slabé loďstvo. Zdálo by se, že vše tím bylo zaručeno, že? A nezapomněli jsme na různé ty školy? A nevykládejte nám o tankových a leteckých školách v Rusku. Daleko více… U nás to bylo v malé míře a sovětské Rusko to využívalo především k tomu, aby samo získalo technologie pro rozvoj svých tankových a leteckých sil. Cožpak jsme asi tak zdědili po carském Rusku? To vytvořilo takové podmínky… Jeho filosofie byla taková, že talenty se najdou jen v zahraničí. Cožpak náš Ivan v láptích něco dokáže? Proto také byli takoví jako Ladygin nuceni odjíždět z Ruska, aby se alespoň nějak prosadili. Až Sovětský svaz umožnil talentům, aby se rozvíjeli na jeho území, na území Ruska.

Ukrajina to slíbí, ale zůstane tam nástupní prostor. Za hranicemi je všemu naučí, natrénují je a předat jim potřebnou techniku už je záležitostí okamžiku. Jakmile budou jednou připraveny kádry. Sedlák to samozřejmě nechápe. Co je pro něj filosofie? „Oj, to jsou jen takové přemoudřelé žvásty.“ Zatímco lidem, kteří se zabývají státní politikou, státním řízením jsou tyto věci jasné. A také byly prvořadé pro ty, kteří jim rozuměli v protihitlerovské koalici. Proč asi Stalin bojoval za jednotný německý stát? Aby zůstal zachován? A proč Churchill prohlašoval: „My nebojujeme s Hitlerem, Třetí říší, my bojujeme se Schillerovým duchem!“ I Churchill chápal důležitost té otázky filosofie. Protože to byl státník a žádný sedlácký vidlák jako Lukašenko.

To je to, v čem je problém. A tu otázku vždy řeší filosofie. Jakmile změnili filosofii životního chování sovětského obyvatelstva, vedlo to k rozkladu SSSR. Změní-li se filosofie běžného životního chování obyvatelstva Ruska, povede to k obrození Ruska. To je to hlavní. A podívejte se na Lukašenka, jak se nevychovaně, absolutně hulvátsky chová k Putinovi. On Putina už odepsal. Už počítá s tím, že ten kapitulantský mír bude uzavřen, Rusko zevnitř exploduje a on si bude dál užívat na své zahrádce, ve své republice. Nebude. Je odsouzen a bude smeten. Jenže jeho vidlácký rozum na to nestačí. Stejně jako u Baťky Anděla…

Víte, to je z toho filmu, kde byl dobře vykreslen pobočník Jeho Excelence, bandita Baťka Anděl. A Lukašenko je z hlediska své filosofie klasickým případem takového Baťky Anděla. On nechápe, že do státu se jeho řízení neintegruje, do žádného státu. A to tím spíše, má-li být dále rozčleněno Rusko i postsovětský prostor. On už je odsouzen, proto také byla ta otázka postavena tak, že má být i s rodinou fyzicky zlikvidován. Co si jako myslí? Že za ním Rusko bude stát na věky? Jen si povšimněte, že pokaždé, když Rusko od něj odvrátí nějakou hrozbu, tak odpoví podlostí a svinstvem. Vždyť tu krizi roku 2020 vytvořil on sám, když zatknul naše kluky, kteří přes ně letěli. On potřeboval provést protiruskou akci a sám se pod ni podepsal. Účastnil se jí společně s banderovskou Ukrajinou. Byl tenkrát celý štěstím bez sebe, že zase může provést Rusku špinavost.

A když se ukázalo, že ho převezli: „Vladimire Vladimiroviči, zachraň mne! Vždyť mne chtějí zabít i s celou rodinou.“ A ano, my nemáme zájem na tom, aby se tam rozpoutala válka, proto jsme Lukašenka zachránili. Ale nezachraňovali jsme tak jeho osobně, Lukašenko je zmetek a prevít, který vždy odpovídá špínou na dobro. A toto jeho vyjádření je vypovídající! Je to vidlák, a vyšší procesy řízení jsou nad jeho chápání, těm nerozumí. Ale že u nás uvnitř Ruska existuje mocný elitářský blok, který sní o tom, že bude podepsána kapitulace vůči Ukrajině, v jakékoliv podobě, tedy té kapitulace, to tím oznámil se vším všudy. Nechápe něco jiného, ani ti kapitulanti. Už se tím nic nevyřeší, teď už se tou kapitulací nic nevyřeší, zatímco zhroucení civilizace na planetě Zemi tím bude zaručeno.

A proto také probíhají takové procesy. Myslíte si, že je to jen tak, že se účastníme té dohody o organizaci humanitárního koridoru na vývoz obilí z Ukrajiny? Ne, to je velice silný politický tah, jehož výsledek bude vidět o něco později. Zatím si nedovolím o tom mluvit. Ale nový světový řád se buduje. Rusko se stává centrem koncentrace řízení, to na něj se orientují. I Afrika se na něj bude orientovat. Už jen díky této jediné dohodě, přestože je zatím jen na papíře, se bude orientovat výslovně na Rusko. A to si uvědomují všichni! A to je záruka stability celé světové civilizace. Čína Rusko nepodporuje jen tak pro nic za nic, Čína do těchto podmínek byla zahnána, sama to nechce. Zrovna tak Írán nespolupracuje s Ruskem jen tak. Tam je to také všechno…

Jak říkal Alexandr III., tak Rusko má jen dva spojence, svou armádu a námořnictvo. Na to nesmíme zapomínat. A všechny národy, které jsou součástí Ruska, země, které jsou součástí Ruska, to nejsou spojenci, ti z bývalého postsovětského prostoru, mezi kterými prý jsou spojenci. Nejsou to žádní spojenci. Jsou naši, ten problém je jen v tom, že naše velká země je ještě nemocná. A v tomto oslabeném stavu byla nucena pustit se do takového složitého, silného manévru, jakým je speciální vojenská operace. Nu, to se nedá nic dělat, život nás k tomu donutil.

A kdybychom do ní vstoupili za těch podmínek, o kterých jsem mluvil… Tím myslím, že speciální vojenská operace byla nevyhnutelná. Tady to bylo podle principu, je-li rvačka nevyhnutelná, je nutné zaútočit jako první. A kdybychom do ní vstoupili bez uznání suverenity Doněcké a Luhanské republiky, ale tak, že bychom uznali… Úplně stejně bychom uznali Luhanskou i Doněckou republiku, plně, v plném rozsahu bychom je uznali. Ale měli jsme je uznat na vyšší úrovni, která tu spodní pokrývá. Měli jsme uznat jejich právní nástupnictví státnosti celé Ukrajiny, to by byl zcela jiný signál. Principiálně jiný! Který by nám otevíral velice široké pole pro jednání.

A já připomenu, že Dorogomilovský soud uznal státní převrat, Putin řekl, že zdrojem moci na Ukrajině je státní převrat. Takže těch osm let, po které vede Ukrajina válku proti Donbasu, je teroristická činnost. To znamená, že v Kyjevě není žádná legitimní vláda, jen teroristé. A Rusko provádí protiteroristickou operaci, to by bylo srozumitelné celému světu. A nemohla by být nastolena otázka, že by chtěli Rusko uznat za stát sponzorující terorismus. Jen si povšimněte, jak tam to téma neustále omílají, ale neprochází jim to. Proč? Ten takzvaný třetí svět tomu brání. To samé by se stalo, kdybychom tu otázku nastolili takto, právě třetí svět by to podpořil a nedovolil by to změnit tak, aby mohla být ta kyjevská banda brána jinak.

A nyní jsme nuceni až v průběhu speciální vojenské operace měnit a říkat, že zóny realizace speciální vojenské operace se rozšiřují až k hranicím celé Ukrajiny, jinak není možné zabránit pokračování války a pokračování ostřelování. Až nebude Ukrajina, tato zločinecká Ukrajina, až bude jiná Ukrajina, něco v sestavě Ruska, něco odděleně. To je teď taková otázka, která není informačně propracována a za pět minut se to vysvětlit nedá. Nicméně tato Ukrajina nesmí taková zůstat. Musí to být území, ze kterého Rusku nebude nic hrozit, a to znamená, že musí být v sestavě ruského státu, v té či oné míře. A v dané situaci řeknu, že nikam ty takzvané státy, oddělené, státečky bez suverenity zformované na postsovětském prostoru, nikam ze sestavy ruského státu neodešly. A stejně jako dřív jsou financovány z ruského rozpočtu. Pobaltí nám celé visí na krku.

A když došlo na vojenský konflikt s Gruzií v roce 2008, tak se mnozí podivili: „Ono se ukazuje, že my vlastně tu Gruzii vydržujeme, stejně jako dřív ji vydržujeme!“ Jinou věcí je, že mnohé z toho, co proudilo z Ruska do Gruzie, bylo rozkrádáno. Ale takto je to všude, ve všech republikách to takto „elity“ rozkrádají“, všechno, co tam proudí. Nicméně jejich státnosti jsou i nadále podporovány z ruských zdrojů. Jakmile se Rusko uzdraví, i pro národy se vše zlepší.

Tak taková je v podstatě ta situace. Je nutné si především uvědomovat, že složité sociální supersystémy žijí podle svých pravidel. Nelze říci, že když někdo vydá nařízení, bude muset být splněno. Ano, mělo by být splněno, a proč tomu tak není? Podívejme se na Rusko. Je to tak, že se tu ta prezidentova nařízení neplní? Neplní se. Podívejme se na USA. Ale vždyť i tam je to stejné. A Trumpa establishment ignoroval prakticky úplně. To je přece všechno jasně vidět. Takže je nutné si uvědomovat...

Odkud se například berou kurzy měn? Jaká ekonomika je na Ukrajině? Vždyť tam žádná není, přesto je kurz hřivny vyšší než kurz rublu, a stále takový zůstává. A naše „elita“ se ještě snaží… Nu, proč po Putinovi nepožadují rovnou kurz 200 rublů za dolar? Biden přece řekl, že musí být dolar za dvě stě rublů. Rusko stejně nic nemůže za ty dolary a eura nakupovat, jedná se o přesun západní inflace dovnitř Ruska. Ach tak? Naše „elita“ nechce přeformátovat naši ekonomiku tak, aby pracovala výslovně v rublové zóně? Siluanov se tomu brání, Nabiullinova to kategoricky odmítá, že to tak nikdy nebude.

Je přece nutné vědět, že existují určitá pravidla, podle kterých žijí státy. Řízení, to je proces informační. Šíření informací je řízení. A pokud chcete bránit zájmy své a své rodiny. Musíte vědět, jak vyhrát v této informační válce. Jaké informace musíte šířit, a jaké… Ne, zakazovat je nesmíte, a jaké informace musíte odhalovat lidem tak, aby byla jasná veškerá jejich podlost, třeba takových prohlášení, jako bylo to Lukašenkovo. Nebo to Orbánovo. Vy to přece musíte chápat. Ale chápat to můžete jen na základě znalostí, vašich osobních znalostí. Pokud se dozvíte, na základě jakých pravidel jsou řízeny složité sociální supersystémy, budete konceptuálně mocní, abyste mohli uplatňovat vlastní řízení. Abyste mohli bránit zájmy své i své rodiny, abyste si zajistili mír nad hlavou, štěstí svých dětí.

A tyto znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. V těch tlustých knihách, čtěte je! Čtěte analytické zprávy. A potom budete moci působit na řízení! A k tomu stávajícímu okamžiku, prostě k aktuální situaci byla včas vydaná kniha, ta třídílná: Válka, Stát a Bolševismus. Ta je určena k vyhodnocení stávající situace, abyste mohli plně na základě teoretické znalosti porozumět procesům řízení a reálně na to řízení působit, v zájmu svém i své vlasti. Protože použít Koncepci sociální bezpečnosti nemůžete pro vlastní zištné zájmy. Jestliže se vaše zájmy shodují se zájmy vaší vlasti, tak Koncepci sociální bezpečnosti porozumíte a dokážete ji efektivně používat v praxi. A pokud to budete chtít použít jen pro sebe samotné, a stát ať jde k šípku, tak z toho nic nebude. Protože tyto znalosti o řízení společnosti jsou poskytovány na základě mravnosti!

Tak už mi nezbývá, než vám popřát jen to nejlepší. Čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙