Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 27.2.2023

Datum: 27.2.2023 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 27.02.2023. A dnešní pořad zahájíme malým oznámením.

Ano, chceme oznámit, že naši partneři vydali další knihu ze série Knihovna konceptuálních znalostí, jedná se o sborník o imitačně-provokační činnosti. Ta práce je v daném okamžiku velice aktuální, je těžké se bez ní orientovat. Zda když někdo pronáší vlastenecké řeči, je skutečně vlastencem, nebo vlastenectví jen imituje. Jak se v tom vyznat? Takže to všem doporučuji, ten sborník je založen na práci o imitačně-provokační činnosti, a jsou v něm i další práce vnitřního prediktoru SSSR dotýkající se daného tématu. Navíc připomínám, že jako první sborník tohoto druhu vydali práci o ekonomice, a také vydali knihu ze série O světě křivých zrcadel. Je to práce, která má přímý vztah k třídílné práci VP SSSR pod názvem Válka, Stát a Bolševismus.

Jedná se o sérii analytických zpráv, jako pomocný materiál k té třídílné práci a kniha se jmenuje Fleet is being. Ten název pochází z anglického výrazu, že válečná flotila věci ovlivňuje už jen svou vlastní existencí. Právě tak ovlivňuje světové procesy Rusko už jen svou přítomností. A když se do nich navíc ještě samo aktivně zapojí, bude ve světě zcela jiná situace, jak to nyní fakticky i pozorujeme, když se Rusko vydalo cestou aktivního získávání své suverenity. A ještě samostatně vydali na žádost lidí, kteří si ho nestihli koupit, čtvrtý díl ze série O světě křivých zrcadel. Ty díly tenkrát vycházely postupně...

Jedná se o čtvrtý díl, první kniha to je Západ a SSSR, potom následuje Stát, Válka a nakonec vyšel Bolševismus. A tuto kratší knihu… Každý si nekoupí tu třídílnou práci, a tak si může koupit tuto knihu Bolševismus z té série O světě křivých zrcadel. Je o něco kratší, nicméně obsahově konceptuálně jde o ucelenou práci, jinak by ji nevydávali. Takže tyto knihy vydali naši partneři. Skupina vnitřního prediktoru má vlastní vydavatelský program. Ale tyto knihy vám doporučuji k přečtení.

Všechny tyto knihy jsou teď v prodeji na Ozon.ru a všechny odkazy na ně můžete najít na našem kanálu v Telegramu v popisu. A nyní přejdeme k základní otázce, a tou je samozřejmě Putinovo poslání Federálnímu shromáždění, ale i světu.

Ano, to skutečně bylo poselství městu i světu (Urbi et Orbi). Západ i západní informační agentury se aktivně, velice aktivně připravovaly na to, aby v přímém přenosu vysílali Putina. Vysílali ho v přímém přenosu všude, po celém světě. Mám na mysli západní svět. Přičemž BBC a další takové mocné mediální korporace vysílaly v přímém přenosu. Welt, tedy Bild, omlouvám se, západoněmecký a teď už celoněmecký deník psal, že je pro všechny životě důležité podívat se na to, o čem bude Putin mluvit, protože se od toho bude odvíjet budoucnost celého světa, budou na to muset reagovat a brát to do úvahy. A v tom všem měli pravdu. Putin jako ruský gosudar… Právě jsme mluvili o tom Fleet is beign, že válečná flotila ovlivňuje politiku, průběh bojů už jen pouhou svou přítomností. A pokud navíc ta flotila začne aktivně jednat "is being", tak to bude jako teď s Ruskem, které pod Putinovým vedením začíná aktivně jednat.

Právě o tom je mimochodem ten náš sborník, který vydali naši partneři. Rusko začalo jednat aktivně a Putin fakticky za Rusko přezval iniciativu v uplatňování globální politiky. Při veškeré snaze, kterou vyvíjí Velká Británie, USA, Čína v globální politice, nedokáží dosáhnout té konceptuální ucelenosti jako Rusko, jak ji uplatňuje ruský gosudar Putin. A to se v plné míře projevilo v jeho vystoupení. Takže rozebírat v dané situaci konkrétně a jednotlivě to, co Putin řekl, nemá smysl. To rozebrali různí politologové, polithňupové a další, ta jednotlivá fakta rozebrali již velmi zevrubně. A brát jednotlivosti a začleňovat je do koncepce by znamenalo zbytečnou ztrátu čas, protože lidé by měli chápat, jak jednotlivé prvky zapadají do té či oné koncepce. A to tím spíše, že popisujeme procesy řízení na úrovni globálního významu v našich pořadech, takže v nich tak či onak poskytujeme obrázek, matrici, kam ty jednotlivosti každý posluchač může snadno zařadit. Je nutné pochopit jen jednu věc.

Někomu se vůbec nelíbila umírněnost Putinova projevu, chtěli by, aby tam mával šavlí, byl bojovnější a tak podobně, jenže v ruském jazyce je takové přísloví: měkce stele, ale dobře se nevyspíš. I přes všechnu umírněnost Putinova projevu, se svět zachvěl a nezachvěl se náhodou, protože spát vůbec nebude dobře. A v první řadě se zachvěli všichni vlasovci uvnitř státu. Uvedu konkrétní příklad, několik konkrétních příkladů, které z nějakého důvodu nezaslouženě unikly pozornosti politologů, polithňupů a vůbec celého politicky aktivního společenství jako takového. Fakticky se to neprobíralo na různých těch politických talk show, i když mělo. A pokud se o tom mluvilo, tak jen velice povrchně. Někde více k věci, někde méně, přesto to bylo stále povrchní. Nebyla odhalena sama konceptuální podstata. Pojďme se podívat na Putinův projev s ohledem na pozastavení platnosti Smlouvy o omezení strategických útočných zbraní.

My pozastavujeme svou účast. A jak ji pozastavujeme? Co řekl? Návrat k této smlouvě je možný jen na základě zohlednění jaderného potenciálu Francie a Velké Británie. A takříkajíc je nachytal na švestkách. Oni rádi žvaní, aniž by za to nesli jakoukoliv odpovědnost. Pokusili se na nás zatlačit tou Smlouvou o strategických útočných zbraních a Putin je okamžitě chytil za slovo a řekl: "To nám promiňte, ale vy jste naši protivníci. A tak nemůžeme nezohledňovat váš potenciál, protože jste spojenci USA, a i když máte třeba jen 500 hlavic, tak když se to přičte k 1500 hlavicím Spojených států, je to velice závažný přívažek. Pro nás to znamená vyšší zátěž, a když jste vy sami oznámili, že vystupujete společně s USA, musíte se také stát účastníky dané smlouvy." Samozřejmě, že kdyby Západ přistoupil na tyto podmínky, rovnalo by se to jeho kapitulaci. Takže mluvit o tom, že by Smlouva o omezení strategických útočných zbraních byla jen pozastavena a ne zrušena, není možné.

Je fakticky zrušena. Když USA samy od této smlouvy odstoupily, na základě čeho bychom ji my měli dodržovat? Nemáme žádný důvod. Přesto vlasovská složka našeho nejvyššího vedení, a to jak politického, tak i vojenského, okamžitě prohlásila, že není důležité… To je prohlášení ministerstva obrany! "Není důležité, co prezident vykládá a není důležité, jak smlouvu dodržují USA, my tu smlouvu budeme jednostranně dodržovat!" Takže udělali pukrle před páníčkem. Udělali hlubokou, velmi hlubokou snad ani ne poklonu, přímo na břiše se připlazili. A hned následovaly komentáře od různých zahraničních velvyslanců v Rusku, kteří začali poskytovat své komentáře, že takto to také bude. "Nehleďte na to, co Putin povídá, všechno bude, jak má." A proč tak začali mluvit? Protože lidé, kteří vyšli… Nu, s ohledem na postavení museli být v sále při prezidentově poslání, a když z toho sálu vyšli, tak se okamžitě vrhli ke svým spojkám, přes které komunikují se Západem a začali je ujišťovat: "Klid, nic takového! My nepřipustíme, aby Rusko uplatňovalo suverénní politiku.

Budeme se dál plazit po břiše." A potom do zahraničí začali volat další, ti, co byli v sálu, i ti, kteří tam nebyli. Všichni se hned vrhli je ujišťovat, že žádná suverénní politika v daném aspektu… A byly tam i další aspekty. A s ohledem na ně, jednali stejně, právě tak ujišťovali, že Rusko se nebude chovat jako suverénní stát, že bude výlučně koloniálním státem, tím surovinovým přívěškem, kterým bylo a stále bude. A v tomto ohledu je mimořádně důležitá událost, ke které došlo ve Vídni 23. února. To u nás máme svátek, Den obránce vlasti. Tak v tento den, přesně v tento den ruská parlamentní delegace vystupovala v OBSE. Prý velice tvrdě. Média nás informovala, že se tam chovali tvrdě a tvrdě tam prý hájili naši vlast, čímž si tito pánové vlasovci prý vysloužili naše uznání. Já jsem se nepřeřekl, skutečně to jsou vlasovci. Pojďme se podívat z pozic studené války, co se tam stalo. Tak zaprvé, podmínkou toho, že vůbec mohli přijet do Vídně na zasedání OBSE, bylo to, že naše ruská delegace, a to oficiálně ani individuálně, nebude pokládat květy ani věnce k památníku sovětským vojákům, vítězům nad fašismem. Tam ve Vídni. Chápete to? Oni měli tuto podmínku.

U nás byl svátek Dne obránce vlasti a oni potvrdili tu podmínku, že tu paměť na obránce vlasti pošpiní! Podepsali se pod vlastizradu! A to hned na začátku. Pamatujete se, jak nám tvrdili, že naši sportovci mohou jezdit, kam chtějí a podepisovat tam, co chtějí? Přece i tak budou reprezentovat vlast. Tak teď jim ti poslanci dali příklad, jak to mají dělat. Jak mají zrazovat svou vlast! A Západ to přečetl správně. Všichni uviděli, že přijeli lokajíčci, otroci, na jejichž názor není třeba brát žádné ohledy. Ale on tam přece tak tvrdě vystupoval! Tolstoj tam tak dobře promluvil! A co znamená tvrdě? Ta situace vypadala tak, že seděli, sál byl plný a promluvil lotyšský poslanec, který nás sprostě urážel, šlo o sprosté nadávky. A když s těmi urážkami skončil, tak všichni vstali a odešli. Naše delegace zůstala v prázdném sále. Dali jim najevo, že jejich názor nikoho nezajímá.

V uměleckých filmech bývá taková situace, kdy se nějaký nýmand, nu, úplná nula ocitne v situaci, kdy má projevit svou odvahu, rozhodnost, svou zásadovost, skrčí nepovšimnut někde v koutku, a potom, když nebezpečí pomine, a ten, kdo znamenal nějakou hrozbu, je pryč, začne předvádět svou chrabrost. Začne vykřikovat nahlas, boxovat do vzduchu, něčím házet: "Já bych ho na místě roztrhal…" Tak to byl ten tvrdý projev Tolstého, s těmi jeho prohlášeními. Chápete to? Oni napřed, s prominutím, strčili svůj jazyk do zadku, svůj patriotismus jen proto, aby tam mohli odjet a zostudit Rusko. Není vůbec důležité, kdy byla ta návštěva plánovaná. Zda to bylo před tím, než vešlo ve známost, kdy bude Putinovo poslání, ruského gosudara Putina federálnímu shromáždění a tím pádem i celému našemu národu a světu, nebo ještě předtím. My víme jedno, že Západ celou dobu čeká od naší "elity" znamení, že je připravena zradit stát, podřídit se Západu a souhlasit s jakýmkoliv rozčleněním státu, jen aby dál mohla Západu sloužit.

Bezesporu to zasedání nenaplánovali na 23. února náhodou, na Den obránce vlasti, právě v tento den měli ruští poslanci demonstrativně ukázat, že nepodporují suverenitu a vzdát se položení květů a věnců k památníku našim sovětským, rudým vojákům, vojákům Rudé armády, kteří porazili fašismus ve 2. světové válce, kteří celému světu přinesli mír! Jen si připomeňte, jak naše "elita" odměnila pobaltské vymiráty za to, že bořily památníky vojákům osvoboditelům. Museli demonstrativně předvést, že zastávají stejnou ideologickou platformu, že odmítají hrdinství našich vojáků při osvobozování celého světa, že ho zavrhují. To odmítnutí nebylo jen tak samo sebou. A Západ tomu velmi dobře porozuměl a okamžitě se to stalo základem celé jeho ideologické práce. Takže vůbec není důležité, kdy se ta návštěva dohodla. A ta skutečnost, že Putin vystoupil 21. února a oni Rusko zradili 23. února, to v daném případě ještě všechno umocňuje. Putin mluvil o tom, že Rusko je suverénní stát, který má právo uplatňovat globální politiku, o tom mluvil.

A ta delegace na tom zasedání OBSE světu vzkázala, že Rusko je surovinový přívěšek Západu a nikdy nebude slavit své hrdiny, jestliže to nebude Západu vhod. Říkají, že prý tam bránili zájmy státu? A jaké? V prázdném sále? Kdo je uslyšel? Ta informační platforma vypadala následovně: "Podívejte se na tu rossionskou "elitu", jak se k nám plazí po břiše. Snese jakékoliv ponížení, neváží si svého státu, nejsou to ruští vlastenci. Jsou připraveni Rusko zradit. Vidíte? Všechno děláme správně. Ve vztahu k Rusku jednáme ve všem správně. Rusko není subjektní. Sami chtějí, abychom jim vládli." To je západní pohled na věc. To je teď hlavním proudem při informování o chování "naší" delegace. Ať tady vykládají, jaké chtějí lži, jeli tam zradit stát a dobře to věděli. Jakmile dostali podmínku, že nesmí položit květy k památníkům vojáků Rudé armády. Jednoduše jim tím položili otázku: "Vzdáváte se subjektnosti Ruska? Vzdáváte se své historické paměti? Samostatného ruského státu? Vzdáváte se toho?" A oni řekli: "Ano, vzdáváme se toho, my tam ty květy nepoložíme." Víte, lidé, normální lidé, kteří myslí ve zcela jiných kategoriích, ne v kategoriích otroka… A to už vůbec nemluvím o Sluckém! Blahopřeji LDPR k takovému "lídrovi"! Ten se jim povedl. Jeho myšlení je absolutně otrocké! Absolutně!

I když se snaží mluvit tím svým… Jak bych to řekl? Ne železným, ale chraplavým hlasem. Má psychologii totálního otroka. Přezírá Rusko a Rusy, ale před Západem je připraven se plazit. Jistě si vzpomínáte na tu jeho účast ve vyjednávání… A Tolstoj? To je to samé. Ten jen dostal pokyn, aby si hrál na vlastence. A do té doby seděl s jazykem v zadku, držel hubu a s potěšením sledoval, jak Rusko urážejí. Vždy! A když dostal ten pokyn, tak se začal víc herecky projevovat, a jde mu to přirozeněji než třeba Poljanskému. Bylo zasedání OSN, kde Něbenza mluvil o politické subjektnosti Ruska a Poljanskij mu seděl za zády. Podívejte se na to, vždyť on tam div neomdlel: "Co si to dovoluješ k páníčkovi?!" Něbenza tam povídá: "Představitelé Velké Británie předvedli, že nejednají poctivě. Nesplnili to, to a to, což znamená, že porušili stanovy, ustanovená pravidla a tak dále, ve vztahu k Rusku." A bylo vidět, jak Poljanskij za ním přímo lapá po dechu. Jak může na této úrovni takto mluvit k páníčkovi?! To jsou prostě ti lidé lokajského založení. Nejednou jsem o tom mluvil. Takže ta delegace jim tam jela oznámit, že všechno to, co řekl Putin, není vůbec ničím podložené.

Veškerá rossionská "elita" sní o tom, jak zaprodá stát jen kvůli tomu, aby mohla být kolonií Západu, surovinovým přívěškem. A myslíte si, že to je náhoda, že v celém světě začali mluvit o tom, že ta rossionská "elita" touží svrhnout Putina? Ne, to není žádná náhoda. To je to, co jim tam vykládala ruská delegace ruského parlamentu, která byla na tom zasedání OBSE. To je to, co jim vykládali ti, kteří považovali za nutné spojit se se Západem, třeba přes cizí velvyslance, nebo zavolali přímo své spojce s nadnárodním řízením na Západě. Všichni: "My ho teď svrhneme. Všechno bude OK. My ten stát zradíme, kapitulujeme, všechno podepíšeme. Přece vidíte, že jsme ten úspěšný útok zase utlumili. Přece jsme jim nedali munici, aby ten útok byl úspěšný." Ano, jedná se o taktickou aktivní obranu, při které neustále zlepšujeme své pozice, nevedeme rozsáhlý útok. Ale každá taková obrana, aktivní obrana, či útok vyžaduje určité množství munice. A když jí vydávají přinejmenším dvakrát méně, tak to každou aktivní obranu zadusí. A ve výsledku, přestože jsme mohli uštědřit velkou porážku vojskám ukronacistů, způsobit velkou porážku těm teroristům, museli jsme se zastavit.

Jednoduše jsme byli nuceni. To znamená, že ty pozice, které jsme mohli posunout dál, jsme neposunuli. A to přinese smrt našim. Nezlikvidovali jsme ty, které jsme mohli, a to zase znamená zvýšení počtu mrtvých u nás. Nezlikvidovaný protivník nám přináší smrt. A když někdo vykládá, co si to ten Prigožin dovoluje? Vynášet to na veřejnost? Proto to začal dělat veřejně, je nutné o tom mluvit veřejně. Prý mohl zavolat Putinovi. A on má Putin ucpat všechny díry, nebo co? U nás musí pracovat systém, a to znamená, že musí pracovat opravdová občanská společnost. Aby takové jednání ministerstva obrany a generálního štábu, takové zrádcovské kroky nebyly podporovány, aby věděli, že tím narazí na tvrdý odpor! Takže to bude tak, že dnes dovezou a zítra zase ne? A Putin má všeho nechat, nechat řízení státu a uplatňování globální politiky a věnovat se této jednotlivosti? Ne, je nutné formovat systém. A Prigožin v tomto ohledu jednal správně, absolutně správně. A ten, kdo ho za to odsuzuje, nerozumí procesům řízení, nebo je sám nepřítelem Ruska. Jak zjevným, tak i skrytým. Zmiňovali jsme zde sportovce.

A na čem pracuje sportovní kanál MatchTv? Stal se hlásnou troubou všech, kteří jsou nespokojeni se suverénní politikou Ruska, kteří z něj chtějí mít surovinový přívěšek Západu, zní tam absolutní odsouzení speciální vojenské operace, absolutní pokora před Západem… Pamatujete se na ten pokus, který Medvěděv organizoval v roce 2012? Tu takzvanou revoluci na Bolotném náměstí? Či revoluce luxusních kožichů? Tenkrát Medvěděv založil svůj vlastní televizní kanál Dožď, který se zabýval tou propagandistickou stránkou věci při organizaci státního převratu. A tu funkci teď plní Dožď, oj sportovní kanál MatchTv, omlouvám se. Stále jsem mluvil o televizním kanálu Hvězda, že je tam vlasovština, ano, je tam vlasovština, taková ta skrytá. Ale tady zcela očividně připravují státní převrat, poskytují tomu informační podporu, výslovně ten televizní kanál MatchTv, připravuje… Vlastně už se stal konkrétním místem, kde se shromažďují všichni rusofobové, všichni, kteří nenávidí Rusko a přejí si jeho porážku. Všichni, kteří si přejí porážku Ruska ve speciální vojenské operaci.

Ale vždyť tato operace je pokračováním Velké vlastenecké války proti fašismu, proti banderovštině. Celý fašistický svět se proti nám spojil. Takže ty podmínky jsou takové. A všechny státy se nějakým způsobem pokoušejí na nás působit ve světle toho Putinova projevu. Navrhují nám různé plány urovnání té situace na Ukrajině. Jedná se o plán Zelenského v deseti bodech, který prý je univerzální. Vnucují nám v něm totální kapitulaci. A my máme takového spojence, Čínu, která nám navrhla svých 12 bodů na urovnání. A co je v těchto dvanácti bodech? Ale dříve, než se k nim dostaneme, jak zareagovala Čína na pozastavení platnosti Smlouvy o omezení strategických útočných zbraní? Tento týden informační prostředí trochu rozvlnilo vystoupení estonské premiérky, která prý prohlásila: "A na jakém základě Rusko vypovídá tuto smlouvu? My to nedovolíme, Rusko tu smlouvu bude dál plnit a hotovo!" Ti, kteří na to narazili, namítnou: "Ale vždyť to byl fejk. Proč tady o tom tedy mluvíte?" Ano, byl to fejk. Ale co je na něm zajímavé?

Když si přečtete to prohlášení Číny, zformulované velice diplomaticky, a diplomatický jazyk má své zvláštnosti, a převedete tuto reakci Číny na obyčejný hovorový jazyk, bude to fejkové prohlášení estonské premiérky přesně to, co řekla Čína: "My vám to nedovolili, vy tu smlouvu budete dál plnit!" Což je neuvěřitelná drzost. Ale je tam toho ještě víc, má to 12 bodů, celých 12 bodů! A když si tyto body přečtete, tak zjistíte, že Čína vystavila takové podmínky, že se Rusko má zcela vzdát své subjektnosti. Mluví tam o tom… Čína si uvědomuje, že teď Rusko na bojištích speciální vojenské operace bojuje i za čínské zájmy. že Rusko na sebe soustředilo síly a prostředky těch, kteří na vnější politické aréně čelí Číně, a že na úspěchu Ruska na bojištích této operace závisí i to, jak se Číně povede vyřešit problém s Tchaj-wanem. Čína si to velmi dobře uvědomuje, a přesto má tu nestydatost a drzost navrhovat nám 12 bodů, které máme splnit. Pojďme se na to podívat z druhé strany. My teď sepíšeme Číně 12 bodů normalizace jejích vztahů s Tchaj-wanem.

To by bylo rozhořčení: "Co si to dovolujete? To je naše vnitřní politika…" a tak dále. A tohle považují na normální, zasahovat do vnitřní politiky Ruska? Tohle je vnitřní politika Ruska, ty vztahy s Ukrajinou. To, že zde probíhá válka s celým Západem je jeden aspekt. A náš vztah s Ukrajinou je druhý aspekt. Jedná se o část Ruska, která od něj byla odtržena a prožila 30 let formou státu bez suverenity. A na jakém základě? Vždyť když se reálně podíváme na dějiny Ukrajiny, tak uvidíme, že se z ní nikdy nestal skutečný stát. My máme, pokud se nepletu, v prvním díle Stát, a v té sérii O světě křivých zrcadel se ten díl také jmenuje Stát, ale tam je to druhý díl, právě příklad, kdo a jak má sjednocovat Čínu. Jak byla zformována dvě centra koncentrace řízení na kontinentální Číně a na Tchaj-wanu. A proč byl v Tchaj-wanu zformován plnohodnotný stát, tam se zformoval plnohodnotný stát na rozdíl od Ukrajiny, která je Failed State, nenaplněný stát. Z Tchaj-wanu zformovali plnohodnotný stát.

A přesto Rusko uznává politiku jednotné Číny a nezasahujeme do toho, tak proč má Čína tu drzost a nestydatost, navrhovat nám 12 bodů? A co navíc ty body obsahují? Co obsahují? My všichni víme, že Záporožskou jadernou elektrárnu ostřelují výlučně ukrajinští teroristé. Rusko neostřelovalo ani jedinou jadernou elektrárnu, ani jedinou! Ale výhrada ze strany Číny ohledně ostřelování jaderných elektráren je rovnoměrně rozdělena mezi Rusko a tu ukrajinskou bandu, kyjevskou, banderovskou. Ve smyslu, že obě strany ve stejné míře ostřelují jaderné elektrárny, a to se nesmí. A stejné je to ve všech bodech. Všechny zločiny prováděné ukrajinským fašistickým režimem, tou kyjevskou, banderovskou bandou jsou připisovány Rusku rovným dílem. Pánové, jestliže to má být rovným dílem, tak o čem to vůbec mluvíte? Jste naším spojencem, nebo zůstáváte nezávislým… Takříkajíc nezávislým vnějším pozorovatelem? Nebo kdo vlastně jste? A to hlasování odsuzující Rusko za tu speciální operaci, kde se Čína zdržela, to je ukazatel.

Když nebudete dělat to, co vám řekneme, můžeme také podpořit vaše protivníky. Takže my teď, přestože pracujeme ve svém zájmu, taháme horké kaštany z ohně pro Čínu. Čína má životní zájem, bezpodmínečný zájem na úspěchu naší speciální operace. Prý je připravena nám pomáhat, ale jen s tou podmínkou, že Rusko přijde o svou subjektnost a plně se podřídí vůli Číny. Neukousli si příliš velké sousto? Co to jako má být? Takže si musíme uvědomovat, že Rusko nemá spojence. Tedy Rusko má historicky jen dva spojence armádu a námořnictvo. A když se někdo pokouší vypíchnout strategická raketová vojska nebo něco jiného, to mi promiňte, když přibydou další zbraně, tak budete… To je stejné, jako by Alexandr III. řekl, že Rusko má, řekněme, pět spojenců, armádní pěchotu, dělostřelectvo, jezdectvo, námořnictvo a námořní pěchotu. Co je to za hovadinu? Máme tu armádu se všemi jejími zbraněmi a námořnictvo se všemi jeho zbraněmi a všemi tajnými službami. Takže jsou to hovadiny, když to takto rozšiřují. Chtějí se předvést a ve skutečnosti demonstrují svou debilitu, konkrétní lidé, kteří nechápou procesy řízení. Takže, proč se Čína stává stále více nestydatou?

A jak máme žít v takovém světě? Nemáme spojence, ale mohou tu být spojenecké síly, spojenecké třeba i na té úrovni, na jaké byly našimi spojenci Velká Británie a USA ve Velké vlastenecké válce. Ti snili o tom, že SSSR zlikvidují, toužili po tom! A přesto byli nuceni být našimi spojenci. Co nám brání v tom, abychom z Číny udělali podobného spojence? Nic, kromě chování naší "elity", mocenské "elity"! Když nám říkají, že ten a ten stát… Někdo se mylně domnívá, že nějaký ten Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán či Arménie, nebo někdo z bývalých republik je státem, to ani náhodou. A když se zachovají nějak nepěkně: "Podívejte se, co jsou zač!" Vždyť ta situace je taková, že se chovají podle toho, co slyší, a ve snaze nějak v tomto světě přežít. Stejně tak se chová Indie, Pákistán a další. Co čekáte od Srbska v nepřátelském obklíčení? Vždyť ho zítra mohou rozmáčknout. Vučič manévruje, jak může a tady ho ještě polévají špínou, ti rádoby vlastenci, a ve skutečnosti patriasti. Uvědomte si, že dokud Rusko nepovede srozumitelnou vnější politiku, dokud Rusko nebude srozumitelně mluvit o tom, čeho chce dosáhnout a tato svá slova nebude potvrzovat činy, nemůžeme od nikoho čekat žádnou pomoc. Všechny státy vidí naši rozdvojenost. Dům vnitřně rozdělený, to je náš erb, který nemůže obstát a zahyne, a se státem je to stejné. Nemůžeme být rozdvojeni.

Přece všichni vidí, jak jsou vedeny bojové akce. Putin mluví o vítězství, armáda chce vítězství, lid chce vítězství a velení jedná úplně jinak. Je to jednoduché, zase se začalo mluvit o tom, že je nutné zničit mosty. A já se ptám, kdo to potřebuje, zničit ty mosty? Vždyť se jedná o překrucování. Každá válka spočívá především v tom, že jedna armáda musí zničit tu druhou a musí zneškodnit její vojsko do takové míry, že přijde o svou bojeschopnost. Musí zničit její zbraně, tato nepřátelská armáda nesmí mít munici. Jestliže armáda toto všechno má, tak nebude zničena a válka bude dál trvat. A co vidíme? Vidíme, jak je Ukrajina zásobována zbraněmi a municí, včetně mužstva, které navíc cvičí ve všech státech světa, mám na mysli ty západní a posilují ho navíc vojáky NATO. Přece to vidíme! A co se teď děje? Nyní na bojové linii, na frontě probíhá naše aktivní obrana, při které zlepšujeme své bojové pozice a připravujeme se na budoucí útok. K tomuto útoku Ukrajina připravovala tři sbory, tři! Ale v důsledku naší aktivní obrany jsme již jeden sbor zlikvidovali. Politická složka je taková, že nemají jinou možnost, než vrhat další svá vojska na ty pozice, kde jsou neustále likvidována.

My prakticky nepostupujeme dopředu kromě těch míst, kde musíme zlepšit své pozice a zaujmout nějaký výškový bod, což ztíží budoucí útok Ukrajinců. A všichni si dobře uvědomují, že za těchto podmínek, kdy jsme tam vtáhli prakticky celý sbor a zlikvidovali ho… Jen se podívejte, jak to teď vypadá. Kromě Poláků, kteří neustále umírají, se poprvé proslechlo, že masově začínají umírat lidé z teritoriální obrany a z jednotek západní Ukrajiny, jako je Rovno, Vinice, Žitomir, Užgorod, Těrnopol. Odtamtud masově umírají. A to jsou ty kádry, ze kterých se měly skládat ty tři útočné sbory, poskládané z vycvičených odpočinutých lidí. A ty jsou nuceni tam vrhat. Je samozřejmé, že dopředu vrhají to, co je méně hodnotné. Ty lépe vycvičené si šetří, ještě dva sbory. A bude-li to tak všechno pokračovat, tak nakonec všechnu tu ukrajinskou sebranku semeleme, převálcujeme, nic z nich nezbyde. V tom spočívá smysl naší aktivní obrany. O čem mluví Prigožin? "Nevzdávejte se, neustupujte, a my vás budeme dál likvidovat." Naše pozice jsou teď takové, že válcujeme všechno, co tam posílají. Pro Ukrajinu jsou životně potřební, ale sami se zastavit nemohou, ustoupit z území sami nemohou. A naší vlastenecké společnosti je vštěpována falešná idea, že je nutné zničit mosty, že tak odřízneme od dodávek zbraní to území za Dněprem a tam je zlikvidujeme.

To je pravda, ale jen si to vezměte, místo toho, aby likvidovali munici, techniku a vojsko na území Ukrajiny, místo toho, aby ničili ukrajinský týl… Vždyť Ukrajina zcela přímo prohlašuje, že nyní pracují na aktivním plánu narušování týlu na celém území Ruska. Ten pokus o zničení železnice v Tjumeni, vyhozená železnice na Krymu a řada dalších diverzí prováděných na železnicích. To všechno se rozrůstá. A z naší strany jejich týl maximálně šetříme, neničíme sklady pohonných hmot, munici… Vojenské vlaky si jezdí zcela otevřeně. Jak například dodávali Leopardy? Ano, dodávali je kamióny, ale ani se nenamáhali je přikrýt plachtou. Aby všichni mohli vidět, jakou jim Západ poskytuje pomoc. Podívejte, Leopardy jedou. Vezli je pomalu, bylo možné je zničit. Ale nikdo je neničil. Protože na základě rozhodnutí generálního štábu, musí všechna technika dorazit na bojovou linii, a až tam ji v přímém boji mají vojáci likvidovat a umírat přitom! Aby každý náboj, dodaný na Ukrajinu ze Západu, nebo který Ukrajina přesunuje z nějakých svých skladů, kam byly dodány zase ze Západu, i když se jedná o sovětské zbraně.

Aby to všech došlo na frontu, až tam ať hledají frontové sklady a likvidují je, hlavně aby tam měli zásoby a měli čím střílet na Doněck a civilní obyvatelstvo. Takže nelikvidují techniku, munici ani mužstvo, což by mělo probíhat po celé Ukrajině, aby jí plně narušili týl, nic z toho se neděje. Pohonných hmot mají moře, a jejich sklady nejsou likvidovány. To znamená, že nijak neoslabují bojový potenciál té ukrajinské ozbrojené sebranky, vůbec nic není likvidováno v týlu, jen aby umírali naši vojáci. Wagnerovcům naopak nedodali munici. Důsledkem bylo zpomalení útoku, to znamená další zbytečné smrti, zbytečná zranění a zmrzačení a naopak tím ušetřili bojovníky, teroristy té ukrajinské ozbrojené sebrance, těm ukrajinským ozbrojeným formacím. To je přece přímá závislost! A zároveň, místo toho, aby zabránili tomu, aby se to dostalo na frontu a zničili to v týlu, nám vykládají: "Ne, ne, to všechno musí zůstat zachováno, ale nesmí se to dostat na frontu, a proto musíme zničit mosty." Opakuji, že sami západní plánovači, ani jejich vykonavatelé, Velkoukrové z Kyjeva, ty mosty zlikvidovat nemohou, prostě nijak.

Jedná se o celé spektrum problémů politického charakteru, které jim to neumožňují. Ale pokud to udělá samo Rusko, bude to znamenat výhru výslovně jen pro ně. Zbyde… Přece nám navrhují rozdělit Ukrajinu podél Dněpru. My to území k Dněpru okamžitě vyčistíme, ale jak to bude vypadat dál? Ušetříme jim tak jejich dva armádní sbory, protože jinak bychom je vtáhli do toho mlýnku na maso, semleli je. Budou nuceni je tam vrhat a žádná ofenziva se konat nebude. A pokud ty mosty zničíme, tak si je ušetří, ušetří si je nedotknuté. Ta technika, která jim přichází na frontu, je likvidována, zbraně, munice… Někdy je zničena i na skladech, něco vypotřebují. To znamená, že to všechno spotřebují. Nemají možnost to tam nahromadit pro nějakou strategickou operaci. Ale pokud zničíme ty mosty, sami je zničíme, tak nám sice přenechají území k Dněpru, ale budou mít plně bojeschopné sbory, maximálně ideologicky motivované. A to je zajímavé, jak se to děje? Zcela přestali… Zatímco dříve se lidé nemohli dívat na televizi alespoň kvůli absenci elektřiny, tak nyní mají všechno. Televize funguje a ohlupuje je.

Takže je motivují se vším všudy, s plnou silou. Aby Západ měl motivované bojovníky, kteří budou válčit s ruskou armádou. Nemohli by vypnout tu televizi? Zcela bez problémů. Mají rakety, předvedly svou úspěšnost. Pamatujete se na tu raketu, která zasáhla vysílač v Kyjevě? Trefili se přesně. Týden lidé seděli bez televize a začali přemýšlet. Ale pokud se ti lidé vzpamatují, tak ta válka skončí! A tak náš generální štáb už neurčuje takové cíle. Ty lidi musí ohlupovat s plnou silou. Ukrajinská ozbrojená sebranka musí mít palivo, munici, mužstvo, techniku… Všechno, aby s námi mohli válčit. Když ty mosty zničíme, budeme muset útočit přes Dněpr, protože ta válka tím neskončí. Ale všechna ta technika bude na druhé straně. Zatímco teď ji můžeme likvidovat, ať už to je dobře nebo špatně, teď se ta technika likviduje s větší pravděpodobností, že nám nezpůsobí škodu. Toto nastavení je nutné zlikvidovat a o to se snaží generální štáb, když nedodává munici. Tomu je nutné zamezit. Ale zamezit se tomu dá jen tehdy, když lidé budou vědět, co a jak mají dělat. Protože hloupé demonstrace jen ničí stát.

Zkuste uvést jediný opak. Protože na demonstrace lidi volají jen tehdy, když připravují převrat a je potřebný obrázek, ve smyslu: "Dobytek to sám tak chtěl, jste spokojení?" Jen si vzpomeňte, jak se u nás lidi účastnili srpnových událostí roku 1991 a další. Nebo na majdan a tak podobně. Takže za těchto podmínek do Kyjeva přijel Biden. Nejel do Ohia, kde je ekologická katastrofa, a řekl: "Nač bych tam jezdil, já jsem s nimi provedl videokonferenci. Tam je vše normální, vše je v pořádku." A zatím je tam katastrofa. Od Černobylské katastrofy do pádu Ruska uplynulo pět let. Ale se zohledněním zákona času to pro USA znamená tak rok, rok a půl. A za tu dobu musí stihnout nějak se zachránit. To ale potřebují, aby se zhroutilo Rusko, bylo rozděleno a všechny zdroje byly vrženy na záchranu USA, jako se to stalo v roce 1991. A oni jsou nespokojeni způsobem, jakým si Rusko teď dovoluje jednat se Západem. Burns si postěžoval, že prý s ním Naryškin nemluví s úctou: "Já mu přikazuji a on se nepodřizuje. Mluví o jakémsi suverénním Rusku a jeho zájmech." A v tomto ohledu, ke svobodě slova.

Vždyť se na tu situaci podívejte. Všechna média hlavního proudu v USA, úplně všechna mlčí o té katastrofě v Ohiu. Jednoduše o tom mlčí. Jen internet, blogosféra a Fox News nemlčí. Ale pro všechny ostatní žádná katastrofa neexistuje. To je k té svobodě slova na Západě! A za těchto podmínek Biden přijel do Kyjeva, vlakem. A já se ptám, a proč tam nepřiletěl? Letadlem by to nešlo, Rusko by ho mohlo sestřelit. Skutečně? No to se podívejme. My přece víme, že Biden dostal jakési záruky, že se mu tam nic nestane. Dmitrij Anatoljevič Medvěděv nám to pověděl, že prý se bál jet do Kyjeva, aniž by dostal z Ruska záruky, že se mu tam nic nestane. A když prý jsme ty záruky poskytli, tak se tam rozjel. To je zase velmi zajímavé. Ředitel FSB Bortnikov řekl, že nám prostě oznámili, že tam bude Biden v tu a tu dobu. Sklapněte podpatky a hotovo, ani nemukněte. O žádné povolení nežádali, jednoduše nás informovali a my jsme sklapli podpatky a strpěli to. To už pokračuji já, to už Bortnikov neřekl. Prostě si jen snažíme zachovat tvář.

Oni nám v tom vymáchali čumák a my jsme to strpěli, ale protože… Proč Biden rovnou neoznámil návštěvu v Kyjevě? Protože nevěděl, jestli to projde. A když si ověřili situaci, že to jejich ultimátum… Tedy ani ne tak ultimátum, jako spíš příkaz, že bude splněn, tak ho vydali. A dokud se o tom neujistili, tak plánovali jen tu cestu do Polska. Je jasné, že chtěli jet do Kyjeva. A proč vlakem? Proč staříka nutili jet vlakem? Protože ve skutečnosti od Ruska nic… A Rusko by jim tu záruku dalo, kdyby o to Biden požádal. Kdyby jeho tým požádal, tak bychom mu tu záruku dali. Jenže problém je v tom, že nám to přikázali, protože to pro ně bylo zásadně důležité. Pán přece nežádá svého lokajíčka o službu, přikazuje mu a on poslouchá. Takto se vždy utvrzuje postavení. A to vyvolává otázku. Biden mohl letět a nemusel letět. A jak by mohl letět? Tento týden jsme se dozvěděli, že jednotka polských vojenských odborníků strávila na Ukrajině dlouhou dobu, 8-9 měsíců. Co tam dělali? Odminovávali letiště, které zaminovali Ukrajinci. Cožpak to zaminovali jen tam, nebo co? Vždyť oni ty miny chaoticky pokládali všude.

Kde by mělo přistát letadlo? Poláci se očividně nezaručili za to, že by tam jeho letadlo mohlo bezpečně přistát. Ale je tu ještě jeden důležitější aspekt. My bychom ho nesestřelili, ale co když, až to letadlo poletí, si někdo někde na střeše výškového domu v Borispolu, pomyslí, že to přistávající letadlo je ruské? Víme, k jaké podivné nehodě došlo na Ukrajině s ministrem vnitra. Takže bylo lepší neriskovat a přijet vlakem. A když jsme tohle popsali, dostáváme se k jedné z velice zajímavých událostí, která přímo… Já teď mluvím jen o událostech, které přímo souvisí s Putinovým projevem, s tím jeho posláním. A tato měla ukázat, že Rusko nebylo a nemá být suverénním státem. A jak na to reagují naše "elity"? Jak na to všechno odpovídají? Část "elit" už jsme viděli, ty přilezly po břiše a zřekly se velkého Vítězství 9. května. Jednoduše se zřekly našich otců, dědů a pradědů a prohlásily: "Hrdinství Sovětského svazu, Rudé armády, nebylo naším hrdinstvím, nebylo naše.

My to nepodporujeme. Jen abychom se mohli připlazit tam k vám na Západ, v jakékoliv podobě…" Putin říkal ve svém projevu: "Pochopte, že tam vždy pro ně budete druhořadí." Ale problém je v tom, že oni to velmi dobře vědí, a dokonce ani ne druhořadí, ale desátí v pořadí. Kdyby je udělali druhořadými, byli by štěstím bez sebe: Ó, páníček mne pozvedl! Páníček si mne všimnul!" Pro ně je štěstím, že tam mohou být jako spodina. Důležitější je, že se mohou přifařit k páníčkovu světu. Je jedno, že jako lokajíčci, kteří po pánově hostině dojídají zbytky. Víte, v tomto ohledu je dobrý sovětský film Tři mušketýři. Je tam ta epizoda obléhání La Rochelle, kde byl ve stanu připraven oběd pro krále. On tam přišel, vzal si kuřecí stehýnko, trošku si ukousl, zahodil ho a byl hotov. Prostě jen svou přítomností poctil ten stan. A když odešel, tak se celá ta jeho svita na to hladově vrhla: "Och, z královského stolu...". Tak to je přesně všechna naše "elita". Velmi dobře si uvědomuje, že sama za nic nestojí, že všechno své bohatství tu ukradla, že si sama nic nevydělala. Vůbec nic!

Mimochodem, už jsem říkal, že máme tři typy "elit" s ohledem na původ kapitálu: ty nejmenší kapitály, to jsou zločinecké kapitály, takzvaní šedáci (šedá zóna); další vzestupně jsou kapitály tajných služeb… K řízení těchto kapitálů byli dosazováni lidé, kteří jsou opravdu rozhodní a vyznají se v řízení, ve smyslu vybudování byznysu, podniku, ti vědí, jak na to. A právě o těchto lidech mluvil Putin, ale nejpočetnější jsou u nás podnikatelé, oligarchové. Já nemluvím o podnikatelích regionální úrovně a dalších, ti se zpravidla takříkajíc rvali o život. Já mluvím o těch, které určovaly v americkém velvyslanectví ty tři tisícovky "pomocníků" při privatizaci. Ti, kteří pracovali na úřadě u Čubajse, o kterých Putin také mluvil. A ti vybírali lidi absolutně neschopné, absolutně tvárné, hlavní podmínkou bylo, aby nenáviděli Rusko a byli připraveni sloužit Západu v jakékoliv podobě. Přece je vidíme, když například zmáčknou Tiňkova: "Koukej vypadnout!", a on na to: "Ale já jsem přece váš člověk!" A právě na takové oni sázejí, že provedou státní převrat. I když to spektrum té naší takzvané "elity" je daleko širší. Teď probíráme události, které s tím přímo souvisí. 22. února 2023 se v Moskvě konal mítink s koncertem.

O této akci se slušně vyjadřovat opravdu nedá, nicméně se o to pokusíme. Co tam bylo především důležité? Rovnou řeknu, že jsem se na ten koncert prakticky nedíval, viděl jsem z něj jen několik úryvků, vystoupení některých zpěváků, která měla největší ohlas, například to Šamanovo. A kvůli čemu? Kvůli jeho vlasovské pásce, kvůli té jeho vysloveně vlasovské pásce. Můžete si to najít ve filmové kronice, jak ta vlasovská páska vypadala. A to při té písni Povstaneme. Ano, asi při písni Já jsem Rus. Podle mne ohlašovali Povstaneme, ale nevím to jistě, protože jsem se díval jen úryvkovitě. Ale nejvíce mne dostalo… Tedy mne vždy ohromuje to, jak tu píseň lidé přijímají. A jak říkám, dokud to bude bráno jako norma, nečekejte, že v našem státě bude dobře a v armádě pořádek. To byla ta píseň, ne ne... Mluvím o té Gazmanově písni Důstojníci. "Důstojníci, důstojníci, vaše srdce jsou na mušce a tak dále." Tak tam je jedna absolutně ohavná fráze, která okamžitě odepsala celou tu píseň: "Důstojníci se slitovali nad matkami a navrátili jim syny." Tak to je špinavost, absolutní špinavost. Důstojník nemá právo někoho litovat, ze svých podřízených, protože taková lítost znamená jeho záhubu na bojišti.

Ve smyslu: "A nač vůbec? Já se nad ním slituji a nebudu ho cvičit, je mu to přece zatěžko. A že zahyne v boji?" A potom se ta jeho lítost, že se nad ním slitoval, promění v hoře pro civilní obyvatelstvo. Armáda má za úkol bránit civilní obyvatelstvo, to je její účel! A ta čára musí jít a vždy také historicky šla mezi důstojníky, kteří se ke svým vojákům chovají šetrně, šetrně! Ne, že je litují, ale že je šetří! Aby jich umíralo v boji co nejméně, ale úkol byl splněn. Jakmile se slituješ nad vojákem, jak se zpívá v té písni, nesplníš úkol a neochráníš civilní obyvatelstvo. Zatímco šetřit vojáky s vědomím, že mohou v tom boji padnout, to je skutečná povinnost důstojníka. Vojáci nesmí umírat zbytečně, to by bylo k ničemu. A jinak se tam zpívá správně: "Nedělal kariéru na krvi vojáků." Takové důstojníky je nutné hnát, kteří vojáky nešetří a jsou připraveni vojáky zbytečně obětovat. To potom není důstojník, to je nula. Ale tohle se neřeší přes lítost.

Znělo to takto: "Já zpívám důstojníkům, co se slitovali nad matkami a vrátili jim zpět živé syny."

A co stát? A co ti ostatní? A co děti, které trpí válkou? Nesplníš tak svou povinnost. Ve smyslu: "Je mi líto vašich synů a odmítám splnit rozkaz?" Nebo je povinen splnit rozkaz tak, aby šetřil své vojáky a uplatnil vše, co se naučil, všechny vědomosti, dovednosti a návyky, aby vyhrál nad protivníkem a ušetřil tak co nejvíce vojáků.

Ne, aby se slitoval, ale aby splnil svou profesionální povinnost! To není lítost, to je profesionalita. Jak je možné těmto věcem natolik konceptuálně nerozumět? A dokud se tak procítěně, dojemně a obzvláště ve vojenském prostředí bude zpívat tato píseň, při které publikum povstává, bude umírat civilní obyvatelstvo a naši vojáci budou nesmyslně umírat na bojištích. Protože teď projevíš lítost, ve výsledku nepřítel dosáhne svého a hotovo. Vezme do zajetí vojáka a umučí ho. Slitoval ses? Důstojník se nemá co slitovávat, má plnit svou povinnost. Kdyby napsal: "Důstojník, který splnil svou povinnost, zvítězil nad nepřítelem a uchránil životy těchto synů matkám…," tak by to bylo správně, tak to mělo znít! Nu dobrá, o těch písních už toho bylo řečeno dost, já teď mluvím o něčem jiném. Speciálně jsem se podíval na celé Putinovo vystoupení. Nevěnoval jsem se přitom jiné práci, kdy jsem se jen občas díval, abych získal celkovou představu. Takže tam přišel Putin… Když řeknu, že jsem byl, mírně řečeno, nepříjemně překvapen tím množstvím trikolór, nebude to zcela vypovídající, protože šlo o prohlášení vlasovštiny: "Rusko bylo a bude KOLONIÍ, nebude suverénním státem!"

A ten, kdo organizoval rozdávání těchto vlajek v podobě trikolóry… Víte, ve filmu Místo setkání změnit nelze, Žeglov vysvětluje Šarapovovi, jak má rozpoznat nepřítele a povídá mu: "Proč jsi na frontě zabíjel vojáky? Protože měli nepřátelskou uniformu, zbraň a jeho vina nemusela být dokázána." Tak vina člověka, který je rozdával, už nemusí být dokazována, je to vlasovec, který nenávidí Rusko, Rusy a přeje si, aby Rusko zahynulo. A jeho vina nemusí být dokázána, jednoduše nemusí. Přečtěte si knihu Státní symboly a státní suverenita, tu kapitolu o státní vlajce Ruska. A když na tribunu přišel Putin… Zatímco před tím, když tam ještě nebyl, probleskovaly bojové zástavy, všechny ty pederastské pestré hadříky s křížky, které teď vymysleli našim ozbrojeným silám, probleskovala tam také Andrejevská vlajka… A my víme, že za každou vlajkou, za každým symbolem se ukrývá určitá klanově-korporativní skupina se svou ideologií. Připomeňme si píseň Viki Cyganové Andrejevská vlajka.

Teď si nevzpomenu, jak to zpívala, ale má takovou píseň, ta Viki Cyganova. Takže za každou vlajkou se ukrývá určitá ideologie, to je třeba si uvědomovat. Takže tam přišel Putin a začal mluvit. A co tam bylo? Nalevo od něj byla vlajka Vítězství. Po jeho levé ruce, pro nás zrcadlově, a podívejte se, co měl po pravé ruce! Co uvidíte? Uvidíte vlajku, pod kterou Rusko žilo celých tři sta let za dynastie Romanovců, žlutou vlajku s vyobrazením dvojhlavého orla, černého dvojhlavého orla. To právě pod touto vlajkou žilo Rusko tři sta let za Romanovců. Nebyla to žádná trikolóra, nechte si ty lži. A to, že se tam ta vlajka objevila, ukazuje, že u nás nahoře velmi dobře rozumí symbolice. Velmi dobře jí rozumí, jinak by se tam vůbec neobjevila. Ale je tu ještě jeden malý, ale velmi podstatný detail s ohledem na tu vlajku. To nebyla jen tak obyčejná vlajka, pod kterou Rusko žilo tři sta let za dynastie Romanovců, byla to KORUNOVAČNÍ vlajka ruských carů! Mohli použít jinou vlajku, ale použili korunovační vlajku ruských carů! Co se nám tím snaží naznačit s ohledem na Putina? Že proběhla korunovace? A korunovace v jakém státě? S jakou ideologií? Vždyť to ten stát trhá na kusy…

Uvědomujete si, že ta žlutá vlajka s černým dvojhlavým orlem je v tvrdé konfrontaci, v nesmiřitelné konfrontaci s bílo-modro-červenou trikolórou? Přičemž s touto bílo-modro-červenou trikolórou je v konfrontaci také rudá vlajka, která tam byla zastoupena jen v podobě vlajky Vítězství. Jenže s tou trikolórou je v konfrontaci i Andrejevská vlajka, je s ní ideologicky v konfrontaci. Jen ty pederastské pestré hadříky (bojové zástavy) jsou v souladu s tou... ...s trikolórou. A je tu jedna taková malá zvláštnost. Když se podíváme na bojové zástavy, které se u nás používaly v dobách, kdy jsme místo státní vlajky měli tu carskou standardu, tedy v době té tří set leté vlády dynastie Romanovců, tak uvidíme, že tyto pederastské pestré hadříky silně připomínají zástavy vojenských jednotek tehdejší ruské armády. A to znamená, že armáda také kolísá sem a tam, jako ten dvojhlavý orel a neví, jaké místo zaujmout. Dvojhlavý orel je velice silný symbolický znak. Pod ním hynuly všechny státy i impéria. Ruské impérium v tom nebylo výjimkou. Zatímco sovětský erb byl ucelený, vyjadřoval globální politiku a subjektnost státu. Stačilo by jen trochu změnit nápisy na stuhách, všechno ostatní by mohlo zůstat stejné.

Opět vám namítnou, že i SSSR, který měl takový erb, se zhroutil.

Minutku! SSSR se nezhroutil pod tímto erbem, byl zrazen v důsledku státního převratu. Zatímco impéria se hroutila přirozenou cestou. Vždyť se podívejte "za cara a Vlast" v občanské válce nebojoval prakticky nikdo. Projevilo se to tou trikolórou, pod kterou bojovaly všechny síly čelící bolševikům, Rudé armádě. A nyní pod rudou vlajkou, POD RUDOU VLAJKOU bojují naši vojáci na bojištích speciální vojenské operace. Ta sovětské symbolika je stále žádaná. A to znamená jen jedno, že stát zůstal, národ zůstal a opět povstává pod ruskou vlajkou. Je to stejné jako při hroucení… Jako v období smuty. Už přece máme historický příklad, a dějiny se projevují cyklicky po stoupající spirále. Pod rudou vlajkou jsme se z té smuty dostali, pod rudou vlajkou jsme se dostali ze smuty na začátku 20. století a opět se z toho musíme dostat pod rudou vlajkou… Tedy lépe řečeno, nejenže musíme, ale přímo nemáme na výběr, buď rudou vlajku, čímž se dostaneme z té smuty, nebo zánik Ruska, jak se o to snaží bílo-modro-červená trikolóra, pod kterou vystupují všichni protivníci. A naši vojáci kvůli tomu pociťují potíže na přední linii, protože jim zezadu do zad střílejí vlasovci, pro které je vlajkou ta koloniální bílo-modro-červená trikolóra. O to tu jde. To je v krátkosti, velmi v krátkosti k tomu Putinovu vystoupení.


Na tom poslání pracujeme už téměř hodinu dvacet minut. Tak už jen dvě otázky, pokud možno odpovězte prosím jen krátce. Otázka ze seznamu v pořadí třetí: "Nemohl byste něco povědět o ovládání/řízení lídrů. Zmiňoval jste se o tom, ale nikdy jste to neupřesnil. Jestli tomu dobře rozumím, tak lídrovi státu například nenápadně podstrkávají informace přes osoby z jeho blízkého okolí. Ty informace jsou mu podsouvány tak, aby se potom rozhodoval určitým způsobem. Podsune se mu něco pozitivního i něco negativního, aby si utvořil potřebný názor na věc. Je o tom něco víc někde v pracích vnitřního předpovídatele?

Předpovídatele?! Dobře. Nu, tak je to rusky, samozřejmě. Povšimnul jsem si, že to přeložil do ruštiny (prediktor). Takže co je zapotřebí říci? Prakticky ve všech knihách vnitřního prediktoru SSSR se mluví o schématu řízení lídra. Je pravda, že v takových knihách, jako Mrtvá voda, Kádry řeší všechno, je možné to najít v Základech sociologie, ale je to tam jen v krátkosti, není to dost rozvinuté. Podrobně to bylo popsáno zcela nedávno v knize Státní symboly a státní suverenita. Tam je v příloze schéma řízení lídra plně vysvětleno. Takže si to tam můžete přečíst v podrobnější podobě, s příklady, citáty a dalšími věcmi.


A ještě jedna otázka, řekněme, osobního charakteru, ale já myslím, že se to v současnosti dotýká mnohých. Takže ten člověk nám píše: "Má otázka se netýká analytiky, přepadla mne úzkost a mám strach, že nemá smysl něco dělat v souvislosti se současnou situací ve světě. Mohl byste mi něco poradit, co si mám přečíst, nebo co mám dělat?

Strach a úzkost vždy vyvolává něco neznámého, když nevíte, co byste měl za stávajících okolností dělat. Potom skutečně nastupuje panika a tu je zapotřebí nějak překonat. Abyste se nebál a nepřepadala vás úzkost, musíte chápat procesy, které probíhají okolo vás. Co se děje při řízení složitých sociálních supersystémů ve státě, abyste… Jak nám to říkají? Že prý není žádný konflikt mezi kremelskými věžemi, že tam nejsou žádní nepřátelé a není třeba je tam hledat. A proč je hledat! Vždyť se stačí podívat například na nedostatečné lékárničky na frontě, a další věci, na to, že včas není dodávána munice, nebo na to, že ukrajinský týl je v úplném klidu… To přece vidíme, že to jsou nepřátelské akce. A abychom je odhalili, musíme vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v pracích vnitřního prediktoru SSSR.

Takže se musíte především uklidnit a začít číst knihy. Jakou knihu, jakou práci si přečtete nejdříve, to si můžete vybrat sami. Je to jako puzzle, jako když skládáte mozaiku a je jedno, z kterého konce ji začnete skládat, stejně poskládáte nakonec ucelený obrázek. Stejné je to s knihami vnitřního prediktoru SSSR. Takže začněte tím tématem, kterému jste nejvíce nakloněni, tou knihou začněte, a potom nebudete upadat do paniky ani úzkosti. Vaše kroky budou ve vaší konkrétní situaci uvědomělé. A já využiji tuto vaši otázku a odpovím ještě na něco. Často nám přicházejí otázky typu: A proč jste přestal mluvit o tom, že je nutné číst jen ty knihy vnitřního prediktoru vydané do roku 2018? To máme teď čísti i knihy těch, kteří Koncepci překrucují?

Tak zaprvé, číst musíte všechno. Čím jsme dnes začínali? Tím, že jsme oznámili, že vyšla kniha o imitačně-provokační činnosti. Jestliže nedokážete odlišit jednu práci od druhé, tak jak zjistíte, kdo je imitátor a kdo není? Máte tu práci o imitačně-provokační činnosti a práce vnitřního prediktoru do roku 2018 a po roce 2018. To vyvolává otázku, a proč jsme vlastně přestali mluvit o tom, abyste nečetli... Tedy ne, abyste je nečetli, že doporučujeme ke studiu teorie tyto knihy. A tamty také čtěte, také je čtěte, bude to pro vás užitečné vědět, jak je vedena imitačně-provokační činnost, jak se pokoušejí Koncepci diskreditovat.

Ano, skutečně, třeba tu práci Zpráva o FKT Altaj, o Fondu konceptuálních technologií Altaj vám doporučuji, velmi vám ji doporučuji. A také vám doporučuji Ruský svět. Tam přímo třetí odstavec shora hlásá: "Západ se nikdy nepostaví za Ukrajinu. Prostě nikdy!" Je to tam samá perla. Ty práce jsou prostě samá perla. Všechny tyto práce vydané od roku 2018 do určité doby. Ty jsou všechny v tomto ohledu přímo ukázkové. A do jaké doby? My jsme přestali vyčleňovat to mezidobí, protože od roku 2022 skupina vnitřního prediktoru opět začala vydávat práce. A první kniha, která vyšla, je třídílná práce Válka, Stát a Bolševismus, druhá kniha se jmenuje Státní symboly a státní suverenita. Teď se píše ještě několik prací. Víte, ta situace je taková, že práce na aktuální analytice, práce na vysokofrekvenční linii, snižuje možnosti psaní knih, protože to se musíte dostat do nízkofrekvenčního stavu. Takže kdyby někdo vedl pořad a pomáhal nám tak, mohli bychom více času věnovat psaní teoretických prací potřebných pro společnost.

A právě kvůli tomu, že od roku 2022 vnitřní prediktor opět vstoupil do veřejného pole a předkládá své práce, jsme o tom přestali mluvit. A to mezidobí od roku 2018 do roku 2022 je období stagnace, na kterém je možné vyhodnotit… Nu, to je prostě takový pokus, máte práce vnitřního prediktoru do roku 2018 a ty od roku 2022. Tak si je porovnejte s těmi pracemi z toho mezidobí, kdy nic jiného nebylo publikováno a okamžitě pochopíte, v čem je mezi nimi rozdíl. Ať už jde o práce do roku 2018 nebo po roce 2022, a proto nic nevyčleňujeme. Víte, imitačně-provokační práce na diskreditaci Koncepce sociální bezpečnosti probíhala neustále, takže bazírovat přímo na tomto období… Tak si prostě čtyři roky takříkajíc zařádili, a my jim tu možnost dali, aby se mohli PROJEVIT v celé své kráse, abychom nemuseli stále poukazovat na to či ono. Teď můžeme konkrétně říci: "Tady máte tu jejich práci, tak čtěte." Doporučuji vám rovnou dvě práce, tu O fondu Altaj a Ruský svět (Je Ruský svět ruský?). To jsou prostě práce plné perel, ukázkové. Okamžitě to poznáte, protože je-li to teorie, musí se na jejím základě dát vypracovat metodologie a díky metodologii vypracovat technologie.

Potom se dá mluvit o nějaké prognóze, o nějaké analýze. Ale zkuste na základě těchto prací udělat… Tedy přesněji, přesvědčte se, jak tohle funguje v případě těch, kteří tyto práce napsali. Jak jsme na tom? A teď už mi nezbývá než vám popřát jen to nejlepší. Pamatujte, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A současný člověk musí zahrnout do okruhu známých mu pojmů znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Tyto znalosti jsou vyloženy výlučně v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Žádný jiný zdroj vám tyto znalosti neposkytne. Čtěte je a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny a okamžitě pochopíte, jak můžete díky tomu bránit i zájmy svého státu. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí!

Do příštích setkání!


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙