Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 12.9.2022

Datum: 12.9.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 12.09.2022. Dovolte mi malé oznámení, já ho přečtu. Vy, naši diváci, jste si asi povšimli, že minulý pořad Otázka-Odpověď vyšel na anglojazyčném kanálu FKT a někteří naši stálí diváci kvůli tomu vůbec neviděli náš minulý pořad.

Došlo k tomu, kvůli známým omezením ze strany YouTube, v současné době nemůžeme publikovat nové materiály na našich hlavních kanálech na tomto americkém úložišti videí. A dříve nebo později mohou být naše kanály zcela vymazány, z tohoto úložiště. Proto vás chceme upozornit, že v budoucnu budeme všechny aktuální odkazy na nový pořad Otázka-Odpověď uložený na různých platformách uvádět na našem kanálu v Telegramu. A celkově budou všechny aktuální informace od FKT prioritně napřed uveřejněny v Telegramu. Takže vás vyzýváme, abyste se připojili k našemu kanálu na Telegramu, odkaz na něj najdete v popisu u našich předchozích pořadů Otázka-Odpověď na našem hlavním kanálu.

A teď přejdeme k hlavním otázkám. A především vás prosí o komentář toho, co se teď děje u Charkova.

Ano, to je teď skutečně nejpalčivější téma, které vyvolalo napětí ve společnosti, která byla rozrušena tím, co bylo podáváno jako porážka Ruska. V dané situaci musíme trochu ustoupit od pravidla, že nekomentujeme kroky armády, že tuto věc ponecháváme vojákům a my se jim staráme o týl.

Problém je ale v tom, že týl nyní začal být pro armádu velice nespolehlivým, masově se v něm objevily takové ty nálady "vše je ztraceno". Lidé začali velmi panikařit a dokonce se rozšířila taková myšlenka, že kdyby existoval Telegram, či sociální sítě v době Kutuzova nebo Stalina, tak bychom nevyhráli ve Vlastenecké válce v roce 1812 ani ve Velké vlastenecké válce 1941-45. A fakticky je tu v dané situaci důvod takto mluvit.

Je nutné zmínit, že ta masová reakce "vše je ztraceno" je velikým úspěchem ukrajinského Centra informačně-psychologických operací, které ovšem nepůsobí jen samo o sobě. Řídící angloamerický konglomerát toto centrum založil, řídí jeho činnost a Ukrajinci jsou tam fakticky jen vykonavateli. Všechno ostatní je výslovně práce vnějších kurátorů, těch amerických.

A v tomto ohledu je nutné si povšimnout, jak synchronizovaně vystoupili všichni s takovýmito prohlášeními, a to jak protiruské síly, tak i ty, které se prezentují jako vlastenecké. Takže můžeme zcela jasně konstatovat tu skutečnost, že veškerá ta informační kampaň byla řízena zvnějšku. A mnozí, kteří byli vnímáni jako vlastenci, se ukázali být panikáři. Stalin nařídil panikáře střílet.

A ještě je třeba upozornit na jednu velice důležitou věc, na kterou se musí zaměřit naše tajné služby, které by se měly postarat o bezpečnost, a v první řadě o informační bezpečnost našich válečných zpravodajů, aby jejich činnost, která je bezesporu pro stát velice užitečná, která je bezesporu užitečná pro armádu, nemohla v žádném případě posloužit k tomu, aby díky jejich informacím bylo možné rozkládat stát. To znamená, že je nutné pečlivě pracovat s okolím našich válečných zpravodajů a podívat se, kdo tam čím žije a co jim našeptává, aby mohly být takovým způsobem využity informace našich válečných zpravodajů. Je nutné se postarat o bezpečnost našich válečných zpravodajů, to je velice důležitá věc.

A celá ta synchronizovaná činnost ukazuje, že to přišlo zvnějšku. Jako vůbec celý ten protiútok, nebo jak mu říkají na Ukrajině "kontrnastup" u Charkova. Nic takového, co by nebylo předvídáno, co by bylo nečekané, se tam u Charkova nestalo. Jednoduše nestalo. Určitá míra zrady v našich řídících špičkách, i těch generálských tu bezesporu je, a to nelze opomíjet.

Ale dokonce i v tomto ohledu je zapotřebí si povšimnout, že naše vojenské velení bylo k tomu průlomu u Charkova připraveno. Od začátku s tím počítali, na což ukazuje to, jak rychle se zapojily různé vojenské kontingenty, a jak došlo k přesunu do konkrétních bodů, přičemž tyto body už nebyly obranné, ale útočné. Takže je v plánu protiútok na likvidaci toho průlomu a obklíčení vojsk v tom průlomu. To je očividný fakt, a to, o čem už je možné mluvit v dané situaci. Zřejmě americké velení, a právě ono nám čelí na ukrajinských bojištích, není to žádná ukrajinská generalita, již lituje, že napřed provedlo rozsáhlý útok chersonským směrem, a potom útok u Charkova. Ono je to logicky všechno vysvětlitelné.

Je to tak, že máme v této speciální operaci zapojeno katastrofálně málo ozbrojených sil, fyzicky je tam málo lidí. A proto při realizaci nějaké operace, ať už útočné nebo obranné, musíme neustále manévrovat silami i prostředky, neustále je přesouvat z jednoho úseku na druhý. A v podstatě jsou mnohé úseky chráněny jen do určité míry, do určité míry! Aby bylo možné realizovat plnou obranu, byly by zapotřebí zcela jiné početní stavy vojsk.

Takže jaký byl úkol těch útočících ukrovojáků pod velením amerických generálů? Napřed proběhne útok na Cherson, kam ruské uskupení vrhne všechny své rezervy, které tam uváznou v boji, budou tam upoutány, a potom u Charkova podniknou rozsáhlý útok, který všechno smete. Ale nic z toho jim nevyšlo. Ten protiútok u Chersonu se zadrhl a rezervy tam od počátku byly. Co se týče rezerv, tak ty byly připravovány i na jiných místech, aby mohly odrazit ten "kontrnastup" na Ukrajině.

Ale co je hodně důležité. Proč je možné už otevřeně tvrdit, že jde o boj výslovně s americkou generalitou? Už si povšimli, že veškerá řídící radiová komunikace, výslovně ta řídící, je vedena v angličtině. Což souvisí s velice jednoduchou věcí. Je to tak, že jakmile ta operace protiútoku u Charkova začala, došlo k útoku na štáb a ukrajinští vojáci, podpindosníci, byli zlikvidováni. Jenže útok už byl připraven a byl ve fázi rozjezdu, a proto mu začali přímo velet ti, kteří ho sami připravovali. Tedy američtí a angličtí poradci, takříkajíc. Ale to je reálný štáb, který tu operaci plánoval. To právě oni tu operaci řídí.

Ta věc už došla tak daleko, že byla konkrétně odhalena řada brigád, které přišly o svého velitele, a místo něho..., no, protože seděl na té poradě, kam přiletěla ruská raketa a všechny je zlikvidovala, a místo nich tam veleli anglicky mluvící páni. Už byla ta přítomnost anglicky mluvících velitelů zaznamenána na všech stupních řízení, a to až do konkrétního velitele nižší taktické jednotky (6-12 vojáků). Pokud samozřejmě dané družstvo plnilo speciální úkoly, takže tomu se vším všudy veleli oni.

Co se týká toho ústupu, tak ten se v podstatě předpokládal. Opět z toho důvodu, že těch sil, abychom udrželi celou délku fronty, je očividně nedostatek. Takže je možné vítězit jen řízením, manévrováním. Jak to také naše armáda dělá. Přestože bojuje velice omezeným kontingentem proti nepříteli, který ji početně několikrát převyšuje, tak neustále vítězí. To je vůbec úděl ruské armády celá staletí.

Takže ano, je tam velice těžká situace. Ale není beznadějná, a to hlavní, je perspektivní v cílech likvidace kádrové armády, která tam zbyla. Já to řekl špatně. Armáda jim nezůstala, ale kádrové a vycvičené vojáky mají. A poprvé je tam vrhli. Celou dobu prováděli mobilizaci a ucpávali všechny díry nevycvičenými lidmi. A nyní vrhli do boje ty vycvičené. Je nutné je jen zlikvidovat. A že jsou ničena města? Ta by tak jako tak byla ničena. Ostřelování Doněcka to jasně dokazuje. Kam ti Ukrové, fašisti dosáhnou, tam toho využijí. Vždyť to jsou BANDEROVCI!

A celá ta věc spočívá hlavně v tom, aby se šetřila armáda, aby se zachovalo co nejvíce životů. Vždyť ta evakuace měst proběhla celkem organizovaně. Proběhla organizovaně, tedy se všemi mínusy. Protože se hned ozve, jakoby všechny posadili do vlaku a odvezli se všemi věcmi. Ne, tady se vedou vojenské akce! A za těchto vojenských akcí ta evakuace proběhla fakticky organizovaně, bylo to všechno provedeno na celkem dobré úrovni.

A teď už ten úkol spočívá v tom, jak ty ukrovojáky odříznout do obklíčení a zlikvidovat. Ty vycvičené zabijáky, které cvičili na Západě západní instruktoři. Vždyť povšimli jste si vůbec, že útok, vůbec kroky té ukrajinské junty, té ukrajinské ozbrojené sebranky, ukrajinských ozbrojených jednotek, jak je chcete nazývat, se plně shodují s těmi kroky, jaké podnikal ISIL?

Dnes už jen hluchoněmý slepec neví, že ISIL je nepravidelnou armádou Spojených států. Vždyť kolik už bylo svědectví třeba z Afghánistánu? Kde již obklíčili jednotky ISIL a byli připraveni je zlikvidovat a najednou přilétly americké vrtulníky a zachránily jejich velitele. Cožpak to dělali pro nic za nic? Tu taktiku ISIL vypracovávali američtí generálové, a uplatňovali ji podle svých metodik. A proto ukrajinská armáda, která není armádou, ta ozbrojená sebranka vycvičená americkými generály bojuje úplně stejně jako ISIL.

A konkrétně ten útok u Charkova byl proveden podle úplně stejných šablon jako obsazení Palmiry. Tehdy ji osvobodila naše armáda, naše letecké a kosmické síly, náš kontingent a syrská armáda, poprvé, a když se jí znovu zmocnili, bylo to zorganizováno úplně stejně, jak je nyní prováděn ten útok u Charkova. Takže jde o plnou analogii, absolutní. Takže...

...není dobré komentovat kroky armády, navíc v přímém přenosu. Sama ta skutečnost, že jsme měli okamžitě k dispozici další vojska, prostředky pro jejich přesun a byla určena místa jejich přesunu tak, aby nešlo o pouhou obranu, ale mohl okamžitě začít protiútok, ukazuje, že náš štáb s tím v podstatě počítal. A i v případě, že tam někde figurovala zrada, tak normální, vlastenecky naladění generálové, kteří bojují za vlast, s tím počítali a hned zakročili. A ta protiopatření, tedy přesněji opatření, která byla podniknuta po útoku těch Ukrů u Charkova, ukazují, že to vše bylo připraveno. Tohle jen tak na koleně a rychle nezařídíte. S tím vším počítali a bylo to promyšleno, připravovali se na to.

Odvrátit ten útok nebylo možné. A nechat shořet vojska jen tak v čelním střetu, to je sen Američanů. To bychom splnili sen Američanům, a když u nás někteří "vlastenci" vykládají, jak jsme měli jít do čelního střetu. Tak to mi promiňte, vždyť proč chtěli tuto válku rozpoutat? Aby zlikvidovali naši armádu a válka se rozšířila na ruské území. Jak to plánovali? Osm let budovali obranná opevnění v přifrontové linii s Doněckou a Luhanskou republikou. "A teď pěkně na nás čelně útočte, a my vás budeme pěkně kosit. Proto jsme tam osm let budovali ta obranná opevnění. Pěkně na ně čelně útočte, abychom vás mohli pobíjet." A u nás vlastenci požadují: "Pojďme to udělat přesně podle toho amerického plánu."

A proč z nějakého města ustupujeme? Abychom zachovali životy co nejvíce lidem, vojákům, abychom nakonec toho protivníka porazili. To město bude od počátku ve větším bezpečí, než kdyby se tam mělo bojovat v jeho ulicích. To je jasný ukazatel. Taktika naší armády je založena na tom, aby se zachovalo co nejvíce lidských životů, aby si život zachovali naši vojáci i velitelé, abychom šetřili svou armádu.

Dokud máme armádu, budeme mít i svou zemi, svůj stát. Bez armády nebudeme mít nic. Chtějí vybít naši armádu, abychom museli stahovat vojáky z jiných stanovišť. A proč si myslíte, že je

Pobaltí plné vojsk NATO? Myslíte, že tam tak početnou skupinu přesunuli jen tak pro nic za nic? My musíme v každém případě mít připraveny rezervy. A ta otázka, jak zvýšit početní potenciál naší skupiny, která realizuje speciální vojenskou operaci, to je otázka řízení. Můžeme s těmi dobrovolníky pracovat zcela jinak. A kontingent dobrovolníků bude daleko větší, přestanou-li nám házet klacky pod nohy nepřátelé státu v našem řízení.

Tady u nás rozviřují "vše je ztraceno!" a v moskevských mocenských kancelářích skáčou radostí: "Nakonec ty Rusy začali hnát! Teď se to Rusko konečně zhroutí, Putin padne a my znovu budeme moci nepokrytě lízat zadek svému americkému páníčkovi! Uspořádejme ohňostroj na oslavu porážky ruské armády!"

A tu porážku si vymysleli. Svého času Kutuzov vydal Moskvu! Aby vyhrál globální střet, ten globální. A nebyla to jeho vina, že téměř všechny jeho plody Alexandr I. zbůhdarma promarnil. Nicméně tím, že si Kutuzov zachoval armádu a vytlačil Napoleona z Ruska, aniž by ho zničil, jen ho vytlačil, vytvořil podmínky, za kterých se tenkrát Rusko nezhroutilo a nestalo se plnohodnotnou kolonií Velké Británie, jak o tom snil Alexandr I. a jeho angličtí páníčkové. Protože bylo zapotřebí zcela zničit ruskou armádu, aby odrovnala Napoleona a sama se tím zničila. A Evropu by plně ovládli Anglosasové. Tohle ale Kutuzov nepřipustil.

A současný úkol je daleko rozsáhlejší. Nyní se na bojištích speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině řeší osud světa! Jednoduše osud světa! A zatímco na začátku 19. století ještě nebyla vůbec aktuální otázka plné likvidace Ruska a Rusů, Rusů jako mnohonárodnostního národa, tak nyní tento úkol vyvstal v plné kráse. Ze všech tribun to ohlašují západní lídři. Mluví o tom jejich figurky na Ukrajině. Zatímco západní lídři to ještě nějak zaobalují, tak Ukrajinci už o tom mluví zcela přímo. Rusko i ruský národ mají být zničeny.

Jen si poslechněte ukrajinského velvyslance v Kazachstánu, ten to přece tak řekl. Jen si to vezměte, kdyby byl Kazachstán alespoň do určité míry suverénním státem, tak by ho okamžitě vykázal jako personu non grata. Protože tento velvyslanec ohrožuje kazašský stát. Velvyslanec jakéhokoliv státu v jiném státě, vede dvojstranné kontakty. Zastupuje zájmy svého státu v daném státě a nemá právo komentovat jednání svého státu ve vztahu ke třetímu státu. Nemá právo se k tomu vyjadřovat, a to z toho jednoduchého důvodu, že jeho úkolem je vést dvojstranný dialog. A takové jeho vystoupení vytváří zcela zbytečné napětí ve státě, kde ten velvyslanec působí, se třetím státem.

To je nepřípustné! A Kazachstán mu měl okamžitě sebrat jeho agrément a jako velvyslance ho vykázat. Pozvali si ho na ministerstvo zahraničí a on řekl: "Nu dobrá, já si příště dám větší pozor na pusu." A hotovo. A potom ho trochu víc zmáčkli, tak odjel "na dovolenou", odletěl do Varšavy. Tak taková je ta situace.

Je to těžká situace, řeší se velice závažné úkoly, jak bude vypadat svět! A proto takto šířit, že ruská armáda má zemřít... A proč má zemřít? Ta válka je vedena o budoucnost celé planety! Když prohrajeme tu válku na Ukrajině, nebude tu nikdo. Nezůstane tu ani žádný ukrajinský národ, ani národ na hlavním území Ruska. Ukrajina, to je okraj Ruska, na to se nesmí zapomínat. A ta skutečnost, že tam zrádci, co odmítají být Rusy, teď bojují proti Rusům a v první řadě terorizují své vlastní obyvatelstvo... Jen se podívejte, jaký je na Ukrajině fašistický teror. Vždyť tam funguje čistě teroristický režim! Je zapotřebí porovnávat úrovně, chápat globální úkoly a možnost Ruska tyto globální úkoly řešit.

A já opakuji, že ten útok jsme zahájili za podmínek, kdy máme absolutně shnilý týl. Absolutně shnilý týl! Prakticky veškerou naši "elitu" tvoří lidé, kteří sní o tom, že Rusko zničí, že zlikvidují Rusy a dostanou za to košík cukroví a sklenici marmelády od svého páníčka. Oni si myslí... Ještě teď si myslí, že se všechno změní. Tedy přesněji řečeno, že vše zůstane při starém, když Rusko prohraje a kapituluje před Ukrajinou. A pracují pro to. Vytvářejí napětí uvnitř státu se vším všudy.

Jen se podívejte na tu situaci. Zdálo by se, že sankce proti Rusku nefungují. Tak proč Evropa tak tvrdohlavě trvá na tom, že nebude akceptovat a vydávat schengenská víza, a že cesta do Evropy není právo člověka, že je to privilegium? Člověk se na to dívá a říká si: "Co to jako má být za privilegium?" To přece není zaměřeno na nás, na ruské lidi, ale na ty představitele "elity" uvnitř Ruska, kteří odmítají být Rusy. Oni už dávno nejsou Rusové, jsou "tamější". A pro ně je to skutečně privilegium, když jim páníček dovolí dotknout se jeho života. Jsou kvůli tomu připraveni zlikvidovat svůj stát. A oni jim odtamtud říkají: "Jestli chcete k nám, tak si to privilegium odpracujte. Zničte Rusko, proveďte státní převrat!"

A u nás se našli například v Municipálním sdružení v Petrohradu, v Municipálním sdružení v Moskvě takoví, co vykládají, že prý Putina je zapotřebí soudit za vlastizradu: "On si dovolil hájit zájmy Ruska, když je můj páníček proti! Chápete to? On vyvolal napětí se Západem. To je přece vlastizrada!" V jejich chápání je to zrada jejich páníčka. Jenže Putin jejich páníčkovi nikdy nesloužil, on vždy sloužil své vlasti! A oni to překrucují. To je další z elementů státního převratu! Také se k tomu připravovali.

Ta cesta na Západ je pro ně velice důležitá. A oni je ze Západu vytlačují. Portugalsko odmítlo všem našim uprchlíkům vydat zlaté vízum. Přesně od toho okamžiku, kdy o něj zažádali po začátku speciální vojenské operace. Řekli jim: "Koukejte se vrátit do Ruska a svrhněte Putina! Proveďte státní převrat a zlikvidujte Rusko! Padejte! Tady jste nám k ničemu." Takto je cíleně vykazují.

A na tomto pozadí rakouský ministr zahraničí Schallenberg povídá: "My jsme připraveni posoudit otázku postupného zrušení sankcí. Nabízíme Vídeň pro vyjednávače. Ale abychom to mohli udělat, jsou nutné podmínky, abychom s tím začali." A Zelenskij na to: "Ne, já teď nejsem připravený jednat. Ne, ne..." Díváte se na něj, proč se tak chová? A on se takto chová proto, že naše "elita" ho prosí, plazí se před ním po břiše a říká mu: "Ty jsi oblíbený lokaj našeho páníčka. My jsme připraveni ti posloužit, v čem jen řekneš. Tu Rašku my nenávidíme!" A Zelenskij jim říká: "Napřed proveďte státní převrat, rozčleňte Rusko, aby přestalo existovat, a já se potom u páníčka za vás přimluvím." Tj. "Budu připraven k vyjednávání."

Naše média tuto stránku věci prakticky zamlčují a jde to přesně tímto směrem. Jen si to vezměte. V jeden den přichází dvě zprávy. Lotyšský sejm svým rozhodnutím odděluje lotyšskou pravoslavnou církev od té ruské. Jednoduše se rozhodli a oddělili je. A ve stejný den Lotyšsko informuje: "My už dávno dostáváme plyn z Ruska." U nás z nějakého důvodu rozhodli omezit to do 3. září a ve skutečnosti plyn začal proudit 23. srpna. Tedy jakmile začali bourat památník Osvoboditelům. Takže je to tak, že nám...

Proč to oznámili 8. září, myslím, že osmého, nu, v jeden den se to stalo. Protože ten den s konečnou platností dostali plyn se vším všudy. A oni se hned potom rozhodli oddělit od ruské pravoslavné církve. A to je fakticky útok na ruskou pravoslavnou církev, zda mrkne nebo ne. Oni teď útočí po všem, co nás drží pohromadě, na čem se drží Rusko. Je pravoslavná církev do určité míry v Rusku populární? Sám Putin chodí do kostela, křižuje se a ta církev podporuje Rusko. A oni se potřebují přesvědčit, zda je pravoslavná církev ochotna účastnit se státního převratu, jako to udělala při svržení Mikuláše II. nebo ne. Potřebují si to otestovat. A tohle je ten test, co bude s ruskou pravoslavnou církví. Zda opět prodá Rusko, nebo neuhne z vlasteneckého postoje.

K tomu to všechno, ale to všechno vychází od nás! To my zajišťujeme zdroji všechny nepřátele Ruska a až když od nás ty zdroje dostanou, tak udělají další krok v boji proti nám. Oni se bojí, že se Rusko může rozhýbat a zničit je. Proto potřebují napřed záruky od rossionských podpindosníků, že si to neodnesou, že jen dostanou smetanu. Rozjely se vlaky se zdroji, rozproudil se plyn: "Tak, teď můžeme zbourat ty památníky a budeme uvnitř vyvolávat napětí, ničit je!" Dostali se takříkajíc na projektový výkon: "Tak teď oddělíme ruskou pravoslavnou církev a provedeme další špinavosti."

A tohle všechno je placeno Ruskem! Všichni naši nepřátelé pracují proti nám díky tomu, že je Rusko zásobuje svými zdroji. Jak šíleně to vypadá, si můžeme znázornit na příkladu, je to, jako by SSSR válčil se Třetí říší a zároveň své zdroje, například obilí a potraviny posílal do Německa, aby tam lidé nehladověli. Do Třetí říše! "Přece musíme plnit své smluvní závazky! Ty nesmíme porušit." Západ je porušuje, jak si jen vzpomene, pro ně je to politika a jak se chováme my ke svému nepříteli? "Dělejte si prosím, co chcete. Klidně zabíjejte naše vojáky, dodávejte zbraně, bořte památníky, my vám dál budeme všechno bezezbytku dodávat. Přece jsme podepsali smlouvu."

Co to jako má být? Smlouva platí, když ji plní obě strany. Spolupracujete s těmi, kdo vám neškodí. Když jde člověk například do obchodu, tak chová-li se slušně, neuráží prodavače, nerozbíjí regály, je obsloužen. Pokud se však chová asociálním způsobem, nikdo ho neobslouží, kulturně ho z obchodu vyhodí a někdy i policie strčí za katr. Oni nám vyhlásili válku s cílem naší plné likvidace a my je zajišťujeme zdroji, přestože jim reálně můžeme předložit tisíc příčin k pozastavení nebo vypovězení smlouvy. Jenže k tomu musí být politická vůle, politická vůle!

Oni přece vypovídají smlouvy, oni ukradli náš majetek. A my jim nyní absolutně bezplatně, jednoduše zadarmo dodáváme všechno! U nás pracuje průmysl, my musíme platit náklady na výrobu, mzdy, musíme kompenzovat různé další výrobní náklady, to všechno zatěžuje náš rozpočet. A za to zboží, které tam dodáváme, nic nedostáváme.

Oni nám letadla neopravují a my jim dál dodáváme titan. A proč? Protože platí v dolarech: "A až v Rusku proběhne státní převrat, tak mi páníček slíbil, že ty dolary budu moci použít." Tohle to se děje! Tak taková je ta situace.

Ale mluvit o tom, že Rusko v té konfrontaci prohrává, jednoduše není možné. Teď proběhlo Východní ekonomické fórum, kterého se účastnilo 68 států. A není ani tak důležité, že se ho neúčastnily přední státy, i když z Rakouska a Francie tam lidé byli, i z dalších těch států. Důležité je to, že Rusko není v žádné izolaci, snaží se s ním spolupracovat a udržovat s ním kontakty. A proč je to ještě aktuálnější? Neboť Rusko, přestože vede speciální vojenskou operaci na Ukrajině, současně provedlo cvičení na Dálném východě s účastí padesáti tisíc vojáků a řádově 14 dalších států. I když z toho vyřadíme postsovětské státy, stále to bude 10 dalších států.

To znamená, že ruské hranice jsou chráněny po svém obvodu, a Rusko pevně stojí na vlastních nohách. Proto chtějí s Ruskem jednat. Putin provedl poradu s Radou bezpečnosti, kde mluvil o tom, že jsme přistoupili na ten potravinový obchod, aby mohly být ty potraviny dodávány nejchudším státům trpícím hladem.

Přece nám tvrdili, že nebude-li dodáváno ukrajinské obilí, tak v nich vypukne hlad. A on se ptal: "Jak je to možné, že ze všech lodí, jen dvě zamířily tam, kde lidé skutečně hladoví?" Do Jemenu a Džibutska. Všechny ostatní odpluly do prosperujících států. Západ namítá: "To ale způsobilo, že se na trhu vyrovnala poptávka s nabídkou, takže si to mohou koupit." Ne, ten problém je v tom, že na Ukrajině nakupovali za sníženou cenu, a tam musí nakupovat za průměrnou cenu. To o to jde. To znamená, že je fakticky podrazili a sami se zabezpečili zdroji.

Putin o tom mluví zcela přímo. A také říkal: "Jen si to vezměte. My jsme dodali hnojiva a na Západě je zabavili a leží jim tam na skladech. My jim platíme za to uskladnění, přestože s nimi nemůžeme nakládat."Oni by to už dávno ukradli stejně jako naše peníze a někde použili. Tím spíše, že jde o hnojiva. Jen si připomeňte ten výbuch v Bejrútu, kde výbuch způsobila právě hnojiva. Proto Putin...

Takže Západ by ta hnojiva dávno ukradl, ale takto za ně dostává peníze. A hlavně se jedná o komunikační kanál podpindosnické "elity" v Rusku se svými pány. Oni díky tomu pobízejí naše, aby se účastnili státního převratu: "My se tady poradíme a něco pro vás uděláme." Ve skutečnosti jen utrácejí zdroje. Putin to řeší z řídícího hlediska a navrhnul: "My jsme připraveni chudým státům, těm nejchudším státům tato hnojiva přenechat zadarmo. Ať si je samy vyzvednou v Evropské unii.

Evropská unie má přece starost o to, aby se jim vedlo dobře, těm nejchudším státům, tak ať jim ta hnojiva vydá. A jakým státům? O tom ať rozhodne ruské ministerstvo zahraničí." O ta hnojiva jsme tak jako tak přišli. Jen si vezměte, jaký je to dobrý, elegantní krok. Putin říká třetím státům, řekněme těm africkým: "Vezměte si ta hnojiva, ať vám napomohou k lepší úrodě. Trochu vám to pomůže, ale musíte si ta hnojiva odebrat u vašich evropských partnerů, u vašich bývalých kolonizátorů, kteří jimi nadále jsou."

A to vyvolalo takovou otázku. Někdo namítá: "Jak já mohu něco diktovat svému páníčkovi?" A africké národy na to: "Co to povídáš? Staráš se o svůj lid? Nebo se podřizuješ tomu kolonizátorovi?" A okamžitě, jednoduše okamžitě to tam vyvolává proruské nálady, ve všech těch státech. Je jasné, že "elity" nedokážou ta hnojiva získat. Možná se to někomu i povede. Ale ten problém je v tom, že okamžitě proběhne ten předěl: "Rusko nám dodávalo obilí a vy jste ho ukradli! Vy Evropané! Zápaďáci! Rusko nám chce darovat svá hnojiva a vy nám je zase chcete ukrást! To vy jste naši nepřátelé, Rusko nám přináší dobro."

To znamená, že jedním krokem Putin vytvořil pořádné napětí v tom zdrojovém podbřišku, v té zásobárně odkud čerpá Západ zdroje. To je pro ně velký problém. Nelíbilo se jim, že je tam soukromá Wagnerova armáda a tak dále, že? Ve Středoafrické republice a Mali. A teď malijský prezident ze svého státu vyhnal všechny francouzské žoldáky. To je konec, to znamená, že se přeorientovali, to je pád Francafrique. Toho francouzského afrického impéria! Jedním krokem Putin vyřešil důležitý globální úkol, když tak přetáhl státy třetího světa na stranu Ruska, tím že od něj získají pomoc.

My přece potřebujeme ve světě spojence. Musíme ustát tu konfrontaci na Západě, s naším protivníkem, který tam stojí. A to je souhrnný Západ, který stojí proti nám. A naše "elita" nám brání získat tuto podporu od států třetího světa. Co řekl prezident Myanmaru Putinovi na fóru? "My tě vnímáme jako světového lídra a jsme připraveni s tebou spolupracovat." A přitom, aby mohl vyřešit státní úkoly, musel přijet na soukromou návštěvu! Protože "elita" zablokovala jakoukoliv spolupráci s Myanmarem. Kdybychom naladili normální spolupráci s Myanmarem, tak by nám to v podstatě umožnilo korigovat chování Číny, která se ne vždy chová k Rusku korektně a přátelsky.

Čína také Rusko na celé čáře využívá. Takže takové to, že si vzájemně kryjeme záda a jsme pevní jako skála, to jsou jen pěkná slova. Ve skutečnosti je v Číně také podpindosnická "elita" a mnoho problémů, včetně protiruských nálad. Čína by se začala chovat uctivěji, byla by zdvořilejší a důslednější ve svých krocích, kdybychom s Myanmarem navázali dobré vztahy, ale naše "elita" to nedělá. Takže prezident je nucen přijet na SOUKROMOU NÁVŠTĚVU, aby řešil státní věci.

Co to je? Jen si představte tu šílenost! Jenže naše "elita" je podpindosnická a zde se vrátím k jedné věci. Pamatujete, jak jsme bojovali proti zákazu veřejného zobrazování nacistické symboliky? Nám to zdůvodňovali tak, že se jedná o propagandu nacismu, a proto se to nesmí! A my jsme namítali, že je třeba znát tvář zla. V Sovětském svazu nešlo o žádnou propagandu nacismu, když tu symboliku ukazovali ve všech filmech, jak dokumentárních, tak i v těch... No ve zprávách. Stejně jako v uměleckých filmech. Naopak šlo o propagandu vlastenectví, ukazovali nám tvář nepřítele. Jak ho máme vidět.

A oni tím zákazem chtěli dosáhnout toho, abychom toho nepřítele nedokázali rozpoznat, abychom neznali jeho symboliku, aby jeho obraz byl neurčitý. A když začala speciální vojenská operace, tak udělali to samé. Rozmývali tu nacistickou symboliku, jako bychom bojovali proti jakýmsi abstraktním banderovcům, kteří nemají žádnou svou symboliku a tak dále, že to nemusíme znát.

Ale lidé, kteří tam bojují, se tam s tou nacistickou symbolikou přímo střetávají. Meine Ehre heißt Treue! Ten nacistický symbol, esesácký. Tohle heslo přece mají napsané všude. Znamená to: Mou ctí je věrnost. To je přece osobní přísaha Hitlerovi. To přece nebyla přísaha Německu. Ve Wehrmachtu bylo: Gott mit uns. To heslo znamená: S námi je Bůh. Byl tam zaveden nový taktický znak, který plně odpovídá taktickému znaku, jaký používaly tankové jednotky, i obecně Wehrmacht v době Velké vlastenecké války.

Chápete teď, co způsobili ti zmetci, kteří zakázali jejich veřejnou prezentaci?! Oni stírali vědomí toho, kdo je naším protivníkem. Abychom to ve své většině nevěděli. Ano, tam na bojišti to lidé vědí, ale jinde je o tom mluvit zakázáno. V žádném případě nesmíme mluvit o tom, kdo je naším protivníkem, že to jsou následovníci nacismu, Třetí říše! Že znamenají pro Rusko stejnou hrozbu jako ta Třetí říše, že vlastně pokračujeme v díle našich otců, dědů a pradědů, když bojujeme proti banderovštině/benderovštině, a proti celému souhrnnému Západu, který bojuje i s tehdejší symbolikou.

Takže aby tu to vědomí nebylo, to zakazovali. A proč to tedy dělali? Tento týden Borrell opět nazval náš stát fašistickým! "Rusko je fašistické, režim v Rusku je fašistický." Před tím Timothy Snyder zveřejnil rozsáhlý článek, už v květnu v Politico, pokud se nepletu, že Rusko je fašistický stát. Jen se podívejte, jak přes všechny zahraniční zdroje probíhá vštěpování myšlenky, že to my jsme fašistický stát. Takže jsme-li fašistický stát...

A jak je možné při vědomí, že ve 2. světové válce, ve Velké vlastenecké válce, pod touto symbolikou, pod kterou nyní bojují Ukronacisté, bojovala Třetí říše, obviňovat Rusko z toho, že je fašistickým státem? Když veškerou nacistickou, fašistickou symboliku používají tam, na druhé straně, proti které bojujeme?

Proto úředníci-zrádci, vlasovci uvnitř státu zcela cílevědomě jednali tak, aby bylo možné obvinit Rusko z fašismu. Aby informace o tom, že tam skutečně bojují s touto symbolikou, byli lidem skryty. Proto také v reportážích z míst těch událostí veškerou tuto nacistickou symboliku zakrývají, retušují, aby nebyla vidět a bylo možné... Dělá se to jen z jednoho důvodu, aby bylo možné obviňovat z fašismu Rusko.

Vzpomeňte si na ten krok, jak se na základě potopení křižníku Moskva pokusili rozvířit proti Rusku fašistickou propagandu. Obvinit Rusko z fašismu. S taktickým znakem "Z" je to stejný případ. Chápete, že to jsou všechno články jednoho řetězu připravované dopředu? Aby až na nás zaútočí, obvinili Rusko z fašismu? Ne ty, kteří jsou doopravdy těmi fašisty, ale Rusko!

My se tomu fašismu musíme bránit, a oni nás z něj obviňují. To je... Tohle přece dělá Centrum informačně-psychologických operací. Ano, a ve vztahu ke Koncepci sociální bezpečnosti probíhá přesně to samé. A všechny kroky takzvaného vnitřního prediktoru SSSR, který jak už jsem říkal, neuznáváme, jsou plně synchronizované s veškerou tou protiruskou propagandou. Plně odpovídají těm metodickým příručkám toho centra, které jsou používány proti Rusku. To Centrum informačně-psychologických operací je stejným nástrojem, jako naši vnitřní podpindosníci, ti také všichni pracují proti Rusku, ti všichni pracují stejně.

A nás obviňují z toho, co provádějí sami. To oni urážejí a zabíjejí. My nic z toho neděláme, a přesto nás z toho obviňují. A aby nás takto mohli obviňovat, bylo nutné sebrat nám naše symboly a skrýt ty symboly, pod kterými bojuje náš protivník, abychom je neznali a nedokázali ho podle těchto symbolů rozpoznat.

A na té Saur-Mogile, to bylo přímo rouhání! Takový překrásný večer, dobrý koncertní výběr hudby, a ve chvíli, kdy se mluvilo o vítězství nad fašismem, ukážou trikolóru! Vždyť právě na této Saur-Mogile lidé bojovali pod rudou vlajkou za Rusko, za svou vlast a pod trikolórou proti nim vlasovci! To tam se střetli v boji!!! Uvědomujete si úroveň té ohavnosti, přítomnost trikolóry na Saur-Mogile?! Jaký zmetek se o to postaral? Jaký pederast to byl? To je ta naše "elita".

Tak takový my máme týl. Teď se ze všech sil snaží v Rusku vyvolat napětí, ve všech oblastech. Měli jsme se dávno zhroutit. Nabiullinova nám vpálila 20% základní úrokovou sazbu. A my se nezhroutili, protože Putin již stihnul přenastavit naši ekonomiku, zcela jiným způsobem spustil výrobní moduly. Ale škodu nám to stejně způsobuje kolosální. Už je září a stále nám tu úrokovou sazbu nesnížili. To znamená, že stále ještě chovají naději, že provedou státní převrat a rozčlení Rusko, že válku přivedou sem k nám. Sní o tom, jak budou zase sloužit svému západnímu páníčkovi, jak mu zase budou lízat zadek, stejně jako to teď dělá ukrajinská "elita".

Takže ta situace je velice těžká, ale není beznadějná. Není beznadějná! Nesmíme stát v cestě své armádě. Ona bojuje tak, jak bojuje. Ano, na zradu je nutné poukazovat. A já jsem mluvil o společenské iniciativě pro vnitřní kroky. A naši vojenští zpravodajové bezesporu měli informovat o znepokojující situaci, která vznikala i v tom charkovském směru. Ano, měli! Jenže je zapotřebí zapracovat s jejich okolím, aby bylo jasné, odkud se vzaly některé z formulací. Protože dříve naši zpravodajci podobné formulace nepoužívali. A to znamená, že do toho zapojili všechno, zcela konkrétně vsadili právě na tento útok.

A my musíme šetřit naši armádu, šetřit lidi a porazit protivníka. Když ho porazíme tady, dostaneme i celý zbytek Ukrajiny. Potom už budeme moci do měst vstupovat slavnostním krokem. A pokud nám tady něco uteče, bude to problém, bude to velmi velký problém. A proto si musíme pamatovat, že naše věc je spravedlivá, nepřítel bude poražen a Vítězství bude naše!

Ale abychom nepřítele mohli porazit, musíme znát jeho symboliku a nesmíme mít zmatek v té své. A právě ta skutečnost, že máme trikolóru, umožňuje našim protivníkům přímo nás spojovat s vlasovci a vykládat, že tu máme fašistický režim, fašistický stát. Státní vlajka o tom svědčí. Jenže vnitřní vlasovci a podpindosníci jsou stále ještě dost silní a nedovolují nám nahradit tuto koloniální vlajku, která označuje absenci ruské suverenity, absenci ruského státu, suverénní vlajkou suverénního ruského státu, rudou ruskou vlajkou! Ale stejně bude nad Kremlem vlát rudá vlajka!!!

A pokud si Západ myslí, že mu podpindosníci tady v Rusku pomohou, a riskne provést proti Rusku zdrcující všeničící jaderný útok s tím, že odveta žádná nebude, tak se moc plete. Odveta přiletí! Protože nám je k ničemu takový svět, ve kterém nebude Rusko!

A nyní nám v těchto podmínkách vykládají: "Vydali jim města a lidé tam teď budou mít problémy." Ano, budou mít problémy. Ale je nutné si reálně uvědomovat, v jakých podmínkách bojujeme! V jakých podmínkách! A že musíme bojovat podél celé fronty a navíc musíme mít připravené rezervy! Cožpak je to náhoda, že Finsko a Švédsko tak urychleně přijímají do NATO? Že nashromáždili ohromný kontingent vojsk NATO v Pobaltí? A teď mohou začít formovat útočnou skupinu ještě i ve Finsku. Odtud mohou mimochodem zaútočit na Murmansk i Leningrad... Ne, na Petrohrad, ale na Leningrad! Znovu chtějí zlikvidovat Leningrad! Tak taková je ta situace.

Ještě jedna otázka. Prosí vás okomentovat smrt Alžběty II.

Ano, to, že zemře, se čekalo už dlouho a je nutné být v tomto ohledu korektními. Putin vše učinil správně, byl korektní a poslal projev soustrasti i blahopřání novému králi, bývalému princi Charlesovi, a nyní králi Karlovi. V ruské tradici je to Karel, aby se to nepletlo s jinými. Ovšem celkem zbytečně přijal jméno Karel, mohl si vzít i Georga/Jiřího. Ale holt nechtěl.

Ale o to nejde, skutečně odchází jedna epocha. A se smrtí Alžběty II. Vzniká pro Rusko dost vážná situace. Vyslání lodě na korunovaci Alžběty II. po Stalinově smrti bylo totiž prvním krokem, kterým se partajní sovětská nomenklatura vzdala suverenity Ruska: a udělala podřízené pukrle před svým globálním šéfem: "Jsme připraveni se vám podřídit!" Nyní bude korunovace Karla III. Je nutné si uvědomovat, že to bude zkouška pro naši státnost, náš stát a naši suverenitu!

Co se týče samotné volby za krále právě Karla, tak ta situace je dost podivná. Jak známo, tak Alžběta II. si nepřála, aby korunu zdědil Karel (Charles). Měl příliš mnoho problémů ve svém osobním životě, jak z hlediska vlastního chování, tak i v chápání procesů řízení, těch problémů bylo hodně. Alžběta chtěla předat korunu svému vnukovi Williamovi. A co je zajímavé, dvakrát se okoušela svolat tajnou radu, na které chtěla ohlásit svou vůli, ale lékaři jí zakázali to udělat, a hned potom náhle zemřela. Všem je jasné, že by na ní ohlásila, že králem, následníkem bude William. Zfalšovat potom její poslední vůli, pokud nějaká existuje, by bylo problematické. Nebo tvrdit, že žádná není a podle pravidel nástupnictví trůnu získává korunu Charles, by také bylo problematické. Nic z toho by udělat nemohli, protože vůle královny by byla ohlášena.

Ale už to proběhlo tak, jak to proběhlo. V podstatě nejsou pro britskou korunu podobné věci žádnou novinkou. Britský establishment se fakticky chová vždy stejně. Když je to zapotřebí, tak provedou podlost, nebo někoho rovnou otráví, zabijí a žádné příbuzenské vazby pro ně nic neznamenají. Takže to jsou jejich problémy, ať se tam s tím sami vypořádají a vaří se ve své vlastní kaši.

A co znamená tato výměna monarchy pro nás? Někdo to charakterizoval tak, že konečně bude mít ten sedmdesáti tříletý chlapec stálou práci". To byl komentář k tomu, že se Charles stane králem. Ten problém spočívá v tom, jak to nyní vypadá ve vyšším řídícím sboru Velké Británie. Přesně tak, jak je to zapotřebí. Je tam absolutně nezpůsobilá premiérka Liz Trussová a úplně stejně nezpůsobilý monarcha.

Ať už byla Alžběta jakákoliv, tak do určité míry udržovala matrici britského vládnutí, matrici britské státnosti. Teď už je pád Britského impéria jen otázkou času. Ona to vždy byla jen otázka času, jenže Alžběta to různými cestami brzdila. Nebyla na to přece sama, měla okolo sebe určité okolí, které to brzdilo, stála za ní klanově-korporativní skupina. Uvedení Charlese na britský trůn znamená, že tato skupina, která v té či oné míře stabilizovala Britské impérium, zcela opouští jeho řízení.

A nakolik to řízení stabilizovala? Podívejte se na to takto, Alžběta převzala stát, když byl premiérem Winston Churchill, a ten, ať už k němu máme jakýkoliv vztah, byl veličinou. Už jsme nejednou mluvili o tom, že Churchill má s hroucením Britského impéria málo co společného, protože tento proces přeformátování Britského impéria souvisí s přenosem centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. Nebylo v jeho silách ten proces zastavit. Aby mohla provést 1. a 2. světovou válku, musela Velká Británie a přesněji globální řízení provést experiment v reálných podmínkách v podobě První a Druhé búrské války. A Churchill byl z tohoto pohledu jen slabou figurkou.

Jeho problémem byla ta skutečnost, že neprošel zkouškou a nebyl začleněn do globální "elity". Jedním z důležitých prvků, jak do ní mohou vstoupit zámožní lidé, je jejich bankrot. Trump prošel řadou bankrotů a reagoval na to správným způsobem, takže byl zařazen mezi globální "elitu". Zatímco Churchill už při prvním bankrotu zklamal, a proto ho sice udrželi nad vodou, ale zůstal na úrovni státní "elity". Neustále bojoval o zachování Britského impéria, snažil se ho alespoň nějak stabilizovat.

A jeho poválečný návrat do funkce premiéra byl spojen s tím, že bylo zapotřebí do určité míry stabilizovat rozpad, pozastavit rozpad Britského impéria, protože 2. světová válka skončila s jinými výsledky, než plánovalo nadnárodní řízení. Ve výsledku 2. světové války se objevil velice silný globální subjekt v podobě Sovětského svazu, který uplatňoval svou konceptuální politiku, který realizoval svou koncepci globalizace, objevily se státy socialistického tábora a byl spuštěn zcela jiný proces ovlivňující procesy dekolonizace. Takže to museli všechno stabilizovat.

Ano, Indii už vrátit nemohli. Ale jiné věci se jim povedlo pozdržet. Například totální pád Britského koloniálního impéria, které tedy nemělo padnout, ale být přeformátováno. Bylo to odloženo až do roku 1960, kdy začala přehlídka vyhlašování suverenit různých států, bývalých kolonií. A o to se on snažil. Churchill byl v podstatě celkem důležitou státní figurou.

A proč o tom mluvím? Právě kvůli jeho porovnání s tím, co je zač Liz Trussová. Je to výsměch tomu, jak má vypadat státní lídr. Stejně jako byl kvůli pádu SSSR dosazen absolutní podpantoflák, slabošský člověk, za kterým se ukrývali ti, kteří Sovětský svaz rozkládali, Michail Sergejevič Gorbačov, tak stejně je pro rozklad Velké Británie dosazena Liz Trussová. A stejně jako byl od čela zákonodárné moci dosazen Lukjanov, který nedokázal udělat vůbec nic, tak byl do čela britské koruny dosazen absolutně neschopný, bezmocný Karel III.

To znamená, že rozklad probíhá podle stejného scénáře, podle stejné algoritmiky. Johnson v každém případě trochu stabilizoval státnost, přece jen ji trochu stabilizoval. A to, že má v plánu vrátit se do funkce premiéra, znamená, že určité britské klanově-korporativní skupiny mají v plánu nějakou stabilizaci Velké Británie jako centra koncentrace řízení. Ale vše přechází do Číny.

Jen se podívejte, jak se všechny ty procesy začínají zrychlovat. Kdyby tam dosadili Williama, tak by mohl do určité míry pokračovat ve stabilizaci situace ve Velké Británii. A nyní, když se Číně rozběhly procesy změny jejích vztahů s celým světem, a v první řadě se Spojenými státy a Tchaj-wanem, podle zcela jiného scénáře, se zcela jinou intenzitou, takže Čína začala prudce nabírat obrátky jako centrum koncentrace řízení na globální úrovni, přebere rychle všechny zbývající prvky z Velké Británie.

To ale neznamená, že dnes jsou tady a zítra budou tam. Ne, to přece jen trvá roky. Nicméně tyto prvky musí být přesunuty do Číny daleko rychleji. Tak taková je ta situace. Začalo to Churchillem a skončilo Liz Trussovou. A Velká Británie smrtí Alžběty II. jako impérium a jako centrum koncentrace řízení fakticky skončilo. Už je o tom možné takto mluvit. Nyní už jen bude dohasínat. Aby se Sovětský svaz pod Gorbačovovým vedením zhroutil, bylo zapotřebí šesti let, od roku 1985 do roku 1991. Uvidíme, jak ty procesy poběží ve Velké Británii. V krátkosti je to k této otázce všechno.Nu, to je dnes vše.

Tak už mi nezbývá než se jen rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Takže abyste rozuměli procesům řízení, musíte vědět, jak tyto procesy řízení probíhají ve složitých sociálních supersystémech, takových jako je stát. Znalosti o tom najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. A já nyní speciálně neosočuji tu imitační strukturu, už dávno se o tom nezmiňuji. V pracích vnitřního prediktoru SSSR! A poslední... Stávající, současný manévr, co je to stát, jak je stát řízen, kdy stát existuje a kdy ne, proč osm set lidí ve Vatikánu tvoří stát a čtyřicet miliónů lidí na Ukrajině ne, proč je v současném světě deset miliónů nezbytný počet obyvatel, aby mohli utvořit národní stát... To všechno najdete v našich pracích, vydaných jako třídílná kniha Válka, Stát, Bolševismus. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙