Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 3.1.2022

Datum: 3.1.2022 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 03.01.2022. A hlavní událost, která zajímá návštěvníky našeho webu i komentátory na různých platformách, je telefonický rozhovor Bidena a Putina, či Putina a Bidena, který se podle oficiální verze odehrál, podle oficiálního webu www.kremlin.ru, na který se dívám, 30. prosince 2021. I když jak informoval ve zprávách na Prvním kanálu (Pervyj kanal) dne 31. prosince 2021 v 10:00 hodin moskevského času novinář Oleg Šiškin, tak si prezidenti zavolali pozdě večer, v půl dvanácté v noci podle moskevského času kdy v USA hodinové ručičky ukazovaly 16:30 hod. Tady vás hned upozorníme na podstatnou chybu, neboť ve Washingtonu v té době bylo půl čtvrté odpoledne, 15:30 hod. Časový posun mezi Washingtonem a Moskvou činí v zimním období osm hodin. Až po 13. březnu tohoto roku se ten rozdíl sníží na sedm hodin.

Ano, už jsme o tom mluvili v souvislosti s Přímou linkou Gosudara, o té do nebe volající neprofesionalitě novinářského sboru. V centrech je sice trochu vyšší než v regionech, přesto je ta jejich neprofesionalita do očí bijící. A lidé to všechno vidí, všechno to zaznamenávají, takže doufá-li někdo, že ta neprofesionalita centrálních médií zůstane nepozorována, tak skutečně ne.

Ovšem odpovědět na tuhle symbolickou událost, která lidi zajímá, nebude možné, pokud napřed nepromluvíme o hlavní symbolické události roku 2021, o klíčové události s globálním významem. Přičemž lidé, kteří neznají teorii Koncepce sociální bezpečnosti, což jsou polithňupové, lídři nějakých společenských názorových směrů, tuto událost jako takovou nevnímají. V řadě jiných událostí ji sice zaznamenali, ale co fakticky znamená, se pochopit ani nepokoušejí.

A co že to tedy bylo za událost? Základním bodem této události se stala publikace, zveřejnění smlouvy s USA a dohody s NATO. Ano, je to neobyčejné, není to zvykem, takto postupovali jen bolševici ve svých začátcích. Tak čím je to tak neobyčejné? Co je k tomu nutilo? Ano, mělo to určitý ohlas a tak dále, ale proč my tuto událost označujeme jako tu nejsymboličtější? Ta věc se má tak, že tato událost svědčí o určité etapě přeměny společnosti a formování státní suverenity Ruska. Tato etapa byla roztažená v čase. K mnohým událostem došlo právě v tom roce 2021. A co se v tom roce 2021 stalo?

V roce 2021 došlo k situaci, kdy se v národě začal formovat paralelní okruh řízení ve státě. Suverenita státu je jeho schopnost samořízení na základě plné funkce řízení, tedy řídit se samo. Plná suverenita státu závisí na tom, nakolik je výslovně sama společnost schopná řídit podle plné funkce řízení. Přijde-li sama společnost o svou suverenitu, vede to ke ztrátě státní suverenity. V Sovětském svazu napřed přišla o suverenitu sama jeho společnost. To když začaly znít hlasy: "Proč my vlastně jdeme nějakou svou cestou? Vždyť na Západě všechno mají. Staňme se také takovým obyčejným státem...," a tak dále. Když ve společnosti lidé o toto přišli, stala se formalizace ztráty státní suverenity jen další etapou. Ona obroda státní suverenity není možná bez obnovy suverenity samotné společnosti. Začne-li se společnost (lidé) považovat za subjekt řízení, významný subjekt řízení, začne-li si vytyčovat své společenské cíle a domáhat se, aby stát tyto cíle plnil, povede taková obroda suverenity samotné společnosti i k obrodě suverenity státu.

Ať už je to dobře či špatně, tak díky koronaviru se spustila obroda suverenity společnosti na úrovni formování samořídících se modulů, ze kterých se potom zformuje státní řízení. Strukturní řízení, kterým je pro nás stát a všechny jeho struktury, vždy krystalizuje z řízení bezstrukturního. Napřed ve společnosti vzniká společenská iniciativa. Hledají se formy a metody její realizace. A ukáže-li se, že sama iniciativa a formy a metody její realizace jsou životaschopné, tak začnou působit na stát, což vede k jeho určitému přeformátování, aby odpovídal novému stavu společnosti. Jak to, že nikdo z těch polithňupů si nevšiml, že se společnost za rok 2021 proměnila, přičemž významně? To přece vedlo k tomu, že se jim u nás ve státě nepovedlo ustavit fašistický systém. Jen se podívejte, na Západě to jde jednoduše. Chce-li někdo vystoupit proti koronavirovým opatřením, proti všeobecné vakcinaci, tak jak to udělá? Vyjde protestovat do ulic. Neprotestují proti samotnému systému, neprotestují. A k čemu došlo u nás? U nás to lidé tvrdě sabotovali a sabotují. Každý na svém místě hledal způsob, jak čelit tomu, aby k tomu ustavení fašismu v Rusku v konečném důsledku nedošlo.

To právě tento nepoddajný odpor oslaboval všechny řídící kroky shora, všech těch vakcinátorů, fašizátorů, takových jako Golikova, Nabiullinova, Muraško, Popova a dalších, nebo třeba Siluanova. Všechno to ve společnosti vázlo a oni se střetli s tím, že to nefunguje, jednoduše nefunguje. A realizace, formování té společenské suverenity povede k tomu, že se to jejich řízení zhroutí úplně. Proto ti nejchytřejší, co jsou ve státním řízení, říkají: "Vám se té občanské války dosáhnout podaří, jenže nás s vámi smete v první řadě. Takže je třeba z toho nějak vycouvat. Musíme si přestat hrát s těmi QR-kódy a požadovat masové represe." Jen si to vezměte, vždyť právě ti lidé, co nejvíce nenávidí Stalina a ty takzvané "stalinské" represe, sami k těm represím vyzývají! Vyzývají k tomu, aby byli trestáni lékaři a vědci, kteří mají alternativní názor. A já se ptám, má-li tedy prokuratura jediný správný názor, tak nač máme vědu, systém zdravotní péče a tak dále?

Podívejte, teď zakázali tu společnost Mezinárodní memoriál (MM). Dobrou akci provedli v Ria Novosti na zaznívající námitky západních států: "To je organizace na ochranu lidských práv a oni ji zakazují! Nenechají ji pracovat! Vždyť ten Memoriál hledá nevinné oběti stalinského režimu." Načež v Ria Novosti zveřejnili řadu dokumentů z konkrétních trestních spisů, kde se ti karatelé sloužící u SS sami přiznávali, jak se zločinně podíleli na genocidě civilního obyvatelstva. A právě tyto lidi v Memoriálu uvedli jako oběti "stalinských" represí! V tom Memoriálu už jen nestihli dospět k tomu, že vlastně i ten malíř Hitler byl obětí "stalinských" represí.

Takže ve společnosti se začaly formovat informační moduly! Řídící informační moduly působící na celé státní řízení, a tak byli nuceni couvat. A výsledkem té zformované suverenity společnosti byl vznik těch smluv, tedy přesněji té smlouvy a dohody zveřejněných naším ministerstvem zahraničí. Stejným projevem suverenity společnosti bylo to, že se tady u nás v Rusku objevil Putin. Na Ukrajině nemá společnost žádnou suverenitu, stejně jako v jiných republikách bývalého SSSR, takže tam není možný takový fenomén jako u nás, aby se tam našel jejich Putin, jednoduše to není možné. I při vší mé úctě k Iľchamu Gejdaroviči Alijevu, který je důstojným synem svého důstojného otce, tak jeho otec udělal kariéru jako státní činitel už v sovětském systému, a návazně kariéru v novém systému udělal zase Iľcham Gejdarovič Alijev. Takže již byl začleněn do řídícího systému, zatímco Putin se do něho dostal takříkajíc zadem a vyšvihnul se. A právě posílení suverenity společnosti signalizovalo zveřejnění těch smluv.

Už jsem na to poukazoval, že to má zásadní význam, že nejde o žádné běžné smlouvy, že se jedná o vyjádření státního postoje! Postoje, z něhož nyní nemůže ustoupit ani jeden státní úředník! Jestliže z něho nějaký státní úředník ustoupí, z těchto pozic, mám na mysli ruské státní úředníky, z těch pozic, které jsou ustaveny v té smlouvě s USA a dohodě s NATO, bude to znamenat, že se sám otevřeně odhalí jako vlastizrádce a agent cizího státu v řízení státu. Tato událost, to zveřejnění bude mít obrovské následné účinky, fundamentální účinky! A když slyším, že loňský rok byl vyrovnaný a k žádným zvláštním událostem nedošlo...

Lidi, máte k dispozici Koncepci sociální bezpečnosti! Studujte teorii, abyste ty procesy probíhající ve společnosti byli schopni uvidět! Takto do dopadá: "Vidím fragmenty, vidím kaleidoskop, ale dát si to uceleně dohromady a porozumět tomu, co z čeho vyplývá, to nedokážu." A proč? Protože ten člověk neovládá teorii Koncepce sociální bezpečnosti. A ta situace je taková, že nyní je tato pozice, která je uvedena v té smlouvě a dohodě, v té smlouvě s USA a dohodě s NATO, státním postojem, ze kterého nikdo už nemůže couvnout. A jsou tam zaznamenána mnohá ustanovení suverenity, kterých společnost dosáhla uvnitř sebe. A to je teď předloženo světu jako ruská státní pozice! Jako obnova ruské suverenity! To je velice důležitá věc!

A nyní s porozuměním toho, k čemu se teď dostáváme, přičemž se jedná o formování celosvětových principů. Rusko nebrání jen svou státní suverenitu, stejně jako v těch Minských dohodách, které fakticky ustavují i způsob řešení jiných konfliktů, jsou tam popsány principy, jak je možné řešit i jiné konflikty, ke kterým dojde nebo už k nim došlo v jiných státech. Stejně fungují tyto nové smlouvy, jedná se o celosvětovou politiku, proto nejadekvátnější lidé, kteří to vyhodnotili, například v Číně, ihned řekli: "Ano, to je přijatelná pozice, s tím je možné pracovat." Je to přece pozice, na jejímž základě mohou být vyřešeny všechny politické problémy ve světě. Zatímco Pax Americana je pro svět absolutně nepřijatelný, znamená pro něj katastrofu. Jejich jednopolární svět, ve kterém všemu vládli, všechno vlastnili po pádu SSSR, se hroutí. Ale to zhroucení SSSR, který začal v sedmdesátých letech nahrávat USA, aby se vůbec jako světový lídr díky ruským zdrojům udržely, to je na samostatný rozhovor.

Takže ty smlouvy zveřejnili, a to okamžitě vyvolalo vlnu. A ve stávajícím rozložení sil, když se konala videokonference Putina a Bidena, tak... Ano, ano. K tomu zveřejnění došlo později, to bylo později! Takže když se konala ta videokonference, kterou Putin zvládl výborně, tak Biden řekl, že doufá, že bude mít s Putinem ještě další hovor do konce tohoto roku. My jsme na tuto naději odpověděli zveřejněním těch smluv. A tím se řízení USA dostalo do časové tísně, co a jak by měli dělat, jak manévrovat. Proto si potřebovali urychleně promluvit s Putinem. Čím více se blížil Nový rok, tím více o tom mluvili. Oni, už jsem o tom mluvil, mají v té době vánoční prázdniny, kdy oficiálně z úřadů odcházejí a nepracují. Svět přece počká, než USA oslaví své vánoční svátky, a tak to také fungovalo! A najednou se prezident USA lopotí a stále chce mluvit s Putinem.

Potom došlo k tomu úniku informací, mluvil jsem o tom už v minulém pořadu, že prý bylo rozhodnuto, že do Nového roku žádná schůzka nebude, že k ní dojde až po Novém roce. Ale pro USA je to katastrofa, úplná katastrofa. Co to znamená? Schůzka po Novém roce? Napřed jsou vánoční svátky v USA, od 24. prosince do 2. ledna a od 31. prosince do 10. ledna máme zase novoroční svátky my. A v tomto období je to třeba vyřešit, jenže kdy? Když 10. ledna se má konat první schůzka ohledně těch..., 10. ledna má dojít k jednání mezi Ruskem a USA o těch bezpečnostních zárukách, o té smlouvě s USA. 12. ledna má být zase zasedání Ruska a NATO a 13. ledna mají zástupci Ruska jednat v OBSE.

Takže všechno jde jedno těsně za druhým. Putin má dovolenou od 31. prosince do 10. ledna, a jak zmínily jedny u nás vydávané americké noviny, Vědomosti, tak odborníci musí před schůzkou dostat potřebné pokyny. Proto byl nutný ten rozhovor. Říkají nám, že se ten rozhovor konal z Putinovy iniciativy. Kdo to řekl? Peskov! A na základě čeho to tvrdí? Ještě 29. prosince všechna světová média informovala o tom, že Biden doufá, že se mu s Putinem podaří dohodnout. A navečer byla ve Spojených státech 29. prosince publikována informace, došlo k úniku informace z Bílého domu, že ke schůzce má dojít 30. prosince 2021. Zveřejnila to CNN. Takže všichni se hned s dotazem obrátili na Peskova a on na to: "Ano, jak to zveřejnila CNN, tak to je." To je zajímavý postoj! A pak ještě tvrdil, že to Putin byl iniciátorem toho rozhovoru. 29. prosince všichni věděli, že tím iniciátorem je Biden, který se na to přímo třese, skáče až do stropu, aby k té schůzce došlo, a najednou je to z ničeho nic Putinova iniciativa?! Kdo z nich si potřeboval promluvit? Putin nebo Biden?

Teď si o tom promluvíme. Tak co to ten Peskov dělá?! Přece víme, že už nejednou Putina podrážel. Pamatujete na schůzku v Ženevě? Putin doslova den před oznámením té schůzky řekl: "Jsme v obyčejném pracovním kontaktu a ještě nic nebylo rozhodnuto. Ještě se uvidí, kdy bude nějaká schůzka." Potom došlo k úniku té informace v CNN, že ta schůzka bude tehdy a tehdy a následně to Peskov komentoval: "Jak to řekli v CNN, tak to bude." No to mi tedy promiň, ale čí ty jsi vlastně tiskový mluvčí? Pro koho vlastně pracuješ? Čí zájmy hájíš? Pro který stát pracuješ? A pokud víte, že se Peskov vymezuje jako bělogvardějec, a že je pro něj vzorem Rusko za Mikuláše II., jak to sám nejednou pronesl...

Nejednou o tom přece za různých okolností takto mluvil, sám to říkal, tak to vyvolává otázky, neboť v Rusku bylo za Mikuláše II. 60% ruské ekonomiky pod přímou kontrolou Západu, a když se k tomu připočtou jejich zaangažované osoby, tak bylo 90% ruské ekonomiky pod kontrolou Západu. Chyběla nám celá průmyslová odvětví. Nevyráběli jsme tu motory, auta, letadla... Neměli jsme tu vůbec nic! Chemický průmysl. Neměli jsme tu vůbec žádná vysoce technologická odvětví. Když se naši geniální vynálezci samoukové chtěli uplatnit, museli odjet někam do zahraničí, nebo se jako Sikorskij "prodírat křovím ke hvězdám" (píseň od skupiny Ljube).

Ano?

Ladygin

Ladygin, ano, bylo jich mnoho, a potom je cílevědomě vyváželi s tím, že se neztotožnili s revolucí. Samozřejmě že se s ní neztotožnili, když například k Sikorskému přišel někdo z Čeky, tedy to oni tvrdí, že byl z Čeky... Nebo třeba přijdou z "Čeky" za Zvorykinem a řeknou: "Ty jsi buržoust, který je nám k ničemu." Všechno mu tam rozmlátí, jen jeho vědecké materiály nechají na pokoji. A po jejich odchodu se tam objeví velvyslanec USA: "To je neštěstí. Vždyť vás ti bolševici nakonec zabijí! Raději vás odvezeme. Že vám tu všechno zničili? Naštěstí to vaše vědecké materiály přežily, to je asi nezajímalo." Vždyť pracovali podle jedné metodiky, když je odváželi! Napřed tam vtrhli rádoby čekisté, a potom tam přišel nějaký pracovník z amerického velvyslanectví, který zorganizoval odjezd potřebného odborníka. Takže...

Trochu jsme odbočili. Vrátíme se k Peskovovi. Prý Putinova iniciativa, když všichni vědí, že se jednalo o Bidenovu iniciativu a Peskov tvrdí, že Putinovu. RBK, dokonce i RBK projevilo větší slušnost než Peskov, tam informovali o tom úniku informace ze zdroje. Když Putin jednal s Bidenem, tak řekl: "Takové jednání, jen aby se "jednalo", je nám k ničemu. My potřebujeme pracovní schůzky! A jedna rozmluva to nespraví." Řekli, že Biden mu sice volal, ale iniciativa prý byla Putinova. Když jednou Putin prohlásil, že potřebujeme pracovní schůzky, tak prý všechny další Bidenovy telefonáty jsou fakticky Putinovou iniciativou. Nu, promiňte, provedli to slušněji než Peskov.

A co ukrajinská média? Vždyť přece právě oni by měli mít největší zájem, vymáchat v tom Rusko, a dát najevo: "Vy nejste suverénní! Vždyť přiběhnete na každé páníčkovo lusknutí prstů." To oni by měli psát, že se Putin zlomil, že udělal pukrle před Bidenem, že mu volal před Novým rokem. A přitom ukrajinské média píší, že to Biden volal Putinovi a dal mu co proto: "Nařídil mu, co má dělat!" Takže Putin zůstal suverénním, neboť je v řízení konceptuálně mocný a přece jen to byl Biden, kdo volal jemu. Ukrajina by nevynechala příležitost ukázat, že se Rusko podřídilo, to je přece jejich jediné přání, touží po tom, aby bylo vidět, jak jejich páníček ovládá Rusko. Tady to potvrdil sám Peskov a oni říkají: "Ne. To Biden volal Putinovi. To Biden chtěl volat."

A oč tak Biden usiluje? Opakuji, že Vědomosti, americké noviny vydávané v Rusku, psaly, že odborníci si musí ujasnit své postoje. Jaké postoje? V budoucích jednáních, ke kterým má dojít 10. ledna. Biden se tedy potřeboval Putinovi dovolat v jeho posledním pracovním dnu, neboť potom by Putin mohl říci, že teď nemá čas a on by to potom kvůli novoročním prázdninám v Rusku už nestihl.

A proč pořád mluvím o Bidenovi a Putina ponechávám stranou? V čem je zakopán pes? V tom zveřejnění smlouvy s USA a dohody s NATO. Ta věc se má tak, že Rusko svou pozici vytyčilo, pozici, ze které už nemůže ustoupit, jednoduše nemůže, ani z jedné pozice v těch smlouvách ustoupit prostě nemůže. A projednávat tu není co. Nejsou tu žádné podmínky, o kterých by odborníci mohli jednat a ujasňovat si je, není už o čem jednat. Vracíme se do roku 1997 a hotovo, se všemi následnými důsledky. Chápete? Náš postoj byl ohlášen! A USA na to musí reagovat. To ale mohou udělat jen, když budou znát reálný stav řídícího systému v Rusku a úroveň suverenity, kterou budou hájit jeho zástupci na jednáních. A tím spíše, že bylo řečeno: "Jednání, jen aby se jednalo, je nám k ničemu. Jedno, dvě, maximálně tři zasedání a dost pánové! Dále se s vámi bavit nebudeme! My začínáme jednat od ohlášené pozice, a co s tím uděláte, je už jen vaše věc."

Pro USA je to katastrofa, úplná katastrofa. I dříve potřebovali vědět, jaký je aktuální stav systému řízení v Rusku. Ta videokonference, vždyť hned po ní Biden řekl, že si potom s Putinem ještě do Nového roku promluví a zřejmě doufal, že se mu to podaří do 24. prosince, jenže nepovedlo. Do 24. prosince se mu to nepovedlo, a proto neměl žádné vánoční prázdniny. A tak mu nezbývá než se plahočit. Vždyť musí dát doporučení, pokyny svým odborníkům, kteří přijedou na jednání. Oni se přece o něco musí opřít. Takže si musí promluvit s Putinem a dozvědět se co a jak. Protože jasnější obrázek o reálném stavu řídícího systému, čeho se tady u nás podařilo dosáhnout podpindosníkům, těm vakcinátorům, fašizátorům v tlaku na ruské státní řízení, se může dozvědět jen z Putinových reakcí. Potom by Putinovi nezbylo, než říci: "Pojďme projednat tuto či onu věc..." Něco takového by Biden chtěl uslyšet, jenže to neslyší. Hodnotí to, co bylo ustanoveno v těch dokumentech, a že z těchto pozic nikdo neustupuje. A oni by potřebovali alespoň malé zaváhání. Jenže ničeho nedosáhli, a to při všem svém úsilí.

Já vůbec nevím, zda si ti lidé vůbec uvědomují, co říkají. Vystupuje Ušakov a říká: "Biden několikrát zdůrazňoval, že jaderná válka je nepřípustná, že se v ní nedá vyhrát." Uvědomte si přece, co říkáte. Co fakticky řekl Ušakov a rozšířila světová média? Putin je prostě hrozný, vyhrožuje mu: "Já tě teď rozstřílím bombami, vyvolám světovou válku!" Zatímco Biden je kovaný mírotvůrce. Přestože z té Ušakovovy fráze a celé situace je jasné, oč tu jde. A oč konkrétně jde? Pamatujete, co řekl Putin? "Nač by nám byl tento svět, jestliže v něm nebude Rusko?" A z toho všeho lze vyčíst, že se Bidenovi v rozhovoru s Putinem nepodařilo ničeho dosáhnout. Když Biden začal na Putina útočit, tak dostal odpověď: "Nač by nám byl tento svět, jestliže v něm nebude Rusko?" Ve smyslu, že se své suverenity nevzdáme. Takže bude válka? Jaderná válka? Celosvětová katastrofa? Putin to řekl jasně: "Nač by nám byl tento svět, jestliže v něm nebude Rusko?" "Ne, ne, Vladimire, co to říkáte? Uklidněte se." A zkusí to z jiné strany: "Tady ustupte!" "Ne!" "Chápete, že to znamená konfrontaci?" A tak dále. A Putin mu na to opět odpoví: "Vždyť to budete vy, kdo tu válku rozpoutá, ne my. A nám je svět, ve kterém nebude Rusko k ničemu!"

To je ten strašák. Biden mu neustále vyhrožoval a zároveň nabízel: "Proč byste se bránili? V jaderné válce přece nikdo nevyhraje. Vzdejte se. V roce 1991 jste se tak pěkně vzdali a zachránili USA. Tak se zase vzdejte. Ať obyvatelstvo Ruska klidně vymírá a ruské zdroje zase proudí na požehnaný Západ. Nedělejte si zbytečné problémy." To proto ta Putinova fráze. Ale to můžete pochopit jen v případě, že znáte systém řízení a pamatujete si, co říkal Putin a čím nám Západ vyhrožoval. Západ nás celou tu dobu chce zničit a jen náš jaderný potenciál jim nedovoluje zničit nás na šesté prioritě v jaderné válce.

Putin mu zdůraznil: "Naše armáda ten rozkaz vykoná! Vykoná! Vykoledujete si odvetný útok! Odvetný protiútok!" "A proč? To přece není možné. Rezignujte, my na vás zaútočíme a vy na to neodpovídejte! A aby na válku nedošlo, bude nejlepší, když se rovnou vzdáte. Nu tak jste to zveřejnili, vždyť to nic není. Vzdejte se, rezignujte. Podívejte se na svou "elitu" a na to, co požaduje. Co požaduje Nabiullinova, Siluanov, Golikova, Popova a Muraško! Všichni pracují pro nás! Tak proč posloucháš obyčejné lidi? Že ti chtějí pro Rusko suverenitu? Ale vždyť celá ruská "elita" před námi dělá pukrle a zahání ten ruský dobytek označkovaný QR-kódy do fašistického koncentráku!" No a Putin mu příslušně odpovídá.

Takže ty smlouvy, aby bylo jasné, jsou projevem suverenity společnosti, kterou Putin hájí a přetavuje ji do státní suverenity. Biden je v absolutní pasti. Co má dělat? V tom rozhovoru s Putinem to dopadlo tak, že ničeho nedosáhl. Ale musí přece nějak manévrovat. A co vyhlásil Biden? "Já si promluvím se Zelenským!" A jak to vypadá na Ukrajině? Tam Zelenskij zkoncentroval vojska, ten debil... Teď přece nemůže válka vypadat jako 2. světová, s účastí masových armád. Svět se rozvíjí ve spirále a opět se dostává do fáze lokálních konfliktů v opěrných bodech, sice na vyšší úrovni, ale ty armády jsou omezené. A on zkoncentroval celou armádu na útok proti Rusku. Co to znamená? Že odvetným raketovým a dělostřeleckým útokem budou všechna ta vojska totálně zlikvidována a hotovo. Všechna, okamžitě! A potom už jen jednotky DLR a LLR provedou vojenskou operaci a čistku vší té banderovské havěti na Ukrajině.Nu, většina jich vezme nohy na ramena, zbytek začne žít normální život bez války a budovat normální neutrální stát.

No a 2. ledna, jen si to vezměte, Putin si prý chtěl promluvit s Bidenem. Ovšem byl to Biden, kdo volal Putinovi, a to 30. prosince, třicátého! Kdy byl poslední Putinův pracovní den! Nu dobrá, řekněme, že má Peskov pravdu, a že toho hovoru se domohl Putin. Tak řekněte, proč došlo na ten telefonický hovor z 2. ledna? Bidena se Zelenským? Vždyť Biden ihned prohlásil, že bude volat Zelenskému. V jak velké tísni musel být Biden, když to naplánoval na neděli, na víkendový den? Chápete, jaká je to situace? Biden je v úzkých, proto nezáleží na tom, zda je to volný den nebo vánoční prázdniny. Putin je v klidu, zatímco Biden neví, co dřív. Jeho odborníci musí něco říci, musí zaujmout nějaký postoj.

Úroveň suverenity dosažená Ruskem, a to včetně té státní se drží, Putin se nevzdává. A tak je zapotřebí, aby ta loutka navléknutá na ruku, ten maňásek Zelenskij, věděl, co má dělat, proto dostal 2. ledna pokyny. A jak to vypadá s ukrajinskou suverenitou, dal nejlépe najevo sám Zelenskij: "V rozhovoru s Bidenem jsme probírali vnitropolitické, vnitřní záležitosti Ukrajiny." No to snad ne! P-rezident státu tu říká, že s prezidentem jiného státu probíral vnitřní záležitosti svého státu. Zamyslete se nad tím. On takto říká, že jeho stát nemá žádnou suverenitu, a proto je nucen vnitřní záležitosti svého státu projednávat se svým nadřízeným. To je to, o čem mluvil Zelenskij. Sám se podepsal pod to, že Ukrajina žádnou suverenitu nemá. Jestliže probírali vnitřní záležitosti Ukrajiny, tak to znamená, že jsou pro Bidena něčím významné, když o těchto vnitropolitických záležitostech jedná.

Namítnou nám: "U nás také Zápaďáci hájili tu společnost Memorial, řešili Navalného..." Ale o tom to právě je. Když do toho mluví nám, tak je hned utneme, že jim do toho nic není, že se jedná o vměšování do vnitřních záležitostí Ruska, což je nepřijatelné! "Vy můžete hájit zájmy své kreatury a klientely, jak chcete, ale my se o tom s vámi bavit nebudeme! My máme svou právní úpravu, tak ji laskavě berte na vědomí!" Vždy jsou takto odbýváni. Jakýkoliv pokus začít o tom jednat...

Jen si vzpomeňte na Borella: "Já tam teď přijedu a nařídím jim, aby Navalného pustili z vězení!" A jak ho uvítali? Vyhoštěním diplomatů! "Tak povídej, co žes to chtěl? Tak požaduj!" A ještě mu dali flešku s nahrávkami, jak jsou porušována lidská práva na Západě. "Oj, já jsem se na to nestihnul podívat. Ale u nás je to něco jiného, to musíte chápat. Zatímco od Ruska požadujeme..." Ale my je přece posíláme zcela přímo někam... Ani se o tom s nimi nebavíme, protože se jedná o vměšování do vnitřních záležitostí, zatímco v tomto případě je hlava státu prý suverénního a přesněji nesuverénního, hrdá na to, že s prezidentem cizího státu projednávala vnitřní záležitosti svého státu. Jednoduše dal jasně najevo, že Ukrajina jako stát NEEXISTUJE! Jednoduše neexistuje, že na Ukrajině vše řídí státnost USA, že plně přebrali jejich jurisdikci. To je to, o čem je řeč.

A ta smlouva, tedy přesněji ten telefonický hovor je velice symbolický. Končíme, teď to celé shrneme. Jak říkám, když někdo hodnotí rok jako rok bez významných událostí, tak to znamená jen jedno, že ten člověk nezná Koncepci sociální bezpečnosti, její teorii, protože jinak by musel odhalit jak společenské procesy, tak i probíhající kvalitativní změnu státního řízení s celosvětovým, celoplanetárním významem. A když ta fakta vnímáte jednotlivě, tak sice všechno vidíte, ale nedokážete si to dát dohromady, je to kaleidoskop, je to absence metodologického myšlení, je to neznalost teorie Koncepce sociální bezpečnosti.

Vždyť došlo k události svědčící o zásadní změně situace v celém světě. Rusko ohlásilo, že je suverénní. A právě tato státní suverenita ohlášená tou smlouvou s USA a dohodou s USA, oj s NATO je tou úrovní, které už dosáhla společnost v Rusku. To, co podepírá veškerou státní moc a nač řídící elity nemohou nebrat ohled. Neberete-li na to ohled, tak pohoříte a slíznete si následky, zatímco Rusko vydrží. Rusko už formuje novou státnost, což ukázaly právě ty smlouvy. Jak je možné tohle nevidět? Jen díky teoretické negramotnosti. Přece musíte mít znalosti o tom, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a ty najdete jen v Koncepci sociální bezpečnosti. Když si to nastudujete, porozumíte všem těm problémům.

Potom nebudete tvrdit: "No ano, byly různé události, ale celkově to byl klidný rok." Ne, ten rok byl klidný jen proto, že v něm nazrávaly procesy a začaly se formovat konkrétní řídící moduly budoucího státního řízení. A na základě čeho se formovaly? Na základě společenské iniciativy čelící zavádění toho fašistického systému v Rusku. Jak se o to pokoušejí ti vakcinátoři, fašizátoři. Opravdu nevím, jak to někdo může nevidět. Ale my na to narážíme neustále. Jen se podívejte na naše novináře, kteří plácají nesmysly, jen aby něco plácli. Pro ně mají význam FAKTA. Ano, fakta svůj význam mají, ale bez teorie přece tato fakta neznamenají nic. Je nutné správně svázat tato fakta do uceleného řetězce událostí a pochopit, kam vedou.

Jak můžete mluvit o klidném roce, když vidíte na jeho konci tu reálnou hysterickou hektičnost veškerého amerického vedení? Pax Americana se hroutí. Už bylo vydáno potvrzení o jeho zhroucení. Oni nevědí kudy kam. "To nic není, buďme v klidu. Vždyť se vlastně nic nedělo, řešily se obvyklé pracovní otázky." Nu, to snad ne. Prý pracovní otázky. Ta smlouva s USA a dohoda s NATO, k tomu přidejme Minské dohody, to je formování principů nového světa! Nového světového řádu! Já chápu, že s ohledem na Minské dohody všichni jednají na pokyn USA: "Nikdo je neplní, je nutné je zrušit!" Ano? Zrušit? Vzdát se jich by bylo krokem k podkopání vlastní suverenity. USA na tom mají zájem. A jaký na tom mají zájem někteří ti rádoby patrioti uvnitř Ruska? A teď se k tomu přidaly další dvě smlouvy. To jsou velice závažné věci. Jedná se o fundamentální změnu světa.

A to zvyšuje odpovědnost Ruska, které to musí ustát. Neboť tím, že přeformátuje celý svět, si Rusko vybojuje vlastní suverenitu. To je třeba si uvědomovat. Jinou možnost Rusko jednoduše nemá. Buď náš stát znovu dáme dohromady, buď v celém světě ustavíme svůj pořádek, svůj ruský řád, správné vzájemné vtahy, nebo Rusko přestane existovat. Jednoduše zmizí.

Tou zlatou miliardou už dali najevo, že pro ně neexistujeme, že potřebují jen naše surovinové zdroje. Vždyť už o tom mluvil kdekdo a všichni tvrdili, že Rusko nemá právo na Sibiř, že Rusko nemá právo na to a na ono. Právě nám zase řekli, že Rusko nemá právo na vlastní zájmovou zónu. Biden řekl: "Já neuznávám, že Rusko může vytyčovat nějaké červené čáry!" Skutečně? A co ten telefonátek Putinovi a Zelenskému? To je jako co? A co ten tvůj kalup o Vánocích a v neděli? To bylo co? Ty že odmítáš červené čáry? On je nemůže odmítat. Prohlašovat si může, co chce, ale nebrat je na vědomí nemůže, protože byly uplatněny správně, a ne tak, jak u nás požadovali různí ti polithňupové. Prý: "Předložte jim pěkně celý jejich seznam!" Ne, napřed pohlavek, potom zveřejnění dokumentů a následně si to pánové vyžerte.

A tak teď mají hlavu v kalupu. Oni za každou cenu potřebují, aby naše "elita" svůj stát zradila. Jenže to nejde, ukazuje se, že mezi lidmi nazrává paralelní okruh řízení. Takže i přes veškerou touhu takových jako Nabiullinova, Siluanov, Golikova, Popova, Muraško, Gincburg a další vydat jim náš stát jim, se jim to nezdaří. Nepovede! Buď se budou se všemi normálně lidsky bavit... Ne jako teď: "Víte, Gincburg je přece akademik a je pro očkování!" A z druhého akademika s úplně stejnou laboratoří Zvěreva, dělají nulu. A má-li Zvěrev jiný názor, tak ať to vyřídí prokuratura, ať mu sebere titul, lékařský diplom, prostě všechno. Takto se jako má vést vědecký spor? To má být vědecký přístup? A proč neodpovídáš k věci? Protože moc dobře víš, že Zvěrev má pravdu a Gincburg ne, a to na celé čáře. Gincburg dělá před Západem pukrle.

Když teď vyvstává otázka, že máme problém v systému zdravotní péče, tak nám říkají... Golikova tu realizovala program likvidace systému zdravotní péče a oni nám teď vykládají, že to byl celosvětový trend. Prý to tak dělali ve světě všichni. Minutku, takže jste se teď přesvědčili, že to byla chyba a proto necháváte Golikovou znovu realizovat další světový trend?!!! To všeobecné očkování?! Vždyť to přišlo opět odtamtud, ze Západu! Co když zase nemá pravdu v tom, jak k tomu od počátku přistupuje? Proč se máme vzdávat své státní suverenity a realizovat západní koncepty? Ale to ne, přestože nám tu už zdravotnictví likvidovala, my na to doplatili a teď víme, že to nebylo správné, pojďme teď pro změnu doplatit na očkování! Co potom z Ruska zbyde?

Když lidé volili Zelenského, tak říkali, že je mladý, že se to naučí. A na čem se to učí? Na chybách, které vyvolávají krveprolévání a smrt? Které vyvolávají na Ukrajině ekonomickou katastrofu? A nám tu navrhují, abychom přímo přebírali všechny mechanismy vedoucí k tomu, že jako stát přestaneme existovat?! Jednou nám co máme dělat přikazuje jedna zahraniční instance, podruhé zase jiná. Máme tedy ve státě vůbec nějakou suverenitu? V osobách Golikové, Popové, Muraška, Nabiullinové a dalších?

Ano, nemáme suverenitu. Ale lidé už tu suverenitu získali. A ty dokumenty, které zveřejnili, ta smlouva s USA a dohoda s NATO, ukazují, že naše společnost už suverenitu získala, a té se už nezbavíte. Společnost se začala obrozovat! Ti, kteří si nepřejí obrození Ruska, ti všichni odletí ke svému páníčkovi. Budou se chytat podvozku letadla. A kdo na ně kde čeká? Viděli jsme to na příkladu Afghánistánu. Kdo je potřebuje? Dříve ti odjet nedovolí, a až bude nejvyšší čas, tak ti nezbyde než se chytat toho podvozku. Nikdo tě odsud odvážet nebude. Nemluvě o tom, že jsi pracoval tam, kde ses dozvěděl to, co vědět nemáš, a tak tě společně s celou rodinou oddělají nějakou tou raketou, dvanáct lidé jednou ranou (jako v Afghánistánu). Neměl sis zahrávat se znalostmi, které jsou příliš nebezpečné, vždyť oni to obvykle řeší likvidací.

Chcete říci, že to nedělají? Tak se podívejte na film Tři dny Kondora, je to starý film z osmdesátých let. Tak na ten se podívejte a jeho prizmatem zhodnoťte všechny události ve světě. Hodně vám to napoví, když někde dochází k nějakým nečekaným úmrtím. Jako například, nu, to bylo očividné, když zmizelo zlato Komunistické strany Sovětského svazu a najednou všichni, kdo s ním ve straně měli co dočinění, začali páchat sebevraždy. Jeden skočil z okna s rukama svázanýma za zády lepící páskou, druhý se utopil ve vaně a tak dále. Takže, oni dobře vědí, komu slouží, jenže ta podlost je v jejich duši, ta nenávist k Rusku a Rusům.

Proto to dělají, oni nevědí, co je to vlastenectví, jsou to vlasovci, bělogvardějci v tom nejhorším slova smyslu. Protože bělogvardějci bojovali za zájmy zahraničního kapitálu tady v Rusku. Jak to přímo napsal ne jen tak někdo, ale přímo bývalý bělogvardějský generál Jakov Alexandrovič Slaščov. A ten byl s Bílým hnutím až do konce, ale zklamal se v něm, a potom se vrátil do sovětského Ruska, aby ho pomáhal budovat, a tak ho zavraždili. A kdo? Trockista! A kdo zavraždil Frunzeho, který Slaščova do Ruska přivezl? Kdo zavraždil bolševika Frunzeho? Také trockista na operačním stole. A další lékař zabil dalšího bolševika, který se také podílel na návratu Slaščova. Slaščov byl ruský vlastenec, proto se také vrátil. A zaručili se za něj Frunze a Dzeržinskij. Dzeržinskému o přestávce na zasedání Nejvyššího národohospodářského sovětu píchli injekci a on zemřel.

Takže my víme, jak trockisté jednají. Víme, jak jednají nepřátelé Ruska. To oni znovu roztáčejí mechanismus represí! Aby tehdy zabránili tomu, že společnost získá suverenitu, rozpoutali ty takzvané "stalinské" represe. Ano, Stalin je nakonec dokázal otočit proti nim, ale kolik lidí takto zahynulo! V průběhu těch trockistických represí! A nyní jejich stejní následovníci, těch trockistů znovu požadují represe, i když sami kvůli tomu odsuzují Stalina! Jak se říká, buď si sundejte křížek nebo oblečte trenky! (Ustálená fráze z vtipu, kde se žid v sauně křížkem snaží ukázat, že není žid...) Tak taková je ta situace.

A když Mironov vykřikuje, že je proti zákazu té společnosti Memoriál...Vždyť koho ten Memoriál hájil? Právě ty trockisty, kteří ty represe vyvolali. A mezi oběti represí uváděli i nepokryté nacistické zločince. Jak říkám, je div, že mezi ně nezačlenili i Hitlera! Jenže pro Mironova jsou to jeho blízcí. Prý: "Zůstala mi rodinná paměť..." A pokud je to tak, proč ses s nimi teď dal do holportu? S těmi, kteří chtějí rozpoutat nové represe? A důvod už si vymyslí. Kdyby se skutečně opíral o rodinnou paměť, nikdy by takto nepostupoval! Nikdy! A za své dědy by dal co proto těm trockistům, kteří ty represe rozpoutali. Ale on podporuje Memoriál, který vždy brojil a vystupoval proti Rusku.

Taková je tedy ta situace. Takže ten telefonát v předvečer Nového roku nebyl žádnou prkotinou. To opravdu nebyl, a to jsem zdaleka nerozebral všechno, co s tím telefonátem souvisí.


Další otázka je od Andreje Viktoroviče. Dobrý den, už několik vašich posledních pořadů bylo na YouTubu zablokováno. Dříve jste na otázku, proč dopouštějí, abyste tam šířil znalosti Koncepce, odpovídal, že v určité míře je zvýšení gramotnosti v řízení výhodné i pro samotného globálního prediktora.

Nešlo o gramotnost, nu dobrá, teď ne, dále.

Co se teď změnilo? Jaké zveřejněné informace se podle vás staly důvodem pro blokování vašich posledních pořadů a kdo za tím stojí?

Globální řízení tak nechtělo zvyšovat gramotnost v řízení, potřebovalo tu alternativní analýzu aktuálního dění k tomu, aby mohlo přijímat lepší a vyváženější řídící rozhodnutí v řízení supersystémů, složitých sociálních supersystémů.

Bezesporu nás potřebovali a potřebují nás i nyní, jenže jak je na tom globální prediktor? Přichází o řízení. A proč? Protože na základě Zákona času nestíhá za těmi procesy ve společnosti, ve světě, které probíhají v různých státech světa. Navíc nestíhá dokonce ani uvnitř USA, toho světového četníka.

S čím jsme se v důsledku toho střetli? S konfliktem mezi globální a státní elitou USA uvnitř USA. Viděli jsme to na příkladu Trumpa. Trump v tom roce 2016 vyhrál a bylo to jasné každému pozorovateli, že vyhraje. Jako bylo jasné každému čestnému člověku, že Trump stejně tak vyhrál i v roce 2020. Vyhrál! Že to vítězství mu ukradli. A jak v tom roce 2016 vyhrál? Vždyť proti němu brojily všechny noviny hlavního proudu. Všechna média byla proti němu. Trump vyhrál s pomocí internetu, s oporou na Twitter. Smířila se snad americká státní elita s Trumpovým vítězstvím? Ne, okamžitě začala s jeho diskreditací a s bojem proti němu.

Hned na začátku našli několik, prakticky dva miliónky prý nezapočítaných hlasů: "Tohle jsme zapomněli spočítat." Gentlemanovi přece musíte věřit na slovo, když řekli, že ne, tak je holt nespočítali. A tak se ukázalo, že když Clintonová telefonovala s blahopřáním k vítězství, aniž by počkala na konec hlasování a přiznala tak svou porážku, vlastně neměla pravdu. Chápete? Nu, ano sice vyhrál, i když lidé prý hlasovali více pro Clintonovou, a vyhrál jen na volitele, kdy lze v USA vyhrát na hlasy volitelů, přestože máte méně volebních hlasů od lidí. Ano, je tam takový systém, ale Trump vyhrál čistě, i na ty hlasy a Clintonová to přiznala. To až potom, po ohlášení výsledků najednou našli ty další "milióny" hlasů. "Váleli se někde v rohu a my si jich nevšimli..." Začali proti němu bojovat. Hlavní pákou Trumpova operativního řízení byl Twitter. Velmi rychle tam změnili vedení a Twitter se Trumpovi uzavřel. Trumpa zcela odřízli od internetových zdrojů hlavního proudu.

Jak je to teď u nás? Nejste-li na YouTube, jako byste nebyli. A proč ne? Internet tu je, jiné platformy, kam je možné nahrát videa, tu také jsou, proč je tedy nutné působit výslovně na YouTube? Protože na RuTube byl zcela cílevědomě vytvořen takový tým, aby všechny otrávil a donutil lidi přesunout se na YouTube, ale jsou tu přece i jiné platformy. Už jsem říkal, že pokud nás někde nenajdete, stačí ve vyhledávači najít buď náš web https://fct-altai.ru/, (To samé platí pro video s titulky, odkaz bude buď zde https://kob-forum.eu/ nebo zde https://vk.com/irenaaneri) Nebo prostě přes vyhledávače najdete, kde je na jiné platformě nahráno naše video, zcela bez problémů. Tak proč pořád ten YouTube? Co je to za úzkoprsost? Takže toho Trumpa, za kterým reálně, strukturně stál globální prediktor, plně stál, tak toho zcela vytlačili z médií hlavního proudu, tedy přesněji z internetu, úplně! Ale on se s tím nesmířil, stále pracuje a jsou nuceni někde mu ustoupit a někde s ním počítat.

A teď si vezměte, jaká situace vznikla u nás. Když u nás začala ta vakcinace, tak jsem to od začátku postavil tak, že s ohledem na činnost našich vakcinátorů, není jejich cílem naočkovat veškeré obyvatelstvo, žádné získání kolektivní imunity, ale vysloveně násilná vakcinace. Oni potřebují reformovat společnost takovým způsobem, aby se lidé proměnili v pokorný dobytek. Sekundárně se jim jedná o občanskou válku. V míře rozvoje situace se ty priority prohodily. Teď jim jde v první řadě o občanskou válku, a pokud se to nepovede, tak alespoň v nějaké míře dosáhnout přeměny celého systému řízení ve fašistický systém, aby každý znal své místo a držel hubu, aby všechny ovládali.

Tohle z toho vysvítalo. Lidi to uviděli, přestože to nedokázali definovat slovně, vycítila to ohromná většina lidí. To obyvatelstvo ze sovětských dob, které se ještě neodnaučilo myslet a položilo si otázku: "A kde je vlastně ta pandemie? Kde je ta epidemie? A čím se vlastně tato nemoc liší od jiných nemocí? Proč teď reagují takto a v jejich případě reagovali jinak? Jsou pro to nějaké precedenty?"

Někdo tvrdí, že se teď jedná o cvičení, ale tak to není. Tím cvičením byla horečka ebola, ten SARS, horečka dengue, to byla ta cvičení! A tohle je první etapa globální transformace SVĚTA. První etapa! Žádné cvičení, ta už skončila. Ale první etapa přece nemá za cíl všechno zlomit s konečnou platností. Jedná se o něco jako rozvědku bojem, aby odhalili všechno, co jim stojí v cestě, musí odhalit reálný stav řídících systémů, aby potom prosazováním jedněch a odstraňováním jiných přeformátovali státní řízení. A pokud se nějakým způsobem brání celá společnost, tak aby změnili informační působení na společnost, změnili informační pole tak, aby se ta společnost stala pokornou. To je to, oč jde.

Nejde o žádné cvičení, trénink, to už začala první etapa. Zasáhlo to celý svět! A jakou tu máme "elitu"? Všichni jsou prodejní! Všichni jsou to podpindosníci! A od začátku ta otázka stála tak, že je zde nutné vybudovat fašistickou společnost, která by zajišťovala zdroje Spojeným státům.

Takže když jsme mluvili o tom, že je tu budován fašistický systém, tak jim to žádné větší starosti nedělalo z toho jednoduchého důvodu, že nás prý fakticky není moc slyšet. Vždyť co je to sto tisíc zhlédnutí? Zatímco na jakéhosi toho tiktokera se podívalo 5 miliónu lidí? Jeho video trvá pět minut a to naše hodinu až hodinu a půl zhuštěných informací významných z hlediska řízení. To je přece něco zcela jiného...

A proč jim to nedělalo starosti? Protože globalisté přes nás ty věci sledovali, a tak potlačovali naše omezování. Pokoušeli se nás zrušit, ale potom ta otázka byla vyřešená a my začali pracovat více méně v klidu. Jenže v míře nazrávání krizové situace v USA a v míře nutnosti zkrušit Rusko a proměnit ho v surovinový přívěšek USA, aby zdroje začaly proudit k nim, jsme pro ně začali být, pro ty vakcinátory, fašizátory, pro tu podpindosnickou rossionskou elitu zásadním nepřítelem. Takže jsme se stali... My přece vždy odhalovali řídící podstatu a ve výsledku naší činnosti...

Pokud to spěje k občanské válce, tak v ničem nevadíme a jde-li o budování fašistické společnosti, musí odhalovat cíle toho dobytku. Provedení první etapy přece předpokládá odhalování cílů a do toho jsme zapadali. Jenže v míře toho, jak se tomu společnost brání a jim nevychází jedno ani druhé, jsme se pro ně stali jasnými protivníky. Pro globalisty jsme zůstali cenným zdrojem informací, alternativních informací nezbytných pro jejich rozhodování, ale pro podpindosníky, kteří tu v Rusku potřebují vyvolat krvavá jatka, občanskou válku a v krajním případě ustavit fašismus... Teď se jim změnili priority, protože se potřebují urychleně dostat k ruským zdrojům, aby zachránili USA. Takže jsme jim teď trnem v patě, a proto nás začali vytlačovat z internetu.

Mimochodem z té korespondence, kterou vedeme s YouTubem, vyplývá fakticky jedna výhrada: "Nelíbí se nám informace, které šíříte. To znamená, že formálně pravidla neporušujete, ale ty informace se nám nelíbí." A co to je? Přece cenzura. Je to cenzura. Přičemž cenzura ze zahraničí. A kdo ji uplatňuje tady u nás? Podpindosníci, kteří sní o tom, že Rusko položí k nohám svého amerického páníčka. Takže pokud někde nejsme k nalezení, neznamená to, že nejsme vůbec. Nejsme-li na YouTube, tak jsme snad zmizeli ze světa nebo co? Jsem tu stále. Využijte obyčejné vyhledávání v Yandexu, Googlu a najdete nás na nějaké jiné platformě. Podívejte se na náš Telegram, na naši skupinu VKontaktu, na náš web, na web https://fct-altai.ru/, tam hledejte. Nebude-li nic ani na webu, tak to bude v Telegramu nebo VKontaktu, určitě to tam bude. Ale obecně vám stačí použít vyhledávač.

Probíhá informační válka. Oni potřebují jiný informační obsah, potřebují tu rozpoutat občanskou válku. Jsou ve stejném hysterickém stavu jako Biden. Biden se snaží dovolat Putinovi a něco vyjednat. No a tihle se lopotí tady, jejich hysterie se jen projevuje na jiné úrovni. Přitom se jedná o jeden a tentýž proces. Hroutí se USA, hroutí se státní elita USA, a to přece podpindosníci nemohou připustit, ti potřebují za každou cenu odrovnat SSSR. Omlouvám se, trochu jsem zkrátil větu, Rusko, stejně jako odrovnali SSSR v roce 1991. Přesně tohle potřebují.

Teď chtějí odrovnat Rusko, aby zachránili USA, a že to povede k vymírání celého národa v Rusku? To se přece dělo přes celé ty devadesátky, které oni nazývají svatými, tehdy se snažili všemi silami právě o genocidu obyvatelstva. Ale už v těch devadesátkách se tu zformoval základ suverenity společnosti, lidu Ruska, v jehož důsledku se tu objevil Putin jako hlava státu.


To byly pro dnešek všechny otázky.

Tak už mi nezbývá, než vám popřát jen to nejlepší. Pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Proto musí každý člověk, aby se stal skutečným člověkem a občanem, začlenit pojmy související s řízením složitých sociálních supersystémů, řízením států do okruhu známých mu pojmů. Abyste potom se znalostí toho, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, dokázali určit, co musíte konkrétně vy sami udělat v každé konkrétní situaci. Bude to záviset jen na vašich teoretických znalostech, které dokážete uplatnit v praxi.

A tyto znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, zveřejněných do června roku 2018 a v knihách ze série O světě křivých zrcadel zveřejněných Fondem konceptuálních technologií už po roce 2018, a proto je čtěte... Mimochodem v té sérii O světě křivých zrcadel je materiál právě k tomuto probíhajícímu řídícímu manévru, jsou tam odpovědi na tyto otázky. Čtěte tyto knihy, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙