Probíhá připojení k serveru. Prosím, počkejte.

Nedaří se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Nepodařilo se obnovit spojení se serverem. Načtěte stránku znovu k obnovení spojení. Načíst stránku znovu lze i stiskem klávesy F5.

Otázka - Odpověď z 13.12.2021

Datum: 13.12.2021 | Autor: Pjakin Valerij Viktorovič | Značky: Otázka - Odpověď | Jazyky: Český

Dobrý den, Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 13.12.2021. A náš dnešní pořad zahájíme oznámením.

Ano, takovým malým vysvětlením. Problém je v tom, že minulý pořad nám na YouTube zablokovali. Jednoduše jsme ho tam nemohli nahrát. Někteří si pomysleli, že to bylo z důvodu, že jsme něco porušili, autorská práva nebo něco jiného, to ani náhodou. Zablokovali nás ze zcela jiných důvodů, spojených především s naší činností. Současně s YouTube, tedy ne současně, ale postupně nás zablokoval i RuTube. Na YouTube jsme tedy video nemohli nahrát, a tak jsme ho dali na Vimeo a RuTube.

Já už jsem tohle oznamoval, že budou-li nás někde blokovat, a někdo nebude moci najít naše informace, tak nás najde velice jednoduše. Jestliže v určitou dobu, kdy jste si na nás zvykli, víte, že vychází náš pořad. a nenajdete ho, tak se můžete pokusit najít ho v ručním režimu, když se podíváte na web https://fct-altai.ru/ nebo na naši skupinu Vkontaktu. Tam budou odkazy, kam jsme video umístili. Nyní se to stává očividně velmi aktuálním, protože zatímco s YouTube vedeme alespoň nějakou korespondenci, tak RuTube nás po dvou dnech, kdy tam to video viselo jednoduše zablokoval a konec, smazal to video a bylo, bez jakýchkoliv vysvětlení.

To je k otázce mít svůj vlastní suverénní internet a nakolik suverénní je "náš" RuTube, kdy jsou všechny zdroje koncipovány tak, aby si lidé mohli vše přehrávat jen na YouTube. Vše ostatní je prvoplánově koncipováno v horší kvalitě, s horšími službami. A mnozí to vnímají tak, že není-li vaše video na YouTube, fakticky v informačním prostoru neexistujete. Ve skutečnosti jsme nikam z informačního prostoru nezmizeli, těch zdrojů, kam můžeme video umístit, je dost. A jak ukazuje praxe, tak bez ohledu na to blokování a zamezení rozmístit video na YouTube, polovina z celkového počtu shlédnutí z prvního dne, což činní přibližně 100 tisíc shlédnutí, tak polovinu shlédnutí z prvního dne, jako když publikujeme na YouTube, jsme i tak prvního dne dosáhli.

To znamená, že naše informace lidi zajímají, a tak pomocí vyhledávačů nemají problém nás najít, nebo chodí na náš web FKT, na naši skupinu Vkontaktu, a tam samozřejmě najdou potřebné informace a mohou se hned podívat na naše video. Takže v případě, že nás dál budou blokovat, a je to velmi pravděpodobné, tak přes naše další zdroje, jako je skupina VKontaktu nebo web FKT vždy naše video najdete. Takže nevyjde-li video na YouTube, je nutné se podívat i na tyto zdroje. A budou-li zlikvidovány tyto zdroje, stejně najdeme zase jiné, takže přes vyhledávání budete moci naše video najít.

Proto je zbytečné z toho dělat tragédii, je třeba si uvědomovat, že probíhá válka. V daném případě jde především o válku informační, probíhají pokusy naše informace blokovat, aby mohl proběhnout určitý řídicí manévr. Řízení je proces informační, a proto je šíření informací řízením. Takže ti, kteří chtějí provést státní převrat v Rusku a rozpoutat tu občanskou válku, mají zájem na tom, aby alternativní informace, které osvětlují to, co se ve státě a ve světě reálně děje... Mají zájem na tom,

aby se tyto informace nešířily. A lidé, aby nedopustili rozpoutání občanské války a nová devadesátá léta v Rusku, která by byla ještě o něco horší, jak se o to snaží všichni fašizátoři, vakcinátoři, a další ti takzvaní "elitáři", pro které slunce vychází ve Washingtonu, pro ty jsou naše informace nepřijatelné. A oni jsou zvyklí hned všechno zakázat, zlikvidovat a tak dále. Jaký mají cíl všichni ti vakcinátoři? Jen jeden, vypořádat se s těmi, kteří mají jiný názor. A kdo má jiný názor? Odborníci, vědci. "Vy že jste vědci? Tak k vám přijde prokuratura." Prokuratura očividně zaměňuje systém zdravotní péče i vědu.

Takže si vezměte, jak to všechno dopadá. Lidé, kteří upřímně nenávidí bolševiky a tvrdí, že to bolševici prováděli jakési "stalinské" represe, jsou sami bez jakéhokoliv zaváhání připraveni rozpoutat ještě horší represe. A ty události, které se dějí nyní ve státě i ve světě, ukazují, že zatímco dříve vakcinátoři potřebovali, tedy přesněji stačil jim jakýkoliv scénář, buď ustavení fašismu ve státě nebo rozpoutání občanské války, tak události minulého týdne zcela jasně ukázaly, že všichni vakcinátoři a ti, kteří se orientují na provedení státního převratu, a to vakcinátorství teď pracuje přesně v tomto ohledu, že se zaměřili a soustředili jen na jedno, na to, aby v Rusku za každou cenu rozpoutali krvavou občanskou válku, a předali přírodní zdroje Ruska k vyrabování Západu.

Dnes tak či onak o těch jejich opatřeních budeme mluvit, aniž bychom museli přímo mluvit o zavádění systémového fašismu přes QR-kódy, zavádění požadavku na povinnou vakcinaci dětí, aniž by se ptali rodičů... Nyní se regiony v tomto ohledu přímo zjančily. Reálně dostaly povel, povel poté, kdy bylo nutné přistoupit k přípravě schůzky Putina s Bidenem, a obzvláště po jejím provedení, po jednání Bidena s Putinem. Dostaly povel a všechny regiony šly do toho vakcinátorského útoku, začaly zavádět QR-kódy, vyřvávat, že ani není třeba ptát se rodičů, a všechny děti vydat na experimenty, prostě takový kolektivní doktor Mengele.

A co je dobrého na celé té kampani? Že se všichni vlasovci projevili. Podepsali se pod to, že jsou nepřáteli lidu, že to zdravotní téma je pro ně jen záminkou, aby ve státě nastolili fašismus, fašismus pod zahraniční kontrolou. A teď pojďme přejít k otázkám.

Minulý týden se 9. prosince konala Rada pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva při ruském prezidentovi, na které jeden z členů této Rady, režisér Sokurov navrhl gosudarovi Putinovi rozčlenit Rusko, píše Andrej. Valeriji Viktoroviči, proč na Radě pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva při ruském prezidentovi sedí otevřený rusofob? Pederasti posílají všechny kádry do boje, protože se jim krátí čas?

Tak zaprvé tyto kádry bojují nepřetržitě. Ale ten problém je v tom, že nyní, jak správně poznamenal autor otázky, proběhala prudká aktivizace všech těchto věcí, a to proto, že nyní potřebují za každou cenu rozpoutat ve státě krvavou občanskou válku. A proč tam sedí? Vždyť se podívejte, jaká vlajka vlaje nad Kremlem, nad státem. Suverénního státu nebo kolonie? Vlajka nezávislého státu nebo vlasovců, kteří bojovali společně s Hitlerem proti tomu nezávislému státu? A tady máte odpověď, proč tito lidé...

Těch vlasovců je hrstka oproti všemu obyvatelstvu státu a jsou velice vzdálení lidem, oni národ nenávidí. Oni chtějí ten národ zlikvidovat, protože to si přeje jejich páníček. A všechna ta vlasovská havěť, celé to dědictví devadesátek, je zkoncentrována ve špičkách řízení. Už jsem mluvil o vakcinátorech, tak se podívejte, jak sami sebe odhalují, jaký mají vztah ke státu. Sami předvádějí, jací jsou fašisti a vlasovci, a to u nich vyvolává otázku, jak ten stát co nejlépe zničit? Nyní se na to tlačí přes vakcinátorství. Ale to nestačí, a tak je zapotřebí opět pozvednout téma národní otázky, národního rozdělení.

Ano, administrativní národní dělení je velká časovaná bomba pod Ruskem. Ale nepoložili ji bolševici, bylo to provedeno daleko dříve. Alexandr I., už Alexandr I., když do sestavy Ruska přibíral Finsko a Polsko, formoval právě tohle. A na Finsku byl pilován mechanismus budoucího rozčlenění Ruska a formování států pro národy, které tyto státy neměly. Pro každý národ existují dva způsoby, jak se začlenit do velkého státu. Je to meziregionální blok, kdy se národy dostanou do tavícího kotle a přijdou o svou kulturní identitu a mění se ve zprůměrované prostředí, jako třeba v Číně, v USA... Konglomerát, samozřejmě, omlouvám se meziregionální konglomerát. Myšlenky mi utekly dopředu. A mnohoregionální blok, to je Rusko, kdy si všechny národy zachovávají svou kulturní identitu, rozvíjejí svou kulturu a žijí v míru a souladu s jinými národy.

Takto vždy bylo budováno Rusko, bylo to jediné impérium poskytující národům možnost rozvíjet se na svém kulturním základě. Rakousko-Uhersko je zvláštní téma, tam šlo o situaci, proti komu se přátelíme, takže ty podmínky tam byly trochu jiné. A stejně tam probíhaly procesy příznačné pro meziregionální konglomerát.

Takže co znamená mnoho drobných státečků? To znamená, že vždy budou závislé na velkém státě. Když je hodně malých psíků, tak je vždy může potrhat, rozehnat velký pes. Takže se při rozčleňování Ruska vždy snažili vytvořit větší množství drobných státečků bez suverenity. To byl pokus devadesátek. A nyní je třeba tyto zkušenosti mít neustále na zřeteli.

A co řekl Sokurov? "Pojďme si zaexperimentovat, pojďme to zkusit a rozpusťme stát." Tak zaprvé, jsou snad lidé experimentální myši? Aby si to na nich zkoušeli? Zadruhé, Putin správně odpověděl, že v devadesátkách už to zkusili. A jak to dopadlo? To snad máme provádět generální útok na hrábě? Jenže to my chceme mít svůj stát, zatímco oni, ti liberasti si nepřejí existenci Ruska v jakékoliv podobě. Putin řekl: "Vy byste asi nejraději viděli Moskevský stát." Zmenšit Rusko na Moskvu. Ne, oni nechtějí ani Moskevský stát, oni nechtějí existenci Ruska v žádné podobě, ve vůbec žádné.

A co je vlastně zač, veškerá ta antiruská elita? Tady u nás v Rusku? Je celá vyjádřena v osobě Sokurova. Jen si to vezměte, on navrhuje experiment nad národy, přitom nenávidí bolševiky. Ale bolševici s národy experimenty nedělali, to dělali trockisté, bolševici jim to všechno zatrhli a vybudovali stát! Vyhráli ve válce, ale přitom místo trockistů nenávidí bolševiky. Už to je záměna, velice závažná záměna. A tuto záměnu, to překroucení používají vždy. Oni je nenávidí a přitom dělají to samé. A proč? Protože jsou následovníky těch experimentátorů, trockistů. Jsou jejich následovníky.

A co je Sokurov svou mravní podobou? Výslovně co a ne kdo! Sokurov je absolutní břídil. Je to filmový grafoman. Abyste se o tom přesvědčili, stačí se podívat, vytrpět si to a podívat se alespoň na jeden z jeho filmů. Je to hnus a nedá se na to dívat. Právě proto také nemají žádný ohlas mezi lidmi... Jenže on to netočí pro lidi. On to točí proto, aby se zalíbil Západu. Aby se zalíbil Západu! A také právě odtamtud dostává spoustu různých prémií a cen, a potom ho návazně vyznamenávají různé naše organizace a stát. To je opět k té otázce suverenity našeho státu, a k té otázce, proč náš stát natáčí takové odporné filmy, jako Zoja a Děvjatajev. Jak je možné pošklebovat se lidem, kteří ubránili náš stát?! Tak na to se peníze vyčleňují. Aby mohli natočit 28 Panfilovců, museli chodit s žebráckou čepicí mezi lidmi.

Peníze pro Sokurova? Ty tečou řekou! Na to jeho... Já dokonce ani nevím, jak nazvat tu jeho netvorbu! Na to jdou peníze bez omezení! A zač? Za to, že on náš stát nenávidí! Jednoduše ho nenávidí! Chce, aby přestal existovat! To přece není poprvé, kdy Sokurov vystupuje za rozčlenění státu. Sokurov kategoricky nepodpořil připojení, návrat Krymu k Rusku. Vystoupil proti tomu, podporuje banderovský, nacistický režim. Je proti antifašistické volbě lidí v republikách Donbasu. Banderovci a fašisté jsou mu drazí na rozdíl od ruských lidí na Ukrajině.

On za svou práci na rozčlenění Ruska získal v roce 2011 japonský řád. Řád vycházejícího slunce čtvrté třídy. Je to jeden z nejvyšších japonských řádů, jeden z nejstarších japonských řádů. Jen tak někoho jím nevyznamenají a tím spíše ne čtvrté třídy. A proč byl vyznamenán? Za jeho postoj, že Rusko je třeba rozčlenit a uspokojit na jeho úkor všechny územní nároky Japonska. To si přece žádá odměny!

V roce 2014 Sokurov dostal důstojnický kříž francouzského Řádu umění a literatury. To je zdánlivě veřejná cena, ne státní, ale je to cena, kterou uděluje stát. Na návrh veřejnosti je udělována lidem, kteří uměleckými prostředky, svou osobní prací prosazují francouzské zájmy v zahraničí. Pokud takto odmění někoho v jiném státě, tak to znamená, že je ten člověk vlivovým agentem a pracuje v daném statě pro francouzské zájmy. Za takového ho uznali těmi vyznamenáními, že takovým člověkem je.

Sokurov vystupoval na obranu teroristy Olega Sencova. Je to přece režisér! Sice nenatočil ani jediný film, ale je to režisér! A hotovo, to je důvod mu prominout, že se chystal zabít děti. To je přece tak liberální, tak liberální! Sokurov kategoricky odmítá Den Vítězství, je proti němu. Co to jako má být? Aby se stát radoval, že vyhrál ve válce?! A nad kým vyhrál? Hloupý národ vyhrál nad inteligentním národem, takže není co slavit, ale naopak oplakávat.

Ve druhém století římský imperátor Marcus Aurelius řekl, že je šílenstvím věřit, že zlí lidé nečiní zlo. A jsou-li takoví lidé ve vedení země, tak co asi dělají? Co dělá taková Golikova? Jen se podívejte na plody její dlouholeté činnosti. Co může dělat Nabiullinova, Siluanov a co Popova? Po ovoci poznáte je! Zabývají se ve státě formováním fašistického režimu zaměřeného na genocidu ruského národa. Oni to přes takové, jako je Sokurov, prohlašují přímo. A proč to Sokurov prohlásil právě teď? Cožpak si neuvědomoval, že to bude znít nepřijatelně? On si myslí, že lidé jsou teď přes vakcinátorství vyřízení, že lidem už nezbývá než vybuchnout a skutečně je to tak. Oni tu otázku postavili tak, že občanská válka musí být za každou cenu rozpoutána. To kvůli tomu do toho šel, to kvůli tomu to prohlásil.

A to vyvolává otázku, jak my můžeme tohle všechno vyřešit? A můžeme to vyřešit jen díky pozvednutí své vlastní suverenity. A vlastní suverenitu je nutné hájit v boji s vnější agresí. A já už jsem říkal, že všechny kroky vakcinátorů, všech liberastů zaměřené na provedení státního převratu, svržení Putina a rozpoutání občanské války v Rusku, jsou podporovány výlučně ze Západu.

A teď proběhla ta schůzka Putina a Bidena přes telemost, videokonferenci. Jak ji Putin správně charakterizoval, šlo výlučně o protokolární záležitost. Výlučně protokolární záležitost. A s čím ta záležitost souvisela? S tím, aby se podívali, jak se projevil vliv na stát přes liberasty, přes ty, kteří zastupují Západ v Rusku, jak se tak či onak změnil postoj státního řízení, ruského gosudara. Vždyť my se neustále divíme: Jsou snad šílení nebo co, vždyť už jim to řeklo ministerstvo zahraničí, řeklo jim to ministerstvo obrany, Putin jim to říká a oni stále pokračují po svém.

Ne, oni vůbec nejsou tupí. Oni reálně vidí reálný stav našeho řízení. Ta bídná hrstka vlasovců ve státě představující značnou část, prakticky převládající většinu ve státním řízení jak na regionální, tak obzvláště na federální úrovni, pracuje v zájmu Západu. A tak se dívá Biden a ta americká státní elita, která tlačí na Rusko, a Rusko prohlašuje: Putin to, to a to. To vždy vyvolává otázku: "Máš na to právo?" "Mám!" "A můžeš?" A to vyvolává otázku, co on může. Vzpomínáte? Nejednou jsem mluvil o prohlášeních Peskova. "My to nedovolíme Putinovi udělat!" Jenže jim to nevyšlo. "Tam mu to nedovolíme!" A zase to nevyšlo.

Dívá se Biden na Rusko a vidí tu vlasovskou havěť, která obsadila řízení státu a že pracuje pro zájmy USA a Západu vůbec, a tak musí zjistit, nakolik je akceschopná a kolik toho dokázala udělat. Protože můžeme mít jakékoliv zbraně, ale otázkou zůstává, zda je dokážeme použít. My jsme měli skvělou armádu, neporazitelnou, legendární, která v bojích poznala radost vítězství a co s ní provedli? Tuto armádu zlikvidovali řídícími rozhodnutími z nejvyššího vedení státu. A přestala existovat.

No a v USA se ozývá Roger Wicker, senátor, který prohlašuje, že proti Rusku je zapotřebí provést preventivní útok. Jaderný útok! A hned na to bývalá kongresmanka Tulsi Gabbardová prohlašuje: "Je to šílenec!" Jenže on není šílenec, není šílenec, on reálně ví, co a jak. On si velmi dobře uvědomuje, že veškerá ta vlasovská pakáž ve státním řízení udělá všechno možné pro to, aby USA beztrestně provedly jaderný útok proti Rusku. A to, že tohle prohlásil, bylo potřebným informačním výpadem, aby se podívali, nakolik, nakolik je ta vlasovská pátá kolona u státního řízení schopná zajistit, aby ten jaderný útok proběhl ze strany USA beztrestně. Jen proto to udělal. A pokud tu je možnost nanést jaderný útok beztrestně, tak to USA udělají bez zaváhání.

Nebo nás snad zkušenost z Hirošimy a Nagasaki ničemu neučí? Jaké vojenské nebezpečí hrozilo USA ze strany Hirošimy a Nagasaki? Jak se to projevilo na bojových akcích? Nijak! Ale USA si potřebovaly vyzkoušet novou zbraň a dát najevo SSSR, stejně jako když vybombardovaly Drážďany a ukázaly: "Vy máte takovou protileteckou obranu..." Protože obrana Drážďan byla ze sovětských protileteckých děl, které nemohly dosáhnout letové hladiny bombardérů, těch britských a amerických, které bombardovaly z takové výšky, kam ta děla nedostřelila. Proto také ty Drážďany přeoraly. "Jen se pěkně podívejte a zapamatujte si to, když zkusíte něco proti nám, tohle uděláme z vašich měst." Bylo nutné to předvést: "Myslíte, že pošleme celou armádu? Ne! Budou nám stačit jedno dvě letadla, tady vidíte Hirošimu a Nagasaki.

Takže budou-li mít teď USA alespoň malou záruku ze strany té naší takzvané vlasovské "elity", těch, kteří se modlí k trikolóře, protože sám Hitler jim tu vlajku přidělil, oni přece mají za to, že ve Velké vlastenecké válce vyhráli oni, takoví jako Siluanov, Golikova a Nabiullinova, Popova a Sokurov, oni mají za to, že v té válce vyhráli, protože to jejich vlajka vlaje nad Kremlem, jejich vlajka je ta státní. Takže pokud to ta elita, tato "elita" zaručí a předvede akceschopnost, nejen tu záruku: "My to zařídíme, že žádná odpověď nebude. Jen nás tady v Moskvě nechte na pokoji. Zastřílejte si na ruská města, zaútočte na ně. Ti ať se jdou bodnout, ti regionální vlasovci." Například ti altajští, kteří hlasovali za QR-kódy. Ty zatracené svině. "S těmi si dělejte, co chcete, na ty můžete útočit, jak chcete, to není naše věc, ale nás nechte být."

Slíbit to mohou, ale bude-li to nutné, zaútočí i na ně, jediné, co ušetří je infrastruktura, která jim zajistí energetické zdroje. V čem spočívá háček celého toho Severního proudu 2? To je nutné si přesně uvědomovat. Západní Evropa přesně ví, že když Američané říkají, že jí budou dodávat volný plyn, tak jí budou dodávat plyn ruský! A proto mají k USA jen jednu otázku: "Jste schopni uřídit Rusko? Protože zatím vidíme, jak Rusko povstává z popela!" Rusko, které v devadesátkách vůbec neexistovalo, které Kozyrev a Jelcin zcela zlikvidovali. Mám na mysli v množném čísle, Kozyrevové, Jelcinové a další. Zničili ho, neexistovalo, nikdo ho nebral vážně!

Proto mají jen jednu otázku: "Můžete zajistit takové řízení jako v těch devadesátkách? Ne, nemůžete? Tak stavíme s Rusy Severní proud!" Američané říkají: "Ne, já mohu zajistit takové řízení! Takže Severní proud nespouštějte! Budou proti němu uvaleny sankce!" Když ruší sankce proti Severnímu proudu, tak je to snižování tlaku na Západ! Aby teď Západ pomohl, konsolidoval se, sami demokraté ho přece dávají dohromady, aby vystoupili jednotnou frontou proti Rusku. To potom mohou i prohlásit, že nevnesou sankce do vojenského rozpočtu: "Sestavíme ho jinak." Ale oni na sebe budou vzájemně tlačit. Bude-li Rusko dodávat plyn Severním proudem, nebo to bude zkapalněný plyn, který budou dodávat Američané, stejně ten plyn bude ruský! A Evropa to ví velmi dobře. Proto chtějí, aby jim USA dokázaly, že jsou akceschopné, jenže to je to, co právě dokázat nemohou. A neustále apelují na tu vnitřní vlasovskou vrstvu.

A co ta vnitřní vlasovská vrstva? Víte, Sokurov je velice odvážný, je velmi přímočarý. Víte, je taková dětská pohádka, kde jeden dvořan králi sděluje příkré soudy, opravdu příkré: "Vaše Veličenstvo, vy mne můžete popravit, potrestat, ale já mám za to, že jste nejlepší monarcha na světě!" Proč jsem připomenul tu pohádku? Protože připomínám jinou věc, vztah Sokurova k lidem. Jelcinovi říká: "Borisi Nikolajeviči, ty jsi v řízení úplně geniální, jsi úplně skvělý a bez chyby a to, že ruský dobytek nechápe tvou velikost, je chyba toho ruského dobytka! S ním je třeba se vypořádat, protože ty jsi veliký muž!" Oni jsou vždy velmi stateční,když nečekají žádnou odpověď.

A co se stalo? Ten dialog Sokurova a Putina na té radě... Pochopili lidé vůbec, k čemu tam došlo? Veškerá ta vlasovská havěť tomu porozuměla hned a zasyčela ze všech koutů. Ale mezi vlastenci jsem nic neviděl! Oni se k tomu postavili laxně: "No jo, Putin tam Sokurovovi něco odpověděl! Že je špatný. Ale to ví všichni, co on je zač. Ale proč ho Putin vyzval k pokračování v dialogu?" Co se stalo takového fenomenálního, co zcela, co vůbec nedává Putinovi šanci přežít případný státní převrat? Putin už zase vsadil svou hlavu za záchranu státu, za lidi, co se stalo? Poprvé bylo veřejně, na státní úrovni oznámeno veškeré té liberastské bandě, veškeré té liberastské pakáži, která se pevně usadila ve vládě, v řízení, umění, všude, těm, co si myslí, že je sám Hitler osvítil, aby dusili ruský národ, tak těm nikdy dřív neřekli něco takového, jako že jsou zrádci Ruska! "Vy jste vlastizrádci a pracujete pro zájmy cizích států, které chtějí zničit náš stát!"

Putin to řekl Sokurovovi zcela přímo! Došlo ke kardinální změně celé státní politiky! Bylo to oznámeno nepřátelům Ruska na vysoké státní úrovni! Řekli jim to přímo do tváře! Dříve to bylo samé chichi, chacha, vždyť se nic neděje. Putin musel neustále manévrovat! Protože ta liberastská pakáž okupovala celé státní řízení. A nyní, i díky jiným manévrům se podívejte, jak mluví ministerstvo zahraničí! Jak mluví ministerstvo obrany! Jak mluví velitel generálního štábu! Vypadá to jinak! Nepřátelům Ruska začali přímo říkat do tváře: "Vy pracujete pro zájmy nepřátel Ruska, na ty, kteří chtějí, aby Rusko neexistovalo!" Putin zcela přímo řekl, že prosazují zájmy NATO! Jak to udělat tvrději? Příměji? A to je nutné pochopit a podpořit, aby se...

Teď všichni okamžitě začali kličkovat. Jen se podívejte, jak rychle! S čím vystoupil Sokurov? Sokurov vystoupil s jasnou výzvou k rozčlenění Ruska! On zaútočil na územní celistvost státu a udělal to veřejně! A na veřejné výzvy tohoto druhu u nás máme přece paragraf! A okamžitě vyskočil Peskov: "Zákon si ohneme podle potřeby, ten je náš! To my ho řídíme, ale nakonec si to vypije zase Putin!" Putin to, co řekl Sokurov, vzal v klidu, proto nebude uplatněn paragraf!" A sám Sokurov tu možnost uplatnění paragrafu okomentoval tak, že od toho dobytka se dá čekat cokoliv.

Takto se chovají k Rusku! Modlí se tam, k západnímu páníčkovi, kterému budou statečně říkat: "Můžete mne dát popravit, ale jste ten největší monarcha světa!" Oni chtějí zničit Rusko, chtějí ho zcela rozčlenit a nenechat ani Moskevský stát. Nechtějí, aby tady byla Rus, aby to tu bylo cítit Ruskem" Pro ně... Ten Sokurov neustále vystupuje proti ruskému světu! Neustále! Neustálé podporuje banderovce! Neustále podporuje genocidu Luhanska a Doněcka! On vystoupil: "Pojďme někoho pustit...", že?

Lidé už zcela konkrétně řekli: "Ne, my máme šanci zachovat se jako národ, jako kultura jen v sestavě mnohonárodnostního Ruska a nebudeme z něj odcházet!" A on na to: "My vás stejně vykopneme! My vás vykopneme! Jako v devadesátkách!" Kdy speciálně, zcela bezdůvodně, rozpoutali ten oheň války. A potom se tam sjeli všichni mezinárodní teroristé! Jako dnes do Sýrie! Proč nevystoupil se stejnou výzvou k Ukrajině? "Pusťte Luhanskou a Doněckou republiku, dejte jim území jejich oblastí!" Nevystoupil a proč? Protože zájmy ruského národa jsou mu cizí!

Opakuji, je šílenstvím myslet si, že zlí lidé nečiní zlo! Dnes všechna ta aktivizace, to prohlášení Muraška, Golikové, prohlášení Sokurova a dalších, těch událostí proběhla spousta, všechna ta aktivita okolo QR-kódů regionálních zákonodárných shromáždění ukazuje, že vakcinátoři, nepřátelé Ruska jasně postavili otázku, že občanskou válku vyvolají a pracují na tom ze všech svých sil! Ze všech svých sil! A dělají to na pokyn Západu. Protože oni potřebují... Americká státní elita potřebuje za každou cenu rozčlenit Rusko, aby se dostala k jeho zdrojům. Jinak krachnou USA, tam spějí k totální katastrofě! Chápete to? Jenže jsou natolik všichni podpindosníky, že nevidí, že svého páníčka už zachránit nedokážou. A aby se ho pokusili zachránit, jsou připraveni zničit Rusko! Jsou připraveni vraždit ruské obyvatelstvo! A dokazují to svými činy.

Opakuji, že Sokurov mohl mlčet a Putin mu říkal, že by měl přemýšlet dříve než něco takového řekne, ale oni potřebují, aby stát explodoval! Víte, oni teď využívají úplně všechno, jen aby právě teď, co nejrychleji nechali explodovat stát. Když se jim to teď nepovede, může být potom pozdě. A potom si všichni budou muset zodpovědět své zločiny vůči lidu, vůči státu. Tak taková je ta situace. A Putin řekl zcela přímo: "Vy pracujete pro zájmy Západu, na ty, kteří z Ruska udělali svého nepřítele! Kteří udělali z Ruska svého nepřítele! To na ně pracujete!

A zde je ještě jeden aspekt. Zelenskij měl telefonát s Bidenem, v jehož průběhu se loď Donbas pokusila o provokaci. A to vyvolává otázku, zda ta banderovská banda na Ukrajině může jednat samostatně nebo ne. Ne, je to tak, že na Ukrajině je všechna ta bezsystémovost způsobena výlučně tím, z jakého křídla Bílého domu zavolají, jako když u nás mluví o Kremelských věžích, tak teď už se běžně mluví o křídlech Bílého domu. Protože tam jsou zcela jasně klanově-korporativní skupiny, přičemž už se nedělí jen na globalisty a státní elitu. Státní elita už se pustila sama do sebe s plnou silou. Takže v závislosti na tom, kdo zavolal do Kyjeva a řekl, co se má udělat, to také udělali. Proto museli provést tu provokaci, jedno z těch křídel zavolalo, a tak ji provedli, druhé křídlo to uvidělo, a Zelenskij hned od Bidena dostal za uši a vše rychle odvolal. A hrozba od Bidena, že vojska budou...

Jen si to vezměte, my říkáme, že nechceme útočit: "Ne, vy zaútočíte!" "Proč bychom to dělali?" "My si myslíme něco jiného, vy musíte zaútočit!" Ta otázka rozpoutání války je pro americkou státní elitu prvořadá. Oni potřebují provokaci, nějaký silný tah, a proto tu provokaci v podstatě kyjevská banda může provést. Ano, žádná západní média ani nepípnou, že to udělali oni, ti budou jen vyřvávat, že Rusko v odpověď zaútočilo! A ono to bude nutné. Ale vojska států NATO nemají v úmyslu... Ne, ti válčit kvůli Ukrajině nebudou, oni vůbec nemají v úmyslu bojovat s Ruskem, protože na šesté prioritě nedokážou bojovat! Potřebují vnitřní zradu, oni potřebují zradu na úrovni roku 1941 v Rudé armádě. Kdy zbytky vojensko-fašistického spiknutí zajistily Třetí říši vítězství v letech 1941-42. Takovou zradu potřebují!

"Já pošlu vojska do států NATO!", to je samozřejmé... Ve smyslu: "Alespoň tohle udržím!" Až celá Ukrajina... Všechny ty výzvy... Začaly se sypat výzvy: "Pojďme tu Ukrajinu rozdělit!" Část Ukrajiny necháme řídit Američany... Co to je za špinavost? Dnes rozdělíme Ukrajinu, zítra Sibiř a pozítří budeme dělit Moskvu? Na Tverské americké řízení a na Manéžové zase ruské? Co je to za špinavost? Ty sám chceš vydat vlastní stát pod cizí řízení? Jestliže jsi ruský vlastenec, tak jsi měl říci: "Texas se chce oddělit od USA, pojďme ho rozdělit na zóny odpovědnosti federálního centra USA a Ruska!" Takto to má být postaveno.

O žádném začlenění Ukrajiny, tedy Luhanské a Doněcké republiky do Ukrajiny nesmí být ani řeči! Říkal jsem to od Minských dohod, nakonec si uvědomili, co znamenají Minské dohody pro ukrajinský stát! Stát, co není stát, Failed state! Že to je konec a ustavení normální státnosti na Ukrajině. Žádné začlenění LLR a DLR, to zbytek Ukrajiny se musí přičlenit k nim s úplnou likvidací banderovské líhně! Jakékoliv rozdělení Ukrajiny na nějaké zóny odpovědnosti znamená, že ta banderovská líheň zůstane zachována a budou dále štvát Rusy proti Rusům, cožpak už nyní nechytají teroristy vysílané do Ruska? Chcete aby odtud s plnou silou z amerických školících center proudili teroristé do Ruska? A dávali bomby do domů a vlaků? Tohle chcete, když navrhujete rozdělit Ukrajinu? Navrhujete rozdělit vlastní území! Co všechno byste ještě chtěli dělit? Ukrajina je nedělitelná! Je to část Ruska, okraj Ruska, byla, je a bude, podle etnonyma!

Ale Rusko je harmonika a ta se zase roztáhne o to víc! Národy samy budou vstupovat do Ruska, samy! Jako tomu bylo vždy! A Rusko bude tyto národy vojensky a politicky krýt. Národy vždy do Ruska vstupovaly dobrovolně a dobrovolně se v něm nacházejí! A formují společné státní řízení! Takže všechny otázky s ohledem na Ukrajinu se mají řešit jen uvnitř Ruska. Žádní prostředníci! Potom to dopadá tak, že je aktivním účastníkem občanské války v Rusku, ano v Rusku, protože je na ukrajinském území a to je Rusko. Dodává jim drony a další vojenské vybavení, mám na mysli Erdogana, dodává ho teroristům, aby s ním zabíjeli civilisty, spolupracuje s nimi, takže je fakticky interventem! V jakékoliv podobě, už jen přítomností odborníků a neustále se nabízí jako prostředník: "Já budu váš prostředník!"

Žádné zahraniční zprostředkování být nesmí! A v podobě Erdogana nebo USA už je to úplně nepřijatelné! Absolutně nepřijatelné, protože by přes to své prostřednictví řešili otázku likvidace Ruska, přes zachování banderovské líhně! Erdogan spěje ke katastrofě, jde to tam od desíti k pěti, ekonomika mu krachuje, v politické oblasti také krachuje, musí se za něco chytit, někde se chytit záchranného kruhu. A myslí si, že když bude prostředníkem v tomto konfliktu, tak díky tomu získá zdroje od Ruska.

Takže taková je ta situace. Je velice, velice napjatá, ale není beznadějná. Kolikrát už jsem říkal, že v řízení je třeba odečítat negativní řídící vazby, a to v první řadě, my samozřejmě vždy mluvíme o krizových jevech, o tom špatném. Ale kdo pustí kormidlo a vesla, nebude mít lehkou plavbu. Kdyby se naši otcové a dědové v roce 1941, už pradědové v roce 1941 rozutekli, tak jak by dopadl náš stát? Oni nám tenkrát náš stát zachránili, a tak i my musíme v té válce vyhrát! Jinak nejsme následovníci svých otců, dědů a pradědů! A já si myslím, že jsme jejich následovníci, a proto musí ten hitlerovský, vlasovský hadr zmizet! A vyvěšena musí být ruská státní vlajka, ta historická, rudá!

Další otázka. 11. prosince Ria Novosti na svém webu zveřejnila článek s titulkem: Už je to fakt, korporace využívají viru, aby se zmocnily světa! V článku se mimo jiné píše, že koronavirus je využíván v boji se státy BRICS. A je tu napsáno: Pojďme si vzpomenout, jaké nejpopulárnější kmeny koronaviru se dostávaly do titulků světových médií v posledním roce: indický, brazilský, jihoafrický... Tomu prvnímu se dlouho pokoušeli přisoudit čínský původ, s čímž Číňané bojovali jako lvi, přesto britští a američtí tabloidé doposud mile nazývají COVID-19 čínským virem. Jak to okomentujete?

Vždyť si to vezměte, pravdu neschováte! Nepovedlo se hned prvním výpadem všem navléknout náhubek, všechny donutit nechat se očkovat a rozpoutat díky tomu napřed epidemii a potom pandemii. Nepovedlo se to, uplynula určitá doba a všechny cíle řízení s ohledem na ten koronavirus, na tu takzvanou pandemii koronaviru začaly být očividné! To, o čem jsme tehdy hned na začátku, když bylo to první takzvané ohnisko ve Wu-chanu, říkali, že má posloužit k přeformátování ekonomiky... Napřed se to týkalo jen Číňanů, kteří měli přeformátovat svou ekonomiku, a postupně, poté, co se řízení té "pandemie" zmocnila americká státní elita, začalo jít o přeformátování celé světové ekonomiky.

Kdo představuje pro USA největší nebezpečí? Pro toho světového pohlavára, světového četníka? Samozřejmě že státy BRICS! A co se stává novinou? Jen to, co se objeví v médiích! A co tam křičí? Jeden příklad. Víte, je to elementární! Na Západě rozhánějí demonstrace, ale o tom se mlčí V Rusku demonstrace nerozhánějí, ale přesto se stále křičí o tom, jak jsou u nás suroví, suroví a suroví! Oni je odnášejí do autobusů na rukou, to je ale krutost! Zadržení si dělají selfíčka, jak je vedou! To je ale kruté! U nich lidi zabíjejí, používají vodní děla, slzný plyn, lidi mlátí, mrzačí, to je něco jiného, to musíme chápat! Jen si to vezměte, Assange prodělal mozkovou mrtvici, světová média mlčí! Zato mají ta samá světová média obrovskou starost o vězeňské podmínky Navalného, které jsou kruté, kruté, kruté... Jak je na tom se zdravím? O čem informují?

Takže jakékoliv takové informační... ...působení formuje určité informační pole pro určité cíle řízení! A vzhledem k tomu, že právě státy BRICS jsou vystaveny nejmocnějšímu útoku, je hned očividné, proti komu je zaměřena celá ta koronavirová "pandemie"! A na koho pracují vakcinátoři v Rusku. Na čí zájmy oni pracují! To už se stává natolik očividným, že dokonce i Ria Novosti jsou nuceny o tom mluvit, protože už pravdu žádným způsobem neschováte. Právě proto do toho ti vakcinátoři jdou tak tvrdě, potřebují občanskou válku, jinak se zhroutí všechno, kvůli čemu tu dva roky terorizovali ruský národ. A oni teď, chápete, je to jako skladník s mankem, který musí před provedením kontroly spálit sklad. Stejné je to s nimi, potřebují spálit stát! Aby zachránili USA, ale to je jedna věc.

Teď se podívejte, jak reálně vypadá ta situace s koronavirem. Postupně tak či onak řízení té koronavirové "pandemie" přechází do rukou globalistů. A co se děje? Dochází k mírnému uvolnění, začíná se měnit informační doprovod toho všeho, ale zároveň tu máme ještě jednu okolnost, nadcházejí vánoční svátky na Západě, což jsou u nich důležitější svátky než Nový rok, a novoroční svátky. A náhle se ukazuje, že globální výrobna Čína, jak se dřív smáli, že vše co se dělá, je z Číny, nedokáže zajistit dodávku všeho objednaného zboží a dárky tedy nepřijdou. Nemůže to zajistit! Někde byli nuceni zastavit dodávky kvůli dopravním problémům, jinde kvůli ekonomickým, že byla zastavena výroba. Všichni přece utrpěli kvůli koronaviru.

A o čem jsme mluvili od počátku, jak jen začal ten koronavirus? O tom už mohla být mimochodem dávno napsána dobrá analytická práce, místo bazírování na nic neznamenajícím fiasku západní medicíny. Takže co se děje? Probíhá přeformátování celé světové ekonomické struktury. Ta energetická krize v Číně pracuje na přeformátování Číny, na struktuře její ekonomiky. A když Čína nemůže zásobovat celý svět zbožím, jak si na to všichni zvykli, kdy veškerou výrobu převáděli do Číny. Italské boty šijí v Číně a prodávají jako italskou značku. To je přece skvělé, ne? Tak tohle už není možné a pro všechny státy v režimu uzavřených hranic, kdy se zastavila doprava a je prováděna jen v objemech nezbytných k tomu, aby se ekonomika zcela nezhroutila, a nepohřbila pod sebou civilizaci na planetě Zemi, začala být aktuální otázka, že každý stát musí obnovit výrobu nezbytnou pro fungování státu a jeho ekonomiky.

Tento týden ve Francii oznámili, že musí být za každou cenu obnovena výroba padesáti produktů, zboží. Chápete to? Nejde o drobný a střední byznys, který rychle reaguje. To znamená, že stát musí vrátit na své území výrobu, velkovýrobu, přičemž padesáti produktů, které na sebe vážou všechno ostatní. Například letecký průmysl na sebe váže mnohé další. To jsem řekl jako příklad, protože u nás v devadesátkách letecký průmysl zničili, a teď se ho pokoušíme pomalu obnovit. Jenže nás to nutí dělat tak... Jako ten Superjet, aby zdroje byly vynaloženy a žádný efekt to nepřineslo. Nám to ten efekt přineslo ve vojenském leteckém průmyslu, obnovujeme suverenitu a jdeme dál.

Takže všechny státy nyní tak či onak uvažují o tom, jak obnovit různé výroby uvnitř svého státu. Právě té produkce, která zajišťuje fungování státu. To je velice důležité! Takže právě kvůli tomu tu ten koronavirus máme, aby kvůli němu, té takzvané "pandemii" došlo k přeformátování. Aby zničil masový turismus, zničil střední třídu. K čemu slouží všechny ty lockdowny v Rusku? Aby zničily drobný a střední byznys, zničily! Aby vyvolaly revoluční prostředí vedoucí ke smetení vlády, k provedení státního převratu. Jen kvůli tomu z ekonomického a politického hlediska, z psychologického hlediska lidi rozdělují, a štvou je proti sobě! K tomu tu jsou i ty QR-kódy.

To znamená, že jsou zaváděny absolutně fašistické metody, aby se stát zhroutil. Vakcinátoři ubíjejí ruskou ekonomiku a dělají to uvědoměle. Rusko podle nich, mluvili jsme o Sokurovovi, nemá právo na existenci, mají tu být státečky bez suverenity zajišťující zdroji Západ. Jenže planeta Země nevydrží Pax Americana, nevydrží, aby 5% obyvatelstva spotřebovávalo 50% světových energetických zdrojů a produkovalo 40% světového odpadu. Nevydrží to, dříve si ještě americké obyvatelstvo nějak žilo a teď už si ani ono nemůže žít, také ho dusí. Proto je Pax Americana odsouzen a všichni, kteří pracují na americkou státní elitu, jsou už přebyteční! A to, že je budou odstřihávat, si oni neuvědomují. Nedochází jim to.

A otázka obrození naší ekonomiky spočívá v tom, o čem mluvil Putin: "Uvalte konečně všechny ty sankce, ať můžeme konečně pozvednout ekonomiku." Na všechny ty hrátky s koronavirem se můžeme vykašlat. Jsou nám k ničemu. Rusko je tím hřebíkem, na kterém visí civilizace na planetě Zemi. To právě proto jsou globalisté nuceni pomáhat Putinovi. A americká státní elita, státní elita USA a vůbec všichni nepřátelé Ruska jsou nuceni s ním počítat, s jeho zájmy, ale k plné suverenitě máme zatím bohužel daleko. Vlajka, podívejte se na Kreml, jaká je tam vlajka!To byly všechny otázky.

Tak už mi nezbývá než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Otázky státního řízení musí vejít do okruhu pojmů každého sociálně aktivního občana, člověka. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích Koncepce sociální bezpečnosti, v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte tyto knihy zveřejněné do června 2018, čtěte práce zveřejněné Fondem konceptuálních technologií ze série O světě křivých zrcadel. Buďte konceptuálně mocní, sami chápejte procesy řízení, potom dokážete ubránit zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí, do příštích setkání!


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙